INHOUD: GEMAALLIJST RUCPHEN 1717

BRON: Kohieren van het hoofdgeld van Rucphen

Oud-Archief Rucphen.

Transcriptie door Dr. E.G. Boeren

Verder bewerkt door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl

 

De gemaallijsten Kohieren van het hoofdgeld berustende in het Oud-archief Rucphen betreft een belastingheffing die jaarlijks werd geheven en waar elke inwoner van die plaats onder viel.

Het jaar 1717 is bewust uitgekozen, omdat dit een van de eerste jaren was waar een betrouwbare, uitgebreide opsomming van de gezinnen werd gegeven.

Ten eerste zijn de lijsten van voorgaande jaren onvolledig; ten tweede was het slechts gebruikelijk om de naam van het gezinshoofd te noemen met daarbij het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten en het betaalde bedrag, zoals bijv.

"Cornelis Jacobsen Dam, zijn vrouw, 2 zonen, 1 knecht, 1 meyt 6-0-0."

Van elk lid van het gezin werd vermeld: Naam, zijn/haar relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar.

 

NOTATIEWIJZE.

Alle gegevens zijn ingevoerd, dus het orgineel bevat niet meer informatie. Alle leden behorend tot 1 "gezin" zijn onder 1 nummer opgeslagen. U treft achtereenvolgens aan: voornaam, evt. patroniem, familienaam, relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar (1-0 betekent dus boven de 16 jaar), evt. daarna nog bijzonderheden.

Practisch ieder persoon staat genoteerd als 1-0 of 0-1; daarop zijn twee uitzonderingen; nl. de notatie van een weduwe, bijv:

"Cornelia van Eekelen, weduwe van Antony Maetjes 1-0".

Dit is genoteerd als 2 personen, nl.
"Antony Maetjes, overl.man 0-0"
"Cornelia van Eekelen, weduwe 1-0"

en van een vrouw met vermelding van haar man, maar waar niet voor de man is betaald.

"Adriana Dam, vr.v. Marijn Hellemonts 1-0"
Dit is genoteerd als
"Marijn Hellemonts, man 0-0 [ afwezig ]"
"Adriana Dam, vrouw 1-0"

Door de man als "0-0" te noteren klopt het rekensommetje nog.

 

INDELING

De inschrijvingen zijn in twee delen opgesplitst;

De gezinnen/personen wonende in het het dorp Rucphen en de laatste 5 gezinnen betreffen de arme mensen van Rucphen. Deze laatste groep hoefde de belasting niet te betalen.


Cornelis Voeten, 1-0

Madeleen Maas, vrouw 1-0

Jacobus Voeten, knecht 1-0

Corneli Joris Kijsers, meid, 1-0

Henderien, dochter, 0-1

Mariken, dochter 0-1

Pieter, zoon, 0-1

Wilem Pouwels Antonisse, 0-1

 

Joris Basitaan(sen) Kijser, 1-0

Ida Jongenelen, vrouw, 1-0

Pieternelleken, dochter, 1-0

Corstiaan, zoon, 0-1

...., 0-0

 

Jacob Jongenelen, 1-0

Corneli Antonis(sen), vrouw, 1-0

Teuntien Hellemans, meid, 1-0

Catrien Hellemans, 0-1

 

Oswaldus van der Elsen, 1-0

Herremientien van der Elsen, nicht, 1-0

 

Anthonij Bastiaan(sen), 1-0

Steven Antonissen, zoon 1-0

Marie Antonisse, vrouw 1-0

Catrien Peeter(sen) Brand, meid 1-0

Corneli Stevens, dochter, 1-0

Teuntie, dochter, 0-1

Evert, zoon 0-1

Jacobus, zoon 0-1

Jan, zoon, 0-1

Jan Marijnisse, knecht, 0-1

 

Jan Lambregt, 1-0

Elisabeth van den Beemt, vrouw, 1-0

Lamb(er)t, zoon, 0-1

Lieven, zoon, 0-1

 

Joost van ....., 1-0

Johanna van Opstal, 1-0

Hendr(ik) Brevoort, 1-0

 

Jan Cornelis Jongenelen, 1-0

Lijsebeth Jans, vrouw, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Grietien, dochter, 0-1

 

