diverse fragmentgenealogieen Braber

uit Zeeland

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste wijziging: 26 juli 2004

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

 

 

Mijn onderzoek in Zeeland is nog in een beginstadium. Een groot aantal Braber's heb ik inmiddels kunnen onderbrengen in de genealogie van het Flakkeesse geslacht (den) Braber [BZee] en diverse geslachten Braber uit op Schouwen-Duiveland [Schouw, Haam en Elker]. Blijven over diverse fragmentgenealogieen, een fors aantal losse gezinnen en personen. De 8 grootste fragmentgenealogieen [A t/m H] heb ik hierna opgenomen. Ik hou mij aanbevolen voor aanvullingen en correcties. Mogelijk kan ik een volgende keer een samenhangender geheel presenteren.A-I
: Cornelis Geertsen Braber, bouwman en schepen Sint Annaland (1609-1612), geboren rond 1545 (geschat), overleden te Sint-Annaland (Ze) tussen 3 juni 1612 en 6 juli 1612
In een artikeltje van de hand van J.L. Braber wordt het schepenzegel van Cornelis Geertsen Braber besproken. Het schepenzegel vertoont een merk, dat grofweg kan worden aangeduid als een zandlopervorm. Als jaartallen van zijn functioneren als schepen wordt aangegeven 1592-1611. In een latere reactie van de hand van H. Uil wordt vermeld dat zijn laatste vermelding als schepen van 1 febr. 1612 is en dat hij overleed vòòr 16 okt. 1612 (bron: J.L. Braber, Wapenzegels met merken, in: Gens Nostra, jrg. 39 (1984), p. 415-418; reactie van de hand van H. Uil op dit artikel, in: Gens Nostra, jrg. 41 (1986), p. 39). Op 7 juli 1612 werd te Sint Annaland overgegaan tot de verdeling van de boedel van Cornelis Gerts Braber. Mogelijk was dit noodzakelijk geworden door het overlijden van een van zijn kinderen, aangezien tevens diens boedel werd verdeeld. Uit de gegevens blijkt dat Cornelis Gerts bij leven landbouwer onder Sint Annaland was geweest, op een pachtboerderij. Hij had overigens ook land in eigen bezit, zowel gelegen onder Poortvliet, als in Hannevosdijk.
Zijn weduwe Clijne Jacobs nam de pacht van de betreffende hoeve over, en sloot tevens een accoord over het onderhoud van haar drie kinderen, Commerken Cornelis, Jacob Cornelis en Neelken Cornelis. Uit een eerder huwelijk had Cornelis Gerts nog een andere zoon, in de tekst de "outsten zone" genoemd, Cornelis Cornelisse Braber, ook wel genoemd de Jonge Braber. Deze was woonachtig in Kempenshofstede. Voorts nog een reeds overleden dochter Rokusken Cornelis, die gehuwd was geweest met Cornelis Corneliss Lepeltack, waaruit vier kinderen waren geboren, Mayken, Cornelis, Berbera en Marinus.
Tenslotte was nog sprake van een eveneens overleden weeskind van Cornelis Gerts, met name Jan Cornelisse. Van hem werden de hem toekomende landerijen vermeld, ruim dertien gemeten, gelegen onder Sint Annaland en Poortvliet. Deze landerijen werden toebedeeld aan zijn erfgenamen, driekwart aan de weeskinderen van Marinus Ingelsz, met name Ingelken Marinus, gehuwd met Panckeraes Lonissen, Heyndrick Marinus, Laureis Marinus en Berbera Marinus, en het overige kwart aan Cornelis Segerssen, Ingel Lenaerts, wonende in Engeland, en de weeskinderen van Ingel Jacobs. Aangezien deze landerijen vererfden op personen buiten de familie Braber, moeten we aannemen dat het goederen waren die hij geërfd had van zijn moeder, en die dan volgens het erfrecht weer aan haar familie zouden moeten vervallen. Dit wijst erop dat Jan Cornelisse geen zoon is van Clijne Jacobs, maar ook geen volle broer van Cornelis en Rokusken, anders zouden deze personen geërfd hebben. Hij moet dus een zoon zijn uit een derde huwelijk van Cornelis Gerts Braber. Aangezien Clijne Jacobs diens weduwe is, en Cornelis Cornelisse de oudste zoon wordt genoemd, kan aangenomen worden dat het hier het tweede huwelijk van Cornelis Gerts betreft.
Cornelis Cornelisse Braber wordt in de tekst de voogd genoemd van zijn halfzusters en halfbroer, maar ook van de kinderen van zijn overleden zuster. Onduidelijk is of zijn zwager Lepeltack nog leeft. Aangezien deze niet namens zijn kinderen optreedt, mag ervan uitgegaan worden dat hij ook reeds overleden is. Een naam van een moeder van Cornelis en Rokusken wordt niet genoemd. Gezien het feit dat beiden een dochter Berbera hebben, zou dat de voornaam van hun moeder geweest kunnen zijn. Uitgaande van het feit dat Cornelis naar zijn grootvader van moederskant is genoemd, zou haar volledige naam Berber Cornelisse kunnen hebben geluid. Dit is echter een veronderstelling.
Het tussen de erfgenamen van Cornelis Gerts verdeelde land was ruim 41 gemeten groot, zowel bouwland als weiland, gelegen in Hannevosdijk (onder meer in Theune Copshouck), in Bredevliet en onder Poortvliet, in de Papeschetegaer.
Het verhaal is met de boedelscheiding niet "af", ook naderhand vinden we nog diverse malen stukken met betrekking tot deze nalatenschap. De boedelrekeningen lopen nog door tot 1627, blijkbaar zijn dan alle erfgenamen meerderjarig. We kunnen eruit concluderen dat Clyne Jacobs rond 1613 / 1614 hertrouwd moet zijn, uit welk huwelijk nog een zoontje geboren werd, dat nog leefde op 14 maart 1619, de datum waarop we horen van haar overlijden. Uit dezelfde bron horen we ook van de huwelijken van de diverse kinderen. Zo wordt op 2 juli 1624 melding gemaakt van Cornelis Cornelisse Codde, de man van Berbera Lepeltack. En op 14 maart 1619 horen we tevens dat Commerken Cornelisse Braber inmiddels is gehuwd met Huybrecht Marinusse (bron: RAZE 5860, folio 40vo-42vo, 87vo, 89vo, 131, 147, 167, 179vo, 182Avo, 185, 194, 197vo, 199, 216, 236vo, 261).
In Gens Nostra 1984/p.417 wordt het wapenzegel van Cornelis Geertsz Braber getoond, schepen van Sint Annaland 1592-1611. Volgens Gens Nostra 1986/p.39 wordt hij op 1-2-1612 nog als schepen vermeld, maar overleed voor 16-10-1612. Volgens Hans van Felius is hij 3x getrouwd geweest en heeft 6 kinderen nagelaten (10/2000).

Hij was gehuwd (1) met Berbel Cornelis?.

Uit dit huwelijk:

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

Hij was gehuwd (3) met Cleyne Jacobsdr, geboren rond 1575 (veronderstelling), overleden voor 14 maart 1619.
(Zij was later gehuwd met Cornelis Marinisse Floey, overleden na 14 maart 1619.)

Uit dit huwelijk:

A-II-a : Rochusje Cornelisse Braber, geboren rond 1570 (veronderstelling), overleden te Sint-Annaland (Ze) voor 1607, dochter van Cornelis Geertsen Braber (A-I) en Berbel Cornelis?.

Zij was gehuwd met Cornelis Cornelissen Lepeltack, overleden te Prinsland in het jaar 1647.
(Hij was later gehuwd met Maeyken Jacob Lenartsdr, overleden voor 11 juni 1613.)

Uit dit huwelijk:

A-II-b : Cornelis Cornelisz (den) Braeber ook genaamd Cornelis Cornelisse den jongen Braber, geboren te Sint-Annaland (Ze) rond 1575 (veronderstelling), overleden in het jaar 1630 (tussen 23 febr. en 18 april), zoon van Cornelis Geertsen Braber (A-I) en Berbel Cornelis?.

hij werd vermeld te Stavenisse (1624) in de verpachtingen tienden 1624-1663 (zie Bronscan). Hij was landbouwer te Stavenisse, vermoedelijk in Kempenshofstede. Volgens Hans van Felius heeft hij uit 2 huwelijken 4 kinderen nagelaten. (10/2000)

Hij was gehuwd (1) met Pierken Marinisdr, overleden tussen juli 1621 en juni 1625.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Stavenisse (Ze) op 7 juni 1625 en getrouwd aldaar op 29 juni 1625 (2) met Adriaentje Hubrechts, afkomstig uit Oud-Kempenhofstede (of geboren Stavenisse), overleden na februari 1647.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Stavenisse (Ze) op 8 maart 1631 en getrouwd aldaar op 21 april 1631 (of 24-4-1631) met Adriaen Jansz Smalheer, landman op de boederij Oud Kempen, geboren te Sint-Annaland (Ze) rond 1605, overleden te Stavenisse (Ze) in het jaar 1668. (Hij is eerder getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 8 april 1628 met Dignetien Geerts.))


A-III : Berbel Cornelisse Braber, geboren te Oud-Kempenhofstede bij Stavenisse, overleden voor 18 maart 1640, dochter van Cornelis Cornelisz (den) Braeber (A-II-b) en Pierken Marinisdr.

Zij is in ondertrouw gegaan te Stavenisse (Ze) op 5 februari 1628 en getrouwd aldaar op 5 maart 1628 (1) met Maerten Cornelisz (Jacht), overleden tussen mei 1633 en mei 1634, zoon van Cornelis Jansen Jagt en Aelken Jielis.
(Hij is eerder getrouwd rond 1619 met Stoffelynken Jans, overleden voor 1628.)

hij was wednr.v. Stoffelynken Jans, won. Sint Maartensdijk, zij was j.d. geb. in Kempenhofstede en won. aldaar.

Zij is in ondertrouw gegaan te Sint-Maartensdijk (Ze) op 27 mei 1634 (2) met Michiel Cornelisse Rolle, landbouwer te Tholen, geboren te Tholen, overleden voor 11 januari 1659, zoon van Cornelis Michielsz Rolle en Adriaenke Jacobsdr.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Tholen op 30 januari 1641 met Lijsbeth Hermans, geboren te Poortvliet (Ze), overleden na 29 augustus 1673. (Zij is later getrouwd te Tholen op 8 april 1665 met Stoffel Sprancke Pelle. (Hij was weduwnaar van N.N., overleden voor april 1665.)))

Uit dit huwelijk:B-I : Pieter Fransen Braber, geboren rond 1630 (geschat)

Hij was gehuwd met Tannetje Joos.

Uit dit huwelijk:

B-II-a : Frans Pieterse Braber, geboren te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) in het jaar 1660, zoon van Pieter Fransen Braber (B-I) en Tannetje Joos.

Hij was gehuwd (1) met Christina Jans, overleden in 1699 of 1700.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 5 juni 1700 en getrouwd aldaar op 23 juni 1700 (2) met Neelje Jans, geboren te Nieuwerkerk Schouwen (Ze), overleden tussen juni 1700 en juli 1701.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 19 juni 1694 en getrouwd aldaar op 10 juli 1694 (NG) met Claes Janse Landsheer, afkomstig uit Sint-Maartensdijk (Ze), overleden voor 1700.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 13 juli 1701 en getrouwd aldaar op 1 augustus 1701 (NG) (3) met Jannetje Pieters.
(Zij was weduwe van Crijn Adriaense, overleden voor 1701.)


B-II-b : Cornelia Pieterse Braber, gedoopt te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 9 augustus 1665, dochter van Pieter Fransen Braber (B-I) en Tannetje Joos.

Zij was gehuwd met Gillis Janse van der Wiele.

Uit dit huwelijk:

B-II-c : Jannetje Pieters Braber, gedoopt te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 29 januari 1674, dochter van Pieter Fransen Braber (B-I) en Tannetje Joos.

Zij is in ondertrouw gegaan op 30 november 1695 en getrouwd op 2 december 1695 met Pieter Cornelisse Rentier, gedoopt te Elkerzee (Ze) op 12 februari 1673 (doopgetuigen waren Ole Wijnse en Laurijntje Willems), zoon van Cornelis Pieters Rentier en Paulijntje Marinusse de Jonge.

Uit dit huwelijk:

B-II-d : Joos Pieterse Braber, geboren te Nieuwerkerk (Ze) (?), zoon van Pieter Fransen Braber (B-I) en Tannetje Joos.

Hij was gehuwd met Jacomijntje Adriaanse de Vette.

Uit dit huwelijk:

B-III : Adriaan Joosse Braber, gedoopt te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 6 september 1692, zoon van Joos Pieterse Braber (B-II-d) en Jacomijntje Adriaanse de Vette.

Als moeder werd genoemd Jannetie Claes.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 1 juli 1713 en getrouwd aldaar op 19 juli 1713 (NG) (1) met Jannetie Claes Hogerwerf, afkomstig uit Oosterland (Ze), overleden voor februari 1728.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuwerkerk Schouwen (Ze) op 14 februari 1728 en getrouwd aldaar op 2 maart 1728 (NG) (2) met Jakomijntie Jans.
(Zij was weduwe van Joos Janze, overleden voor februari 1728.)C-I : Pieter Pieterse Braber, geboren te Renesse (Ze) rond 1646 (geschat)

Hij is in ondertrouw gegaan te Renesse (Ze) op 7 maart 1671 en getrouwd te Haamstede (Ze) op 21 april 1671 (NG) met Cornelia Willems, gedoopt te Haamstede (Ze) op 27 maart 1650, overleden op 20 januari 1710, dochter van Willem Padt de Jonge en Helena Pieters Ellepoele.

Uit dit huwelijk:

C-II : Pieter Pietersz Braber, geboren te Haamstede (Ze), gedoopt aldaar op 22 april 1680 (NG), overleden na 1748, zoon van Pieter Pieterse Braber (C-I) en Cornelia Willems.

20 januari 1710, Pieter Pieters Braber, verkoopt grond in Renesse, mede met procuratie van zijn moeder Cornelia Willemse. (RAZE 5065 fo.337).

Hij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 9 april 1712 en getrouwd aldaar op 12 mei 1712 (NG) (1) met Maatje Marinus "Matie" Tromper, afkomstig uit Haamstede (Ze), gedoopt aldaar op 13 juli 1686 (NG) (doopgetuigen waren Leendert Tromper en Jacomijntie Pieters), overleden voor 1721, dochter van Marinis Cornelisse Tromper en Dingetje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 14 november 1721 en getrouwd aldaar op 2 december 1721 (NG) (2) met Toontie Cornelisse Bolle, gedoopt te Haamstede (Ze) op 22 oktober 1684, overleden na 1748, dochter van Cornelis Bolle en Willemijna Frans.
(Zij is eerder getrouwd op 16 oktober 1711 met Job Crijnse, overleden voor 1721.)

Uit dit huwelijk:

C-III : Pieter Pietersz Braber, geboren te Haamstede (Ze) op 21 april 1723, gedoopt aldaar op 25 april 1723 (NG), zoon van Pieter Pietersz Braber (C-II) en Toontie Cornelisse Bolle.

Hij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 12 april 1748 en getrouwd aldaar (NG) met Tannetje Maartensen Dag, geboren te Haamstede (Ze) op 25 januari 1728, gedoopt aldaar (NG), overleden na 1791, dochter van Meerten Dagh en Prijntje Jans van den Berge.

Uit dit huwelijk:

C-IV-a : Tona "Toontje" Braber, geboren te Haamstede (Ze) op 15 juli 1753, gedoopt aldaar op 22 juli 1753 (NG), dochter van Pieter Pietersz Braber (C-III) en Tannetje Maartensen Dag.

Zij is , (+impost Herkingen 19-9-1781 en impost Sommelsdijk 23-9-1781) en getrouwd te Sommelsdijk (ZH) op 23 september 1781 met Jacob van der Werve, geboren te Nieuwe Tonge (ZH).

Uit dit huwelijk:

C-IV-b : Maria Pietersen "Marijtje" Braber, particuliere, geboren te Haamstede (Ze) op 21 juli 1763, gedoopt aldaar op 24 juli 1763 (NG), overleden te 's-Gravenpolder (Ze) op 3 oktober 1839, dochter van Pieter Pietersz Braber (C-III) en Tannetje Maartensen Dag.

Zij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 5 augustus 1790 (ook trouwgeld Haamstede 4-8-1790) en getrouwd te Burgh (Ze) met Adriaan Willemsen Dalebout, tuinman, afkomstig uit Westenschouwen (Ze), geboren rond 1744, overleden te 's-Gravenpolder (Ze) op 5 september 1819.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Burgh op 20 juli 1764 met Elizabeth Koster, afkomstig uit Veere (Ze), overleden voor augustus 1790. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Burgh (Ze) op 9 april 1762 (NG) met Cornelis Dalebout, afkomstig uit Renesse (Ze), overleden voor juli 1764.))

Uit dit huwelijk:

C-IV-c : Prientje Braber, geboren te Haamstede (Ze) op 26 oktober 1770, gedoopt aldaar op 28 oktober 1770 (NG), overleden aldaar op 11 oktober 1852, dochter van Pieter Pietersz Braber (C-III) en Tannetje Maartensen Dag.

Zij was gehuwd met Pieter van der Linde, geboren rond 1762, overleden te Haamstede (Ze) op 9 januari 1821, zoon van Maarte van der Linde en Tannetje Stouten.

Uit dit huwelijk:D-I : Jan Cornelisse Braber, geboren rond 1659 (geschat)

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Ze) op 7 november 1684 (landspastoor) (RK) met Louise Janse Appels.

Uit dit huwelijk:

D-II : Cornelis Janse (de) Braber, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1685, overleden te Heinkenszand (Ze) in oktober 1755, zoon van Jan Cornelisse Braber (D-I) en Louise Janse Appels.

Hij is getrouwd te Borssele (Ze) op 7 februari 1713 (landspastoor) (RK) met Jacomijntje Cornelisse Almekinders, gedoopt te Borssele (Ze) op 17 april 1686, overleden te Heinkenszand (Ze) op 27 januari 1752, dochter van Cornelis Willemse Almekinders en Jacoba Jacobse Boonman.

Uit dit huwelijk:

D-III : Marinus Cornelisse den Braber, gedoopt te N. Kraajert op 6 mei 1723, zoon van Cornelis Janse (de) Braber (D-II) en Jacomijntje Cornelisse Almekinders.

Hij is in ondertrouw gegaan te Heinkenszand (Ze) op 20 juni 1765, getrouwd aldaar op 6 augustus 1765 (landspastoor) (RK) met Jacoba Danielse Boonman, gedoopt te Nieuwe West Craijert op 4 mei 1740, overleden te Heinkenszand (Ze) op 10 december 1802, dochter van Daniel Cornelisse Boonman en Adriana Pieterse Caneel.

Uit dit huwelijk:

D-IV-a : Catharina Marinusse den Braber, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Ze) rond 1766, overleden aldaar op 1 maart 1828, dochter van Marinus Cornelisse den Braber (D-III) en Jacoba Danielse Boonman.

Zij was gehuwd met Jan Jans Timmerman, landbouwer en arbeider, geboren te Hoedekenskerke rond 1775, overleden te Heinkenszand (Ze) op 28 maart 1831.

Uit dit huwelijk:

D-IV-b : Adriana Maria den Braber, particuliere en landbouwster, gedoopt te Heinkenszand (Ze) op 18 februari 1774, overleden te Ovezande (Ze) op 8 maart 1827, dochter van Marinus Cornelisse den Braber (D-III) en Jacoba Danielse Boonman.

Zij is getrouwd op 12 juli 1800 (1) met Jacob Janse Rijk, gedoopt te Ovezande (Ze) op 28 maart 1763, overleden te Kwadendamme op 21 oktober 1810, zoon van Joannes "Jan" Albregtse Rijk en Clasina Jacobse Menheere(n).

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Ovezande (Ze) op 12 februari 1813 (2) met Jan Boonman, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Ze) rond 1783, overleden na 1840, zoon van Adriaan Boonman en Tannetje Almekinders.
(Hij was weduwnaar van Jannetje Pover, overleden voor februari 1813.)

Uit dit huwelijk:

D-IV-c : Cornelis Marinusse den Braber, landbouwer en arbeider, geboren te Heinkenszand (Ze) op 4 januari 1778, overleden aldaar op 11 oktober 1826, zoon van Marinus Cornelisse den Braber (D-III) en Jacoba Danielse Boonman.

Hij was gehuwd met Johanna Adriaanse Boonman ook genaamd Johanna Bouwman, landbouwster, arbeidster en boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Ze) rond 1786, overleden te Ovezande (Ze) op 24 augustus 1833.

Uit dit huwelijk:

D-V-a : Adriana den Braber, arbeidster en boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Ze) op 4 april 1813 (of 4-4-1812) (RK), overleden te 's-Heer Arendskerke (Ze) op 13 juli 1865, dochter van Cornelis Marinusse den Braber (D-IV-c) en Johanna Adriaanse Boonman.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Ze) op 27 april 1838 (1) met Marinus Grimminck, landbouwer, arbeider en boerenknegt, geboren te 's-Heer Arendskerke (Ze) rond 1815, overleden te 's-Heerenhoek (Ze) op 13 december 1849, zoon van Johannis Grimminck en Sophia Antonia Schelfhout.

bij zijn overlijden werd hij Marinus Grim genoemd.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Ze) op 28 december 1854 (2) met Cornelis Pieterse Rijk, korenmolenaar, geboren te Ovezande (Ze) rond 1814, overleden te Driewegen (Ze) op 12 januari 1879, zoon van Pieter Rijk en Adriana Vroonland.


D-V-b : Adriaan den Braber, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Ze) op 8 mei 1814, overleden te 's-Heerenhoek (Ze) op 12 september 1869, zoon van Cornelis Marinusse den Braber (D-IV-c) en Johanna Adriaanse Boonman.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Ze) op 27 januari 1842 met Johanna van Eijkeren, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Ze) op 16 januari 1815, overleden te 's-Heerenhoek (Ze) op 24 mei 1891, dochter van Pieter van Eijkeren en Maria Knuit.

Uit dit huwelijk:

D-VI : Janna den Braber, geboren te 's-Heerenhoek (Ze) op 10 februari 1848, dochter van Adriaan den Braber (D-V-b) en Johanna van Eijkeren.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Ze) op 2 augustus 1882 met Hendrik van Dijke, klompenmaker, geboren te Nisse rond 1838, zoon van Cornelis van Dijke en Jobina de Jonge.
(Hij was weduwnaar van Elisabeth van de Pas, overleden voor augustus 1882.)

Uit dit huwelijk:

D-V-c : Tannetje den Braber, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Ze) op 1 mei 1824 (of rond 1820) (RK), overleden te 's-Heer Arendskerke (Ze) op 19 juni 1902, dochter van Cornelis Marinusse den Braber (D-IV-c) en Johanna Adriaanse Boonman.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Ze) op 10 april 1856 met Cornelis van Zundert ook genaamd van Sunderen, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Ze) rond 1826, overleden te 's-Heer Arendskerke (Ze) op 29 november 1869, zoon van Augustijn van Zundert en Anna Cornelia Tholenaar.

Uit dit huwelijk:

D-V-d : Jacoba den Braber, herbergierster, geboren te Heinkenszand (Ze) rond 1825, overleden aldaar op 24 april 1886, dochter van Cornelis Marinusse den Braber (D-IV-c) en Johanna Adriaanse Boonman.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Ze) op 13 mei 1862 (1) met Jan Cornelissen de Jonge, timmerman en tuinman, geboren te Heinkenszand (Ze) rond 1825, overleden aldaar op 26 januari 1868, zoon van Cornelis de Jongh en Maria Oosthoek.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Ze) op 22 september 1870 (2) met Ferdinand Looy, boerenknecht en herbergier, geboren te Ovezande (Ze) rond 1838, overleden na april 1886, zoon van Bernardus Looy en Maria Pieternella de Mare.


D-IV-d : Jacomina Marinusdr den Braber, dochter van Marinus Cornelisse den Braber (D-III) en Jacoba Danielse Boonman.

Zij was gehuwd met Hilbregt Cornelisz Knuit.

Uit dit huwelijk:E-I : Cornelis Braber, geboren rond 1708 (geschat), overleden te Vrouwepolder in het jaar 1774, begraven aldaar in het jaar 1774

Hij is getrouwd te Vrouwepolder in het jaar 1733 (NH) met Cornelia Goverse, geboren te Vrouwepolder rond 1713, gedoopt aldaar (NH), dochter van Govert Janse Goverse en Adriaentje Corn. Alders.

Uit dit huwelijk:

E-II : Jan Braber, gedoopt te Vrouwepolder rond 1732 (NH), overleden voor 21 maart 1781, zoon van Cornelis Braber (E-I) en Cornelia Goverse.

Hij is getrouwd te Vrouwepolder in het jaar 1755 (NH) met Pieternella Randsee, geboren rond 1732, overleden te Vrouwepolder voor 21 maart 1781.

Uit dit huwelijk:F-I : Mattheus Braber, geboren rond 1727 (geschat)

Hij was gehuwd met Maatje Maas.

Uit dit huwelijk:

F-II : Jacob Braber, dagloner, geboren te Sint-Philipsland (Ze) rond 1752, overleden te Sint-Maartensdijk (Ze) op 23 oktober 1812, zoon van Mattheus Braber (F-I) en Maatje Maas.

Van zijn ouders weet ik verder niets; ik vraag mij zelfs af of de namen kloppen. Deze zijn genoemd in zijn overlijdensakte van 1812 waar ook vermeld stond dat hij afkomstig van van Sint-Philipsland.
Ik heb wel een andere kandidaat; Jacob Braber geboren 1 nov. 1751 te Sint-Maartensdijk als zoon van Zacharias Besman Braber en Suzanna Nelisse. Daarmee zou deze tak aangesloten kunnen worden op de grote stamboom (den) Braber van Goeree Overflakkee.

Hij was gehuwd met Johanna de Graaf, arbeidster en dagloonster, geboren te Scherpenisse (Ze) rond 1771, overleden te Sint-Maartensdijk (Ze) op 2 april 1851, dochter van Pieter de Graaf en Neeltje Maria de Jonge.
(Zij is later getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 14 oktober 1813 met Johannis van den Berge, geboren te Yerseke (Ze) rond 1759, overleden te Sint-Maartensdijk (Ze) op 5 juli 1825, zoon van Dingenus van den Berge en Maatje de Kuister. (Hij is eerder getrouwd rond 1782 met Neeltje de Koning, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) in het jaar 1763, overleden aldaar op 3 oktober 1812.))

Uit dit huwelijk:

F-III-a : Maatje Brabers, dienstmeid en particuliere, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 2 januari 1791, overleden te Nieuwerkerk (Ze) op 13 februari 1840, dochter van Jacob Braber (F-II) en Johanna de Graaf.

Volgens Genealogie Moerland 1995 door Hans Zuurdeeg (bron Jan Kempeneers 2.2004) is zij geboren op 2 mei 1798 te Sint-Maartensdijk.

Zij is getrouwd te Nieuwerkerk (Duiveland) op 14 mei 1830 met Leenderd Moerland, landman en bouwman, geboren te Stavenisse (Ze) op 11 februari 1787, gedoopt aldaar op 18 februari 1787, overleden te Nieuwerkerk (Ze) op 6 juli 1854, zoon van Marinus Abrahamse Moerland en Adriana Tiggon.

Leendert vestigde zich op 15 maart 1829 op de nog altijd bestaande hofstede Tempora Mutantor in de Saspolder te Nieuwerkerk. Deze hofstede werd na zijn dood in 1854 bewoond door Pieter Koopman (1809-1904), gehuwd met zijn dochter Adriana Moerland (1812-1897).
(Hij is eerder getrouwd te Stavenisse (Ze) op 18 december 1811 met Maria Smalheere, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) in het jaar 1774, overleden te Stavenisse (Ze) op 7 september 1816, dochter van Anthonie Smalheer en Willemina Klippel. (Zij was weduwe van Johannis Stoutjesdijk, overleden voor december 1811.) Hij is eerder getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 24 december 1817 met Clasina Boer, geboren te Stavenisse (Ze) op 6 oktober 1793, overleden te Sint-Maartensdijk (Ze) op 23 februari 1820, dochter van Isac Boer en Lena Jacobse van 't Hof. (Zij was weduwe van Bastiaan Bastiaanse, overleden voor december 1817.))

Uit dit huwelijk:

F-III-b : Neeltje Maria "Neeltje" Braber, boeremeid en arbeidster, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 26 maart 1792, overleden te Tholen op 24 december 1845, dochter van Jacob Braber (F-II) en Johanna de Graaf.

Zij is getrouwd te Poortvliet (Ze) op 28 september 1822 met Marinus Carnoelje, arbeider, geboren te Poortvliet (Ze) rond 1791 (ovl.akte geeft Sint-Maartensdijk), overleden te Tholen op 1 oktober 1853, zoon van Geuvel Carnoelje en Christina van Poortvliet.
(Hij was weduwnaar van Dingena van den Berg, overleden voor september 1822.)

Uit dit huwelijk:

F-III-c : Pieter Braber, boereknegt en arbeider, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 10 april 1796, overleden aldaar op 14 april 1858, zoon van Jacob Braber (F-II) en Johanna de Graaf.

Hij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 28 december 1820 (1) met Elisabeth Paulusse, dienstmaagd en arbeidster, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) rond 1793, overleden aldaar op 28 januari 1828, dochter van Johannis Paulusse en Pieternella Stamper.

Zij overleed 5 dagen na de geboorte van haar dochter Maatje in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 12 juli 1835 (2) met Maatje Hage, arbeidster, geboren te Westkerke (Ze) rond 1795, overleden te Sint-Maartensdijk (Ze) op 25 februari 1855, dochter van Matthijs Hage en Elisabeth Minheere.
(Zij was weduwe van Leendert Koopman, overleden voor juli 1835.)

Uit dit huwelijk:

F-IV-a : Johanna Braber, dienstmeid en arbeidster, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 2 augustus 1822 (tweeling), overleden te Serooskerke-Schouwen (Ze) op 29 juli 1903, dochter van Pieter Braber (F-III-c) en Elisabeth Paulusse.

Haar zoon van een onbekende man:

Zij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 17 maart 1853 (2) met Willem Johannes Goedhart, boerenknecht en landbouwersknecht, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) rond 1821, overleden te Serooskerke-Schouwen (Ze) op 16 december 1887, zoon van Pieter Goedhart en Lena Pipping.

Uit dit huwelijk:

F-IV-b : Elisabeth Jacoba Braber, arbeidster, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 18 april 1836, overleden aldaar op 23 januari 1890, dochter van Pieter Braber (F-III-c) en Maatje Hage.

Zij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 31 mei 1860 met Jacob Cornelisz Boogert, arbeider, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) rond 1833, overleden aldaar op 14 juni 1891, zoon van Cornelis Boogerd en Lena Geluk.

Uit dit huwelijk:

F-IV-c : Jacob Braber, arbeider, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 8 februari 1838, overleden aldaar op 10 augustus 1918, zoon van Pieter Braber (F-III-c) en Maatje Hage.

Hij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 18 augustus 1870 met Pieternella Langejan, arbeidster, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 6 mei 1845, overleden aldaar op 2 november 1932, dochter van Hendrik Langejan en Adriana Verkerke.

Uit dit huwelijk:

F-V-a : Maatje Adriana Braber, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 21 februari 1874, overleden aldaar op 13 december 1944, dochter van Jacob Braber (F-IV-c) en Pieternella Langejan.

Zij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 12 april 1900 met Pieter Quaak, koopman en landbouwer, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 17 juni 1874, overleden aldaar op 28 juli 1933, natuurlijke zoon van Helena Quaak.

Uit dit huwelijk:

F-III-d : Mattheus Braber, boereknegt, geboren te Sint-Maartensdijk (Ze) op 18 december 1801, overleden te Vlissingen op 9 december 1863, zoon van Jacob Braber (F-II) en Johanna de Graaf.

Hij is getrouwd te Sint-Maartensdijk (Ze) op 2 september 1827 met Lena van Oeffelen ook genaamd Helena van Hoeffelen, geboren te Oud-Vossemeer (Ze) op 28 september 1799, overleden te Vlissingen op 6 december 1874, dochter van Joannis van Oeffelen en Catharina van Ast.

Uit dit huwelijk:

F-IV-d : Jacob Braber, werkman en sloeproeier, geboren te Sint-Annaland (Ze) op 9 februari 1828, overleden te Vlissingen op 6 april 1904, zoon van Mattheus Braber (F-III-d) en Lena van Oeffelen.

Volgens het bevolkingsregister Vlissingen zou hij geboren zijn op 25 mei 1835 te Vlissingen; zijn geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte zijn echter eenduidig voor 9 februari 1828 te Sint-Annaland.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 16 februari 1859 met Maria Christina Verhoek, geboren te Vlissingen op 4 april 1834, overleden aldaar op 25 februari 1897, dochter van Jacob Verhoek en Johanna Savels van Rijn.

Uit dit huwelijk:

F-V-b : Cornelia Braber, dienstbode, geboren te Vlissingen op 18 februari 1870, dochter van Jacob Braber (F-IV-d) en Maria Christina Verhoek.

Zij is getrouwd te Vlissingen op 4 juli 1888 (1) met (en gescheiden te Middelburg op 25 september 1895 (Arr. Rechtbank) van) Laurus Florusse, metselaar, geboren te Oost en West Souburg rond 1862, zoon van Lourus Florusse en Elizabeth Back.

Uit dit huwelijk:

Haar dochter van een onbekende man:

Zij is getrouwd te Rotterdam op 15 augustus 1900 (3) met Albert Ernst Hildesheim, geboren te Coswig (D) rond 1865.
G-I : Jan Braber, geboren rond 1735 (geschat)

Hij was gehuwd met Susanna Schouts.

Uit dit huwelijk:

G-II-a : Govert Braber, geboren te Vrouwenpolder (Ze) op 10 april 1760, overleden te Oostkapelle (Ze) op 19 oktober 1824, zoon van Jan Braber (G-I) en Susanna Schouts.

hij was broodbakker te Brigdamme.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sint Laurens (Ze) op 21 juni 1792 (23 juni te Vrouwenpolder) en getrouwd te Vrouwenpolder (Ze) op 10 juli 1792 met Catharina Janse Dekker, geboren te Oostkapelle (Ze) op 8 mei 1770, gedoopt aldaar op 13 mei 1770, overleden voor 21 november 1808, dochter van Jan Decker en Jacomina Jacobse Wondergem.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oostkapelle (Ze) op 17 oktober 1789 en getrouwd aldaar op 11 november 1789 met Jan Boudewijnse, geboren te Gapinge.)

Uit dit huwelijk:

G-III-a : Suzanna Pieternella Braber, geboren te Brigdamme (Ze) rond 1794 (of ca. 1796 Sint Laurens), overleden te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 6 maart 1875, dochter van Govert Braber (G-II-a) en Catharina Janse Dekker.

Zij is getrouwd te Sint Laurens (Ze) op 8 mei 1816 met Marinus van Zuijen, molenaar, geboren te Oostkapelle (Ze) op 2 maart 1793, overleden aldaar op 12 juli 1847, zoon van Cornelis van Zuijen en Johanna van der Vorst.

Uit dit huwelijk:

G-III-b : Jacomina Jacoba Braber, particuliere, naaister en winkelierster, geboren te Brigdamme (Ze) rond 1805 (1e huw. geeft St. Laurens), overleden te Sint Laurens (Ze) op 2 juli 1841, dochter van Govert Braber (G-II-a) en Catharina Janse Dekker.

Zij is getrouwd te Oostkapelle (Ze) op 1 november 1826 (1) met Anthonie Kooman, dienstknegt en timmermansknecht, geboren te O.L.V. Polder rond 1803, overleden te Oostkapelle (Ze) op 18 maart 1830, zoon van Gerard Kooman en Susanna Wisse.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Oostkapelle (Ze) op 5 februari 1831 (2) met Johannis Bernardus Walker, meester timmerman en timmerman, geboren te Kloetinge (Ze) op 1 mei 1803, overleden aldaar op 26 februari 1834, zoon van Alexander Walker en Jacoba Johanna Boogaard.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Sint Laurens (Ze) op 2 december 1837 (3) met Cornelis Alewijnse, arbeider, winkelier, particulier en dagloner, geboren te Aagtekerke (Ze) rond 1811, overleden te Meliskerke (Ze) op 14 maart 1887, zoon van Jan Alewijnse en Anna Dekker.
(Hij is later getrouwd te Meliskerke (Ze) op 23 december 1843 met Elizabeth Jasperse, winkelierster, geboren te Meliskerke (Ze) rond 1796, overleden aldaar op 6 juli 1848, dochter van Cornelis Jasperse en Sara Wisse. (Zij is eerder getrouwd te Meliskerke (Ze) op 13 april 1825 met Gerrit Abrahamse, geboren te Meliskerke (Ze) rond 1798, overleden aldaar op 2 augustus 1842.) Hij is later getrouwd te Meliskerke (Ze) op 25 november 1848 met Elizabeth de Voogt, dienstmeid, geboren te Biggekerke (Ze) rond 1816, overleden te Meliskerke (Ze) op 9 mei 1888, dochter van Jacob de Voogt en Maria Riekwel.)


G-II-b : Simon Braber, dagloner, geboren te Vrouwenpolder (Ze) rond 1761, overleden te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 29 september 1819, zoon van Jan Braber (G-I) en Susanna Schouts.

Op 22 februari 1805 koopt hij voor 190 pond een huis te Serooskerke-Walcheren. hij is in 1819 op 58-jarige leeftijd overleden in het huis no.29 om half twaalf in de nacht. Aangevers bij zijn overlijden zijn: Govert Braber, 59 jaar, broer en Leunis Janse de Rijke, 44 jaar, zwager.

Hij is getrouwd te Serooskerke (Ze) op 7 december 1798 met Pieternella Janse Poppe, landbouwster, gedoopt te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 13 februari 1780 (doopgetuigen waren Marinus Duijvekot en Pieternella van Rooden), begraven te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 22 april 1850, dochter van Jan Janse Poppe en Kornelia Marinusse Duyvekot.
(Zij is later getrouwd te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 2 september 1820 met Jan Janse Meijers, landman en boereknecht, geboren te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 2 januari 1792, gedoopt aldaar op 8 januari 1792, overleden aldaar op 9 mei 1881, zoon van Jan Pieterse Meijers en Katharina Koppejan. (Hij is later getrouwd te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 10 december 1856 met Janna van Kleven, dienstbode, geboren te Domburg (Ze) rond 1816, overleden te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 8 februari 1903, dochter van Jan van Kleven en Magdalena Dekker.))

Uit dit huwelijk:

G-III-c : Suzanna Braber, particuliere, geboren te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 9 september 1809, overleden aldaar op 15 september 1898, dochter van Simon Braber (G-II-b) en Pieternella Janse Poppe.

Zij is getrouwd te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 9 september 1831 met Pieter Visser, schoolonderwijzer, geboren te Oost Souburg rond 1809, overleden te Serooskerke-Walcheren (Ze) op 8 juni 1892, zoon van Pieter Visser en Maria Bosschaart.

14 kinderen (6 zoons en 8 dochters) uit dit huwelijk, waarvan 7 kinderen op jonge leeftijd (jonger dan 1 jaar) zijn overleden. 6 dochters werden volwassen en huwden; 3 dochters huwden met een onderwijzer, het beroep van hun vader.

Uit dit huwelijk:H-I : Jan Braber, geboren rond 1743 (geschat), overleden voor 1800

Hij was gehuwd met Janna Kerpel ook genaamd Janna Kraak en Anna Kerpel, arbeidster, geboren te Tholen (Ze) rond 1758, overleden te Poortvliet (Ze) op 11 augustus 1828, dochter van Jan Kerpel en Maria Schot.
(Zij was later gehuwd met Cornelis Slootmaker, arbeider, geboren rond 1762, overleden voor 1804.)

Uit dit huwelijk:

H-II : Laurens Janse Braber, dagloner en arbeider, geboren te Poortvliet (Ze) rond 1768 (of 1771), overleden aldaar op 3 februari 1850, zoon van Jan Braber (H-I) en Janna Kerpel.

In 1804 koop Laureijs Janze Braber voor 31 pond een huis te Nieuw-Strijen van zijn moeder Johanna Kerpel, de weduwe van Cornelis Slootmaker.

Hij is in ondertrouw gegaan te Ouwerkerk (Ze) op 9 augustus 1795 (ook trouwgeld Ouwerkerk 17-4-1795) en getrouwd aldaar op 6 september 1795 met Adriana de Zon (Son), geboren te Poortvliet (Ze) rond 1775, overleden te Nieuw-Strijen op 8 november 1811.

Uit dit huwelijk:

H-III-a : Geertruy Braber, arbeidster, geboren te Oude Tonge (ZH) op 12 januari 1798, gedoopt aldaar op 14 januari 1798 (ger), overleden te Poortvliet (Ze) op 27 december 1889, dochter van Laurens Janse Braber (H-II) en Adriana de Zon (Son).

Geertruy is te Oude Tonge geboren en gedoopt toen haar ouders daar in de Meestoof waren.

Geertruy Braber kreeg drie dochters in onecht geboren, waarvan er slechts 1 volwassen werd. Deze dochter Janna Laurina Braber overkwam precies hetzelfde als haar moeder en kreeg ook weer drie onechte kinderen.

Haar kinderen van een onbekende man:

H-IV : Janna Laurina Brabers, dienstmeid en arbeidster, geboren te Poortvliet (Ze) op 20 juni 1825, overleden aldaar op 13 januari 1879, natuurlijke dochter van Geertruy Braber (H-III-a).

Janna Laurina Braber overkwam precies hetzelfde als haar moeder en kreeg ook drie onechte kinderen.

Haar kinderen van een onbekende man:

Zij is getrouwd te Poortvliet (Ze) op 19 augustus 1859 (2) met Martinis Quakkelaar (Kwakkelaar), arbeider, geboren te Poortvliet (Ze) op 27 februari 1817, overleden aldaar op 2 februari 1863, zoon van Marinus Kwakkelaar en Lucretia de Bakker.
(Hij is eerder getrouwd te Oud-Vossemeer (Ze) op 1 mei 1847 met Maria van der Rhee, dienstmeid en arbeidster, geboren te Oud-Vossemeer (Ze) op 2 augustus 1824, overleden te Poortvliet (Ze) op 11 december 1858, dochter van Dingenis van der Ree en Martha Laban.)

Uit dit huwelijk:

H-III-b : Janna Braber, dienstmeid en particuliere, geboren te Poortvliet (Ze) rond 1806, overleden aldaar op 19 januari 1892, dochter van Laurens Janse Braber (H-II) en Adriana de Zon (Son).

Zij is getrouwd te Poortvliet (Ze) op 4 oktober 1832 met Cornelis van 't Hof, boereknecht en arbeider, geboren te Poortvliet (Ze) rond 1805, overleden aldaar op 6 september 1884, zoon van Johannes van 't Hof en Cornelia Goosen.

Uit dit huwelijk:

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)