Vernoemingregels.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de vernoemingsregels die ik de afgelopen jaren heb verzameld. Er worden hierover regelmatig vragen in de diverse nieuwsgroepen gesteld dat het mij handig leek deze regels op mijn Internetpagina op te nemen.

Wie aanvullingen en/of correcties heeft op onderstaande regels, wordt gevraagd deze aan mij te emailen, zodat dit kan uitgroeien naar een zo compleet mogelijk overzicht van de vernoemingsregels.

Hans den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven; per e-mail

Laatste wijziging: 30 december 2003


Algemene vernoemingsregels:

variaties: de meeste voornamen hebben een mannelijke en een vrouwelijke vorm (bijv. Johannes, Johanna). Indien na 3 à 4 kinderen geen zonen waren geboren, dan kreeg de dochter een vrouwelijke variant van de voornaam van de grootvader. Omgekeerd ook: Indien na 3 à 4 kinderen geen dochters waren geboren, dan kreeg de zoon een mannelijke variant van de voornaam van de grootmoeder.

Onderstaand vernoemingsschema ben ik tegengekomen op een Engelstalige Internetsite http://www.compter.org/info.htm. Dergelijke vernoemingsschema zou in Nederland gevolgd worden.

Groningen

Drenthe

Het getal 7 (Brabant/Limburg/België)

De 7e dochter krijgt vrouwelijke vorm van de voornaam van de Koning (Louise)

Daarbij het recht om op kosten van de Koning een opleiding te volgen of te studeren.
"Op de website van de Belgische monarchie lezen we het volgende: "De Koning en de Koningin zijn traditiegetrouw peter of meter van de zevende
zoon of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks van jongens, respectievelijk meisjes.
De Koning en de Koningin kunnen hun peterschap eveneens verlenen aan de 7de opeenvolgende zoon of de 7de opeenvolgende dochter van een niet Belgisch
gezin, dat reeds lange tijd in België woont. Het gaat hier om een koninklijke gunst, die niet automatisch wordt verleend".

publicaties:

Overige wetenswaardigheden rond vernoemen en dopen:

Bijzondere regels:


Met dank aan de bijdragen van: Ed Boeren, Harry Hoeksema Dzn, Hans Homan Free, René Luijkenaar, Hein Vera