Kwartierstaat den Braber, generatie 1 - 6

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 14 september 2004
laatste handmatige wijziging in dit deel: 5 december 2017

 

Deze kwartierstaat is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze kwartierstaat, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

 


-- I --

Angela Chantalle "Angela" den Braber, geboren te Bilthoven op 22 december 1980, gedoopt te Utrecht op 15 februari 1981 (OLV ten Hemelopneming) (RK) (doopgetuigen waren Edward Germain Boeren en Hermina Theadora Stoffelina den Braber),
Angela is groepleidster bij een kinderdagverblijf te Bilthoven.

Angela woont samen met Robert Christiaan Martijn "Robert" Klomp, geboren te Zeist op 31 december 1975, zoon van Ate Christiaan Klomp en Cornelia Mathilde Mendels. Robert is IT-coordinator bij het UMC Utrecht.

Uit deze relatie:

  • Lucas Christiaan Michael "Luuk" den Braber, geboren te Utrecht op 20 april 2012
  • Thomas Christiaan Max "Thomas" den Braber, geboren te Utrecht op 15 november 2015


 

Bianca Stephanie "Bianca" den Braber, geboren te Bilthoven op 14 januari 1984, gedoopt te Utrecht op 1 april 1984 (OLV ten Hemelopneming) (RK) (doopgetuigen waren Edward Germain Boeren en Anke Keyzer), Bianca is medewerker contactcenter bij Oogkliniek Heuvelrug te Zeist.

Bianca is getrouwd te De Bilt op 29 oktober 2012 (GP) met Yordy van Ham, geboren te Amersfoort op 14 mei 1985, zoon van Kees van Ham en Yvonne van Geelen. Yordy is IT-coördinator bij het UMC Utrecht.

Uit dit huwelijk:

  • Sophie Fenna Eline "Sophie" van Ham, geboren te Utrecht op 12 februari 2013

-- II -- (ouders)

2 : Johannes Jacobus Maria "Hans" den Braber, Contractmanager I-Regie bij het KNMI, geboren te Maarn op 6 december 1955 (RK).


Hij is in ondertrouw gegaan De Bilt op 6 september 1978 en getrouwd aldaar op 10 november 1978, getrouwd te Utrecht op 10 november 1978 (OLV ten Hemelopneming) (RK) met


3 : Irma Carola "Irma" Boeren, leerkracht Basisonderwijs Montessori-Basisschool Utrecht, geboren te Utrecht op 17 februari 1956, gedoopt aldaar op 18 februari 1956 (OLV ten Hemelopneming) (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Beek en Johanna Jacoba Josina van Dongen-Boeren).


Uit dit huwelijk:-- III -- (grootouders)

 

4 : Cornelis Adrianus "Cees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 9 juni 1917, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Joannes den Braber en Maria Lips), overleden te Utrecht op 19 oktober 1991, begraven aldaar op 23 oktober 1991 (Daelwijck).

Cees was na zijn opleiding op de ambachtschool enige jaren werkzaam als timmerman. Hij trad in 1937 in dienst bij de Marine bij het keurkorps der Mariniers. In 1940 verdedigde hij o.a. de Maasbrug te Rotterdam tegen de Duitsers. Na de capitulatie trad hij in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht in de functie van rangeerder. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw Rietje Verhoef. Later in de oorlogsjaren is hij ondergedoken. Zij woonde in de oorlog in de Lange Koestraat in Wijk C totdat het huis in 1944 door een bombardement werd verwoest. Na de bevrijding in 1945 werd hij weer actief bij de Mariniers en ging na een kortstondige training in de Verenigde Staten naar het oorlogsgebied in Oost-Indië. In Oost-Indië was hij o.a. postcommandant te Kendit en Bondo Wosso en had als rang sergeant der Mariniers. Na terugkeer uit de oorlogssituatie kreeg hij zijn oude rang Korporaal weer. Hij volgde vervolgens met goed gevolg de opleiding tot Sergeant der Mariniers in Doorn. In 1953 en 1954 was hij gestationeerd in West-Indië (Willemstad-Curacao). Na terugkeer uit Curacao werd hij weer in Doorn gestationeerd en woonden ze te Maarn. In 1955 werd hij afgekeurd vanwege een ernstige beschadiging aan het gehoor. Hij was "geschutsdoof" geworden. Begin 1956 trad hij in dienst bij het KNMI te De Bilt als concierge, een functie die hij nog 20 jaar vervulde. Zij woonden toen in een dienstwoning op het KNMI-terrein. In 1976 werd hij vanwege zijn gezondheid vervroegd gepensioneerd en verhuisde naar Utrecht.

