Het geslacht Braber uit Cuyk, Boxmeer

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 16 januari 2011

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl


Volledige updates van de stamboom op Internet zijn uitgevoerd op 11 mei 2004 en 16 januari 2011.

Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:
Bram de Roo. Tevens zijn gegevens van de familie van Elswijck overgenomen uit zijn internet-publicatie van Elswijck: http://home.planet.nl/~roo00316/genealogiesevvanelswijck.htm

 

 

I : Cornelis Braber

Cornelis Braber, afkomstig uit Delft vestigde zich eind 17e eeuw in het Oosten van Brabant in 't Land van Cuyk. Deze familie behoorde tot de welgestelde klasse van de bevolking. Diverse personen bezaten grond of huizen. Het beroep medicine doctor komt opvallend veel voor in deze familie.
Het geslacht sterft echter uit in de 18e eeuw. In de 19e eeuw is niemand meer met deze naam in Cuyk of Boxmeer met deze naam terug te vinden. Wel zijn de 'Berbers' dan zeer talrijk. Nog onderzocht moet worden of de naam van 'Braber' is overgegaan in 'Berbers'.

Cornelis is mogelijk gedoopt te Delft op 22 juni 1633 als zoon van Stevens Cornelisz Braber en Aechen Adams van der Houve. Er zijn echter ook nog andere kandidaten Cornelis uit Delft.

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Delft op 20 maart 1660 (NG-Oude Kerk) en getrouwd aldaar op 4 april 1660 (Hof van Delft) (SB) (1) met Adriana Spruytwater, overleden voor augustus 1698.
Adriana is eerder in ondertrouw gegaan te Delft op 28 november 1654 en getrouwd aldaar op 13 december 1654 (SB) met Gillis de Clercq, chirurgijn, begraven te Delft op 4 oktober 1659 (Oude Kerk).

Uit dit huwelijk:

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Grave op 2 augustus 1698 (NH) (2) met Beatris van Barnevelt (Bredeveld).
Beatris was weduwe van Adriaen van Spijck, doctor, overleden voor augustus 1698.

Op 16 augustus 1698 werd voor de notaris te Katwijk aan de Maas (NB) een verklaring opgesteld van Cornelis Braber waarin gemeld werd dat Michiel Braber (zijn zoon) 220 gulden heeft geleend aan Beatricx van Bredeveld, de weduwe van doctor Verspijck te Grave (zijn stiefmoeder). Zij zou dat geld teruggeven als ze haar winkel verkocht zou hebben. [Notariaat Cuijk, notaris Rutger de Haen]


II : Michael Braber, afkomstig uit Catwijck (NB) (RK), overleden te Cuyk op 23 maart 1712, zoon van Cornelis Braber (I) en Adriana Spruytwater.

Michael is in ondertrouw gegaan te Mill-Grave op 6 april 1690 en getrouwd aldaar op 23 april 1690 (NH) met Elisabeth Bloemaerts (Blommerde Bloemarts), afkomstig uit Grave, geboren op 18 januari 1663, overleden op 23 juni 1741, begraven te Mook (Li) op 28 juni 1741, dochter van N.N..

Op 22-7-1739 verkopen Elisabeth Bloemarts, wed. van Michiel Braber, en haar kinderen, aan Johan Verzijl en Johanna van den Bergh, "seecker gedeelte ofte ongeveer de helfte in hun comparentens huijsinge, staande en gelegen sijnde tot Catwijk op Mase (Protocollen Cuijk 1731-1741, fol. 130 en 130v).

Uit dit huwelijk:

III-a : Nicolaus Braber, geboren te Katwijk (NB), gedoopt te Cuyk op 18 maart 1691 (RK), overleden op 7 september 1750, zoon van Michael Braber (II) en Elisabeth Bloemaerts (Blommerde Bloemarts).

Nicolaus is in ondertrouw gegaan te Boxmeer op 22 april 1724 en getrouwd te Cuyk op 7 mei 1724, getrouwd te Boxmeer op 7 mei 1724 voor de kerk (RK) met Johanna van Batenburg, gedoopt te Boxmeer op 14 juli 1704 (RK), overleden te Helmond in oktober 1776 (of 25 mei 1754 te Boxmeer als weduwe van Batenburgh), dochter van Joannes van Batenborgh en Gertrudis van der Weyden.

Bij haar geboorte was haar vader reeds 5 maanden overleden.

Uit dit huwelijk:

III-b : Cornelius Braber, geboren te Katwijk (NB), gedoopt te Cuyk op 15 mei 1693 (RK), overleden te Boxmeer op 11 augustus 1749 (of 29 augustus), begraven aldaar (ons lieve vrouwe kerk), zoon van Michael Braber (II) en Elisabeth Bloemaerts (Blommerde Bloemarts).

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Boxmeer en getrouwd te Cuyk op 10 september 1713 (Sambeek) (NG), getrouwd te Boxmeer op 25 september 1713 voor de kerk (RK) (1) met Johanna Maria van Oploo, geboren te Boxmeer, gedoopt aldaar op 9 september 1689 (RK), overleden voor 1727, dochter van Henricus van Oploo en Hendrica Loyens.

Uit dit huwelijk:

Cornelius is getrouwd te Boxmeer op 15 mei 1727 voor de kerk (RK) (2) met Anna Maria Genen, overleden te Boxmeer op 16 november 1733.

zij is overleden in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

III-c : Joanna Braber, gedoopt te Cuyk op 31 december 1700 (RK), begraven aldaar op 13 juni 1767, dochter van Michael Braber (II) en Elisabeth Bloemaerts (Blommerde Bloemarts).

Joanna is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 25 juli 1732, (attestatie na Cuijck 23 juli 1732) (stadstrouw) met Johan van de Middegael, afkomstig uit Cuijk.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Joanna Gertrudis Braber, gedoopt te Boxmeer op 22 maart 1725 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1809, begraven aldaar op 16 januari 1809, dochter van Nicolaus Braber (III-a) en Johanna van Batenburg.

Joanna is getrouwd te Boxmeer op 17 januari 1747 voor de kerk (RK) met Henricus Nicolaas van Elswijck, medicine doctor, gedoopt te Boxmeer op 13 juli 1712 (RK) (doopgetuige was Petrus en Aldegondis Gerits), overleden te Boxmeer op 10 mei 1792, zoon van Joannes Zepherinus van Elswijck en Joanna van Leuven.

Henricus Nicolaus vestigde zich op 21 juni 1738 te Boxmeer, afkomstig uit Duisburg. Hij was toen candidaat in de medicijnen. Vanaf ca. 1740 voerde hij de titel medicine doctor (geneesheer) te Boxmeer. " Die 21 Iunii 1738 Henricus Nicolaus van Elswijck, Boxmeranus. Medicinae candidatus, in qua supremos etiam honores in hac academia suscipiet."
Disputatio inauguralis medico-chirurgica, de pleuritide ac paracentesi thoracis ... Door Henricus Nicolaus van Elswyck, Duisburg 1738, Duisburg 1738
Gepubliceerd door Typis Johannis Sas, 1738. 24 pagina's.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Anna Maria Theresia Braber ook genaamd Theresia, gedoopt te Cuyk op 18 december 1728 (RK), overleden te Boxmeer op 13 mei 1800, dochter van Nicolaus Braber (III-a) en Johanna van Batenburg.

Anna is getrouwd te Boxmeer op 28 juli 1750 voor de kerk (RK) met Laurentius van Elswijck, gedoopt te Boxmeer op 22 januari 1716 (RK) (doopgetuigen waren Sibilla van Elswijck en Jacobus Meijenbergh), overleden te Boxmeer op 15 september 1795, zoon van Joannes Zepherinus van Elswijck en Joanna van Leuven.

hij vestigde zich in 1754 als chirurgijn te Helmond. In 1755-1762 is hij deken van Leegh-ambacht. In 1762 vertrok hij naar Boxmeer, waar hij nog tot 1792 als chirurgijn werkzaam was.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Anna Catharina Braber, geboren rond 1736 (geschat), begraven te Nijmegen op 3 december 1802 (in de Stevenskerk), waarschijnlijk dochter van Nicolaus Braber (III-a) en Johanna van Batenburg.

Bij haar overlijden werd ze Maria Johanna Braber genoemd.

Anna was gehuwd met Joannes "Jan" de Veer.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Albertus Josephus Braber, gedoopt te Boxmeer op 1 september 1721 (RK), overleden aldaar op 2 juli 1762, zoon van Cornelius Braber (III-b) en Johanna Maria van Oploo.

Albertus is getrouwd te Boxmeer op 29 januari 1760 voor de kerk (RK) met Anna Catharina van der Clocke, overleden na 1762, dochter van N.N..

In 1762 staat zij vermeld als Catharina Magdalena van der Klocken

Uit dit huwelijk:

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl