Kwartierstaat den Braber, tak 24

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 14 september 2004
laatste handmatige wijziging in tak 24: 8 juni 2005

 

Deze kwartierstaat is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze kwartierstaat, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl


juni 2005: diverse aanvullingen en correcties-- V -- (betovergrootouders)


24 : Joannes Boeren, steenhouwer, geboren te Roosendaal op 5 januari 1860 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1936.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 29 augustus 1888 met Elisabeth van der Heyden, naaister, geboren te Gastel op 27 november 1866 (RK), overleden te Roosendaal op 13 december 1936, dochter van Petrus van der Heyden en Anna Catharina Derne-- VI -- (oudouders)48 : Cornelis Jacobus Boeren, schoenmaker, geboren te Roosendaal op 1 juli 1823 (RK), overleden aldaar op 11 november 1892.


In 1881 kocht hij van van Lanen een huis met erf (2 are en 40 centiare) en een tuin (2 are en 80 centiare).

Hij is getrouwd te Roosendaal op 5 juni 1851 met

49 : Johanna de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1829 (RK) (doopgetuige was Adriaan Hendriks - 24jr metselaar), overleden te Roosendaal op 1 december 1894.

Uit dit huwelijk:

-- VII -- (oudgrootouders)


96 : Marinus "Marijn" Boeren, schoenmaker, gedoopt te Roosendaal op 19 juli 1791 (nooddoop) (RK) (doopgetuigen waren Antonia de Bruijn en Adrianus de Bruijn), overleden te Roosendaal op 12 januari 1831.

Signalement: lengte 5 voet 2 duim (=1.55m), ovaal aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, spitse neus, gewone mond, ronde kin, zwart haar en zwarte wenkbrauwen en een pokdalig gezicht.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 mei 1819, getrouwd te Roosendaal op 16 mei 1819 voor de kerk (RK) met

97 : Adriana van Ham, kantwerkster, gedoopt te Roosendaal op 21 juni 1796 (RK) (doopgetuigen waren Elizabeth Meyjes en Wilhelmina Deckers), overleden te Roosendaal op 9 februari 1831.

Op 16 mei 1819 trouwde Marinus Boeren en Adriana van Ham in de St. Jan Baptist parochie (RK) en voor de wet. Avonds zal er gefeest zijn waarbij familie van bruid en bruidegom aanwezig waren. Men zal toen tot de conclusie gekomen zijn dat de voorouders van de bruid en bruidegom familie van elkaar waren (bloedverwantschap in de 4e graad). Er moest dus alsnog dispensatie aangevraagd worden, hetgeen de dag daarna (17 mei 1819) geschiedde en het huwelijk werd hernieuwd.
Uit dit huwelijk:


98
: Gijsbertus de Bot, schipper, gedoopt te Roosendaal op 26 februari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Maria de Bot en Gisbertus van Dongen), overleden te Roosendaal op 17 december 1880, begraven op 20 december 1880.

Hij was binnenschipper op de "Vrouw Maria". Zijn signalement (Nationale Militie) luidde: lengte 1.575m, ovaal aangezigt, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare kentekenen.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 april 1823, getrouwd te Roosendaal op 27 april 1823 voor de kerk (RK) met

99 : Maria Hendrickx, dienstmeid, gedoopt te Chaam op 16 maart 1800 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hendrickx en Maria van Eeten), overleden te Roosendaal op 17 juni 1877.

Uit dit huwelijk:


-- VIII -- (oudovergrootouders)192 : Leonardus "Leendert" Boeren, gedoopt te Roosendaal op 4 september 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Broos en Helena Meulders), begraven te Roosendaal op 7 november 1805 (rekening voor begraven op het kerkhof diezelfde dag betaald).

Leendert was in 1761 en 1768 "koeijwagter" bij Paulus marijnissen (wonende in het Rietgoir), later schoenmaker.

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 21 april 1781 en getrouwd te Wouw (NB) op 6 mei 1781 (NG), getrouwd te Wouw op 6 mei 1781 voor de kerk (RK) met

193 : Joanna de Bruyn, geboren te Vroenhout, gedoopt te Wouw-Vroenhout op 6 november 1756 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van de Watermolen en Maria van der Beeck), overleden te Roosendaal op 26 juni 1817, begraven aldaar op 28 juni 1817.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 november 1807 en getrouwd aldaar op 29 november 1807 (SB) met Willem Hasselton, schoenmaker, gedoopt te Roosendaal op 7 augustus 1781 (RK), overleden aldaar op 16 januari 1848, zoon van Willem Hasselton en Cornelia van Ghielse. (Hij is later getrouwd te Roosendaal en Nispen op 26 oktober 1817 met Wilhelmina van Nijen (van Eij), kantwerkster en arbeidster, gedoopt te Roosendaal op 6 oktober 1780 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 4 november 1854, dochter van Adriaan van Nijen (van Eij) en Margaretha Dirven.))

In 1800 woonde dit gezin in de Achterstraat in Roosendaal. In 1805 (nov.), na het overlijden van hun vader wordt als voogd over de minderjarige kinderen aangesteld: Jan van der Straaten (aangehuwd vaderlijke oom) en als toeziende voogd: Willem Hasselton. Als minderjarige kinderen worden alleen genoemd Marinus en Jacoba, zodat we kunnen aannemen dat Cornelia en Petronilla dan reeds overleden zijn. [bron: R.156 Roosendaal,f.38 en 39]
Uit dit huwelijk:

194 : Cornelis van Ham, metselaar, gedoopt te Roosendaal op 27 februari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Klaer en Marie van At), overleden te Roosendaal op 20 december 1811, begraven te Roosendaal - St. Jan op 23 december 1811.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1795 (NG), getrouwd aldaar op 24 mei 1795 voor de kerk (RK) met

195 : Petronella Deckers, arbeidster, gedoopt te Roosendaal op 20 september 1767 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Aerts en Maria Maes), overleden te Roosendaal en Nispen op 25 april 1832, begraven te Roosendaal op 28 april 1832.

