Utrechtse Bronnen

Indien vermeld zijn van de volgende bewerkingen de afbeeldingen via "Van Papier Naar Digitaal" opvraagbaar.

Bunnik - huwelijken RK 1719-1751 - afbeeldingen VPND


Utrecht - dopen RK parochie Abstede 1679-1713

Utrecht - huwelijken RK parochie Abstede 1679-1713

Utrecht - dopen RK parochie Buiten de Weerd 1680-1703 - afbeeldingen VPND

Utrecht - huwelijken RK parochie Buiten de Weerd 1679-1710

Utrecht - dopen RK parochie Wittevrouwen 1679-1737 - afbeeldingen VPND

Utrecht - huwelijken RK parochie Wittevrouwen 1679-1738 - afbeeldingen VPND

Utrecht - dopen RK parochie Walsteeg 1704-1732 - afbeeldingen VPND


Bilthoven - Parochiekroniek Poolster, Laurensparochie 1985-2003

De Bilt - Bevolking 1795

De Bilt/Bilthoven - familieberichten Biltse en Bilthovense Courant 2000-2002

Overlangbroek - Lijst van NH Predikanten en Hoofdonderwijzers Lagere School 1608-1989Bronnen met een zijn on-line opvraagbaar. Indien voor een bron vermeld staat,
dan zijn gerichte gegevens uit deze bron bij mij via email op te vragen.

 

Deze bronnen zijn uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer.

Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze bronnen, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

J.J.M. (Hans) den Braber
Vogelvlinder 6
3723 RB Bilthoven (NL)

Terug naar homepage


Laatste wijziging: 27 juli 2009