13 generaties van de Oudenbossche familie

de Groen

door: J.J.M. den Braber en A.P.M. Kockx (+)

datum laatste volledige update: 17 oktober 2006
laatste handmatige wijziging: 18 mei 2016

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samenstellers. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.


Volledige updates van de stamboom op Internet zijn uitgevoerd op 25 maart 2001 (8 generaties) en 17 oktober 2006 (13 generaties)

Tot op heden zijn er aanvullingen ontvangen van:
2005: Ton Numan uit Dronten; met vooral aanvullingen op de laatste generaties
2013: Evert van Gool
2016: Sanders Smulders (USA)


Samenstellers:
J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
A.P.M. (Antoon) Kockx, De Pottenbakker 44, 5506 GD Veldhoven.

 

 

I : Anthonie Dielis Bertels.

R.A. Oudenbosch 305, fol.116, 1652: Anthonie Dielis Bertels, genoemd als voogd van de kinderen van wijlen Anthonie Michiels van Osch, verwekt bij Sijken Jacobs samen met Jan Anthonis Bertels

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

II-a : Jan Anthonis Bertels, geboren rond 1600 (geschat), overleden na 1671, zoon van Anthonie Dielis Bertels (I).

hij werd vermeld als doopgetuige in 1663 bij de doop van Maria Antonissen de Groen en in 1671 van zijn kleindochter Maria (dochter van Petronella Jans Bertels (alias de Groen).

Jan is ondertrouwd te Oudenbosch op 28 januari 1626 en getrouwd aldaar op 12 februari 1626 voor de kerk (RK) met Cornelia Bernaerts.

zij was doopgetuige in 1665 bij de doop van Anna Antonissen de Groen.

Uit dit huwelijk:

II-b : Maria Antonisse Bertels (de Groen?), overleden voor juli 1666, waarschijnlijk dochter van Anthonie Dielis Bertels (I).

Maria is ondertrouwd te Oudenbosch op 10 oktober 1639 en getrouwd aldaar op 24 oktober 1639 (of 25-10-1639 Gouverneur) (RK) met Cornelis Mertense van der Donck ook genaamd Blommaerts en Hemert, gedoopt te Oudenbosch op 23 augustus 1615 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis ... en Maijken Corns), overleden te Oudenbosch op 28 november 1681, begraven aldaar (in de kerk in het Grote graf), zoon van Merten Cornelisz van den Donck en Agniete Janse Oockerzeel.

hij was schepen van Oudenbosch in 1679. Bij zijn overlijden stond vermeld (uit Latijn vertaald): "uit de oude en zeer adelijke familie Blommaerts alias van der Donck, teruggevallen tot het boerenbestaan, nadat alle sacramenten op vrome wijze waren ontvangen, begravem in de kerk in het Grote graf"
Cornelis is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 10 juli 1666 en getrouwd aldaar op 24 juli 1666 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Sijken Jochems, afkomstig uit Bosschenhoofd onder Hoeven, overleden voor 1673. Cornelis is later getrouwd te Oudenbosch op 28 januari 1673 (ng+), getrouwd aldaar op 9 februari 1673 voor de kerk (RK) met Petronella Stevens "Peerken" Schijven, afkomstig uit Hoeven, geboren in 1617 of 1618, overleden na maart 1688, dochter van Janneken Stevens. Petronella was weduwe van Mattheus Cornelissen, overleden voor 1673.
R.A. Oudenbosch 305, fol.119 30-7-1668: Staet ende inventaris mitsgaders uijtkoop van de goederen naergelaten bij Maeijken Anthonis Bertels, gewesen huijsvrouw van Cornelis Blommaerts. Minderjarig zijn dan nog: Agneta en Martinus.

Uit dit huwelijk:

III-a : Antonius Janssen de Groen, geboren te Oudenbosch rond 1628, overleden aldaar op 10 oktober 1713, zoon van Jan Anthonis Bertels (II-a) en Cornelia Bernaerts.

Hij wordt vermeld in de Hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (dorp):
Antony Janssen de Groen en vrouw (1659 en 1660)
Antony de Groen met vrouw (1661)
Antony de Groen met vrouw en meyssien (1662).
Anthony de Groen, oud 60 jaeren (1688)
Antoni de Groen, thuyslegger 70 (1697)

Antonius is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 december 1654 (NG), ondertrouwd aldaar op 20 december 1654 en getrouwd aldaar op 3 januari 1655 voor de kerk (RK) met Margareta Janssen van Eeckelen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 4 maart 1635 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adriaenssen van Eeckelen en Barbara Cornelii), overleden te Oudenbosch op 11 november 1683, dochter van Joannes Adriaenssen van Eeckelen en Elisabeth Claessen.

Uit dit huwelijk:

III-b : Petronilla Jans Anthonis Bertels ook genaamd Petronella Janssen de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 27 november 1638 (RK), overleden na maart 1688, dochter van Jan Anthonis Bertels (II-a) en Cornelia Bernaerts.

Petronilla is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 maart 1663 en getrouwd aldaar op 29 april 1663 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Theodorus Aerts "Dirck" Gijsbrechts, geboren rond 1638 (geschat), overleden voor maart 1688, zoon van N.N..

Uit dit huwelijk:

IV-a : Joannis Antonissen de Groen de Oudste, geboren rond 1656, zoon van Antonius Janssen de Groen (III-a) en Margareta Janssen van Eeckelen.

Joannis had een buitenechtelijke relatie (1) met Anna Geerts.

Uit deze relatie:

Joannis is ondertrouwd te Oudenbosch op 6 juni 1680 en getrouwd aldaar op 7 juni 1680 voor de kerk (RK) (2) met Dympna Corstiaens Coppens, geboren te Roosendaal (of Essen (B)), overleden te Oudenbosch op 6 juli 1717 (in St. Maartenspolder).

Uit dit huwelijk:

IV-b : Adrianus Antonissen de Groen ook genaamd van den Brant, geboren te Oudenbosch rond 1658, overleden aldaar op 17 januari 1712, zoon van Antonius Janssen de Groen (III-a) en Margareta Janssen van Eeckelen.