Poulus Antonissen , 1-0

Catelijn Jongenelen, vrouw, 1-0

Lijsebet, dochter, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

 

Cornelis Antonis Gommers, 1-0

Mariken Cornelis, vrouw, 1-0

Wouter, zoon, 0-1

Elisabet, dochter, 0-1

 

Anthonij Janssen Gommers, 1-0

Jacobmijn Mattijs, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Cornelis Janssen, schaapswacht, 0-1

 

Antonij Jacob Veraart, 1-0

Margriet Cornelissen, vrouw, 1-0

Jacobus, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

 

Michiel Pieter Broeren, 1-0

Mariken Berrevoets, vrouw, 1-0

Willem, zoon, 0-1

 

Jenneken Jans de Jong, 1-0

 

Pieter Daniels, 1-0

Jenneken Antonis, vrouw, 1-0

Allegonde, dochter, 0-1

Teuntie, dochter, 0-1

 

Janneken Anthonisse, weduwe, 1-0

Anthonij, zoon, 0-1

Magdaleen, dochter, 0-1

 

Jenneken Guilliams, 1-0

 

Hendr(ik) van Beugem, 1-0

Cornelia Shouw, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Janna, dochter, 0-1

Pieter Janssen, 0-1

Pieter Janssen, 0-1

 

Jan Pietersen Smits, 1-0

Adriaantie Snels, vrouw, 1-0

Maaijken Jans, moeder, 1-0

Pieternel, dochter, 0-1

Janna, dochter, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

 

Dilis van Overvelt, 1-0

Corneli Jacobs, vrouw, 1-0

Marie, dochter, 0-1

Soetien, dochter, 0-1

Jacobmijntie, dochter, 0-1

Miggiel, zoon, 0-1

 

..... ..... ....., 1-0

Teuntie van Oosterbos, vrouw, 1-0

Stoffel, zoon, 0-1

Jacobmijn Denis, moeder, 1-0

 

Cornelis van Etten, 1-0

Maaijken de Jong, vrouw, 1-0

Aelb(er)t Jacobs, zoon, 1-0

 

Jan Luijken, 1-0

Marie Jacobs, vrouw, 1-0

Marijken Jans, moeder, 1-0

Jacobmijntien, dochter, 0-1

 

Hendr(ik) de Krom, 1-0

Kristien Koenraarts, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Coenraats, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

Poulus van Overvelt, 1-0

Corneli Antonissen, vrouw, 1-0

Jan Anthonissen, knecht, 1-0

Corneli Jacobs, meid, 1-0

Catrien van Overvelt, 1-0

Jenneken, dochter, 0-1

Anthonet, dochter, 0-1

Katrien, dochter, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

 

Adriaan Denis, 1-0

Adriaantie Domis, vrouw, 1-0

Huijb(er)t, zoon, 0-1

Katelijn, dochter, 0-1

 

Adriaan Coenraatz van den ....., 1-0

Johanna, vrouw, 1-0

Marie, dochter, 0-1

Coenraat, zoon, 0-1

 

Jan Hendr(iks) Ros, 1-0

 

Margriet Brouwers, weduwe, 1-0

Cornelis van Overvelt, zoon, 1-0

Soetien, dochter, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Wouter, zoon, 0-1

 

Poulus van Overvelt, 1-0

 

Stoffel Hoosmans, 1-0

Jenneken Domis, vrouw 1-0

Jenneken, dochter, 0-1

Catelijn, dochter, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Cornelia, dochter, 0-1

 

Elisabeth Janssen, weduwe, 1-0

Arjaantie Jans van Ov(er)velt, dochter, 1-0

Aernout, zoon, 1-0

Lena, dochter, 0-1

Cornelia Peeter(sen), dochter, 0-1

 

Hendr(ik) Marijnissen Ros, 1-0

Janneken Miggiel(sen), vrouw, 1-0

Huib(er)t, zoon, 0-1

Miggiel, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

 

Jan Miggiel(sen), 1-0

Anneken Marijnissen, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Miggiel, zoon, 0-1

 

Adriaan Brugmans, 1-0

Lijsebeth de Klerck, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Dingena, dochter, 1-0

Adriaan, zoon, 0-1

Poulus, zoon, 0-1

Janna, dochter, 0-1

Adriaantie, dochter, 0-1

 

Jan Mattheus(sen) de Jong, 1-0

Janneken Broeren, vrouw, 1-0

Aelbregt, zoon, 1-0

Wouter, zoon, 1-0

 

Poulus Janssen Weijten, 1-0

Corneli Adriaans, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

 

Huijb(er)t Janssen Luijken, 1-0

Janneken Hendr(i)x Braat, vrouw, 1-0

Geertruij Huijb(er)ts, 1-0

 

Hendr(ik) Willem(sen), 1-0

Jacobmijn Peeter Gelijns, vrouw, 1-0

 

Cornelis Mattijssen Braad, 1-0

Marie Cornelissen Braad, vrouw, 1-0

Teuntie, dochter, 0-1

 

..... ..... ....., 1-0

Jenneken Marijnis, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Jenneken, dochter, 0-1

Grietien, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

Geert Janssen Schrauwen, 1-0

Jenneken Pouwels Wijten, vrouw, 1-0

Miggieltien, dr 1-0

Jacob, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Poulus, zoon, 0-1

Jenneken, dochter, 0-1

 

Adriaan Claassen van Oorschot, 1-0

Margriet Adriaan(sen), vrouw, 1-0

Willemijntie, zuster, 1-0

 

Anthonij Janssen Weijten, 1-0

Heijltien Cornelissen Smout, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Marie, dochter, 1-0

Pieter Cornelis Goorden, kindskind, 0-1

 

Jan Adriaansen Goorden, 1-0

Mechieltien Adriaans, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

 

Corneli Jacob(sen), weduwe, 1-0

Corn(elis) Pouwels, zoon, 1-0

Elisabeth, dochter, 1-0

 

Lijbken Jacobs, 1-0

 

Adriaan Janssen van Oorschot, 1-0

 

Marie Pieter(sen), vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Jacobus, zoon, 0-1

Willem, zoon, 0-1

 

Crijn Pouwels, 1-0

Gieleken Jans(sen) Schrauwen, vrouw, 1-0

Pouwelijn, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Jenneken, dochter, 0-1

 

Cornelia Huib(er)ts van Gastel, 1-0

 

Dingeman Janssen, 1-0

Cornelia Brouwers, vrouw, 1-0

Katelijn, dochter, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

 

Krijn Kornelissen, 1-0

Tanneken Peeters Guilliams, vrouw, 1-0

Katelijn, dochter, 0-1

 

Cornelis Adriaan(sen) Goorden, 1-0

Katelijn Antonissen Weijten, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1 opm.2

 

Jacobmijn Jacobs Laserums, weduwe, 1-0

 

Cornelis Geertsen Schutters, 1-0

Mechieltien Hendericx, vrouw, 1-0

Catrien van Gastel, dochter, 0-1

Anneken van Gastel, dochter, 0-1

 

Lindert Janssen van Oers, 1-0

Jacobus, zoon, 1-0

Pieternel, meid, 1-0

 

Huijb(er)t Jansz Gielen, 1-0

Madeleen, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Huijb(er)t, zoon, 0-1

Bastiaan, zoon, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

Tanneken, dochter, 0-1

 

Jacobus Huijbregt Denis, 1-0

IJda, vrouw, 1-0

Dilis, knecht, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Huijb(er)t, zoon, 0-1

Anthonij, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Cornelie, dochter, 0-1

Geerit, zoon, 0-1

 

Jacob Antho(nissen) Bastiaansen, 1-0

Teuntien, vrouw, 1-0

Anthonij, zoon, 1-0

Marijnis, zoon, 1-0

Corneli, 0-1

Lauwrijs Vos, thuisligger, 0-1

 

Pieter van Son, 1-0

Arjaantie, vrouw, 1-0

Willemijntie, dochter, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

Mattheus Janssen de Jong, 1-0

Jacobmijntien Wouters, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

 

Marijnis van Tilburg, 1-0

Huijbeken, vrouw, 1-0

 

Willem Linders van Oers, 1-0

Pieternel, vrouw, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Gieltien, dochter, 0-1

Pieter, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

 

Cornelis Cornelisse Jongenelen, 1-0

Tanneken, vrouw, 1-0

Marijnis, zoon, 0-1

Arjaantie, 0-1

Jacob, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

... ... ..., 1-0

Katelijn, vrouw, 1-0

Arjaantie, dochter, 0-1

 

Jenneken Franken, 1-0

 

Jan Broeder, 1-0

Tanneken, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

Dingen, dochter, 0-1

Maaijken, dochter, 0-1

 

Adriaantie Klaas, 1-0

 

Wouter Jorissen Maas, 1-0

Dina, vrouw, 1-0

Adriaan, zoon, 1-0

Pieternel, 1-0

Jan, knecht, 1-0

Anthonij, 1-0

..., meid, 0-1

Gieltien, 1-0

 

wed. van Adriaan Seps, 1-0

Pieternel, dochter, 0-1

Tanneken, dochter, 0-1

Antonij, zoon, 0-1

Hendr(ik), zoon, 0-1

 

Kreijn Anthonisse, 1-0

Katelijn, vrouw, 1-0

Antonij, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Janna, dochter, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

wed. van Anthonij van Domburg, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Lijsbijt, dochter, 1-0

Marijnis, zoon, 1-0

Mariken, 0-1

 

Cornelis Pieter(sen) Broeren, 1-0

 

Cornelis Hendr(i)x van Vlimmeren 1-0

Geertruij, vrouw, 1-0

Jan, knecht, 1-0

Dingeman, 0-1

 

Janneken Pieterse Schrauwen, 1-0

 

Huijb(er)t Jacob(sen) Vooraert, 1-0

Pieternel, rouw, 1-0

Jacobus, zoon, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

Anthonij, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

Pieter Cornelissen de Wael, 1-0

Jenneken, vrouw, 1-0

Marie, dochter, 1-0

Antonij, zoon, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

Jan Cornelissen van Vlimmeren, 1-0

Marijntie, vrouw, 1-0

Goris, zoon, 0-1

 

wed. van Jacob Meerttens, 1-0

Adriaan, zoon, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Barbel, meid, 1-0

Jasper, Huijben Broeren, haar vader, 1-0

Jan Seps, 0-1

 

Adriaan Siardus Kools, 1-0

Neeltien, vrouw, 1-0

Mariken, dochter, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Anthonij, zoon, 0-1

Hermen, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

Geert Janssen Bogaerts, 1-0

Ariaantie, vrouw, 1-0

Mariken, dochter, 0-1

Wouter, zoon, 0-1

 

Jan Cornelis van Etten, 1-0

Janneken Wouters, vrouw, 1-0

 

Marijnis Jacob Goorden, 1-0

 

Jan Koenen van Dennen, 1-0

Marie, vrouw, 1-0

Jan, knecht, 1-0

Sara, zuster, 1-0

Pieter de Bruijn, oom, 1-0

Mariken, dochter, 0-1

Janna, dochter, 0-1

Margo, dochter, 0-1

 

Poulus Cornelissen Laseroms, 1-0

Arjaantien, vrouw, 1-0

Catrien, dochter, 1-0

Corn(elis), zoon, 1-0

Jakemina, dochter, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

 

Pieter Hendr(i)x van Vlimmeren, 1-0

Tanneken, vrouw, 1-0

Hendr(ik), zoon, 0-1

Geertruij, dochter, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

 

Pieternel Laseroms, 1-0

 

Goort Cornelissen Vereijk, 1-0

Maddeleen, vrouw, 1-0

Janneken, dochter, 1-0

Domis, zoon, 0-1

 

Wouter Janssen Commissaris, 1-0

Adriaantie, vrouw, 1-0

Cornelia, dochter, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Huijbeken, dochter, 0-1

 

Daniel Jacobs Moseps, 1-0

Katelijn, vrouw, 1-0

Jan P(iete)rs, houwkind, 0-1

 

Jacob Jacobsen Vooraert, 1-0

Pieternel, vrouw, 1-0

 

Janneken Vink, 1-0

 

Marijnis Adriaansen Hoendervanger, 1-0

 

Kreijn Hendr(i)x, 1-0

Hendr., zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Pouwlus, zoon, 0-1

Miken, dochter, 0-1

Jacobmijn, dochter, 0-1

Katelijn Hendr(i)x, meid, 0-1

 

Diel Janssen Nieuwlaatz, 1-0

Lijbeken Huijb(er)ts, vrouw, 1-0

 

Truijken Backer, 1-0

 