Hij is getrouwd te Utrecht op 3 december 1941 met

5 : Maria "Riet" Verhoef, geboren te Utrecht op 17 februari 1922, overleden te Utrecht op 8 december 2018, gecremeerd aldaar op 11 december 2018 (Crematorium Domstede)

 


Uit dit huwelijk:

 

6 : Jacobus Antonius Johannes "Jacq" Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 mei 1921, gedoopt te Roosendaal op 18 mei 1921 (N. Joannes de D.) (RK), overleden te Utrecht op 21 juli 1994, gecremeerd aldaar op 26 juli 1994 (Daelwijck).

Jacq was aanvankelijk timmerman, opzichter bouw- en woningtoezicht. Enkele jaren na de tweede wereldoorlog ging hij werken bij de Nederlandse Spoorwegen op het hoofdkantoor te Utrecht. Hij was daar eerst technisch tekenaar NS, later werd hij spoorwegbouwkundige NS.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 februari 1948, getrouwd te Roosendaal op 27 november 1948 (N. Antonius van Padua) (RK) met

 

7 : Johanna Anna Catharina "Anny" van Beek, geboren te Eindhoven op 8 januari 1923, gedoopt aldaar op 9 januari 1923 (N. Georgius) (RK), overleden te Utrecht op 17 juni 1996, gecremeerd aldaar op 21 juni 1996 (Daelwijck).
Annie was coupeuse tot haar huwelijk.

  Uit dit huwelijk:-- IV -- (overgrootouders)


8 : Antonius Johannes "Toon" den Braber, steigerbouwer, klein-aannemer, arbeider en betontimmerman, geboren te Oudenbosch op 28 maart 1890, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Joannes Kunters en Joanna Heijnen), overleden te Leiden op 23 mei 1945, begraven aldaar op 26 mei 1945 (RK kerkhof).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 28 juni 1915 met

9 : Stoffelina "Lien" Lips, arbeidster tot huwelijk, geboren te Oudenbosch op 17 november 1891, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Dongen en Maria Lips), overleden te Antwerpen (B) op 16 augustus 1981 (Sint Elisabethziekenhuis), begraven aldaar op 20 augustus 1981 op begraafplaats Schoonselhof te Hoboken.

Toon den Braber en Lien Lips (1915)

Toon is arbeider, steigerbouwer, betontimmerman en klein-aannemer geweest. De eerste tien jaar van hun huwelijk woonden Toon en Lien in Oudenbosch. In 1917 was Toon betrokken bij smokkel en dit diende bij de Rechtbank van Breda.

(uit de Oudenbosche Courant, zondag 4 november 1923)
"Brand.
Hedenmiddag brak brand uit bij A. den Braber in het Oudland. Den Braber was zelf naar de fabriek, terwijl zijne vrouw even om een boodschap in de buurt was. Vrouw de Rooij van Dongen bemerkte gelukkig heel spoedig wat er gaande was en zonder om haar eigen levensbehoud te denken, ging zij de brandende woning binnen en had het geluk twee kinderen te redden.
Hulde aan het kordate optreden dezer vrouw! Zoo goed als alle inboedel, alsmede twee varkens en den schuurvoorraad werden een prooi der vlammen.
Onze stoomspuit, moest expres komen, van de in het Oudland gestationeerde handspuit zagen we niets, waaraan de omwonenden dankten dat zij gespaard beleven. Huis en inboedel zijn verzekerd bij den Boerenbond alhier.
Alvorens het bericht over dezen brand te eindigen, moet ons toch iets van 't hart, dat we liever hadden gezwegen. In 't belang van de goede zaak echter mogen we dat niet doen en daarom:
Hoe kan men dat toch zeggen: Voor een arme mensch hebben ze niets over.
Zeker, we geven toe, de stoomspuit kwam te laat maar aan wien de schuld?
Hier werd onze Opperbrandspuitmeester de heer J. van Aken gewaarschuwd door een boerenjongen te paard?... neen per fiets!! terwijl tientallen paarden in de buurt op het veld werkzaam zijn. Gelukkig had onze "Opper" juist een paard thuis, wat Z.Ed. er geheel aan, opofferde. Onderweg werd door hem een paar gerequireerd. Mogen wij even vragen: Is de beschuldiging gegrond? Onze Opperbrandmeester heeft er een van zijn paarden voor over gehad om zoo spoedig mogelijk bij den brand te zijn. De boeren uit de buurt konden geen paard missen. Aan wie dus de schuld dat de stoomspuit zoolang wegbleef? Neen, voor alles hulde aan onzen Opperbrandmeester, die door deze daad zich geheel heeft doen kennen als een man van plicht, als een man, die ook in nood erbij is om alles bij te zetten om den noodlijdenden te hulp te komen. Dat heeft onze Opperbrandmeester niet heden, maar steeds bewezen. Aan hem en ook aan onze brandweer, hulde !!"

Daarom kocht Toon in 1924 van zijn schoonmoeder Johanna van Gastel, die net hertrouwd was met Hendrikus van Zundert, een huis in de Kleine Zilverenhoek aan de Oudlandweg. Na het grotendeels gesloopt en opnieuw opgebouwd te hebben, verkocht hij het twee jaar later aan Nil Oomen. Toon trok vervolgens met zijn gezin voor korte tijd naar Bergen aan de Maas (Limburg) en vandaar naar Leiden, waar hij zich definitief vestigde. Zij kregen tien kinderen en adopteerden nog een meisje. Toon heeft o.a. nog gewerkt aan de aanleg van de afsluitdijk. Vlak na de bevrijding is Toon gestorven.

 

Lien hertrouwde in 1948 met Bernardus van Eeken. Haar zoon Ton trouwde 3 jaar later met zijn halfzuster Corrie. Na de dood van haar 2e man in 1965 hertrouwde zij met Martin Kaczor maar dat liep uit op een scheiding. Lien ging na de scheiding van Martin Kaczor (1975) bij haar ongehuwde dochter Annie in Antwerpen wonen. Annie was ziekelijk en Lien heeft haar dochter tot de dood in 1977 verzorgd. Na het overlijden van Annie bleef ze in Antwerpen wonen, drie hoog! in een oud huis, tot ze daar in 1981 op bijna 90-jarige leeftijd overleed. Lien was tot op hoge leeftijd zeer fit; op 87-jarige leeftijd heeft ze nog alleen een bezoek gebracht aan haar kleinkinderen Regina en Elisabeth den Braber in Freilassing, Beieren (D).

(Zij is later getrouwd te Haarlem op 5 mei 1948 met Bernardus van Eeken, opperman, geboren te Santpoort (NH) op 16 juli 1894, overleden te Haarlem op 9 augustus 1965, zoon van Stephanus van Eeken en Kniertje Jansen. (Hij is eerder getrouwd te Haarlem op 23 mei 1917 met Clazina Catharina Schreinders, geboren te Haarlem op 14 september 1896, overleden aldaar op 10 juni 1943.) Zij is later getrouwd te Haarlem op 20 oktober 1967 met (en gescheiden te Haarlem op 7 februari 1975 van) Martin Ferdinand "Martin" Kaczor, brood- en koekbakker te Schellinkhout, geboren te den Helder op 17 januari 1888, overleden te Alkmaar (NH) op 18 juli 1984, zoon van Ferdinand Friedrich Kaczor en Anke Visman. (Hij is eerder getrouwd te Grootebroek op 30 januari 1912 met Neeltje Smit, geboren te Grootebroek op 22 maart 1882, overleden te Heemstede op 21 maart 1966, dochter van Jacob Smit en Geertje Buisman.))

Uit dit huwelijk:

 

10 : Lambertus "Bertus" Verhoef, sigarenmaker, vendu-medewerker, besteller PTT en magazijnbediende, geboren te Utrecht op 24 januari 1898, overleden aldaar op 17 maart 1972, gecremeerd aldaar (Daelwijck).

(Hij is later getrouwd te Utrecht op 9 januari 1957 met Wilhelmina Petronella Gerarda van der Linden, geboren te Utrecht op 22 juni 1898, overleden aldaar op 17 januari 1961, dochter van Jacobus Adrianus van der Linden en Dirkje Vermeulen. (Zij is eerder getrouwd te Utrecht op 4 februari 1920 met (en gescheiden te Utrecht op 1 augustus 1946 van) Gerard Wilhelm van Rossem, geboren te Utrecht op 16 april 1899.) Hij is later getrouwd te Utrecht op 8 augustus 1961 met (en gescheiden te Utrecht op 2 september 1968 van) Francina "Sien" van Doorn, geboren te Utrecht op 8 februari 1908, overleden aldaar op 28 juli 1988, begraven aldaar op 1 augustus 1988, dochter van Franciscus van Doorn en Maria van den Oosten. (Zij is eerder getrouwd te Utrecht op 22 mei 1935 met (en gescheiden te Utrecht op 19 september 1960 van) Willem van Schaik, geboren te Utrecht op 13 mei 1911. Zij is later getrouwd te Utrecht op 10 november 1971 met Johannes van den Berg, geboren te Utrecht op 19 juli 1911, overleden aldaar op 16 november 1977.))

Hij is getrouwd te Utrecht op 21 januari 1920 (1) met (en gescheiden te Utrecht op 16 maart 1955 (Arr. Rechtbank Utrecht) van)

11 : Elisabeth van Bemmel, geboren te Utrecht op 4 oktober 1900, overleden aldaar op 15 oktober 1994, gecremeerd aldaar op 19 oktober 1994 (Daelwijck).

zij heeft op jonge leeftijd (16 jaar) een kind gekregen. Deze dochter is 3 jaar later gewettigd door haar huwelijk met Lambertus Verhoef. Zij stond in het café Jacobi in de Waterstraat te Utrecht bij haar schoonzoon Ab Swanink en had een woning boven het café. Na het verdwijnen van het café heeft zij nog jaren gewerkt in de horeca onder meer in stadion Galgenwaard, de ijsrevue Holiday on Ice en het jaarsbeursgebouw. Zij heeft tot op hoge leeftijd (ca.75 jaar) nog gewerkt.

Uit dit huwelijk:

12 : Gijsbertus "Gijs" Boeren, steenhouwer, geboren te Roosendaal op 29 mei 1892 (RK) (doopgetuige was Gijsbertus Boeren - 40jr steenhouwer), overleden te Roosendaal op 5 februari 1970, begraven aldaar op 9 februari 1970 (RK kerkhof).

Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 januari 1918, getrouwd aldaar op 8 januari 1918 voor de kerk (RK) met

13 : Cornelia Adriana "Cor" van Dijk, dienstmeid (tot huwelijk), geboren te Teteringen (NB) op 2 augustus 1891 (RK), overleden te Roosendaal op 15 juni 1971 (Huize Charitas), begraven aldaar op 18 juni 1971 (RK Kerkhof).

Uit dit huwelijk:

14 : Petrus "Piet" van Beek, geboren te Terheyden (NB) op 25 februari 1897 (RK), overleden te Roosendaal op 8 april 1978 (Huize Charitas), gecremeerd te Rotterdam-Zuid op 13 april 1978.

Hij was eerst smid van beroep, later werd hij machinist bij de Nederlandsche Spoorwegen. Hij was goed 50 jaar, toen hij zijn werk moest beeindigen wegens ziekte. De laatste maanden van zijn leven verbleef hij in Huize Charitas te Roosendaal.

Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 6 april 1922 met

15 : Johanna Catharina "Jo" Heberlé, geboren te Breda op 30 april 1900 (RK), overleden te Roosendaal op 17 maart 1991, gecremeerd te Bergen op Zoom.

  Uit dit huwelijk:


-- V -- (betovergrootouders)

16 : Adrianus "Ariaan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 augustus 1854, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Heynen en Joanna Cath Sameis), overleden te Oudenbosch op 8 februari 1934 (St. Elisabeth Ziekenhuis).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 31 oktober 1881 met

17 : Maria "Mie" Sep, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 11 januari 1859, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Dorst en Maria v.d. Luitgaarden), overleden te Oudenbosch op 17 december 1924.


Ariaan was arbeider. Hij heeft zijn dienstplicht vervuld bij de Nationale Militie van 1874 tot 1879. Daarna heeft hij als plaatsvervanger gediend te Rucphen vanaf 1880 bij het 3e regiment Infanterie te Bergen op Zoom.
Eind 1924 ging Ariaan na het overlijden van zijn vrouw bij Cornelis Rommers en Petronella Jacoba den Braber wonen. Dit is hooguit tot september 1929; Cornelis Rommers en zijn vrouw verhuisden toen naar Eindhoven. Ariaan werd toen opgenomen op de verzorgingsafdeling van het St. Elisabeth Gasthuis te Oudenbosch. Daar is Ariaan ruim vier jaar later gestorven.

Ariaan en Mie gingen na hun huwelijk op de overgang van het Kaleshoek en het Groene Woud wonen, dat in de volksmond bekend stond en staat als 'De Drie Huskes'. In de familie gaat het verhaal rond dat Ariaan en Mie twintig of zelfs nog meer kinderen gehad zouden hebben. Zo erg was het niet, maar het waren er wel vijftien, waarvan er twee binnen het jaar na hun geboorte gestorven zijn. De overige kinderen sliepen samen op een open zolder, op en onder juten dekens; de jongens links van het luik, de meisjes aan de andere kant. Al met al was het dus bij Ariaan en Mie geen vetpot, hetgeen wellicht verklaart waarom hun zoon Piet in 1919 betrapt werd bij het stelen van wat brandhout bij een bejaarde boer in het Oudland. Deze armoede is mogelijk ook aanleiding geweest voor een aantal van Ariaan's kinderen West-Brabant definitief verlaten hebben. Jan en Mie trokken naar Limburg, Piëta en Anna naar Eindhoven en Toon - na een korte tussenstop in Limburg - naar Leiden. Samen met hun broers en zusters, die in Oudenbosch en omgeving bleven wonen, brachten zij 92 kleinkinderen voort.

Uit dit huwelijk:

18 : Cornelis Lips, arbeider, geboren te Oud Gastel op 11 september 1855 (RK), overleden te Oudenbosch op 19 september 1913.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 26 mei 1884 met

19 : Johanna van Gastel, arbeidster tot huwelijk, geboren te Oudenbosch op 24 november 1860, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Wilt en Helena Gulden), overleden te Leiden op 12 juni 1946, begraven aldaar op 15 juni 1946.
(Zij is later getrouwd te Princenhage op 28 februari 1923 met Hendrikus van Zundert, geboren te Princenhage (NB) op 2 juli 1860, overleden aldaar op 9 juli 1938, zoon van Cornelis van Zundert en Joanna Roovers. (Hij was daarvoor gehuwd (1) te Princenhage op 31 mei 1882 met Adriana Buijnsters, geboren te Princenhage op 25 mei 1862, overleden aldaar op 6 oktober 1917))

 

Johanna van Gastel en Hendrikus van Zundert
Uit dit huwelijk:

20 : Johan Frederik Elbertus Verhoef, zadelmaker, winkelier, venduknecht, bediende en besteller, geboren te Amsterdam op 9 maart 1873 (NH), overleden te Utrecht op 21 april 1950.

hij had een glazen oog, omdat hij tijdens zijn werk een ijzersplinter erin had gekregen.

Hij is getrouwd te Utrecht op 16 maart 1892 met

21 : Carolina Visch, dienstbode tot huwelijk, geboren te Utrecht op 23 december 1873 (NH), overleden aldaar op 21 maart 1939.

zij is een onecht kind van Carolina Renes, gewettigd door het huwelijk met Lambertus Visch op 27-5-1874.

Het gezin Verhoef-Visch ca. 1915

 

20 kinderen uit dit huwelijk:

22 : Leendert van Bemmel, werkman steenfabriek, bootmachinist en schipper, later motorschipper, geboren te Weesp (NH) op 10 juni 1874, overleden te Utrecht op 22 maart 1950.

Hij is getrouwd te Utrecht op 7 augustus 1895 met

23 : Maria Stam, dienstbode tot huwelijk, geboren te Utrecht op 1 december 1876, overleden aldaar op 28 januari 1958.

Uit dit huwelijk:

24 : Joannes Boeren, steenhouwer, geboren te Roosendaal op 5 januari 1860 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1936.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 29 augustus 1888 met

25 : Elisabeth van der Heyden, naaister, geboren te Gastel op 27 november 1866 (RK), overleden te Roosendaal op 13 december 1936.

Uit dit huwelijk:


26
: Antonie van Dijk, arbeider, geboren te Ginneken en Bavel op 26 oktober 1854 (RK), overleden aldaar op 29 juni 1905.

Hij is vrijgesteld van de nationale militie vanwege broederdienst.
Volgens zijn bidprentje is hij geboren te Princenhage en overleden te Teteringen.

Hij is getrouwd te Ginneken en Bavel op 9 februari 1881 met

27 : Johanna Schellekens, landbouwersmeid, geboren te Ginneken en Bavel op 4 mei 1858 (RK) (doopgetuige was Jacobus Ballintijn - 55jr broodbakker), overleden te Dorst, gem. Oosterhout op 2 januari 1904.

Na het overlijden van de ouders van Johanna werd Adriaan Goos, landbouwer te Princenhage, als voogd aangesteld. Petrus van de Muuren, arbeider te Princenhage, werd toeziend voogd.

Uit dit huwelijk:

28 : Adriaan van Beek, arbeider, koperslager en stoker, geboren te Hooge Zwaluwe op 3 mei 1860 (RK), overleden te Breda op 4 juni 1934.

Hij was koperslager bij de "Driehoefijzer"-brouwerij te Breda.

Hij is getrouwd te Terheyden (NB) op 23 april 1887 met

29 : Petronella Michielsen, geboren te Terheyden (NB) op 7 mei 1862 (RK), overleden te Breda op 15 februari 1949 (verpleegtehuis Elisabeth).

  Uit dit huwelijk:

30 : Cornelis Jacobus Heberlé, smid, geboren te Breda op 1 juni 1869 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1947.
Hij werkte bij een smederij in de Ridderstraat te Breda waar later van Ham gevestigd was.

Hij is getrouwd te Breda op 2 mei 1892 (1) met

31 : Johanna Anna Catharina Ras, strijkster, geboren te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1868 (RK), overleden te Breda op 22 mei 1918.
Bij haar geboorte-inschrijving wordt zij Johanna Anna Christina genoemd.

(Hij is later getrouwd op 4 april 1921 met Maria Johanna Eiselin, geboren te Breda op 10 juli 1864, overleden aldaar op 6 juni 1934, dochter van Nicolaas Eiselin en Maria Kruys. (Zij was weduwe van Martinus van den Broek, overleden voor 1921.))

Uit dit huwelijk:-- VI -- (oudouders)


32 : Johannes "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 7 februari 1823, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Bakker en Cornelius Smijers), overleden te Oudenbosch op 13 oktober 1905.

Jan is arbeider en dagloner geweest. Hij is in 1842 vrijgesteld van de Nationale Militie uit hoofde van 5 jarige broederdienst (Oudenbosch).
Jan was arbeider en dagloner. In 1842 werd hij vrijgesteld van de Nationale Militie uit hoofde van 5-jarige broederdienst door zijn broer Cornelis.
Jan verbleef de laatste jaren van zijn leven als bestedeling in het St. Elisabeth Gasthuis.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 17 juli 1853 met

33 : Jacoba Heynen, geboren te Oudenbosch op 22 maart 1826 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Heynen en Joanna Lauwen), overleden te Oudenbosch op 13 november 1897.

Jacoba was arbeidster.

Begin 1859 verhuisden Jan, zijn hoogzwangere vrouw Jacoba en hun oudste zoon Ariaan naar Bosschenhoofd. Daar schonk Jacoba het leven aan een meisje, dat doofstom ter wereld kwam, en twee jaar later aan een tweeling, die beiden als peuter overleden. In de zomer van 1863 keerde het gezin terug naar Oudenbosch, waar zij zich in het Groene Woud vestigden. Een aantal van hun kinderen en kleinkinderen zouden daar later ook gaan wonen. Dat gold niet voor hun zoon Toon. Hij is de eerste van dit geslacht die West-Brabant verliet om zijn geluk elders te zoeken. Daarom gingen zijn ouders in 1890 naar notaris Beausar om Toon schriftelijk toestemming te geven voor zijn huwelijk met Jannigjen Wiessenberg in het 'verre' Zutphen (Gld). Overigens is de naam van hun aanstaande schoondochter in deze akte verkeerd: Jannigjen Wiessenberg was Toon's schoonmoeder. Zijn vrouw luisterde naar de naam Jannigjen Roelofs.
Uit dit huwelijk:

34 : Johannes Sep, arbeider, geboren te Oudenbosch op 12 december 1822, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Andreas Heeren en Joanna Sep), overleden te Oudenbosch op 23 september 1891.

vrijgesteld van de militie wegens broederdienst

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 6 juli 1856 met

35 : Cornelia van Dorst, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 29 september 1832, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Godefr. v.d. Luytgaerde, Cornelia van Dorst i.p.v. Dimphna Luytgaarden), overleden te Oudenbosch op 16 januari 1903.

Uit dit huwelijk:

36 : Antonius Lips, arbeider, geboren te Oudenbosch op 2 februari 1819 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 20 januari 1892.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 23 januari 1853 met

37 : Wilhelmina Koevoets, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 10 mei 1824 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1892.

Uit dit huwelijk:

38 : Jacobus van Gastel, linnenwever en arbeider, geboren te Oudenbosch op 9 mei 1827, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Marinus de Ael, Jacoba van Gastel i.p.v. E. Buys), overleden te Oudenbosch op 9 mei 1871.

hij is vrijgesteld nationale militie uit hoofde van ligchaamsgebreken.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 13 juli 1851 met

39 : Stoffelina Gulden, landbouwster, koopvrouw en winkelierster, geboren te Oudenbosch op 11 januari 1830, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Stadhouders en Anthonia Fens), overleden te Oudenbosch op 17 december 1890.

Uit dit huwelijk:


40
: Cornelis Verhoef, koopman, gestkooper, winkelier, postbode en werkman, geboren te Utrecht op 1 juni 1834, overleden aldaar op 24 maart 1882.

Gediend bij het 1e regiment infanterie lichting 1854.
signalement: 1.572m, ovaal aangezigt, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, gewone mond, spitse kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare kentekenen.

Hij is getrouwd te Utrecht op 13 oktober 1858 met

41 : Catharina Elbertha Morren, geboren te Utrecht op 12 januari 1838 (doopgetuige was Evert Morren - 63jr), overleden te Utrecht op 21 februari 1908.

Uit dit huwelijk:


42
: Lambertus Visch, kantoorbediende, boekhouder en schrijver der provinciale griffie, geboren te Tholen (Ze) op 22 maart 1846 (doopgetuige was Lambertus Smits - 40jr winkelier), overleden te Utrecht op 22 augustus 1885.

Hij was militair; korporaal-schrijver, later sergeant-schrijver.
Hij is overleden t.g.v. een longontsteking.

Hij is getrouwd te Utrecht op 27 mei 1874 met

43 : Carolina Renes, werkster, geboren te Rhenen (Ut) op 7 oktober 1852, overleden te Utrecht op 20 februari 1942.
(Zij is later getrouwd te Utrecht op 18 november 1891 met Christiaan van Basten, koopman, geboren te Amsterdam op 23 mei 1841, overleden te Utrecht op 19 april 1907, zoon van Jacobus van Basten en Margaretha Stuyvenberg. (Hij was weduwnaar van Elisabeth den Hoorn.))

Uit dit huwelijk:


44
: Arie van Bemmel, schipper en werkman, geboren te Odijk op 1 september 1825, overleden te Utrecht op 7 april 1895.

Hij is een onecht kind van Alletta van Bemmel.
Signalement: lengte 1.60m, ovaal angezigt, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus en mond, brede kin, blond haar en werkbrauwen.

Hij is getrouwd te Utrecht op 13 augustus 1851 met

45 : Elisabeth van Heykoop, dienstmeid (tot huwelijk), geboren te Utrecht op 25 mei 1829, overleden aldaar op 24 februari 1917.

Uit dit huwelijk:


46
: Stephanus Hendrikus Stam, werkman en pannenbakker, geboren te Utrecht op 14 april 1847 (doopgetuige was Bernardus Stam - 45jr schoenmaker), overleden te Utrecht op 14 juli 1924.

Hij is getrouwd te Utrecht op 8 december 1869 met

47 : Maria van der Linden, dienstbode tot huwelijk, geboren te Wijk bij Duurstede (Ut) op 16 april 1844 (RK), overleden te Utrecht op 7 november 1922.

Uit dit huwelijk:


48
: Cornelis Jacobus Boeren, schoenmaker, geboren te Roosendaal op 1 juli 1823 (RK), overleden aldaar op 11 november 1892.


In 1881 kocht hij van van Lanen een huis met erf (2 are en 40 centiare) en een tuin (2 are en 80 centiare).

Hij is getrouwd te Roosendaal op 5 juni 1851 met

49 : Johanna de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1829 (RK) (doopgetuige was Adriaan Hendriks - 24jr metselaar), overleden te Roosendaal op 1 december 1894.

Uit dit huwelijk:


50
: Petrus van der Heyden, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 12 april 1823 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 23 april 1907, begraven te Roosendaal op 26 april 1907.

arbeider, dagloner, later herbergier in de Molenstraat te Roosendaal.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 5 december 1852 met

51 : Anna Catharina Derne, dienstmeid, geboren te Oudenbosch op 1 juni 1826 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 17 april 1907, begraven te Roosendaal op 20 april 1907.

Uit dit huwelijk:


52
: Jacobus van Dijk, arbeider, geboren te Ginneken en Bavel op 24 augustus 1814 (RK), overleden aldaar op 25 januari 1892.

Hij is getrouwd te Ginneken en Bavel op 14 mei 1844 met

53 : Maria Elisabeth Donkers, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ginneken en Bavel op 23 mei 1821 (RK), overleden aldaar op 22 januari 1892.

Uit dit huwelijk:


54
: Adrianus Schellekens, landbouwer en arbeider, gedoopt te Ginneken en Bavel op 19 augustus 1809 (RK), overleden aldaar op 4 januari 1871.

Hij is getrouwd te Ginneken en Bavel op 12 november 1853 met

55 : Jacoba van Boxel, landbouwster, geboren te Ginneken en Bavel op 26 mei 1826 (RK) (doopgetuige was Franciscus van der Heyden - 66jr kuiper), overleden te Ginneken en Bavel op 20 november 1862.

Uit dit huwelijk:


56
: Pieter van Beek (geboren de Kivit), arbeider, geboren te Oosterhout op 24 november 1821 (RK), overleden te Hoge en Lage Zwaluwe op 19 januari 1880.


Natuurlijke zoon van Elisabeth de Kivit. Pieter is op 21-8-1823 gewettigd door Hendrikus van Beek en dientengevolge werd de naam "de Kivit" gewijzigd in "van Beek".
(Hij is eerder getrouwd te Oosterhout op 5 juni 1845 met Cornelia Meeuwissen, geboren te Teteringen (NB) op 16 mei 1826, overleden te Oosterhout op 23 januari 1848, dochter van Johannes Meeuwissen en Johanna Maria Dekkers. Hij is eerder getrouwd te Oosterhout op 12 april 1849 met Adriana Rompa, geboren te Oosterhout op 8 februari 1825, overleden aldaar op 27 oktober 1849, dochter van Arnoldus Rompa en Allegonda Tempelaars.)

Hij is getrouwd te Oosterhout op 12 februari 1852 (3) met

57 : Anna van Zundert, geboren te Terheyden (NB) op 1 juni 1829 (RK), overleden aldaar op 30 april 1912.

Uit dit huwelijk:


58
: Johannes Michielsen, tuinier, geboren te Breda op 6 mei 1825 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 9 juni 1866.

Hij is vrijgesteld van de dienstplicht, omdat hij een broer had die in dienst is overleden.

Hij is getrouwd te Terheyden (NB) op 6 juli 1854 met

59 : Elisabeth Bolstier (geboren Rompa), arbeidster en dagloonster, geboren te Terheyden (NB) op 23 april 1833, overleden te Terheyden op 25 juli 1908.


zij is een natuurlijke dochter van Elisabeth Rompa, die ruim 16 jaar na haar geboorte werd gewettigd door het huwelijk van haar moeder met Abraham Bolstier; hierna krijgt ook zij de naam Bolstier.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Abraham Bolstier ook haar natuurlijke vader is. De kwartieren van Abraham Bolstier zijn toch maar opgenomen in deze kwartierstaat.
(Zij is later getrouwd te Terheyden op 2 september 1867 met Cornelis Damen, dagloner, geboren te Terheyden op 28 november 1831, overleden aldaar op 17 mei 1917, zoon van Johannes Damen en Catharina van Meer.)

Uit dit huwelijk:


60
: Johannes Stephanus Heberlé, winkelbediende, schoenmaker, gevangenbewaarder (1871-1879) en dagloner (1888), geboren te Breda op 2 augustus 1844 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1922.

Hij is getrouwd te Breda op 23 mei 1866 met

61 : Johanna Ballintijn, geboren te Breda op 24 augustus 1845 (RK), overleden aldaar op 26 januari 1922.

Uit dit huwelijk:

62 : Petrus Ras, spiegelmaker, lijstenmaker, fabrieksarbeider, magazijnknecht en loopknecht, geboren te 's-Hertogenbosch op 4 april 1844, overleden te Princenhage op 5 juli 1906.

Hij is vrijgesteld van de nationale militie wegens een lichaamsgebrek.

Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 9 november 1867 met

63 : Christina Maria Gijsbertsze, dienstbode, geboren te 's-Hertogenbosch op 18 juli 1845, overleden te Breda op 10 maart 1906.

Haar moeder overleed toen zij 10 jaar oud was en haar vader toen zij 18 was. Als voogd werd aangesteld Henricus Knechten, touwslager en als toeziend voogd Petrus Ruyken, steenhouwer, beide in 1867 wonende te 's-Hertogenbosch.

Uit dit huwelijk: