10 generaties van de Hoevense en Oudenbossche familie

Pruijmboom

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste wijziging: 10 maart 2013

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.I : Joannes (Pruijmboom)

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

Er is een hiaat in de doopgegevens van Hoeven van 1623 tot 1647.

II-a : Antonius Janssen Pruijmboom, geboren rond 1633 (geschat), begraven te Hoeven op 30 november 1698, zoon van Joannes (Pruijmboom) (I).

Antonius was gehuwd met Maria Jans.

Uit dit huwelijk:

II-b : Carel Janssen Pruijmboom, afkomstig uit Hoeven, geboren in 1640 of 1641, overleden te Oudenbosch op 11 mei 1717 (bijna 80 jaar oud), zoon van Joannes (Pruijmboom) (I).

Carel is in ondertrouw gegaan te Etten op 2 augustus 1664 en getrouwd te Hoeven op 24 augustus 1664 (NG), ondertrouwd te Etten op 2 augustus 1664 voor de kerk (RK) (1) met Neeltien Willems Visschers, afkomstig uit Leur, overleden voor 1669.

Uit dit huwelijk:

Carel was gehuwd (2) met Anneken Peeters van Doormaelen, gedoopt te Oudenbosch op 8 april 1646 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubert i.p.v. Gerardi Gerrits en Maria Laureijssen), overleden te Oudenbosch op 5 februari 1712, dochter van Pieter Pietersen Doormaelen en Susanna Boomans.

zij was vroedvrouw te Oudenbosch in 1674 tot haar overlijden in 1712.

Uit dit huwelijk:

II-c : Anna "Tanneken" Jansen Pruymboom, geboren in 1643 of 1644, overleden na maart 1702, dochter van Joannes (Pruijmboom) (I).

Anna was gehuwd met Joannes "Jan" Jansen van Loon (Loonen), geboren in 1642 of 1643, overleden na maart 1688.

In november 1683 overleed te Oudenbosch een kind van Joannes Loonen.

Uit dit huwelijk:

II-d : Catelijn Jansen Pruymboom, afkomstig uit Hoeven, geboren rond 1645 (geschat), dochter van Joannes (Pruijmboom) (I).

Catelijn is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 oktober 1670 en getrouwd aldaar op 1 november 1670 (ng+) met Thomas Felix Goedesoon, afkomstig uit Dendermonde (B).

Uit dit huwelijk:

III-a : Joannes Antonissen Pruijmboom, gedoopt te Hoeven op 26 februari 1658 (RK), zoon van Antonius Janssen Pruijmboom (II-a) en Maria Jans.

Joannes is ondertrouwd te Hoeven op 15 juli 1702 en getrouwd aldaar op 1 augustus 1702 voor de kerk (RK) met Maria Antonissen van den Eeden, gedoopt te Hoeven op 18 februari 1678 (RK), begraven aldaar op 20 september 1707, dochter van Antonius Jacops van den Eeden en Antonia Lauwen de Gerre (Geer).

Uit dit huwelijk:

III-b : Beatricx Caerel Pruijmboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 9 januari 1669 (RK), overleden tussen september 1697 en 1701, dochter van Carel Janssen Pruijmboom (II-b) en Anneken Peeters van Doormaelen.

Haar dochter van een onbekende man:

Beatricx is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 november 1695 en getrouwd aldaar op 4 december 1695 (SB) (2) met Antonius "Anthoni" Andriessen den Haen, geboren te Delft rond 1668, overleden te Oudenbosch op 20 augustus 1719.

sijnde een varende persoon den tijt van 14 a 15 jaer op zee laest aengecomen met een oorlogschip genaemt Zircu?, gevoert door de heer capt Jan Lapalme.
Antonius is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 9 april 1701 (NG) met Joanna Maria "Jenne Maria" van Gool, geboren rond 1671 (geschat). Joanna was weduwe van Jan van Clorio, overleden voor 1701.


III-c : Jan Pruijmboom Senior ook genaamd Joannes Carolus Pruymboom, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 3 januari 1672 (RK), overleden te Oudenbosch op 8 oktober 1729, zoon van Carel Janssen Pruijmboom (II-b) en Anneken Peeters van Doormaelen.

Jan senior was broodbakker. Hij woonde aan de westzijde van de Fenkelstraat. In 1711 verhuisde het gezin naar de noordzijde van de Markt in de buurt van de Fenkelstraat. Hij was koning van het St. Christoffelgilde te Oudenbosch in 1718.

Jan is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 januari 1702 en getrouwd te Standdaarbuiten op 5 februari 1702 (NG) met Maria Janssen van der Poel, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 8 november 1676 (RK) (doopgetuigen waren Huijbrecht Bosch en Petronilla Cornelij), overleden te Oudenbosch op 27 december 1740, begraven aldaar op 29 december 1740, dochter van Jan Linders van der Poel en Janneken Adriaensen van Meer.

Uit dit huwelijk:

III-d : Guilielmus "Guiljam" Pruijmboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 7 juli 1683 (RK), overleden aldaar op 19 augustus 1745, begraven aldaar op 21 augustus 1745, zoon van Carel Janssen Pruijmboom (II-b) en Anneken Peeters van Doormaelen.

Guilielmus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 6 februari 1705 en getrouwd aldaar op 22 februari 1705 (NG) (1) met Maria Michielsen van Boest (Boesten\Bustem), geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 20 augustus 1681 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Janssen Cuijpers en Anna Linderts van Blerick), overleden te Oudenbosch op 28 juli 1730, dochter van Michaelis "Michiel" Martens van Boosten (Boeste) en Maria Janssen Cuypers Alias van Blerick.

wonende int begin van de Kaeystraet (1730)

Uit dit huwelijk:

Guilielmus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 16 oktober 1734 en getrouwd aldaar op 31 oktober 1734 (attestatie naar Standdaarbuiten) (ng+) (2) met Catharina van de Rijke, geboren te Oudenbosch, overleden na augustus 1745.


III-e : Adriana Pruijmboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 27 december 1688 (RK), overleden aldaar op 30 juni 1746, begraven aldaar op 4 juli 1746, dochter van Carel Janssen Pruijmboom (II-b) en Anneken Peeters van Doormaelen.

zij was vroedvrouw te Oudenbosch in 1712 en 1720.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 15 juni 1709 en getrouwd aldaar op 30 juni 1709 (NG) (1) met Jan van Hees, geboren te Welt, overleden te Oudenbosch op 8 februari 1730.

hij was timmerman; bij zijn overlijden stond vermeld "faber lignarius juxta domum predicatii nostri" hetgeen waarschijnlijk betekent: timmerman van ons kerkhuis.

Uit dit huwelijk:

Adriana is getrouwd te Rucphen op 24 september 1730 (NG), ondertrouwd te Oudenbosch op 9 september 1730 en getrouwd aldaar op 24 september 1730 voor de kerk (RK) (2) met Walterus "Wouter" Canthrijn, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 1 februari 1704 (RK), overleden aldaar op 4 maart 1738, begraven aldaar op 6 maart 1738, zoon van Philip Cantrien en Maria Wouters Wernaerts.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Anna Jans Pruijmboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 20 mei 1702 (RK), overleden na 1761, dochter van Jan Pruijmboom Senior (III-c) en Maria Janssen van der Poel.

Anna is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 24 augustus 1726 (ook akte ON Gastel) en getrouwd te Rucphen op 8 september 1726 (NG) (1) met Jan Cornelissen Quakkelaars, geboren te Oud Gastel.

Uit dit huwelijk:

Anna is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 15 februari 1744 en getrouwd aldaar op 1 maart 1744 (NG) (2) met Godefridus Jansen Vermaet, geboren te Hoeven.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Jan Pruymboom Junior, gedoopt te Oudenbosch op 19 oktober 1704 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1743, begraven aldaar op 4 juni 1743, zoon van Jan Pruijmboom Senior (III-c) en Maria Janssen van der Poel.

Na de dood van zijn vader in 1729 neemt Jan junior de zaak van zijn over. Na 1733 wordt de bakkerij verplaatst naar de zuidzijde van de Markt, direct naast taverne 'De Vragtkar' van Cornelis van der Vleet. Jan was naast bakker ook beenhakker.

Jan is in ondertrouw gegaan te Princenhage op 6 september 1732 en getrouwd aldaar op 21 september 1732 (SB) met Elisabeth Peeters Lodders, afkomstig uit 's-Princenhage, geboren rond 1706, overleden te Oudenbosch op 14 november 1780, begraven aldaar op 17 november 1780.
Elisabeth is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 juni 1744 en getrouwd aldaar op 12 juli 1744 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Godefridus "Govert" Kortsmit, geboren te Steenbergen, overleden na 1780.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Carolus "Carel" Pruijmboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 6 januari 1708 (RK), overleden aldaar op 6 september 1753, begraven aldaar op 8 september 1753, zoon van Jan Pruijmboom Senior (III-c) en Maria Janssen van der Poel.

hij was vorster van Oudenbosch van 1726 tot 1738.

Carolus is ondertrouwd te Oudenbosch op 13 oktober 1731 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1731 voor de kerk (RK) (1) met Josina Johanna van Axel ook genaamd Judoca, gedoopt te Oudenbosch op 2 maart 1706 (RK), overleden aldaar op 26 januari 1749, begraven aldaar op 28 januari 1749, dochter van Paulus Adriaansze van Actel en Theresia Hendricksze van Iersel.

zij is overleden in het kraambed bij de geboorte van haar dertiende kind.

Uit dit huwelijk:

Carolus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 december 1752 en getrouwd aldaar op 17 december 1752 (ng+) (2) met Catharina van der Straten ook genaamd Verstraeten, geboren te Etten rond 1716, overleden te Oudenbosch op 18 januari 1794.

bij huwelijk vermeld: cum dispensatione in impedimento temporis clausi.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Henricus Pruijmboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 17 mei 1712 (RK), overleden aldaar op 12 april 1771, begraven aldaar op 16 april 1771, zoon van Jan Pruijmboom Senior (III-c) en Maria Janssen van der Poel.

Henricus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 april 1738 en getrouwd aldaar op 4 mei 1738 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Pieternella van Oers, overleden te Oudenbosch op 12 oktober 1749, begraven aldaar op 14 oktober 1749.

Uit dit huwelijk:

Henricus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 november 1751 en getrouwd aldaar op 5 december 1751 (ng+) (2) met Petronilla Rijssels, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 9 september 1711 (RK), overleden aldaar op 26 april 1756, begraven aldaar op 28 april 1756, dochter van Hendrick Nolbert Reysels en Anna Adriaenssen van der Heyden.

zij overleed als Pieternel Rijskuevel.
Petronilla is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 18 mei 1748 en getrouwd aldaar op 26 mei 1748 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Bartholomeus (Bernardus) "Bart" Cantrijn, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 20 augustus 1690 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1751, begraven aldaar op 24 februari 1751, zoon van Philip Cantrien en Maria Wouters Wernaerts. Bartholomeus is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 4 februari 1730 en getrouwd aldaar op 19 februari 1730 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Maria "Mary" van Steen, geboren te Brouwershaven (Ze), overleden voor 1748.
bij huwelijk vermeld: cum dispensatione in impedimento temporis clausi.

Henricus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 3 januari 1761 en getrouwd aldaar op 18 januari 1761 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (3) met Anna Maria Ackermans, geboren te Oudenbosch op 25 maart 1738 (RK), overleden aldaar op 24 maart 1794, dochter van Cornelis Cornelisse Ackermans en Anna Govaertsen de Beer (Beir).

Uit dit huwelijk:

IV-e : Antonius Pruymboom, gedoopt te Oudenbosch op 24 februari 1722 (RK), zoon van Guilielmus "Guiljam" Pruijmboom (III-d) en Maria Michielsen van Boest (Boesten\Bustem).

Antonius was gehuwd met Maria Hageners.

Uit dit huwelijk:

IV-f : Joannes Baptista Pruymboom, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 20 september 1724 (RK), zoon van Guilielmus "Guiljam" Pruijmboom (III-d) en Maria Michielsen van Boest (Boesten\Bustem).

Joannes is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 april 1749 en getrouwd aldaar op 27 april 1749 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Johanna Catharina Strijkers, geboren te Oudenbosch, overleden aldaar op 31 maart 1751, begraven aldaar op 3 april 1751.

Uit dit huwelijk:

Joannes is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 13 november 1751 en getrouwd aldaar op 28 november 1751 (ng+) (2) met Petronella Vos, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 11 oktober 1726 (RK), dochter van Joannes Vos en Cornelia Wijnen.

bij huwelijk vermeld: cum dispensatione in impedimento temporis clausi

Uit dit huwelijk:

V-a : Joannes Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 24 april 1742, gedoopt aldaar op 24 april 1742 (RK), overleden te Gastel op 19 juli 1783, zoon van Carolus "Carel" Pruijmboom (IV-c) en Josina Johanna van Axel.

Joannes is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 6 februari 1773 en getrouwd aldaar op 14 maart 1773 (NG) met Petronella Schepers, arbeidster, geboren rond 1742, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 25 juni 1822.

Uit dit huwelijk:

V-b : Petronella "Pieternel" Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 18 mei 1768, gedoopt aldaar op 18 mei 1768 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1823, dochter van Henricus Pruijmboom (IV-d) en Anna Maria Ackermans.

Petronella is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 oktober 1798 en getrouwd aldaar op 4 november 1798 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Bernardus Brands, arbeider, geboren te Paderborn rond 1758, overleden te Oudenbosch op 23 januari 1823, zoon van Hermanus Brants en Agneta Brand.
Bernardus was weduwnaar van Catharina Huberti van Rijsbergen, afkomstig uit Hoeven, geboren rond 1768, overleden te Oudenbosch op 23 mei 1798.

Uit dit huwelijk:

V-c : Anna Catharina Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 2 oktober 1769, gedoopt aldaar op 2 oktober 1769 (RK), overleden aldaar op 27 juli 1833, dochter van Henricus Pruijmboom (IV-d) en Anna Maria Ackermans.

Haar dochter van een onbekende man:

Anna is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 juni 1794 (NG), ondertrouwd te Standdaarbuiten op 15 juni 1794 en getrouwd aldaar op 20 juli 1794 voor de kerk (RK) (2) met (Jan Baptist) Adam Oppenheijmer, geboren te Heiningen, overleden voor mei 1822.
(Jan was weduwnaar van Adriana Lambrechts Monsieurs, overleden voor 1794, waarschijnlijk dochter van Lambertus Janse Monsieurs en Maria Janszen van Baal.

Uit dit huwelijk:

V-d : Henricus Pruijmboom, kleermaker, geboren te Oudenbosch op 7 augustus 1771, gedoopt aldaar op 7 augustus 1771 (RK), overleden te Gastel op 23 mei 1846, zoon van Henricus Pruijmboom (IV-d) en Anna Maria Ackermans.

hij is vernoemd naar zijn vader omdat hij 4 maanden na het overlijden van zijn vader geboren is.

Henricus is getrouwd te Oudenbosch op 30 oktober 1814 met Magdalena van Hesberg, dienstmeid en arbeidster, geboren te Oude-Tonge (ZH) rond 1777, overleden te Oudenbosch op 30 december 1848, dochter van Johannes van Hesberg en Hendrina Smits.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Adriana Pruijmboom, dienstmeid, gedoopt te Oud Gastel op 19 november 1775 (RK), overleden te Gastel op 17 april 1839, dochter van Joannes Pruijmboom (V-a) en Petronella Schepers.

Adriana is getrouwd te Oudenbosch op 8 maart 1812 met Johannes "Jan" Oerlemans, metselaar, geboren te Etten rond 1780, overleden na april 1839, zoon van Cornelis Oerlemans en Joanna Nicolai Bakkers.
Johannes is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 oktober 1807 en getrouwd aldaar op 15 november 1807 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Antonia Lips, geboren te Oudenbosch op 21 november 1781, gedoopt aldaar op 22 november 1781 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Santen, Cornelia Derooy i.p.v. Maria Derooy), overleden te Oudenbosch op 16 december 1810, dochter van Johannis "Jan" Lips en Adriana de Bruyn.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Elisabeth Pruijmboom, gedoopt te Oud Gastel op 21 maart 1778 (RK), overleden na mei 1839, dochter van Joannes Pruijmboom (V-a) en Petronella Schepers.

Elisabeth is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 19 april 1806 en getrouwd aldaar op 4 mei 1806 (SB) met Antonius Kop, arbeider, geboren te Gastel rond 1771, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 2 december 1821.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Henricus Pruijmboom, arbeider, gedoopt te Oud Gastel op 8 januari 1782 (RK), overleden voor februari 1852, zoon van Joannes Pruijmboom (V-a) en Petronella Schepers.

Henricus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 3 mei 1817 (1) met Anna Maria Verhoolen, geboren te Gastel op 17 januari 1793, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 9 februari 1822, dochter van Antonij Verhoolen en Cornelia Cools.

Uit dit huwelijk:

Henricus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 22 november 1824 (2) met Wilhelmina Verkaart, arbeidster, geboren te Gastel rond 1783, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 13 september 1854, dochter van Adriaan Verkaart en Adriana van den Bos.

Uit dit huwelijk:

VI-d : Anna Maria Pruijmboom, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 12 september 1815 (geschat), overleden aldaar op 29 oktober 1905, dochter van Henricus Pruijmboom (V-d) en Magdalena van Hesberg.

Anna is getrouwd te Oudenbosch op 6 mei 1838 met Johannes Timmermans, arbeider, geboren te Oudenbosch rond 1815, overleden aldaar op 13 juni 1873, zoon van Joannes Timmermans en Joanna Gommers.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Hendrik Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 30 januari 1819, overleden aldaar op 16 februari 1900, zoon van Henricus Pruijmboom (V-d) en Magdalena van Hesberg.

Hendrik is getrouwd te Oudenbosch op 12 september 1847 met Maria Catharina de Rooij, geboren te Oudenbosch rond 1821, overleden aldaar op 31 augustus 1895, dochter van Cornelia de Rooij.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Anna Maria Pruijmboom, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 16 september 1826, overleden aldaar op 10 juli 1901, dochter van Henricus Pruijmboom (VI-c) en Wilhelmina Verkaart.

Anna is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 15 februari 1852 (1) met Vincent Rous, arbeider, geboren te Gastel rond 1819, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 21 augustus 1883, zoon van Gijsbert Rous en Maria van Oosterhout.

Uit dit huwelijk:

Anna is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 21 juni 1884 (2) met Cornelis van Sprundel, geboren te Gastel rond 1841, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 11 december 1907, zoon van Paschier van Sprundel en Catharina Hennekam.


VII-b : Petronella Pruijmboom, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 14 september 1848, overleden aldaar op 6 mei 1923, dochter van Hendrik Pruijmboom (VI-e) en Maria Catharina de Rooij.

Petronella is getrouwd te Oudenbosch op 9 april 1883 met Cornelis Timmermans, arbeider, geboren te Oudenbosch op 3 oktober 1857, overleden na april 1934, zoon van Antonie Timmermans en Francyna Timmers.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Hendrikus Pruijmboom, spoorwegarbeider en arbeider, geboren te Oudenbosch op 30 september 1849, overleden aldaar op 24 februari 1931, zoon van Hendrik Pruijmboom (VI-e) en Maria Catharina de Rooij.

Hendrikus is getrouwd te Oudenbosch op 25 februari 1878 met Catharina Speek, arbeidster, geboren te Oudenbosch rond 1851, overleden aldaar op 19 oktober 1922, dochter van Marijn Speek en Ida de Been.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Anna Cornelia Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 9 februari 1859, dochter van Hendrik Pruijmboom (VI-e) en Maria Catharina de Rooij.

Anna is getrouwd te Oudenbosch op 17 oktober 1881 met Johannes Jongenelen, metselaar, geboren te Oudenbosch op 24 september 1858, zoon van Christiaan Jongenelen en Catharina Schrauwen.

Uit dit huwelijk:

VIII-a : Maria Elisabeth Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 13 januari 1879, overleden aldaar op 1 maart 1946, dochter van Hendrikus Pruijmboom (VII-c) en Catharina Speek.

Maria is getrouwd te Oudenbosch op 21 juni 1897 met Cornelis Lazeroms, landbouwer, geboren te Oudenbosch rond 1871, overleden aldaar op 8 april 1923, zoon van Antonius Lazeroms en Anna Maria Vreugde.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Hendrika Pruijmboom, geboren te Oudenbosch op 9 oktober 1882, overleden aldaar op 3 maart 1949, dochter van Hendrikus Pruijmboom (VII-c) en Catharina Speek.

Hendrika is getrouwd te Oudenbosch op 23 september 1901 met Adrianus Antonius Bol, metselaar, geboren te Etten en Leur rond 1864, overleden te Oudenbosch op 28 juli 1930, zoon van Cornelis Bol en Cornelia van Ginneken.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Hendrikus Pruijmboom, metselaar, geboren te Oudenbosch op 18 april 1887, overleden aldaar op 20 maart 1962, zoon van Hendrikus Pruijmboom (VII-c) en Catharina Speek.

Hendrikus is getrouwd te Oudenbosch op 19 november 1906 met Geertruida van Toren, naaister, geboren te Oudenbosch op 12 oktober 1889, overleden na maart 1962, dochter van Cornelis van Toren en Theodora van Dorst.

Uit dit huwelijk:

IX : Hendrikus Cornelis Pruijmboom, metselaar, geboren te Oudenbosch op 15 november 1910, zoon van Hendrikus Pruijmboom (VIII-c) en Geertruida van Toren.

Hendrikus is getrouwd te Oudenbosch op 20 augustus 1934 met Adriana Roepen, geboren te Oudenbosch rond 1910, dochter van Johannes Franciscus Roepen en Johanna Marijnissen.

Uit dit huwelijk:
Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.