11 generaties van de Oudenbossche familie

van de Veeweij

door: J.J.M. den Braber en A.P.M. Kockx (+)

datum laatste wijziging: 5 oktober 2006

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samenstellers. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samenstellers:
J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven en
A.P.M. (Antoon) Kockx, De Pottenbakker 44, 5506 GD Veldhoven m.m.v. mevr. C.Sloof-Smits†

Volledige updates van de stamboom op Internet zijn uitgevoerd op 16 maart 2005 en 5 oktober 2006.

Wij danken de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:
oktober 2000: Joris Jan de Vries
maart 2005: Burg.Stand aangevuld vanuit Reg.Archief West-Brabant (HdB)

 

 

I : Willem Jansen.

Willem is ondertrouwd te Oudenbosch op 3 januari 1643 en getrouwd aldaar op 4 februari 1643 voor de kerk (RK) met Martina Laureynssen, overleden te Oudenbosch op 16 juli 1643.

Uit dit huwelijk:

II : Joannes Willems Jansz "Jan" van de Veewey, kleermaker (1682-1683), gedoopt te Oudenbosch op 26 mei 1643 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1703, zoon van Willem Jansen (I) en Martina Laureynssen.

Hij wordt vermeld als Jan Willemen en vrouw in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (1662-1703), wonende in 't Oudland. In 1664 voor het eerst met zijn vrouw. In de periode 1682 t/m 1686 woont zijn schoonvader Peeter Adriaensen den Braber in. In 1682 en 1683 wordt hij Jan Willemen Cleermaecker genoemd; hij zal in die tijd dat beroep hebben uitgevoerd. In 1684 droeg hij drie karolusguldens bij aan de bouw van de eerste Oudenbossche schuurkerk. In 1688 woonde 'van arme' een zekere Cornelis Buys (16 jaar oud) bij Jan en Sycke. In de periode 1694 t/m 1697 wordt ook een zoon vermeld. Dan hebben zij de dertienjarige knecht Aernoldus en de zestienjarige meid Tanneken Peeters Bodaff in dienst. In de zomer van 1697 pachtte hij van Johan van Oekelen vijf gemet land in de Buitenloos, dat gedeelte in het noordoosten van het Oudland dat grenst aan de St. Maartenspolder. Het daaropvolgende jaar kocht Jan van herbergier Hendrik Laats vijf gemet land. Twee maanden later leende hij - met als borg Cornelis Schijvenaers - tegen 5% rente 200 karolusguldens van 'oud-borgemeester' Wijnant van Dun. Misschien had hij dit geld - omgerekend naar de waarde van nu ca. 3 ton - nodig om de zojuist gemelde aankoop van land of de bouw van een huis of boerderij te kunnen betalen. Tussen 1700 en 1703 wordt hij Jan Willemen van de Veewij genoemd; hij zal in die tijd veehouder zijn geweest.

Joannes is getrouwd te Sprundel op 30 maart 1664 voor de kerk (RK) (1) met Catharina Adriaansen "Catelijn" Schijvenaar ook genaamd Schijerhaar, gedoopt te Sprundel op 22 november 1643 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Joannis en Barbara Cornelii), overleden in het jaar 1677, dochter van Adrianus Adriani Schijvenaer en Catharina Antonii.

Uit dit huwelijk:

Joannes is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 maart 1678 en getrouwd aldaar (NG), ondertrouwd aldaar op 26 maart 1678 en getrouwd aldaar op 13 april 1678 voor de kerk (RK) (2) met Lucia Peters "Sycke" Brabers, geboren te Oudenbosch in 1654 of 1655 (RK), overleden te Oudenbosch in 't Oudland op 10 november 1709, dochter van Petrus Adriaenssen den Braber en Elysabetha Cornelissen.

De doop van Sycke is niet gevonden door een hiaat in het doopboek van 1650 tot 1660. In de hoofdgeldregisters van 1688 wordt ze vermeld als 34 jaar en in 1697 als 42 jaar, zodat haar geboortejaar rond 1654/1655 moet liggen. Zij werd als doopgetuige in 1694 en in 1705 vermeld.
Lucia is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 9 mei 1704 (NG) met Jan Peterssen Fransen van de Hoeven, geboren te Etten rond 1658, overleden in 1718 of 1719, zoon van Peeter Fransz Vande Hoeve. Jan is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 23 oktober 1688 en getrouwd aldaar (NG) met Ariaentje Jan Vriends, afkomstig uit Rijsbergen, geboren in 1641 of 1642, overleden te Oudenbosch op 5 september 1703. Ariaentje was weduwe van Willem Antonissen Vroegen, afkomstig uit Hoeven, overleden voor 1688.
Zij woonden vlak naast Jan Peeters van de Hoeve en zijn vrouw Adriaentje Jan Vriends in het Oudland van Oudenbosch (1697). Na het overlijden van Jan van de Veewey en van Adriaentje Vriends ongeveer tegelijk in september/oktober 1703, huwde Lucia Peeters Brabers met Jan Peeters van de Hoeve.

Uit dit huwelijk:

III-a : Wilhelmus "Willem" Janssen van de Veewey, gedoopt te Oudenbosch op 31 januari 1675 (RK), overleden aldaar op 18 oktober 1719 (in Outlant), zoon van Joannes Willems Jansz "Jan" van de Veewey (II) en Catharina Adriaansen "Catelijn" Schijvenaar.

Twee weken na zijn huwelijk leende Willem 150 pond Vlaams (ca. 900 gulden) tegen 5% rente van juffrouw Jenno van Dun. Zijn vader Jan Wilmen stond borg. Op 8 december 1710 heeft Willem deze forse schuld afbetaald. In september 1717 pachtte hij van de wijnkoopman Bastiaan Boerberg een stuk land met huis, schuur en 'timmeragiën'(=opstallen) in de 'Silverhoek', dat gedeelte van het Oudland dat het dichtst bij de bebouwde kom van het dorp ligt. Lang heeft hij daar geen gebruik van kunnen maken, want twee jaar later is Willem gestorven.

Wilhelmus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 april 1698 (NG), getrouwd aldaar op 19 april 1698 voor de kerk (RK) met Maria Willemsen Vroegens, gedoopt te Oudenbosch op 28 januari 1676 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Symons en Joanna Symons), overleden na 1714, dochter van Willem Antonissen Vroegen en Ariaentje Jan Vriends.

Uit dit huwelijk:

III-b : Elisabetha Jansen "Lysbeth" van de Veewey, geboren te Oudenbosch-Oudland, gedoopt te Oudenbosch op 3 juni 1686 als Elisabetha Agatha (RK), overleden aldaar op 1 maart 1753, dochter van Joannes Willems Jansz "Jan" van de Veewey (II) en Lucia Peters "Sycke" Brabers.

bij haar overlijden werd ze Elisabeth van den Bosch [naam 1e echtgenoot], weduwe van Jacobus van Oers genoemd.

Elisabetha is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 9 mei 1704 (NG) (1) met Kumbertus "Gommert\Kommer" Peeters ook genaamd van den Bosch, gedoopt te Oudenbosch op 9 september 1666 (RK) (doopgetuigen waren Joos Willemsen Peters en Cathlijn Lambrechts), overleden te Oudenbosch op 20 maart 1716 (in de Venckelstraat), zoon van Peeter Jacobsen Peetersen en Maria Willems "Mayken" Hoppenbrouwers.

Kommer stierf ruim twee weken voor de geboorte van zijn achtste kind. Deze zoon is naar hem vernoemd.

Uit dit huwelijk:

Elisabetha is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 25 oktober 1716 (NG) (2) met Adriaen Simonse van Meer, gedoopt te Oudenbosch op 4 februari 1684, overleden aldaar op 12 mei 1719, zoon van Simon Adriaansen en Pieternel Lambrechts.

Uit dit huwelijk:

Elisabetha is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 oktober 1726 en getrouwd aldaar op 27 oktober 1726 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) (3) met Jacobus van Oers, geboren te Standdaarbuiten (ger), overleden te Oudenbosch op 28 juli 1728, zoon van Joannes van Oers.

Begin 1726 raakte Lysbeth in verwachting van een kind van Jacob van Oers, de zoon van de gerechtsbode en gemeentevorster (=veldwachter) Jan van Oers. Dat gaf nogal wat problemen, want de uit Standdaarbuiten afkomstige Jacob was niet katholiek. Volgens zijn latere overlijdensregistratie in het Doodboek van de H. Agatha-parochie heeft Jacob zich echter bekeerd tot het rooms-katholieke geloof. Zodoende kon op 27 oktober 1726 toch het huwelijk voltrokken worden.

Uit dit huwelijk:

IV : Johannes "Jan" Willemse van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 23 november 1699 (RK), overleden aldaar op 31 maart 1768, begraven aldaar op 2 april 1768, zoon van Wilhelmus "Willem" Janssen van de Veewey (III-a) en Maria Willemsen Vroegens.

bij de doop-inschrijving was de naam van de dopeling niet ingevuld.

Johannes is in ondertrouw gegaan te Gastel op 6 november 1723 en getrouwd te Oudenbosch op 21 november 1723 (NG), getrouwd te Gastel op 21 november 1723 voor de kerk (RK) met Maria Christiaensse Costermans, geboren te Hoeven op 11 maart 1698 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Peetersen van de Hoeven en Elisabeth Cornelisse Ceustermans), overleden te Oudenbosch op 29 maart 1786, dochter van Christiaan Cornelissen Kostermans en Helena Marcelissen de Klopper.

bij haar overlijden staat als leeftijd 92 jaar vermeld. Dit zou betekenen dat zij geboren is in 1694. Er wordt een Maria in 1694 geboren in hetzelfde gezin. De geboorte van Maria in 1698 doet vermoeden dat de eerste Maria op jonge leeftijd overleden is. Het blijft echter mogelijk dat er beide Maria's tegelijkertijd in leven waren.

Uit dit huwelijk:

V-a : Wilhelmus van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 3 november 1731, gedoopt aldaar op 3 november 1731 (RK), overleden aldaar op 1 april 1787, zoon van Johannes "Jan" Willemse van de Veewey (IV) en Maria Christiaensse Costermans.

hij was koning van het St. Christoffelgilde te Oudenbosch 1756-1757.

Wilhelmus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 23 april 1757 en getrouwd aldaar op 8 mei 1757 (NG), getrouwd aldaar op 8 mei 1757 voor de kerk (RK) met Maria van Etten, geboren te Oudenbosch op 21 mei 1730, overleden aldaar op 28 december 1779, begraven aldaar op 31 december 1779, dochter van Hermanus Martensse van Etten en Cornelia Cornelisse Keldermans.

Uit dit huwelijk:

V-b : Christiaan van de Veewey, gedoopt te Oudenbosch op 9 januari 1735 (RK), overleden aldaar op 14 februari 1801, zoon van Johannes "Jan" Willemse van de Veewey (IV) en Maria Christiaensse Costermans.

Christiaan is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 23 januari 1768 en getrouwd aldaar op 7 februari 1768 (NG), getrouwd aldaar op 7 februari 1768 voor de kerk (RK) met Maria Stoop, geboren te Oudenbosch op 28 september 1747, gedoopt aldaar op 28 september 1747 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Stoops en Cornelia Timmermans), overleden te Oudenbosch op 17 december 1833, dochter van Theodorus "Dielis" Stoops en Antonia Janssen Bastiaensen Dilis.

Christiaan en zijn vrouw Maria woonde in 1770 te Oudenbosch met hun zoon Joannes bij zijn moeder Maria Costermans.

Uit dit huwelijk:

V-c : Maria van de Veewey, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 16 februari 1738 (RK), overleden aldaar op 21 mei 1814, dochter van Johannes "Jan" Willemse van de Veewey (IV) en Maria Christiaensse Costermans.

Maria is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 10 mei 1760 en getrouwd aldaar op 25 mei 1760 (NG), getrouwd aldaar op 25 mei 1760 voor de kerk (RK) met Pieter Heijnings, geboren te Oudenbosch op 16 mei 1737 (RK), overleden aldaar op 7 september 1781, begraven aldaar op 10 september 1781, zoon van Pieter Dielisse Heijnis en Barbara Adriaense Swagers.

Minimaal 4 kinderen worden volwassen maar bleven ongehuwd.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Hermanus van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 26 januari 1758, gedoopt aldaar op 26 januari 1758 (RK), overleden aldaar op 14 augustus 1832, zoon van Wilhelmus van de Veewey (V-a) en Maria van Etten.

hij was hoofdman van het St. Christoffelgilde te Oudenbosch in 1806-1815.

Hermanus is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 januari 1791 en getrouwd aldaar op 6 februari 1791 (NG), getrouwd aldaar op 6 februari 1791 voor de kerk (RK) (1) met Joanna "Janna" Jongenelen, geboren te Oudenbosch op 16 november 1766 (RK), overleden aldaar op 1 december 1791, dochter van Gaspar Janse Jongenelen en Willemyna Lodders.

zij overleed 3 weken na de geboorte van haar eerste kind.

Uit dit huwelijk:

Hermanus is in ondertrouw gegaan te Standdaarbuiten op 20 april 1793 (akte Oudenbosch) en getrouwd aldaar op 5 mei 1793 (NG), getrouwd aldaar op 5 mei 1793 voor de kerk (RK) (2) met Helena d' Haes (Daas) ook genaamd Dhaes, werkvrouw, geboren te Standdaarbuiten rond 1766, overleden te Oudenbosch op 11 maart 1843, dochter van Johannes de Haas en Helena Blommerde.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Johannes Willemse "Jan" van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 23 maart 1759, gedoopt aldaar op 23 maart 1759 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1847, zoon van Wilhelmus van de Veewey (V-a) en Maria van Etten.

landbouwer en bouwman

Johannes is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 24 april 1790 (akte Oudenbosch) en getrouwd aldaar op 9 mei 1790 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Catharina Janzen Mommers, bouweres, geboren te Hoeven rond 1767, overleden te Oudenbosch op 5 maart 1837, dochter van Jan Marcelis Mommers en Anna Paulusse Coevoets.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Cornelia Willems van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 23 augustus 1761, gedoopt aldaar op 23 augustus 1761 (RK), overleden voor 1808, dochter van Wilhelmus van de Veewey (V-a) en Maria van Etten.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 oktober 1789 en getrouwd aldaar op 15 november 1789 (SB), getrouwd aldaar op 15 november 1789 voor de kerk (RK) met Martinus Martini Bruijnel, geboren te Breda, overleden voor januari 1815.
Martinus is eerder in ondertrouw gegaan te Rucphen op 25 november 1780 en getrouwd aldaar op 10 december 1780 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Catharina Wouterse Voeten, geboren te Rucphen, gedoopt aldaar op 10 maart 1760 (RK), overleden voor 1789, dochter van Walterus Jacobse "Wouter" Voeten en Elisabetha Helmonts. Martinus is later in ondertrouw gegaan te Etten op 30 april 1808 en getrouwd te Oudenbosch op 15 mei 1808 (SB), getrouwd te Leur op 15 mei 1808 voor de kerk (RK) met Maria Christiaans van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 28 augustus 1778, gedoopt aldaar op 28 augustus 1778 (RK), zie VI-g.

Uit dit huwelijk:

VI-d : Martinus van de Veewey, timmerman, geboren te Oudenbosch op 14 juli 1768, gedoopt aldaar op 14 juli 1768 (RK), overleden aldaar op 14 augustus 1835, zoon van Wilhelmus van de Veewey (V-a) en Maria van Etten.

Martinus is getrouwd te Oudenbosch op 23 juli 1821 met Cornelia van Iersel, winkelierster, geboren te Oudenbosch op 29 maart 1791 (RK), overleden aldaar op 3 september 1868, dochter van Johannes "Jan" van Iersel en Maria den Hollander.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Joannis Christiaans "Jan" van de Veewey, arbeider, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 28 april 1770 (RK), overleden aldaar op 22 oktober 1839, zoon van Christiaan van de Veewey (V-b) en Maria Stoop.

zijn vader werd ook wel Sebastianus van de Veewey genoemd.

Joannis is in ondertrouw gegaan te Etten op 16 december 1797 en getrouwd aldaar op 31 december 1797 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Gertrudis Adriaans Schoenmakers, gedoopt te Etten op 11 april 1770 (sub conditione) (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoenmakers en Antonetta Lamberti Nijs), overleden te Oudenbosch op 10 februari 1832, dochter van Adrianus Schoenmakers en Maria Vermunt.

Uit dit huwelijk:

VI-f : Dymphna Christianse van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 22 januari 1772, gedoopt aldaar op 22 januari 1772 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1825, dochter van Christiaan van de Veewey (V-b) en Maria Stoop.

Dymphna is getrouwd te Oudenbosch op 1 februari 1795 voor de kerk (RK) met Cornelius Coenraedse van den Enden, geboren te Oudenbosch op 28 februari 1761, gedoopt aldaar op 28 februari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Strijers en Jacoba de Neef), overleden te Oudenbosch op 19 september 1820, zoon van Coenrardus "Coenraad" van den Enden (Einde) en Geertruij Streijers.

Uit dit huwelijk:

VI-g : Maria Christiaans van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 28 augustus 1778, gedoopt aldaar op 28 augustus 1778 (RK), dochter van Christiaan van de Veewey (V-b) en Maria Stoop.

Maria is in ondertrouw gegaan te Etten op 30 april 1808 en getrouwd te Oudenbosch op 15 mei 1808 (SB), getrouwd te Leur op 15 mei 1808 voor de kerk (RK) met Martinus Martini Bruijnel, geboren te Breda, overleden voor januari 1815.
Martinus is eerder in ondertrouw gegaan te Rucphen op 25 november 1780 en getrouwd aldaar op 10 december 1780 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Catharina Wouterse Voeten, geboren te Rucphen, gedoopt aldaar op 10 maart 1760 (RK), overleden voor 1789, dochter van Walterus Jacobse "Wouter" Voeten en Elisabetha Helmonts. Martinus is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 oktober 1789 en getrouwd aldaar op 15 november 1789 (SB), getrouwd aldaar op 15 november 1789 voor de kerk (RK) met Cornelia Willems van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 23 augustus 1761, gedoopt aldaar op 23 augustus 1761 (RK), zie VI-c.

Uit dit huwelijk:

VI-h : Adriana Maria van de Veewey, herbergierster, geboren te Oudenbosch op 3 april 1781, gedoopt aldaar op 3 april 1781 (RK), overleden aldaar op 1 november 1864, dochter van Christiaan van de Veewey (V-b) en Maria Stoop.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 november 1807 en getrouwd aldaar op 22 november 1807 (SB), getrouwd aldaar op 22 november 1807 voor de kerk (RK) met Jacobus van Steen, gedoopt te Oud Gastel op 14 april 1780 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Steen en Jacoba de Vetter), overleden te Oudenbosch op 23 augustus 1850, zoon van Marinus Jacobse van Steen en Petronella Michielsen de Vetter.

hij was herbergier, tapper, voerman, bouwman

Uit dit huwelijk:

VII-a : Maria van de Veeweij, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 11 mei 1798, gedoopt aldaar op 11 mei 1798 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen op 30 mei 1881, dochter van Hermanus van de Veewey (VI-a) en Helena d' Haes (Daas).

Haar dochter van een onbekende man:

Maria is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 26 februari 1827 (2) met Adrianus van den Noord, arbeider, geboren te Fijnaart en Heijningen rond 1799, overleden aldaar op 9 juni 1831, zoon van Joannis van den Noort en Maria van Tilburgh.

Uit dit huwelijk:

Maria is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 3 mei 1842 (3) met Arnoldus Raaijmakers, arbeider, geboren te Zwaluwe (NB) rond 1804, overleden voor mei 1881, zoon van Arnoldus Raijmakers en Dijmphna Maas.
Arnoldus was weduwnaar van Catharina van Ineveldt, overleden voor mei 1842.


VII-b : Willem van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 29 december 1797, gedoopt aldaar op 29 december 1797 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1882, zoon van Johannes Willemse "Jan" van de Veewey (VI-b) en Catharina Janzen Mommers.

landbouwer; raadslid van Oudenbosch 1852-1875.

Willem is getrouwd te Oudenbosch op 14 april 1845 met Catharina Strijkers, dienstmeid en landbouwster, geboren te Hoeven op 11 juni 1819, overleden te Oudenbosch op 12 maart 1908, dochter van Adriaan Strijkers en Adriana Laseroms.

op het bidprentje van haar man werd ze Anna Catharina genoemd.
de 5 kinderen uit dit huwelijk stierven allemaal ongehuwd, ook al werden ze allemaal volwassen; sommigen stierven zelfs op hoge leeftijd.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Maria van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 17 mei 1822 (RK), overleden aldaar op 17 juni 1879, dochter van Martinus van de Veewey (VI-d) en Cornelia van Iersel.

Haar zoon van een onbekende man:

VII-d : Johannes Wilhelmus van de Veeweij, timmerman, geboren te Oudenbosch op 10 april 1824 (RK), overleden te Rotterdam op 2 april 1866, zoon van Martinus van de Veewey (VI-d) en Cornelia van Iersel.

Johannes is getrouwd te Rotterdam op 11 januari 1854 (1) met Christina Maria Hubertha Balvers, geboren te Breda op 15 september 1830, overleden te Rotterdam op 26 april 1858.

Uit dit huwelijk:

Johannes is getrouwd te Rotterdam op 22 februari 1860 (2) met Johanna Horeise, geboren te Rotterdam op 11 september 1827.

2 dochters en 1 zoon uit dit huwelijk, geboren te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

VII-e : Willem van de Veewey, schipper, geboren te Oudenbosch op 18 februari 1828 (RK), overleden te Antwerpen (B) op 26 januari 1904 (akte Oudenbosch), zoon van Martinus van de Veewey (VI-d) en Cornelia van Iersel.

Willem is getrouwd te Rotterdam op 23 november 1864 met Johanna Hendrika Arends, geboren te Rotterdam op 4 november 1843, overleden te Vlijmen (NB) op 20 mei 1923, dochter van Hindrik Hindriksz Arends en Barbera Francisca Willemsdr Breukers.

Uit dit huwelijk:

VII-f : Christianus van de Veewey, schippersknecht en schipper, geboren te Oudenbosch op 15 november 1802, gedoopt aldaar op 15 november 1802 (RK), overleden aldaar op 14 oktober 1861, zoon van Joannis Christiaans "Jan" van de Veewey (VI-e) en Gertrudis Adriaans Schoenmakers.

Christianus is getrouwd te Etten (NB) op 22 juni 1843 met Adriana Berta Smits, geboren te Leur op 26 juli 1808, overleden te Oudenbosch op 27 februari 1891, dochter van Gerardus Smits en Sophia Christina Mandemaker.

Uit dit huwelijk:

VIII-a : Martinus van de Veewey, zeeman, geboren te Oudenbosch op 21 april 1839 (RK), overleden te Rotterdam op 23 maart 1905, natuurlijke zoon van Maria van de Veewey (VII-c).

Martinus is getrouwd te Rotterdam op 19 november 1879 met Johanna Cornelia van Meel, geboren te Breda op 7 mei 1843, overleden te Rotterdam op 15 november 1906.

1 dochter en 1 zoon bekend uit dit huwelijk.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Cornelia Constantina Antonia van de Veewey, dienstmeid, geboren te Rotterdam op 20 februari 1856, overleden te Princenhage (NB) op 19 december 1923, dochter van Johannes Wilhelmus van de Veeweij (VII-d) en Christina Maria Hubertha Balvers.

Cornelia is getrouwd te Oudenbosch op 9 juni 1879 met Ludovicus Franciscus "Louis" Antonissen, voerman, geboren te Oudenbosch op 4 september 1845, zoon van Michiel Antonissen en Johanna Maria Bax.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Maria Catharina van de Veeweij, geboren te Rotterdam op 22 augustus 1861, overleden aldaar op 30 maart 1924, dochter van Johannes Wilhelmus van de Veeweij (VII-d) en Johanna Horeise.

Maria is getrouwd te Rotterdam op 14 november 1900 met Johan van Loosen, schipper, geboren te Grieth (D) op 14 mei 1842, overleden op 2 mei 1922.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Petrus Martinus van de Veeweij, graancontroleur, geboren te Rotterdam op 22 april 1863, overleden aldaar op 4 oktober 1940, zoon van Johannes Wilhelmus van de Veeweij (VII-d) en Johanna Horeise.

Petrus is getrouwd te Rotterdam op 28 oktober 1885 met Jannetje Alida Vis, geboren te Rotterdam op 18 november 1859, overleden aldaar op 25 februari 1951.

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Martinus Hendricus "Martien Hendrik" van de Veewey, binnenschipper en scheepstimmerman, geboren te Oudenbosch op 9 november 1865 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 29 januari 1949, zoon van Willem van de Veewey (VII-e) en Johanna Hendrika Arends.

Martinus is getrouwd te Rotterdam op 25 september 1907 met Agnes Theresia van Loon, geboren te Hedel op 18 september 1872 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 13 augustus 1951, dochter van Dirk Jansz van Loon en Johanna Maria Vos.

Uit dit huwelijk:

VIII-f : Barbara Maria van de Veewey, geboren te Oudenbosch op 6 mei 1868 (RK), overleden aldaar op 7 juni 1939, dochter van Willem van de Veewey (VII-e) en Johanna Hendrika Arends.

Barbara is getrouwd te Oudenbosch op 30 augustus 1899 met Jacobus Adrianus Gouverneur, scheepstimmerman, geboren te Oudenbosch op 23 november 1854, overleden aldaar op 21 augustus 1923, zoon van Christianus Bernardus "Christoffel" Gouverneur en Maria Bruinincx.

Uit dit huwelijk:

VIII-g : Wilhelmus Johannes van de Veewey, binnenschipper, geboren te Steenbergen op 9 maart 1881 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 24 augustus 1961, zoon van Willem van de Veewey (VII-e) en Johanna Hendrika Arends.

Wilhelmus is getrouwd te Rotterdam op 10 september 1913 met Petronella de Peijper, geboren te Antwerpen (B) op 28 augustus 1887, overleden te Rotterdam op 31 juli 1977.

Uit dit huwelijk:

IX-a : Petrus Marie van de Veeweij, geboren te Rotterdam op 27 november 1894, overleden te Heiloo (NH) op 26 april 1984, zoon van Petrus Martinus van de Veeweij (VIII-d) en Jannetje Alida Vis.

Petrus is getrouwd te Rotterdam op 21 augustus 1918 met Hendrika van de Wetering, geboren te Boxtel op 13 juli 1896, overleden te IJsselsteijn (ZH) op 6 oktober 1991.

Uit dit huwelijk:

IX-b : Willem Antonius "Willem" van de Veeweij, schipper en havenmeester, geboren te Engis (B) op 8 juli 1910 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 18 januari 1986, zoon van Martinus Hendricus "Martien Hendrik" van de Veewey (VIII-e) en Agnes Theresia van Loon.

Willem is getrouwd te Engelen op 23 mei 1935, getrouwd aldaar op 23 mei 1935 voor de kerk (1) met Wilhelmina Anthonia Helena "Wil" Robbers, geboren te Rotterdam op 23 juli 1913 (RK), overleden te Zwijndrecht op 21 april 1950, dochter van Frans Joseph Robbers en Theodora Petronella Maria Kooijman.

Uit dit huwelijk:

Willem is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 27 december 1952 (2) met zijn schoonzus Helena Elisabeth Allegonda "Lenie" Robbers, geboren te Rotterdam op 21 juni 1925 (RK), dochter van Frans Joseph Robbers en Theodora Petronella Maria Kooijman.

Uit dit huwelijk:

X-a : Martinus Hendrikus Cornelis "Mart" van de Veewey, geboren te 's-Hertogenbosch op 15 april 1954, zoon van Willem Antonius "Willem" van de Veeweij (IX-b) en Helena Elisabeth Allegonda "Lenie" Robbers.

leraar levensmiddelen technologie

Martinus is getrouwd te Alkmaar (NH) op 6 juli 1979, getrouwd aldaar op 6 juli 1979 voor de kerk met Cornelia Catharina Adriana "Nel" Boots, geboren op 16 februari 1959 (RK), dochter van Adrianus Cornelis Boots en Cornelia Adriana Prinse.

Uit dit huwelijk:

X-b : Wilhelmina Agnes Maria "Wil" van de Veeweij, geboren te 's-Hertogenbosch op 6 januari 1957 (RK), dochter van Willem Antonius "Willem" van de Veeweij (IX-b) en Helena Elisabeth Allegonda "Lenie" Robbers.

Wilhelmina is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 4 november 1983, getrouwd aldaar op 4 november 1983 voor de kerk (RK) met R.H.M. "Ron" van der Voort, geboren te 's-Hertogenbosch op 10 september 1958 (RK).

Uit dit huwelijk:

X-c : Agnes Theresia Maria "Agnes" van de Veeweij, geboren te 's-Hertogenbosch op 25 april 1960 (RK), dochter van Willem Antonius "Willem" van de Veeweij (IX-b) en Helena Elisabeth Allegonda "Lenie" Robbers.

Agnes is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 21 juni 1979, getrouwd aldaar op 21 juni 1979 voor de kerk (RK) met I.S.A.M. "Stephan" Kozika, geboren te 's-Hertogenbosch op 16 september 1957 (RK).

Uit dit huwelijk:

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samenstellers. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samenstellers:
J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven en
A.P.M.)Antoon) Kockx, De Pottenbakker 44, 5506 GD Veldhoven m.m.v. mevr. C.Sloof-Smits, Leeghwaterstraat 20, Ridderkerk.