Fragmentgenealogie Brabers uit

Oosterhout, Oisterwijk

(nog niet aansluitbaar)

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste wijziging: 14 mei 2004

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl


Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:

In de periode 1998 t/m laatste update (januari 2001):
dhr. A. (Aad) van Edelbroek uit Milsbeek

Sindsdien zijn er geen aanvullingen meer ontvangen.

 


I : Johannes Johannesz Brabers, overleden na 1659

Hij is huwelijksgetuige te Oosterhout in 1659

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

II-a : Petrus Janssen Braber, geboren te Oosterhout rond 1637, zoon van Johannes Johannesz Brabers (I).

Hij is in ondertrouw gegaan te Dongen (NB) op 6 april 1669 en getrouwd aldaar op 22 april 1669 (SB) met Lijsken Matthijsen Antonissen, geboren te Dongen (NB), begraven aldaar op 22 februari 1717.

Uit dit huwelijk:

II-b : Cornelis Janssen Brabers, afkomstig uit Oosterhout, zoon van Johannes Johannesz Brabers (I).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 6 juli 1659 en getrouwd aldaar op 20 juli 1659 (SB), getrouwd aldaar op 20 juli 1659 voor de kerk (RK) met Ysken Gijsbrechs Michielsen, dochter van Gijsbrecht Michielsen.

Uit dit huwelijk:

III-a : Matthias Peters Brabers, gedoopt te Oosterhout op 6 november 1675 (RK), overleden na 1717, zoon van Petrus Janssen Braber (II-a) en Lijsken Matthijsen Antonissen.

Hij is getrouwd te Dongen op 31 mei 1697 voor de kerk (RK) (1) met Johanna Fransen, begraven te Dongen (NB) op 28 juli 1706.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd in 1706 of 1707 (2) met Antonia Timmermans.

Uit dit huwelijk:

III-b : Johanna Cornelisse "Anna" Braber, geboren te Oosterhout (ontrent het klooster), gedoopt aldaar op 17 oktober 1660 (RK), overleden na september 1730, dochter van Cornelis Janssen Brabers (II-b) en Ysken Gijsbrechs Michielsen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 2 april 1701 en getrouwd aldaar op 17 april 1701 (NG) met Cornelis Adriaans Simons Backx, gedoopt te Oosterhout op 28 oktober 1672 (RK), zoon van Adriaan Simons Backx en Geertruyd Michiels Vermeulen.
(Hij is eerder getrouwd rond 1698 met Gijsberta Wijnandusse van Bemmel, overleden tussen 8 januari 1701 en 2 april 1701.)

Uit dit huwelijk:

III-c : Maria Cornelisdr Brabers, gedoopt te Oosterhout (NB) op 3 augustus 1662 (RK), dochter van Cornelis Janssen Brabers (II-b) en Ysken Gijsbrechs Michielsen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout (NB) op 23 januari 1695 en getrouwd aldaar op 13 februari 1695 (SB) met Cornelis Adriaen Mattijsse, geboren te Oosterhout.
(Hij was weduwnaar van Megheline Hendericx.)

Uit dit huwelijk:

III-d : Petrus Cornelis (van) Braber, geboren te Oosterhout rond 1663, waarschijnlijk zoon van Cornelis Janssen Brabers (II-b) en Ysken Gijsbrechs Michielsen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 7 mei 1689 en getrouwd aldaar op 23 mei 1689 (SB), getrouwd aldaar op 22 mei 1689 voor de kerk (RK) met Adriana Johannes Huybrechen de Jongh, geboren te Oosterhout rond 1665, dochter van Jan Huijbrechts Jan Seben en Maria Adriaans Dirks.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oosterhout (NB) op 21 april 1713 en getrouwd aldaar op 7 mei 1713 met Ariaan Wouterse Klauw, geboren te 's-Gravenmoer. (Hij was weduwnaar van Anneke Jans van Gils.))

Uit dit huwelijk:

III-e : Adriaentje Cornelissen van Brabert, overleden voor april 1717, dochter van Cornelis Janssen Brabers (II-b) en Ysken Gijsbrechs Michielsen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 5 mei 1685 en getrouwd aldaar op 20 mei 1685 (NG) met Steven Jacobs Vermeulen, geboren te Oosterhout (NB).
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oosterhout (NB) op 30 april 1717 en getrouwd aldaar op 17 mei 1717 met Yda Matheeuwse, geboren te Oosterhout (NB).)

Uit dit huwelijk:

IV-a : Franciscus Mattijs Brabers, gedoopt te Dongen (NB) op 21 januari 1701 (RK), zoon van Matthias Peters Brabers (III-a) en Johanna Fransen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oisterwijk op 6 november 1723 en getrouwd aldaar op 21 november 1723 (SB), getrouwd aldaar op 21 november 1723 voor de kerk (RK) met Jenneken Peter Bartholomeus Carremans ook genaamd Joanna Henricus de Wit, gedoopt te Oisterwijk op 2 april 1691 (RK) (doopgetuigen waren Jan Jansen Berghmans en Petronilla Adriaensen van Aelst), begraven te Oisterwijk op 6 november 1748, dochter van Petrus Bartholomeus Carremans en Guilielma Jansen Berghmans.

Zij wordt ook wel Joanna Henricus de Wit genoemd; dit komt omdat zij de weduwe was van Hendrick de Wit.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oisterwijk op 19 mei 1714 en getrouwd aldaar op 3 juni 1714 (SB), getrouwd aldaar op 3 juni 1714 voor de kerk (RK) met Hendrick Paulusz de With, overleden te Oisterwijk (in de Kerkstraat), begraven aldaar op 6 oktober 1717.)

Uit dit huwelijk:

IV-b : Adriana Mathijs Brabers, begraven te Tilburg op 24 februari 1746, dochter van Matthias Peters Brabers (III-a) en Antonia Timmermans.

Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 14 april 1742 en getrouwd aldaar op 29 april 1742 (NG) met Huybert Adriaan Brocken, gedoopt te Tilburg op 13 augustus 1713, zoon van Adriaen Huijbert Huijbert Brocken en Elisabeth Jan Hendrik van Diest.
(Hij is later getrouwd te Tilburg op 12 september 1746 met Maria Huijbert Smulders, gedoopt te Tilburg op 29 september 1719, dochter van Huijbert Hendrick Smolders en Cornelia Peter Cauwenbergh.)

Uit dit huwelijk:

V : Mathias Brabers, gedoopt te Oisterwijk op 21 augustus 1724 (RK), begraven aldaar op 20 december 1773, zoon van Franciscus Mattijs Brabers (IV-a) en Jenneken Peter Bartholomeus Carremans.

In 1759 en 2x in 1763 worden kinderen van Mathias Brabers begraven. Het is wel duidelijk om welke kinderen het gaat, maar omdat ze niet met naam ingeschreven staan, is de exacte datum niet vast te stellen.

Hij is getrouwd te Oisterwijk op 11 mei 1749 (NG) met Maria Goyaertse de Jong, geboren te Udenhout, begraven te Oisterwijk op 10 december 1777, dochter van Godefridus de Jong.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Joanna Matthijs Brabers, gedoopt te Oisterwijk op 17 april 1750 (RK), overleden aldaar op 22 juli 1818, dochter van Mathias Brabers (V) en Maria Goyaertse de Jong.

Zij is getrouwd te Oisterwijk op 21 november 1779 (NG), getrouwd aldaar op 20 november 1779 voor de kerk (RK) (1) met Jacobus Korthout, gedoopt te Oisterwijk op 24 mei 1754 (RK), begraven aldaar op 6 september 1784, zoon van Arnoldus Corthout en Maria Cornelis van Iersel.

Jacobus en Johanna passeren hun testament op 24 juli 1784 te Oisterwijk (N.A. Oisterwijk 5315 f49). Johanna Brabers, weduwe van Jacob Corthout, verkoopt een akker te Oisterwijk, aangekomen via Aernout Corthout, aan Laurens Bolders. (R.A. Oisterwijk 432 f83). Op 9 mei 1785 verkoopt Johanna een weide te Heuclum aan Huybert van Laarhoven, te Moergestel (R.A. Oisterwijk 561 f46). Johanna verkoopt op 6 juni 1785 een akker te Oisterwijk, aanbestorven via haar schoonvader, aan Francis Wagemans (R.A. Oisterwijk 432 f91v). Op 10 juni 1785 maken Johanna Matthijs Brabers en Francis Smulders hun huwelijkscontract, waarbij de belangen van de twee kinderen van Johanna Brabers en Jacobus Korthout veilig gesteld worden (R.A. Oisterwijk 529 f203).

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Oisterwijk op 26 juni 1785 (NG), getrouwd aldaar op 27 juni 1785 voor de kerk (RK) (2) met Joannes Franciscus Smulders, gedoopt te Oisterwijk op 15 juni 1752, begraven te Heukelom (NB) op 21 januari 1821, zoon van Jan Francis Smulders en Maria de Loos.

In Brabantse Leeuw jg.86/p.167 werd in de genealogie Corthout als 2e echtgenoot van Johanna Brabers genoemd Francis Smolders, zoon van Cornelius Smolders en Maria Antonius van Eekelen, ged. RK te Haaren 20 september 1739. In Brabantse Leeuw jg.94/p.81 werd in de genealogie Smulders werd als echtgenoot Joannes Franciscus Smulders vermeld, welke gedoopt werd te Oisterwijk op 15 juni 1752 als zoon van Jan Francis Smulders en Maria de Loos. Haar overlijden in 1818 geeft aan dat deze laatste de juiste is, want daarin werd vermeld dat hij rond 1750 geboren is te Oisterwijk.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Adrianus Mathijs Brabers, geboren te Oisterwijk, gedoopt aldaar op 2 juli 1752 (RK), begraven aldaar op 13 november 1783, zoon van Mathias Brabers (V) en Maria Goyaertse de Jong.

Bij zijn overlijden staat vermeld dat hij goed heeft nagelaten.

Hij is getrouwd te Oisterwijk op 10 februari 1782 (NG), getrouwd aldaar op 10 februari 1782 voor de kerk (RK) met Pieternel Emmen (Ruimen), geboren te Oisterwijk.

Uit dit huwelijk:

VII : Cornelia Adriaen Brabers, geboren te Oisterwijk, dochter van Adrianus Mathijs Brabers (VI-b) en Pieternel Emmen (Ruimen).

Zij is getrouwd te Oisterwijk op 24 november 1782 (NG), getrouwd aldaar op 24 november 1782 voor de kerk (RK) met Andries Jan Pot, geboren te Oisterwijk, gedoopt aldaar op 24 februari 1757 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Pot en Catharina van Haaren), begraven te Oisterwijk op 7 mei 1792, zoon van Joannes Pot en Adriana Maria van Haaren.

Uit dit huwelijk:


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl