INHOUD: GEMAALLIJST ZEGGE 1717

BRON: Gemaallijst Zegge

Oud-Archief Rucphen, inv.nr. 682

Transcriptie door Dr. E.G. Boeren

Verder bewerkt door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl

 

De gemaallijsten Zegge, berustende in het Oud-archief Rucphen betreft een belastingheffing die jaarlijks werd geheven en waar elke inwoner van die plaats onder viel.

Het jaar 1717 is bewust uitgekozen, omdat dit een van de eerste jaren was waar een uitgebreide opsomming van de gezinnen werd gegeven.

Daarvoor was het slechts gebruikelijk om de naam van het gezinshoofd te noemen met daarbij het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten en het betaalde bedrag, zoals bijv.

"Cornelis Jacobsen Dam, zijn vrouw, 2 zonen, 1 knecht, 1 meyt 6-0-0."

Van elk lid van het gezin werd vermeld: Naam, zijn/haar relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar.

 

NOTATIEWIJZE.

Alle gegevens zijn ingevoerd, dus het orgineel bevat niet meer informatie. Alle leden behorend tot 1 "gezin" zijn onder 1 nummer opgeslagen. U treft achtereenvolgens aan: voornaam, evt. patroniem, familienaam, relatie t.o.v. het gezinshoofd, boven/beneden de 16 jaar (1-0 betekent dus boven de 16 jaar), evt. daarna nog bijzonderheden.

Practisch ieder persoon staat genoteerd als 1-0 of 0-1; daarop zijn twee uitzonderingen; nl. de notatie van een weduwe, bijv:

"Cornelia van Eekelen, weduwe van Antony Maetjes 1-0".
Dit is genoteerd als 2 personen, nl.
"Antony Maetjes, overl.man 0-0"
"Cornelia van Eekelen, weduwe 1-0"

en van een vrouw met vermelding van haar man, maar waar niet voor de man is betaald.

"Adriana Dam, vr.v. Marijn Hellemonts 1-0"
Dit is genoteerd als
"Marijn Hellemonts, man 0-0 [ afwezig ]"
"Adriana Dam, vrouw 1-0"

Door de man als "0-0" te noteren klopt het rekensommetje nog.

 

INDELING

De inschrijvingen zijn in twee delen opgesplitst;
De gezinnen uit het dorp Zegge, gevolgd door 2 inschrijvingen van de arme mensen van Zegge.
Deze laatste groep hoefde de belasting niet te betalen.


Geert Jansen Jongenelen, 1-0

Marie Prs. Mies, vrouw, 1-0

Pieternel, dochter, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Klaes, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

Huijbt., zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Geertruij, dochter, 0-1

Marijnis Corn. Jongenelen, knecht, 1-0

Huijbt. Adr. Hoen, knecht, 1-0

Soetie Keldermans, meid, 1-0

Corneli Adr. van (de) Houte, thuislegster, 1-0

 

Marijnis Panis, 1-0

Janneken Krijnen, 1-0

Bastiaan, zoon, 0-1

Pouwelijntie, dochter, 0-1

Arjaentie, dochter, 0-1

Miken, dochter, 0-1

 

Mattijs Dielen, 1-0

Corneli Adr. Braat, vrouw, 1-0

Dilis, zoon, 0-1

Miggiel, zoon, 0-1

Arjaan, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Corstiaan, zoon, 0-1

Corneli Bastiaans, meid, 1-0

 

Adriaan Pieters Mies, 1-0

Marie Linders, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Pieter, zoon, 0-1

Anneken, dochter, 0-1

Christientie, dochter, 0-1

Arjaantie Arjaans, meid, 1-0

 

Marijnis Huijbt Jongenelen, 1-0

Lijsken Aerden, vrouw, 1-0

Corneli, dochter, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

Aert, zoon, 0-1

 

Anthonij Zegers, 1-0

Marie Janssen, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Kobus, zoon, 0-1

