13 generaties van de Oudenbossche familie

van Blerck alias Cuypers

door: J.J.M. (Hans) den Braber en A.P.M. (Antoon) Kockx (+)

datum laatste wijziging: 5 augustus 2020

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samenstellers. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samenstellers:
J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven
A.P.M. (Antoon) Kockx, De Pottenbakker 44, 5506 GD Veldhoven.


Ik dank de onderstaande perso(o)n(en) voor hun reactie en aanvullende gegevens:

2002: dhr. P. van Gool voor enkele Amerikaanse generaties.
2004: Yolanda van Blerck
2005: Burg.Stand aangevuld vanuit Reg.Archief West-Brabant
....
2014: Bart Schuurman
2020: Wim Tousain

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samenstellers. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samenstellers:
J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL
A.P.M. (Antoon) Kockx, De Pottenbakker 44, 5506 GD Veldhoven.


I : Jan Cuypers alias van Blerk ook genaamd van Blerk.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

II : Lenaert Jansen Cuyper alias van Blerck, geboren rond 1585 (geschat), overleden na 1642, zoon van Jan Cuypers alias van Blerk (I).

hij was armmeester van Oudenbosch 1632-1633. R.Oudenbosch, hoofdgeld 1639 en 1642: vermeld te Oudenbosch met vrouw en zoon; in 1642 alleen met vrouw.

Hij was gehuwd met Jasperina Hendrickx, overleden na 1643.

Uit dit huwelijk:

III-a : Joannes "Jan" Leendertsen (Lenaertsen) ook genaamd Jan Jansen Cuijpers, geboren rond 1614, overleden voor 1657, zoon van Lenaert Jansen Cuyper alias van Blerck (II) en Jasperina Hendrickx.

Op 14 april 1657 overleed te Oudenbosch (rk) Joannes Joannis.

Hij is ondertrouwd te Breda op 28 maart 1636 en getrouwd te Oudenbosch op 1 april 1636 voor de kerk (RK) met Elisabeth "Lijsbeth" Adriaensen.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 29 april 1657 en getrouwd aldaar op 17 juni 1657 (NG) met Joost Laurijsen, afkomstig uit Oudenbosch.)

Uit dit huwelijk:

III-b : Lenaert Lenaerts van Blercq, gedoopt te Oudenbosch op 25 april 1617 (RK), overleden voor 21 oktober 1679, zoon van Lenaert Jansen Cuyper alias van Blerck (II) en Jasperina Hendrickx.

Hij wordt vermeld in Oudenbosch in 1639 met vrouw en zoon en in 1642 alleen met vrouw [Hoofdgeld Oudenbosch 1639 en 1642]. Er moet nog nagegaan worden of zij misschien Maria heuvele of Maria Willems heet.

R.Oudenbosch 149, dd. 14-5-1649: Lendert Lenderssen, schipper inwoonder alhier is schuldig aan Joos Adriaenss. Biersteker 200 C. Gld.

R. Oudenbosch 149, dd. 1?-10-1677: Lenaert Lenaerts Cuijper, "schipper van sijne stiele inwoonder alhier". Mogelijk betreft het hier ook Lenaert Lenaertse van Blercq.

R.Oudenbosch 149, dd. 21-10-1679: Gaspar Lenaerts van Blercqe bekent 350 gld schuldig te zijn aan Jenneken Corn. Eemans, weduwe wijlen Lenaert Lenaerts van Blercq, "sijn moeder in desen geassisteert met Marijnis van Bedaff als haeren (gecoren) voogd".

Hij had een buitenechtelijke relatie (1) met Maria Quirijnssen.

Uit deze relatie:

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 april 1639 en getrouwd aldaar op 11 mei 1639, ondertrouwd aldaar op 26 april 1639 en getrouwd aldaar op 11 mei 1639 voor de kerk (RK) (2) met Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans ook genaamd Joanna Cornelisse Demans, overleden te Oudenbosch na 21 oktober 1679.

R.149 Oudenbosch, dd. 21-10-1679: Gasper Lenaerts van Blercq bekende wel ende deughdelijk schuldig te sijn aen Jenneken Corn. Eemans, weduwe wijlen Lenaert Lenaerts van Blercq sijn moeder in desen geassisteert met Marijnis van Bedaff als haeren [gecoren] voogd eene somme van drijhondertvijftich gld. capitael.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Maria Janssen Cuypers Alias van Blerick, gedoopt te Oudenbosch op 18 oktober 1639 (RK), overleden aldaar op 25 april 1716, dochter van Joannes "Jan" Leendertsen (Lenaertsen) (III-a) en Elisabeth "Lijsbeth" Adriaensen.

Zij is ondertrouwd te Oudenbosch op 20 mei 1674 voor de kerk (RK) met Michaelis "Michiel" Martens van Boosten (Boeste) ook genaamd Boxtel, geboren in 1651 of 1652 (of rond 1656), overleden na september 1697, zoon van N.N..

Uit dit huwelijk:

IV-b : Nicolaas Jansen Cuijpers alias van Blerck ook genaamd Claes Jansz van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 27 februari 1645 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1713 (Venckelestraet), zoon van Joannes "Jan" Leendertsen (Lenaertsen) (III-a) en Elisabeth "Lijsbeth" Adriaensen.

Bij zijn huwelijk, doop van zijn kinderen en de hoofdgeldlijst van 1688 werd hij en zijn kinderen "Cuypers" genoemd. In de hoofdgeldlijst van 1697 van Blerck. Ook diverse kinderen huwden later onder de familienaam van Blerck.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 juni 1674 en getrouwd aldaar op 24 juni 1674 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Maria Huybrechts Frijters, gedoopt te Sprundel op 25 december 1646, overleden te Oudenbosch op 7 oktober 1719 (in Venckelstraat), dochter van Huybrecht Adriaen Swrijters en Dymphna Adriaen Petersen.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Jan Jansen Cuypers alias van Blerick, schoenmaker te Oudenbosch, geboren in 1657 of 1658, overleden tussen 1705 en 1726, zoon van Joannes "Jan" Leendertsen (Lenaertsen) (III-a) en Elisabeth "Lijsbeth" Adriaensen.

R.Oudenbosch 179, dd. 4-1-1727: Lijsebet Jansse van Blercq (gehuwd met Jacobus van Elsteren, kleermaker won. te Etten), Cornelia Jansse van Blercq (gehuwd met Jan Barlo, pottenbakker won. te Bergen op Zoom), Maria Jansse van Blercq, wed. van Johan Pieterson en won. te Breda en Anneke Jansse van Blercq (24jr), allen kinderen en erfgenamen van Jan Jansse van Blercq in zijn leven schoenmaker te Oudenbosch.

Hij was gehuwd met Joanna Cornelissen "Jenneken" Mies, geboren te Zegge, gedoopt te Oudenbosch op 18 december 1664 (RK), overleden aldaar op 1 september 1720 (in Venckelstraat), dochter van Cornelis Marijnissen Myes en Maria "Maijken" Mathijssen.

Hij was waarschijnlijk twee maal getrouwd. Indien dit correct is dan was zijn tweede huwelijk met Jenneken Cornelissen Mies.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Martinus Linderts "Mertten" van Blerick, schipper, gedoopt te Oudenbosch op 12 juni 1643 (RK), overleden tussen september 1695 en juli 1698, zoon van Lenaert Lenaerts van Blercq (III-b) en Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans.

Merten Lenardtsen vervoerde in 1684 per schip materiaal voor de bouw van de schuurkerk van Oudenbosch. Op 1 november 1687 wordt te Oudenbosch een akte voor Schepenen opgemaakt waarin Merten Linders van Blercq een verzoek indient (om als schipper op Oudenbosch te varen?) "het versoeck bij req.te aen ons gedaen door Mertten Linders van Blercq, inwoonder ende schipper alhier, verclaeren dat den voorn. Merten Linders van Blercq is van een goet leven, seer bequaem, vroom ende getrouw, staende alhier ter goeder naem ende faem, ende alhier van dese onse plaetse van tijt tot tijt met sijn schip heeft gevaren en noch vaert op Dordrecht, Rotterdam, Delft ende andere Hollantsche plaetse met corewerck als andersints voor en ten behoeve van onse ingesetenen ende van daer wederom herrewaerts brenght andere waeren ende coopmanschatten in dese onse plaetse voor en ten behoeve van onse ingesetenen voornoemd." [RA Oudenbosch nr.305.174]. Op 21 september 1695 koopt Maerten van Bleereck, schipper van Oudenbosch, te Dordrecht een nieuwe damschuit.

Hij was gehuwd met Antonia Willemsen Buys, gedoopt te Oud Gastel op 17 januari 1659 (Prinsenland) (RK) (doopgetuigen waren ... i.p.v. Jois Petri, Maria Jois i.p.v. Catharina Joannis), overleden te Oudenbosch op 29 november 1728, dochter van Wilhelmus Jo(ann)is Buys en Digna Melchior.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 juli 1698 en getrouwd aldaar op 14 augustus 1698 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Joannes "Jan" Adriaense Buys, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 1 mei 1674 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Peeters Cox en Jacobina Verboven), zoon van Adrianus (ook Joannes) Buijs en Digna Peetersen Cocx (Kocks\Cool).)

Uit dit huwelijk:

IV-e : Cornelius Linderts van Blerick, gedoopt te Oudenbosch op 31 januari 1646 (RK), overleden na september 1697, zoon van Lenaert Lenaerts van Blercq (III-b) en Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans.

Hij is in 1688 ca. 40 jaar oud.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 27 april 1669 (NG), getrouwd aldaar op 27 april 1669 voor de kerk (RK) met Margareta Marynissen Mies, geboren rond 1645, overleden na september 1697, dochter van N.N..

Zij is in 1688 43 jaar oud.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 15 september 1663 en getrouwd aldaar op 30 september 1663 (sb+) met Geerit Laureysen van Bergen, overleden voor 1666, zoon van N.N.. Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 11 december 1666 en getrouwd aldaar op 26 december 1666 (ng+) met Arnoldus "Aert" Joosten, afkomstig uit Gastel, overleden voor 1669.)

Uit dit huwelijk:

IV-f : Gaspar Linderts "Jasper" van Blerick, afkomstig uit Oudenbosch, geboren rond 1649, overleden na 1709, zoon van Lenaert Lenaerts van Blercq (III-b) en Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans.

R.Oudenbosch 149, dd. 21.10.1679 bekent Gasper Lenaerts van Blercqe 350 gld schuldig te zijn aan Jenneken Corn. Eemans, weduwe wijlen Lenaert Lenaerts van Blercq, "sijn moeder in desen geassisteert met Marijnis van Bedaff als haeren [gecoren] voogd". In 1684 leverde Gaspar Lenardtsen kalk voor de schuurkerk van Oudenbosch. Ook vervoerde hij per schip materiaal. Zelf doneerde hij 12 gulden en 3 stuivers voor de bouw. In 1688 wordt hij vermeld als 39 jaar oud. In de borgemeestersrekening van 1709 te Oudenbosch wordt gemeld dat Jasper Lindersz van Blercq, koopman, materiaal leverde 'tot het opgerigte van 't schavot en binnengalge voor het dorpshuis'. Dit betrof het schavot van de ter dood veroordeelden Adriaan Jans uit Kalmthout en de Schot Daniel Kammel.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 5 augustus 1683 (SB), getrouwd aldaar op 27 juni 1683 voor de kerk (RK) met Barbara Antonissen Thiery (Tiry), gedoopt te Oudenbosch op 14 januari 1644 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Jansens en Margareta Teunen), overleden te Oudenbosch op 20 december 1735, begraven aldaar op 29 december 1735, dochter van Antony Tiry en Catharina Stevens Aertssen.

R.Oudenbosch 179, dd. 18-9-1727: Juffr. Barbara Tiri, wed. van "lestwerf" sr. Jasper Lindersse van Blercq en Andirsd, Lind. en Andries Jasperse van Blerq (getrouwd en meerderjarige kinderen van Barbara Tiri) geven in 1727 procuratie.Bij haar overlijden in 1735 werd ze Barbara Tyri de Glaude genoemd.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 21 januari 1668 en getrouwd aldaar op 5 februari 1668 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Andries Laets, gedoopt te Oudenbosch op 18 september 1644 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Huijbrechts (nomine), Ludovica Jacobs en Dimpna Laureijnssen), overleden te Oudenbosch op 29 september 1681, begraven aldaar (in de kerk bij zijn vader), zoon van Joannes "Joan\Jan" Laets en Jacobina "Jacomina" de Colonia.)

Uit dit huwelijk:

IV-g : Anna Linderts van Blerick, afkomstig uit Oudenbosch, geboren rond 1658, overleden aldaar op 14 december 1717, dochter van Lenaert Lenaerts van Blercq (III-b) en Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 6 maart 1682 en getrouwd aldaar op 2 mei 1682 (NG), ondertrouwd aldaar in maart 1682 en getrouwd aldaar op 2 mei 1682 voor de kerk (RK) met Petrus Peeters Seegers, kleermaker, afkomstig uit Oudenbosch, geboren rond 1659 (of rond 1657), zoon van Pieter Jansen Segers en Catharina Lambregts.

Uit dit huwelijk:

IV-h : Willemyna Linders van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 29 september 1661 (RK), overleden aldaar op 1 januari 1731, dochter van Lenaert Lenaerts van Blercq (III-b) en Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans.

Zij wordt in 1688 vermeld als thuislegster bij het gezin van haar broer Cornelis van Blercq.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 januari 1689 (NG) met Adrianus Antonissen de Groen ook genaamd van den Brant, geboren te Oudenbosch rond 1658, overleden aldaar op 17 januari 1712, zoon van Antonius Janssen de Groen en Margareta Janssen van Eeckelen.

Uit dit huwelijk:

V-a : Johanna Maria Claessen van Blerck, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 31 mei 1675 (RK), dochter van Nicolaas Jansen Cuijpers alias van Blerck (IV-b) en Maria Huybrechts Frijters.

In 1688 werd zij op de hoofdgeldlijst vermeld als 11-jarige dochter (werkelijk 13 jaar); in 1697 werd haar naam nog vermeld, maar was doorgehaald. Vermoedelijk maakte ze op dat moment geen deel meer uit van het gezin en was zij ergens in dienst als meid. Bij haar huwelijk voerde zij voor het eerst de familienaam van Blerck.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 juni 1704 (NG) met Adriaen Cornelissen van den Ende, geboren te Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:

V-b : Lucia Claessen "Lysken" Cuijpers (van Blerck), gedoopt te Oudenbosch op 11 november 1676 (RK), dochter van Nicolaas Jansen Cuijpers alias van Blerck (IV-b) en Maria Huybrechts Frijters.

In 1688 werd zij op de hoofdgeldlijst vermeld als Lysken Claes een 5-jarige dochter (werkelijk 11 jaar); in 1697 werd zij vermeld als Lucya, een 16-jarige (werkelijk 20 jaar).

Zij was gehuwd met Symon Stadts.

Uit dit huwelijk:

V-c : Joannes Claesen "Jan" van Blerck, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 11 mei 1687 (RK), zoon van Nicolaas Jansen Cuijpers alias van Blerck (IV-b) en Maria Huybrechts Frijters.

In 1688 werd hij op de hoofdgeldlijst vermeld als Jan Claessen een 3-jarige zoon (werkelijk bijna 1 jaar); in 1697 werd hij vermeld als Johannis, een 7-jarige (werkelijk 10 jaar). De afwijkingen van leeftijd t.o.v. de doopdatum maakt het niet geheel zeker dat het hier om de Johannes gaat die in 1687 in gedoopt. Een andere (kleine) mogelijkheid blijft dat Johannes Henricus, gedoopt in 1681, de juiste is die volwassen wordt. Bij zijn huwelijk en doop van zijn kinderen werd hij van Blerck genoemd. Jan was slotenmaker.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 15 november 1712 en getrouwd te Rucphen op 11 december 1712 (ook akte Hoeven) (NG) met Joanna "Jenneken" Keustermans (Kuysten), gedoopt te Baardwijk op 10 augustus 1687, dochter van Antonie Antonissen Kuysten en Petronella Bartels van den Heuvel.

Joannes was RK en Joanna was gereformeerd. Overeenkomstig gebruik bij gemengde huwelijken werden de zonen (de eerste drie kinderen) RK gedoopt en Pieternella de eerste dochter geboren in 1719 werd gereformeerd gedoopt. Omstreeks 1720 is Joannes van Blerck met zijn gezin naar gevlucht uit Oudenbosch, nadat hij bouwman Huijbert Keldermans met een mes "vingerdiep tussen de schouderbladen" had gestoken en door de drossaard gezocht werd. (bron: Rondom de Oudenbossche geselpaal, Broeder Christofoor nr.21). Zij vluchtten naar Baardwijk, waar Joanna oorspronkelijk vandaan kwam. Daar werden nog twee kinderen (zonen) van hem geboren. Waarschijnlijk hebben Joannes en Joanna zich permanent in Baardwijk gevestigd. Wat wel opmerkelijk is dat twee van hun kinderen (Nicolaas en Pieternella) op volwassen leeftijd weer terugkeerden naar Oudenbosch en daar ieder een gezin stichtten.

Uit dit huwelijk:

V-d : Maria Jansse Cuypers alias van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 2 augustus 1697 (RK), dochter van Jan Jansen Cuypers alias van Blerick (IV-c) en Joanna Cornelissen "Jenneken" Mies.

Zij is in ondertrouw gegaan te Breda op 20 december 1721 en getrouwd aldaar op 4 januari 1722 (ger) met Johannes van Pietersom, geboren te Breda, gedoopt aldaar op 3 juli 1682 (NH), overleden tussen 4 januari 1722 en 4 januari 1727, zoon van Maerten Pieterson en Maria Knollaerts.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Breda op 3 januari 1711 en getrouwd aldaar op 18 januari 1711 (ger) met Antonetta Meyers, afkomstig uit Breda, gedoopt aldaar op 24 december 1682 (NH) (doopgetuige was Antony Meijers), overleden tussen 1716 en 1721, dochter van Coenraet Meijers en Aletta van Postel.)

Uit dit huwelijk:

V-e : Dingeman Martens van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 3 mei 1686 (RK), overleden tussen 1730 en 1767, zoon van Martinus Linderts "Mertten" van Blerick (IV-d) en Antonia Willemsen Buys.

Dingeman wordt niet genoemd in de hoofdgeldlijst van 1688 te Oudenbosch.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 29 oktober 1718 en getrouwd aldaar op 13 november 1718 (NG) met Joanna (Janna) (de) Vosch, gedoopt te Oudenbosch op 8 mei 1693 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van der Linden en Anna Schamp), overleden te Oudenbosch op 7 januari 1770, begraven aldaar op 10 januari 1770, dochter van Pieter Jansen Vos (Vosbergen) en Johanna "Jenneken" Jansen Schamp.

Uit dit huwelijk:

V-f : Maria Catharina Mertens "Maria" van Blerck, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 25 november 1690 (RK), overleden aldaar op 11 november 1752 (vermoedelijk), begraven aldaar op 15 november 1752, dochter van Martinus Linderts "Mertten" van Blerick (IV-d) en Antonia Willemsen Buys.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 september 1719 en getrouwd aldaar op 17 september 1719 (20-9-1719 Rucphen) (NG) met Franciscus Ignatius "Francoys" van Campenhout, chirurgijn, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 24 oktober 1693 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Vlimmeren en Anna de Haes), overleden te Oudenbosch op 7 februari 1756, begraven aldaar op 11 februari 1756, zoon van Cornelis Jansen van Campenhout en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

Uit dit huwelijk:

V-g : Marynus Cornelissen van Blercq, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 19 december 1672 (RK), overleden aldaar op 20 februari 1751, begraven aldaar op 24 februari 1751, zoon van Cornelius Linderts van Blerick (IV-e) en Margareta Marynissen Mies.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 4 januari 1710 (9-1-1710 Oudenbosch) en getrouwd aldaar op 26 januari 1710 (NG) met Maria Thomissen Smolders, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 25 augustus 1674 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Smolders en Angela van Doornewijck), overleden te Oudenbosch op 23 februari 1760, begraven aldaar op 26 februari 1760, dochter van Thomas Bastiaensen Smolders en Catharina Godefridi Gillisquet.

Uit dit huwelijk:

V-h : Helena Cornelissen "Lena" van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 14 februari 1676 (RK), overleden aldaar op 8 november 1747, begraven aldaar op 10 november 1747, dochter van Cornelius Linderts van Blerick (IV-e) en Margareta Marynissen Mies.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 29 oktober 1696 (NG) met Petrus Jacquery ook genaamd Siachrie, geboren te Brussel (B) rond 1668, overleden te Oudenbosch op 9 augustus 1719 (bij de molen).

Uit dit huwelijk:

V-i : Leonardus Gaspars "Leendert" van Blerk, gedoopt te Oudenbosch op 30 maart 1684 (RK), overleden aldaar op 12 oktober 1747, begraven aldaar op 22 oktober 1747, zoon van Gaspar Linderts "Jasper" van Blerick (IV-f) en Barbara Antonissen Thiery (Tiry).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 mei 1717 (NG) met Brigitta Adriaanse "Bregje" Schonk, gedoopt te Oudenbosch op 10 november 1682 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Laets en Petronella Heyndrickx Crijnen), overleden te Oudenbosch op 6 november 1726, dochter van Adriaen Crijnen Schonck en Catharina Jacobs Laets.

Uit dit huwelijk:

V-j : Antonius van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 17 juni 1688 (RK), overleden aldaar op 6 februari 1749, begraven aldaar op 8 februari 1749, zoon van Gaspar Linderts "Jasper" van Blerick (IV-f) en Barbara Antonissen Thiery (Tiry).

hij is gedoopt als Josephus Antonius.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 21 februari 1710 (ook akte ON Gastel 12-2-1710) en getrouwd te Rucphen op 12 maart 1710 (NG) met Anna "Jenneken" Gol (Gal), geboren te Gastel, gedoopt te Oud Gastel op 22 augustus 1690 (RK), overleden te Oudenbosch op 4 september 1748, begraven aldaar op 7 september 1748, dochter van Godefridus Jacobs Gol en Adriana Guilielmus Metselaer.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Nicolaas "Claes" van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 24 april 1713 (RK), overleden aldaar op 19 oktober 1787, zoon van Joannes Claesen "Jan" van Blerck (V-c) en Joanna "Jenneken" Keustermans (Kuysten).

Nicolaas was meester slootmaker in 1750, koning van het St. Christoffelgilde te Oudenbosch 1768; keizer in 1768. In april 1786 verkoopt smid/slotenmaker Nicolaas van Blerck zijn huis aan de westkant van de Fenkelstraat. Enige maanden later overlijdt zijn vrouw. Daarna wordt hij vermeld als thuislegger. Op 20 mei 1787 wordt de omgeving van Oost-Vaardeke getroffen door een grote brand. Bij deze brand gingen in totaal acht huizen en schuren volledig in vlammen op. Hij raakt hierdoor gereedschap, wat huisraad en lakens kwijt. Enige maanden na deze gebeurtenis is Nicolaas overleden. [Br.Christofoor 73 5.2002]

Hij is getrouwd te Leiden (ZH) op 13 november 1734 met Maria Fijnenbuijck, gedoopt te Loon op Zand (RK) op 5 juli 1715 (doopgetuigen Gerardus Wammier, Johanna Blaer), overleden te Oudenbosch op 24 september 1786, dochter van Petrus Fijnenbuijck en Sophia Jans Eelants

Uit dit huwelijk:

VI-b : Antonius van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 9 november 1714 (RK), zoon van Joannes Claesen "Jan" van Blerck (V-c) en Joanna "Jenneken" Keustermans (Kuysten).

Hij is getrouwd te Dussen op 28 mei 1737 (1) met Maria Cleijberg, overleden voor augustus 1742.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Waalwijk op 5 augustus 1742 (2) met Petronella Nauwen (Nouwens), gedoopt te Oisterwijk op 23 januari 1717, overleden te Waalwijk voor mei 1755, dochter van Quirinus Peter Nauwen Nauwen (Nouwens) en Peternel Ariaan Hamers.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 3 mei 1755 en getrouwd aldaar op 25 mei 1755 (NG) (3) met Geertruidt de Wouw, gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1722, dochter van Gerardus de Wouw en Joanna Jansen Deckers.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Pieternella van Blerk, gedoopt te Oudenbosch op 5 november 1719 (ger), overleden aldaar na 1770, dochter van Joannes Claesen "Jan" van Blerck (V-c) en Joanna "Jenneken" Keustermans (Kuysten).

bij haar huwelijk werd vermeld dat zij geboren is te Waalwijk. In werkelijkheid is zij kort na haar geboorte te Oudenbosch daarheen verhuisd.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 9 januari 1751 en getrouwd aldaar op 7 februari 1751 (NG) met Gerrit Jan Binkhorst, geboren te Deventer (Ov) (NG), overleden te Oudenbosch in het jaar 1805, zoon van Gerrit Jan Binkhorst.

Hij was cannonier onder de Hollandse artillerie in de compagnie van den heer capitein Creefts in garnisoen te IJperen (1751), vorster van Oudenbosch van 1779 tot 1794.

Uit dit huwelijk:

VI-d : Dingena van Blerk, gedoopt te Oudenbosch op 6 november 1722 (RK), overleden aldaar op 13 april 1771, begraven aldaar op 17 april 1771, dochter van Dingeman Martens van Blerck (V-e) en Joanna (Janna) (de) Vosch.

Zij had een relatie (1) met Abraham Batty, gedoopt te Oudenbosch op 26 mei 1729 (ger) (doopgetuigen waren Huybregt Batty en Maria Batty), zoon van Isaak Batty en Maria van Vlimmeren.

Uit deze relatie:

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 24 juli 1756 en getrouwd aldaar op 8 augustus 1756 (NG), ondertrouwd aldaar op 24 juli 1756 en getrouwd aldaar op 8 augustus 1756 voor de kerk (RK) (2) met Joannes "Jan" van Zundert, gedoopt te Oudenbosch op 1 februari 1733 (RK) (doopgetuigen waren Guillemus Jongenelen en Petronilla Janssen van Sundert), overleden te Oudenbosch op 20 april 1771, begraven aldaar op 23 april 1771, zoon van Cornelis Jansen van Sundert en Johanna Cornelissen Jongeneelen.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Johannes "Jan" van Blerck, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 17 november 1725 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1785, begraven aldaar op 4 januari 1785, zoon van Leonardus Gaspars "Leendert" van Blerk (V-i) en Brigitta Adriaanse "Bregje" Schonk.

zijn doopnamen zijn Joannes Franciscus. Bij de doop werd Albrecht Schonck als moeder vermeld.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 april 1760 en getrouwd aldaar op 11 mei 1760 (NG), ondertrouwd aldaar op 26 april 1760 en getrouwd aldaar op 11 mei 1760 voor de kerk (RK) met Antonetta (Antonia) Roelants, geboren te Hoeven rond 1735, overleden te Oudenbosch op 17 januari 1797.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 april 1755 en getrouwd aldaar op 4 mei 1755 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Johannes "Jan" Bekker (de Bakker\Bakkers), geboren te Rinningen in Duits Lotharingen, overleden voor 1760.)

Uit dit huwelijk:

VI-f : Joannes "Jan" van Blerk, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 22 juli 1725 (RK), overleden tussen 1770 en 1783, zoon van Antonius van Blerck (V-j) en Anna "Jenneken" Gol (Gal).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 oktober 1750 en getrouwd aldaar op 15 november 1750 (ng+) met Joanna Krijnen "Janna" Schrauwen, geboren te Etten rond 1714, overleden te Oudenbosch op 31 december 1783, begraven aldaar op 2 januari 1784.

Uit dit huwelijk:

VI-g : Antonia (Anthonetta) van Blerck, arbeidster, gedoopt te Oudenbosch op 12 januari 1728 (RK), begraven te Zevenbergen op 19 juli 1776, dochter van Antonius van Blerck (V-j) en Anna "Jenneken" Gol (Gal).

Zij was gehuwd (1) met Pieter Hamel, overleden voor 1759.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 april 1759 en getrouwd aldaar op 22 april 1759 (NG), ondertrouwd aldaar op 7 april 1759 en getrouwd aldaar op 23 april 1759 voor de kerk (RK) (2) met Laurentius "Laurijs" Brabers (den Braber), arbeider, gedoopt te Oud Gastel op 21 februari 1726 (RK) (doopgetuigen waren Digman Peeterse van Helmont en Maria Koevoets), begraven te Zevenbergen op 17 augustus 1776, zoon van Cornelius Adriaensen den Braber en Maria Jacobse van Braght.

Laurijs werd gedoopt als Laurentius de Brouwer.
Laurijs en Antonetta wonen na hun huwelijk aanvankelijk aan de zuidzijde van de 'cuype' (=kom) van Oudenbosch. Na de geboorte van het tweede kind trokken ze omstreeks 1763 naar Zevenbergen, waar hij als daggelder ging werken. Daar werden nog drie kinderen geborem, twee meisjes en een jongen. In de zomer van 1776 zijn Laurijs en Antonetta kort na elkaar overleden. Aangezien de enige zoon uit dit gezin vermoedelijk op jonge leeftijd is overleden, sterft deze tak vroegtijdig uit.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Nicolaus van Blerck, geboren te Oudenbosch op 5 augustus 1735, gedoopt aldaar op 6 augustus 1735 (sub conditione) (RK), zoon van Nicolaas "Claes" van Blerck (VI-a) en Maria Fijnenbuyk.

Hij was gehuwd met Magdalena Boers.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Johannes "Jan" van Blerck, geboren te Oudenbosch op 9 maart 1744, gedoopt aldaar op 9 maart 1744 (RK), overleden aldaar op 19 september 1813, zoon van Nicolaas "Claes" van Blerck (VI-a) en Maria Fijnenbuyk.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 mei 1774 en getrouwd aldaar op 22 mei 1774 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Adriana Raymaeckers, geboren te Oudenbosch op 16 augustus 1737 (RK), overleden aldaar op 23 februari 1823, dochter van Joannes "Jan" Adriaen Rademakers en Maria Cornelisse Leijtens.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Maria van Blerck, geboren te Oudenbosch op 28 juli 1754, gedoopt aldaar op 28 juli 1754 (RK), overleden aldaar op 18 december 1828, dochter van Nicolaas "Claes" van Blerck (VI-a) en Maria Fijnenbuyk.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 6 mei 1780 en getrouwd aldaar op 21 mei 1780 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Sebastianus "Bastiaan" Geleins ook genaamd Christianus, geboren te Oudenbosch op 11 november 1749 (RK), overleden aldaar op 15 juni 1808, zoon van Johannes Gelijns en Henrica van den Brandt.

hij is gedoopt als Christianus maar werd ook wel Sebastianus genoemd.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Petrus "Pieter" van Blerck, smid, geboren te Oudenbosch op 18 juli 1756, gedoopt aldaar op 18 juli 1756 (RK), overleden aldaar op 19 december 1820, zoon van Nicolaas "Claes" van Blerck (VI-a) en Maria Fijnenbuyk.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 15 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 30 oktober 1785 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Petronella Jongenelen, geboren te Oudenbosch op 18 april 1748 (RK), overleden aldaar op 8 november 1832, dochter van Gasparis "Jasper" Bastiaensen Jongenelen en Angela Dircken "Engelien" van Alphen.

Zijn vader Nicolaas van Blerck weigert consent te geven voor het huwelijk.

Uit dit huwelijk:

VII-e : Marijn van Blerck, werkman en kaaywerker, geboren te Oudenbosch op 30 januari 1766, gedoopt aldaar op 30 januari 1766 (RK), overleden aldaar op 4 februari 1849, zoon van Johannes "Jan" van Blerck (VI-e) en Antonetta (Antonia) Roelants.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 april 1797 en getrouwd aldaar op 9 mei 1797 (SB), getrouwd aldaar op 9 mei 1797 voor de kerk (RK) met Judina van den Acker, (ook wel Dimphina, Judoca of Goverdina genoemd), particulier, gedoopt te Oudenbosch op 10 maart 1770 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Eeckelen en Elisabeth van den Acker), overleden te Oudenbosch op 19 mei 1853, dochter van Wilhelmus "Willem" van den Acker en Adriana (ook Joanna) van Eeckelen.

Uit dit huwelijk:

VII-f : Brigitta van Blerck, geboren te Oudenbosch op 9 maart 1770, gedoopt aldaar op 9 maart 1770 (RK), overleden aldaar op 3 september 1834, dochter van Johannes "Jan" van Blerck (VI-e) en Antonetta (Antonia) Roelants.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 11 november 1797 en getrouwd aldaar in het jaar 1797 (datum niet ingevuld) (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Pieter Antonisse van den Oudenhoven, messenmaker, geboren te Oudenbosch op 25 december 1771 (RK), overleden aldaar op 6 februari 1859, zoon van Antonius "Antoni" van den Oudenhoven en Anna Verdonck.

Uit dit huwelijk:

VII-g : Petrus Janse van Blerck, arbeider, geboren te Oudenbosch op 28 mei 1773, gedoopt aldaar op 28 mei 1773 (RK), overleden aldaar op 4 februari 1851, zoon van Johannes "Jan" van Blerck (VI-e) en Antonetta (Antonia) Roelants.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 21 april 1798 en getrouwd aldaar op 6 mei 1798 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Maria Meeusen (Meuwisse), geboren te Hoeven rond 1770, overleden te Oudenbosch op 8 februari 1818, dochter van Johannes Meeusen en Adriana Koks.

Uit dit huwelijk:

VII-h : Johanna van Blerck, geboren te Oudenbosch op 4 februari 1777, gedoopt aldaar op 4 februari 1777 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1843, dochter van Johannes "Jan" van Blerck (VI-e) en Antonetta (Antonia) Roelants.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 23 april 1808 en getrouwd aldaar op 8 mei 1808 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Joannes Baptista Borburg, geboren te Oudenbosch op 24 juni 1781, gedoopt aldaar op 24 juni 1781 (RK) (doopgetuigen waren Michael Borburg, Joanna Borburg en Willemijna Lodders), overleden te Oudenbosch op 9 november 1843, zoon van Joseph Borburg en Anna Maria Lemmens.

deurwaarder bij het kantongerecht van Oudenbosch

Uit dit huwelijk:

VII-i : Quirinus van Blerck ook genaamd Cosijn, schoenmaker, geboren te Oudenbosch op 25 oktober 1755, gedoopt aldaar op 25 oktober 1755 (RK), overleden aldaar op 11 november 1831, zoon van Joannes "Jan" van Blerk (VI-f) en Joanna Krijnen "Janna" Schrauwen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 april 1785 en getrouwd aldaar op 17 april 1785 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Ida de Mooy, geboren te Oudenbosch op 22 januari 1756 (RK), overleden aldaar op 29 december 1808, dochter van Jakobus Gijsbregtsen de Mooy en Maria Smeijers.

Uit dit huwelijk:

VIII-a : Clara van Blerck, geboren te Oudenbosch op 6 juli 1775, gedoopt aldaar op 6 juli 1775 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1833, dochter van Johannes "Jan" van Blerck (VII-b) en Adriana Raymaeckers.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 april 1797 en getrouwd aldaar op 23 april 1797 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Wilhelmus (Anselmus) Molenaers, kastelijn, gedoopt te Etten op 6 mei 1774 (RK) (doopgetuigen waren Guilhelmus Molenaers en Catharina Tackx), overleden te Oudenbosch op 13 augustus 1833, zoon van Johannes Franciscus Molenaers en Johanna Maria Cornelisse Tackx.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Johannes Janse "Jan" van Blerck, koopman, geboren te Oudenbosch op 23 september 1777, gedoopt aldaar op 23 september 1777 (RK), overleden te Goes (Ze) op 15 februari 1832, zoon van Johannes "Jan" van Blerck (VII-b) en Adriana Raymaeckers.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 mei 1801 en getrouwd aldaar op 17 mei 1801 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Catharina Marijnisse van Leen, geboren te Oudenbosch op 3 november 1771, gedoopt aldaar op 3 november 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Leent en Catharina Embroeck), overleden te Goes (Ze) op 29 januari 1832, dochter van Marinus Jansen van Leen en Johanna Hembroek.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Pieter Joannis van Blerk, geboren te Oudenbosch op 5 oktober 1779, gedoopt aldaar op 5 oktober 1779 (sub conditione) (RK), overleden te Etten-Leur op 24 november 1826, zoon van Johannes "Jan" van Blerck (VII-b) en Adriana Raymaeckers.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten, Leur en Sprundel op 18 oktober 1806 en getrouwd aldaar op 2 november 1806 (sb+), getrouwd te Etten voor de kerk (rk+) met Margo Petri Tubert ook genaamd Fubert, dagloonster, geboren te Zundert rond 1777, overleden te Etten-Leur op 28 december 1852.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Maria van Blerck, geboren te Oudenbosch op 1 januari 1787, gedoopt aldaar op 1 januari 1787 (sub conditione) (RK), overleden aldaar op 27 maart 1836, dochter van Petrus "Pieter" van Blerck (VII-d) en Petronella Jongenelen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 maart 1808 en getrouwd aldaar op 10 april 1808 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Godefridus de Backer, kleermaker, geboren te Oudenbosch op 18 juli 1783, gedoopt aldaar op 18 juli 1783 (RK) (doopgetuigen waren Isaac Debacker, Anna Maria Bogaers en Joanna Brand (loco)), overleden na 1836, zoon van Adriaan de Bakker en Johanna Francisca Bogaerts.

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Petrus van Blerck, smid en mr. smid, geboren te Oudenbosch op 30 april 1791, gedoopt aldaar op 30 april 1791 (RK), overleden aldaar op 8 december 1870, zoon van Petrus "Pieter" van Blerck (VII-d) en Petronella Jongenelen.

Hij was gehuwd met Maria Josepha Joosten ook genaamd Josepha Joosten, geboren te Weert (Li) rond 1793, overleden te Oudenbosch op 11 juni 1868, dochter van Christiaan Joosten en N.N..

Uit dit huwelijk:

VIII-f : Adriana van Blerck, geboren te Oudenbosch op 23 februari 1799, gedoopt aldaar op 23 februari 1799 (RK), overleden aldaar op 13 augustus 1876, dochter van Marijn van Blerck (VII-e) en Judina van den Acker, (ook wel Dimphina, Judoca of Goverdina genoemd).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 9 februari 1834 met Johannes van de Lindeloof, geboren te Oudenbosch op 17 december 1802, gedoopt aldaar op 18 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Willem Willemse en Cornelia van de Lindeloof), overleden te Oudenbosch op 3 november 1842, zoon van Joannes van de Lindeloof en Catharina Pieterse Willemse.
(Hij is eerder getrouwd te Hoeven op 23 april 1826 met Maria de Greef, gedoopt te Roosendaal op 24 augustus 1798, overleden te Oudenbosch op 25 september 1830, dochter van Nicolaas de Greef en Petronella van Steenpael (Steen).)

Uit dit huwelijk:

VIII-g : Antonia van Blerck, geboren te Oudenbosch op 29 januari 1801, gedoopt aldaar op 29 januari 1801 (RK), overleden aldaar op 20 september 1882, dochter van Marijn van Blerck (VII-e) en Judina van den Acker, (ook wel Dimphina, Judoca of Goverdina genoemd).

haar moeder wordt bij haar doop Digna vel Dina genoemd.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 14 juni 1827 met Johannes Frijters, arbeider, geboren te Oudenbosch op 9 oktober 1800, gedoopt aldaar op 9 oktober 1800 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Freyters en Anna Philipse), overleden te Oudenbosch op 14 februari 1884, zoon van Godefridus "Goverd" Frijters en Maria Masseurs (Monsieurs).

Uit dit huwelijk:

VIII-h : Wilhelmus van Blerck, werkman, geboren te Oudenbosch op 27 december 1802, gedoopt aldaar op 27 december 1802 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1884, zoon van Marijn van Blerck (VII-e) en Judina van den Acker, (ook wel Dimphina, Judoca of Goverdina genoemd).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 7 mei 1837 met Elisabeth van Leen, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 18 juli 1800, gedoopt aldaar op 18 juli 1800 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Leen en Elisabeth Corsten), overleden tussen 1861 en 1884, dochter van Cornelis van Leen en Engelina Nijssen.

Uit dit huwelijk:

VIII-i : Johannes van Blerck, arbeider, werkman en visscher, geboren te Oudenbosch op 14 maart 1799 (RK), overleden aldaar op 13 april 1873, zoon van Petrus Janse van Blerck (VII-g) en Maria Meeusen (Meuwisse).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 1 februari 1824 met Anna van den Oudenhoven, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 31 januari 1798 (RK), overleden aldaar op 7 november 1880, dochter van Adriaan van den Oudenhoven en Cornelia Schonck.

Uit dit huwelijk:

VIII-j : Johanna van Blerck, schipperes, geboren te Oudenbosch op 27 januari 1801, gedoopt aldaar op 27 januari 1801 (RK), overleden aldaar op 16 april 1845, dochter van Petrus Janse van Blerck (VII-g) en Maria Meeusen (Meuwisse).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 17 augustus 1829 met Antonie Adriaense van den Oudenhoven, schipper, geboren te Oudenbosch op 17 oktober 1800, gedoopt aldaar op 17 oktober 1800 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van den Oudenhove en Paulina van Unik), overleden voor april 1845, zoon van Adriaan van den Oudenhoven en Cornelia Schonck.

Uit dit huwelijk:

VIII-k : Antony van Blerck, werkman en leerlooijer, geboren te Oudenbosch op 23 januari 1803, gedoopt aldaar op 23 januari 1803 (RK), overleden aldaar op 7 april 1882, zoon van Petrus Janse van Blerck (VII-g) en Maria Meeusen (Meuwisse).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 9 november 1834 (1) met Anna Margaretha van de Clundert, geboren te Gastel rond 1804, overleden te Oudenbosch op 12 mei 1835, dochter van Antony van de Clundert en Johanna van Roomen.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 10 januari 1836 (2) met Anna Denis, geboren te Oudenbosch op 22 mei 1806 (RK), overleden aldaar op 26 mei 1871, dochter van Antonie Denissen en Jacoba Ribbens.

Uit dit huwelijk:

VIII-l : Adriana van Blerck, geboren te Oudenbosch op 20 augustus 1796 (RK), overleden aldaar op 21 april 1868, dochter van Quirinus van Blerck (VII-i) en Ida de Mooy.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 15 november 1830 met Sebastiaan de Wolf, geboren te Oudenbosch op 27 juni 1786, gedoopt aldaar op 27 juni 1786 (RK) (doopgetuigen waren Andreas de Wolf en Elisabeth de Wolf), overleden te Oudenbosch op 11 november 1837, zoon van Joannes "Jan" Driessen de Wolf en Cornelia Jasperse van Oers.

Uit dit huwelijk:

IX-a : Adriana van den Blerk, dagloonster, gedoopt te Leur op 21 november 1807 (RK), overleden te Etten-Leur op 26 juni 1833, dochter van Pieter Joannis van Blerk (VIII-c) en Margo Petri Tubert.

Haar zoon van een onbekende man:

IX-b : Pieter van den Blerk, schoenmaker, gedoopt te Leur op 1 februari 1809 (RK), overleden na maart 1870, zoon van Pieter Joannis van Blerk (VIII-c) en Margo Petri Tubert.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 30 april 1837 met Lucia Hellemons ook genaamd Helmonds, geboren rond 1817, overleden te Etten-Leur op 30 maart 1870, dochter van Marijn Hellemons en Joanna Franken.

Uit dit huwelijk:

IX-c : Johannes "Jan" van Blerck, timmerman, geboren te Etten-Leur op 3 september 1813, overleden aldaar op 15 mei 1899, zoon van Pieter Joannis van Blerk (VIII-c) en Margo Petri Tubert.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 5 september 1844 (1) met Adriana Maria Leyten, geboren te Etten-Leur rond 1819, overleden aldaar op 31 januari 1866, dochter van Adriaan Leyten en Anna Maria van Rijmenam.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 21 februari 1867 (2) met Anna Maria Pinxteren, geboren te Etten-Leur rond 1818, overleden aldaar op 30 maart 1902, dochter van Christiaan Pinxteren en Anna Cornelia Kerstens.
(Zij was weduwe van Marijn Aerts, overleden te Etten-Leur op 26 april 1866.)


IX-d : Nicolaas van Blerk, timmerman, geboren te Etten-Leur op 6 april 1816, overleden aldaar op 7 december 1864, zoon van Pieter Joannis van Blerk (VIII-c) en Margo Petri Tubert.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 28 juni 1852 met Cornelia Reijnaars, naaister, geboren te Etten-Leur rond 1819, overleden aldaar op 28 februari 1879, dochter van Pieter Reijnaars en Elizabeth Hendrikx.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Cornelis van Blerk, timmerman, geboren te Etten-Leur op 23 februari 1819, overleden aldaar op 1 januari 1901, zoon van Pieter Joannis van Blerk (VIII-c) en Margo Petri Tubert.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 14 juni 1849 met Maria van Ostaij, mutsenwaschter, geboren te Etten-Leur rond 1825, overleden aldaar op 29 april 1905, dochter van Johannes van Ostaij en Adriana Oomen.

Uit dit huwelijk:

IX-f : Christiaan Wilhelmus van Blerck, smid, geboren te Oudenbosch op 5 april 1831, overleden aldaar op 11 maart 1901, zoon van Petrus van Blerck (VIII-e) en Maria Josepha Joosten.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 19 november 1867 met Johanna Borburgh, dienstmeid, geboren te Oudenbosch rond 1836, overleden aldaar op 28 november 1890, dochter van Johannes Borburgh en Johanna Roels.

Uit dit huwelijk:

IX-g : Pieter van Blerck, geboren te Oudenbosch op 28 juli 1833, zoon van Petrus van Blerck (VIII-e) en Maria Josepha Joosten.

Hij is getrouwd te Almkerk en Uitwijk op 8 augustus 1861 met Cornelia van Dinteren, geboren te Almkerk en Uitwijk op 15 augustus 1835, overleden te Geertruidenberg op 6 januari 1917, dochter van Wilhelmus van Dinteren en Elizabeth van Dinteren.

Uit dit huwelijk:

IX-h : Theodorus van Blerck, smid, geboren te Oudenbosch op 28 januari 1836, overleden aldaar op 5 april 1918, zoon van Petrus van Blerck (VIII-e) en Maria Josepha Joosten.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 6 oktober 1871 met Adriana Roovers, geboren te Oudenbosch op 11 augustus 1842, overleden aldaar op 27 juni 1917, dochter van Bartholomeus Rovers en Johanna Koevoets.

Uit dit huwelijk:

IX-i : Judina van Blerck, geboren te Oudenbosch op 19 augustus 1837, overleden aldaar op 14 mei 1911, dochter van Wilhelmus van Blerck (VIII-h) en Elisabeth van Leen.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 19 mei 1861 met Adrianus van Dorst, arbeider, geboren te Oudenbosch op 1 mei 1834, overleden aldaar op 18 september 1867, zoon van Theodorus van Dorst en Maria van de Luytgaarden.

Uit dit huwelijk:

IX-j : Petrus van Blerck, schipper, geboren te Oudenbosch op 8 januari 1825, overleden aldaar op 23 mei 1909, zoon van Johannes van Blerck (VIII-i) en Anna van den Oudenhoven.

Hij was gehuwd met Antonia van Son, geboren te Raamsdonk rond 1830, overleden te Oudenbosch op 11 december 1877, dochter van Antonius van Son en Johanna Broeders.

Uit dit huwelijk:

IX-k : Adriana Antonia van Blerck, naaister, geboren te Oudenbosch op 12 juli 1840, overleden aldaar op 28 december 1880, dochter van Antony van Blerck (VIII-k) en Anna Denis.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 15 november 1869 met Josephus Nicolaas Jansen, kleermaker, geboren te Breda rond 1837, overleden na 1880, zoon van Adrianus Jansen en Wilhelmina Roovers.
(Hij was weduwnaar van Adriana Jansen, overleden voor november 1869.)

Uit dit huwelijk:

X-a : Cornelis van Blerk, timmerman, geboren te Etten-Leur op 3 maart 1850, overleden aldaar op 23 februari 1892, zoon van Johannes "Jan" van Blerck (IX-c) en Adriana Maria Leyten.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 29 mei 1879 met Hendrika Maria Crul, geboren te Etten-Leur rond 1849, overleden aldaar op 14 juli 1893, dochter van Jacobus Crul en Antonia de Jongh.

Uit dit huwelijk:

X-b : Petrus Johannes van Blerck, geboren te Oudenbosch op 2 oktober 1868, zoon van Christiaan Wilhelmus van Blerck (IX-f) en Johanna Borburgh.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 15 januari 1898 met Elisabeth Catharina Maria Bruijninckx, geboren te Oud en Nieuw Gastel rond 1873, dochter van Dingeman Bruijninckx en Elisabeth Susanna Petronella Martens.

Uit dit huwelijk:

X-c : Johannes Baptist Josephus "John" van Blerck, geboren te Oudenbosch op 4 april 1870, zoon van Christiaan Wilhelmus van Blerck (IX-f) en Johanna Borburgh.

Hij was gehuwd met Maria van Rosmalen, geboren te 's-Hertogenbosch op 31 mei 1869.

Zij emigreerden op 6 april 1903 naar Detroit, Noord Amerika.

Uit dit huwelijk:

X-d : Josephus Christianus Wilhelmus "Joe" van Blerck, motor engineer, geboren te Oudenbosch op 16 augustus 1876, overleden te Fort Lauderdale (USA) op 5 september 1949, zoon van Christiaan Wilhelmus van Blerck (IX-f) en Johanna Borburgh.

Joe emigreerde naar de Verenigde Staten in 1902. Bij zijn huwelijk was hij "blacksmith". Samen met zijn broer John begon hij met het produceren van "engines" (motoren). Na 10 jaar in de Verenigde Staten was dit uitgebouwd naar 3 bedrijven die motoren produceerde. In Detroit was dat de "Van Blerck Motor Company en Manufacturers of High and Slow Speed Motors"; in Monroe, "Van Blerck Motor Company, Manufacturers of High Grade Marine Motors Exclusively". Een derde bedrijf was waarschijnlijk in Akron, Ohio. Een van deze bedrijven produceerde exclusief voor de US Army.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 7 juni 1901 met Dympna Adriana Goddrie, geboren te Zevenbergen op 13 februari 1874, overleden te New York (USA) op 19 augustus 1943 (ook gevonden 19-11-1943), dochter van Waltherus Goddrie en Cornelia Matthee.

Uit dit huwelijk:

X-e : Ida Maria van Blerck, geboren te Oudenbosch op 4 maart 1878, dochter van Christiaan Wilhelmus van Blerck (IX-f) en Johanna Borburgh.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 23 mei 1902 met Cornelis Jacobus van Leen.

Uit dit huwelijk:

X-f : Pieter Willem van Blerck, geboren te Dussen (NB) op 15 juni 1862, overleden te Schiedam (ZH) op 16 november 1942, zoon van Pieter van Blerck (IX-g) en Cornelia van Dinteren.

ijzersmid, bankwerker

Hij is getrouwd te Geertruidenberg op 24 april 1890 met Johanna Elisabeth Soeterboek, geboren te Geertruidenberg op 11 mei 1870, overleden te Maasniel (Li) op 1 februari 1933, dochter van Jacobus Soeterboek en Maria Reijpert.

Uit dit huwelijk:

X-g : Petrus Josephus van Blerck, smid, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 april 1873, zoon van Theodorus van Blerck (IX-h) en Adriana Roovers.

Hij is getrouwd te Oosterhout (NB) op 30 juli 1902 met Adriana Wilhelmina Biemans, afkomstig uit Oosterhout (NB), geboren rond 1878, dochter van Jacobus Matheus Biemans en Maria Lucia Vermijs.

Uit dit huwelijk:


X-h : Antonetta Johanna van Blerk, geboren te Oudenbosch op 12 november 1869, overleden aldaar op 31 oktober 1935, dochter van Petrus van Blerck (IX-j) en Antonia van Son.

de vader is afwezig bij de geboorte

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 21 februari 1900 met Antonius Bartholomeus Philippus Scheermakers, geboren te Oudenbosch op 13 juni 1866, overleden aldaar op 9 december 1956, zoon van Carolus Christianus Scheermakers en Louisa Pietronella Corsten.

expediteur Van Gend & Loos

Uit dit huwelijk:

X-i : Antonius Wilhelmus van Blerck, schipper, geboren te Oudenbosch op 25 april 1874, overleden voor juni 1932, zoon van Petrus van Blerck (IX-j) en Antonia van Son.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 12 juni 1901 met Johanna Wilhelmina Knijff, geboren te Dordrecht rond 1876, overleden te Oudenbosch op 26 juni 1932, dochter van Josephus Knijff en Maria Kuijpers.

Uit dit huwelijk:

XI : Petrus Theodorus van Blerck, geboren te Geertruidenberg op 16 januari 1897, overleden te 's-Gravenhage op 4 mei 1976, zoon van Pieter Willem van Blerck (X-f) en Johanna Elisabeth Soeterboek.

metaaldraaier, machinebankwerker, torpedomaker KM

Hij is getrouwd te Den Helder op 7 juni 1928 met Hendrika Antonia "Riek" Verkuijlen, coupeuse, geboren te 's-Gravenhage op 19 augustus 1902, overleden aldaar op 20 oktober 1993, dochter van Hendricus Gerardus Verkuijlen en Elisabeth Johanna van de Poel.

Uit dit huwelijk:

XII : Pieter Willem van Blerck, geboren te Den Helder op 10 maart 1929, overleden te Neuharlingersiel (BRD) op 6 september 1985, zoon van Petrus Theodorus van Blerck (XI) en Hendrika Antonia "Riek" Verkuijlen.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 15 oktober 1955 met Lena Cornelia Dubach.

Uit dit huwelijk: