Ondergetekende doet sinds 1976 aan genealogie, in de eerste jaren voornamelijk
onderzoek aan eigen stamboom en kwartierstaat. Sedert 1988 is het onderzoek verbreed en worden alle personen met de familienaam den Braber, Braber, Brabers, de Braber en van den Braber in kaart gebracht.
Thans zijn er meer dan 20 - niet aan elkaar gerelateerde families - genealogieen opgesteld.
Deze worden sinds 1998 op deze homepage gepubliceerd en regelmatig uitgebreid met nieuwe vondsten, zowel verkregen uit eigen onderzoek maar ook aangedragen door leden en verwanten van onderstaande families.

Deze genealogieen zijn uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen mij en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder mijn vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze genealogieen, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

Hans den Braber