Maria, dochter, 0-1

Dingen, meid, 0-1

 

Cornelis van Oers, 1-0

Dingen Pieters Mies, vrouw, 1-0

 

Dirck Celdermans, 1-0

Jenneken Lauwen, vrouw, 1-0

Jacob, zoon, 1-0

Lauwriis, zoon, 1-0

Cathelijn, dochter, 1-0

Adriaen Anthonissen, knecht, 0-1

 

Jan Pouwelsen Coevoet, 1-0

Corneli Hermens, vrouw, 1-0

 

De weduwe Stoffel Dam, 1-0

Pieter, zoon, 1-0

Jacobus, zoon, 1-0

Janneken, dochter, 1-0

Geertruij Pouwels, meid, 1-0

 

Jan Mol, 1-0

Pieternel Marijnisse, vrouw, 1-0

Hendr., zoon, 1-0

Kreijn, zoon, 0-1

Poulus, zoon, 0-1

Matthijs, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Catrien, dochter, 0-1

Adriaan Marijnisse, thuislegger, 1-0

 

Anthonij Marchelissen Konink, 1-0

Adriaentie Janssen, vrouw, 1-0

Dingen, dochter, 0-1

Jenneken, dochter, 0-1

 

Pieter Marijnis Geerts, 1-0

Lijssebeth Mattijs, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

 

Jan Adriaansen de Brouwer, 1-0

Janneken Goorden, vrouw, 1-0

Adriaan, zoon, 0-1

Goort, zoon, 0-l

Meertten, zoon, 0-1

Pieter, zoon, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

Mieken, dochter, 0-1

Antoh. Stoffelen Dam, thuislegger, 1-0

Corneli Nouten, meid, 1-0

 

Huijbregt Adriaensz de Brouwer, 1-0

Pieternel Goorden, vrouw, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Pieter Adr., een houwkint, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

Pouwles Antho., knecht, 1-0

 

Willem Joossen van den Enden, 1-0

Janneken Bijl, vrouw, 1-0

Marijnis, knecht, 1-0

Marie Hendr., meid, 1-0

 

Cornelis Kar, 1-0

Corneli Claassen, vrouw, 1-0

Klaas, zoon, 0-1

Miken, dochter, 0-1

Grietien, dochter, 0-1

Dingen, dochter, 0-1

 

De weduwe Bastiaan Jongenelen, 1-0

Anthonij, zoon, 0-1

Geertruij, dochter, 0-1

 

Marijnis Dam, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Marie, dochter, 0-1

Jenneken, dochter, 0-1

Huijbt. Adr., knecht, 1-0

Heijltien Pieters, meid, 1-0

 

Pieter van de Weijgert, 1-0

Jenneken Cornelis, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Dirck, zoon, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

Marie, dochter, 0-1

Pieter Corn., knecht, 1-0

Anna Meerttens, meid, 1-0

 

Jan Poulus Laseroms, 1-0

Janneken Mangelaars, vrouw, 1-0

Janneken Mies, moeder, 1-0

Marijnis Mies, oom, 1-0

Jan Anthonisse, knecht, 1-0

Cornelia Antho., meid, 1-0

 

Adriaan Janssen Laseroms, 1-0

Arjaantie Tijssen, vrouw, 1-0

Poulus, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Catelijn, dochter, 0-1

Pieter Antho., knecht, 1-0

Martijn, meid, 1-0

 

Herman de Waal, 1-0

Jenneken, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Marijnis, zoon, 0-1

Anneken, dochter, 0-1

Adriaentie, dochter, 0-1

 

Huijbregt Jongenelen, 1-0

Teuntie, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Cornelia Meerttens, 1-0

Meertten Cornelissen, zoon, 0-1

Anneken Cornelissen, meid, 1-0

 

Bartel van Eekelen, weduwe, 1-0

Corstiaan, zoon, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Klaas, zoon, 1-0

Maria, dochter, 1-0

 

Huijbt Franken, 1-0

Marie, vrouw, 1-0

Klaas, zoon, 0-1

Maddeleen, dochter, 0-1

Sijken, dochter, 0-1

 

Niclaas Dam, 1-0

Adriaantie Janssen, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Pouwlijn, dochter, 0-1

Cornelis Seps, knecht, 1-0

Jan de Laat, knecht, 1-0

 

Adriaan Dam, 1-0

Janneken de Klercq, vrouw, 1-0

Marijn, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

Cornelis Huijbt., knecht, 1-0

Jacob Anthonisse, knecht, 0-1

de wed. Adr. Salemons, thuislegster, 1-0

 

Krijn Mol, 1-0

Janneken Meerttens, vrouw, 1-0

Toon, zoon, 1-0

Lijsebet, dochter, 0-1

 

Batholomeus Pietersen Joren, 1-0

Marij Bijl, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Marij, dochter, 0-1

Cornelis Bijl, thuislegger, 1-0

 

Corn. van Vlimmeren, 1-0

Tanneken Jacob Koppens, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Meertten, zoon, 0-1

Marijn, zoon, 0-1

Dingen, dochter, 0-1

Heijltien, dochter, 0-1

Cornelis Pieters, knecht, 1-0

 

Cornelis Willems Koevoet, 1-0

Maria, vrouw, 1-0

Jan, zoon, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

Pieter Frank Pietersen, 1-0

Dingen Pieters, vrouw, 1-0

Frans, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

Jan Pouwels, knecht, 0-1

Cornelis Janssen, knecht, 0-1

 

Cornelis Marijnis Geertsen, 1-0

Dingen Lams, vrouw, 1-0

Cornelia, dochter, 0-1

 

Geerit Adriaansen, 1-0

Maria Jans, vrouw, 1-0

Adriaan, zoon, 0-1

 

Adriaan Stoffelen van Houte, 1-0

Martijn Adriaans., vrouw, 1-0

Stoffel, zoon, 0-1

Poulus, zoon, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

Truij, dochter, 0-1

Dingen, dochter, 0-1

Huibt., knecht, 0-1

 

Cornelis Willemen van den Houte, 1-0

Willemijn Janssen, vrouw, 1-0

Niclaas, zoon, 0-1

Marijn, zoon, 0-1

Jan, zoon, 0-1

 

Cornelis Cornelissen Dam, 1-0

Marie, vrouw, 1-0

Kornelis, zoon, 1-0

Poulus, zoon, 1-0

Marijn, zoon, 1-0

Pieter, zoon, 0-1

Teuntie, dochter, 0-1

Anneken, dochter, 0-1

 

Jan Bijl, 1-0

Jacobmijn Dam, vrouw, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Mariken, dochter, 0-1

Adr., zoon, 0-1

Adriaan, knecht, 1-0

Lind(er)t, knecht, 0-1

Marie Mol, meid, 1-0

 

De weduwe Geert Franken, 1-0

Francijn, dochter, 1-0

Cornelis Geerts., zoon, 0-1

 

Stoffel Cornelissen van den Nieuwenberg, 1-0

Adriaantie, vrouw, 1-0

Lijsebeth, dochter, 0-1

Baaij, dochter, 0-1

Janneken, dochter, 0-1

 

De weduwe Geert Trouw, 1-0

Jacob, zoon, 1-0

Janneken, dochter, 1-0

 

Willem Swanen, 1-0

Janneken Pieters, vrouw, 1-0

Geert, zoon, 0-1

Peeter, zoon, 0-1

Corstiaan, zoon, 0-1

Marijn, zoon, 0-1

Toon, zoon, 0-1

Martijn, dochter, 0-1

 

Willem van Pul, 1-0

Tanneken Gijsb(er)ts, vrouw, 1-0

Pieternelleken Willems, meid, 1-0

Marijnis Janssen, knecht, 1-0

Marij Geerts, meid, 0-1

 

Domis van der Heijde, 1-0

Teuntie Lauwen, vrouw, 1-0

Lauwrijs, zoon, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Huijbt., zoon, 0-1

Pieter, zoon, 0-1

Tanneken, dochter, 0-1

Pieternelleken, dochter, 0-1

Adriaan, zoon, 1-0

 

Pieter Dirck Nouwens, 1-0

Mariken Willems, vrouw, 1-0

Janneken, dochter, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Marijnis, knecht, 0-1

Marij, dochter, 0-1

 

Cornelis Bastiaans, 1-0

Geertruij Cornelissen, vrouw, 1-0

Janneken, dochter, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

Jan Aerden, knecht, 1-0

Corneli, meid, 1-0

 

Corstiaan Bartelen, 1-0

Jenneken, vrouw, 1-0

Corneli de Beer, thuisl., 1-0

Berbel, dochter, 0-1

 

Jan Adriaans de Beer, 1-0

Jan, zoon, 1-0

Peeter, zoon, 1-0

Catelijn, meid, 1-0

Goort Teeuwen, knecht, 0-1

Francijn Pieters., meid, 0-1

 

Claas van Eekelen, 1-0

Passijn Jans, vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Klaas, zoon, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

 

Cornelis Janssen Hollander, 1-0

Lijsebet Dingemans, vrouw, 1-0

Corstiaan, zoon, 1-0

Dries, zoon, 0-1

Dingeman, zoon, 0-1

 

Anthonij Janssen Kerkhoven, 1-0

Jenneken Clasen, vrouw, 1-0

 

Marijnis van der Heijde, 1-0

Catelijn, vrouw, 1-0

Meertten, zoon, 0-1

Adriaan, zoon, 0-1

Cornelia, dochter, 0-1

Pieternel, dochter, 0-1

 

Bastiaan Willems, 1-0

Dingen Corn., vrouw, 1-0

Geertruij, meijt, 1-0

Poulijn, dochter, 0-1

Jan Adr., knecht, 0-1

 

Anthonij van den Zande, 1-0

Aerttien Aerts Mulders, vrouw, 1-0

Elisabeth, dochter, 0-1

 

Meertten Trouw, 1-0

Lijsebeth Cornelis, vrouw, 1-0

Goort, zoon , 0-1

Hendr., zoon, 0-1

Maijken, dochter, 0-1

Corneli, dochter, 0-1

 

Willem Cornelis Bastiaansen, 1-0

Jacob, zoon, 1-0

Marijnis, zoon, 1-0

Cornelis, zoon, 1-0

Corneli, dochter, 1-0

Hendr., knecht, 1-0

Pieternelleken, meid, 1-0

Jacobmijn Anthonissen, meid, 1-0

Jan Klaassen, knecht, 0-1

 

Adriaan Lauwenkrises, 1-0

Dingen Huijbt., vrouw, 1-0

Cornelis, zoon, 0-1

Sijmon, zoon, 0-1

Catelijn, dochter, 0-1

 

Jan Goorden Mangelaar, 1-0

Mariken Jacobs., vrouw, 1-0

Corstiaan, zoon, 0-1

Willem, zoon, 0-1

Maddeleen, dochter, 0-1

Arjaantie, dochter, 0-1

 

Jan Jacobs Smout, 1-0

Catelijn Bartelen, vrouw, 1-0

Jacob, zoon, 0-1

Teuntie, dochter, 0-1

Martijn, dochter, 0-1

Pieter Haest, knecht, 1-0

Marijnis Hard, knecht, 1-0


Adriaan Franken, 1-0 ARMEN

 

Meertten Maas, 1-0 ARMEN

Jenneken Corn., vrouw, 1-0

Adriaan, zoon, 0-1

Klaas, zoon, 0-1

Cornelis, zoon, 0-1

Marije, dochter, 0-1