het Westlandse geslacht Brabander (11 generaties)

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 14 augustus 2008
laatste handmatige wijziging: 24 maart 2013

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl


Eerste versie van de stamboom op Internet op 23 juli 2004. Volledige updates zijn uitgevoerd op 26 januari 2005 en 14 augustus 2008.

Ik dank verder de volgende personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:
2003: Phemie Koopman
2004: Sandra Boeters
2005: Frans van Lier, Patrick de Brabander, Lia Rook, G. Rieff, tak in Breda kunnen toevoegen
2006: Simon Schuur
2008: uit stamboom Brabander van website Anneke van Heiningen enkele aanvullingen overgenomen,
           A. Schouten, Harry Sas

2012: Dirk van Zwienen, A. Schouten, Tom Vermeulen

2013: Willemine Lieuwes, Agatha Schuur-Smits
I : Jodocus Georgius de Brabander, geboren rond 1650 (geschat), zoon van Losse Takken Brabander (Westland).

Jodocus was gehuwd met Anna Verbreght ook genaamd Anna Verbercht.

Uit dit huwelijk:

II : Simon de Brabander, gedoopt te Mechelen-Hanswijkparochie (B) op 5 december 1675 (RK), overleden te Rijsbergen op 17 maart 1746, zoon van Jodocus Georgius de Brabander (I) en Anna Verbreght.

Simon is getrouwd te Mechelen (B) op 1 juni 1698 met Elisabeth Willemsdr Thirion, gedoopt te Rijsbergen op 19 oktober 1675 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius A. Rombouts en Margarita Adriaentssen), overleden na 1734, dochter van Wilhelmus Tirion en Elisabetha Martinetque (Martinus\Marbindt).

Simon de Brabander is afkomstig uit Mechelen (B). Rond 1702 vestigde hij zich met zijn gezin van vrouw en twee kinderen te Rijsbergen. Daar worden nog 8 kinderen geboren. Twee zoons (Jacob en Willem) verhuizen rond 1726 van Rijsbergen naar het Westland (Naaldwijk). Rond 1757 gaat ook de jongste zoon Simon naar het Westland. De vijf dochters bleven in Brabant; zij huwden en woonden allemaal in Breda. Hierdoor is al het nageslacht in het Westland te vinden en niets in West-Brabant.

Uit dit huwelijk:

III-a : Jacob Sijmens de Brabander, gedoopt te Mechelen (B) op 4 mei 1701, overleden te Monster (ZH) op 2 mei 1774, begraven te Naaldwijk (ZH) op 7 mei 1774, zoon van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

hij is gedoopt als Jacob Olivierus de Brabander.

Jacob is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 21 juli 1726 (1) met Jannetje Gerrits Heijmans, afkomstig uit Maassluis (ZH), begraven te Naaldwijk (ZH) op 15 september 1760.
Jannetje is eerder getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 6 augustus 1721 met Leendert Couwenhoven, begraven te Naaldwijk (ZH) op 18 december 1725. Leendert was weduwnaar van Trijntje Huijgen v.d. Beukel, begraven te Naaldwijk (ZH) op 6 mei 1721.

Jacob trouwde op 25-jarige leeftijd met Jannetje Heijmans. Uit dit 34-jarig durend huwelijk zijn geen kinderen bekend, of het moet de Petrus Jacobs Brabander zijn die rond 1757 is geboren. Doopgetuigen van zijn kinderen wijzen wel op een relatie maar zijn doop is niet gevonden.

Uit dit huwelijk:

Jacob is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 25 december 1762 (2) met Neeltje Isaac van der Eijk, geboren te Maasland (ZH) op 13 maart 1740, overleden te Naaldwijk (ZH) op 28 maart 1804, dochter van Isaac Lz van der Eijk en Magteld Jans van der Wegt.
Neeltje is later getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 29 januari 1775 met Cornelis Nieuwland, gedoopt te Naaldwijk (ZH) op 3 april 1746 (prot) (doopgetuige was -), overleden voor 1804, zoon van Abraham Nieuwland en Aagje v.d. Binden.

Na het overlijden van Jacobs's eerste vrouw Jannetje hertrouwde Jacob op 61-jarige leeftijd met de 39-jarig jongere Neeltje van der Eijk. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. De zonen laten zij RK dopen te Monster; de dochters worden protestant gedoopt te Naaldwijk. Jacob krijgt dus 8 kinderen tussen zijn 61-ste en 72-ste. Dat dit juist is, blijkt uit de volgende feiten:
- een aantal doopgetuigen van hun kinderen zijn broers en (schoon)zusters van Jacob. (Willem de Brabander en Caatje v.d. Keuken in 1762, Sijmen de Brabander en Marij [van Liendt] in 1763 en Isabel de Brabander en Philippus van Wingerden in 1769)
- Jacob overleed op bijna 73-jarige leeftijd als Jacob Sijmens de Brabander in 1774. In 1775 hertrouwde Neeltje van der Eijk met Cornelis Nieuwland en kreeg in 1776 nog een dochter.

Uit dit huwelijk:

III-b : Willem Symens de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 16 februari 1703 (RK), begraven te Naaldwijk (ZH) op 18 mei 1785, zoon van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Willem is getrouwd te Zundert (NB) op 19 september 1723 (1) met Josijntje Jansdr van Pelt, overleden voor februari 1727.

Willem is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 16 februari 1727, getrouwd te Monster (ZH) op 2 april 1728 voor de kerk (2) met Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken, afkomstig uit Naaldwijk (ZH), geboren rond 1705 (geschat), begraven aldaar op 17 december 1785.

Uit dit huwelijk:

III-c : Dymphna de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 18 december 1704 (RK), dochter van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Dymphna is in ondertrouw gegaan te Breda op 18 april 1733 en getrouwd aldaar op 3 mei 1733 (NH), getrouwd te Breda-Waterstraat op 3 mei 1733 voor de kerk (RK) (1) met Joannes Obroeck, overleden voor februari 1743.
Joannes was weduwnaar van N.N., overleden voor april 1733.

Uit dit huwelijk:

Dymphna is in ondertrouw gegaan te Breda op 2 februari 1743 en getrouwd aldaar op 3 maart 1743 (NH), getrouwd te Breda-Waterstraat op 3 maart 1743 voor de kerk (RK) (2) met Michiel Hermansz.
Michiel was weduwnaar van Maria Vermeulen, overleden voor februari 1743.

Bij haar tweede huwelijk wordt als vorige echtgenoot Joannes Stabroek genoemd.

III-d : Adriana Simons de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 28 november 1706 (RK), overleden te Breda-Kleine Kerk op 22 december 1770, begraven aldaar op 24 december 1770, dochter van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Breda op 23 april 1730 en getrouwd aldaar op 8 mei 1730 (ook Rijsbergen 10 mei 1730) (NH) met Arnoldus Roeland Kievits, karrelaijer, geboren te Tilburg, overleden te Breda op 10 februari 1762, begraven te Breda-Kleine Kerk op 13 februari 1762.

Op 21 juli 1749 wordt Arnoldus Roelof Kivits, karrelaijer en afkomstig van Breda, poorter van Breda.

Uit dit huwelijk:

III-e : Maria Ludovica "Maria" de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 26 september 1708 (RK), overleden te Breda op 14 september 1761, begraven te Breda-Kleine Kerk op 17 september 1761, dochter van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Maria is in ondertrouw gegaan te Breda op 3 mei 1732 en getrouwd aldaar op 18 mei 1732 (NH), getrouwd te Breda-Waterstraat op 18 mei 1732 voor de kerk (RK) met Hendrik van Turenhout, gedoopt te Breda-Waterstraat op 22 maart 1707 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van den Brant, Cornelia Peeters en Maiken), overleden te Breda op 26 mei 1759, begraven te Breda-Kleine Kerk op 29 mei 1759, zoon van Martinus van Turnout en Jenneke Peeters.

Op 11 juli 1737 wordt Hendrik van Turnhout, kleermaker en afkomstig van Breda ingeschreven als poorter van Breda. Op 8 juli 1745 staat hij borg voor Gerrit van Leeuwen, een kleermaker uit Woerden. Hendrik wordt dan Meester kleermaker genoemd.

Uit dit huwelijk:

III-f : Joanna Symons de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 18 maart 1714 (RK), begraven te Princenhage (NB) op 14 juni 1789, dochter van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Joanna is in ondertrouw gegaan te Breda op 25 april 1739 en getrouwd aldaar op 10 mei 1739 (NH), getrouwd te Breda-Waterstraat op 10 mei 1739 voor de kerk (RK) (1) met Johannes Eli (Elie), geboren te Breda, begraven te Breda-Kleine Kerk op 21 oktober 1747.

Uit dit huwelijk:

Joanna is in ondertrouw gegaan te Breda op 1 juni 1748 en getrouwd op 16 juni 1748 (NH) (2) met Jan Francois Horevorst, begraven te Breda-Kleine Kerk op 23 september 1748.

hij overleed 3 maanden na zijn huwelijk met Joanna de Brabander.
Jan was weduwnaar van N.N., overleden voor juni 1748.

Joanna is in ondertrouw gegaan te Breda-Grote Kerk op 24 mei 1749 en getrouwd aldaar op 8 juni 1749 (NH) (3) met Nicolaas Meijer, geboren te Altrof in Lotharingen, begraven te Princenhage (NB) op 19 november 1788.

Bij zijn huwelijk in 1749 is hij soldaat (korporaal) in garnizoen te Maastricht.


III-g : Anna Maria de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 25 april 1716 (RK), overleden te Breda op 2 februari 1788, begraven te Breda-Kleine Kerk op 5 februari 1788, dochter van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Anna was gehuwd met Joseph Joosens, binnenvoerman, geboren te Antwerpen (B) rond 1727.
Joseph is later in ondertrouw gegaan te Breda op 3 mei 1788 en getrouwd aldaar op 18 mei 1788 (NH), getrouwd te Breda-Brugstraat op 18 mei 1788 voor de kerk (RK) met Antonia Adriaanse van Dijk, geboren te Terheijden (NB) rond 1762.

Uit dit huwelijk:

III-h : Simon Simonsz de Brabander, gedoopt te Rijsbergen op 4 juni 1718 (RK), zoon van Simon de Brabander (II) en Elisabeth Willemsdr Thirion.

Simon is in ondertrouw gegaan te Breda op 18 oktober 1755 en getrouwd aldaar op 23 november 1755 (attestatie naar Maassluis 23 nov. 1755) (NH), getrouwd te Breda-Nieuwstraat op 1 december 1755 voor de kerk (RK) met Maria Willems van Liendt, geboren te Leerdam (ZH).

Uit dit huwelijk:

IV-a : Petrus Jacobus den Brabander, geboren rond 1757 (geschat), waarschijnlijk zoon van Jacob Sijmens de Brabander (III-a) en Jannetje Gerrits Heijmans.

Petrus is getrouwd te Maasland (ZH) op 3 november 1782 met Elisabeth de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Magteld "Matje" de Brabander, gedoopt te Naaldwijk (ZH) op 8 juli 1764 (prot), overleden aldaar op 5 januari 1852, dochter van Jacob Sijmens de Brabander (III-a) en Neeltje Isaac van der Eijk.

Magteld is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 10 juni 1792 met Leendert van der Staal, geboren te Naaldwijk (ZH) op 13 mei 1764, overleden aldaar op 11 februari 1838, zoon van Simon van der Staal en Ariaantje Kruk.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Johannes\Jacobus "Jan" de Brabander, geboren te Poeldijk (ZH), gedoopt te Monster (ZH) op 27 oktober 1769 (RK), overleden te Naaldwijk (ZH) op 16 januari 1848, zoon van Jacob Sijmens de Brabander (III-a) en Neeltje Isaac van der Eijk.

hij is gedoopt als Jacobus.

Johannes\Jacobus is in ondertrouw gegaan te Monster (ZH) op 1 mei 1795 en getrouwd aldaar op 17 mei 1795 (1) met Hermina van der Horst, overleden voor maart 1814.

Uit dit huwelijk:

Johannes\Jacobus is getrouwd te Monster (ZH) op 6 maart 1814 (2) met Aagje Knoppert, geboren te Poeldijk (ZH) op 25 februari 1780, overleden te Naaldwijk (ZH) op 19 januari 1829, dochter van Jacob Knoppert en Rusje de Bruijn.

Johannes\Jacobus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 31 oktober 1829 (3) met Clasina van Wouw, geboren te Naaldwijk (ZH) op 8 mei 1774, overleden aldaar op 17 oktober 1834, dochter van Hendrik van Wouw en Leena van der Hoeven.
Clasina is eerder in ondertrouw gegaan te 's-Gravenzande (ZH) op 21 april 1797 en getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 7 mei 1797 met Arnoldus "Arie" Knoppert, gedoopt te Naaldwijk (ZH) op 23 oktober 1768 (prot) (doopgetuige was -), overleden te Wateringen (ZH) op 18 juli 1827, zoon van Ahaverus "Swerus" Knoppert en Metje Adamse Rams.


IV-d : Symon Willemsz de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 29 juni 1727, gedoopt te Monster (ZH) op 8 juli 1727 (RK), overleden te Naaldwijk (ZH) op 24 december 1821, begraven aldaar op 29 december 1821, zoon van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Symon is getrouwd te Monster (ZH) op 2 januari 1756 met Catharina Jansen "Kaatje" Thoen ook genaamd Catrina Claasdr 't Hoen, gedoopt te Monster (ZH) op 11 maart 1731 (RK) (doopgetuigen waren Willem Gerritse Thoen en Marietje Gerritse v.d. Stribbe), begraven te Naaldwijk (ZH) op 22 december 1810, dochter van Claes Gerritze Thoen ('t Hoen) en Claertje Arends Kock.

Uit dit huwelijk:

IV-e : Elisabeth Willems de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 24 september 1728 (RK), begraven te 's-Gravenzande (ZH) op 3 november 1779 (als Elisabeth van Wingerden), dochter van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Elisabeth is , (ook akte Monster en Naaldwijk), getrouwd te Poeldijk (ZH) op 6 mei 1759 voor de kerk (RK) met Philip Cornelisse Wingerden, gedoopt op 3 mei 1735, zoon van Cornelis Franse van Wingerden en Ermpje Philips Goejenbier.

Uit dit huwelijk:

IV-f : Maria Willems de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 22 januari 1732 (RK), overleden aldaar op 6 april 1811, dochter van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Maria is in ondertrouw gegaan te Naaldwijk (ZH) op 13 mei 1759 en getrouwd te Monster (ZH) op 28 mei 1759 (1) met Cornelis Ariensz Brunswijk (Bronswijk).

Uit dit huwelijk:

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 5 november 1773 (2) met Cornelis v.d. Kraan.


IV-g : Jacobus Willemsz de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 8 april 1733 (RK), overleden te Loosduinen (ZH) op 22 februari 1813, zoon van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Jacobus is getrouwd te Monster (ZH) op 18 oktober 1772 (ook akte Naaldwijk) (1) met Geertje Glijne Zuijdgeest, gedoopt te Monster (ZH) op 5 oktober 1732 (RK) (doopgetuigen waren Laurens Maertense Zuijdgeest en Geertie Gleijne van Ruijven), overleden te Monster (ZH) op 1 februari 1784, begraven aldaar op 6 februari 1784, dochter van Geleyn Laurense Zuijdgeest en Cornelia Sijmense Boerman.

Uit dit huwelijk:

Jacobus is in ondertrouw gegaan te Monster (ZH) op 17 september 1784 en getrouwd aldaar op 3 oktober 1784 (2) met Jannetje Klaasse van Geest, gedoopt te Monster (ZH) op 26 januari 1746 (RK) (doopgetuigen waren Sire Hoogenboom en Josijntie Frans van Geest), overleden te Monster (ZH) op 28 april 1798, dochter van Claas Fransz van Gheest en Lijsbeth Jans Rotteveel.

Uit dit huwelijk:

IV-h : Adrianus Willemsz "Arij" de Brabander ook genaamd Arnoldus de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 12 mei 1734 (RK), overleden te Wateringen (ZH) op 20 juni 1812, zoon van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

hij is gedoopt als Arnoldus.

Adrianus is getrouwd te Rijswijk (ZH) op 4 mei 1760 met Catharina Jans "Kaatje" van der Spek, gedoopt te Monster (ZH) op 16 september 1738 (RK), begraven te Wateringen (ZH) op 5 juni 1809, dochter van Jan Pouwelsz van der Spek en Cornelia Cornelisse Noordermeer.

Uit dit huwelijk:

IV-i : Josephus Willemsz "Joost" de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 21 januari 1736 (RK), overleden aldaar op 2 augustus 1822, zoon van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Josephus is getrouwd te Monster (ZH) op 27 oktober 1763 met Huijbertje Cornelisdr Zwanenburg, gedoopt op 21 maart 1743, overleden te Monster (ZH) op 17 november 1802, begraven aldaar op 23 november 1802, dochter van Cornelis Swanenburg en Caatje Paulusse Bom.

Uit dit huwelijk:

IV-j : Johannes Willemse "Jan" de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 28 oktober 1740 (RK), overleden te Naaldwijk (ZH) op 24 juli 1821, zoon van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Johannes is in ondertrouw gegaan te Monster (ZH) op 27 april 1782 en getrouwd aldaar op 12 mei 1782 met Maria Jansse Steenbeek ook genaamd Marijtje Janse Steenbok, geboren te Voorschoten op 15 oktober 1743, overleden te Naaldwijk (ZH) op 18 januari 1823, dochter van Machiel Steenbok en Grietje Christiaanse Meijer.

Uit dit huwelijk:

IV-k : Henricus de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 16 januari 1742 (RK), overleden na mei 1794 (mogelijk dezelfde dag als zijn vrouw; 10 mei 1794), zoon van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Henricus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 24 mei 1767 (ook 17-1-1767) met Cornelia "Keetje" Tuck, begraven te Naaldwijk (ZH) op 10 mei 1794.

Zij is mogelijk een dochter van Jan van Tuk en Grietje van Vlied.

Uit dit huwelijk:

IV-l : Theresia Willemsdr de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 29 september 1743 (RK), overleden aldaar op 24 februari 1785, begraven te Naaldwijk (ZH) op 4 maart 1785, dochter van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Theresia is getrouwd te Monster (ZH) op 28 april 1775 met Jan Cornelisz v.d. Enden, overleden na februari 1785.

Uit dit huwelijk:

IV-m : Isabella Brabander, geboren rond 1745 (geschat), begraven te Naaldwijk (ZH) op 19 maart 1803, waarschijnlijk dochter van Willem Symens de Brabander (III-b) en Cathrijn Franse "Kaatje" van der Keuken.

Isabella was gehuwd met Philippus van Wingerden, overleden na maart 1803.

Uit dit huwelijk:

V-a : Klara Sijmenen "Claartje" Brabander, geboren rond 1754, overleden te Wateringen (ZH) op 28 februari 1829, dochter van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Klara is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 9 augustus 1782 met Arnoldus "Arend" van Bergen Henegouwen, geboren te Naaldwijk (ZH) op 18 april 1759, overleden aldaar op 7 juni 1823, zoon van Gabriel van BergenHenegouwen en Catharina Hulspas.

Uit dit huwelijk:

V-b : Catharina Brabander, geboren te Wateringen (ZH), gedoopt te Monster op 12 mei 1757, overleden te Loosduinen (ZH) op 30 januari 1848, dochter van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Catharina is getrouwd te Scheveningen op 15 juli 1787 met Adrianus "Arie" Zoutenbier, geboren te Scheveningen, gedoopt te 's-Gravenhage op 21 februari 1755, overleden te Scheveningen in het jaar 1847.
Adrianus is eerder getrouwd te 's-Gravenhage op 4 mei 1783 met Gerritje van Leeuwen, geboren te Honselerdijk rond 1762.

Uit dit huwelijk:

V-c : Nicolaas Sijmisse "Claas" de Brabander, geboren te Kwintsheul op 15 juli 1761, overleden te Monster (ZH) op 12 januari 1838, zoon van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Nicolaas is in ondertrouw gegaan te Wateringen (ZH) op 14 juli 1786 (ook akte Monster) en getrouwd aldaar op 30 juli 1786 met Pieternella Sijmisse van Nielen, geboren te Poeldijk (ZH) rond 1770, overleden te Monster (ZH) op 13 juni 1840, dochter van Sijmen Jacobse van Nielen en Marijtje Cornelisse van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

V-d : Willem Simonsz de Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 9 mei 1765, overleden te Naaldwijk (ZH) op 9 november 1819, zoon van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Willem is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 18 november 1798 (ook akte Monster) (1) met Cornelia Zuijderwijk, gedoopt op 26 mei 1765, begraven te Naaldwijk (ZH) op 18 februari 1804, dochter van Japik Jansz Zuijderwijk en Anna Cornelisse "Antje" van Es.

zij is overleden in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

Willem is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 1 juli 1804 (ook akte Monster) (2) met Cornelia Gijsbertsdr "Neeltje" van den Berg, gedoopt op 10 november 1782, overleden op 29 januari 1854, dochter van Gijsbertus Cornelisz van den Berg en Cornelia Jans van Sittert.
Cornelia is later getrouwd op 8 februari 1822 met Wilhelmus Zuijdwijk.

Uit dit huwelijk:

V-e : Adriana Sijmense "Ariaantje" Brabander, geboren te Monster (ZH) op 26 december 1766, overleden aldaar op 12 juli 1831, dochter van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Adriana is getrouwd te Monster (ZH) op 30 september 1785 (ook Naaldwijk 1-10-1785) met Antoon "Toon" Huckenzwager, gedoopt te Monster (ZH) op 26 december 1760 (prot) (doopgetuige was Anna Catharina Hijgersbergen), overleden te Monster (ZH) op 19 januari 1838, zoon van Pieter Hoekenzwager en Engeltje Engelse van Spronsen.

Uit dit huwelijk:

V-f : Pieter Sijmens de Brabander, geboren te Wateringen (ZH) rond 1771, overleden te Maasland (ZH) op 21 mei 1848, zoon van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Pieter is in ondertrouw gegaan te Maasland (ZH) op 19 april 1799 met Christina Reiniers van Kerkhof, gedoopt te Maasland (ZH) op 26 februari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Willem van Derusen en Christina Costers), overleden te Maasland (ZH) op 18 oktober 1848, dochter van Renier van den Kerkhof en Petronella Costers.

Uit dit huwelijk:

V-g : Henrica Simons "Heijndrijntie" de Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 21 januari 1775, overleden te Monster (ZH) op 29 november 1861, dochter van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Henrica is getrouwd te Monster (ZH) op 11 mei 1806 met Franciscus "Frans" van Es, geboren te Wateringen (ZH) op 26 oktober 1782, overleden te Monster (ZH) op 16 maart 1860, zoon van Arie van Es en Anna Brouwer.

Uit dit huwelijk:

V-h : Gerarda Sijmisse "Gerretje" de Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 15 juni 1779, overleden te Monster (ZH) op 9 augustus 1844, dochter van Symon Willemsz de Brabander (IV-d) en Catharina Jansen "Kaatje" Thoen.

Gerarda is in ondertrouw gegaan te Monster (ZH) op 10 januari 1800 en getrouwd aldaar op 26 januari 1800 met Bartholomeus Gerritse "Bart" de Bruijn, geboren te 's-Gravenhage rond 1774, overleden te Monster (ZH) op 1 september 1840, zoon van Gerrit de Bruin en Maria van der Valk.

Uit dit huwelijk:

V-i : Jacobus de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH), gedoopt te Monster (ZH) op 16 september 1775 (RK), overleden aldaar op 17 september 1847, zoon van Jacobus Willemsz de Brabander (IV-g) en Geertje Glijne Zuijdgeest.

Jacobus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 3 augustus 1806 met Jacoba Huijbregtse Tetteroo ook genaamd Tetro en Tetteroode, geboren te Monster (ZH) op 10 oktober 1776, overleden aldaar op 8 juni 1837, dochter van Huibregt Tetteroo en Maria Krijger.

Uit dit huwelijk:

V-j : Willem de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 24 juli 1785 (RK), overleden aldaar op 29 januari 1850, zoon van Jacobus Willemsz de Brabander (IV-g) en Jannetje Klaasse van Geest.

Willem is getrouwd te Monster (ZH) op 7 mei 1819 met Appolonia van der Beek, geboren te Warmond op 25 maart 1783, overleden te Monster (ZH) op 7 augustus 1866, dochter van Job van der Beek en Marijtje Dirkse Bouwers.

Uit dit huwelijk:

V-k : Catharina de Brabander, gedoopt te Wateringen (ZH) op 10 juli 1770, overleden aldaar op 2 maart 1856, dochter van Adrianus Willemsz "Arij" de Brabander (IV-h) en Catharina Jans "Kaatje" van der Spek.

Catharina had een relatie (1) met Willem van Leeuwen.

Uit deze relatie:

Catharina is getrouwd te Wateringen (ZH) op 12 augustus 1798 (2) met Aegidius "Jillis" van der Kleij, geboren rond 1775, begraven te Pijnacker (ZH) op 8 november 1808, zoon van Krijn Jansz van der Kleij en Maria Pieters van der Valk.

Uit dit huwelijk:

V-l : Adrianus Arisz "Arij" de Brabander, geboren rond 1779, overleden te Wateringen (ZH) op 30 mei 1812, zoon van Adrianus Willemsz "Arij" de Brabander (IV-h) en Catharina Jans "Kaatje" van der Spek.

Adrianus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 17 november 1805 met Catharina Cornelisse van Alphen, geboren rond 1787, overleden te Wateringen (ZH) op 1 juli 1829, dochter van Cornelis van Alphen en Jannetje van der Meer.
Catharina was later gehuwd met Isaac Doesburg.

Uit dit huwelijk:

V-m : Catharina Antonia Josephsdr "Kaatje" de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 9 september 1764 (RK), overleden te 's-Gravenhage op 24 augustus 1807, dochter van Josephus Willemsz "Joost" de Brabander (IV-i) en Huijbertje Cornelisdr Zwanenburg.

Catharina is getrouwd te Monster (ZH) op 13 oktober 1792 met Dirk Cornelisse van Veldhoven, geboren te Monster (ZH) op 17 januari 1766, overleden aldaar op 19 januari 1822, zoon van Cornelis van Veldhoven en Johanna Hulspas.

Uit dit huwelijk:

V-n : Wilhelmus "Willem" de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 12 oktober 1784 (RK), overleden te Wateringen (ZH) op 20 september 1847, zoon van Johannes Willemse "Jan" de Brabander (IV-j) en Maria Jansse Steenbeek.

Wilhelmus is getrouwd te Monster (ZH) op 16 november 1822 met Catharina Evertsdr "Trijntje" van der Knaap, gedoopt te Monster (ZH) op 19 februari 1786, overleden te Wateringen (ZH) op 29 november 1858, dochter van Evert Evertsz van der Knaap en Cornelia Arendsdr van der Valk.

Uit dit huwelijk:

V-o : Pieter Hendriksz "Piet" Brabander, geboren te Wateringen (ZH) rond 1771, overleden te Naaldwijk (ZH) op 31 mei 1840, zoon van Henricus de Brabander (IV-k) en Cornelia "Keetje" Tuck.

Pieter is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 15 mei 1803 (1) met Maria Gerritse van Luik, begraven te Naaldwijk (ZH) op 24 oktober 1804.

Uit dit huwelijk:

Pieter is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 2 februari 1812 (2) met Antje Willems van Looij, geboren te Monster (ZH) op 6 december 1778, overleden te Naaldwijk (ZH) op 10 mei 1863, dochter van Willem Maartenze Looij.
Antje is eerder getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 24 mei 1801 met Anthonie Lourens van Spronsen, overleden voor februari 1812.

Uit dit huwelijk:

V-p : Joannes Hendriksz "Jan" de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 9 april 1779, overleden te Naaldwijk (ZH) op 5 februari 1855, waarschijnlijk zoon van Henricus de Brabander (IV-k) en Cornelia "Keetje" Tuck.

de geboortedatum staat vermeld in zijn overlijdensakte; waarschijnlijk ligt de juiste geboortedatum tussen 1771 en 1777. Als moeder wordt genoemd Cornelia Seek ipv Cornelia Tuck. De relatie met de vermeldde doopgetuigen Marijtje en Cornelis de Brabander is echter niet te verklaren.

Joannes is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 27 januari 1805 met Margarietha Pieterse "Grietje" van der Elst, geboren te Naaldwijk (ZH) op 3 mei 1777, overleden aldaar op 20 juli 1863, dochter van Pieter van der Elst en Neeltje van der Meer.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Simon Klaasz de Brabander, geboren te Wateringen (ZH), gedoopt aldaar op 8 oktober 1786, overleden te Monster (ZH) op 24 juli 1849, zoon van Nicolaas Sijmisse "Claas" de Brabander (V-c) en Pieternella Sijmisse van Nielen.

Simon is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 16 mei 1818 (1) met Antje Leendertsdr van Dijk, geboren te Poeldijk (Monster) op 5 december 1791, overleden te Monster (ZH) op 20 mei 1827, dochter van Leendert Cornelisse van Dijk en Jannetje Hendrikse van der Ende.

Uit dit huwelijk:

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 7 november 1829 (2) met Johanna de Haas, gedoopt te Loosduinen (ZH) op 17 december 1801 (volgens haar overlijdensakte geb. Loosduinen 11-9-1803), overleden te Monster (ZH) op 13 augustus 1859, dochter van Cornelis de Haas en Cornelia Duijnstede.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Maria Klaasen de Brabander, geboren te Poeldijk (ZH) op 15 september 1789, gedoopt te Monster (ZH) op 21 september 1789 (RK), overleden aldaar op 21 juli 1849, dochter van Nicolaas Sijmisse "Claas" de Brabander (V-c) en Pieternella Sijmisse van Nielen.

Maria is getrouwd te Loosduinen (ZH) op 29 mei 1813 met Johannes van Putten, geboren te Wateringen (ZH) op 12 oktober 1787, overleden te Monster (ZH) op 17 augustus 1848, zoon van Willem van Putten en Geertrudus van der Valk.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Jacobus Klaasse de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 12 juni 1790 (RK), jong overleden aldaar op 13 december 1864, zoon van Nicolaas Sijmisse "Claas" de Brabander (V-c) en Pieternella Sijmisse van Nielen.

Jacobus is getrouwd te Loosduinen (ZH) op 16 september 1815 met Maria Anna Cornelisse Schalke, gedoopt te Monster (ZH) op 17 januari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Roelof Claris en Anna Maria Schalke), overleden te Monster (ZH) op 31 december 1865, dochter van Cornelis Schalke en Heijnderijntje van der Hoeve.

 

Uit dit huwelijk:

VI-d : Cornelis de Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 13 april 1798 (RK), overleden aldaar op 22 september 1883, zoon van Nicolaas Sijmisse "Claas" de Brabander (V-c) en Pieternella Sijmisse van Nielen.

Cornelis is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 16 februari 1822 met Maria Claasse van der Wel, geboren te 's-Gravenzande (ZH) op 24 januari 1798, overleden te Monster (ZH) op 12 september 1858, dochter van Nicolaas "Klaas" van der Wel en Cornelia Hogerveen.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Simon Willemse Brabander, geboren te Monster (ZH), gedoopt aldaar op 5 november 1809 (RK), overleden aldaar op 21 juli 1849, zoon van Willem Simonsz de Brabander (V-d) en Cornelia Gijsbertsdr "Neeltje" van den Berg.

Simon is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 30 mei 1835 met Maria Willemsen, geboren te Valburg op 9 oktober 1811 (of Homoet (Gel) ), overleden te Monster (ZH) op 7 februari 1889, dochter van Jan Willemsen en Everdina Keuning.

Simon overleed op jonge leeftijd (39 jaar) en liet zijn vrouw achter met 5 jonge kinderen. Na zijn overlijden werd er nog een 6e kind geboren en werd volgens gebruik naar zijn overleden vader Simon genoemd. Maria willemsen is nooit hertrouwd en heeft dus alleen haar 6 minderjarige kinderen moeten grootbrengen.

Uit dit huwelijk:

VI-f : Gijsbertus Brabander, gedoopt te Monster (ZH) op 14 november 1811, overleden aldaar op 4 december 1855, zoon van Willem Simonsz de Brabander (V-d) en Cornelia Gijsbertsdr "Neeltje" van den Berg.

Gijsbertus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 11 mei 1833 met Adriana Reusenberg ook genaamd Reuzenberg, Rusieberg en Rensenburg, gedoopt te Naaldwijk (ZH) op 6 september 1807 (RK) (doopgetuigen waren Claas van Bergenhenegouwen en Jaantje van Hees), overleden na december 1855, dochter van Barend Rusieberg en Jannetje van Bergenhenegouwen.

Uit dit huwelijk:

VI-g : Leendert "Leen" de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 8 januari 1818, overleden te Loosduinen (ZH) op 10 juni 1874, zoon van Willem Simonsz de Brabander (V-d) en Cornelia Gijsbertsdr "Neeltje" van den Berg.

Leendert is getrouwd te Monster (ZH) op 3 augustus 1839 met Adriana Maria Raasens ook genaamd Rasens, geboren te 's-Gravenhage rond 1811, overleden te Loosduinen (ZH) op 11 januari 1881, dochter van Petrus Raassens en Adriana van Nielen.

Uit dit huwelijk:

VI-h : Reinier de Brabander, gedoopt te Maasland (ZH) op 17 november 1800 (RK), overleden aldaar op 20 juni 1849, zoon van Pieter Sijmens de Brabander (V-f) en Christina Reiniers van Kerkhof.

Reinier is getrouwd te Maasland (ZH) op 3 mei 1828 (1) met Margarita "Grietje" van Hulst, geboren te Maasland (ZH), gedoopt aldaar op 12 oktober 1801 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbert Braak en Petronella Zuijdgeest), overleden te Maasland (ZH) op 11 april 1829, dochter van Cornelis Hendrik van Hulst en Catharina Gijsberts Zuidgeest.

zij overleed 2 weken na de geboorte van haar eerste kind.

Uit dit huwelijk:

Reinier is getrouwd te Maasland (ZH) op 2 mei 1835 (2) met Helena van Schie, gedoopt te Maasland (ZH) op 31 juli 1810, overleden aldaar op 5 april 1849, dochter van Arend Gerritse van Schie en Barbara Cornelisse Ruigrok.

zij overleed vijf dagen na de geboorte van haar 10e kind in het kraambed, slechts 38 jaar oud. Haar man Reinier overleed 2 maanden later op 48-jarige leeftijd. Er blijven 5 minderjarige kinderen achter waarvan er 3 volwassen zijn gwworden.

Uit dit huwelijk:

VI-i : Maria de Bruin, geboren te Monster (ZH), gedoopt aldaar op 11 december 1803 (RK), overleden te Naaldwijk (ZH) op 17 februari 1895, dochter van Bartholomeus Gerritse "Bart" de Bruijn en Gerarda Sijmisse "Gerretje" de Brabander (V-h).

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 20 mei 1827 met Johannes van Wingerden, geboren te Monster (ZH) op 26 augustus 1803, overleden voor februari 1895, zoon van Arij van Wingerden en Aaltje van Heiningen.

Uit dit huwelijk:

VI-j : Gerardus "Gerrit" de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 3 september 1810, overleden aldaar op 20 juli 1849, zoon van Jacobus de Brabander (V-i) en Jacoba Huijbregtse Tetteroo.

Gerardus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 8 mei 1841 met Cornelia Ruijling, geboren te Naaldwijk (ZH) op 15 mei 1815, overleden te Monster (ZH) op 28 mei 1852, dochter van Arnoldus "Arend" Ruijling en Wilhelmina Witkamp.

Gerrit en Cornelia kregen 7 kinderen waarvan er 1, waarschijnlijk 2 volwasen zijn geworden. Gerrit en Cornelia overleden beiden op jonge leeftijd, respectievelijk 38 en 37 jaar oud. De achterblijvende kinderen zijn waarschijnlijk binnen de familie opgegroeid.

Uit dit huwelijk:

VI-k : Pieter de Brabander, geboren te Loosduinen (ZH) op 6 juli 1813, overleden te Zoeterwoude (ZH) op 30 september 1867, zoon van Jacobus de Brabander (V-i) en Jacoba Huijbregtse Tetteroo.

Pieter is getrouwd te Monster (ZH) op 22 mei 1841 met Theodora Visbach, geboren te Loosduinen (ZH) op 22 juli 1817, dochter van Johannes Visbach en Beelia "Beeltje" Middelburg.

Uit dit huwelijk:

VI-l : Cornelia de Brabander, geboren te Loosduinen (ZH) op 18 oktober 1816, overleden te Wateringen (ZH) op 28 juni 1899, dochter van Jacobus de Brabander (V-i) en Jacoba Huijbregtse Tetteroo.

Cornelia is getrouwd te Monster (ZH) op 4 mei 1844 (1) met Johannis van der Wilk, geboren te Wateringen (ZH) op 17 mei 1815, overleden aldaar op 8 februari 1857, zoon van Nikolaas van der Wilk en Cornelia van der Sman.

Uit dit huwelijk:

Cornelia is getrouwd te Wateringen (ZH) op 23 november 1860 (2) met Hermanus Krijger, geboren te Monster (ZH) op 5 oktober 1826, overleden te Wateringen (ZH) op 16 december 1870, zoon van Jacobus Krijger en Aagje van der Doef.


VI-m : Job de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 22 augustus 1824, overleden aldaar op 19 april 1855, zoon van Willem de Brabander (V-j) en Appolonia van der Beek.

Job is getrouwd te Monster (ZH) op 28 april 1854 met Johanna Visbach, geboren te Monster (ZH) op 3 oktober 1825, overleden te Naaldwijk (ZH) op 29 juni 1915, dochter van Johannes Visbach en Beelia "Beeltje" Middelburg.
Johanna was later gehuwd met Gerardus Hogervorst, geboren te Monster (ZH) op 2 april 1827, overleden aldaar op 7 juli 1888, zoon van Theodorus Hogervorst en Alida Immers.

Uit dit huwelijk:

VI-n : Maria Brabander, geboren te Wateringen (ZH), gedoopt aldaar op 24 november 1794 (RK), overleden te Delft op 21 september 1882, natuurlijke dochter van Willem van Leeuwen en Catharina de Brabander (V-k).

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 15 oktober 1815 met Adrianus Imminks (Immers), gedoopt te Monster (ZH) op 1 december 1791 (RK) (doopgetuigen waren Willem Pieterse van Dam en Cornelia Pieterse van Dam), overleden voor september 1882, zoon van Jan Imminks en Marijtje Jans Zwaneveld.

Uit dit huwelijk:

VI-o : Cornelius de Brabander, gedoopt te Wateringen (ZH) op 4 oktober 1810 (RK), overleden aldaar op 14 augustus 1855, zoon van Adrianus Arisz "Arij" de Brabander (V-l) en Catharina Cornelisse van Alphen.

Cornelius is getrouwd te 's-Gravenhage op 16 mei 1838 met Neeltje van de Klaauw, geboren te Naaldwijk (ZH) op 5 november 1816, overleden te Wateringen (ZH) op 2 mei 1858, dochter van Job van der Klaauw en Adriana van der Elst.
Neeltje was later gehuwd met Martinus Landsbergen, overleden na mei 1858.

Uit dit huwelijk:

VI-p : Maria Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 24 december 1823, overleden te Wateringen (ZH) op 9 december 1908, begraven aldaar op 14 december 1908 (RK kerkhof), dochter van Wilhelmus "Willem" de Brabander (V-n) en Catharina Evertsdr "Trijntje" van der Knaap.

Maria is getrouwd te Wateringen (ZH) op 9 mei 1851 (1) met Petrus van den Berg, geboren te Monster (ZH) op 19 februari 1819, overleden te Wateringen (ZH) op 6 februari 1859, zoon van Bartholomeus Pieterse "Bart" van den Berg en Maria Pieterse "Marijtje" van der Doef.

Uit dit huwelijk:

Maria is getrouwd te Wateringen (ZH) op 19 april 1861 (2) met Leendert Kuijpers, geboren te 's-Gravenhage rond 1818, overleden te Wateringen (ZH) op 19 april 1890 (volgens overlijden 84 jaar), zoon van Adrianus Kuijpers en Marguarita van Dorp.
Leendert was weduwnaar van Adriana de Ridder, overleden voor april 1861.


VI-q : Everardus "Evert" Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 15 januari 1825, overleden te Wateringen (ZH) op 7 april 1908, zoon van Wilhelmus "Willem" de Brabander (V-n) en Catharina Evertsdr "Trijntje" van der Knaap.

Everardus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 2 november 1860 (1) met Maria Kuijpers, geboren te Wateringen (ZH) op 15 april 1838, overleden aldaar op 19 januari 1864, dochter van Leendert Kuijpers en Adriana de Ridder.

Uit dit huwelijk:

Everardus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 28 april 1865 (2) met Aplonia Vis, geboren te Naaldwijk (ZH) op 14 augustus 1837, overleden te Wateringen (ZH) op 13 november 1924, dochter van Dirk Vis en Adriana van der Lust.

Uit dit huwelijk:

VI-r : Willem Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 18 oktober 1814, overleden te Monster (ZH) op 1 maart 1891, zoon van Pieter Hendriksz "Piet" Brabander (V-o) en Antje Willems van Looij.

Willem is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 25 juni 1836 met Elizabeth Kort, geboren te Schipluiden (ZH) op 28 augustus 1810, overleden te Monster (ZH) op 2 februari 1882, dochter van Jan Kort en Gijsje Alsemgeest.

Uit dit huwelijk:

VI-s : Cornelia de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 12 juli 1817, overleden aldaar op 23 april 1891, dochter van Pieter Hendriksz "Piet" Brabander (V-o) en Antje Willems van Looij.

Cornelia is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 6 mei 1848 met Johannes "Jan" Bentvelzen, geboren te Naaldwijk (ZH) op 6 juli 1818, overleden aldaar op 24 april 1898, zoon van Jan Bentvelsen en Johanna Hulspas.

Uit dit huwelijk:

VI-t : Anthonia Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 22 maart 1823, overleden op 3 augustus 1879, dochter van Pieter Hendriksz "Piet" Brabander (V-o) en Antje Willems van Looij.

Anthonia is getrouwd te Wateringen (ZH) op 19 juli 1850 met Johannis Theodorus van Dorp, geboren te Wateringen (ZH) op 5 juni 1821, overleden aldaar op 11 maart 1865, zoon van Johannes van Dorp en Anna van Es.
Johannis was weduwnaar van Gerritje Slootweg, overleden voor juli 1850.

Uit dit huwelijk:

VI-u : Cornelia de Brabander, gedoopt te Naaldwijk (ZH) op 13 november 1806 (RK), overleden te Monster (ZH) op 18 juli 1849, dochter van Joannes Hendriksz "Jan" de Brabander (V-p) en Margarietha Pieterse "Grietje" van der Elst.

Cornelia is getrouwd te Wateringen (ZH) op 5 mei 1832 met Martinus "Maarten" van Zwet, geboren te Wateringen (ZH) op 1 september 1808, overleden aldaar op 13 maart 1870, zoon van Adrianus "Arij" van Zwet en Joanna Reijgersberg.

Uit dit huwelijk:

VI-v : Hendrina de Brabander ook genaamd Hermina de Brabander, gedoopt te Naaldwijk (ZH) op 21 augustus 1810 (RK), overleden aldaar op 23 april 1851, dochter van Joannes Hendriksz "Jan" de Brabander (V-p) en Margarietha Pieterse "Grietje" van der Elst.

Hendrina is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 30 januari 1841 met Adrianus Joannes Haasebroek, geboren te Wateringen (ZH) op 17 juli 1809, overleden te Naaldwijk (ZH) op 3 november 1865, zoon van Franciscus Haasebroek en Joanna Bom.
Adrianus was later gehuwd met Maria van den Berg, overleden na november 1865.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Nicolaas de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 26 februari 1819, overleden aldaar op 24 juni 1892, zoon van Simon Klaasz de Brabander (VI-a) en Antje Leendertsdr van Dijk.

Nicolaas is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 24 mei 1851 met Willemina de Hollander, geboren te Voorburg (ZH) op 19 mei 1819, overleden te Monster (ZH) op 1 november 1882, dochter van Jan de Hollander en Willemijntje Kuijper.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Cornelis de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 10 april 1833, overleden aldaar op 6 juli 1921, zoon van Simon Klaasz de Brabander (VI-a) en Johanna de Haas.

Cornelis is getrouwd te Monster (ZH) op 26 mei 1855 met Aaltje Vis, geboren te Wateringen (ZH) op 12 augustus 1834, overleden te Monster (ZH) op 14 november 1890, dochter van Theodorus Vis en Helena van der Sman.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Cornelia Simonse de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 26 juni 1835, overleden aldaar op 16 september 1917, dochter van Simon Klaasz de Brabander (VI-a) en Johanna de Haas.

Cornelia is getrouwd te Monster (ZH) op 11 mei 1861 met Pieter van Gemert, geboren te Rijswijk (ZH) rond 1834, overleden te Monster (ZH) op 27 december 1916, zoon van Pieter van Gemert en Klasina Maria Langeveld.

zij kregen 5 kinderen; deze overleden echter binnen het jaar na de geboorte.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Johannes Annecletis de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 13 juli 1836, overleden te Loosduinen (ZH) op 13 oktober 1876, zoon van Simon Klaasz de Brabander (VI-a) en Johanna de Haas.

Johannes was gehuwd (1) met Margaretha van der Voort, geboren te Loosduinen (ZH) op 24 april 1842, overleden aldaar op 2 december 1875, dochter van Adrianus van der Voort en Aaltje van der Tuin.

Uit dit huwelijk:

Johannes is getrouwd te Monster (ZH) op 6 mei 1876 (2) met Gerritje Zuijderwijk, geboren te Monster (ZH) op 28 september 1851, overleden te Delft op 6 januari 1910 (akte Monster) [52jr. bij overlijden], dochter van Johannes Zuijderwijk en Clasina van der Meer.


VII-e : Pieter de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 24 oktober 1843 (of 10-10-1843), overleden aldaar op 19 januari 1892, zoon van Simon Klaasz de Brabander (VI-a) en Johanna de Haas.

Pieter was gehuwd met Agatha van der Voort, geboren te Loosduinen (ZH) op 9 maart 1845, overleden te Monster (ZH) op 14 mei 1928, dochter van Adrianus van der Voort en Aaltje van der Tuin.

Uit dit huwelijk:

VII-f : Maria de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 24 mei 1846, overleden te 's-Gravenhage op 6 april 1919 (akte Monster), dochter van Simon Klaasz de Brabander (VI-a) en Johanna de Haas.

bij haar overlijden werd ze Wilhelmina genoemd.

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 30 mei 1874 met Gerardus "Gerrit" Krijger, geboren te Naaldwijk (ZH) op 13 februari 1841, overleden te Monster (ZH) op 19 juli 1918, zoon van Johannes Krijger en Wilhelmina van Es.

Uit dit huwelijk:

VII-g : Nicolaas de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 18 september 1818, overleden te Naaldwijk (ZH) op 12 augustus 1880, zoon van Jacobus Klaasse de Brabander (VI-c) en Maria Anna Cornelisse Schalke.

Nicolaas is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 21 september 1844 met Adriana Oomen, geboren te Rijsbergen rond 1814, overleden te Monster (ZH) op 11 februari 1899, natuurlijke dochter van Jacoba Oomen.

Uit dit huwelijk:

VII-h : Cornelis de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 31 maart 1821, overleden aldaar op 15 maart 1875, zoon van Jacobus Klaasse de Brabander (VI-c) en Maria Anna Cornelisse Schalke.

Cornelis is getrouwd te Wateringen (ZH) op 23 april 1847 (1) met Katriena van den Enden, geboren te Wateringen (ZH) op 16 september 1823, overleden te Naaldwijk (ZH) op 18 juli 1849, dochter van Arij van den Enden en Elizabet van der Klij.

Uit dit huwelijk:

Cornelis is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 11 mei 1850 (2) met Christina van den Berg, geboren te 's-Gravenzande (ZH) op 29 november 1818, overleden te Monster (ZH) op 30 april 1901, dochter van Hendrik van den Berg en Cornelia van den Berg.

Uit dit huwelijk:

VII-i : Simon de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 22 oktober 1832, overleden te Monster (ZH) op 8 november 1866 (ik had eerst 18-10-1855), zoon van Jacobus Klaasse de Brabander (VI-c) en Maria Anna Cornelisse Schalke.

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 5 juli 1856 met Maria Meijer, geboren te Hof van Delft rond 1826, overleden te Monster (ZH) op 29 april 1911.
Maria was weduwe van Petrus Heskes, overleden voor juli 1856. Maria was later gehuwd met Jan Storm, overleden voor april 1911.

Uit dit huwelijk:

VII-j : Nicolaas de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 1 augustus 1823, overleden te Monster (ZH) op 27 december 1863, zoon van Cornelis de Brabander (VI-d) en Maria Claasse van der Wel.

Nicolaas is getrouwd te Monster (ZH) op 8 mei 1852 met Maria van Luijk, geboren te Monster (ZH) op 13 mei 1829, overleden na december 1863, dochter van Willem van Luijk en Elizabeth van der Valk.

Uit dit huwelijk:

VII-k : Wilhelmus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 14 januari 1836, overleden aldaar op 4 oktober 1894, zoon van Cornelis de Brabander (VI-d) en Maria Claasse van der Wel.

Wilhelmus is getrouwd te Monster (ZH) op 16 mei 1863 met Cornelia van der Klaauw, geboren te Naaldwijk (ZH) op 17 februari 1837, overleden te Monster (ZH) op 27 april 1898, dochter van Aalbregt van der Klaauw en Lijsbeth Havig.

Uit dit huwelijk:

VII-l : Dina Maria Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 22 september 1838, overleden te Monster (ZH) op 1 mei 1918, dochter van Simon Willemse Brabander (VI-e) en Maria Willemsen.

Dina is getrouwd te Monster (ZH) op 24 augustus 1861 met Hendrik Bergenhenegouwen, geboren te Loosduinen (ZH) op 29 oktober 1837, overleden te Monster (ZH) op 24 juni 1926, zoon van Cornelis Bergenhenegouwen en Deodora van der Ark.

Uit dit huwelijk:

VII-m : Wilhelmina Helena Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 26 januari 1841, overleden te Rotterdam op 15 december 1906, dochter van Simon Willemse Brabander (VI-e) en Maria Willemsen.

Wilhelmina is getrouwd te Monster (ZH) op 14 september 1872 met Leonardus Johannes van der Knaap, geboren te Monster (ZH) op 20 juli 1821, overleden aldaar op 18 maart 1899, zoon van Philippus van der Knaap en Maria Agnes Duijvesteijn.
Leonardus was weduwnaar van Geertruida Koot, overleden voor september 1872.

Uit dit huwelijk:

VII-n : Johannes Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 20 april 1843, overleden te Monster (ZH) op 25 januari 1926, zoon van Simon Willemse Brabander (VI-e) en Maria Willemsen.

Johannes is getrouwd te Monster (ZH) op 18 mei 1878 met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 22 maart 1898 van) Helena Hendrika van Veen, geboren te 's-Gravenhage rond 1853, dochter van Nicolaas van Veen en Cornelia Mooijman.

Uit dit huwelijk:

VII-o : Simon de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 23 januari 1850, zoon van Simon Willemse Brabander (VI-e) en Maria Willemsen.

hij is geboren na het overlijden van zijn vader en volgens gebruik naar hem vernoemd.

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 8 mei 1875 (1) met Huibertje Alsemgeest, geboren te Monster (ZH) op 15 februari 1853, overleden aldaar op 17 november 1877, dochter van Hendrikus Alsemgeest en Catharina de Winter.

Uit dit huwelijk:

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 27 juli 1878 (2) met Johanna Gerarda de Gier, geboren te Wateringen (ZH) op 7 april 1851, dochter van Johannes Bastianus de Gier en Eva Bruggeling.

Uit dit huwelijk:

VII-p : Joannes Bernardus Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 1 juni 1835, overleden te Wateringen (ZH) op 16 oktober 1859, zoon van Gijsbertus Brabander (VI-f) en Adriana Reusenberg.

Joannes is getrouwd te Wateringen (ZH) op 13 februari 1857 met Johanna van Gemmert, geboren te Wateringen (ZH) op 14 februari 1836, overleden aldaar op 2 maart 1861, dochter van Gerrit van Gemmert en Dina Wensveen.
Johanna was weduwe van Willem Jansen, overleden voor 1857.

Uit dit huwelijk:

VII-q : Martinus de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 15 februari 1839, overleden te Monster (ZH) op 23 mei 1893, zoon van Gijsbertus Brabander (VI-f) en Adriana Reusenberg.

Martinus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 27 oktober 1865 (1) met Wilhelmina van der Laan, geboren te Wateringen (ZH) op 5 december 1840, overleden te Monster (ZH) op 30 januari 1884, dochter van Corstiaan van der Laan en Maria Koene.

Uit dit huwelijk:

Martinus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 13 juni 1884 (2) met Jaantje van der Marel, geboren rond 1841, overleden na mei 1893, dochter van Jan van der Marel en Antje Koolie.
Jaantje was weduwe van Jacobus van der Kraan, overleden voor juni 1884.


VII-r : Cornelia Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 30 januari 1843, overleden te Schipluiden (ZH) op 13 september 1904, dochter van Gijsbertus Brabander (VI-f) en Adriana Reusenberg.

Cornelia is getrouwd te Wateringen (ZH) op 9 februari 1866 (1) met Cornelis Mooijman, geboren te Monster (ZH) op 20 maart 1842, overleden te Wateringen (ZH) op 12 juli 1866, zoon van Johannes Wilhelmus Mooijman en Cornelia van der Elst.

Uit dit huwelijk:

Cornelia is getrouwd te Wateringen (ZH) op 7 juni 1867 (2) met Adrianus van Rooijen, geboren te Maasland (ZH) rond 1845, overleden te Schipluiden (ZH) op 12 januari 1901, zoon van Johannes van Rooijen en Elisabeth Paalvast.

Uit dit huwelijk:

VII-s : Johanna Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 25 juli 1845, overleden te Delft op 28 september 1919, dochter van Gijsbertus Brabander (VI-f) en Adriana Reusenberg.

Johanna is getrouwd te Schipluiden (ZH) op 30 november 1866 (1) met Leendert Bernardus van Loenen, geboren te Maasland (ZH) op 7 september 1843, overleden te Schipluiden (ZH) op 17 september 1870, zoon van Cornelis van Loenen en Johanna van der Kruk.

Uit dit huwelijk:

Johanna is getrouwd te Schipluiden (ZH) op 7 september 1871 (2) met Petrus van Roijen, geboren rond 1841, overleden voor 1893, zoon van Johannes van Rooijen en Elisabeth Paalvast.

Uit dit huwelijk:

Johanna was gehuwd (3) met Leonardus van den Berg.

Uit dit huwelijk:

VII-t : Willem Simon Brabander, geboren te Monster (ZH) op 8 april 1841, overleden aldaar op 26 mei 1920, zoon van Leendert "Leen" de Brabander (VI-g) en Adriana Maria Raasens.

Willem was gehuwd met Catharina van de Velde, geboren te Pijnacker (ZH) rond 1842, overleden te Monster (ZH) op 3 december 1896, dochter van Arie van der Velde en Maria Wensing.

Uit dit huwelijk:

VII-u : Adriana Maria de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 10 juli 1845, overleden aldaar op 22 november 1917, dochter van Leendert "Leen" de Brabander (VI-g) en Adriana Maria Raasens.

Adriana is getrouwd te Monster (ZH) op 2 november 1878 met Josephus Benedictus van de Laar, geboren te Ginneken rond 1836, overleden te Monster (ZH) op 7 juni 1910, zoon van Adriaan van de Laar en Cornelia Boeren.

Uit dit huwelijk:

VII-v : Johanna Brabander, geboren te Monster (ZH) op 20 december 1846 (geschat), overleden te Loosduinen (ZH) op 7 juli 1921, dochter van Leendert "Leen" de Brabander (VI-g) en Adriana Maria Raasens.

Johanna is getrouwd te Loosduinen (ZH) op 20 oktober 1871 met Gerardus "Gerrit" Bergenhenegouwen, arbeider, tuinder en nachtwacht, geboren te Loosduinen (ZH) op 3 mei 1846, overleden aldaar op 8 oktober 1892, zoon van Gelinus Bergenhenegouwen en Helena van den Berg.

Uit dit huwelijk:

VII-w : Simon Petrus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 6 juli 1851, overleden aldaar op 8 november 1888, zoon van Leendert "Leen" de Brabander (VI-g) en Adriana Maria Raasens.

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 22 februari 1879 met Adriana Maria Greve, geboren te Monster (ZH) op 18 juli 1861, overleden aldaar op 28 januari 1897, dochter van Petrus Greve en Joanna van Bergenhenegouwen.

Uit dit huwelijk:

VII-x : Cornelis den Brabander, geboren te Maasland (ZH) op 27 maart 1829, gedoopt aldaar op 27 maart 1829 (RK), overleden te 's-Gravenhage op 28 februari 1857 (akte Naaldwijk), zoon van Reinier de Brabander (VI-h) en Margarita "Grietje" van Hulst.

Cornelis is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 21 juni 1856 met Elizabeth van Paassen, geboren te Naaldwijk (ZH) op 20 maart 1834, overleden aldaar op 30 december 1897, dochter van Adrianus van Paassen en Anna Markus.
Elizabeth is later getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 12 februari 1859 met Franciscus Wilhelmus van Dijk, geboren te Monster (ZH) op 14 februari 1827, overleden te Naaldwijk (ZH) op 17 april 1876, zoon van Daam van Dijk en Pieternella van der Haak.

Uit dit huwelijk:

VII-y : Arnoldus de Brabander, winkelier, geboren te Maasland (ZH) op 16 augustus 1837, gedoopt aldaar op 16 augustus 1837 (RK), overleden te Rotterdam op 17 maart 1888, zoon van Reinier de Brabander (VI-h) en Helena van Schie.

Arnoldus is getrouwd te Maasland (ZH) op 9 juni 1866 (1) met Johanna Sliedregt, geboren te Maasland (ZH) op 23 september 1844, overleden voor 1881, dochter van Jan Sliedregt en Elizabeth van den Boogaard.

Uit dit huwelijk:

Arnoldus was gehuwd (2) met Cornelia Theodora Berkhout, overleden na maart 1888.

Uit dit huwelijk:

VII-z : Barbara de Brabander, geboren te Maasland (ZH) op 12 oktober 1841, gedoopt aldaar op 12 oktober 1841 (RK), overleden te Delft op 13 september 1919, begraven aldaar op 17 september 1919 (RK kerkhof), dochter van Reinier de Brabander (VI-h) en Helena van Schie.

Barbara is getrouwd te Pijnacker (ZH) op 14 juni 1864 (1) met Jacobus Schuuring, geboren te Pijnacker (ZH) rond 1842, overleden te Delft op 9 juni 1866, zoon van Gerardus Schuuring en Catharina van Beek.

Uit dit huwelijk:

Barbara is getrouwd te Pijnacker (ZH) op 11 februari 1868 (2) met Gerardus van Ierschot, geboren de Lier (ZH) op 23 april 1837, overleden te Delft op 18 augustus 1925, zoon van Anthonius Johannis van Ierschot en Agatha Tersmette.

Uit dit huwelijk:

VII-aa : Margaretha Theresia "Theresia" den Brabander, geboren te Maasland (ZH) op 15 oktober 1843, gedoopt aldaar op 15 oktober 1843 (RK), overleden te Delft op 11 mei 1915, dochter van Reinier de Brabander (VI-h) en Helena van Schie.

Margaretha is getrouwd te Vrijenban (ZH) op 12 november 1873 met Theodorus van der Helm, geboren te Nootdorp (ZH) rond 1839, overleden te Delft op 15 februari 1917, zoon van Dirk van der Helm en Barbara van Hoek.

Uit dit huwelijk:

VII-ab : Maria de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 27 november 1846, overleden te Loosduinen (ZH) op 16 juli 1898, dochter van Gerardus "Gerrit" de Brabander (VI-j) en Cornelia Ruijling.

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 14 mei 1870 met Jacobus van der Hoeven, geboren te Wateringen (ZH) op 10 april 1847, overleden te Loosduinen (ZH) op 22 september 1927, zoon van Theodorus van der Hoeven en Wilhelmina van Rooijen.
Jacobus was later gehuwd met Maria Elisabeth Persoon, overleden na 1927.

Uit dit huwelijk:

VII-ac : Jacobus de Brabander, geboren te Zoeterwoude (ZH) op 25 maart 1849, zoon van Pieter de Brabander (VI-k) en Theodora Visbach.

Jacobus is getrouwd te Zoeterwoude (ZH) op 20 februari 1868 met Elisabeth Piepenbrink, geboren te Woubrugge (ZH).

Uit dit huwelijk:

VII-ad : Catharina Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 3 maart 1839, overleden aldaar op 1 februari 1910, dochter van Cornelius de Brabander (VI-o) en Neeltje van de Klaauw.

Catharina is getrouwd te Wateringen (ZH) op 16 mei 1862 met Theodorus Bakker ook genaamd Deodoris Bakker, geboren te Wateringen (ZH) op 5 februari 1837, overleden aldaar op 26 oktober 1899, zoon van Pieter Bakker en Johanna Rasens.

Uit dit huwelijk:

VII-ae : Wilhelmus Leonardus Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 14 mei 1866, overleden te Noordwijkerhout op 17 april 1940 (akte Wateringen), zoon van Everardus "Evert" Brabander (VI-q) en Aplonia Vis.

Wilhelmus is getrouwd te Wassenaar (ZH) op 25 april 1893 (1) met Anna Maria van den Berg, geboren te Wateringen (ZH) op 17 oktober 1872 (of Wassenaar), overleden aldaar op 6 maart 1900 (in het kraambed), dochter van Wilhelmus Franciscus van den Berg en Maria van Wissen.

Uit dit huwelijk:

Wilhelmus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 24 november 1900 (2) met Agatha Johanna van der Burg, geboren te 's-Gravenzande (ZH) op 25 september 1871, overleden te Wateringen (ZH) op 30 juli 1939, dochter van Adrianus van der Burg en Anna Maria Buijs.

Uit dit huwelijk:

VII-af : Adriana Maria Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 4 januari 1870, overleden aldaar op 12 september 1926, dochter van Everardus "Evert" Brabander (VI-q) en Aplonia Vis.

Adriana is getrouwd te Wateringen (ZH) op 9 mei 1903 met Petrus Johannes Nederpelt, geboren te Monster (ZH) op 15 november 1865, overleden na september 1926, zoon van Jacobus Finantius Nederpelt en Alida Maria van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

VII-ag : Theodorus Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 3 september 1872, overleden te Berkel en Rodenrijs op 7 februari 1927, zoon van Everardus "Evert" Brabander (VI-q) en Aplonia Vis.

Theodorus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 16 mei 1904 met Petronella in 't Veen, geboren te Bleiswijk (ZH) rond 1877, overleden te Berkel en Rodenrijs op 15 december 1950, dochter van Leonardus in 't Veen en Wilhelmina Kamps.

Uit dit huwelijk:

VII-ah : Adrianus Brabander, timmerman, geboren te Wateringen (ZH) op 13 februari 1878 (RK), overleden te Rijswijk (ZH) op 6 juni 1945, begraven aldaar op 12 juni 1945 (RK kerkhof), zoon van Everardus "Evert" Brabander (VI-q) en Aplonia Vis.

Adrianus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 6 oktober 1906 met Christina Clasina van den Berg, geboren te Wateringen (ZH) op 1 december 1880, overleden te Rijswijk op 3 oktober 1961, begraven aldaar op 7 oktober 1961 (kerkhof Bonifatiuskerk), dochter van Antonius Laurentius van den Berg en Adriana Marwe.

Uit dit huwelijk:

VII-ai : Willem Pieter Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 2 november 1834, overleden te Monster (ZH) op 22 oktober 1873, zoon van Willem Brabander (VI-r) en Elizabeth Kort.

Willem is getrouwd te 's-Gravenhage op 17 oktober 1866 met Anna van den Berg, overleden na oktober 1873.

Uit dit huwelijk:

VII-aj : Johannes Brabander, geboren te Monster (ZH) op 5 augustus 1840, overleden aldaar op 27 augustus 1905, zoon van Willem Brabander (VI-r) en Elizabeth Kort.

Johannes is getrouwd te Monster (ZH) op 23 mei 1868 met Maria Barbara Hakvoort, geboren te Naaldwijk (ZH) op 21 december 1841, overleden te Monster (ZH) op 21 juli 1886, dochter van Johannes Hakvoort en Maria Barbara Terwisse.

Uit dit huwelijk:

VII-ak : Hendrikus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 6 januari 1853, overleden aldaar op 17 februari 1935, zoon van Willem Brabander (VI-r) en Elizabeth Kort.

Hendrikus is getrouwd te Monster (ZH) op 5 mei 1877 met Helena van Dijk, geboren te Monster (ZH) op 9 augustus 1844, overleden aldaar op 6 februari 1918, dochter van Daam Fransse van Dijk en Elizabeth Delfgaauw.

Uit dit huwelijk:

 

VIII-a : Simon Nicolaas de Brabander, geboren te Poeldijk (Monster) op 8 augustus 1856, overleden te Delft op 20 juni 1905, zoon van Nicolaas de Brabander (VII-a) en Willemina de Hollander.

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 8 juli 1882 met Johanna van Bergenhenegouwen, geboren te Naaldwijk (ZH) op 19 maart 1859, overleden te Delft op 28 februari 1914, dochter van Arnoldus van Bergenhenegouwen en Gerarda Wilsveen.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Petrus Johannes de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 12 maart 1861, overleden te Delft op 6 december 1940, zoon van Nicolaas de Brabander (VII-a) en Willemina de Hollander.

Petrus is getrouwd te Monster (ZH) op 6 juni 1885 met Catharina Lunenburg, geboren te Monster (ZH) op 17 februari 1864, overleden te Schipluiden (ZH) op 28 februari 1941, dochter van Pieter Lunenburg en Clasina Boezak.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Johanna Alida de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 6 juli 1857, overleden aldaar op 28 september 1892, dochter van Cornelis de Brabander (VII-b) en Aaltje Vis.

Johanna is getrouwd te Monster (ZH) op 22 mei 1880 met Bastiaan Smit, geboren te Monster (ZH) op 1 juni 1856, overleden na september 1892, zoon van Petrus Smit en Maria van der Klaauw.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Theodorus Cornelis de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 12 december 1858, overleden te Wateringen (ZH) op 6 augustus 1931, zoon van Cornelis de Brabander (VII-b) en Aaltje Vis.

Theodorus is getrouwd te Monster (ZH) op 20 mei 1882 met Petronella Schenkels, geboren te Rijswijk (ZH) rond 1860, overleden te Monster (ZH) op 14 augustus 1917, dochter van Bernardus Schenkels en Johanna Lunenburg.

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Simon Jacobus de Brabander, geboren te Poeldijk (ZH) op 6 mei 1872, overleden te 's-Gravenhage op 29 oktober 1913 (RK ziekenhuis - akte Monster), begraven te Poeldijk (ZH) op 31 oktober 1913 (RK Kerkhof), zoon van Cornelis de Brabander (VII-b) en Aaltje Vis.

Simon is getrouwd te Monster (ZH) op 16 oktober 1897 met Gerarda Verbeek, geboren te Monster (ZH) op 9 september 1873, dochter van Job Verbeek en Adriana van Gemert.

Uit dit huwelijk:

VIII-f : Agatha Alida de Brabander, geboren te Poeldijk (ZH) op 6 november 1874, overleden te 's-Gravenhage op 26 april 1938, begraven aldaar op 29 april 1938 (RK kerkhof St. Barbara), dochter van Cornelis de Brabander (VII-b) en Aaltje Vis.

haar bidprentje geeft als geboortedatum 6 nov. 1875 aan.

Agatha is getrouwd te Monster (ZH) op 2 juli 1892 met Machiel Smith ook genaamd Machiel Bodegom Smith, geboren te Monster (ZH) op 5 maart 1870, overleden te Delft op 25 maart 1940, zoon van Petrus Smith en Catrina Zoutenbier.

Uit dit huwelijk:

VIII-g : Johannes Jacobus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 22 augustus 1878, overleden aldaar op 6 april 1904, zoon van Cornelis de Brabander (VII-b) en Aaltje Vis.

Johannes is getrouwd te Monster (ZH) op 10 november 1900 met Anna Maria de Brabander, geboren te Loosduinen (ZH) op 28 augustus 1880, dochter van Simon Petrus de Brabander (VII-w) en Adriana Maria Greve.

Uit dit huwelijk:

VIII-h : Adrianus Nicolaas de Brabander, geboren te Loosduinen (ZH) op 25 november 1866, overleden te Delft op 12 juli 1944 (akte Wateringen), zoon van Johannes Annecletis de Brabander (VII-d) en Margaretha van der Voort.

Adrianus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 4 mei 1895 met Elisabeth Eversteijn, geboren te Naaldwijk (ZH) op 17 juli 1873, overleden te Loosduinen (ZH) op 9 juli 1944, dochter van Theodorus Eversteijn en Alida Noordermeer.

Uit dit huwelijk:

VIII-i : Johanna Alida de Brabander, geboren te Loosduinen (ZH) op 30 september 1868, overleden te Monster (ZH) op 15 mei 1931, dochter van Johannes Annecletis de Brabander (VII-d) en Margaretha van der Voort.

Johanna is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 10 mei 1890 met Anthonius van Lier, geboren te Monster (ZH) op 22 maart 1865, overleden aldaar op 23 september 1940, zoon van Jacobus van Lier en Alida van der Steen.

Uit dit huwelijk:

VIII-j : Johanna Alida de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 19 november 1871, overleden aldaar op 15 augustus 1941, dochter van Pieter de Brabander (VII-e) en Agatha van der Voort.

Johanna is getrouwd te Monster (ZH) op 28 oktober 1893 met Cornelis Marianus Heskes, geboren te Monster (ZH) op 8 december 1868, overleden aldaar op 12 augustus 1932, zoon van Gerardus Heskes en Theodora Bergenhenegouwen.

Uit dit huwelijk:

VIII-k : Adrianus Nicolaas de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 26 oktober 1873, overleden na september 1949, zoon van Pieter de Brabander (VII-e) en Agatha van der Voort.

Adrianus is getrouwd te Monster (ZH) op 30 juni 1900 met Joanna Greve, geboren te Monster (ZH) op 2 januari 1871, overleden aldaar op 13 september 1949, dochter van Petrus Greve en Joanna van Bergenhenegouwen.

Uit dit huwelijk:

VIII-l : Petrus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 25 september 1879, overleden na maart 1943, zoon van Pieter de Brabander (VII-e) en Agatha van der Voort.

Petrus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 29 april 1904 met Carolina Maria Kok, geboren te Wateringen (ZH) op 20 februari 1881, overleden te Poeldijk (ZH) op 27 maart 1943, begraven aldaar op 31 maart 1943 (RK kerkhof), dochter van Antonius Kok en Petronella Neerscholten.

zij kregen 13 kinderen; daarvan zijn alleen de oudste twee dochters volwassen geworden.

Uit dit huwelijk:

VIII-m : Margaretha Agatha de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 2 augustus 1881, dochter van Pieter de Brabander (VII-e) en Agatha van der Voort.

Margaretha is getrouwd te Monster (ZH) op 1 augustus 1903 met Thomas Josephus Persoon, geboren te Monster (ZH) op 21 maart 1876, zoon van Philippus Persoon en Maria Maas.

Uit dit huwelijk:

VIII-n : Maria de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 27 januari 1845, overleden aldaar op 1 april 1921, dochter van Nicolaas de Brabander (VII-g) en Adriana Oomen.

Maria is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 23 mei 1874 met Cornelis Gerardus "Corneil" Alsemgeest ook genaamd Gerardus Alsemgeest, koopman, geboren te Naaldwijk (ZH) op 1 december 1844, overleden aldaar op 31 december 1919, zoon van Jan Alsemgeest en Pieternella van der Klaauw.

Uit dit huwelijk:

VIII-o : Jacobus de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 31 januari 1850, overleden aldaar op 31 oktober 1928, zoon van Nicolaas de Brabander (VII-g) en Adriana Oomen.

Jacobus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 9 mei 1874 met Apollonia van Hulst ook genaamd Apollonia Verhulst, geboren te Naaldwijk (ZH) op 22 augustus 1848, overleden aldaar op 4 oktober 1914, dochter van Dirk van Hulst en Brigitta Bijleveld.

Uit dit huwelijk:

VIII-p : Simon de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 22 september 1852, overleden aldaar op 23 augustus 1924, zoon van Nicolaas de Brabander (VII-g) en Adriana Oomen.

Simon is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 13 mei 1876 met Johanna Bentvelzen, geboren te Naaldwijk (ZH) op 2 april 1853, overleden te Monster (ZH) op 3 juli 1934, dochter van Johannes "Jan" Bentvelzen en Cornelia de Brabander (VI-s).

Uit dit huwelijk:

VIII-q : Hendricus de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 10 juli 1853, overleden te Monster (ZH) op 22 september 1925, zoon van Cornelis de Brabander (VII-h) en Christina van den Berg.

Hendricus is getrouwd te Monster (ZH) op 24 januari 1880 met Catharina Maria van der Bol, geboren te Loosduinen (ZH) op 28 december 1856, overleden te Monster (ZH) op 7 mei 1942, dochter van Cornelis van der Bol en Anna van der Meer.
Catharina was weduwe van Cornelis Johannes van Dijk, overleden voor 1880.

Uit dit huwelijk:

VIII-r : Maria den Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 2 december 1856, dochter van Cornelis de Brabander (VII-h) en Christina van den Berg.

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 25 januari 1879 met Wilhelmus "Willem" Tukker, geboren te Maassluis (ZH) rond 1855, zoon van Johannes Franciscus Tukker en Elisabeth Jansen.

Uit dit huwelijk:

VIII-s : Petronella Margaretha de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 26 mei 1860, overleden te Delft op 30 april 1943, dochter van Simon de Brabander (VII-i) en Maria Meijer.

Petronella is getrouwd te Monster (ZH) op 12 augustus 1882 (1) met Johannes Bruggeling, geboren te Naaldwijk (ZH) op 25 november 1857, overleden te Monster (ZH) op 3 december 1893, zoon van Anthonie Bruggeling en Johanna van der Elst.

Uit dit huwelijk:

Petronella is getrouwd te Monster (ZH) op 18 maart 1905 (2) met Lambertus Petrus van Spronsen, geboren te Loosduinen (ZH) op 9 maart 1870, zoon van Andries van Spronsen en Fransina van Dijk.


VIII-t : Jacobus de Brabander, zeeman en schipper, geboren te Monster (ZH) op 24 juli 1861, gedoopt aldaar op 24 juli 1861 (RK), overleden te Leiden op 21 juni 1939, begraven aldaar op 24 juni 1939 (RK begraafplaats Zijlpoort), zoon van Simon de Brabander (VII-i) en Maria Meijer.

Jacobus is getrouwd te Leiderdorp (ZH) op 2 juni 1892 met Johanna Pieternella Remmerswaal, geboren te Wateringen (ZH) op 8 maart 1870, overleden te Leiden op 20 oktober 1952, begraven aldaar op 24 oktober 1952 (RK Begraafplaats Zijlpoort), dochter van Andries Remmerswaal en Margaretha Meijer.

Uit dit huwelijk:

VIII-u : Maria de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 25 maart 1864, overleden voor augustus 1933, dochter van Wilhelmus de Brabander (VII-k) en Cornelia van der Klaauw.

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 13 september 1890 met Simon Cornelius Lambertus Antonius Joannes Kruijk, geboren te Monster (ZH) op 21 september 1862, overleden aldaar op 13 augustus 1933, zoon van Lambertus Kruijk en Catharina van Veen.

Uit dit huwelijk:

VIII-v : Elizabeth de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 4 december 1867, overleden te Poeldijk (ZH) op 8 juni 1943, begraven aldaar op 10 juni 1943 (RK kerkhof), dochter van Wilhelmus de Brabander (VII-k) en Cornelia van der Klaauw.

Elizabeth is getrouwd te Monster (ZH) op 21 september 1895 met Cornelis Jacobus Antonius Pius Kruijk, geboren te Monster (ZH) op 4 januari 1865, overleden aldaar op 3 februari 1940, zoon van Lambertus Kruijk en Catharina van Veen.
Cornelis is eerder getrouwd te Monster (ZH) op 12 mei 1888 met Anna Brabander, geboren te 's-Gravenhage rond 1865, zie VIII-al.

Uit dit huwelijk:

VIII-w : Cornelis Willebrordus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 29 april 1872, overleden aldaar op 26 maart 1943, zoon van Wilhelmus de Brabander (VII-k) en Cornelia van der Klaauw.

Cornelis is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 26 mei 1900 (1) met Sophia van Eeden, geboren te Naaldwijk (ZH) op 24 juni 1877, overleden te Monster (ZH) op 6 mei 1908, dochter van Theodorus van Eeden en Catharina van Paassen.

Uit dit huwelijk:

Cornelis is getrouwd te Monster (ZH) op 4 september 1909 (2) met Elisabeth Maria Clasina van der Valk, geboren te Monster (ZH) op 31 oktober 1870, overleden te 's-Gravenhage op 30 maart 1931 (akte Monster), dochter van Cornelis van der Valk en Hendrica Scheffers.

Uit dit huwelijk:

VIII-x : Petronella Adriana de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 30 december 1874, dochter van Wilhelmus de Brabander (VII-k) en Cornelia van der Klaauw.

Petronella is getrouwd te Monster (ZH) op 10 mei 1902 met Johannes Arnoldus van Bergenhenegouwen, geboren te Monster (ZH) op 5 augustus 1878, zoon van Gabriel Pius van Bergenhenegouwen en Geertrudes Hakvoort.

Uit dit huwelijk:

VIII-y : Cornelia de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 6 april 1878, overleden te Naaldwijk (ZH) op 25 juli 1937, dochter van Wilhelmus de Brabander (VII-k) en Cornelia van der Klaauw.

Cornelia is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 28 mei 1904 met Gerardus Hendricus Tetteroo, geboren te Naaldwijk (ZH) op 13 juni 1877, overleden na juli 1937, zoon van Simon Tetteroo en Cornelia van der Endt.

Uit dit huwelijk:

VIII-z : Adrianus Leendert Brabander, geboren te Monster (ZH) op 20 november 1873, overleden na maart 1947, zoon van Willem Simon Brabander (VII-t) en Catharina van de Velde.

Adrianus is getrouwd te Monster (ZH) op 9 mei 1896 met Geertruida Cornelia Persoon, geboren te Monster (ZH) op 12 juni 1878, overleden aldaar op 5 maart 1947, dochter van Philippus Persoon en Maria Maas.

Uit dit huwelijk:

VIII-aa : Maria Adriana Brabander, geboren te Monster (ZH) op 29 september 1880, overleden te Delft op 22 december 1948 (akte Monster), dochter van Willem Simon Brabander (VII-t) en Catharina van de Velde.

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 20 oktober 1906 met Gerardus Marinus Simons, geboren te Rotterdam rond 1881, overleden na december 1948, zoon van Gerardus Johannes Simons en Francina Martina Heerkens.

Uit dit huwelijk:

VIII-ab : Cornelis Gerardus Brabander, geboren te Monster (ZH) op 11 maart 1883, zoon van Willem Simon Brabander (VII-t) en Catharina van de Velde.

Cornelis is getrouwd te Monster (ZH) op 29 mei 1909 met Adriana Zuiderwijk, geboren te Monster (ZH) op 31 december 1885, dochter van Adrianus Johannes Zuiderwijk en Adriana Hulspas.

Uit dit huwelijk:

VIII-ac : Reinier de Brabander, winkelknecht en timmerman, geboren te Delft op 9 april 1867, zoon van Arnoldus de Brabander (VII-y) en Johanna Sliedregt.

Reinier is getrouwd te Rotterdam op 14 februari 1894 met Maria Magdalena de Krou, geboren te Rotterdam rond 1859, dochter van Christiaan de Krou en Wilhelmina van den Hoek.

Uit dit huwelijk:

VIII-ad : Adrianus Antonius Joseph Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 15 maart 1903, zoon van Wilhelmus Leonardus Brabander (VII-ae) en Agatha Johanna van der Burg.

Adrianus was gehuwd met Wilhelmina Voom.

Uit dit huwelijk:

VIII-ae : Antonius Everardus Brabander, wasknecht, geboren te Wateringen (ZH) op 8 januari 1909, begraven te Loosduinen (ZH) op 23 oktober 1946 (RK kerkhof St. Jozef), zoon van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Antonius was gehuwd met Wilhelmina Cornelia Bergenhenegouwen, geboren te Burculo op 6 november 1911, overleden te Loosduinen (ZH) op 28 juni 1976, dochter van Petrus Bergenhenegouwen en Gertruida Johanna Scholtes.

Uit dit huwelijk:

VIII-af : Adriana Johanna Maria "Sjaan" Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 26 januari 1914, overleden te Rijswijk (ZH) op 28 maart 1994, begraven aldaar (begraafplaats H.Bonifatiuskerk), dochter van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Adriana is getrouwd op 23 september 1936 met Gerard van der Berg, geboren op 21 augustus 1908, overleden op 10 februari 1996, begraven te Rijswijk op 15 februari 1996 (RK begraafplaats St. Bonifatius achter de kerk).

Uit dit huwelijk:

VIII-ag : Leonardus Jacobus Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 28 juni 1915, gecremeerd te Rijswijk op 13 augustus 1982 (crematorium Eikelenburg), zoon van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Leonardus is getrouwd op 15 september 1942 met Catharina Antonia "Toos" van den Berg, geboren rond 1919, overleden te Voorburg (ZH) op 26 augustus 1976, gecremeerd te Rijswijk op 30 augustus 1976 (crematorium Eikelenburg).

Uit dit huwelijk:

VIII-ah : Apolonia Adriana "Ploon" Brabander, geboren te Wateringen (ZH) op 12 december 1916, overleden te Berkel en Rodenrijs op 1 januari 1992, dochter van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Apolonia is getrouwd op 24 april 1940 met Gerardus Petrus "Gerard" Bergenhenegouwen, geboren te Burculo op 23 maart 1913, overleden te Berkel en Rodenrijs op 6 april 1988, begraven aldaar op 11 april 1988 (kerkhof RK parochie OLV van Geboorte), zoon van Petrus Bergenhenegouwen en Gertruida Johanna Scholtes.

13 kinderen uit dit huwelijk, Truus, Tiny, Piet, Aad, Annie, Paula, Margret, Gerard, Liesbeth, Maria, Ben, Leo en Jan Bergenhenegouwen.

Uit dit huwelijk:

VIII-ai : Francisca Aplonia "Cis" Brabander, geboren te Rijswijk (ZH) op 21 november 1920, overleden te 's-Gravenhage op 24 september 2006, begraven te Rijswijk (ZH) op 29 september 2006 (begraafplaats H. Bonifatiuskerk), dochter van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Francisca is getrouwd te Rijswijk (ZH) op 14 augustus 1946 met Johannes Gerardus "Jan" Sas, isoleerder, geboren te 's-Gravenhage op 21 april 1907, overleden te Voorburg (ZH) (Diakonessen ziekenhuis) op 25 december 1980, zoon van Henricus Sas en Frederica Adriana "Trees" Kleinis.

Uit dit huwelijk:

VIII-aj : Petronella Christina "Nel" Brabander, geboren te Rijswijk (ZH) op 12 juli 1922, overleden te 's-Gravenhage op 2 april 2000, begraven aldaar op 7 april 2000 (RK begraafplaats St. Barbara), dochter van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Petronella is getrouwd rond 1946 met Lambertus Hendrikus "Bart" Premen, overleden te 's-Gravenhage op 18 februari 1966, begraven aldaar op 21 februari 1966 (RK begraafplaats St. Barbara).

Uit dit huwelijk:

VIII-ak : Adrianus Johannes "Aad" Brabander, timmerman, geboren te Rijswijk (ZH) op 2 juni 1926, overleden te 's-Gravenhage op 14 november 1994, begraven aldaar op 18 november 1994, zoon van Adrianus Brabander (VII-ah) en Christina Clasina van den Berg.

Adrianus is getrouwd op 15 april 1953 met Wilhelmina Appollonia "Miep" Wessels, geboren op 21 november 1928, dochter van Henricus Joannes "Henk" Wessels en Petronella Margaretha "Nel" Kloosterman.

Uit dit huwelijk:

VIII-al : Anna Brabander, geboren te 's-Gravenhage rond 1865, overleden te Monster (ZH) op 22 mei 1895, dochter van Willem Pieter Brabander (VII-ai) en Anna van den Berg.

Anna is getrouwd te Monster (ZH) op 12 mei 1888 met Cornelis Jacobus Antonius Pius Kruijk, geboren te Monster (ZH) op 4 januari 1865, overleden aldaar op 3 februari 1940, zoon van Lambertus Kruijk en Catharina van Veen.
Cornelis is later getrouwd te Monster (ZH) op 21 september 1895 met Elizabeth de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 4 december 1867, zie VIII-v.

Uit dit huwelijk:

VIII-am : Maria Barbara Geertruida Brabander, geboren te Poeldijk (ZH) op 7 april 1871, overleden te Wateringen (ZH) op 13 augustus 1950, begraven aldaar op 16 augustus 1950 (RK kerkhof), dochter van Johannes Brabander (VII-aj) en Maria Barbara Hakvoort.

Maria is getrouwd te Monster (ZH) op 24 juli 1897 met Gerardus Solleveld, geboren te Hof van Delft (ZH) rond 1861, overleden te Wateringen (ZH) op 24 augustus 1943, zoon van Laurens Solleveld en Petronella van Dijk.

Uit dit huwelijk:

VIII-an : Wilhelmina Maria Brabander, geboren te Monster (ZH) op 3 maart 1880, overleden te Loosduinen (ZH) op 23 juli 1916, begraven aldaar op 26 juli 1916 (RK kerkhof), dochter van Johannes Brabander (VII-aj) en Maria Barbara Hakvoort.

Wilhelmina is getrouwd te Monster (ZH) op 28 mei 1904 met Gelines Petrus Bergenhenegouwen, koster en tuinman, geboren te Loosduinen (ZH) op 16 februari 1879, overleden te 's-Gravenhage op 7 juni 1953, zoon van Gerardus "Gerrit" Bergenhenegouwen en Johanna Brabander (VII-v).
Gelines is later getrouwd te Loosduinen (ZH) op 13 juni 1917 met Anna Cecilia Bol, geboren te Loosduinen (ZH) op 11 juli 1877, dochter van Johanna Anthonius Bol en Johanna Lelijveld.

Uit dit huwelijk:

VIII-ao : Helena Maria Brabander, geboren te Monster (ZH) op 1 maart 1885, overleden te Delft op 16 december 1961, dochter van Johannes Brabander (VII-aj) en Maria Barbara Hakvoort.

Helena is getrouwd te Wateringen (ZH) op 27 april 1906 met Antonius de Kok, geboren te Wateringen (ZH) op 8 februari 1881, overleden aldaar op 30 augustus 1969, zoon van Arij de Kok en Gerarda van Rijn.

Uit dit huwelijk:

VIII-ap : Petrus Josephus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 24 januari 1887, zoon van Hendrikus de Brabander (VII-ak) en Helena van Dijk.

Petrus is getrouwd te Wateringen (ZH) op 8 augustus 1913 met Johanna Helena de Bruin, geboren te Wateringen (ZH) rond 1890, dochter van Cornelis de Bruin en Helena Johanna Jacoba van Deutekom.

Uit dit huwelijk:

 

VIII-aq : Johannes de Brabander, geboren te Monster op 26 februari 1864, overleden te Emden (Duitsland) op 9 augustus 1903, trouwde op 8 maart 1896 met Eeke Leeling, geboren te Emden (Duitsland) op 25 mei 1870, overleden te Emden (Duitsland) op 19 november 1937

Uit dit huwelijk:IX-a : Clasina Maria de Brabander, geboren te Delft op 25 september 1892, dochter van Petrus Johannes de Brabander (VIII-b) en Catharina Lunenburg.

Clasina was gehuwd met Theodorus Gerardus van der Ven.

Uit dit huwelijk:

IX-b : Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 25 december 1883, overleden te Poeldijk (ZH) op 9 november 1947 (akte Monster), zoon van Theodorus Cornelis de Brabander (VIII-d) en Petronella Schenkels.

Cornelis is getrouwd te Monster (ZH) op 4 september 1909 met Alida Droog, geboren te Kethel op 23 september 1884, overleden te Poeldijk (ZH) op 3 december 1964, dochter van Nicolaas Droog en Maria Elisabeth Vis.

Uit dit huwelijk:

IX-c : Alida Anna de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 17 juli 1889, dochter van Theodorus Cornelis de Brabander (VIII-d) en Petronella Schenkels.

Alida is getrouwd te Monster (ZH) op 27 september 1913 met Johannes Jacobus van der Enden, geboren te Wateringen (ZH) op 14 augustus 1886, zoon van Lourentius Petrus van der Enden en Johanna van der Knaap.

Uit dit huwelijk:

IX-d : Petrus de Brabander, geboren te Monster (ZH) rond 1901, overleden na januari 1941, zoon van Simon Jacobus de Brabander (VIII-e) en Gerarda Verbeek.

Petrus is getrouwd te Monster (ZH) op 25 april 1925 met Maria Catharina Smith, geboren te Monster (ZH) rond 1901, overleden te 's-Gravenhage op 8 januari 1941 (akte Monster), dochter van Bastiaan Smith en Eva van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Agatha Johanna de Brabander, geboren te Monster (ZH) rond 1905, dochter van Petrus de Brabander (VIII-l) en Carolina Maria Kok.

Agatha is getrouwd te Monster (ZH) op 12 januari 1929 met Petrus Leonardus Roessen, geboren te Hof van Delft (ZH) rond 1902, zoon van Jozeph Roessen en Cornelia Helena Reigersberg.

Uit dit huwelijk:

IX-f : Petronella Wilhelmina "Pie" de Brabander, geboren te Monster (ZH) rond 1907, dochter van Petrus de Brabander (VIII-l) en Carolina Maria Kok.

Petronella is getrouwd te Monster (ZH) op 1 juni 1929 met Anthonius Thomas Roessen, geboren te Schipluiden (ZH) rond 1904, zoon van Jozeph Roessen en Cornelia Helena Reigersberg.

Uit dit huwelijk:

IX-g : Brigitta de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 17 september 1876, overleden te Monster (ZH) op 18 augustus 1939, dochter van Jacobus de Brabander (VIII-o) en Apollonia van Hulst.

Brigitta is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 27 augustus 1904 met Petrus Abraham van Dijk, geboren te Monster (ZH) op 8 januari 1878, overleden te Heiloo op 25 april 1936 (akte Monster), zoon van Cornelis van Dijk en Johanna Olierhoek.

Uit dit huwelijk:

IX-h : Adriana Agatha de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 5 februari 1878, overleden aldaar op 28 september 1944, dochter van Jacobus de Brabander (VIII-o) en Apollonia van Hulst.

Adriana is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 4 september 1909 met Gerardus Nadorp, geboren te Naaldwijk (ZH) op 24 juli 1881, overleden aldaar op 18 september 1943, zoon van Johannes Wilhelmus Nadorp en Maria van Putten.

Uit dit huwelijk:

IX-i : Theodorus Adrianus "Dorus" de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 22 maart 1885, overleden aldaar op 27 november 1957, begraven aldaar op 30 november 1957 (r.k. kerkhof), zoon van Jacobus de Brabander (VIII-o) en Apollonia van Hulst.

Theodorus is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 2 november 1912 met Petronella "Pie(tje)" Neerscholten, geboren te Naaldwijk (ZH) op 23 oktober 1886, overleden te Honselerdijk op 24 november 1956, dochter van Bernardus Joannes Neerscholten en Geertruda Persoon.

Uit dit huwelijk:

IX-j : Adriana Apolonia de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 17 augustus 1880, overleden na november 1948, dochter van Simon de Brabander (VIII-p) en Johanna Bentvelzen.

Adriana is getrouwd te Naaldwijk (ZH) op 13 augustus 1904 met Theodorus Arnoldus Scholtes, geboren te Naaldwijk (ZH) op 7 juni 1880, overleden te Monster (ZH) op 30 november 1948, zoon van Gerardus Philippus Scholtes en Margaretha Petronella van der Staaij.

Uit dit huwelijk:

IX-k : Nicolaas Wilhelmus de Brabander, geboren te Naaldwijk (ZH) op 29 maart 1882, overleden na 1949, zoon van Simon de Brabander (VIII-p) en Johanna Bentvelzen.

Nicolaas is getrouwd te Monster (ZH) op 16 april 1904 met Cornelia Adriana van Dijk, geboren te Monster (ZH) op 24 januari 1880, overleden aldaar op 16 december 1949, dochter van Cornelis van Dijk en Johanna Olierhoek.

Uit dit huwelijk:

IX-l : Anna Christina Gerharda de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 23 december 1882, dochter van Hendricus de Brabander (VIII-q) en Catharina Maria van der Bol.

Anna is getrouwd te Monster (ZH) op 23 april 1904 met Gerardus Franciscus Zuijderwijk, geboren te Monster (ZH) op 11 mei 1879, zoon van Petrus Zuijderwijk en Martijntje van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

IX-m : Christianus Johannes de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 19 februari 1884, overleden te Delft op 26 juni 1950 (akte Monster), zoon van Hendricus de Brabander (VIII-q) en Catharina Maria van der Bol.

Christianus was gehuwd met Johanna Maria Molenkamp, geboren te Zoeterwoude (ZH) rond 1884, overleden te 's-Gravenhage op 15 juni 1935 (akte Monster), dochter van Petrus Molenkamp en Adriana Vlasveld.

Uit dit huwelijk:

IX-n : Johanna Catharina de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 28 november 1885, overleden aldaar op 15 juni 1927, dochter van Hendricus de Brabander (VIII-q) en Catharina Maria van der Bol.

Johanna is getrouwd te 's-Gravenzande (ZH) op 1 juni 1907 met Andreas Zuiderwijk, geboren te 's-Gravenzande (ZH) op 24 mei 1870, overleden te 's-Gravenhage op 15 juni 1948 (akte Monster), zoon van Petrus Zuiderwijk en Maria van den Berg.

Uit dit huwelijk:

IX-o : Margaretha Helena de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 26 oktober 1887, dochter van Hendricus de Brabander (VIII-q) en Catharina Maria van der Bol.

Margaretha is getrouwd te Monster (ZH) op 26 april 1924 met Leonardus Rodenrijs, geboren te Vlaardingen Ambacht (ZH) rond 1883, zoon van Hendricus Rodenrijs en Anna van Eijk.
Leonardus was weduwnaar van Maria Kerklaan, overleden voor april 1924.

Uit dit huwelijk:

IX-p : Helena Anna de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 17 juli 1894, dochter van Hendricus de Brabander (VIII-q) en Catharina Maria van der Bol.

Helena is getrouwd te Monster (ZH) op 11 augustus 1917 met Johannes Leonardus Meijer, geboren te Monster (ZH) op 4 juni 1890, zoon van Abraham Anthonius Meijer en Maria Agatha van Lingen.

Uit dit huwelijk:

IX-q : Catharina de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 13 april 1900, dochter van Hendricus de Brabander (VIII-q) en Catharina Maria van der Bol.

Catharina is getrouwd te Monster (ZH) op 28 mei 1921 met Johannis Jacobus van der Kleij, geboren te 's-Gravenhage rond 1898, zoon van Simon van der Kleij en Maria Adriana de Ridder.

Uit dit huwelijk:

IX-r : Johanna Maria de Brabander, geboren te Leiden op 7 mei 1914 (RK), overleden aldaar op 29 november 2006, gecremeerd aldaar op 4 december 2006 (crematorium Rhijnhof), dochter van Jacobus de Brabander (VIII-t) en Johanna Pieternella Remmerswaal.

Johanna is getrouwd te Leiden op 20 oktober 1937 met Reinier Johannes Goldenberg, geboren te Leiden op 3 januari 1911 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1978, zoon van Johannes Antonius Goldenberg en Jacoba Maria Steekers.

Uit dit huwelijk:

IX-s : Cornelia Maria "Cor" de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 9 september 1907, overleden te Zoeterwoude (ZH) op 20 maart 1999, dochter van Cornelis Willebrordus de Brabander (VIII-w) en Sophia van Eeden.

Cornelia is getrouwd te Monster (ZH) op 6 januari 1937 met Cornelis Simon "Cornelis" Schuur, geboren te Zoeterwoude (ZH) op 26 mei 1906, overleden aldaar op 1 april 1989, zoon van Cornelis Christianus Schuur en Cornelia van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

IX-t : Catharina Maria Brabander, geboren te Monster (ZH) op 23 september 1896, overleden te 's-Gravenhage op 10 februari 1949 (akte Monster), dochter van Adrianus Leendert Brabander (VIII-z) en Geertruida Cornelia Persoon.

Catharina is getrouwd te Monster (ZH) op 6 februari 1915 met Cornelis Moen, geboren te Deil rond 1892, overleden na februari 1949, zoon van Franciscus Moen en Martijntje Kars.

Uit dit huwelijk:

IX-u : Maria Christina "Marian" Brabander, geboren op 7 februari 1954, overleden te Zoetermeer (ZH) op 9 maart 1994, gecremeerd te 's-Gravenhage op 14 maart 1994, dochter van Adrianus Johannes "Aad" Brabander (VIII-ak) en Wilhelmina Appollonia "Miep" Wessels.

Maria is getrouwd op 10 maart 1975 met Johannes Jochem "Jan" Roeleveld, geboren te 's-Gravenhage op 14 mei 1951.

Uit dit huwelijk:

IX-v : Henricus Joannes "Henk" Brabander, geboren te Rijswijk (ZH) op 29 januari 1955, gedoopt aldaar op 30 januari 1955, zoon van Adrianus Johannes "Aad" Brabander (VIII-ak) en Wilhelmina Appollonia "Miep" Wessels.

salarisadministrateur (1994)

Henricus is getrouwd op 23 november 1979 (1) met (en gescheiden in het jaar 1980 van) Ingrid Gordijn.

Henricus is getrouwd te Leidschendam (ZH) op 20 oktober 1983 (2) met Anna Ida Maria "Anneke" van Heiningen, geboren te Voorburg (ZH) op 15 augustus 1958, dochter van Wilhelmus Petrus van Heiningen en Johanna Helena Kamps.
Anna is eerder getrouwd te Leidschendam (ZH) op 5 mei 1979 met (en gescheiden op 4 mei 1982 van) Cornelis G.M. "Kees" van der Meule.

Uit dit huwelijk:

IX-w : Antonius Johannes "Ton" Brabander, geboren op 7 december 1957, zoon van Adrianus Johannes "Aad" Brabander (VIII-ak) en Wilhelmina Appollonia "Miep" Wessels.

Antonius is getrouwd op 15 januari 1982 met Patricia Elisabeth Maria "Patricia" Jamin, geboren op 2 februari 1960, dochter van Gerardus Adolphus Jamin en Annie van Elshout.

Uit dit huwelijk:

X-a : Petronella Alida Maria de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 22 augustus 1910, overleden te Poeldijk (ZH) op 8 januari 2008, begraven aldaar op 12 januari 2008 (parochiele begraafplaats Bartholomeuskerk), dochter van Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander (IX-b) en Alida Droog.

Petronella was gehuwd met Gerardus Petrus de Brabander, overleden op 2 mei 1998.

Uit dit huwelijk:

X-b : Theodorus Cornelis Johannes de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 22 september 1912, overleden op 16 januari 1964, zoon van Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander (IX-b) en Alida Droog.

Theodorus was gehuwd met Anna Petronella Wilhelmina Daniels.

Uit dit huwelijk:

X-c : Johannes Bernardus de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 21 september 1916, overleden te Poeldijk (ZH) op 28 december 1970, zoon van Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander (IX-b) en Alida Droog.

Johannes was gehuwd met Stefanie Krones.

Uit dit huwelijk:

X-d : Petrus Josephus "Piet" de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 19 februari 1920, overleden te 's-Gravenhage op 6 juli 1980, zoon van Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander (IX-b) en Alida Droog.

Petrus was gehuwd met Alida "Lida" van der Zijden, geboren te Wateringen (ZH) op 17 april 1919, overleden op 22 september 1999.

Uit dit huwelijk:

X-e : Geertruida Maria "Truus" de Brabander, geboren te Honselersdijk (ZH) op 6 maart 1915, overleden te Naaldwijk (ZH) op 3 juli 2000, dochter van Theodorus Adrianus "Dorus" de Brabander (IX-i) en Petronella "Pie(tje)" Neerscholten.

Geertruida is getrouwd te Honselersdijk (ZH) op 7 januari 1948 met Leonardus Hendricus "Leo" Bruinen, geboren te Honselersdijk (ZH) op 10 augustus 1909, overleden aldaar op 30 maart 1991, zoon van Hendricus Jacobus "Henk" Bruinen en Apalonia Adriana "Pleuntje" Persoon.

Uit dit huwelijk:

X-f : Christiaan Cornelis de Brabander, geboren te Monster (ZH) op 25 februari 1923, overleden te Apeldoorn (Gld) op 3 september 1998, zoon van Christianus Johannes de Brabander (IX-m) en Johanna Maria Molenkamp.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

XI : Cornelia Catharina Adriana "Lia" de Brabander, geboren op 25 februari 1946, dochter van Petrus Josephus "Piet" de Brabander (X-d) en Alida "Lida" van der Zijden.

Cornelia is getrouwd te Rotterdam op 13 december 1976 met Dirk "Dick" Rook, geboren op 30 juni 1948, zoon van Pieter Rook en Teuntje Horsman.

Uit dit huwelijk:Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl