genealogie (den) Braber uit Ooltgensplaat

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 29 januari 2017
laatste handmatige wijziging: 1 januari 2019

 

Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

Volledige updates van de stamboom op Internet zijn uitgevoerd op 7 juni 2004, 25 februari 2009 en 29 januari 2017

Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:
1998: J.P. (Jasper) den Engelsman
1999: A.W. (Lex) Slager, J. (Jaap) den Braber
2001: A. (Arnold) Tamminga,
2003: Cor Schaap
2004: Christiaan Winter
2005: Patricia den Braber
2009:
Perone Cobben, Mandy den Braber
2011: René de Roon
2015: Hans Stal
2017: Cor Schaap
2019: Nico Jan den Braber


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.


I : Stoffel Cornelisz, overleden na 1599.


De stamvader van dit geslacht (den) Braber is Stoffel Cornelisz, wonende in de tweede helft van de 16e eeuw te Steenbergen (NB).
Zijn zoon Willem werd in 1597 voor het eerst vermeld in Ooltgensplaat als Willem Stoffelse Braber. Nu werden diverse personen die afkomstig waren van (Noord)-Brabant en zich op de Zeeuwse of Zuid-Hollandse eilanden vestigden, Braber (verkorte vorm van Brabander) genoemd.
Er volgt een nageslacht van 15 generaties waarvan in de tweede helft van de 18e eeuw de familienaam veranderde in "den Braber". Toch is dit niet zo'n grote familie den Braber. Naast deze familie zijn er nog twee andere families op Goeree-Overflakkee die veel groter in omvang zijn [code BZee en Kru].

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

II : Willem Stoffelse Braber, geboren rond 1572, begraven te Ooltgensplaat (ZH) op 7 april 1631 (in de kerk), zoon van Stoffel Cornelisz (I).

hij was landbouwer in het Oudeland van Ooltgensplaat, handelaar in meekrap. In 1597 wonend aan de Oudelandsedijk te Ooltgensplaat.
- 200e penning 1646 Ooltgensplaat: d'eene weese van Willem Stoffels Braber, alsoo de andere in de Oude Tonge getrout ende woonachtich es. 20 lb. waarschijnlijk is hij voor de tweede maal getrouwd te Ooltgensplaat op 7 februari 1609 met Ariaentgen Mattheeus, een weduwe.

Willem was gehuwd (1) met Neeltje Jacobsdr, overleden te Ooltgensplaat (ZH) in het jaar 1608 (najaar).

Uit dit huwelijk:

Willem is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 3 maart 1619 (1e gebod) en getrouwd aldaar op 17 maart 1619 (gerecht) (2) met Blasijntje Dirck Meeusz, overleden in de Polder Tille, begraven te Ooltgensplaat (ZH) op 1 maart 1636, dochter van Dirck Meeus.
Blasijntje is later getrouwd in het jaar 1632 met Marynus Pietersz Bierman.

Uit dit huwelijk:

III-a : Jacob Willemsz Braber, landbouwer in de polder Nieuwe Blok, geboren te Ooltgensplaat (ZH) in het jaar 1599, begraven te den Bommel (ZH) op 9 september 1651, zoon van Willem Stoffelse Braber (II) en Neeltje Jacobsdr.

Jacob was gehuwd met Susanna Jans Gebuys, geboren te den Bommel (ZH), [n.a.], begraven aldaar op 16 januari 1678, dochter van Jan Engelsz Gebuys en Willempje Crijnsdr.
Susanna was later gehuwd met Bastiaan Capteyn. Susanna was later gehuwd met Jacob Koert.

Uit dit huwelijk:

III-b : Elisabeth Willemse Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1600, begraven aldaar op 10 mei 1627, dochter van Willem Stoffelse Braber (II) en Neeltje Jacobsdr.

Elisabeth is getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) in het jaar 1621 met Albrecht Jan Engels, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1595, begraven aldaar op 22 augustus 1639, zoon van Jan Engels en Maatje Jansdr.

landbouwer in de Galathee, gezworene van deze polder 1638-1639.
Albrecht was later gehuwd met Grietje Govers. Grietje is later getrouwd in het jaar 1640 met Engel Janse Gebuys.

Uit dit huwelijk:

III-c : Neeltje Willemse Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1615, overleden na 1667, dochter van Willem Stoffelse Braber (II) en Blasijntje Dirck Meeusz.

Neeltje is getrouwd te Oude-Tonge (ZH) op 12 oktober 1636 met Anthony Janse de Breet, lid van het St. Jorisgilde en kwartiermeester 1642-1643, gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 9 april 1616, overleden aldaar voor 1667, zoon van Jan Claes Tonisz de Breet en Commertje Betsmans.

Uit dit huwelijk:

III-d : Lijntje Willems Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1616, begraven te Oude-Tonge (ZH) op 15 februari 1685, dochter van Willem Stoffelse Braber (II) en Blasijntje Dirck Meeusz.

Lijntje is getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 10 juli 1639 (of Oude Tonge) met Cornelis Cornelisse Kattestaart ook genaamd Capiteyn, gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 14 september 1614, begraven aldaar op 18 januari 1665, zoon van Cornelis Andries Cattestaart en Pietertje Bestmansdr.

hij was schipper, later landbouwer, dijkgraaf, schepen en stadhouder te Oude Tonge, stadhouder van de baljuw van Voorne.

Uit dit huwelijk:

III-e : Dirk Willemse Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1620, overleden te Oude-Tonge (ZH) na 1653, zoon van Willem Stoffelse Braber (II) en Blasijntje Dirck Meeusz.

hij was landbouwer; 200e penning 1646 Oude Tonge: Dirck Willemsz Braber es binnen de Oude Tonge comen woonen vut de Plate daer hij te vooren een weeskint was ende getauxeert op 4000 lb. facit. 20lb.

Dirk is getrouwd te Oude-Tonge (ZH) op 21 februari 1646 (huwelijkse voorwaarden) met Claesje Pouwelse Kooyman, gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 3 maart 1630, begraven te den Bommel (ZH) op 23 november 1692, dochter van Pouwel Leendertse Kooyman en Neeltje Jansdr.
Claesje was later gehuwd met Pieter Pieterse van der Elst. Claesje is later in ondertrouw gegaan te Oude-Tonge (ZH) op 16 oktober 1682 en getrouwd aldaar op 5 november 1682 met Cornelis Arense Braber, geboren te Sommelsdijk - Polder Nieuwe Oostmoer rond 1628, overleden te Oude-Tonge (ZH) in mei 1686, zoon van Aren Cornelisse Braber en Leentje Leendertsdr. Cornelis is eerder getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 15 maart 1652 met Teuntje Vincentse Stadshouck, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH) rond 1630, begraven te Oude-Tonge (ZH) op 5 oktober 1678, dochter van Vincent Corvinckse Stadshouck en Neeltje Wouterse Waternaast.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Elisabeth Jacobs "Lijsbeth" Braber, afkomstig uit den Bommel (ZH), geboren rond 1641 (geschat), dochter van Jacob Willemsz Braber (III-a) en Susanna Jans Gebuys.

Elisabeth is getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 17 april 1666 (ook te Oude Tonge) (1) met Marinus Cornelis Breeman, gedoopt te Dirksland (ZH) op 26 april 1643, zoon van Cornelis Arentsz Breeman en Teunisje Geerts.

Uit dit huwelijk:

Elisabeth is getrouwd in het jaar 1676 (2) met Gijsbert Jacobse Kasteleyn ook genaamd Gijsbregt Jacobsz Jonker.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Pieter Jacobse Braber, geboren te den Bommel (ZH) rond 1650 (geschat), [n.a.], overleden aldaar op 20 december 1712 (i.b.v.o), zoon van Jacob Willemsz Braber (III-a) en Susanna Jans Gebuys.

hij was landbouwer in de polder Den Bommel omtrent de zuidzijde.

Pieter is getrouwd te den Bommel (ZH) op 6 januari 1675 met Aagje Martense van Ampen, gedoopt te Dirksland (ZH) op 6 december 1652, begraven te den Bommel (ZH) op 16 oktober 1694 (in de kerk), dochter van Maarten Cornelisz van Ampen en Susanne Harrentsdr.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Willem Tonisse de Breet, metselaar en diaken 1691-1693, gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 15 augustus 1655, overleden aldaar in het jaar 1702, zoon van Anthony Janse de Breet en Neeltje Willemse Braber (III-c).

Willem is getrouwd te Oude-Tonge (ZH) op 31 maart 1680 (1) met Maatje Cornelisse Braber, gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 4 oktober 1654 (NG) (doopgetuigen waren Leendert Arentsen Braber en Maetje Leenders), overleden te Oude-Tonge (ZH) in het jaar 1682, dochter van Cornelis Arense Braber en Teuntje Vincentse Stadshouck.

Uit dit huwelijk:

Willem is getrouwd te Oude-Tonge (ZH) op 30 november 1686 (2) met Mayke Janse van St.Annaland, afkomstig uit Sint-Annaland (Ze).

Uit dit huwelijk:

IV-d : Willem Dircksz Braber, geboren te Oude-Tonge (ZH) rond 1647 (geschat), overleden na 1693, zoon van Dirk Willemse Braber (III-e) en Claesje Pouwelse Kooyman.

Willem is getrouwd te den Bommel (ZH) op 9 juli 1672 (1) met Arentje Gerrits, geboren te den Bommel (ZH), overleden voor oktober 1682.

Uit dit huwelijk:

Willem is getrouwd te den Bommel (ZH) op 18 oktober 1682 (2) met Stoffeltje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

IV-e : Leendert Dircksen Braber, gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 20 april 1653 (NG), overleden in mei 1691, zoon van Dirk Willemse Braber (III-e) en Claesje Pouwelse Kooyman.

Leendert is getrouwd te den Bommel (ZH) op 6 april 1673 met Pietertje Pieterse Velthoen, geboren te Spijkenisse.

Uit dit huwelijk:

V-a : Suzanna Pieterse Braber, gedoopt te den Bommel (ZH) op 27 november 1678 (NG), overleden aldaar, begraven te Oude-Tonge (ZH) op 6 maart 1715, dochter van Pieter Jacobse Braber (IV-b) en Aagje Martense van Ampen.

Suzanna is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 20 juni 1704 (+impost Ooltgensplaat 20-6-1704) en getrouwd aldaar op 13 juli 1704 met Commer Willemse Braber, gedoopt te den Bommel (ZH) op 30 augustus 1670 (NG) (doopgetuigen waren Cornelis Commerse en Neeltge Cornelis), begraven te den Bommel (ZH) op 4 juni 1725, zoon van Willem Arense Braber en Arentje Commerse Zeedijk.

landbouwer in den polder Den Bommel, gezworene van de polders den Bommel, Uitslag en Molenpolder, diaken 1702-1704.
Commer is eerder in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 1 februari 1697 (+impost 1-2-1697) en getrouwd aldaar op 24 februari 1697 met Dina Pieterse Wadde, gedoopt te Ooltgensplaat (ZH) op 23 september 1674 (NG) (doopgetuigen waren Ary Pieterse Lelierburgh en Kommertje Kornelis), begraven te den Bommel (ZH) op 27 september 1703, dochter van Pieter Cornelisse Wadde en Adriaantje Pieterse Leliënburg. Commer is later in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 16 juni 1719 (+impost Ooltgensplaat 14-6-1719) en getrouwd aldaar met Maria Cornelisse de Bruyne, geboren te Ooltgensplaat (ZH), gedoopt te Oude-Tonge (ZH) op 4 september 1675, begraven te Ooltgensplaat (ZH) op 8 april 1738, dochter van Cornelis Cornelisse de Bruyne en Tannetje Cornelisse Noordhoeve. Maria was weduwe van Johannes Beenhouwer, overleden voor juni 1719.

Uit dit huwelijk:

V-b : Cornelia Pieterse Braber, gedoopt te den Bommel (ZH) op 9 maart 1687, dochter van Pieter Jacobse Braber (IV-b) en Aagje Martense van Ampen.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 17 oktober 1706 (+impost Ooltgensplaat 15-10-1706) en getrouwd aldaar op 3 november 1706 met Commer Janse van St. Annaland.
Commer is later getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 28 augustus 1711 met Jacomina Goverts de Rijke. Commer is later getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 14 februari 1716 met Pietertje Pieters v.d. Elst, gedoopt te den Bommel (ZH) op 13 maart 1695, dochter van Pieter Pieterse van der Elst en Lena Cornelisse Braber.

Zij zijn wegens de langdurige krenckte van de bruid in het huis van Pieter Jacobs Braber (haar vader) getrouwd.

Uit dit huwelijk:

V-c : Godelijff Willems Braber, geboren te den Bommel (ZH), gedoopt aldaar op 18 augustus 1675 (NG), dochter van Willem Dircksz Braber (IV-d) en Arentje Gerrits.

Godelijff is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 26 mei 1702 (+impost Ooltgensplaat 25-5-1702) en getrouwd aldaar met Cornelis Willems Smit.
Cornelis was weduwnaar van Lijsbeth Jans Zuydijck, overleden voor mei 1702.

Uit dit huwelijk:

V-d : Jannetje Willems Braber, geboren te den Bommel (ZH), gedoopt aldaar op 13 februari 1678 (NG), dochter van Willem Dircksz Braber (IV-d) en Arentje Gerrits.

Jannetje is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 2 maart 1703 (+impost Ooltgensplaat 1-3-1703) en getrouwd aldaar (1) met Jan Cornelis Kievit, geboren te den Bommel (ZH).
Jan is eerder getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 7 juli 1700 met Cornelia Dircks Gaveel, overleden voor maart 1703.

Uit dit huwelijk:

Jannetje had een buitenechtelijke relatie (2) met Aren Huigen.

Uit deze relatie:

V-e : Matje Leenders Braber, gedoopt te den Bommel (ZH) op 28 augustus 1678, dochter van Leendert Dircksen Braber (IV-e) en Pietertje Pieterse Velthoen.

Matje is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 11 april 1710 (+impost Ooltgensplaat 11-4-1710) met Cornelis Leunis van der Wagt, gedoopt te den Bommel (ZH) op 10 november 1686, zoon van Leunis Maartense van der Wagt en Dingena Cornelisse Braber.

Uit dit huwelijk:

V-f : Dirck Leenderts Braber, geboren te Dirksland (ZH), gedoopt aldaar op 21 april 1686, overleden na 1726, zoon van Leendert Dircksen Braber (IV-e) en Pietertje Pieterse Velthoen.

Dirck is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 24 december 1717 (+impost Ooltgensplaat 24-12-1717) met Leentje Cornelis van der Weel, overleden na 1726.
Leentje is eerder in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 4 mei 1714 (NG) met Dingeman Stevense Breur, overleden voor december 1717. Dingeman is eerder in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 13 april 1708 en getrouwd aldaar (NG) met Matje Corn: Hoornaar, geboren te den Bommel (ZH), overleden voor mei 1714.

Uit dit huwelijk:

V-g : Johannes Leendertz Braber, geboren te Sommelsdijk (ZH), gedoopt aldaar op 19 november 1690, overleden na juni 1734, zoon van Leendert Dircksen Braber (IV-e) en Pietertje Pieterse Velthoen.

Johannes is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 16 juni 1713 (+impost) en getrouwd aldaar op 9 juli 1713 met Maatje Gerritz de Grijse (Guyse), geboren te den Bommel (ZH), overleden na juni 1734.

RA Sommelsdijk 4 juni 1734: Johannes Leenderts Braber en Maetje Gerrits de Grijze.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Lena Dirksdr Braber, geboren te den Bommel (ZH), gedoopt aldaar op 12 april 1722 (ger), dochter van Dirck Leenderts Braber (V-f) en Leentje Cornelis van der Weel.

Lena is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 2 oktober 1750 (+impost 2-10-1750) en getrouwd aldaar op 18 oktober 1750 met Cornelis Verlee, geboren te Ooltgensplaat (ZH) op 19 september 1723, zoon van Hendrik Verlee en Cornelia Arens Groeneweg.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Leendert Dirks Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH), gedoopt te den Bommel (ZH) op 16 januari 1724 (ger), begraven te Ooltgensplaat (ZH) op 11 mei 1772, zoon van Dirck Leenderts Braber (V-f) en Leentje Cornelis van der Weel.

Leendert is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 30 juli 1756 (impost) en getrouwd aldaar op 30 juli 1756 met Pieternella Hommels, gedoopt te Dussen (NB) op 23 april 1713, begraven te Ooltgensplaat (ZH) op 3 februari 1803, dochter van Jacob Machielsz Hommel en Neeltje Dirks Dusseldorp.
Pieternella is later getrouwd te Ooltgensplaat den Bommel op 26 november 1773 (gaarder) met Aert van Dijk, geboren te Almkerk (NB), overleden na februari 1803.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Joost Leendertsz den Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH), gedoopt aldaar op 30 maart 1759 (NG), overleden te den Bommel (ZH) op 19 maart 1823, zoon van Leendert Dirks Braber (VI-b) en Pieternella Hommels.

bakker te Den Bommel

Joost is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 6 juli 1786 (+impost Ooltgensplaat 5-7-1786) en getrouwd aldaar op 29 november 1786 met Maatje Jacobsdr Tiggelman, geboren te den Bommel (ZH), gedoopt aldaar op 26 april 1761, overleden aldaar op 2 augustus 1816, dochter van Jacob Cornelisse Tiggelman en Maatje Gillis van de Veer.

Het huwelijk heeft pas op 29 november pasgevonden wegens ziekte van de bruidegom.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Willemijntje Leenderts Braber, geboren te Ooltgensplaat (ZH), gedoopt aldaar op 5 juli 1760 (NG), dochter van Leendert Dirks Braber (VI-b) en Pieternella Hommels.

Willemijntje is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 3 december 1782 (+impost 2-12-1782) en getrouwd aldaar op 29 december 1782 met Iman Dirks Schuurman(s), geboren te den Bommel (ZH), gedoopt aldaar op 1 april 1759, overleden voor 14 december 1783 (voor doop dochter), zoon van Dirk Pietersz Schuurman en Ariaantje Imans Mosselman.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Cornelia den Braber, gedoopt te Ooltgensplaat (ZH) op 3 april 1768 (NG), overleden aldaar op 14 september 1830, dochter van Leendert Dirks Braber (VI-b) en Pieternella Hommels.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 18 juni 1791 (+impost 18-6-1791) en getrouwd aldaar op 10 juli 1791 met Dingeman Johannesz van Kempen, bouwman, gedoopt te Ooltgensplaat (ZH) op 22 juli 1764, overleden aldaar op 1 februari 1837, zoon van Johannis van Kempen en Johanna van Es.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Dirk den Braber, bouwman, geboren te Ooltgensplaat (ZH) op 14 januari 1770 (NG), overleden aldaar op 1 december 1832, begraven aldaar, zoon van Leendert Dirks Braber (VI-b) en Pieternella Hommels.

bij zijn overlijden werd hij vermeld als weduwnaar; dit is tegenstrijdig met de overlijdensdatum van Lijntje 1,5 maand na zijn overlijden.

Dirk is in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 23 oktober 1801 (=impost) en getrouwd aldaar op 9 november 1801 (SB) met Lijntje Wouters de Neeff, gedoopt te Ooltgensplaat (ZH) op 3 december 1775 (NG) (doopgetuige was de vader), overleden te Ooltgensplaat (ZH) op 20 januari 1833, begraven aldaar, dochter van Wouter Cornelis de Neef en Adriaantje Gerrits Kleinjan.

Uit dit huwelijk:

VIII-a : Jacob den Braber, broodbakker en herbergier, geboren te den Bommel (ZH) op 2 februari 1790, gedoopt aldaar op 7 februari 1790, overleden aldaar op 3 maart 1853, zoon van Joost Leendertsz den Braber (VII-a) en Maatje Jacobsdr Tiggelman.

broodbakker te Den Bommel, herbergier, assessor en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van den Bommel, diaken 1827-1828 en 1834-1835, ouderling 1837-1839 en 1849-1851.

Jacob is getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 14 maart 1823 met Geertruy van der Sluijs, particuliere, geboren te den Bommel (ZH) op 13 september 1799, gedoopt te den Bommel op 15 september 1799, overleden te den Bommel (ZH) op 14 november 1886, dochter van Corstiaan van der Sluijs (Sluis) en Jannetje van der Meij (Meyde).

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Leendert den Braber, kleermaker, geboren te den Bommel (ZH) op 13 juni 1796, gedoopt aldaar op 19 juni 1796 (NG), overleden aldaar op 24 november 1840, zoon van Joost Leendertsz den Braber (VII-a) en Maatje Jacobsdr Tiggelman.

Leendert is getrouwd te den Bommel (ZH) op 11 april 1822 met Jacomina Both, dienstmeid, geboren te Sommelsdijk (ZH) op 15 maart 1795, overleden te den Bommel (ZH) op 31 oktober 1874, dochter van Pieter Both en Cornelia Stoot.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Johanna den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 27 juli 1797, gedoopt aldaar op 6 augustus 1797 (NG), overleden aldaar op 3 oktober 1828, dochter van Joost Leendertsz den Braber (VII-a) en Maatje Jacobsdr Tiggelman.

Johanna is getrouwd te den Bommel (ZH) op 10 maart 1820 met Jan van der Sluijs, schippersknecht, geboren te den Bommel (ZH) op 26 maart 1797, gedoopt te den Bommel op 2 april 1797, overleden te den Bommel (ZH) op 5 juni 1885, zoon van Corstiaan van der Sluijs (Sluis) en Jannetje van der Meij (Meyde).
Jan is later getrouwd te den Bommel (ZH) op 9 september 1829 met Kornelia Hartoog, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1793, overleden te den Bommel (ZH) op 13 mei 1844, dochter van Johannis Hartoog en Hendrina de Jongh. Kornelia was weduwe van Marinus van der Jagt, overleden voor september 1829. Jan is later getrouwd te den Bommel (ZH) op 26 juni 1844 met Trijntje Spoor, geboren te den Bommel (ZH) rond 1796, overleden aldaar op 20 oktober 1866, dochter van Anthonij Spoor en Maatje van Stelle.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Adrianus den Braber, landarbeider, geboren te Ooltgensplaat (ZH) op 19 maart 1815, overleden te Nieuwe-Tonge (ZH) op 10 januari 1892, begraven aldaar, zoon van Dirk den Braber (VII-d) en Lijntje Wouters de Neeff.

Adrianus is getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 3 juni 1838 met Trijntje Siebranse, arbeidster, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 20 augustus 1816, overleden aldaar op 24 augustus 1898, begraven aldaar, dochter van Adrianus Siebranse en Aagtje Timmer.

Uit dit huwelijk:

IX-a : Joost den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 6 september 1828 (ned.herv.), overleden aldaar op 19 maart 1909, zoon van Jacob den Braber (VIII-a) en Geertruy van der Sluijs.

broodbakker te Den Bommel (Kaai 73), diaken 1860-1861, ouderling 1862, maar bedankte reeds in mei 1862, trad in 1890 uit de Ned. Hervormde Kerk.

Joost is getrouwd te den Bommel (ZH) op 28 oktober 1852 (1) met Dina van der Elst, geboren te den Bommel (ZH) op 17 februari 1828 (ned.herv.), overleden aldaar op 25 januari 1875, dochter van Pieter van der Elst en Elizabeth Slis.

zij kregen 15 kinderen waarvan er slechts 2 volwassen werden.

Uit dit huwelijk:

Joost is in ondertrouw gegaan te Oude-Tonge (ZH) op 9 juli 1879 en getrouwd aldaar op 24 juli 1879 (2) met Maartje van Loveren, geboren te Oude-Tonge (ZH) op 27 september 1836, overleden te den Bommel op 22 oktober 1897, dochter van Wouter van Loveren en Maartje Bogerman.


IX-b : Jannetje den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 8 juli 1832, overleden te Dirksland (ZH) op 18 februari 1915, dochter van Jacob den Braber (VIII-a) en Geertruy van der Sluijs.

Jannetje is getrouwd te den Bommel (ZH) op 1 december 1853 met David van Weel Jnz, gedoopt te den Bommel (ZH) op 26 maart 1829, overleden te Dongen (NB) op 12 april 1907, zoon van Jacob van Weel en Dina Vreeswijk.

landbouwer te den Bommel, meelfabr. en leerlooier te 's-Gravenmoer.
ook nog 3 jong overleden kinderen (-2)

Uit dit huwelijk:

IX-c : Maatje den Braber, arbeidster, geboren te den Bommel (ZH) op 19 augustus 1825, overleden aldaar op 24 februari 1896, dochter van Leendert den Braber (VIII-b) en Jacomina Both.

Maatje is getrouwd te den Bommel (ZH) op 11 juni 1851 met Gerrit Roosa, bouwknecht, geboren te Ooltgensplaat (ZH) op 13 januari 1820, overleden te den Bommel (ZH) op 18 juli 1858, zoon van Gijsbertus Roosa en Maria van Veggelen.

Uit dit huwelijk:

IX-d : Cornelia den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 13 juni 1832, overleden te Ooltgensplaat (ZH) op 29 juni 1905, dochter van Leendert den Braber (VIII-b) en Jacomina Both.

Cornelia is getrouwd te den Bommel (ZH) op 12 mei 1860 met Leendert Leenheer, arbeider, geboren te Ooltgensplaat (ZH) op 17 november 1836, overleden aldaar op 20 november 1903, zoon van Willem Leenheer en Elisabeth van Gulik.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Johanna den Braber, dienstbode en arbeidster, geboren te den Bommel (ZH) op 1 juli 1835, overleden aldaar op 17 juni 1909, dochter van Leendert den Braber (VIII-b) en Jacomina Both.

Johanna is getrouwd te den Bommel (ZH) op 27 april 1864 met Jacob Janszn Raap, arbeider, geboren te den Bommel (ZH) op 26 september 1835, overleden aldaar op 6 januari 1917, zoon van Jan Raap en Maatje Kooijman.

Uit dit huwelijk:

IX-f : Adrianus den Braber, arbeider, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 5 september 1840, overleden aldaar op 30 oktober 1874, zoon van Adrianus den Braber (VIII-d) en Trijntje Siebranse.

Adrianus is getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 11 juli 1873 met Wilhelmina Margarita Hartman, arbeidster, geboren te Dinteloord op 16 december 1849, overleden te Nieuwe-Tonge (ZH) op 29 november 1918, dochter van Cornelis Hartman en Elizabeth van Beveren.
Wilhelmina is later getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 19 mei 1876 met Aren Admiraal, geboren te Sommelsdijk (ZH) rond 1844, overleden te Nieuwe-Tonge (ZH) op 15 december 1916, zoon van Simon Admiraal en Maria Prins.

Uit dit huwelijk:

IX-g : Lijntje den Braber, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 12 augustus 1843 (ned.herv.), overleden aldaar op 12 december 1927, begraven aldaar op 15 december 1927, dochter van Adrianus den Braber (VIII-d) en Trijntje Siebranse.

Lijntje is getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 29 april 1870 met Jacob den Engelsman, landarbeider, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 25 mei 1839, overleden aldaar op 25 juni 1921, begraven aldaar op 29 juni 1921, zoon van Jasper den Engelsman en Jacoba Kwaadland.

Uit dit huwelijk:

IX-h : Jan den Braber, arbeider en rijksambtenaar, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 26 november 1852, overleden te Rotterdam op 24 juni 1919, zoon van Adrianus den Braber (VIII-d) en Trijntje Siebranse.

Jan was eerst arbeider te Nieuwe Tonge, later werd hij Rijksambtenaar te Maastricht. In 1907 was hij Commies bij 's-Rijksbelastingen te Rotterdam.

Jan is getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 30 juni 1883 met Adriaantje van den Broek, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 24 augustus 1852, overleden te Rotterdam op 18 december 1916, dochter van Paulus van den Broek en Kommertje van den Ouden.

Uit dit huwelijk:

IX-i : Aagje den Braber, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 7 juli 1855 (ned.herv.), overleden te Beverwijk (NH) op 20 augustus 1944, dochter van Adrianus den Braber (VIII-d) en Trijntje Siebranse.

Aagje is getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 29 maart 1878 met Cornelis Overdorp, arbeider, geboren te Dirksland (ZH) op 12 november 1854, overleden te Beverwijk (NH) op 22 november 1943, zoon van Machiel Overdorp en Magdalena Koole.

Uit dit huwelijk:

X-a : Geertruy den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 29 maart 1853, overleden te Kortgene (Ze) op 17 november 1923, dochter van Joost den Braber (IX-a) en Dina van der Elst.

Geertruy is in ondertrouw gegaan te den Bommel (ZH) op 21 oktober 1876 en getrouwd aldaar op 1 november 1876 met Jacob Gerrit Luijendijk, landbouwer en herbergier, geboren te den Bommel (ZH) rond 1850, overleden na 1923, zoon van Cornelis Luyendijk en Wilhelmina Gerardina Cornelia du Bouiff.

Uit dit huwelijk:

X-b : Jacob den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 18 januari 1859 (ned.herv.), overleden te den Bommel op 9 februari 1937, zoon van Joost den Braber (IX-a) en Dina van der Elst.

hij was bakker te Den Bommel, later werkman bij het waterschap "De Dijkring Flakkee" en hoofdman bij het dijkleger. Plaatselijk correspondent van dagblad "De Standaard".

Jacob is getrouwd te den Bommel (ZH) op 22 april 1886 met Arendje Jacomina Vermaas, geboren te den Bommel (ZH) op 27 januari 1858 (ned.herv.), overleden aldaar op 6 januari 1919, dochter van Bestman Vermaas en Jannetje van Weel.

Uit dit huwelijk:

X-c : Trijntje den Braber, geboren te Nieuwe-Tonge (ZH) op 24 mei 1874, overleden te Sommelsdijk (ZH) op 30 november 1952, begraven te Nieuwe-Tonge (ZH) op 3 december 1952, dochter van Adrianus den Braber (IX-f) en Wilhelmina Margarita Hartman.

Trijntje is getrouwd te Nieuwe-Tonge (ZH) op 27 mei 1898 met Simon van Eck, geboren te Oude-Tonge (ZH) op 5 februari 1873, overleden te Nieuwe-Tonge (ZH) op 10 april 1939, zoon van Cornelis van Eck en Maria van der Veer.

Uit dit huwelijk:

X-d : Johannes Adrianus den Braber, secretarie ambtenaar en hoofdcommies afd. Financiën te Rotterdam, geboren te Sint Kruis (Ze) op 2 september 1887, overleden te Rotterdam op 18 augustus 1923, begraven aldaar op 21 augustus 1923 (begraafplaats Crooswijk), zoon van Jan den Braber (IX-h) en Adriaantje van den Broek.

Johannes is getrouwd te Utrecht op 20 augustus 1913 met Jacoba Geertruida Groenendijk, geboren te Rotterdam op 5 november 1878, overleden aldaar op 18 maart 1935, dochter van Cornelis Groenendijk en Maria Johanna de Haas.

Uit dit huwelijk:

X-e : Adrianus den Braber, geboren te Sint Kruis (Ze) op 24 mei 1892, overleden te Poortugaal (ZH) op 7 februari 1921, zoon van Jan den Braber (IX-h) en Adriaantje van den Broek.

Adrianus is getrouwd te Nieuwpoort (ZH) op 7 augustus 1919 met Gerritje Littel, geboren te Hillegersberg (ZH) op 22 juli 1892, overleden na 1944, dochter van Dirk Littel en Willemina de Koster.

Uit dit huwelijk:

XI-a : Bestman den Braber, geboren te den Bommel (ZH) op 19 augustus 1889, overleden te Rotterdam op 28 februari 1983 (Ikazia-ziekenhuis), begraven aldaar op 3 maart 1983 (NH-begraafplaats IJsselmonde), zoon van Jacob den Braber (X-b) en Arendje Jacomina Vermaas.

broodbakkersknecht, bakker resp. te Den Bommel, Middelharnis, Goudswaard, Oud-Beijerland en Rotterdam, later broodbezorger.

Bestman is getrouwd te Oud-Beijerland (ZH) op 19 december 1912 met Luikje Maria Snijders, geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 11 augustus 1891, overleden te Rotterdam op 12 februari 1987, dochter van Leendert Snijders en Kaatje Mast.

Uit dit huwelijk:

XI-b : Joost den Braber, huisschilder, geboren te den Bommel (ZH) op 31 december 1890, overleden te Rotterdam op 7 oktober 1959, zoon van Jacob den Braber (X-b) en Arendje Jacomina Vermaas.

Joost is getrouwd te Oud-Beijerland (ZH) op 25 augustus 1932 met Bastiaantje Booman, geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 18 januari 1896, overleden te Rotterdam op 24 januari 1976, dochter van Arie Booman en Kornelia Boomgaars.

Uit dit huwelijk:

XI-c : Leendert den Braber, brigadier van politie, opperwachtmeester gemeentepolitie, hoofdagent en controleur (STILO), geboren te den Bommel (ZH) op 21 februari 1894 (ned.herv.), overleden te Zwolle (Ov) op 31 mei 1972, zoon van Jacob den Braber (X-b) en Arendje Jacomina Vermaas.

Leendert is getrouwd te Zwolle (Ov) op 13 september 1923 met Willemke Selhorst, geboren te Zwolle (Ov) op 24 januari 1902 (ned.herv.), overleden aldaar op 24 juli 1990, gecremeerd, dochter van Hendrik Selhorst en Grietje van der Meer.

Uit dit huwelijk:

XI-d : Pieter den Braber, boekhouder, geboren te den Bommel (ZH) op 3 november 1895, overleden te Rotterdam op 11 december 1945 (t.g.v. een noodlottig ongeval), begraven te Velsen op 15 december 1945, zoon van Jacob den Braber (X-b) en Arendje Jacomina Vermaas.

De persoonskaart geeft als overlijdensdatum 11 oktober 1945; de overlijdensadvertentie geeft 11 december 1945.

Pieter is getrouwd te Groningen op 3 juni 1922 met Theodora Eugenia Hendrika Ruijter, gymonderwijzeres, geboren te Amsterdam op 18 februari 1892, overleden op 3 augustus 1973, dochter van Jan Hugo Ruijter en Barendina Christina Elisabeth Recourt.

Uit dit huwelijk:

XI-e : Johan Jan "Joop" den Braber, geboren te Rotterdam op 18 juni 1915, overleden te Zürich (Zwitserland) op 7 november 1997, zoon van Johannes Adrianus den Braber (X-d) en Jacoba Geertruida Groenendijk.

Johan is getrouwd te Zürich (Zwitserland) op 27 december 1947 met Elsa Dreifuss, geboren te Lengnau (Zwitserland) op 2 januari 1919, overleden te Zürich (Zwitserland) op 5 mei 2004, dochter van Silvan Dreifuss en Bertha Rosenstiel.

Uit dit huwelijk:

XI-f : Adriaantje "Jeanne" den Braber ook genaamd 's-Jeantje den Braber, geboren op 7 december 1918, dochter van Johannes Adrianus den Braber (X-d) en Jacoba Geertruida Groenendijk.

Adriaantje is getrouwd voor mei 1947 met J.G.J.M. Ackermans, overleden voor 2008.

Uit dit huwelijk:

XI-g : Jan Dirk "Jan" den Braber, kantoorbediende, buitengewoon geemployeerd PTT-klerk en telefoondienst employé, geboren te Rotterdam op 1 augustus 1920, overleden aldaar op 28 maart 1988, begraven aldaar op 31 maart 1988 (begraafplaats Oud-Kralingen), zoon van Adrianus den Braber (X-e) en Gerritje Littel.

Jan is getrouwd te Rotterdam op 12 juni 1945 met Francijntje Maaswinkel, geboren te Overschie op 18 september 1921, overleden op 16 maart 2015, begraven te Bennekom (Ge) op 21 maart 2015 (Gemeentelijke Begraafplaats).

Bij haar overlijden werd ze Zr. den Braber genoemd.

Uit dit huwelijk:

XII-a : Jakob den Braber, geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 8 maart 1913, overleden te Rotterdam op 1 december 2016, begraven aldaar op 9 december 2016 (Zuiderbegraafplaats), zoon van Bestman den Braber (XI-a) en Luikje Maria Snijders.

bankemployé, 1946-1947 PR-man dagblad "De Rotterdammer", 1967-1978 directeur van zes samenwerkende organisaties voor bestrijding van volksziekten.

Jacob is getrouwd te Rotterdam op 27 april 1938 met Cornelia Bakker, geboren te Rotterdam op 22 juni 1911, overleden aldaar op 25 februari 1987, begraven te Rotterdam-Zuid op 3 maart 1987 (algemene Zuider begraafplaats), dochter van Nicolaas Jan Bakker en Ida van Krimpen.

Uit dit huwelijk:

XII-b : Leendert den Braber, schilder en chauffeur, geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 16 februari 1917, overleden te Ede op 17 juni 1993, begraven te Veenendaal, zoon van Bestman den Braber (XI-a) en Luikje Maria Snijders.

Leendert is getrouwd te Veenendaal op 29 augustus 1946 met Adriana Alberdina van Doorn, geboren te Veenendaal op 4 oktober 1920, overleden op 16 maart 1998, begraven te Veenendaal, dochter van Rijk van Doorn en Wilhelmina Everdina van Ginkel.

Uit dit huwelijk:

XII-c : Jacob "Jaap" den Braber, geboren te Rotterdam op 13 september 1933, zoon van Joost den Braber (XI-b) en Bastiaantje Booman.

Jacob is getrouwd te Rotterdam op 13 augustus 1957 met Ariana "Ria" Lagerwerf, geboren te Rotterdam op 20 maart 1933, dochter van Aria Lagerwerf en Zoetje Buurman.

Uit dit huwelijk:

XII-d : Jacob Hendrik "Jaap" den Braber, electricien, hulpbesteller PTT, lichtdrukker en administrateur, geboren te Zwolle (Ov) op 16 april 1925, overleden aldaar op 24 augustus 1986, gecremeerd aldaar op 28 augustus 1986, zoon van Leendert den Braber (XI-c) en Willemke Selhorst.

Jacob is getrouwd te Zwolle (Ov) op 25 november 1954 met Hendrika "Riek" Dekker, geboren te Zwolle (Ov) op 2 december 1924, overleden aldaar op 1 maart 2016, begraven aldaar op 7 maart 2016 (begraafplaats Bergklooster), dochter van Jan Dekker en Hendrika Hameka.

Uit dit huwelijk:

XII-e : Grietje "Greet" den Braber, secretaresse, geboren te Zwolle (Ov) op 18 april 1927 (RK), overleden te Hoek van Holland [gem. Rotterdam] op 20 april 1992, begraven te Hoek van Holland op 24 april 1992 (RK-deel v.d. Algemene Begraafplaats), dochter van Leendert den Braber (XI-c) en Willemke Selhorst.

Zowel haar overlijdensadvertentie en grafsteen geven als voornamen Margaretha Theresia Heine-den Braber. Haar officiële geboortenaam is echter Grietje den Braber.

Grietje is getrouwd te Amsterdam op 22 november 1956 met Willem Johannes Maria "Wim" Heine, geboren te Wormerveer op 16 augustus 1929, zoon van Gerbrand Nicolaas Heine en Maria Hendrika Stevens.

Uit dit huwelijk:

XII-f : Leendert "Leo" den Braber, geboren te Zwolle (Ov) op 11 juni 1928, overleden te Delft op 24 mei 2009, zoon van Leendert den Braber (XI-c) en Willemke Selhorst.

Hij was militair.

Leendert is getrouwd te 's-Gravenhage op 1 augustus 1951 (1) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 24 juli 1972 van) Jannetje "Jenny" van der Heiden, geboren te 's-Gravenhage op 4 maart 1930.

zij was beeldhouwster, grafisch ontwerpster, schilder. Pseudoniem: Jenny Fleur
Jannetje is later getrouwd te 's-Gravenhage op 12 februari 1975 met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 28 mei 1980 van) Leendert "Leo" den Braber, geboren te Zwolle (Ov) op 11 juni 1928, zie XII-f.

Uit dit huwelijk:

Leendert is getrouwd te 's-Gravenhage op 12 februari 1975 (2) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 28 mei 1980 van) Jannetje "Jenny" van der Heiden, geboren te 's-Gravenhage op 4 maart 1930.

Leendert is getrouwd te 's-Gravenhage op 18 december 2001 (3) met Mediha Arikan, geboren te Kirsehir (Turkije) op 5 maart 1959.


XII-g : Wim den Braber, geboren te Zwolle (Ov) op 14 mei 1934, zoon van Leendert den Braber (XI-c) en Willemke Selhorst.

Wim is getrouwd te Ommen op 4 oktober 1957 met Geertruida "Truus" Kinket, geboren te Zwolle (Ov) op 19 januari 1936, dochter van Hendrik Kinket en Maartje Adriana Karssing.

Uit dit huwelijk:

XII-h : Barendina Christina Elisabeth "Dien" den Braber, geboren te Rotterdam op 4 januari 1928, dochter van Pieter den Braber (XI-d) en Theodora Eugenia Hendrika Ruijter.

Barendina was gehuwd met Hugo Reynders, dr., geboren te Oostburg (Ze) op 21 januari 1928, overleden te Hengelo op 26 november 2013, gecremeerd.

Hij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit dit huwelijk:

XII-i : Irène den Braber, geboren te Amsterdam op 7 april 1950, dochter van Johan Jan "Joop" den Braber (XI-e) en Elsa Dreifuss.

Irène is getrouwd te Genève (Zwitserland) op 27 juni 1981 met Georges Berreby, geboren te El Ariana (Tunesië) op 1 mei 1945, zoon van Moise Berreby en Beya Azoura.

Uit dit huwelijk:

XII-j : Lena "Leny" den Braber, geboren te Rotterdam op 7 november 1954, dochter van Jan Dirk "Jan" den Braber (XI-g) en Francijntje Maaswinkel.

Lena is gehuwd met C.W. "Cor" Schaap.

Uit dit huwelijk:

XIII-a : Bert Bestman Nico "Bert" den Braber, geboren te Rotterdam op 28 januari 1940, zoon van Jakob den Braber (XII-a) en Cornelia Bakker.

Bert is leraar Nederlands en Engels aan de Chr. Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland.

Bert is getrouwd te Rotterdam op 5 september 1963 met Lena Jozina "Leny" van Krimpen, geboren te Rotterdam op 21 april 1942, dochter van Maarten van Krimpen en Cornelia de Jonge.

Uit dit huwelijk:

XIII-b : Ida Luikje Maria "Ida" den Braber, geboren te Rotterdam op 3 juli 1942, dochter van Jakob den Braber (XII-a) en Cornelia Bakker.

Ida is getrouwd te Rotterdam op 26 januari 1962 met Pieter "Piet" van der Laarse, electromonteur, geboren te Rotterdam op 15 oktober 1932, zoon van Alexander Wilhelmus van der Laarse en Margaretha de Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

XIII-c : Louise Maria "Loes" den Braber, geboren op 23 oktober 1944, dochter van Jakob den Braber (XII-a) en Cornelia Bakker.

Louise is gehuwd met Willem "Wim" de Roon, geboren te Rotterdam op 1 september 1940, zoon van Arend de Roon en Dina van Wijk.

Uit dit huwelijk:

XIII-d : Nico Jan "Nico" den Braber, geboren te Rotterdam op 26 oktober 1946, zoon van Jakob den Braber (XII-a) en Cornelia Bakker.

Nico is getrouwd op 12 mei 1971 met Margarete "Gré" Maaskant, geboren te Rotterdam op 3 februari 1947, dochter van Hendrikus Maaskant en Katharina Julie Bresser.

Uit dit huwelijk:

XIII-e : Christina Helena "Tineke" den Braber, geboren te Rotterdam op 31 december 1951, dochter van Jakob den Braber (XII-a) en Cornelia Bakker.

Christina is getrouwd op 13 december 1973 met Freerk Vaatstra, geboren op 10 mei 1950, zoon van Johannes Vaatstra en Hilje Zijlstra.

Uit dit huwelijk:

XIII-f : Bestman den Braber, geboren te Amsterdam op 28 augustus 1947, zoon van Leendert den Braber (XII-b) en Adriana Alberdina van Doorn.

Bestman is getrouwd op 24 juni 1971 (of 8 juli 1971) met Bertha Janny Everdina van Remmerden, geboren op 26 augustus 1949.

Uit dit huwelijk:

XIII-g : Rijk den Braber, geboren te Amsterdam op 14 maart 1952, zoon van Leendert den Braber (XII-b) en Adriana Alberdina van Doorn.

LPG installatie, inbouw en reparaties.

Rijk is getrouwd te Nunspeet op 23 juni 1978 met Hendrika "Riky" Hop, geboren te Ermelo (Ge) op 13 juni 1957, dochter van Hedrik Hop en Aartje van Norel.

Uit dit huwelijk:

XIII-h : Bastiaantje "Jeanine" den Braber, geboren te Goudswaard op 5 mei 1959, dochter van Jacob "Jaap" den Braber (XII-c) en Ariana "Ria" Lagerwerf.

Bastiaantje is getrouwd te Leiden op 23 april 1986 met Etienne Albert Jean Nicola Blokker, geboren op 8 februari 1958.

Uit dit huwelijk:

XIII-i : Suze den Braber, geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 24 maart 1961, dochter van Jacob "Jaap" den Braber (XII-c) en Ariana "Ria" Lagerwerf.

Suze is getrouwd te Maasdam (ZH) op 27 februari 1992 met Almar Bender, geboren op 16 januari 1966.

Uit dit huwelijk:

XIII-j : Jolande den Braber, geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 16 september 1965, dochter van Jacob "Jaap" den Braber (XII-c) en Ariana "Ria" Lagerwerf.

Jolande is getrouwd te Utrecht op 12 augustus 1993 met Christiaan Bert "Christiaan" Winter, geboren op 23 maart 1967.

Uit dit huwelijk:

XIII-k : Robert Leendert Paul "Rob" den Braber, schilder en gemeente-ambtenaar, geboren te Gorinchem op 10 september 1952, zoon van Leendert "Leo" den Braber (XII-f) en Jannetje "Jenny" van der Heiden.

Robert is getrouwd te Voorburg (ZH) op 11 mei 1979 met Ilonka Elisabeth Antonia Maria van Kempen, geboren te Voorburg (ZH) op 25 mei 1959.

Uit dit huwelijk:

XIII-l : Peter den Braber, geboren te Gorinchem op 20 februari 1955, zoon van Leendert "Leo" den Braber (XII-f) en Jannetje "Jenny" van der Heiden.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

XIV-a : Edwin Robert "Edwin" den Braber, geboren te Rotterdam op 14 oktober 1965, zoon van Bert Bestman Nico "Bert" den Braber (XIII-a) en Lena Jozina "Leny" van Krimpen.

boekhouder o.a. te Numansdorp.

Edwin is getrouwd te Oud-Beijerland (ZH) op 3 oktober 1997 met José Corline van der Hoek, geboren te Dordrecht op 3 oktober 1964 (of Rotterdam), dochter van Arie van der Hoek en Wilhelmina Cornelia Candel Bijl.

verkoopster te Oud-Beijerland

Uit dit huwelijk:

XIV-b : Caroline den Braber, geboren op 20 september 1967, dochter van Bert Bestman Nico "Bert" den Braber (XIII-a) en Lena Jozina "Leny" van Krimpen.

Caroline is getrouwd te Oud-Beijerland (ZH) op 3 juli 1992 met John Stark, geboren op 26 oktober 1967.

John is werkzaam bij Shell.

Uit dit huwelijk:

XIV-c : Marjon Zerline "Marjon" den Braber, geboren op 13 december 1971, dochter van Nico Jan "Nico" den Braber (XIII-d) en Margarete "Gré" Maaskant.

Marjon is getrouwd te Barendrecht op 10 september 2000 met Marco Schlüter, geboren te Rotterdam op 12 maart 1971.

Uit dit huwelijk:

XIV-d : Lisanne Merula "Lisanne" den Braber, geboren te Rotterdam op 10 november 1983, dochter van Nico Jan "Nico" den Braber (XIII-d) en Margarete "Gré" Maaskant.

Lisanne is getrouwd op 1 augustus 2008 met René Hoorn, geboren te Rotterdam op 29 december 1967.

Uit dit huwelijk:

XIV-e : Leendert Ronald den Braber, geboren te Veenendaal op 22 december 1971, zoon van Bestman den Braber (XIII-f) en Bertha Janny Everdina van Remmerden.

Leendert is getrouwd op 23 december 2004 met Petronella Elisabeth Theresia "Perone" Cobben, geboren te Breda op 8 februari 1964, dochter van Hubertus Johannes Cobben en Petronella Wilhelmina Theresia van der Heijden.

Uit dit huwelijk:

XIV-f : Aartje Hendrika "Anita" den Braber, geboren te Rhenen op 27 december 1980, dochter van Rijk den Braber (XIII-g) en Hendrika "Riky" Hop.

Aartje is getrouwd te Veenendaal op 5 juli 2002 met Jeroen Zoetekouw, geboren op 24 december 1976.

Uit dit huwelijk:Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl