7 generaties van het
geslacht Drenth uit Schoterland (Fr)

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste wijziging: 1 januari 2021.

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)


Eerste versie op Internet 27 maart 2005. Volledige updates op 7 mei 2005.

Wijzigingen:
12 juni 2005: enkele foto's toegevoegd
29 december 2007: aanvullingen van Pelle de Vries
december 2020: aanvullingen van Anita Kuijper.

 

 

I : Heine Hendriks, afkomstig uit Kortezwaag (Fr).

Hij is getrouwd te Kortezwaag (Fr) op 28 november 1766 (NH) met Willemke Halbes, afkomstig uit Kortezwaag (Fr).

Uit dit huwelijk:

II : Halbe Heines Drenth, geboren te Kortezwaag, Gemeente Opsterland (Fr) rond 1785 (of 1789), overleden te Schoterland (Fr) op 24 oktober 1842, zoon van Heine Hendriks (I) en Willemke Halbes.

Hij is getrouwd te Schoterland (Fr) op 17 mei 1818 (1) met Jeltje Sytzes de Jong, geboren rond 1787, overleden te Schoterland (Fr) op 23 november 1825.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Utingeradeel (Fr) op 8 september 1827 (2) met Trijntje Gosses Putting, geboren te Oldeboorn op 12 mei 1795, overleden te Schoterland (Fr) op 22 oktober 1883, natuurlijke dochter van Antje Hendriks Putting.

Uit dit huwelijk:

III-a : Sytze Halbes Drenth, arbeider, geboren te Schoterland (Fr) op 14 februari 1819, overleden te Weststellingwerf (Fr) op 23 november 1881, zoon van Halbe Heines Drenth (II) en Jeltje Sytzes de Jong.

Hij is getrouwd te Weststellingwerf (Fr) op 6 mei 1846 met Renske Gerbrands Krol, geboren te Weststellingwerf (Fr) op 27 augustus 1814, overleden aldaar op 24 september 1881, dochter van Gerbrand Hendriks Krol en Klaasjen Pieters.

Uit dit huwelijk:

III-b : Antje Halbes Drenth, geboren te Schoterland (Fr) op 14 november 1833, overleden te Opsterland (Fr) op 23 juni 1931 (97 jaar), dochter van Halbe Heines Drenth (II) en Trijntje Gosses Putting.

Haar kinderen van een onbekende man:

Zij is getrouwd te Schoterland (Fr) op 21 mei 1876 (2) met Klaas Jurjens Stiemstra, touwslagersknecht, geboren te Opsterland (Fr) op 15 oktober 1833, overleden aldaar op 9 december 1927 (94 jaar), zoon van Douwe Gerbens Stiemstra en Lutske Johannes Westerveen.

Klaas en Antje bereiken samen een hoge leeftijd, respectievelijk 94 en 97 jaar oud. Zij huwden echter pas op hogere leeftijd (beiden 42 jaar oud) en waren dus 51 jaar gehuwd.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Jelle Drint, geboren te Weststellingwerf (Fr) op 26 oktober 1847, overleden te Haskerland (Fr) op 16 december 1922, zoon van Sytze Halbes Drenth (III-a) en Renske Gerbrands Krol.

Jelle familienaam wordt consequent met Drint geschreven, terwijl hij diverse keren met Drenth ondertekent.

Hij is getrouwd te Weststellingwerf (Fr) op 16 augustus 1873 met Margje Bosch, geboren te Weststellingwerf (Fr) op 14 mei 1851, overleden aldaar op 6 mei 1922, dochter van Jan Klazen Bosch en Albertje Roelofs Walstra.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Gerbrand Drent, dienstknecht, fabrieksarbeider en landbouwer, geboren te Weststellingwerf (Fr) op 29 september 1850, overleden na augustus 1915, zoon van Sytze Halbes Drenth (III-a) en Renske Gerbrands Krol.

Hij is getrouwd te Blankenham (Ov) op 21 november 1879 met Geertje de Lange, dienstmeid, geboren te Kuinre (Ov) rond 1858, overleden na november 1906, dochter van Pelle de Lange en Metje Molenberg.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Trijntje Drenth, geboren te Schoterland (Fr) op 25 mei 1858, overleden na januari 1928, natuurlijke dochter van Antje Halbes Drenth (III-b).

Kind erkend door de moeder d.d. 10 februari 1878; moeder dan wonende te Hoornsterzwaag. Op 4 januari 1928 vertekt Trijntje naar Enschede.

Zij is getrouwd te Schoterland (Fr) op 2 maart 1878 (1) met Pieter Annes Hoogeveen, geboren te Jubbega Schurega (Fr) op 18 januari 1841, overleden te Schoterland (Fr) op 17 augustus 1891.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Schoterland (Fr) op 3 mei 1894 (2) met Auke Pieters de Vries, los arbeider, geboren te Kortezwaag (Fr) op 17 september 1849, overleden te Heereveen (Fr) op 3 april 1927.


IV-d : Heine Drenth, geboren te Schoterland (Fr) op 30 augustus 1867, overleden te Opsterland (Fr) op 6 december 1934, natuurlijke zoon van Antje Halbes Drenth (III-b).

Akte van erkenning door de moeder door vonnis van de rechtbank te Heerenveen dd. 9 november 1869.

Hij is getrouwd te Schoterland (Fr) op 6 november 1892 met Renske de Vries, geboren te Opsterland (Fr) op 31 maart 1872, overleden na december 1934.

Uit dit huwelijk:

V-a : Albertje Drint, geboren te Weststellingwerf (Fr) op 22 juni 1879, dochter van Jelle Drint (IV-a) en Margje Bosch.

Haar dochter van een onbekende man:

Zij is getrouwd te Weststellingwerf (Fr) op 24 september 1898 (2) met Roelof Ekkelboom.

 

V-b : Klaas Drenth, pakhuisknecht, landarbeider en transportarbeider, geboren te Opsterland (Fr) op 5 november 1893, overleden te Smallingerland (Fr) op 9 februari 1981, zoon van Heine Drenth (IV-d) en Renske de Vries.

Hij is getrouwd te Lünen a.d. Lippe (D) op 7 augustus 1915 met Jacobje "Joppie" de Vries, geboren te Wildervank (Gr) op 17 september 1895, overleden te Heereveen (Fr) op 28 augustus 1974, dochter van Albertus de Vries en Wobbina Ploeg.

Uit dit huwelijk:


VI : Albertus Drenth, geboren te Gorredijk (Fr) op 22 februari 1918, overleden te Amsterdam op 21 oktober 1998, zoon van Klaas Drenth (V-b) en Jacobje "Joppie" de Vries.

Hij is getrouwd te Deventer (Ov) op 7 augustus 1940 (1) met (en gescheiden te Wildervank (Gr) op 21 juni 1952 van) Apolonia Johanna Weetzel, geboren te Amsterdam op 18 juni 1918.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Amsterdam op 20 oktober 1952 (2) met Anna de Jonker, geboren te Amsterdam op 29 december 1925, dochter van Douwe de Jonker en Anna de Boer.

huwelijksfoto Albertus Drenth en Anna de Jonker

Uit dit huwelijk:

VII-a : Jacobje Apolonia "Coby" Drenth, geboren te Deventer (Ov) op 4 september 1946, dochter van Albertus Drenth (VI) en Apolonia Johanna Weetzel.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 10 mei 1966 met Antonius Hendrikus Maria "Ton" Oudt, geboren te Amsterdam op 7 oktober 1943.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Anita Drenth, geboren te Amsterdam op 23 augustus 1951, dochter van Albertus Drenth (VI) en Anna de Jonker.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 22 februari 1974 met Robert "Rob" Kuijper, geboren te Amsterdam op 17 juni 1950, zoon van Wilhelmus Kuijper en Willempje Antonia "Willy" Romein.

Uit dit huwelijk:

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)