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 januari 1689 (NG) met Willemyna Linders van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 29 september 1661 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Janssen Zegers en Willemyna Jans cuius noe Sylken Cornelissen), overleden te Oudenbosch op 1 januari 1731, dochter van Lenaert Lenaerts van Blercq en Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans.

Zij wordt in 1688 vermeld als thuislegster bij het gezin van haar broer Cornelis van Blercq.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Petrus Antonissen de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 9 december 1660 (RK), overleden aldaar op 3 maart 1743, begraven aldaar op 7 maart 1743, zoon van Antonius Janssen de Groen (III-a) en Margareta Janssen van Eeckelen.

Petrus is in ondertrouw gegaan te Standdaarbuiten en getrouwd aldaar op 24 juni 1685 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Cornelia Antonissen Melse ook genaamd van Stanterbuyten, geboren te Fijnaart (polder Blommendael), gedoopt te Standdaarbuiten op 14 februari 1664, overleden te Oudenbosch op 4 maart 1743, begraven aldaar op 8 maart 1743, dochter van Antonius Melsen en Cornelia Adriaensen Vermeulen.

Cornelia overleed 1 dag na haar man Petrus.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Bernardus Anthonissen "Berent" de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 16 januari 1669 (RK), overleden aldaar op 8 februari 1731, zoon van Antonius Janssen de Groen (III-a) en Margareta Janssen van Eeckelen.

Bernardus is ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 10 september 1695 en getrouwd aldaar op 25 september 1695 voor de kerk (RK) met Maria Hermans Moerinckx, gedoopt te Oud Gastel op 5 juni 1673 (RK) (doopgetuigen waren Michael Janssen, Catharina Peeterse i.p.v. Marie Thijs), overleden te Oudenbosch op 11 juni 1745, begraven aldaar op 14 juni 1745, dochter van Herman Adriaensen Moerinckx en Petronilla Peeters.

Uit dit huwelijk:

IV-e : Joannis "Jan" Antonissen de Groen Junioris, gedoopt te Oudenbosch op 1 februari 1677 (RK), overleden voor november 1745, zoon van Antonius Janssen de Groen (III-a) en Margareta Janssen van Eeckelen.

Joannis is ondertrouwd te Standdaarbuiten op 15 april 1706 en getrouwd aldaar op 2 mei 1706 voor de kerk (RK) met Christophora "Stoffelijn" Stevense Broere, gedoopt te Standdaarbuiten op 10 augustus 1681, overleden te Oudenbosch op 20 november 1745, begraven aldaar, dochter van Stephanus Broere(n) en Margarita Theunen.

Uit dit huwelijk:

V-a : Anna "Anneken" de Groen, geboren te Sint Maartenspolder, gedoopt te Oudenbosch op 19 augustus 1695 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1747, begraven aldaar op 5 augustus 1747, dochter van Joannis Antonissen de Groen de Oudste (IV-a) en Dympna Corstiaens Coppens.

Anna is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 januari 1718 en getrouwd aldaar op 22 januari 1718 (NG) met Pieter van Hooft, afkomstig uit Hilvarenbeek (NB), gedoopt aldaar op 30 oktober 1678 (RK), overleden te Oudenbosch op 5 april 1749, begraven aldaar op 8 april 1749, zoon van Antonius van Hoof (Hooff) en Elizabeth Joannes Mallants?.

Uit dit huwelijk:

V-b : Cornelia Janssen de Groen, geboren te Sint Maartenspolder, gedoopt te Oudenbosch op 23 februari 1701 (RK), dochter van Joannis Antonissen de Groen de Oudste (IV-a) en Dympna Corstiaens Coppens.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Standdaarbuiten op 19 april 1721 en getrouwd aldaar op 4 mei 1721 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Govert Jansen van Rijsbergen ook genaamd Gregorius van Rijsbergen, geboren te Princenhage (NB), overleden voor 1725.

Uit dit huwelijk:

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 1 september 1725 en getrouwd aldaar op 7 oktober 1725 (NG) (2) met Norbertus Willemse van Hooft, geboren te Welt.


V-c : Joanna Adriaenssen de Groen ook genaamd van den Brant, gedoopt te Oudenbosch op 26 oktober 1695 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1747, begraven aldaar op 12 oktober 1747, dochter van Adrianus Antonissen de Groen (IV-b) en Willemyna Linders van Blerck.

zij is gedoopt als Joanna van den Brant

Joanna is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 mei 1717 (NG) (1) met Henricus van Gastel, gedoopt te Oudenbosch op 20 december 1695 (RK), overleden aldaar op 24 april 1729, zoon van Adriaan Jansen van Gastel en Marijken Aarts Jacobs van Nuenen (Unen).

Bij het overlijden van Henricus van Gastel op 24-4-1729 staat vermeld "decanus congregationis Sti Sebastiani" hetgeen betekent
Dekenen van het Gilde St. Sebastiaan. Henricus was tevens koning van het Gilde in 1726.

Uit dit huwelijk:

Joanna is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 december 1729 en getrouwd aldaar op 15 januari 1730 (NG), ondertrouwd aldaar op 31 december 1729 en getrouwd aldaar op 15 januari 1730 voor de kerk (RK) (2) met Cornelis de Greef, geboren te Boxtel (NB), overleden te Oudenbosch op 14 januari 1748, begraven aldaar op 17 januari 1748.

Uit dit huwelijk:

V-d : Anna Peeters "Anneken" de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 28 juni 1692 (RK), overleden aldaar op 29 juni 1739, begraven aldaar op 2 juli 1739, dochter van Petrus Antonissen de Groen (IV-c) en Cornelia Antonissen Melse.

Anna is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 24 mei 1715 (of 15-6) en getrouwd aldaar op 30 juni 1715 (ook akte Etten) (NG) met Jacobus Cornelissen Francken, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 30 mei 1686 (RK), overleden aldaar op 28 november 1745, begraven aldaar op 1 december 1745, zoon van Cornelis Francken en Maria Jacobs van Ruckven.
Jacobus is later getrouwd te Roosendaal op 30 juli 1740 (ger) met Paula Nicolaessen Dam, geboren te Zegge (NB), gedoopt te Roosendaal op 1 oktober 1710, overleden na 1763. Paula is later in ondertrouw gegaan te Zegge (NB) op 28 maart 1750 en getrouwd aldaar op 22 april 1750 (SB) met Jan Francis Adamy, borgermeester, geboren te Oud Gastel. Jan was weduwnaar van Maria Rommers, overleden voor maart 1750.

Uit dit huwelijk:

V-e : Antonius de Groen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 6 maart 1695 (RK), overleden aldaar op 23 juli 1774, begraven aldaar op 26 juli 1774, zoon van Petrus Antonissen de Groen (IV-c) en Cornelia Antonissen Melse.

deze doop stond tevens vermeld op 23-3-1695, maar is doorgehaald.

Antonius is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 juni 1735 en getrouwd aldaar op 10 juli 1735 (NG), getrouwd aldaar op 10 juli 1735 voor de kerk (RK) met Cornelia Potters, geboren te Roosendaal-Vroenhout, gedoopt te Wouw op 31 december 1709 (RK), overleden te Oudenbosch op 1 januari 1777, begraven aldaar op 4 januari 1777, dochter van Judocus Potters en Maria van Santvliet.

Uit dit huwelijk:

V-f : Jacoba (Jacomina) Pieterssen de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 19 mei 1702 (RK), overleden aldaar op 2 december 1738, begraven aldaar op 4 december 1738, dochter van Petrus Antonissen de Groen (IV-c) en Cornelia Antonissen Melse.

Jacoba is ondertrouwd te Oudenbosch op 3 maart 1731 en getrouwd aldaar op 18 maart 1731 voor de kerk (RK) met Marinus Cornelissen van den Bosch, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 7 maart 1708 (RK) (doopgetuigen waren Paulus Marijnissen van Oosterhout en Joanna Agata Peeters Jacobs), overleden te Oudenbosch op 12 december 1756, begraven aldaar op 15 december 1756, zoon van Cornelis Peter Jacobsze en Cornelia Cornelisse van den Bergh.
Marinus is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 januari 1741 en getrouwd aldaar op 29 januari 1741 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Maria Verbaten, gedoopt te Oudenbosch op 16 mei 1713 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Cornelissen Philipsen en Maria Thijs), overleden te Oudenbosch op 6 mei 1761, begraven aldaar op 8 mei 1761, dochter van Petrus Adriaens Verbaeten en Cornelia Meeus Weckers.

Uit dit huwelijk:

V-g : Cornelius Barnardus de Groen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 21 april 1700 (RK), zoon van Bernardus Anthonissen "Berent" de Groen (IV-d) en Maria Hermans Moerinckx.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 18 maart 1730 en getrouwd te Oudenbosch op 2 april 1730 (ook akte ON Gastel 14-4-1730) (NG), getrouwd te Oud en Nieuw Gastel voor de kerk (rk+) (1) met Jenne Jan Daniels, geboren te Ginneken (NB).

Uit dit huwelijk:

Cornelius is getrouwd te Oud Gastel op 26 september 1762 (NG) (2) met Johanna Mathijssen Jaspers, gedoopt te Hoeven op 5 september 1736 (RK), dochter van Mattheus Adriaense Jaspers en Adriana Huybregts van Reusel.


V-h : Antonius Baerentse de Groen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 9 februari 1718 (RK), overleden aldaar op 14 juni 1791, zoon van Bernardus Anthonissen "Berent" de Groen (IV-d) en Maria Hermans Moerinckx.

Antonius is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 10 oktober 1744 en getrouwd aldaar op 25 oktober 1744 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Willemijntje Pietersen Hollanders (den Hollander), geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 18 november 1715 (RK), overleden te Oudenbosch op 19 maart 1788, dochter van Petrus Willemssen Hollander en Elisabeth Claessen Corsmidt.

Uit dit huwelijk:

Antonius is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 9 januari 1790 en getrouwd aldaar op 24 januari 1790 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (2) met Catharina Antonisse Goorden, geboren te Rucphen, gedoopt aldaar op 15 april 1763 (RK), overleden na 1810, dochter van Antonius Cornelisse Goorden en Cornelia Jacobs Coninckx.
Catharina is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 6 oktober 1792 en getrouwd aldaar op 21 oktober 1792 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Pieter Cornelisse Ackermans, geboren te Gastel rond 1770, overleden te Oudenbosch op 3 juli 1810.

Antonius hertrouwde op 71-jarige leeftijd met Catharina Goorden, die 45 jaar jonger was. Ze krijgen een dochter Willemyna, maar 14 dagen na haar geboorte overleed hij op 73-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

V-i : Margareta de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 2 mei 1711 (RK), overleden aldaar op 2 september 1748, begraven aldaar op 4 september 1748, dochter van Joannis "Jan" Antonissen de Groen Junioris (IV-e) en Christophora "Stoffelijn" Stevense Broere.

zij overleed in het kraambed.

Margareta is ondertrouwd te Oudenbosch op 16 oktober 1745 en getrouwd aldaar op 1 november 1745 voor de kerk (RK) met Petrus Koks (Cocx\Coick), geboren in 't Haegje, gedoopt te Princenhage (NB) op 10 januari 1711, overleden te Oudenbosch op 30 juni 1782, begraven aldaar op 2 juli 1782, zoon van Johannes Adriaens Cockx en Anna Jans.
Petrus is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 november 1737 en getrouwd aldaar op 17 november 1737 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Guillelma "Willemijn" Cockx, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 11 november 1703 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Jongeneel en Gertrudis Adriaans Pauwels), overleden te Oudenbosch op 3 april 1742, begraven aldaar op 6 april 1742, dochter van Anthony Janszen Cocks en Magdalena Jaspers Jongenelen. Petrus is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 november 1749 en getrouwd aldaar op 23 november 1749 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Geertruid Jans van Steen (Steenmans), geboren te Etten, gedoopt aldaar op 1 november 1711 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Cornelis van Steen en Adriana Melsen Diggenouts), overleden te Oudenbosch op 29 maart 1782, begraven aldaar op 2 april 1782, dochter van Johannes Cornelisse van Steen en Adriana Jasperse van Hoof. Geertruid is eerder in ondertrouw gegaan te Etten op 26 januari 1737 en getrouwd aldaar op 10 februari 1737 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Guilielmus "Willem" Mouw, gedoopt te Oudenbosch op 3 februari 1711 (RK) (doopgetuigen waren Antony Prs Stappers en Joanna Aerden van Dongen), overleden te Oudenbosch op 26 september 1748, zoon van Antony Janssen Mouw en Helena Cornelissen van Osta. Guilielmus was weduwnaar van Petronella Aarnouds, overleden voor januari 1737.

Uit dit huwelijk:

V-j : Adrianus Janssen de Groen, gedoopt te Oudenbosch op 8 maart 1713 (RK), overleden aldaar op 13 mei 1799, zoon van Joannis "Jan" Antonissen de Groen Junioris (IV-e) en Christophora "Stoffelijn" Stevense Broere.

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 maart 1740 en getrouwd aldaar op 24 april 1740 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Helena "Lena" Adriaensse Molenaers ook genaamd Magdalena, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 26 augustus 1712 (RK), overleden te Oudenbosch op 26 augustus 1747, begraven aldaar op 28 augustus 1747, dochter van Antonius Molenaers en Agatha Peeters Blommaerts.

akte van indemniteit Hoeven 14-4-1740.

Uit dit huwelijk:

Adrianus is ondertrouwd te Oudenbosch op 26 juni 1749 en getrouwd aldaar op 6 juli 1749 voor de kerk (RK) (2) met Maria Willemse Baermans (Boermans), geboren te Klundert, gedoopt te Zevenbergen (NB) op 18 april 1719, overleden te Oudenbosch op 12 augustus 1754, begraven aldaar op 14 augustus 1754, dochter van Wilhelmus Janse Baremans en Magdalena Jansse van den Brandt.

zij is overleden tijdens een bevalling. Aangezien er geen doop van een kind heeft plaatsgevonden kan aangenomen worden dat het een doodgeboren kind was.
Maria is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 maart 1740 en getrouwd te 's-Prinsenland op 1 mei 1740 (ng+), getrouwd te Oudenbosch voor de kerk (rk+) met Petrus "Peter" van Oosterhout, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 9 februari 1718 (RK), overleden voor februari 1745, zoon van Vincent Marinussen van Oosterhout en Marteyntje Maertense van den Ende.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Adriana de Groen, geboren te Oudenbosch op 20 februari 1739, gedoopt aldaar op 20 februari 1739 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1825, dochter van Antonius de Groen (V-e) en Cornelia Potters.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 30 april 1768 en getrouwd aldaar op 15 mei 1768 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Jacobus Christiaen de Bruijn, wagenmaker, geboren te Oudenbosch op 10 oktober 1742, gedoopt aldaar op 10 oktober 1742 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus de Hart, Anna de Hart i.p.v. Zoetjen Hageners), overleden na oktober 1825, zoon van Christoffel "Stoffel" Jansen de Bruyn en Adriana Cornelisse de Hart (Hert).

bij huwelijk vermeld: met schriftelijk consent van hun ouders.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Petrus de Groen, geboren te Oudenbosch op 8 oktober 1743, gedoopt aldaar op 8 oktober 1743 (RK), overleden aldaar op 10 september 1780, begraven aldaar op 13 september 1780, zoon van Antonius de Groen (V-e) en Cornelia Potters.

Petrus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 oktober 1778 en getrouwd aldaar op 15 november 1778 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Anna Cornelia van Dun, geboren te Oudenbosch op 5 april 1744, gedoopt aldaar op 5 april 1744 (RK) (doopgetuigen waren Anna van Dun en Bartolomeus van As), dochter van Henricus van Dun en Petronella Jansse Moerinx.
Anna is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 27 april 1782 en getrouwd aldaar op 12 mei 1782 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Godefridus "Govert" Potters, geboren te Vroenhout onder Roosendaal Kerkelijk Wouw, zoon van ... Potters en Anna Maria uyt de Wielen.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Cornelius de Groen, geboren te Oudenbosch op 6 maart 1746, gedoopt aldaar op 6 maart 1746 (RK), overleden aldaar op 13 april 1810, zoon van Antonius de Groen (V-e) en Cornelia Potters.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 november 1777 en getrouwd aldaar op 23 november 1777 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Petronella van Etten, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 20 maart 1725 (RK), overleden aldaar op 18 augustus 1782, begraven aldaar op 21 augustus 1782, dochter van Hermanus Martensse van Etten en Cornelia Cornelisse Keldermans.
Petronella is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 juli 1751 en getrouwd aldaar op 1 augustus 1751 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Cornelis Rombouts de Klopper, geboren te Etten rond 1720, overleden te Oudenbosch op 19 februari 1773, begraven aldaar op 22 februari 1773. Cornelis was weduwnaar van Anna Catharina Meinhard, overleden te Oudenbosch op 1 februari 1751, begraven aldaar op 5 februari 1751.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 24 januari 1784 en getrouwd aldaar op 8 februari 1784 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (2) met Susanna Maria de Smit ook genaamd Smits en de Smidt, geboren te Marcxem in Oostenrijks Brabant, overleden na 1810.

Uit dit huwelijk:

VI-d : Bernardus Cornelisse de Groen, gedoopt te Oud Gastel op 22 december 1732 (RK), zoon van Cornelius Barnardus de Groen (V-g) en Jenne Jan Daniels.

Bernardus is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 15 april 1757 en getrouwd aldaar op 1 mei 1757 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Joanna Jacobs Dam, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 21 november 1733 (RK), overleden te Oud Gastel op 21 november 1802.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Bernardus de Groen, geboren te Oudenbosch op 18 augustus 1752, gedoopt aldaar op 18 augustus 1752 (RK), overleden aldaar op 7 maart 1831, zoon van Antonius Baerentse de Groen (V-h) en Willemijntje Pietersen Hollanders (den Hollander).

Bernardus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 6 november 1779 en getrouwd aldaar op 21 november 1779 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Jacoba Bernaards Stevens, geboren te Oud Gastel, gedoopt aldaar op 7 oktober 1754 (RK), overleden te Oudenbosch op 1 december 1816, dochter van Bernardus Stevens en Johanna van Etten.

Uit dit huwelijk:

VI-f : Willemyna de Groen, geboren te Oudenbosch op 30 mei 1791, gedoopt aldaar op 30 mei 1791 (RK), dochter van Antonius Baerentse de Groen (V-h) en Catharina Antonisse Goorden.

Willemyna is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 maart 1834 met Isaac Wamsteker, geboren te Nieuwendam rond 1782, overleden te Rijsbergen op 14 februari 1853, zoon van Joannis Wamsteker en Petronella Bartels.

bij zijn overlijden staat hij vermeld als gepensioneerd militair.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Cornelia Pieterse de Groen, geboren te Oudenbosch op 17 februari 1780, gedoopt aldaar op 17 februari 1780 (RK), overleden aldaar op 23 februari 1832, dochter van Petrus de Groen (VI-b) en Anna Cornelia van Dun.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 oktober 1801 en getrouwd aldaar op 1 november 1801 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Sebastianus Laurijse Vermeulen, geboren te Oudenbosch op 20 januari 1780, gedoopt aldaar op 20 januari 1780 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hoof en Catharina Weeterings), overleden te Oudenbosch op 11 januari 1870, zoon van Laurentius Bernardus Vermeulen en Anna Catharina van Hoof.

Hij was tweede luitenant bij de divisie in Oudenbosch behoorende tot de 6e compagnie van 't battaillon jagers gewaapende burger macht in de departementen de Delft en Schelde en Maas (1801). Na zijn huwelijk had hij een bakkerij aan de St. Bernaertsstraat. In 1808 werd hij schepen van Oudenbosch. In 1810 kocht hij het pand aan de westzijde van zijn huis inclusief erf en gedeelte schuur. In 1816 blijkt duidelijk dat hij naast bakker ook koopman is. In 1830 krijgt hij van Gedeputeerde Staten toestemming om in een pand in de Stoofstraat een bierbrouwerij te starten. Dat deed hij niet zelf, maar liet hij over aan zijn oudste zoon Adrianus Bernardus. Sebastiaan ging gewoon verder met zijn brood- en koekbakkerij.
Er werden 13 kinderen uit dit huwelijk geboren.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Cornelia Johanna de Groen, geboren te Oudenbosch op 27 september 1788, gedoopt aldaar op 27 september 1788 (RK), dochter van Cornelius de Groen (VI-c) en Susanna Maria de Smit.

Cornelia is getrouwd te Oudenbosch op 15 april 1811, getrouwd aldaar op 15 april 1811 voor de kerk (RK) met Bartholomeus van den Wildenbergh, gedoopt te Arnhem (Gld) op 23 januari 1789 (RK), zoon van Lambertus van den Wildenbergh en Elisabeths Stoffeler.

hij was hoofdonderwijzer, schoolhouder te Zegge.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Jacobus de Groen, bouwman, geboren te Nieuw Gastel, gedoopt te Oud Gastel op 11 september 1760 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 16 maart 1831, zoon van Bernardus Cornelisse de Groen (VI-d) en Joanna Jacobs Dam.

Jacobus is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 25 april 1788 en getrouwd aldaar op 12 mei 1788 (SB), getrouwd aldaar op 12 mei 1788 voor de kerk (RK) met Jacoba van Steen, geboren te Nieuw Gastel, gedoopt te Oud Gastel op 23 maart 1762 (RK) (doopgetuigen waren Michael de Vetter en Adriana den Ben), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 14 april 1825, dochter van Marinus Jacobse van Steen en Petronella Michielsen de Vetter.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Hermanus de Groen, bouwman, gedoopt te Oud Gastel op 4 mei 1766 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 3 december 1832, zoon van Bernardus Cornelisse de Groen (VI-d) en Joanna Jacobs Dam.

Hermanus is getrouwd te Steenbergen op 15 juli 1804 (SB) met Adriana van Rooij, gedoopt te Steenbergen op 29 juli 1770 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 16 mei 1816, dochter van Stephanus van Rooij en Anna Cornelia de Wit.

Uit dit huwelijk:

VII-e : Adriaen de Groen, gedoopt te Oud Gastel op 22 juni 1768 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 2 februari 1833, zoon van Bernardus Cornelisse de Groen (VI-d) en Joanna Jacobs Dam.

Adriaen is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 3 februari 1798 en getrouwd aldaar op 18 februari 1798 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Maria Bernardina van Campenhout, gedoopt te Oud Gastel op 28 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Hagens en Cornelius Cortsmit), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 3 juli 1849, dochter van Cornelis Bernaards van Campenhout en Cornelia Peetersen Cortsmit.

Uit dit huwelijk:

VII-f : Joanna de Groen, winkelierster, gedoopt te Oud Gastel op 16 april 1771 (RK), overleden te Etten-Leur op 28 november 1853, dochter van Bernardus Cornelisse de Groen (VI-d) en Joanna Jacobs Dam.

Joanna is in ondertrouw gegaan te Etten op 28 september 1792 (SB), ondertrouwd te Oud Gastel op 28 september 1792 en getrouwd aldaar op 14 oktober 1792 voor de kerk (RK) (1) met Jacobus Janse Wijnen, geboren te Etten rond 1750, overleden te Hoeven op 14 juni 1819, zoon van Johannes Wijne en Jacoba van de Riet.

Uit dit huwelijk:

Joanna is getrouwd te Hoeven op 24 juni 1821 (2) met Antonij Dirven, bouwmansknegt, geboren te Etten rond 1794, overleden na november 1853, zoon van Pieter Dirven en Adriana Cornelis Kokx.


VII-g : Maria Catharina de Groen, arbeidster en landbouwster, gedoopt te Oud Gastel op 27 januari 1776 (of 17-1-1776) (RK), overleden aldaar op 7 juni 1852, dochter van Bernardus Cornelisse de Groen (VI-d) en Joanna Jacobs Dam.

bij haar doop werd ze Maria Magdalena de Groen genoemd.

Maria is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 23 september 1797 en getrouwd aldaar op 8 oktober 1797 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Michael van Steen, bouwman, geboren te Nieuw Gastel, gedoopt te Oud Gastel op 1 november 1770 (doopgetuigen waren Joannes van Steen en Joanna de Vetter), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 17 februari 1860, zoon van Marinus Jacobse van Steen en Petronella Michielsen de Vetter.

bij haar huwelijk werd zij Maria Catharina genoemd.

Uit dit huwelijk:

VII-h : Bernardus de Groen, koopman en winkelier, geboren te Oudenbosch op 16 juni 1784, gedoopt aldaar op 16 juni 1784 (RK), overleden aldaar op 14 mei 1871, zoon van Bernardus de Groen (VI-e) en Jacoba Bernaards Stevens.

Bernardus is getrouwd te Oudenbosch op 25 maart 1815 met Petronilla Noteboom, particuliere, gedoopt te Standdaarbuiten op 10 januari 1786 (RK), overleden te Oudenbosch op 1 februari 1861, dochter van Franciscus "Frans" Noteboom en Adriana Mes.
Petronilla was weduwe van Arnoldus Moerkens, overleden voor maart 1815.

Uit dit huwelijk:

VII-i : Willemyna de Groen, geboren te Oudenbosch op 6 februari 1789, gedoopt aldaar op 6 februari 1789 (RK), overleden aldaar op 6 december 1860, dochter van Bernardus de Groen (VI-e) en Jacoba Bernaards Stevens.

Willemyna is getrouwd te Oudenbosch op 19 mei 1816 met Adrianus Stoop, geboren te Oudenbosch op 28 september 1789, gedoopt aldaar op 28 september 1789 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Struijs en Maria Stoop), overleden te Oudenbosch op 10 december 1867, zoon van Adrianus Stoop en Adriana de Klopper.

Uit dit huwelijk:

VII-j : Cornelia de Groen, geboren te Oudenbosch op 9 januari 1793, gedoopt aldaar op 9 januari 1793 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 13 december 1851, dochter van Bernardus de Groen (VI-e) en Jacoba Bernaards Stevens.

Haar dochter van een onbekende man:

VIII-a : Marijnus "Marijn" de Groen, arbeider, gedoopt te Oud Gastel op 7 augustus 1791 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 19 april 1849, zoon van Jacobus de Groen (VII-c) en Jacoba van Steen.

Marijnus is getrouwd te Hoeven op 18 februari 1816 met Antonia Mol, landbouwster, gedoopt te Roosendaal op 24 januari 1793 (RK) (doopgetuigen waren Petronella Dam en Nicolaas Mol), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 29 september 1851, dochter van Marinus Pietersen Mol en Cornelia Francken.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Joanna de Groen, gedoopt te Oud Gastel op 16 januari 1794 (RK), overleden te Valkenswaard op 3 juni 1828, dochter van Jacobus de Groen (VII-c) en Jacoba van Steen.

Joanna is getrouwd te Oudenbosch op 23 januari 1820, getrouwd aldaar op 24 januari 1820 voor de kerk (RK) met Martinus Loos, molenaar, gedoopt te Turnhout (B) op 11 november 1788 (RK), overleden te Valkenswaard op 9 augustus 1861, zoon van Andries Loos en Francisca Martelmans.

hij was molenaar op de "Venbergse molen" te Valkenswaard.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Petronella de Groen, gedoopt te Hoeven op 10 januari 1798 (RK), dochter van Jacobus de Groen (VII-c) en Jacoba van Steen.

Petronella is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 12 mei 1822 met Cornelis van Sprundel, bouwman, gedoopt te Oud Gastel op 14 april 1800 (RK), zoon van Pieter van Sprundel en Maria Anna van de Moer.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Jacoba de Groen, gedoopt te Hoeven op 11 februari 1800 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 5 juni 1867, dochter van Jacobus de Groen (VII-c) en Jacoba van Steen.

Jacoba is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 30 juli 1827 met Johannes Cornelis Jacobs, bouwman, geboren te Prinsenland (NB), gedoopt te Oud Gastel op 28 januari 1791, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 29 april 1865, zoon van Joannes Fransen Jacobs en Joanna van Meir.

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Adrianus de Groen, bouwman, gedoopt te Hoeven op 27 september 1804 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 30 augustus 1859, zoon van Jacobus de Groen (VII-c) en Jacoba van Steen.

Adrianus is getrouwd te Hoeven op 10 juni 1832 met Johanna Wagemakers, landbouwster, gedoopt te Hoeven op 23 december 1797 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 29 januari 1891, dochter van Cornelius Wagemakers en Anna Voeten.

5 kinderen, waarvan er 3 volwassen worden. Zij bleven echter ongehuwd.

Uit dit huwelijk:

VIII-f : Maria Catharina de Groen, landbouwster, gedoopt te Hoeven op 27 november 1807 (RK), dochter van Jacobus de Groen (VII-c) en Jacoba van Steen.

zij had één buitenechtelijke zoon.

Haar zoon van een onbekende man:

Maria is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 28 december 1836 (2) met Willem Keijser, tolpachter, geboren te Ginneken rond 1810, zoon van Lodewijk Francis Keijser en Johanna Fredrica Podemeijer.

Uit dit huwelijk:

VIII-g : Catharina de Groen ook genaamd Anna Catharinaa, landbouwster, gedoopt te Oud Gastel op 14 januari 1807 (RK), dochter van Hermanus de Groen (VII-d) en Adriana van Rooij.

Catharina is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 11 november 1833 met Adriaan Mulders, bouwman, geboren te Gastel rond 1813, zoon van Marijn Mulders en Maria Kools.

Uit dit huwelijk:

VIII-h : Adriana de Groen, geboren te Oudenbosch op 5 januari 1823, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 24 november 1877, dochter van Bernardus de Groen (VII-h) en Petronilla Noteboom.

Adriana is getrouwd te Oudenbosch op 28 april 1850 met Cornelis Dekkers, geboren te Etten rond 1821, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 14 augustus 1877, zoon van Cornelis Gerardus Dekkers en Helena van Dun.

Uit dit huwelijk:

VIII-i : Jacoba Paulina de Groen, particulier, geboren te Oudenbosch op 9 juli 1826, overleden na 1900, dochter van Bernardus de Groen (VII-h) en Petronilla Noteboom.

Jacoba is getrouwd te Oudenbosch op 3 mei 1849 met Cornelis Ambagts, schoenmaker, geboren te Oudenbosch op 27 juli 1823, overleden aldaar op 20 februari 1891, zoon van Johannes Ambachts en Maria de Bruyn.

Uit dit huwelijk:

VIII-j : Jacoba de Groen, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 16 november 1819, overleden na december 1883, natuurlijke dochter van Cornelia de Groen (VII-j).

Jacoba is getrouwd te Oudenbosch op 21 november 1852 met Adriaan Gijzen, geboren te Etten-Leur op 30 oktober 1816, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 22 december 1883, zoon van Wilhelmus "Willem" Gijzen en Cornelia van Peer.

Uit dit huwelijk:

IX-a : Jacoba de Groen, landbouwster, geboren te Oudenbosch op 9 juni 1819, overleden na mei 1891, dochter van Marijnus "Marijn" de Groen (VIII-a) en Antonia Mol.

Jacoba is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 7 juni 1846 met Johannis Feijns, arbeider, geboren te Standdaarbuiten rond 1823, overleden aldaar op 7 mei 1891, zoon van Cornelis Feijns en Antonia Maria van Zwolle.

Uit dit huwelijk:

IX-b : Maria de Groen, herbergierster, geboren te Oudenbosch op 30 november 1822, dochter van Marijnus "Marijn" de Groen (VIII-a) en Antonia Mol.

Maria is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 7 januari 1854 met Francis van der Poorten, geboren te Roosendaal op 4 november 1828, overleden aldaar op 18 juli 1866, zoon van Petrus "Pieter" van de Poorten en Maria Suijkerbuijk.

Uit dit huwelijk:

IX-c : Cornelis "Cor" de Groen, bouwman, geboren te Hoeven op 30 maart 1825, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 7 oktober 1904, zoon van Marijnus "Marijn" de Groen (VIII-a) en Antonia Mol.

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 3 februari 1854 met Christoffelina "Stoffelina" van de Poorten, geboren te Roosendaal op 17 januari 1826, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 10 maart 1906, dochter van Petrus "Pieter" van de Poorten en Maria Suijkerbuijk.

Uit dit huwelijk:

IX-d : Pietronella de Groen, geboren te Hoeven op 1 januari 1831, dochter van Marijnus "Marijn" de Groen (VIII-a) en Antonia Mol.

Pietronella is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 6 mei 1861 met Sebastiaan van Iersel ook genaamd Christiaan van Iersel, schipper, geboren te Oudenbosch op 25 september 1822, zoon van Joannes "Jan" van Iersel en Johanna Hopstaken.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Petrus de Groen, bouwman, landbouwer en herbergier, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 13 januari 1835, overleden aldaar op 22 maart 1892, zoon van Marijnus "Marijn" de Groen (VIII-a) en Antonia Mol.

Petrus is getrouwd te Rucphen op 18 juni 1866 (1) met Cornelia Schijven, landbouwster, geboren te Rucphen rond 1834, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 9 maart 1874, dochter van Paulus Schijven (Schijvenaers) en Johanna Suykerbuyk.

Uit dit huwelijk:

Petrus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 30 september 1874 (2) met Cornelia Hellemons, landbouwster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 16 augustus 1836, overleden aldaar op 10 februari 1912, dochter van Gerard Hellemons en Maria Hagenaars.

Uit dit huwelijk:

IX-f : Adriana de Groen, dienstmeid, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 31 maart 1839, overleden na 1870, dochter van Marijnus "Marijn" de Groen (VIII-a) en Antonia Mol.

Adriana is getrouwd te Rucphen, Sprundel en Vorenseinde op 3 mei 1867 met Petrus Hendrikx, geboren te Roosendaal en Nispen rond 1835, zoon van Guilielmus Hendrikx en Johanna Catharina Geerlinks.

Uit dit huwelijk:

X-a : Marijn de Groen, landbouwer, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 24 juli 1854, overleden te Roosendaal en Nispen op 1 januari 1923, zoon van Cornelis "Cor" de Groen (IX-c) en Christoffelina "Stoffelina" van de Poorten.

Marijn is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 11 januari 1882 met Maria Johanna van Loon, landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 januari 1844, overleden aldaar op 28 september 1917, dochter van Marinus van Loon en Antonia Luijsterborg.

Uit dit huwelijk:

X-b : Antonia de Groen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 6 december 1859, dochter van Cornelis "Cor" de Groen (IX-c) en Christoffelina "Stoffelina" van de Poorten.

Antonia is getrouwd te Roosendaal op 16 januari 1884 met Johannes Kools, geboren te Rucphen rond 1857, zoon van Adriaan Kools en Adriana Snepvangers.

Uit dit huwelijk:

X-c : Maria de Groen, landbouwster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 24 oktober 1862, overleden aldaar op 9 juni 1945, dochter van Cornelis "Cor" de Groen (IX-c) en Christoffelina "Stoffelina" van de Poorten.

Maria is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 15 november 1893 met Cornelis Andreas de Jongh, landbouwer, geboren te Wouw op 4 januari 1858, overleden voor juni 1945, zoon van Jacobus de Jongh en Adriana van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

X-d : Jacobus de Groen, fabrieksarbeider, landbouwer en los werker, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 16 mei 1869, overleden te Rotterdam op 29 maart 1945, zoon van Cornelis "Cor" de Groen (IX-c) en Christoffelina "Stoffelina" van de Poorten.

Jacobus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 27 mei 1893 (1) met Elizabeth "Liza" van der Heijden, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 22 april 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 september 1899, dochter van Antonie van der Heijden en Dingena Bartelen.

zij is overleden tijdens de geboorte van een (levenloze) dochter.

Uit dit huwelijk:

Jacobus is getrouwd na 1899 (mogelijk Rotterdam) (2) met Hermina Tromp.


X-e : Antonia de Groen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 17 november 1876, dochter van Petrus de Groen (IX-e) en Cornelia Hellemons.

Antonia is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 8 mei 1900 met Antonius Mulders, landbouwer, geboren te Rucphen rond 1864, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 19 december 1952, zoon van Johannes Mulders en Anna Cornelia Joppen.

Uit dit huwelijk:

XI : Cornelis "Cees Cor" de Groen, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 november 1893, overleden te Eindhoven op 3 november 1958, begraven aldaar op 6 november 1958 (kerkhof parochie Sint Joris), zoon van Jacobus de Groen (X-d) en Elizabeth "Liza" van der Heijden.

timmerman (1916), arbeider-remmer NS (1919), controle-ambtenaar NS, Hoofdconducteur NS. Cees/Cor is milicien m.i.v. 1 oktober 1913 (lichting 1913, gem.Breda nr 107), ingedeeld bij 6e Depbat 6RI te Bergen op Zoom. Op 1 augustus 1919 bestemd voor 40 Bat Landweer Infanterie te Bergen op Zoom met groot verlof. Tussentijds (1917) is hij ingedeeld bij 4 11 14RI te Roosendaal en is korporaal. Hij trouwt terwijl hij in dienst is.
Tijdens zjn dienst als hoofdconducteur op de lijn Eindhoven-Helmond krijgt hij in februari 1951 op het station in Eindhoven een dienstongeval, waarna hij wordt afgekeurd. Op 3 mei 1951 neemt hij afscheid van de NS (Spoorwegen, bron: RANBr, ISIS 76 211 GK).

Cornelis is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 26 september 1916, getrouwd aldaar op 26 september 1916 (H.Antonius van Padua) met Petronella Elisabeth Catharina "Piet" Beens, naaister, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 oktober 1895 (RK), overleden te Echt (Li) op 31 juli 1975, begraven aldaar op 4 augustus 1975 (PiusX-kerk, H. Landriciuskerkhof), dochter van Johannes Beens en Dimphna Johanna Cornelia "Dientje" van Zinnen.

Uit dit huwelijk:

XII-a : Elisabeth Dimphna "Lisa\Lize" de Groen, kapster, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 maart 1917, gedoopt te Roosendaal op 17 maart 1917 (H. Antoniuskerk) (RK), overleden te Brunssum (Li) op 8 augustus 1986, gecremeerd te Geleen (Li) op 12 augustus 1986, dochter van Cornelis "Cees Cor" de Groen (XI) en Petronella Elisabeth Catharina "Piet" Beens.

Elisabeth is in ondertrouw gegaan te Eindhoven en getrouwd aldaar op 7 augustus 1942, getrouwd te Haarlem op 13 mei 1943 (H.Hartkerk) met Antonius Maria "Ton" Numan, geboren te Amsterdam op 23 maart 1919, gedoopt aldaar op 24 maart 1919 (H. Bonifatiuskerk) (RK), overleden te Brunssum (Li) op 31 januari 1998 (Gregoriusziekenhuis), gecremeerd te Geleen (Li) op 4 februari 1998, zoon van Gerardus Hendrikus "Gerard" Numan en Jacoba Antonia "To" Brondert.

timmerman, officier KL/kap Vbdd.

Uit dit huwelijk:

XII-b : Johannes Cornelis "Han" de Groen, projectleider Brederoo Utrecht, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 december 1925, gedoopt aldaar op 30 december 1925 (St.Jozefkerk) (RK), overleden te Amersfoort op 18 juli 1990, zoon van Cornelis "Cees Cor" de Groen (XI) en Petronella Elisabeth Catharina "Piet" Beens.

Jan (later genoemd Han) startte zijn loopbaan als kantoorbediende bij Philips, was van 20 mei 1947 t/m 31 december 1952 in dienst bij de firma Mampaey te Dordrecht als leerling tekenaar en technicus. Van 2 januari 1953 t/m 30 juni 1957 als verwarmingstechnicus bij Bronswerk n.v te Amersfoort en van 24 juni 1957 t/m 16 oktober 1969 bij Warmte- en Electrotechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven n.v. te Amersfoort als ontwerper van warmte- en luchttechnische installaties. Als laatste als projectleider bij Brederoo Utrecht.

Johannes is getrouwd te Dordrecht in het jaar 1950 met Teuntje "Toos" Moret, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1928, dochter van Wouter "Wout" Moret en Cornelia de Pee.

Uit dit huwelijk:

XIII-a : Petronella Cornelia Margaretha Ingrid "Ingrid" de Groen, secretaresse, geboren te Amersfoort op 6 mei 1954, dochter van Johannes Cornelis "Han" de Groen (XII-b) en Teuntje "Toos" Moret.

Petronella is getrouwd te Amersfoort in het jaar 1975 met Hermanus Jacobus Anthonius "Herman" Smulders, geboren te Apeldoorn op 24 augustus 1952, zoon van Antonius Theodorus Johannes Cornelis Smulders en Jantje Denekamp.

Beroepsmilitair KL (adjudant Td/Gn)

Uit dit huwelijk:

XIII-b : Karin Machteld Saskia "Karin" de Groen, administratief medewerkster, geboren te Amersfoort in het jaar 1959, dochter van Johannes Cornelis "Han" de Groen (XII-b) en Teuntje "Toos" Moret.

Karin is getrouwd te Amersfoort in het jaar 1980 met Cornelis "Cor" Mulder, geboren in het jaar 1957, zoon van Hendrik Mulder en Margje Meinen.

Uit dit huwelijk:

 

XIV-a : Sander Johannes Anthonius "Sander" Smulders, geboren te Soest op 8 februari 1978, zoon van Hermanus Jacobus Anthonius "Herman" Smulders en Petronella Cornelia Margaretha Ingrid "Ingrid" de Groen.

Sander was militair KL (sgt Gn). Hij heeft de dienst verlaten in augustus 2004. Thans is hij International Service (commissioning) engineer voor een Nederlands bedrijf en werkt in de USA (2016).

Sander is getrouwd te Manton, Michigan (USA) op 21 juli 2003 met Josephina Nicolas "Nicole" Sullot, geboren te Sittard (Li) op 6 oktober 1978.

Uit dit huwelijk:

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samenstellers. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samenstellers:
J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
A.P.M. (Antoon) Kockx, De Pottenbakker 44, 5506 GD Veldhoven.