Adriaan Siardus Kools, 1-0

Marie Adriaansen Braat, vrouw, 1-0

Marijn, zoon, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

Arjaantie, meid, 1-0

 

Cornelis Janssen Jaspers, 1-0

Corneli, vrouw, 1-0

Maaijken, dochter, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

 

Marijnis Rommens, 1-0

Arjaantie Pouwel(sen), vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Poulus, zoon, 0-1

Rommen, zoon, 0-1

Geert, zoon, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

 

Cornelis Aert(sen) Hoendervanger, 1-0

Tanneken Frans Rommen(sen), 1-0

Frans, zoon, 0-1

Aertien, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Lindert, zoon, 0-1

 

Frans Pieter(sen) Raats, 1-0

Mie Huijb(er)t, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Mieken, dochter, 0-1

Tanneken, dochter, 0-1

Pieter, zoon, 0-1

 

Anthonij Jans(sen) Jaspers, 1-0

Janna, vrouw, 1-0

Meertten, zoon, 0-1

Marijn, zoon, 0-1

Dingeman, zoon, 0-1

 

Corstiaan Janssen Smits, 1-0

 

Mattijs Cornelissen Braad, 1-0

Soetien Huijben, vrouw, 1-0

Maaijken, dochter, 1-0

Marijn, zoon, 1-0

Joos, schaapwachter, 0-1

 

Marijnis Krijnen Brants, 1-0

Hendrien Cornelis Braat, vrouw, 1-0

Krijn Adr(iaansen) Brants, vader, 1-0

Jan Corn(elissen) Braat, zwager, 1-0

 

Doom Jan(ssen) van Sitteren, 1-0

Lijsbeth Anthonisse, vrouw, 0-1

Lauwrijs, zoon, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Teuntien, dochter, 0-1

 

Anneken Hendr(i)x van Oosterbos, 1-0

Teunis, zoon, 0-1

 

Jan Pieter(sen) van Beers, 1-0

Cornelis Adriaan(sen), vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

 

Maaijken Pouwels, 1-0

Teunis Jan(ssen), zoon, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

 

Hendr(ik) Jan(ssen) van Oosterbos, 1-0

Miken Marijnis, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

 

Jan Huijbregt(sen) Heer, 1-0

Maaijken Willem(sen), vrouw, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Tanneken, dochter, 0-1

 

Adam Cornelis(sen) Koninck, 1-0

Marie Cornelissem, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Poulijn, dochter, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Frans, zoon, 0-1

 

Marijnis Hendr(i)x van Vlimmeren, 1-0

Lijsbet Corn(elissen) Koninck, vrouw, 1-0

Peeter, zoon, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Poulijn, dochter, 0-1

Huib(er)t, zoon, 0-1

 

Jan Pietersen Niewlaatz, 1-0

Catelijn Jans, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Jacob Corn(elissen), zoon, 0-1

Janneken Corn(elissen), dochter, 0-1

Jacobmijntie Corn(elissen), dochter, 0-1

 

Jan Jan(ssen) Jaspers, 1-0

Huijbeken Adriaan(sen), 1-0

Meijken, dochter, 0-1

Adriaantie, dochter, 0-1

 

... ... ..., 1-0

Janneken Pieters, vrouw, 1-0

Miken, dochter, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Cornelij, dochter, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

 

Marijnis Jan(ssen) Jaspers, 1-0

Marij Adriaan(sen) Konincx, 1-0

Janna, dochter, 0-1

Kreijn, zoon, 0-1

 

Hendr(ik) Janssen van den Broeck, 1-0

Marie Corn(elissen) Commissaris, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Anne, dochter, 0-1

Jacob, zoon, 0-1

Miggiel, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Dingen Jacobs van Rijen, moeder, 1-0

 

Jan Engelen van Pul, 1-0

Jenneken Mrijnis, vrouw, 1-0

Tanneken Corn(elissen) de Jong, moeder, 1-0

 

Tanneken Peeters Nieuwlaatz, 1-0

Dingen, dochter, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Pieternel Jan(ssen), meid, 1-0

 

Cornelis Dielen van Oorschot, 1-0

Adr(iaan) Dielen van Oorschot, broer, 1-0

Pieternel Dielen van Oorschot, zuster, 1-0

Marie Corn(elissen), 1-0 opm. 3

 

Jan Lauwrijs van Oorschot, 1-0

Griet Corstiaan(sen), vrouw, 1-0

Adriaan, zoon, 0-1

Wil, zoon, 0-1

Adriaantie, dochter, 0-1

Anna, dochter, 0-1

 

Hendr Stevense Braad, 1-0

Jenneken Jan(ssen), vrouw, 1-0

Steven, zoon, 1-0

 

Huib(er)t Frans Rommen(sen), 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Janneken, dochter, 1-0

Jan Corn(elissen), kindskind, 0-1

 

Cornelis Steven(sen) Braat, 1-0

Arjaantie Siardus, vrouw, 1-0

Steven, zoon, 1-0

Adriaan, zoon, 1-0

Lijsebet, dochter, 1-0

 

Flip Antonis(sen) Mangelaar, 1-0

Maaijken Cornelis(sen), vrouw, 1-0

Jan Janssen Braad, zoon, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

... ... ..., 1-0

... ... ..., 1-0

Corneli Adams, ..., 1-0

Adriaan, zoon, 1-0

Adam, zoon, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Marijn, zoon, 0-1

 

Adriaan Cornelis Rommen(sen), 1-0

Grietien Hendr(i)x van Os, vrouw, 1-0

Adam, zoon, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Katelijn, dochter, 0-1

Hendr(ik), zoon, 0-1

 

Gabriel Siardus Kools, 1-0

Pieternel Jan(ssen) Gommers, vrouw, 1-0

Corneli, dochter, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Maaijken, dochter, 0-1

Siardus, zoon, 0-1

Lijsbet, dochter, 0-1

Nelleken, dochter, 0-1

Adriaan Cornelis(sen), schaper, 0-1

 

Poulus Meeus(sen), 1-0

Truijken, zuster, 1-0

 

Mattijs Janssen Braat, 1-0

Maaijken Jans, vrouw, 1-0

Evert, zoon, 1-0

Pieter, zoon, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Hendr(ik), zoon, 0-1

 

Jan Marijnissen Heijmans, 1-0

Tanneken Hendr., vrouw, 1-0

Maaijken, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

Marijnis Evert Heijmans, ..., 1-0

 

Anthonij Hermens, 1-0

Maaijken Marijnis, vrouw, 1-0

Willem Hijmans, knecht, 1-0

 

Adriaan Stevens ....., 1-0

Jenneken Cornelis, vrouw, 1-0

Janneken Jacobs, meid, 1-0

 

Wouter Cornelissen Braat, 1-0

Lijsbet Marijnissen, vrouw, 1-0

Marijn, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Dilis, zoon, 0-1

Marijn, zoon, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

Maaijken Adr., meid, 1-0

 

Marijnis Cornelissen van Overvelt, 1-0

Hendrien Adriaans Braet, vrouw, 0-1

Arjaantien, dochter, 0-1

Corn, zoon, 0-1

Martijn, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Soetien, dochter, 0-1

Adriaan Peeters, knecht, 1-0

Corneli Anthonissen, meid, 0-1

 

Wouter Cornelis Pouwel(sen), 1-0

Maaijken, dochter, 1-0

Lindert Jan(ssen) Koninck, knecht, 1-0

Adriaan Jan(ssen) Koninck, knecht, 1-0

 

Gieleken Janssen Kools, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

 

Maaijken Miggiel(sen) Smout, 1-0

 

Adriaan Jacob Goorden, 1-0

Dingen Jan(ssen) Schrauwen, 1-0

Pieter, zoon, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

 

Jan Cornelis Huijgens, 1-0

Janneken Huijb(er)ts, vrouw, 1-0

Catelijn Jan(ssen), dochter, 0-1

Pieter, zoon, 0-1

Joosken, dochter, 0-1

Huijb(er)t, zoon, 0-1

 

Wouter Cornelissen Luijcx, 1-0

Adriaantien Doomen, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Maaijken, dochter, 0-1

 

Marijnis Adams Konincx, 1-0

Geertruij Marijnis Poldermans, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Heijltien, dochter, 0-1

Adriaantien, dochter, 0-1

Adam, zoon, 0-1

Poulijn, dochter, 0-1

 

Lindert Janssen Hoen, 1-0

Corneli Antonissen, vrouw, 1-0

Adriaantie, dochter, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

 

Cornelis Cornelis Pouwel(sen), 1-0

Corneli Adriaan(sen), vrouw, 1-0

Cornelis Huijb(er)ts, knecht, 1-0

Corneli Antthonis(sen), meid, 1-0

Wouter Jansen Konink, 0-1

 

Marijnis Corn(elissen) Poldermans, 1-0

Mariken Cornelis(sen), vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Mariken, dochter, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

Heijltien, dochter, 0-1

Huijbeken, dochter, 0-1

 

Meeuis Pieter Wijten, 1-0

Teuneken Dingemans, meid, 1-0

 

Adriaan Jacobs, 1-0

Lijsebet Adriaan(sen), vrouw, 1-0

 

wed. van Corn(elis) Pouwel(sen) Konink, 1-0

 

Catelijn Jacob(sen), 1-0

Jenneken Govertsen van Trijp, 1-0

Cornelia, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Govaert, 0-1

Pasijn, 0-1

 

Pieter Miggiel(sen) Ots, 1-0

Willemijn Willems, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Lijsebet, dochter, 0-1

Dirk, 0-1

 

Jan Marijnissen, 1-0

Frans Miggiel(sen), 1-0

Janneken Anthonis(sen), vrouw, 1-0

Hendrien, dochter, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Madeleen, dochter, 0-1

Gieleken, dochter, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Teuntien Fran(ssen), 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

 

Jan Marijnissen, 1-0

Anneken Pieter(sen), vrouw, 0-1

Mariken, 0-1

Pieternelleken, dochter, 0-1

 

Anthonij Pieter Wijten, 1-0

Marijken Faes, vrouw, 1-0

Jenneken, dochter, 0-1

Pieternel, dochter, 0-0

Lijsebet, dochter, 0-1

Bastiaan, zoon, 0-1

 

Wijnand Pieter Wijten, 1-0

Janneken Corn(elissen) Danen, vrouw, 1-0

Maddeleen Jans de Waard, moeder, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Marijken, dochter, 0-1

Pieter Wijten, 0-1

Adriaan Hendr(i)x, 0-1

 

Meeuwis Janssen Marquis, 1-0

Maaijken Willems, vrouw, 1-0

Willemijntie, dochter, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Adriaantie, dochter, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

Jan Janssen van Gastel, 1-0

Jenneken Adriaan(sen), vrouw, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

Adriaantie, dochter, 0-1

Laurijsken, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Adriaan Linder(sen), knecht, 0-1

 

Marijken Adriaan(sen) Sanders, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Pouwelijn, dochter, 1-0

 

Willemken Huijb(er)ts, 1-0

Jacobus Jacobsen, knecht, 1-0

 

Jan Cornelissen Conink, 1-0

Arjaantie, dochter, 1-0

Jan, zoon, 0-1

 

Pouwlus Corn(elissen) Konink, 1-0

Geertruij Jaspers, vrouw, 1-0

Teuntie, dochter, 1-0

Marijken Pouwels, 1-0

Jenneken Pouwels, 0-1

 

Cornelis Janssen Koninck, 1-0

Maaijken Jans van Gastel, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

 

Adriaan Aerden, 1-0

Marijken Marijnis(sen, vrouw, 1-0

Mariken, dochter, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

Jacob Adams Konink, 1-0

Lauwrijse Corn(elissen) Conink, vrouw, 1-0

Cornelia, dochter, 1-0

Maaijken, dochter, 0-1

Adam, zoon, 0-1

Kanneken, dochter, 0-1

Lamb(er)t, zoon, 0-1

 

Huijbeken, Miggielsen, weduwe, 1-0

Hendr., zoon, 0-1

Engel, dochter, 0-1

Miggiel, zoon, 0-1

 


Neleken Selen, 1-0

Pouwelijn, dochter, 0-1

Marcelis, zoon, 0-1

 

Jan Aerts Verdonk, 1-0

Miken Klaas, vrouw, 1-0

Teuntie, dochter, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

Cathelijn, dochter, 0-1

Jacob, zoon, 0-1

 

Dina Wils, 1-0

Margriet, dochter, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

 

Claas Brugmans, 1-0

Kleerken Jans Hoen, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Janna dochter, 0-1

 

Jan Bosmans, 0-1, opm. xxxx

Mariken Klaas, 0-1, opm. xxxx