Uit dit huwelijk:


196
: Theodorus de Bot, 'nautae extranei' (=schipper in den vreemde), gedoopt te Dussen (NB) op 24 augustus 1763 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Bodt en Helena de Bodt), verdronken te Oude-Tonge (ZH) op 7 oktober 1819.

Theodorus wordt ruim 4 maanden na het overlijden van zijn vader geboren; dit zal ook de reden zijn dat hij dezelfde naam heeft gekregen als zijn vader. Hij is schipper te Roosendaal en komt door verdrinking te Oude Tonge om het leven. Van zijn verdrinking is een proces verbaal opgemaakt "in het jaar 1819 de 7e oktober des namiddags 14.30 uur, heb ik onderteekende Aren Ernaus, lid van den gemeenteraad van Oude Tonge, kanton Goedereede, distrikt Brielle, prov. Holland, zuidelijk gedeelte (bij absentie van Heeren schout en arresaren) op het publiek gerucht mij begeven naar den hoek van den Sluispolder binnen deze gemeente, geadsisteerd met den wel edelen heer Gijsbertus Nikolaas Westeraven van Meeteren, medicine doctor alhier en met den heer Adriaan van de Leur Anemaat partikulier, Egidius van Dongen, herbergier en Leendert Tiggelman, bouwman alle mede alhier woonachtig als getuigen, en aldaar gekomen zijnde gevonden een man naar gissing 50 jaren oud, circa 5 voet en 2 duime groot, grijs haar en baard, boven op de kruin kaal, gekleed in een graauw badlakens buis blauw lakense herstelde broek enzovoorts. Nog is voor het sluiten dezes gecompareerd Jan van Dongen, schipper wonende alhier, welke het verdronken lijk verklaarde heeft te herkennen voor zekere Theodorus de Bodt, schipper van Roosendaal. " etc.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 17 mei 1794 en getrouwd aldaar op 1 juni 1794 (NH) met Anna Maria Verbeek, geboren te Steenbergen (NB), overleden te Roosendaal op 2 december 1796. Hij is later getrouwd te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1816, getrouwd te Roosendaal-St.Jan op 22 februari 1814 voor de kerk (RK) met Maria Elisabeth Vincenten, arbeidster, gedoopt te Nispen (NB) op 13 september 1778, overleden te Roosendaal op 28 februari 1858, dochter van Anthony Vincenten en Maria Vreugts.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 4 november 1797 en getrouwd aldaar op 29 november 1797 (SB), getrouwd aldaar op 19 november 1797 voor de kerk (RK) (2) met

197 : Maria van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 21 december 1770 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Dongen en Maria Rossems), overleden te Roosendaal op 25 mei 1813.

Uit dit huwelijk:


198
: Hendricus Hendrickx, gedoopt te Meerle (B) op 24 december 1756 (RK), overleden te Chaam op 2 oktober 1814.

Hij is in ondertrouw gegaan te Chaam op 16 juni 1787 en getrouwd aldaar op 20 april 1788 (NH) met

199 : Johanna Hendrickx, arbeidster, gedoopt te Chaam op 29 juli 1766 (RK), overleden te Roosendaal op 1 september 1828.

Uit dit huwelijk:


-- IX -- (oudbetovergrootouders)


384 : Cornelis Janse Boeren, gedoopt te Sprundel-Vorenseinde op 24 november 1718 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Boeren en Jacoba Cornelissen de Bruyn), begraven te Roosendaal op 31 juli 1762.

Tot 1726 was Cornelis woonachtig in Voornseinde; na de dood van zijn ouders komt hij te wonen op de Langendijk bij zijn voogd Willem Marijnissen Boeren en zijn oma Margrieta Dielen. Hij blijft daar wonen tot zijn huwelijk in 1741.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 16 september 1741 en getrouwd aldaar op 1 oktober 1741 (NG), getrouwd te Roosendaal - St. Jan op 1 oktober 1741 voor de kerk (RK) met

385 : Margaretha "Margo" Meulders, gedoopt te Roosendaal op 9 september 1716 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1759, begraven te Roosendaal - St. Jan op 12 oktober 1759.

Jan, Cornelia, Geert, Maria, Leendert en Antonia Boeren bezaten gezamenlijk twee percelen land te weten:
a. een perceel gelegen op de Kortendijk gelegen aan de Krampenloop ter grootte van 1 G 147 R.
b. een perceel land genoemd "Biskoppen Blok" groot 3 G 62 R.
Deze percelen hadden ze geerfd van hun oudoom Cornelis Mar. Boeren. Op 5-4-1769 dient Cornelis Brose (gesubstitueerde voogd over de weeskinderen Geert, Maria, Leendert en Antonet Boeren) en Jan Boeren een verzoekschrift in bij de drossaard en schepenen van Roosendaal en Nispen om deze grond te mogen verkopen omdat zij "geen middel weeten uijtte te denken om de voorseijde twee perceelen, mits deselver geringheid in ses cavels te separeren of verdelen".
Uit dit huwelijk:

386 : Jacobus de Bruyn, begraven te Wouw (NB) op 31 december 1778.

Hij was gehuwd met

387 : Maria de Booy (RK), overleden te Vroenhout, begraven te Wouw (NB) op 16 maart 1763.

Uit dit huwelijk:


388
: Adrianus van Ham, gedoopt te Teteringen op 5 januari 1723 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Deckers en Catharina Deckers), begraven te Roosendaal op 2 juni 1761.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 oktober 1758 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1758 (NG), getrouwd te Roosendaal - St. Jan op 29 oktober 1758 voor de kerk (RK) met

389 : Elisabeth Meyssens, geboren te Roosendaal, overleden na 1799.

Uit dit huwelijk:


390
: Cornelis Jansen Deckers, geboren te Roosendaal op 5 maart 1734, gedoopt aldaar op 5 maart 1734 (RK), begraven te Roosendaal - St. Jan op 15 december 1784.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 5 mei 1764 en getrouwd aldaar op 24 mei 1764 (NG), getrouwd aldaar op 20 mei 1764 voor de kerk (RK) met

391 : Cornelia Cornelissen Aerts, gedoopt te Ginneken (NB) op 16 maart 1734 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriani Aerts en Maria Thomae Kerremans), begraven te Roosendaal - St. Jan op 11 juni 1784.

Uit dit huwelijk:


392
: Theodorus de Bot, landbouwer, gedoopt te Dussen (NB) op 10 september 1719 (RK) (doopgetuige was Helena van Grelorsse (?)), overleden te Dussen (NB) op 14 april 1763, begraven aldaar op 16 april 1763.

Hij is in ondertrouw gegaan te Dussen (NB) op 15 januari 1757 en getrouwd aldaar op 6 februari 1757 (NH) met

393 : Emerentia "Amrenske" van der Schriek, gedoopt te Loon op Zand op 20 september 1725 (RK), overleden te Dussen (NB) op 10 april 1788, begraven aldaar op 14 april 1788.
(Zij is eerder getrouwd voor 2 juni 1751, ondertrouwd te Dussen op 5 augustus 1751 en getrouwd aldaar op 29 augustus 1751 voor de kerk met Willem Peters Wijdvliet, gedoopt te Dussen op 19 augustus 1711, overleden voor januari 1757. (Hij is eerder ondertrouwd te Almkerk op 7 januari 1747 voor de kerk met Helena de Wit, geboren te Babiloniënbroek, overleden voor 1751.))

Uit dit huwelijk:

394 : Gijsbert Cornelisse van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 30 oktober 1735 (RK) (doopgetuigen waren Dingemanus Joosten van Roy en Maria Wilhelmus), begraven te Roosendaal op 24 april 1808.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 3 mei 1766 (NH) met

395 : Maria Pieterse van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 12 november 1742 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Speecken Cruick en Joanna van Dongen), overleden te Roosendaal op 5 april 1813.

Uit dit huwelijk:


396
: Jan Hendrickx, geboren te Meerle (B), overleden voor 1814.

Hij is getrouwd te Meerle (B) op 10 februari 1756 met

397 : Adriana Vaas (Faes), geboren te Meerle (B), overleden voor 1814.

Uit dit huwelijk:

398 : Johannes "Jan" Cornelisse Hendrickx ook genaamd Michielsen, gedoopt te Chaam op 3 december 1733 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hendrickx en Maria Dingeman Stouts), begraven te Chaam op 9 januari 1768.

Hij is in ondertrouw gegaan te Chaam op 7 augustus 1762 en getrouwd aldaar op 22 augustus 1762 (NH) met

399 : Maria Willemse van Os, gedoopt te Chaam op 21 maart 1729 (RK) (doopgetuige was Adrianus Laurijssen), begraven te Chaam op 17 november 1792.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Chaam op 7 oktober 1769 en getrouwd aldaar op 22 oktober 1769 (NH) met Peter (van) Eeten, overleden voor 1776. (Hij was weduwnaar van Maria Verhoeven, overleden voor 1769.) Zij is later in ondertrouw gegaan te Chaam op 3 februari 1776 en getrouwd aldaar op 18 februari 1776 (NH) met Jan Verbove, geboren te Chaam, overleden na 1792.)

Uit dit huwelijk:


-- X -- (stamouders)


768 : Joannes Marynissen "Jan" Boeren, schepen van Vorenseinde, gedoopt te Roosendaal op 21 november 1679 (RK) (doopgetuigen waren Henrica Antonissen i.p.v. Adriani Dilisse de Wael en Maria Daniels), begraven te Sprundel (NB) op 31 oktober 1723.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 9 maart 1709 (attestatie op 1 april 1709 naar Sprundel) (NG), ondertrouwd te Sprundel op 9 maart 1709 en getrouwd aldaar op 8 april 1709 voor de kerk (RK) met

769 : Maria "Marijken" Cornelisse Cas, gedoopt te Sprundel (NB) op 28 september 1686 (RK) (doopgetuigen waren Marinis Martini en Maria Martini), begraven te Sprundel (NB) op 5 december 1725.
(Zij is later getrouwd te Sprundel op 27 januari 1725 (NH), getrouwd aldaar op 31 januari 1725 voor de kerk (RK) met Adrianus Janse Tack, overleden te Sprundel op 16 april 1731.)

Uit dit huwelijk:


770
: Gerardus Cornelissen Meulders, gedoopt te Roosendaal op 17 december 1682 (RK), begraven aldaar op 30 augustus 1748.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 20 oktober 1708 en getrouwd aldaar op 4 november 1708 (NG), getrouwd aldaar op 4 november 1708 (SJ2) (RK) met

771 : Cornelia Linders van Osta, gedoopt te Roosendaal op 13 januari 1684 (RK) (doopgetuigen waren Digna Jansen i.p.v. Cornelius Theunen de Vos en Gertrudis Faes), begraven te Roosendaal op 24 augustus 1736.

Uit dit huwelijk:


776
: Theodorus "Dirk" Janse van Ham, overleden te Teteringen (NB) op 29 augustus 1744.

Hij was gehuwd met

777 : Joanna Adriaen Melsen (Melser), begraven te Teteringen (NB) op 15 april 1726.

Uit dit huwelijk:


780
: Johannes Adriaensen Deckers, landbouwer, geboren te Roosendaal op 9 oktober 1698, gedoopt aldaar op 9 oktober 1698 (RK), overleden aldaar op 17 juni 1741.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 6 juli 1727 met

781 : Cornelia Cornelisse Meulders, gedoopt te Roosendaal op 12 oktober 1695 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1741.

Zij testeren 14-1-1733.
Uit dit huwelijk:


782
: Cornelius Adriaens Aerts, geboren te Meerle/Meel (B).

Hij is in ondertrouw gegaan te Ginneken en Bavel op 17 januari 1733 en getrouwd aldaar op 1 februari 1733 (NH), getrouwd aldaar op 1 februari 1733 voor de kerk (RK) met

783 : Johanna Roberts van Gils, geboren te Meerle/Meel (B).

Uit dit huwelijk:


784
: Leonardus de Bot, gedoopt te Dussen-Almkerk op 17 september 1690 (NH) (doopgetuige was Anneken Marcelis), overleden op 16 april 1763.

Hij is getrouwd te Dussen (NB) op 28 mei 1714 voor de kerk (RK) met

785 : Cornelia Peterse Baes, gedoopt te Dussen (NB) op 2 december 1686 (RK).

Uit dit huwelijk:


786
: Dionisius "Nies" van der Schriek, gedoopt te Loon op Zand op 4 januari 1694 (RK), overleden na 1751.

er zijn kinderen van Dionisius overleden op 24 mei 1723, 15 december 1733, 8 februari 1734, 2 september 1735, allen te Loon op Zand. Dionisius werd nog diverse vermeld (1729, 1732, 1735, 1751) in diverse vestboeken te Loon op Zand.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Ginneken op 10 januari 1717 en getrouwd aldaar op 31 januari 1717 (NG) met Lucia van Heusden, geboren te Breda, gedoopt te Teteringen op 27 oktober 1687 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Lips en Anna van Dormael), overleden voor november 1724, dochter van Antonius van Heusden en Maria Anna van Dormael. Hij is later in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 oktober 1732 en getrouwd te Loon op Zand op 19 oktober 1732 (NG) met Maria Servase, geboren te Tilburg, overleden te Loon op Zand op 26 april 1734. Hij is later in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 oktober 1734 en getrouwd aldaar op 31 oktober 1734 (NG), getrouwd aldaar op 31 oktober 1734 voor de kerk (RK) met Maria Dirkse van Kessel, geboren te Loon op Zand.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 11 november 1724 en getrouwd aldaar op 26 november 1724 (NG), getrouwd aldaar op 26 november 1724 voor de kerk (RK) (2) met

787 : Maria Adriaense Janse van Riel, afkomstig uit Loon op Zand, overleden aldaar op 13 mei 1732.

Uit dit huwelijk:


788
: Cornelis Jansen van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 24 oktober 1691, overleden aldaar op 22 augustus 1759.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 3 maart 1731 en getrouwd aldaar op 18 maart 1731 (NH) met

789 : Huberta Joosten de Roy, gedoopt te Oosterhout op 3 mei 1706 (RK), begraven aldaar op 31 maart 1776.

Uit dit huwelijk:


790
: Petrus Adriaensen van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 17 oktober 1708 (RK) (doopgetuige was Anna Jan Paulussen 't Hooft), overleden te Oosterhout op 31 maart 1776, begraven aldaar op 3 april 1776.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 25 januari 1727 en getrouwd aldaar op 9 februari 1727 (NG) met

791 : Maria Jansen Rossums (Rosmis), gedoopt te Oosterhout op 26 april 1703 (RK) (doopgetuigen waren Michiel Krijn Rossums en Catharina Adriaan Huyben van Dongen), overleden tussen 1770 en 1813.

Uit dit huwelijk:


796
: Cornelius Hendricus Hendrikx ook genaamd Michielsen, geboren te Meerle (B) rond 1700, overleden na 1762.

Hij was gehuwd met

797 : Eva Dingemannus Franciscus Stouts, gedoopt te Chaam op 19 november 1704 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Verheyden en Maria Stouts), overleden te Chaam op 30 juni 1786.

Uit dit huwelijk:


798
: Wilhelmus Hendrickx van Os, geboren te Chaam, begraven aldaar op 16 juli 1770.

Hij is in ondertrouw gegaan te Chaam op 1 februari 1721 en getrouwd aldaar op 16 februari 1721 (NH) met

799 : Johanna Henrics "Jenno" Laureysse, geboren te Chaam, begraven aldaar op 29 juni 1757.

Uit dit huwelijk:

-- XI -- (stamgrootouders)


1536 : Marijn Daniels Boeren, landbouwer op den Langendijk, afkomstig uit Langendijk, gedoopt te Essen op 28 oktober 1641 (onwettig) (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hendrickx en Maria Peters), begraven te Roosendaal op 3 april 1714 (op het kerkhof).

hij was landbouwer op de Langendijk onder de jurisdictie van Wouw. Hij woonde daar reeds voor 1675. Gemeenteman van Langendijk en Steenpaal. [1]
Op 14-12-1694 koopt Marijnis Daniels van Cornelis Jacobs van Weert ca. 8 G land met huis, schuur en "timmeringe" op de Langendijk [2]. In 1700 wordt het boerenbedrijf uitgebreid met ca. 7 G land genaamd "de Hanecoppen" de ene helft kocht hijs van de erfgenamen van Claes Marijniss. Mangelaer, de andere helft van zijn zoon Willem, die het op zijn beurt verkregen had "uijtte crachte van rechtelijke utewinninge". [3,4] Twee jaar later koopt hij van Jan Adriaensz. Mangelaer voor fl. 300,- de volgende zes percelen gelegen op de Langendijk onder Roosendaal t.w.: "Woutiensvelt" 1 G 27 R; "de Clippeltiens" 2 G 28 R; "Soetiensvelleken" 1 G 245 R; "den Leegen Moorthol" 1 G 208 R; "den Grooten Blok" 1 G 186 R en "Hanse Weijken" 1 G 234 R [5,6]. In 1704 koopt hij van "de heer Backx" 2 G heide op Strijmade (Perceel nr.37) [7]. En verder kocht hij nog (van Maria Cornelisse van Oisterhout?) een perceel bos gelegen in Haink in de "Roeken" 1 G 117 R [8]. In 1716 dienen zijn weduwe en Josina Hanecops een rekest in bij de markiezin van Bergen op Zoom waarin zij zeggen dat zij samen 7 bunder (uit 18 bunder) heide in eigendom hebben gelegen op het leenhof van Breda onder de jurisdictie van het markiezaat en dat het leenhof van Breda deze gronden in leen wil verheffen niettegenstaande "dat den rentmeester van haer hoogheijt pretendeert dat sulcx strijdigh is aen hedt recht van hoog gemelten haer hooghheijt als vrouw(e) van den Langendeijk"; zij verzoeken het land op een redelijke cijns te stellen en te doen ontheffen van het verhef [9]. Blijkens bijgaand "extract uijt het register van verheven leene 's leenhohs van Breda" betreft het hier het in 1694 gekochte perceel.
Op 22-1-1722 koopt Willem Boeren ten behoeve van zijn moeder "een block lant gelegen in 't Leegvelt, genaemt het Bijeot met den overschot van 't veld daer annex genaemt het velt over de deur" samen groot 3 G 3 R [10].
Op 28-9-1729 koopt dezelve eveneens ten behoeve van zijn moeder 195 R zaailand gelegen op de Langendijck onder Roosendaal [11]. Verder bezat Margrieta Dielen nog een stuk land (perceel nr.33) "in de maade van de Ettinge" [12], en een perceel "in de made van de Vught"(perceel nr.13) [13].
Als ook de weduwe van marijnis Daniels is overleden vindt er een onderhandse deling plaats van de bovengenoemde gronden. Haar zonen Willem, Cornelis en Dielis Boeren zetten het boerenbedrijf voort. Zij erfden dan ook gezamenlijk "den Leegen Moorthol", "Soetiensvelleken", "de Hanecoppen", perceel nr.37 in Strijmade en perceel nr.33 in de Ettinge. De overige gronden werden afzonderlijk verdeeld tussen de andere kinderen.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 17 februari 1675 (NG), getrouwd aldaar op 14 februari 1675 voor de kerk (RK) met

1537 : Margaretha Dielen de Wael, afkomstig uit Langendijk, gedoopt te Roosendaal op 10 maart 1657 (RK), begraven aldaar op 13 oktober 1729.
(Zij had eerder een relatie met Marinus Dingemans.)

Uit dit huwelijk:


1538
: Cornelis Jacobus Cas.

Mogelijke ouders:
Jacob Willemse Cas, ged. ca. 1605 te Sprundel, tr. Sprundel 22-5-1633 met
Maria Adriaense de Bruyn/Broeren, ged. ca. 1605 te Sprundel

Hij is getrouwd te Sprundel (NB) op 19 april 1683 voor de kerk (RK) met

1539 : Maria Martens Daenen, overleden na 1715.

Uit dit huwelijk:


1540
: Cornelis Cornelissen Mulders ook genaamd Molenaer en Meulenaers, gedoopt te Roosendaal op 16 april 1658 (RK), overleden na 1711.

Jan Dekkers heeft als geboortedatum 12-8-1654, maar dat is volgens mij zijn oudere overleden broer.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 19 april 1679 (NG) met

1541 : Joanna Gerards Schrauwen, begraven te Roosendaal op 12 augustus 1722.

Uit dit huwelijk:


1542
: Leonardus Adriaens van Osta, gedoopt te Roosendaal op 10 februari 1654 (RK), begraven aldaar op 15 september 1694.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 13 juni 1677 met

1543 : Joanna Philipsen Helmonts, gedoopt te Roosendaal op 24 augustus 1649 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Theunen en Elisabetha Cornelis), begraven te Roosendaal op 28 januari 1712.
(Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 3 februari 1669 (NG), getrouwd aldaar op 6 februari 1669 voor de kerk (RK) met Cornelis Adriaense Mangelaer.)

Uit dit huwelijk:


1554
: Adrianus Melsen, overleden na 1713.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:


1560
: Adriaen Pauwels Deckers, landbouwer, gedoopt te Roosendaal op 4 december 1667 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1731.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 14 januari 1714 met Janneke Stevense Valentijns, landbouwster, geboren te Meer (B), begraven te Roosendaal op 9 oktober 1760.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 22 maart 1694 en getrouwd aldaar op 12 april 1694, getrouwd te Esschen op 18 april 1694 voor de kerk (RK) (1) met

1561 : Wilhelmina Lauwereys Paesschen, landbouwster, geboren te Essen (B) rond 1669 (RK), overleden te Roosendaal op 12 september 1712.

Uit dit huwelijk:


1562
: =1540 (Cornelis Cornelissen Mulders)

1563 : =1541 (Joanna Gerards Schrauwen)


1566 : Robertus van Gils, overleden na 1735.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:


1568
: Dirk Wouterse de Bot, geboren rond 1663 (geschat).

Hij was gehuwd met

1569 : Adriaentje Leenderts van Boxtel.

8 kinderen uit dit huwelijk.
Uit dit huwelijk:


1570
: Petrus Jansen Baes.

Hij was gehuwd met

1571 : Waltera Andriessen van Gils, geboren te Besoijen/Waalwijk.

Uit dit huwelijk:


1572
: Dionysius Arnolduszn van der Schrieck, overleden voor 16 januari 1696.

Hij was gehuwd met

1573 : Emerentiana Nicolaus Gisbertusdr Buenen, gedoopt te Loon op Zand op 24 december 1662 (RK).
(Zij is later getrouwd te Loon op Zand op 16 januari 1696 (NG) met Dirk Maes, overleden voor juni 1702. Zij is later getrouwd te Loon op Zand op 2 juli 1702 (NG), getrouwd aldaar op 8 juni 1702 voor de kerk (RK) met Daniel van den Hove.)

Uit dit huwelijk:


1576
: Johannes Cornelis van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 31 maart 1650 (RK), overleden voor november 1704.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 10 december 1683 en getrouwd aldaar op 1 januari 1684 (NG) met

1577 : Anna Lambrechtse (Lamberden) van Marijplas ook genaamd van Maryplas, gedoopt te Brecht (B) op 20 januari 1658 (RK).
(Zij is later getrouwd te Oosterhout op 16 november 1704 met Gerrit Cornelisse Koenen.)

Uit dit huwelijk:


1578
: Judocus Petrus de Roy, gedoopt te Oosterhout (RK), overleden aldaar op 14 september 1769.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 11 februari 1696 en getrouwd aldaar op 26 februari 1696 (NG) met

1579 : Adriana Adriaense Dongenaers, gedoopt te Oosterhout op 24 augustus 1674 (RK), overleden aldaar op 18 juli 1728.

Uit dit huwelijk:


1580
: Adrianus Matthijs van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 27 maart 1672 (RK) (doopgetuigen waren Jan Cornelis Thomas van de Made en Agnes Peters Anthonissen).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 5 mei 1695 en getrouwd aldaar op 22 mei 1695 (NH), getrouwd aldaar op 22 mei 1695 voor de kerk (RK) met

1581 : Florentia Peter van den Vaeck, geboren te Nieuw-Beijerland (ZH) rond 1667, overleden te Oosterhout op 19 december 1733, begraven aldaar op 22 december 1733.

Uit dit huwelijk:


1582
: Johannes Machiels Rossums, gedoopt te Oosterhout op 24 november 1673 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1733, begraven aldaar op 27 maart 1733.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 18 mei 1697 en getrouwd aldaar op 2 juni 1697 (NH) met

1583 : Johanna Adriaensen Huibert van Dongen, geboren te Oosterhout en Middelwijk, gedoopt te Oosterhout op 18 juli 1677 (RK) (doopgetuigen waren Barbara Cornelissen (loco), Huybert Jan Huyben en Adriana Govert Keijen), overleden te Oosterhout op 22 november 1737, begraven aldaar op 25 november 1737.
(Zij was weduwe van Hendrik Jansz Schooremans. Zij was later gehuwd met Peter Hendriks Scherders, gedoopt te Oosterhout op 3 december 1681, overleden aldaar op 8 januari 1761, begraven aldaar op 12 januari 1761, zoon van Hendrik (Peters Jans) Scheerders en Cornelia (Denis Govert) "Neeltje" Denissen.)

Uit dit huwelijk:


1594
: Digmannus "Dingeman" Franciscus Stouts, gedoopt te Chaam op 10 november 1670 (RK) (doopgetuigen waren Maria Peeters en Joannes Hendricks).

Hij is in ondertrouw gegaan te Chaam op 4 februari 1702 en getrouwd aldaar op 19 februari 1702 met

1595 : Maria Jan Geerts Schram, geboren rond 1680, overleden na 1729.

Uit dit huwelijk:


1598
: Henricus Laureyssen.

doopgetuige in 1723

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:


-- XII -- (stamovergrootouders)


3072 : Daniel Cornelissen Thomas.

Hij is ondertrouwd te Nispen-Essen (B) op 9 februari 1642 en getrouwd aldaar op 25 februari 1642 voor de kerk (RK) met

3073 : Willemken Dielis.

Uit dit huwelijk:


3074
: Egidius (Dielis) Adriaensen de Wael, out-gemeenteman te Wouw (1683), gedoopt te Sprundel op 24 september 1627 (voorkind) (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Peters Cappelman en Geertruijda NN), begraven te Roosendaal-Essen op 14 juli 1694.

hij werd in 1683 vermeld als 'out-gemeenteman' op de Langedijk te Wouw.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 7 augustus 1649 en getrouwd aldaar op 15 september 1649 (SB) met Maijken Cornelissen Pieter Luykx, geboren te Roosendaal rond 1631, overleden aldaar, begraven te Nispen-Essen (B) op 1 december 1649, dochter van Cornelis Pieter Claesse Luyckas en Margaretha Cornelisse Ram.)

Hij is getrouwd voor 1655 (2) met

3075 : Cornelia Pauwelse "Neeltje" van Overveldt, geboren rond 1630 (geschat), gedoopt te Rucphen (RK), overleden te Roosendaal-Essen na 14 oktober 1685.

GTMWB 1983/p140: In Rucphen 41, fol.222 en 222 vso (akte 19.11.1675) vinden we dat "Corn. Pauwelssen, Dielis Adr. de Wael als man ende voocht van Neleken Pauwelssen ende Marijnis Franssen van de Westen als man ende voocht van Dingena Pauwelssen"een huisje met land verkopen aan Jan Corn. Brouwer. De samensteling van het gezin van Marinus en Digna volgt uit een akte uit Rucphen van 11-3-1699.
Uit dit huwelijk:


3080
: Cornelis Cornelisz Meulenaer, begraven te Roosendaal op 19 februari 1670.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 22 januari 1645 voor de kerk (RK) met

3081 : Margaretha Jansz Braat, gedoopt te Roosendaal op 15 juli 1620 (RK), overleden voor 1681.

Uit dit huwelijk:


3084
: Adrianus Gomarus Lenaertden van Osta, schipper, geboren te Esschen rond 1619, begraven te Roosendaal op 29 oktober 1661.

Hij is getrouwd te Essen (B) op 18 januari 1640, getrouwd aldaar op 15 januari 1640 (of 28-1 Nispen/Essen) (RK) met

3085 : Geertruyd Servaes Stoffelen ook genaamd Geertruijt Paulus Faes en Truicken Faes Cornelis, gedoopt te Essen (B) op 13 januari 1615 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Petri en Maria Henrici), overleden na 1684.
(Zij is eerder getrouwd te Nispen/Essen op 30 april 1634 voor de kerk (RK) met Mathijs Adriaense Luysterborgh, gedoopt te Nispen/Essen op 26 januari 1614 (doopgetuigen waren Joannes Matthie en Maria Busschen), overleden in het jaar 1638, zoon van Adriaen Pietersen Luisterburg en Adriana Wouters de Doot.)

Uit dit huwelijk:

3086 : Philippus Jansse Helmonts, gedoopt te Roosendaal op 1 maart 1609 (RK) (doopgetuigen waren Mr. Jan Oomen en Elizabetha Adriani), begraven te Roosendaal op 22 november 1679.

Hij was gehuwd met

3087 : Joanna "Jenneke" Willemse, afkomstig uit Essen (B), begraven te Roosendaal op 3 mei 1695.

Uit dit huwelijk:


3120
: Paulus Marijnisse Deckers, landbouwer, gedoopt te Roosendaal op 14 juni 1631 (RK).
(Hij is later getrouwd te Zundert (NB) op 4 april 1682 met Willemijntje Jacob Willemse Francken, gedoopt te Zundert (NB) op 14 april 1654 (RK), begraven aldaar op 4 april 1729.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 9 mei 1664 en getrouwd aldaar op 15 juni 1664 (1) met

3121 : Joosken Jans Helmonts ook genaamd Josepha, gedoopt te Roosendaal op 28 december 1623 (RK) (doopgetuigen waren Peeter Cornelissen en Anna Theunis), begraven te Roosendaal op 27 oktober 1680.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal met Johannis Anthonis Veraert.)

Uit dit huwelijk:3122
: Paschasius Laureijssen, geboren te Essen (B), gedoopt te Esschen (NB).

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 augustus 1665 (of 14-8) en getrouwd te Essen (B) op 6 september 1665, getrouwd te Roosendaal op 29 augustus 1665 voor de kerk (RK) met

3123 : Adriana Adriaense Wees ook genaamd van Ranst, geboren te Essen (B), gedoopt te Esschen (NB).

Uit dit huwelijk:


3124
: =3080 (Cornelis Cornelisz Meulenaer)

3125 : =3081 (Margaretha Jansz Braat)


3136 : Wouter Both, geboren rond 1633 (geschat).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:


3146
: Nicolaus Gijsbert Claessen "Claes" Buenen, gedoopt te Loon op Zand op 10 mei 1628 (RK).

Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 23 maart 1658 en getrouwd aldaar op 7 april 1658 voor de kerk (RK) met

3147 : Maria Theodorusdr van Duppen, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1639 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Henricus (nomine), Johannes Goswinus en "vrouwe" Maria de Anholt).

Uit dit huwelijk:


3152
: Cornelis Jansen (van Dongen), gedoopt te Oosterhout rond 1625 (RK).

Hij is getrouwd te Oosterhout op 28 maart 1649 (NG), getrouwd aldaar op 28 maart 1649 voor de kerk (RK) met

3153 : Maria Wouters, gedoopt te Oosterhout (RK).

Uit dit huwelijk:


3156
: Peter Andries van Roijen.

Hij was gehuwd met

3157 : Petronella ....

Uit dit huwelijk:


3158
: Adriaan Ariaens Dongenaers, gedoopt te Oosterhout, overleden tussen 1677 en 1680.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 18 november 1673 en getrouwd aldaar op 3 december 1673 (NG) met

3159 : Maria Jansen Cornelisse, gedoopt te Oosterhout.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 17 maart 1680 en getrouwd aldaar op 31 maart 1680 (NG) met Cornelis Adriaan Dielissen.)

Uit dit huwelijk:


3160
: Matthijs Peter Matthijssen van Dongen, gedoopt te Oosterhout op 8 augustus 1644 (RK) (doopgetuigen waren Thomas Matthijs Anthonissen en Maria Huybert Jansen), overleden voor 1695.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 31 januari 1665 en getrouwd aldaar op 15 februari 1665 (NG) met

3161 : Jenneken Cornelis Thomissen van de Made, geboren rond 1640.

Uit dit huwelijk:


3164
: Michiel Quirinus Rossums, gedoopt te Oosterhout op 29 september 1645 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Cornelissen en Gertruda Geritsen).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oosterhout op 24 januari 1671 en getrouwd aldaar op 8 februari 1671 (NG) met

3165 : Petronella Huyberden Ockerbol (NG).

Op 29-9-1674 wordt een Huijbert Ariensz Lockerbol, schipper van Oosterhout vermeld bij de koop van een cromstevenschuit. Mogelijk is dit haar vader.

Uit dit huwelijk:


3166
: Adriaan Huyben van Dongen.

Hij was gehuwd met

3167 : Johanna Goverden Keijen.

Uit dit huwelijk:


3188
: Franciscus Dingemanus Stouts.

Hij is in ondertrouw gegaan te Chaam op 5 mei 1668 en getrouwd aldaar op 22 mei 1668 met

3189 : Maria Willem Peeters ook genaamd Maria Willemse.

Uit dit huwelijk:


-- XIII -- (stambetovergrootouders)6144 : N.N..

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:


6148
: Adriaen Dielissen de Wael, afkomstig uit Rucphen, overleden in 1650 of 1651.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 11 januari 1628 voor de kerk (RK) met

6149 : Janneke Cornelissen.

zij is waarschijnlijk gedoopt te Sprundel op 10 februari 1605 (RK), dochter van Cornelius Jansens en Gertrudis ...
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 15 april 1651 en getrouwd aldaar op 11 december 1652 (SB) met Jan Janssen Brabers

Uit dit huwelijk:


6150
: Paulus Wouters van Overveldt, schepen.

Hij was gehuwd met

6151 : Margriet Cornelisse.

Uit dit huwelijk:


6162
: Jan Janse Braet, schipper.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 juni 1614 voor de kerk (RK) met

6163 : Margaretha Bastiaense.

Uit dit huwelijk:


6168
: Gomarus Leonardi van Osta, geboren te Esschen rond 1563.

Hij was gehuwd met

6169 : Cornelia Arnoldi ook genaamd Neeltken Aerts Willem Moerkints.

Uit dit huwelijk:


6170
: Servatius "Faes" Christofori, geboren te Roosendaal rond 1584, overleden aldaar na januari 1640.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 21 november 1610 met

6171 : Passchijntje Janse Mangelaers, geboren rond 1590, begraven te Essen (B) op 24 januari 1662.

Uit dit huwelijk:


6172
: Joannes (Hans) Joosse Helmonts, geboren te Roosendaal rond 1580 (RK), begraven aldaar op 13 maart 1667.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 26 januari 1606 voor de kerk (RK) met

6173 : Catharina Philips (RK), begraven te Roosendaal op 24 januari 1639.

Uit dit huwelijk:


6240
: Marinus Matheusz Decker, landbouwer, geboren te Roosendaal (RK), begraven aldaar op 14 juni 1641.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 17 april 1630 voor de kerk (RK) met

6241 : Adriana Pauwels (RK), begraven te Roosendaal op 17 april 1641.

Uit dit huwelijk:


6242
: =6172 (Joannes (Hans) Joosse Helmonts)

6243 : =6173 (Catharina Philips)


6250 : =6162 (Jan Janse Braet)

6251 : =6163 (Margaretha Bastiaense)


6272 : Claes Both, geboren rond 1600 (geschat).
(Hij was later gehuwd met .... (Zij was weduwe van Aert Govert Cuypers.))

Hij was gehuwd (1) met

6273 : Dierckje Gherlofs, overleden voor 1636.

Uit dit huwelijk:


6292
: Gijsbert Claes Dircks Buenen.

Ghijsbert Claessen Buenen testeerde op 30 november 1625 te Loon op Zand. Hij zou ziek van peste zijn.

Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 11 mei 1624 en getrouwd aldaar op 28 mei 1624 voor de kerk (RK) met

6293 : Cornelia Cornelis de Pruijser.

Uit dit huwelijk:


6294
: Theodorus Godefridus van Duppen, geboren rond 1605 (geschat).

schepen van Loon op Zand

Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 6 februari 1631 en getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met

6295 : Elisabetha Anthony.

Uit dit huwelijk:


6320
: Peter Matthijs Anthonissen, geboren rond 1605.

Hij is getrouwd te Oosterhout op 26 februari 1634 voor de kerk (RK) met

6321 : Lijneken Adriaensen.

Uit dit huwelijk:


6322
: Cornelis Thomas van de Made, geboren rond 1608.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:


6328
: Quirinus Rossums, overleden na 29 september 1645.

Hij is getrouwd te Oosterhout op 18 februari 1624 met

6329 : Maria Cornely Munniken.

Uit dit huwelijk:


6330
: Huybert Adriaensz Lockerbol, schipper, geboren te Raamsdonk rond 1613 (NG), overleden na februari 1698.

Hij was gehuwd met

6331 : Pierken Jansdr Broens, geboren te Oosterhout rond 1619 (NG).

Uit dit huwelijk:


6332
: Huybert Jan Huyben.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:


6334
: Govert Keijen.

Zijn dochters bij een onbekende vrouw:


6378
: Willem Peeters, overleden na 1668.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:


-- XIV -- (stamoudouders)


12296 : (?) Gielis Adriaenssen de Wael.

RA.226 en RA.227 (1609 en 1610) te Roosendaal. zie vooral cum suis.

Hij was gehuwd met

12297 : (?) N.N..

Uit dit huwelijk:


12340
: Stoffel Faesen.

Hij was gehuwd met

12341 : Huberta Adriaensen Nobels.

Uit dit huwelijk:


12342
: Jan Cornelisz Mangelaers.

Hij was gehuwd met

12343 : Nelleke Goorts Bisschops.

Uit dit huwelijk:

12344 : Judocus (Josephus of Joost) Jodoci Helmonts, landbouwer (RK).
(Hij is later getrouwd voor 1596 met Anna Leonardi. Hij was later gehuwd met Elisabeth Seltslach (RK), overleden te Roosendaal in augustus 1625. (Zij was later gehuwd met Adriaen Anthonis Aerts, zoon van N.N..))

Hij is getrouwd te Roosendaal rond 1569 (1) met

12345 : N.N..

mogelijk heette zij Neelken Cornelisdochter

Uit dit huwelijk:


12484
: =12344 (Judocus (Josephus of Joost) Jodoci Helmonts)

12485 : =12345 (N.N.)


12544 : Dirk Both, geboren rond 1570.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

12584 : Niclaes Dirck Claessen Buenen.

Hij was gehuwd met

12585 : Geertruid Gijsbert Hendrick Cauwenberg.

Uit dit huwelijk:

12586 : Cornelis Willemsen de Pruijser.

Hij was gehuwd met

12587 : Heijltken Michiel Basters.

Uit dit huwelijk:


12588
: Govert Geeridssen van Duppen, geboren rond 1575 (geschat), overleden te Loon op Zand op 3 februari 1648.

stadhouder van Lon op Zand [Doc: Loon op Zand RA.70 fol.30v]

Hij was gehuwd met

12589 : Emerantia Claes Cornelissen Hixpoirs.

Bron: Jan van den Bergh 3.2003: Niclaes Cornelis Hicspoor, overl. vòòr 3.8.1630, tr. Mariken Henrick Francken. Testament van 20.8.1626.
Daaruit:
1. Niclaes, volgt IVa.
2. Henrick, volgt IVb.
3. Emken. (Dit zou deze Emerentiana kunnen zijn gehuwd met Govaert Geeritssen van Duppen)
4. Lijsken, tr. N.N. Daaruit dochter Lijsken.
5. Neelken of Cornelia, geb. rond 1594, tr. Ygrom Reynders Pottaye.

Uit dit huwelijk:


12640
: Matthijs Anthonissen, afkomstig uit Oosterhout, geboren rond 1575.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:


-- XV -- (stamoudgrootouders)


25170 : Gijsbert Hendrick Wouters Adriaens.

Hij was gehuwd met

25171 : Adriana Hendrick Niclaes van Spaendonk.

Uit dit huwelijk:


25178
: Claes Cornelis Hixpoirs.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw: