het geslacht Braber, voornamelijk woonachtig op Goeree Overflakkee, oorspronkelijk uit Gastel

door J.J.M. (Hans) den Braber, Bilthoven

datum laatste wijziging: 13 mei 2004

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:

In de periode 1998 t/m laatste update (december 2002):
dhr. B.J. Maat, dhr. A. (Arnold) Zuiderent uit Steinhausen (Zwitserland), mevr. M.E. (Marjolijne) Vijverberg-Kalkema

Daarna zijn er geen aanvullingen en correcties meer ontvangen

J.L. Braber (Dreischor) beschrijft in Ons Voorgeslacht 1974/pag.198 e.v. vijf generaties van dit geslacht Braber. In zijn voorwoord meldt hij "De naam van dit geslacht is de samentrekking van het woord Brabander, waarmede dus de herkomst wordt aangegeven. Er bestaan dan ook verschillende families van deze naam die in mannelijke lijn niet met elkaar verwant zijn. Hier volgt de genealogie van één van deze geslachten, bestaande uit klein-landbouwers en schippers, dat in mannelijke linie is uitgestorven.
Echter via dochters komt dit geslacht in menige kwartierstaat voor.".

Sinds de publicatie van 1974 heb ik diverse aanvullingen gevonden. De hiernabeschreven stamboom is dan ook uitgebreider dan die van 1974. In 2001 heb ik een nog niet aansluitbare tak kunnen toevoegen.

 

 

I : Bastiaan Pauwels.

Hij is getrouwd te Gastel (NB) met Neelken Leenderts.

Uit dit huwelijk:

II : Jacob Bastiaanse Braber, gedoopt te Gastel (NB) op 5 februari 1610 (RK), overleden te Oude Tonge (ZH) in het jaar 1654, zoon van Bastiaan Pauwels (I) en Neelken Leenderts.

Jacob, van huis uit Rooms-Katholiek gedoopt, trok vanuit Gastel (Noord-Brabant) naar Middelharnis (Goeree Overflakkee). In die tijd deed men enerzijds als men overging naar de gereformeerde religie, anderzijds zocht men naar nieuwe kansen in de drooggelegde gebieden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse gebieden. Hij was klein-landbouwer te Middelharnis. Rond 1633 vertrok hij naar Oude Tonge, waar hij landbouwer was in het Oudeland van Oude Tonge.

Hij is in ondertrouw gegaan te Middelharnis (ZH) op 3 oktober 1629 en getrouwd aldaar in november 1629 (of sept 1629) (1) met Agnietje Gerrits, geboren te Middelharnis (ZH) rond 1605, overleden te Oude Tonge (ZH) tussen 1636 en 1638.

Zij beleden de Mennonistische godsdienst.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Middelharnis (ZH) op 7 augustus 1639 (2) met Jannetje Gijsberts van Sijp, geboren te Middelharnis (ZH), dochter van Gijsbert Janse van Sijp.

Zij beleden de Mennonistische godsdienst.

Uit dit huwelijk:

III-a : Gerrit Jacobse Braber, gedoopt te Oude Tonge (ZH) op 14 september 1636 (NG), overleden na 1696, zoon van Jacob Bastiaanse Braber (II) en Agnietje Gerrits.

hij was klein-landbouwer aan de Molendijk te Stad aan 't Haringvliet. (of Oude Tonge?)

Hij is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 2 oktober 1655 (1) met Magdalena Lucasse Thiebout, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH) rond 1635, overleden te Middelharnis (ZH) tussen 1675 en 1691, dochter van Lucas Jochums Tyboudt en Jacomijna Leenderts.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 19 december 1691 (2) met Hermtje Barends Mosselman, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH), overleden na 1696, dochter van Barent Engelse Mosselman en Adriaantje Rijcksdr Nattekaas.

Uit dit huwelijk:

III-b : Arend Jacobse Braber, geboren te Oude Tonge (ZH) rond 1645, zoon van Jacob Bastiaanse Braber (II) en Jannetje Gijsberts van Sijp.

hij was klein-landbouwer aan de Noordzijde van de Voorstraat te Stad aan 't Haringvliet.

Hij is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 31 januari 1669 met Adriaantje Pieterse Stadshoek, geboren te Sommelsdijk (ZH) rond 1650, dochter van Pieter Vincentse Stadshouck en Stijntje Gillisse Grovert.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Agnietje Gerrits Braber, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 17 maart 1658 (NG), dochter van Gerrit Jacobse Braber (III-a) en Magdalena Lucasse Thiebout.

Zij is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) in april 1679 met Adriaen Ariese Oosterling, geboren te Ooltgensplaat (ZH) rond 1655, zoon van Arie Jacobse Oosterling en Annetje Hendriks Borckelman.

hij was polderwerker te Stad aan 't Haringvliet.
7 kinderen uit dit huwelijk, geboren tussen 1680 en 1696 te Stad aan 't Haringvliet.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Jacob Gerritse Braber, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 29 april 1662 (NG), overleden te Hellevoetsluis in het jaar 1702, zoon van Gerrit Jacobse Braber (III-a) en Magdalena Lucasse Thiebout.

hij was herbergier te Stad aan 't Haringvliet 1690-1694.

Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 1 september 1686 (attestatie naar Stat 16-9-1686) en getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 29 oktober 1686 (NG) (1) met Maria "Marijtje" Janse Neva, afkomstig uit Dordrecht, overleden te Stad aan 't Haringvliet (ZH) in het jaar 1693.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 9 mei 1694 (2) met Jannetje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Bastiaan Gerritse Braber, polderwerker, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 28 oktober 1665 (NG), overleden voor 1723, zoon van Gerrit Jacobse Braber (III-a) en Magdalena Lucasse Thiebout.

Hij is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 7 mei 1690 met Huigje Stoffelse de Wees, afkomstig uit Stad aan 't Haringvliet (ZH), overleden voor 1737.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Jannetje Gerritsdr Braber, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH) in het jaar 1696, begraven te Ooltgensplaat (ZH) op 10 januari 1758, dochter van Gerrit Jacobse Braber (III-a) en Hermtje Barends Mosselman.

Zij was gehuwd met Aren Cornelisse van Vliet, overleden na 1739.

Vermeld in een acte van Indemniteit, verstrekt of ontvangen door de Kerkeraad van Oud-Beijerland 1703-1811:
Jaapje van Vliet, 20jr en Henrik van Vliet 1/2 jr, kinderen van Ari Kornelisz van Vliet en Jannetje Gerritsdr Braber.
18-12-1735 naar Ooltgensplaat; 1736 naar Stad a/h Haringvliet.

Uit dit huwelijk:

IV-e : Annetje Arense Braber, gedoopt te Dirksland (ZH) op 7 maart 1675, overleden te Nieuwe Tonge (ZH) in het jaar 1735, dochter van Arend Jacobse Braber (III-b) en Adriaantje Pieterse Stadshoek.

Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuwe Tonge (ZH) op 3 juni 1703 en getrouwd aldaar met Jan Arense Craan, geboren te Korendijk (Zuid-Beijerland) rond 1680, begraven te Nieuwe Tonge (ZH) op 5 juni 1737.
(Hij was weduwnaar van Suzanna Lantmans. Hij is later getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 25 januari 1736 met Leyntje Verweij. (Zij was weduwe van Gillis Hoogenboom, overleden voor 1736.))

Uit dit huwelijk:

IV-f : Pieter Arense Braber, gedoopt te Nieuwe Tonge (ZH) op 25 oktober 1676, zoon van Arend Jacobse Braber (III-b) en Adriaantje Pieterse Stadshoek.

Hij is in ondertrouw gegaan te Middelharnis (ZH) op 18 april 1705 met Arendje Gerritse van Wijn, geboren te Middelharnis (ZH).

Uit dit huwelijk:

V-a : Johannes "Jan" Jacobse Braber, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 26 september 1688, overleden te Sommelsdijk (ZH) in het jaar 1730, zoon van Jacob Gerritse Braber (IV-b) en Maria "Marijtje" Janse Neva.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sommelsdijk (ZH) op 24 augustus 1725 en getrouwd aldaar op 15 november 1725 met Lijsbeth Dirkse Langbroek ook genaamd Lijsbeth Dirks Sleuy.
(Zij was weduwe van Abraham Maartensz, overleden voor 1725.)

RA Sommelsdijk 12 januari 1730: Jan Jacobse Braber en Lijsbeth Dirks Sleuy, wed. Abram Maertens.

Uit dit huwelijk:

V-b : Lucas Jacobse Braber, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 1 maart 1693, zoon van Jacob Gerritse Braber (IV-b) en Maria "Marijtje" Janse Neva.

Hij was gehuwd met Agnietje Ariens van Oosten, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 12 december 1683, dochter van Aren Dirkse van Oosten en Lijsbeth Wouterse Vijfhoek.

Uit dit huwelijk:

V-c : Cornelis Jacobse (den) Braber, gedoopt te Hellevoetsluis op 28 mei 1702, overleden voor oktober 1735, zoon van Jacob Gerritse Braber (IV-b) en Jannetje Cornelisdr.

Hij is getrouwd te Hellevoetsluis op 2 mei 1728 met Maria van Biesenburg, geboren te Deventer (Ov), overleden te Hellevoetsluis op 19 april 1765.

Mary van Biesenburgh was dienstbode bij de Baljuw. Zij legde een verklaring af dat in dit huishouden geen roggebrood, wat voor de honden bestemd is, aan het personeel geserveerd wordt. Wel wordt er zo nu en dan roggebrood gegeten, maar dan van het soort, wat bij bakker ... in Brielle gebakken wordt.
(Zij is later getrouwd te Hellevoetsluis op 2 oktober 1735 met Andries Giblons.)

Uit dit huwelijk:

V-d : Magdaleentje Bastiaanse Braber, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 20 april 1691 (NH), overleden na 1756, dochter van Bastiaan Gerritse Braber (IV-c) en Huigje Stoffelse de Wees.

Zij is in ondertrouw gegaan te Stad aan 't Haringvliet (ZH) en getrouwd te Maasdam (ZH) op 7 april 1729 (of Stad aan 't Haringvliet) (NH) met Steven Teunisse Groeneweg, gedoopt te Nieuwe Tonge (ZH) op 29 april 1674 (NH), overleden voor 1735, zoon van Theunis Arentse Groeneweg en Cornelia Stevens Ongeraen.
(Hij was weduwnaar van Oetje Willemse van de Wacht, overleden voor april 1729.)

Uit dit huwelijk:

V-e : Pieter Bastiaanse Braber, gedoopt te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 6 september 1693 (NG), zoon van Bastiaan Gerritse Braber (IV-c) en Huigje Stoffelse de Wees.

Hij is in ondertrouw gegaan te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 21 november 1725 en getrouwd aldaar met Magdalena Marinusse Thiebout, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH) rond 1700, dochter van Marinus Janse Thiebout en Lijsbeth Claesdr.
(Zij was weduwe van Adriaan Janse den Oolikert, overleden voor 1725.)

Uit dit huwelijk:

V-f : Christoffel "Stoffel" Bastiaanse Braber, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH) rond 1700, overleden aldaar voor 1736, zoon van Bastiaan Gerritse Braber (IV-c) en Huigje Stoffelse de Wees.

Hij is in ondertrouw gegaan te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 17 april 1729 en getrouwd aldaar met Cornelia de Jager, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH), dochter van Cornelis de Jager en Lijsbeth Kloppenburgh.
(Zij is later getrouwd te Stad aan 't Haringvliet (ZH) in het jaar 1736 met Cornelis van Boven.)

Uit dit huwelijk:

VI-a : Jacob den Braber, geboren te Hellevoetsluis, gedoopt aldaar op 18 april 1729, overleden voor september 1833, zoon van Cornelis Jacobse (den) Braber (V-c) en Maria van Biesenburg.

Hij is in ondertrouw gegaan te Klaaswaal (ZH) op 10 september 1773 met Ingetje Philips Nieuwenboer, geboren te Klaaswaal (ZH), gedoopt aldaar op 3 oktober 1734, overleden op 28 april 1786, dochter van Philip Jacobsz Nieuwenboer en Erkje Abrahams van Loijen.
(Zij is eerder getrouwd te Klaaswaal (ZH) op 18 mei 1755 met Leendert van 't Hof.)

Uit dit huwelijk:

VI-b : Huigje Stoffelse Braber, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH) in het jaar 1730, overleden aldaar op 31 oktober 1789, dochter van Christoffel "Stoffel" Bastiaanse Braber (V-f) en Cornelia de Jager.

Zij is in ondertrouw gegaan te Stad aan 't Haringvliet (ZH) op 13 april 1754 (+impost) en getrouwd aldaar op 5 mei 1754 met Gerrit Hendrikse Hardendood, geboren te Stad aan 't Haringvliet (ZH), overleden aldaar op 12 januari 1792, zoon van Hendrik Hardendood en Geertje Janse van der Hart.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Maria den Braber, gedoopt te Klaaswaal (ZH) op 23 januari 1774 (NH), overleden na 1809, dochter van Jacob den Braber (VI-a) en Ingetje Philips Nieuwenboer.

Maria is vernoemd naar haar grootmoeder Maria van Bienenburg. Zij is vermeld als uitgaand lidmaat N.H. te Klaaswaal, vertrekkend naar Zuid Beijerland.

Zij is getrouwd te Numansdorp (ZH) op 3 april 1796 (SB) met Pieter Baijen, geboren te Horst (in het amptel van Kessel in het overquartier van Gelderland).

Uit dit huwelijk:

VII-b : Cornelia den Braber, gedoopt te Klaaswaal (ZH) op 25 mei 1777 (NH), overleden te Numansdorp (ZH) op 14 januari 1816, dochter van Jacob den Braber (VI-a) en Ingetje Philips Nieuwenboer.

Cornelia is vernoemd naar haar grootvader Cornelis den Braber. In 1806 wordt Cornelia den Braber vermeld als uitgaand lidmaat N.H. te Klaaswaal. zij verhuist dan naar Numansdorp.

Zij is getrouwd te Numansdorp (ZH) op 23 april 1797 (NH) met Arie Bastiaansz Groeneweg, gedoopt te Numansdorp (ZH) op 6 april 1761 (NH), overleden aldaar op 12 september 1814, zoon van Bastiaan Pietersz Groeneweg en Aaltje Paulusdr. de Boer.

Uit dit huwelijk:


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl