INHOUD : Steenbergen - Kadaster 1832, Sectie W (De Stad), OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels)

BRON : internetsite www.WatWasWaar.nl (voorheen 'www.deWoonOmgeving.nl')

DOOR : Stephan B.A. Mes

ACHTERGRONDINFORMATIE:

Napoleon had voor zijn veroveringsdrang veel geld nodig. De invoering van grondbelasting zag hij als een goed middel om daaraan te komen. Om een redelijke grondslag voor de heffing ervan te verkrijgen, wordt in Frankrijk in 1808 begonnen met een georganiseerde wijze van opmeting, schatting en tenaamstelling van grondeigendommen; de vervaardiging van een kadaster dus.
De naam kadaster komt oorspronkelijk, via het Franse cadastre, van het Latijnse catastrum, dat grondbeschrijving betekent.
Een Keizerlijk Decreet gelaste dat ook voor de Hollandse departementen een kadaster, naar Frans model, vervaardigd moest worden. De allereerste opmetingen in Nederland vinden in 1811 en 1812 plaats.
Na de val van Napoleon in 1813 wordt onder Willem I in 1832 het Kadaster in Nederland - behalve in Limburg (1841) - officieel ingevoerd.
Deze kadasterkaarten werden verder uitgewerkt in de OAT's. Dit zijn de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels waarin werd vastgelegd wie, wat bezat en hoeveel belasting men diende te betalen.

NOTATIEWIJZE:

De tekst op de linkerpagina's van de OAT's is volledig en letterlijk overgenomen, dus het orgineel bevat niet meer informatie.
De rechterpagina's zijn niet getranscript; zij bevatten slechts een tariefindeling en de te betalen belasting.

Plaatselijke benaming: naam van de polder, gehucht of plaatselijke benaming
Perceelnummer: nummer van het perceel binnen de sectie
Naam, Voornamen, Beroep en Woonplaats: van de eigenaar danwel vruchtgebruiker
Eigenaarnummer: indexnummer van de eigenaar uit de alfabetische lijst (1e gedeelte van de kadasterlegger)
Soort: soort danwel cultuur van het eigendom
Oppervlak: de oppervlaktegrootte van het perceel in m2. In de OAT weergeven als b=bundel(hectare), r=roede(are) en e=el(centiare)

"id" staat voor "idem"


Plaatselijke
benaming
Perceel
nummer
NaamVoornamenBeroepWoonplaatsEigenaar
nummer
SoortOppervlak
in m2
de vesting werken1Meel, vanNicolaaslogementhouderSteenbergen487bouwland28290
id2idididididwater met visch7910
id3idididididbouwland2390
id4Domein van hetAmortisatie-Syndicaat--208water met visch5620
id5LemmensJohannis KarolusbrouwerSteenbergen430bouwland13120
id6idididididid10230
id7idididididwater met visch6510
id8BaselierPieterslagterid35id6170
id9idididididweiland22320
id10idididididid32340
id11idididididwater met visch18980
id12idididididbouwland24820
id13KrugerJan Hendriktapperid402water met visch5470
id14idididididbouwland7390
id15Bakhoven, vanLeonardusidid28id4810
id16Steenbergende Roomsche Gemeente van--706kerkhof4280
id17Bakhoven, vanLeonardustapperSteenbergen28water met visch850
id18idididididbouwland19280
id19idididididwater met visch8230
id20KrugerJan Hendrikidid402bouwland27710
id21Domein van hetAmort. Syndicaat--207water met visch4620
id22LaaneJohannis AdriaanznkoopmanSteenbergen421bouwland5870
id23idididididwater met visch6400
id24idididididbouwland21980
id25KampenNorbertustimmermanSteenbergen360id5450
id26Domein van hetAmort. Syndicaat--207water met visch4510
id27idid--idwater5000
id28KampenNorbertustimmermanSteenbergen360bouwland10270
id29idididididid6060
id30Domein van hetAmort. Syndicaat--207water met visch83750
id31Boksel, vanHendrikrentenierSteenbergen106weiland33850
id32idididididschuur70
id33idididididid24
id34idididididkorenwindmolen en erf323
id35idididididweiland5836
totaal 1 bladbelastbaar446553
 onbelastbaar4280
de vesting werken36Kampen, Norbertusen J.H. Kruger-Steenbergen361bouwland5860
id37DomeinAdministratie van Oorlog--206wachthuis120
id38KampenNorbertustimmermanSteenbergen360huis40
id39Kampen, Norbertusen J.H. Kruger-id361bouwland16300
id40Domein van hetAmort. Syndicaat--207water met visch66570
id41DomeinAdministratie van Oorlog--206kruidmenger en erf336
id42LaaneJohannis AdriaanznkoopmanSteenbergen421bouwland29490
id43LemmensJohannis KarolusbrouwerSteenbergen430id17230
id44idididididid22650
de stad wijk A45Korstwed. Pieterlandbouwerid389weiland14160
id46idididididboomgaard399
id47idididididmoestuin1040
id48idididididid440
id49idididididhuis, schuur en erf4040
id50Baselierwed. en erve Antonie-id37moestuin1470
id51idid-ididhuis en erf297
id52Kar, van deJan Adriaansestalhouderid364moestuin284
id53idididididhuis en erf286
id54Korstwed. Pieteridid389id48
id55Steenbergende Roomsche Gemeente van--706id29
id56ididid-idid97
id57ididid-idmoestuin193
id58KorstAdriaanrentenierSteenbergen391huis en erf770
id59idididididboomgaard900
id60idididididmoestuin790
id61Dankerswed. Janlandbouwerid194id510
id62idididididboomgaard499
id63idididididhuis, schuur en erf1930
id64DomeinAdministratie van Oorlog--206arsenaal en erf4409
id65Schamps, deJohannislandbouwerSteenbergen649moestuin1060
id66idididididhuis, schuur en erf2450
id67idididididboomgaard3750
id68idididididweiland5050
id69idididididvijver790
id70idididididweiland5540
totaal 2 bladbelastbaar204962
 onbelastbaar4865
de stad wijk A71Schamps, deJohannislandbouwerSteenbergen649weiland4460
id72WijnmalenPieter Carelburgemeesterid897id14670
id73Steenbergende Gemeente van--705id2570
id74idid--idid1200
de stad wijk B75idid--idid369
id76KampenNorbertustimmermanSteenbergen360huis10
id77Tichelen, vanJohannismetselaarSteenbergen730id87
id78KorstPeter AdriaanznbrouwerSteenbergen392schuur215
id79idididididbrouwerij131
id80idididididhuis en erf257
id81Steenbergende Gereformeerde Kerk van--686kerkhof5380
id82idid--idkerk1460
id83TacxJohanniswagenmakerSteenbergen720huis en erf33
id84idididididhuis en erf740
id85idididididboomgaard251
id86ClarijsGodefriduslooyerid169looyerij en erf166
id87idididididhuis, pakhuis en erf105
id88idididididhuis en erf404
id89JoppeIzaak Cornelise--357id171
id90idid--idmoestuin170
id91Bastiaanseerve Adriaan Mattijs--42huis, schuur en erf250
id92Hiele, Tanneke vanhuisvrouw van J.C. Clement-Steenbergen304schuur81
id93idid-ididtuinhuis12
id94idid-ididmoestuin750
id95idid-ididhuis en erf269
id96idid-ididid118
id97idid-ididmoestuin178
id98Bavel, vanJohannis Janznarbeiderid50id198
id99idididididhuis en erf77
id100Tichelen, vanJohannismetselaarid730id115
id101idididididmoestuin140
id102idididididid81
id103idididididhuis, schuur en erf219
id104Levie, wed. Jacobhertrouwd met Nathan Frank-id433huis en erf124
totaal 3 bladbelastbaar28621
 onbelastbaar6840
de stad wijk B105Levie, wed. Jacobhertrouwd met Nathan Frank-Steenbergen433boomgaard100
id106idid-ididschuur en erf55
id107Steenbergende Gemeente van--705water3220
id108Nevel, derJohanna Dina-Steenbergen528moestuin155
id109idid-ididhuis en erf211
id110Steenbergende Roomsche Gemeente van--706tuinhuis9
id111idid--idmoestuin430
id112idid--idhuis en erf288
id113KampenNorbertustimmermanSteenbergen360id97
id114Graaf, deStefaniswagenmakerid261huis, schuur en erf192
id115idididididboomgaard91
id116HertoghJanwinkelierid299moestuin95
id117idididididhuis en erf153
id118Wit, deJohannes Cornelisarbeiderid854huis, schuur en erf258
id119Groot, deRochiergrutterid270idem en grutterij332
id120Doormaal, vanAdriaanherbergierid210huis en erf180
id121BinkenCornelismetselaarid78id133
id122Bezoumen, vanerve Adriaan-id75id50
id123BaselierPieterslagterid35huis, schuur en erf214
id124Boxtel, vanerve Jan-id115id189
id125DekkersWillemschoenmakerid190huis en erf36
id126idididididid42
id127StoffelenCristophorislogementhouderid711huis, schuur en erf890
id128Steenbergende Roomsche Gemeente van--706erf1390
id129idid--idhuis en erf169
id130GoddrieJohannissmidSteenbergen259id88
id131LaaneJohannis Adriaanznkoopmanid421huis71
id132idididididschuur en erf343
id133Wit, deThomas Adriaanzn-id861tuinhuis14
id134idid-ididmoestuin452
id135idid-ididhuis en erf78
id136Wesel, vanerve van den wed. Jan--841id64
id137idid--idmoestuin68
id138Vermaatwed. en kind(eren) Jan BaptistmetselaarSteenbergen801huis30
totaal 4 bladbelastbaar8070
 onbelastbaar2117
de stad wijk B139Vermaatwed. en kind(eren) Jan BaptistmetselaarSteenbergen801huis20
id140Bruyn, deKarelarbeiderid138id30
id141WiltegersAntoniebakkerid845id52
id142idididididid84
id143idididididboomgaard275
id144Steenbergende Gemeente van--705moestuin830
id145Dorst, vanVincent-Steenbergen212id480
id146idid-ididschuurtje20
id147Maasdam, vanJacobusarbeiderid471huis, schuur en erf138
id148idididididboomgaard65
id149WiltegersAntoniebakkerid845moestuin149
id150idididididhuis24
id151idididididid36
id152idididididschuur en erf160
id153Bruyn, deDanielarbeiderid145huis en erf136
id154idididididmoestuin136
id155TindalJohannis Danielnotarisid751pakhuis en erf414
id156HuismansChristiaanstalhouderid319moestuin500
id157idididididhuis en erf429
id158Braberwed. Jacobustimmermanid117id173
id159idididididschuur78
id160FrijtersJosephusvoermanid239huis en erf337
id161Braberwed. Jacobustimmermanid117id182
id162idididididid355
id163TindalJohannis Danielnotarisid751id310
id164SchullerChristiaan Jan Lodewijkpredikantid662id310
id165TimmermansAdriaanslagterid749id170
id166idididididhuis33
id167Verzwijfelenwed. Pieter-id807id25
id168Engelschen, vanAntonie Willem-Dinteloord226id22
id169TacxJacobusbakkerSteenbergen719id25
id170Doormaal, vanAdriaanherbergierKruisland210id22
id171TindalJohannis DanielnotarisSteenbergen751huis en erf114
id172idididididid282
id173Hagenwed. Pieter-id277id76
totaal 5 bladbelastbaar6495
 onbelastbaar0
de stad wijk B174WiltegersAntoniebakkerSteenbergen845huis en erf257
id175Mullerwed. Pieterchirugijnid517id323
id176HoffmannHendrik Pieterklerkid309id199
id177Steenbergende Gemeente van-id705stadhuis en erf820
id178Wierkxerve Willemid-844huis32
id179Mullerwed. PieterchirugijnSteenbergen517id32
id180Dorst, vanVincentidid212id32
id181Braberwed. Jacobusidid117huis en erf400
id182SleegersPetrustimmermanid668huis21
id183idididididid28
id184WijnmalenPieter Carelburgemeesterid897huis, schuur en erf387
id185KrugerWillemmolenaarid403huis en erf139
id186Haesendonk, vanAlbert Casimirchirugijnid275id254
id187WijnmalenCornelisidid895id240
id188IJzerlooy, vanJacobusslijpperid902id233
id189LaaneJohannis Adriaanznkoopmanid421id417
id190Bruyn, deerve Ignatiusidid143huis27
id191Denten, vanJohannisidid213huis en erf247
id192BakxAdriaanschoenmakerid33id123
id193BroumelsPetrusbakkerid124huis25
id194KampenNicolaastimmermanid362id55
id195idididididhuis en erf35
id196idididididhuis, schuur en erf178
id197Dorst, vanVincentidid212huis en erf91
id198TacxJacobusbakkerid719id40
id199idididididid210
id200Dorst, vanVincentidid212id130
id201BaselierJohannis Hendrikznbouwman [?]id34id117
id202Allebeswed. Johannis [onleesbaar]idid6id245
id203BoogersFraneesverver en glazenierid105id164
id204LaaneAdriaan Ch(ristaanzn)koopmanid420id215
id205BastiaanseNicolaas Corneliskoperslagerid40huis, schuur en erf213
id206MeeussenJohannis HendrikznidBergen op Zoom495huis en erf161
id207Bers, vanJohannis Al(bertzn)timmermanSteenbergen73id245
id208SprangersJan Baptist-Merken bij Antwerpen675id278
totaal 6 bladbelastbaar5793
 onbelastbaar820
de stad wijk C209SprangersJan Baptist-Merken bij Antwerpen675huis22
id210Alphen, vanChristiaankleermakerSteenbergen7huis en erf97
id211Ostaijen, vanWillemsmidid562id195
id212Bakhoven, vanLeonarduskastelijnid28id344
id213Graaf, deStefaniswagenmakerid261werkhuis en erf58
id214NijssenMarynussmidid547huis en erf205
id215Bastiaanseerve Adriaan Mattijs-id42id133
id216PaulusPieter JankleermakerSteenbergen569id98
id217MeeussenSusanna Dorothea-id493huis, schuur en erf396
id218idid-ididmoestuin442
id219Stapele, van derkind Marijn Gerard-id678huis, erf en plaiziertuin1130
id220Bastiaanseerve Adriaan Mattijs-id42huis en erf134
id221Eynatte, vanCorneliskoopmanid231id175
id222Gunst, vanPieterkleermakerid274id39
id223idididididid40
id224Bakhoven, vanLeonarduskastelijnid28huis24
id225MeyerAndriesschoenmakerid503huis en erf70
id226Dankaartde erven Jacobuswinkelierid192id120
id227LammersJacobusschoenmakerid422id65
id228RaatsAdriaankleermakerid607id60
id229Geerserve Johannisarbeiderid250id75
id230OerlemansJohanniskleermakerid550id56
id231PottersAntonie Janznwinkelierid601id142
id232LansheerJacobaidid424huis36
id233Bruyn, deJan A(driaan)znidNieuw Vossemeer147huis, grutterij en erf217
id234HuybregsJohannis en AnnawinkelierSteenbergen323huis en erf62
id235MoorsCorneliskleermakerid509id120
id236OtgensJanschipperid563id195
id237KampenNorbertustimmermanid360huis27
id238Ouderaa, van derMarynusbakkerid566id28
id239idididididhuis en erf176
id240Steenbergende Roomsche Gemeente van--706kerk en erf520
id241ididid-idmoestuin510
id242KampenNorbertustimmermanSteenbergen360huis en erf126
id243idididididid108
totaal 7 bladbelastbaar5725
 onbelastbaar520
de stad wijk C244MeeussenJohannis JunierzilversmidSteenbergen492huis en erf117
id245Hagenwed. Pieter-Steenbergen277id104
id246Schamps, deAdriaanwinkelierSteenbergen651id139
id247idididididmoestuin179
id248idididididhuis en erf20
id249idididididid61
id250idididididschuur en erf16
id251Hagenwed. Pieter-id277huis en erf31
id252Clementwed. Jacobus Cornelis-id170id102
id253Schamps, deAdriaanwinkelierid651moestuin104
id254OerlemansEverardus Pietermetselaarid553huis en erf121
id255Cornelissenerve Corneliskleermakerid176id121
id256DekkersElisabeth-id197id108
id257Lint, van derDirkschoenmakerid435moestuin590
id258idididididhuis, schuur en erf137
id259Bastiaanseerve Adriaan Mattijs-id42huis en erf101
id260BoluitJohannisvoermanid107id108
id261WagemakersCornelisarbeiderid826moestuin1140
id262idididididhuis, schuur en erf178
id263idididididhuis en erf114
id264Steenbergenhet Gereformeerde Weeshuis van--684id298
id265idid--idmoestuin315
id266Steenbergenhet Roomsche Weeshuis van--685huis en erf215
id267idid--idmoestuin1420
id268idid--idhuis, schuur en erf1020
id269Frederikswed. en kind(eren) AdriaanarbeiderSteenbergen238huis13
id270Groot, deWillemidid271id15
id271Beek, van derde erven Gerrittimmermanid52id24
id272Cornelissenerve Corneliskleermakerid176id22
id273Steenbergenhet Roomsche Weeshuis van--685id22
id274Bastiaanseerve Adriaan Mattijs-Steenbergen42id22
id275Steenbergenhet Roomsche Weeshuis van-id685id30
totaal 8 bladbelastbaar3739
 onbelastbaar3268
de stad wijk C276Baselierwed. Johannis-Steenbergen39huis80
id277Steenbergenhet Roomsche Weeshuis van--685id31
id278idid--idid31
id279idid--idid31
id280idid--idid31
id281idid--idid35
id282idid--idid42
id283idid--idid31
id284idid--idid35
id285Peeters (of zijne erven)Pieter FranskastelijnSteenbergen571moestuin1140
id286idididididid463
id287idididididhuis, kolfbaan en erf750
id288Baselierwed. Johannis-id39huis en erf55
id289idid-ididid130
id290idid-ididid41
id291idid-ididid30
id292idid-ididid27
id293idid-ididid40
id294BroedersCorneliskoopmanid120id59
id295Raatswed. Antonietimmermanid608id34
id296idididididhuis18
id297idididididhuis en erf162
id298idididididmoestuin182
id299Loenhout, vanCornelislandbouwerid443id94
id300idididididhuis en erf77
id301Kuyk, vanwed. Johannis-id414id290
id302Honterwed. Willem-id311huis25
id303idid-ididid26
id304idid-ididid26
id305idid-ididid25
id306idid-ididid25
id307idid-ididid26
id308idid-ididid27
id309Schamps, deJohannislandbouwerid649id31
totaal 9 bladbelastbaar4130
 onbelastbaar0
de stad wijk C310Schamps, deJohannislandbouwerSteenbergen649huis31
id311idididididid31
id312idididididschuur54
id313idididididmoestuin730
id314idididididhuis en erf330
id315BaselierPieterslagterid35schuur175
id316Loon, vanwed. Cornelis-id446moestuin670
id317TimmermansLeonardustimmermanid744id460
id318idididididhuis en erf55
id319Meerem, vanwed. Jacobusslagterid489huis18
id320idididididid18
id321TrompJacobussmidid753id45
id322EerstermansCornelislandbouwerid218id15
id323idididididid26
id324Oerlemanswed. Cornelis Ad(riaanzn)timmermanid552id22
id325WijnmalenPieter Carelburgemeesterid897koepel en erf162
id326idididididmoestuin1100
id327idididididhuis, schuur en erf600
id328idididididschuur en erf120
id329Steenbergende Gemeente van--705kazerne en erf427
id330ididid-idhuis41
id331ididid-idmoestuin4334
id332Tiggelen, vanMarynustimmermanSteenbergen736id120
id333idididididhuis en erf84
id334HagenaarsAdriaanidid278id80
id335idididididmoestuin103
id336Maasdam, vanJohannishovenierid472huis45
id337idididididhuis, schuur en erf275
id338idididididhuis en erf55
id339idididididmoestuin670
id340idididididboomgaard1940
id341Domein, Dotatie van Z.K.H.Prins Fredrik der Nederlanden--207moestuin2440
id342ididid-idid1310
id343ididid-idid5080
totaal 10 bladbelastbaar21198
 onbelastbaar468
de stad wijk C344WijnmalenPieter CarelburgemeesterSteenbergen897weiland10638
id345MensCornelishovenierid497moestuin7620
id346KrugerJan Hendriktapperid402huis en erf229
id347idididididid68
id348idididididid66
id349idididididhuis30
id350VerburgtJacobus Pieterznarbeiderid795huis en erf110
id351Beek, van derde erven Gerrittimmermanid52id90
id352idididididmoestuin296
id353MensCornelishovenierid497huis en erf171
id354Ostaijen, vanAdriaansmidid561id30
id355IJzermansMarynusweesvaderid903id45
id356idididididid18
id357Wittingswed. Hendrikidid886id18
id358Maaserve Thomasid-467id119
id359ididid-idmoestuin369
id360MensCornelishovenierSteenbergen497huis en erf74
id361idididididschuur en erf105
de stad wijk D362FuitjesMarynusmelkverkooperid755huis en erf220
id363LemmensJohannis Carolusbrouwerid430id220
id364idididididid52
id365idididididhuis48
id366idididididhuis en erf105
id367idididididid50
id368idididididmoestuin4180
id369BackxCorneliskoopmanid25huis en erf140
id370PottersMariaidid603id29
id371Stekkerswed. en kind(eren) Johannisidid709id26
id372Baarswed. Antonie-id18id92
id373idid-ididmoestuin250
id374Frankende erven Adriaanarbeiderid236huis en erf107
id375idididididmoestuin103
id376Bastiaanseerve Adriaan Mattijs-id42id91
id377idid-ididhuis en erf105
id378Boer, denAdriaanwinkelierid102id66
totaal 11 bladbelastbaar25972
 onbelastbaar0
de stad wijk D379FuitjesMarynusmelkverkooperSteenbergen755huis en erf186
id380idididididmoestuin162
id381Berg, van derSiandusarbeiderid71huis en erf96
id382idididididid55
id383ClarijsGodefriduslooyerid169id241
id384idididididmoestuin1030
id385MartensFrancina, huisvrouw van Pieter van Beerskleermakerid478huis en erf63
id386Lint, van derMaria Elisabeth-id434huis, schuur en erf530
id387KampenNorbertustimmermanid360id401
id388OostermansJosepharbeiderid557id124
id389Poortvliet, vanwed. Jan, met een kelder onder 375landbouwerid582id142
id390Poortvliet, vanwed. Janidididmoestuin320
id391HunterJantimmermanid322huis, schuur en erf245
id392Zaag, van derJohannis Philippuskoopmanid905moestuin126
id393idididididhuis en erf181
id394Nijssenwed. Pieter Wouterznarbeiderid546huis22
id395KuylAntonie Johannis[onleesbaar]id418id25
id396Steenbergende Roomsche Armen van--691id20
id397DenissenJacobuswinkelierSteenbergen199id25
id398Boer, denAdriaanidid102id26
id399Hagenwed. Pieter-id277id25
id400Steenbergende Roomsche Armen van--691id24
id401Loon, vanwed. Cornelis-Steenbergen446id71
id402Zaag, van derJohannis Philippuskoopmanid905schuur72
id403Poortvliet, vanwed. Janlandbouwerid582huis155
id404Kuik, vanAdriaanarbeiderid415moestuin1060
id405idididididhuis en erf187
id406idididididid35
id407LemmensJohannis Carolusbrouwerid430boomgaard2280
id408idididididkorenwindmolen en erf439
id409idididididmoestuin640
id410idididididhuis, brouwerij en erf840
id411VerkouterJohannisstadsarbeiderid800huis en erf144
totaal 12 bladbelastbaar9992
 onbelastbaar0
de stad wijk D412VerkouterJohannisstadsarbeiderSteenbergen800huis en erf246
id413idididididmoestuin650
id414BaksAntonielandbouwerid32id424
id415idididididhuis en erf255
id416IJzebrandLambertusarbeiderid899id143
id417idididididmoestuin100
id418NuytsJohannishovenierid545id2000
id419idididididhuis, schuur en erf343
id420Steenbergenhet Roomsche Weeshuis van--685huis en erf28
id421Honterwed. WillemtapsterSteenbergen311id27
id422Oevelen, vanCornelistapperid554huis, schuur en erf499
id423idididididmoestuin1850
id424Meeren, vanJacobusslagterid489huis en erf96
id425Schamps, dePetruskoopmanid652pakhuis115
id426idididididmoestuin560
id427idididididboomgaard530
id428idididididhakhout900
id429idididididhuis en erf650
id430Meel, vanNicolaaslogementhouderid487id720
id431DenissenJacobuswinkelierid199id155
id432idididididid27
id433CorstiaensenCornelislandbouwerid177huis, schuur en erf219
id434Blok, deerve Dominius-id84id224
id435idid-ididhuis en erf37
id436SleegersPetrustimmermanid668huis, schuur en erf149
id437idididididhuis en erf115
id438Buyten, van derMechelina-id154huis, schuur en erf245
id439KrugerJohan Hendrik-id402id355
id440PanseGerritkoopmanid568id580
id441idididididhuis20
id442idididididid30
id443idididididid28
id444idididididid23
id445HillerAntoniedoctorid297huis, schuur en erf660
id446idididididhuis24
totaal 13 bladbelastbaar13027
 onbelastbaar0
de stad wijk D447Steenbergende Roomsche Gemeente van--706huis31
id448KosterJohanniskoperslagerSteenbergen394huis en erf40
id449Riet, van derCorneliskastelijnid620huis, schuur en erf510
id450DietversPieterkoopmanid202huis en erf121
id451PottersJohannis Mattijsznkleermakerid598id144
id452Steenbergende Gemeente van--705huis, school en erf368
id453idid--idmoestuin1040
id454idid--10barak...huis en erf178
id455NieuwenhuyzenGerard-Steenbergen540moestuin182
id456idid-ididhuis en erf182
id457Houter, vanwed. Barendkoopmanid315id193
id458Zaag, van derJohannis Philippuskoopmanid905id433
id459idid-ididmoestuin890
id460idid-ididschuur en erf76
id461WijnmalenPieter Carelburgemeesterid897stal en erf110
id462HoffmanHendrikzilversmidid308moestuin111
id463idididididhuis en erf102
id464idididididid144
id465LaaneJan Adriaanznkoopmanid421moestuin185
id466idididididhuis en erf296
id467LeautandLaurenshorlogemakerid426id56
id468MattijsenAdriaanwinkelierid483id63
id469WijnmalenPieter Carelburgemeesterid897id347
id470idididididkantoor, huis en erf54
id471BroumelsPetrusbakkerid124huis en erf73
id472Schamps, deJohannislandbouwerid649huis, schuur en erf261
id473Hekelaar, of zijn ervenJohannishoedenmakerid296id209
id474Schamps, dewed. Theodoruskuiperid648huis en erf282
id475KosterJohanniskoperslagerid394huis, schuur en erf204
id476MeeussenJohannis Junierzilversmidid492id245
id477BackerGerardushoedenmakerRoosendaal27id345
id478Dankaartde erven JacobuskoopmanSteenbergen192huis en erf298
id479AanemaatHendrik Adriaan-id8moestuin600
id480idid-ididhuis en erf357
id481Poortvliet, vanwed. Janlandbouwerid582id40
totaal 14 bladbelastbaar8224
 onbelastbaar546
de stad wijk D482HugensJacobusbakkerSteenbergen276huis en erf281
id483KepersAdriaanwinkelierid368id125
id484LemmensJohannis Karolusbrouwerid430id44
id485Jonge, dewed. en kinderen Cornelis Adriaansemetselaarid353huis, schuur en erf414
id486DenissenJacobuswinkelierid199huis, pakhuis en erf600
id487BoluitJohannisvoermanid107moestuin150
id488idididididstal48
id489LemmensJohannis Karolusbrouwerid430mouterij, schuur en erf590
totaal 15 bladbelastbaar2252
 onbelastbaar0