INHOUD: GEMAALLIJST VORENSEINDE 1717

BRON: Kohieren van het hoofdgeld, loco gemaal, van Vorenseinde

Inventarisnummer 1119; Archief Rucphen.

Transcriptie door Dr. E.G. Boeren

Verder bewerkt door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl

 

De gemaallijsten Kohieren van het hoofdgeld berustende in het Oud-archief Rucphen betreft een belastingheffing die jaarlijks werd geheven en waar elke inwoner van die plaats onder viel.
Het jaar 1717 is bewust uitgekozen, omdat dit een van de eerste jaren was waar een uitgebreide opsomming van de gezinnen werd gegeven.
Daarvoor was het slechts gebruikelijk om de naam van het gezinshoofd te noemen met daarbij het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten en het betaalde bedrag, zoals bijv.

"Cornelis Jacobsen Dam, zijn vrouw, 2 zonen, 1 knecht, 1 meyt 6-0-0."
Van elk lid van het gezin werd vermeld: Naam, zijn/haar relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar.
Voor personen onder de 16 jaar gold een tarief van 10 stuivers en voor boven de 16 jaar het dubbele, 1 gulden.

 

NOTATIEWIJZE.

Alle gegevens zijn ingevoerd, dus het orgineel bevat niet meer informatie.
Alle leden behorend tot 1 "gezin" zijn onder 1 nummer opgeslagen. U treft achtereenvolgens aan: voornaam, evt. patroniem, familienaam, relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar (1-0 betekent dus boven de 16 jaar), evt. daarna nog bijzonderheden.
Practisch ieder persoon staat genoteerd als 1-0 of 0-1; daarop zijn twee uitzonderingen; nl. de notatie van een weduwe, bijv:
"Cornelia van Eekelen, weduwe van Antony Maetjes 1-0".
Dit is genoteerd als 2 personen, nl.
"Antony Maetjes, overl.man 0-0"
"Cornelia van Eekelen, weduwe 1-0"

en van een vrouw met vermelding van haar man, maar waar niet voor de man is betaald.
"Adriana Dam, vr.v. Marijn Hellemonts 1-0"
Dit is genoteerd als
"Marijn Hellemonts, man 0-0 [ afwezig ]"
"Adriana Dam, vrouw 1-0"

Door de man als "0-0" te noteren klopt het rekensommetje nog.


Michiel Prs. Smout, 1-0

Mariken, vrouw, 1-0

Corstiaen, zoon, 1-0

Marijnis, knecht, 1-0

Huijbregt, knecht, 1-0

Marijken, meid, 1-0

Dingena, 0-1

Marijnis, 0-1

 

Jan Tack, overl.man, 0-0

Jacobmijntie Jacobs Vissenbergh, weduwe, 1-0

Jacob, zoon, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Adriaen, zoon, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Janneken, dochter, 1-0

Francijntien, dochter, 1-0

 

Cornelis Janssen Bernouts, 1-0

Pitronel, vrouw, 1-0

Jacomijntie, dochter, 0-1

Cornelia, dochter, 0-1

 

Jacob Lambregts Stoffelen, 1-0

Adriaentie, vrouw, 1-0

Lambregt, 0-1

Marijnis, 0-1

Bastiaen, 0-1

Martijn, 0-1

Anthonet, 0-1

Marijken 0-1

Janneken, 0-1

 

Jan Hagens van Steen, 1-0

Pitronel, vrouw, 1-0

Marijken, dochter, 0-1

Dielis, zoon, 0-1

 

Adriaen Marijnissen van Ginneken, 1-0

Marijken, vrouw, 1-0

Marijken, 0-1

Marijnis, 0-1

 

Jacobus Adriaenssen Tack, 1-0

Cornelia, vrouw, 1-0

Adriaentie, 0-1

Margreta, dochter, 0-1

 

Pieter Adriaenssen Danen, 1-0

 

Marijnis Janssen de Weert, 1-0

Dingena, vrouw, 1-0

Jan, 0-1

Tanneken, 0-1

Adriaentien, 0-1

Jacobmijntjen, 0-1

 

Marijnis Mertens Danen, 1-0

Marijken, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Cornelia, dochter, 0-1

 

Adriaen Lauwen Bieman, 1-0

 

Jacob Pr. Cas, 1-0

Cornelia, vrouw, 1-0

Mariken, meid, 1-0

Pitronella, 0-1

Jacobmijntien, 0-1

Jan, 0-1

Jacobus, 0-1

 

Anthonij Nouten, overl.man, 0-0

Barbel Andriessen van de Sande, weduwe, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Jacob, knecht, 1-0

Christien, het meijsken, 0-1

 

Jan Janssen Konincx, overl.man, 0-0

Margrita Bastiaenssen, weduwe, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Bastiaen, zoon, 0-1

 

Jan Pietersen Saps, 1-0

Cathelijn, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 1-0

Corn. knecht, 1-0

Tanneken, meid, 1-0

Hendrientie, 0-1

Mariken, 0-1

 

Jan Marijnissen Boeren, 1-0

Marijken, vrouw, 1-0

Cornelia, meid, 1-0

Marijnis, zoon, 0-1

 

Hendrik Loossen, overl.man, 0-0

Heijltien Corn. Damen, weduwe, 1-0

Cornelia, dochter, 1-0

 

Pieter Adriaenssen Tack, 1-0

Maeijken, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Magriet, dochter, 0-1

 

Hagen Janssen van Steen, 1-0

Tanneken, vrouw, 1-0

Elisabet, dochter, 1-0

Jan, zoon, 0-1

 

Jan Willemsen Bernouts, 1-0

Jacobmijntie, vrouw, 1-0

Maeijken, dochter, 1-0

 

Pieter Cas, overl.man, 0-0

Adriaentien Geerit Coevoets, weduwe, 1-0

Willem, zoon, 1-0

Anneken, dochter, 1-0

 

Willem Adriaen Frijters, 1-0

Dingena, vrouw, 1-0

Alegonda, dochter, 1-0

Adriaen, 0-1

Seijken, 0-1

Huijbregt, 0-1

Elisabet, 0-1

 

Marijnis Jansen Koninck, 1-0

Marijken, vrouw, 1-0

Soetien, dochter, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

 

Jan Janssen Mulders, overl.man, 0-0

Marijken Geerits Coevoets, weduwe, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Pieter, zoon, 1-0

Marijke, dochter, 1-0

 

Marijnis Faessen Hermans, 1-0

Huijberken, zuster, 1-0

Willemijntien, meijsen, 1-0

Janneken, meijsen, 1-0

Dingentie, kind van zijn broeder, 0-1

Cornelia, dochter van zijn broeder, 0-1

Maria de Wolff, zuster van Christien, 1-0

Christien de Wolff, zuster van Maria, 1-0

 

Frans Andriessen van de Sande, overl.man, 0-0

Cornelia Stoffelen Vissenbergh, weduwe, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Jacob, zoon, 1-0

Anne, dochter, 1-0

Stoffel, 0-1

Dingeman, 0-1

Janneken, 0-1

 

Jacob Janssen van Oorschot, 1-0

Janneken, vrouw, 1-0

Jan, 1-0

Michiel, 1-0

Dirck, 1-0

Janneken, 1-0

Heiltien, 1-0

Jacobmijntien, 0-1

Elisabet, 0-1

Cornelis, 0-1

 

Jacob Roovers, 1-0

 

Adriaen Aerts van Overdijck, 1-0

Sijken, vrouw, 1-0

Lambregt, knecht, 1-0

Janneken, meijssen, 1-0

Pitronel, meijssen, 1-0

 

Adriaen Pieter Huijgens, 1-0

Janneken, vrouw, 1-0

Josijntien, 0-1

Pieter, 0-1

Anthonij, 0-1


Willemina Janssen Monsieurs, 0-1 = ARMEN