het Oudenbossche geslacht den Braber

(deel 2 - 10e t/m 13 generatie)

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 25 september 2004

laatste handmatige wijziging (in dit gedeelte): 26 augustus 2022

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

 

 


naar deel 1 (1e t/m 9e generatie)


X-a : Adrianus Michael "Janus" den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 september 1901, gedoopt aldaar op 29 september 1901 (RK), overleden aldaar op 18 april 1962 (St. Elisabeth Ziekenhuis), zoon van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen.

Janus, de oudste van een tweeling, werd door zijn vader Bernard eigenhandig in het kerkelijk trouwboekje ingeschreven met de namen 'Ardierjaanus Mighiel Braber'. Janus werkte aanvankelijk in de ploeg van zijn vader bij de aanleg en het onderhoud van spoorlijnen. In 1931 trad hij als waterfitter in dienst van de Waterleiding Mij Noord-West Brabant.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 26 oktober 1931 met Maria Johanna "Marie" Teunissen, geboren te Oudenbosch op 12 juni 1905, overleden te Roosendaal op 5 september 1986 (St. Franciscus ziekenhuis), gecremeerd te Breda op 9 september 1986, dochter van Johannes Teunissen en Adriana Heynen.

Marie was dienstbode bij de familie van Eck in Oudenbosch.
Na hun huwelijk gingen zij in de Brouwerijstraat wonen. Vandaar verhuisden zij in 1948 naar een nieuwbouwwoning in de Churchillstraat. Marie, die nog korte tijd bij haar jongste zoon Bernard inwoonde, verbleef de laatste 15 jaar van haar leven in het Bejaardencentrum De Zellebergen in Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:

X-b : Michael Adrianus "Giel" den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 september 1901, gedoopt aldaar op 29 september 1901 (RK), overleden aldaar op 5 september 1970 (St. Elisabeth Ziekenhuis), begraven aldaar op 8 september 1970 (algemene begraafplaats), zoon van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen.

Het was de bedoeling Giel te vernoemen naar Magiel van Steen, zijn opa aan moeders zijde. Bij de burgerlijke stand is daar echter Michael van gemaakt en in het kerkelijk trouwboekje schreef zijn vader hem in als 'Mighiel Ardierjaanus Braber'. Giel heeft diverse beroepen gehad, hij was o.a. arbeider, magazijnbediende, handelaar in oud-papier en kolenbezorger. Naast zijn werk was Giel actief in de vakbeweging en een verdienstelijk lid van de tonelvereniging DES.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 29 augustus 1927 met Elisabeth Wilhelmina "Betty" Oonincx, geboren te Oudenbosch op 12 april 1902, overleden te Zevenbergen op 4 juli 1996, gecremeerd te Breda op 9 juli 1996, dochter van Simon Johannes Oonincx en Petronella Maria Janssen.

Betty bracht de laatste jaren van haar leven door in het verpleeghuis Sancta Maria in Zevenbergen. Zij is 94 jaar geworden.
Na zijn huwelijk woonde hij schuin tegenover zijn ouders in de Molenstraat.

Uit dit huwelijk:

X-c : Adriana Johanna "Jaan" den Braber, dienstbode, geboren te Oudenbosch op 16 juli 1906, gedoopt aldaar op 16 juli 1906 (RK), overleden te Zevenbergen op 9 december 1992, dochter van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen
.

Jaan verdiende de kost als werkster. Zij woonde na de dood van Jan van Rijsbergen bij haar jongste dochter Joke, 23 jaar lang. De laatste maand van haar leven heeft zij in het verpleeghuis Sancta Maria doorgebracht.

Zij had een relatie (1) met Adrianus "Janus" van Opdorp.

In het begin van de jaren '30 had zij verkering met Janus van Opdorp, van wie zij in 1932 in verwachting raakte. Toen hij haar ten huwelijk kwam vragen, was zij circa 7 maanden zwanger. Janus van Opdorp werd door haar broers (met name door Nortje en Jan) de deur gewezen met de mededeling "Houd je jas maar aan, want dat gaat mooi niet door", waarop Janus onverrichterzake huiswaarts keerde.
Hun kind werd op Oudejaarsavond 1932 geboren, een half uur voor middernacht.

Uit deze relatie:

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 15 oktober 1934 (2) met Johannes "Jan" van Rijsbergen, arbeider, geboren te Oudenbosch op 14 juni 1891, overleden aldaar op 6 juni 1966, zoon van Hubertus van Rijsbergen en Elisabeth Rommens.
(Hij is eerder getrouwd te Oudenbosch op 4 oktober 1917 met (en gescheiden te Oudenbosch op 17 mei 1932 van) Dimphna (Johanna) "Dien" de Rooy, geboren te Oudenbosch op 30 oktober 1896.)

Jaan trouwde bijna twee jaar na de geboorte van haar buitenechtelijke kind met Jan van Rijsbergen. Jaan en Jan woonden na haar huwelijk in de Molenstraat, waar ook haar getrouwde broers en zuster woonden. Toen de opvoeding van vier kinderen te veel voor hen werd, zijn de twee oudste kinderen Nort en Mien begin jaren '50 in een pleeggezin te Heemstede geplaatst.

Uit dit huwelijk:

X-d : Bernardus Cornelis "Nortje" den Braber, geboren te Oudenbosch op 15 augustus 1909, gedoopt aldaar op 16 augustus 1909 (RK), overleden te Zevenbergen op 21 november 1994, begraven te Oudenbosch op 25 november 1994 (algemene begraafplaats Strijmondlaan), zoon van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen.

Nortje had aanvankelijk geen tijd voor vrouwen vanwege zijn voorliefde voor de duivensport. In de jaren '30 was hij ook een verdienstelijk voetballer bij "Victoria". Nortje was eerst landarbeider en grondwerker, later heeft hij lang als fabrieksarbeidster bij Etna in Breda gewerkt. De laatste jaren van zijn leven sukkelde Nortje veel met zijn gezondheid. Hij stierf in het verpleeghuis Sancta Maria te Zevenbergen.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 1 mei 1945 met Catharina "Toke" van Gils, geboren te Boxtel (NB) op 13 augustus 1917, overleden te Roosendaal op 5 oktober 2000 (Franciscus-ziekenhuis), begraven te Oudenbosch op 10 oktober 2000 (algemene begraafplaats Strijmondlaan), dochter van Hendrikus Johannes van Gils en Anna Maria Moll.

Kort na de bevrijding van Oudenbosch door de Amerikaanse Timberwolves-divisie in oktober 1944 leerde hij Toos kennen. Zij was in september 1044 samen met haar vader, een overwegwachter bij Zevenbergsche Hoek, op de vlucht gegaan voor bombardementen van het spoorwgemplacement in Lage Zwaluwe en had onderdak gevonden in Oudenbosch. bij Baaij van Gils, een zuster van haar vader. De verkering van Nortje en Toos duurde maar kort, want amper een half jaar nadat zij elkaar hadden leren kennen, zijn zij getrouwd. Na hun huwelijk gingen zij in de Brouwerijstraat wonen, in een beetje van de straat af gelegen huisje. Vandaar verhuisden zij begin jaren '50 naar de Bornhemweg, waar Toos nog steeds woont.

Uit dit huwelijk:

X-e : Johannes Marinus "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 maart 1911, gedoopt aldaar op 29 maart 1911 (RK), overleden te Roosendaal op 17 december 1990, begraven te Oudenbosch op 20 december 1990 (HH Agatha en Barbara), zoon van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen.

Jan, die net als zijn broer Nortje een verwoed duivenmelker was, verdiende aanvankelijk de kost als landarbeider en later als spoorwegarbeider in de ploeg van zijn vader. Bij het uitbreken van de oorlog werkte hij in Duitsland. Samen met een paar anderen is hij naar huis gevlucht, waar hij korte tijd samen met zijn broer Janus bij de Waterleiding Mij Noord-West Brabant werkte en nog later in de brouwerij van Van den Bemt (Bourgogne Kruisbier). Na de oorlog vond Jan werk bij de vlasfabriek van Enka in Steenbergen. In de tweede helft van de jaren '50 is Jan bij Philips in Roosendaal gaan werken, waar hij tot zijn pensioen gebleven is. Jan is na een slepende ziekte op 79-jarige leeftijd gestorven in het St. Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 4 augustus 1941 met Adriana Maria "Jaan" Oomen, geboren te Oudenbosch op 22 juni 1915, dochter van Johannes Oomen en Helena Kuyk.

Jaan was tot haar huwelijk dienstbode bij de familie Soethoudt.
Jan en Jaan gingen na hun huwelijk in een klein huisje in het Doelpad te Oudenbosch wonen, ter hoogte van de huidige kruising met de Churchillstraat. Jaan's moeder Helena woonde toen bij hen in. Bij luchtalarm wegens aanvallen met V1- en V2-raketten konden zij schuilen in de ondergrondse ruimten van het klooster van St. Anna. Tijdens de watersnood van februari 1953 moesten Jan en Jaan hun laag gelegen woning verlaten en verbleven zij een paar dagen samen met andere vluchtelingen in De Pilaar onder de basiliek. Bij Jan's pensioen verhuisde het gezin naar de Bornhemweg en later in 1974 naar de Strijmondlaan.
Jaan woont thans (1998) in het bejaardencentrum De Zellebergen in Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:

X-f : Johanna Wilhelmina "Jans" den Braber, geboren te Oudenbosch op 9 mei 1914, gedoopt aldaar (RK), overleden te Standdaarbuiten op 8 mei 2000 (verzorgingshuis Blomhof) [gem. Moerdijk], gecremeerd te Bergen op Zoom op 11 mei 2000, dochter van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen.

Jans was tot haar huwelijk strijkster bij de wasserij De Lelie op de kade in Oudenbosch. Jans woont sinds eind 1997 tot haar overlijden in het verzorgingshuis De Blomhof te Standdaarbuiten.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 23 november 1936 met Marianus "Rie" van der Horst, geboren te Standdaarbuiten op 22 maart 1910, overleden te Oudenbosch op 9 januari 1991, gecremeerd te Breda op 12 januari 1991, zoon van Cornelis van der Horst en Norberta Verhulst.

Rie was destijds schippersknecht bij De Wijs. Later werkte hij als arbeider op de suikerfabriek in Dinteloord.
Na een paar jaar in de Molenstraat gewoond te hebben, verhuisden Rie en Jans vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Standdaarbuiten. Daar betrokken zij een dijkhuisje in de Oude Kerkstraat. Medio '50 gingen zij naar een nieuwbouwwoning in de Timberwolfstraat. Begin jaren '70 zijn Jans en Rie teruggekeerd naar Oudenbosch in de Prof. Mulderslaan.

Uit dit huwelijk:

X-g : Petrus "Piet" den Braber, geboren te Oudenbosch op 30 maart 1920, gedoopt aldaar op 30 maart 1920 (RK), zoon van Bernardus "Bernard" den Braber (IX-b) en Mina Catharina "Mina" van Steen.

Piet is o.a. landarbeider, fabrieksarbeider, tuinbouwarbeider, opperman en betonwerker geweest. Daarnaast was Piet 36 jaar lang vertegenwoordiger van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
Piet is in de mei-dagen van 1940 krijgsgevangen gemaakt bij de Grebbenberg en is vervolgens overgebracht naar het krijgsgevangenkamp in Luckenwalde, circa 50 km onder Berlijn. In het najaar van 1940 werd hij vrijgelaten en keerde hij terug naar huis. Anderhalf jaar later trouwde hij met de dienstbode Jaan Rommens, een jongere zuster van Toke Rommens, die met Janus den Braber gerouwd was. In de zomer van 1943 interneerden de Duitsers uit vrees voor een op handen zijnde invasie opnieuw alle voormalige krijgsgevangen. Piet werkte in die tijd in de tuinderij van Van Dis in Fijnaart. Bij deze tweede arrestatiegolf is hij in juni opnieuw gevangen gezet tot de bevrijding in mei 1945, nu in Brüx in Tsjechoslowakije in het Sudetenland (thans Most in West-Tsjechië geheten). Rond 15 mei 1945, twee weken na het huwelijk van zijn broer Nortje was Piet weer thuis.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 22 juni 1942 (1) met Adriana Paulina "Jaan" Rommens, dienstbode, geboren te Oudenbosch op 11 december 1921, overleden aldaar op 25 januari 1985, begraven aldaar op 30 januari 1985, dochter van Cornelis Rommens en Johanna van Ham.

Tot het midden van de jaren '50 woonden Piet en Jaan met hun kinderen in de Molenstraat. Vandaar verhuisden zij naar het Mgr.Dr. Poelsplein, waar Piet nog woont bij zijn zoon Peter.

Uit dit huwelijk:

Hij heeft nu een LAT-relatie (2) met Johanna "Jo" Schepers, geboren te Roosendaal op 21 februari 1919.
(Zij was weduwe van Petrus Maas, overleden rond 1987.)

Sinds de dood van zijn vrouw verblijft Piet veel bij zijn Roosendaalse vriendin Jo Schepers.


X-h : Catharina Cornelia "Toke" den Braber, geboren te Oudenbosch op 8 maart 1901, gedoopt aldaar (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 oktober 1988, begraven aldaar op 14 oktober 1988 (rk begraafplaats), dochter van Bernardus den Braber (IX-e) en Maria Schonck (Schenck).

Toos is dienstbode geweest. Volgens haar kinderen vierden Toos haar verjaardag altijd op 7 maart. Pas bij haar overlijden kwamen zij er achter dat hun moeder eigenlijk op de 8e jarig was.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 20 mei 1924 met Petrus Franciscus "Piet" van Bragt, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 juli 1898, gedoopt te Roosendaal (RK), overleden te Bergen op Zoom op 24 februari 1986, begraven aldaar op 26 februari 1986, zoon van Adriaan van Braght en Johanna Spitters.

Piet was onderwijzer.
Na hun huwelijk zijn zij in Bergen op Zoom gaan wonen. Bij hen hebben Toos' moeder en haar stiefvader Jan de Gouw de laatste jaren van hun leven doorgebracht. Toos en Piet zijn ruim 61 jaar getrouwd geweest. Opmerkelijk is dat drie dochters van Toos en Piet - te weten Jeanne, Toke en Thérèse - gestorven zijn aan een mogelijke erfelijke aandoening van de zenuwbanen.

Uit dit huwelijk:

X-i : Catharina Joanna "To" den Braber, geboren te Antwerpen (B) op 18 oktober 1907, overleden te Amsterdam op 28 februari 1984, dochter van Cornelis "Nil" den Braber (IX-g) en Helena Antonia "Leen" Nollee.

Na de scheiding van haar ouders verhuisde To met haar moeder van Antwerpen naar Amsterdam en in de zomer van 1924 - na het tweede huwelijk van haar moeder met Maarten Laan - naar Zaandam. Daar leerde To haar eerste man kennen. Dit huwelijk bracht twee kinderen voort en eindigde na 16 jaar in een scheiding. Vervolgens keerde To met haar kinderen terug naar Amsterdam, waar zij acht jaar later in het huwelijk trad met Gerrit van Beek.

Zij is getrouwd te Zaandam (NH) op 26 juli 1934 (1) met (en gescheiden te Zaandam (NH) op 15 juli 1950 van) Harmen Hendrik "Harmen" Poelemeijer, geboren te Amsterdam op 24 februari 1904.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Amsterdam op 9 april 1958 (2) met Gerardus Jacobus "Gerrit" van Beek, geboren te Baambrugge, gem. Abcoude (Ut) op 17 april 1895, overleden te Amsterdam op 4 januari 1962.

Dit huwelijk is kinderloos gebleven.

X-j : Maria Barbara "Bertha" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 1 juli 1929, overleden te Beek (Li) op 28 december 1996, dochter van Johannes "Jan" den Braber (IX-i) en Maria Josephina "Fien" Pelsers.

Zij is getrouwd te Geleen (Li) op 17 september 1952 met Jan Ferdinand Gerardus "Fer" Peeters, geboren te Beek (Li) op 1 november 1927, zoon van Huub Peeters en ... Ummels.

Uit dit huwelijk:

X-k : Adrianus Martinus "Jan" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 1 april 1932, zoon van Johannes "Jan" den Braber (IX-i) en Maria Josephina "Fien" Pelsers.

Jan heeft als bewakingsbeambte bij Philips in Maastricht en Heerlen gewerkt. Daarnaast was hij gedurende 33 jaar hoofdagent bij de reservepolitie in Geleen.

Hij is getrouwd te Geulle (Li) op 4 januari 1958 met Mathilde Leotien "Tilla" Ghyssen, geboren te Geulle (Li) op 20 september 1934, dochter van Johannes Hubertus Ghyssen en Paulina Gertruda Peerbooms.

Jan en Tila wonen in Geulle (Li).

Uit dit huwelijk:

X-l : Martinus Gerardus "Theo" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 14 maart 1934, zoon van Johannes "Jan" den Braber (IX-i) en Maria Josephina "Fien" Pelsers.

Hij is getrouwd te Geleen (Li) op 17 december 1958 (1) met (en gescheiden in het jaar 1970 van) Martina Maria Henrica "Martha" Grosveld, geboren te Geleen (Li) op 20 november 1939.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij woonde later samen met Jo Otten.)

Uit dit huwelijk:

Hij woont nu samen (2) met Wilhelmina Catharina "Mien" Zee, geboren te Born (Li) op 13 september 1938, dochter van Franciscus Zee en Maria Mathilda Köbben.


X-m : Maria Josephina "Fieneke" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 24 juli 1936, dochter van Johannes "Jan" den Braber (IX-i) en Maria Josephina "Fien" Pelsers.

Fieneke is dienstbode geweest.

Zij is getrouwd te Geleen (Li) op 28 november 1957 met Johannes Theodorus "John" Roelofsen, geboren te Herwen en Aerdt (Gld) op 24 mei 1931, zoon van Johannes Roelofsen en Henrica Pastoors.

John was mijnwerker, arbeider op een steenfabriek én in de tapijtenfabriek Hatema.
Fieneke en John wonen in Geleen (Li).

Uit dit huwelijk:

X-n : Cornelis Adrianus "Cees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 9 juni 1917, gedoopt aldaar (RK), overleden te Utrecht op 19 oktober 1991, begraven aldaar op 23 oktober 1991 (Daelwijck), zoon van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Cees was na zijn opleiding op de ambachtschool enige jaren werkzaam als timmerman. Hij trad in 1937 in dienst bij de Marine bij het keurkorps der Mariniers. In 1940 verdedigde hij o.a. de Maasbrug te Rotterdam tegen de Duitsers. Na de capitulatie trad hij in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht in de functie van rangeerder. Daar ontmoette hij ook zijn (toekomstige) vrouw Rietje Verhoef. Later in de oorlogsjaren is hij ondergedoken. Zij woonde in de oorlog in de Lange Koestraat in Wijk C totdat het huis in 1944 door een bombardement werd verwoest. Na de bevrijding in 1945 werd hij weer actief bij de Mariniers en ging na een kortstondige training in de Verenigde Staten naar het oorlogsgebied in Oost-Indië. In Oost-Indië was hij o.a. postcommandant te Kendit en Bondo Wosso en had als rang sergeant der Mariniers. Na terugkeer uit de oorlogssituatie kreeg hij zijn oude rang Korporaal weer. Hij volgde vervolgens met goed gevolg de opleiding tot Sergeant der Mariniers in Doorn. In 1953 en 1954 was hij gestationeerd in West-Indië (Willemstad-Curacao) waar hij eveneens met zijn gezin woonde. Na terugkeer uit Curacao werd hij weer in Doorn gestationeerd en woonden in Maarn. In 1955 werd hij afgekeurd vanwege een ernstige beschadiging aan het gehoor. Hij was "geschutsdoof" geworden. Begin 1956 trad hij in dienst bij het KNMI te De Bilt als concierge, een functie die hij nog 20 jaar vervulde. Zij woonden toen in een dienstwoning op het KNMI-terrein. In 1976 werd hij vanwege zijn gezondheid vervroegd gepensioneerd en verhuisde naar Utrecht.

Hij is getrouwd te Utrecht op 3 december 1941 met Maria "Riet" Verhoef, geboren te Utrecht op 17 februari 1922, overleden te Utrecht op 8 december 2018, gecremeerd te Utrecht op 11 december 2018 (Crematorium Domstede). dochter van Lambertus "Bertus" Verhoef en Elisabeth van Bemmel.

Zij was voor haar huwelijk serveerster. Op latere leeftijd begon zij weer met werken; als verkoopster bij V&D in Utrecht en bij GAKO te Utrecht.

 

Uit dit huwelijk:

X-o : Adrianus Marinus "Aad" den Braber, geboren te Oudenbosch op 12 augustus 1918, gedoopt aldaar (RK), overleden te 's-Gravenhage op 24 april 1989, begraven aldaar op 28 april 1989, zoon van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Aad is offset- en rotatiedrukker geweest.

Hij is getrouwd te Leiden op 31 december 1941 (BS), getrouwd aldaar op 26 februari 1946 voor de kerk (RK) met Johanna Cornelia "Annie" van Amsterdam, geboren te Zoeterwoude (ZH) op 2 februari 1920, overleden te Rijswijk (ZH) op 19 februari 2014, begraven te Rijswijk (ZH) op 25 februari 2014 (parochiebegraafplaats H. Bonifatius), dochter van Cornelis Leonardus van Amsterdam en Johanna Elgeest.

Annie was vroeger borduurster in een handel voor naaimachines en borduurwerk.
Aad en Annie trouwden in het begin van de Tweede Wereldoorlog om te voorkomen dat Annie naar Duitsland uitgezonden zou worden. Begin 1942 werd Aad te Böblingen bij Stuttgart (Duitsland) tewerkgesteld in een fabriek voor vliegtuigonderdelen. Na zijn eerste verlof keerde hij echter niet terug. Van de zomer 1942 tot het einde van de oorlog heeft hij ondergedoken gezeten in Leiden. Daar vond negen maanden na de bevrijding ook de kerkelijke inzegening van hun huwelijk met Annie plaats, ruim vier jaar nadat zij voor de wet getrouwd waren. Aad en Annie hanteerden deze kerkelijke datum als hun officiële huwelijksdatum. Aad en Annie woonden aanvankelijk in Leiden; in 1955 verhuisden zij naar Rotterdam en in 1961 naar den Haag.

Uit dit huwelijk:

X-p : Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber, pottenbakker en timmerman, geboren te Oudenbosch op 7 maart 1923, gedoopt aldaar (RK), verongelukt te Berchtesgaden, Beieren (D) op 22 september 1947, zoon van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Jan is pottenbaker en timmerman geweest. Hij was 19 jaar toen de Duitsers hem in 1942 bij een razzia op straat oppakten. Hij werd per goederenwagon naar het opvangkamp Ainring in Beieren overgebracht. Vandaaruit moest Jan dwangarbeid in een houtbedrijf verrichten. In januari 1944 werd hij tewerkgesteld op de boerderij van Engelbert Eder. Daar leerde hij Regina kennen, met wie hij drie maanden na het einde van de oorlog trouwde. Weer drie maanden later werd hun oudste dochter Regina geboren, veertien maanden daarna gevolgd door nog een dochter, Elisabeth. Jan verongelukte acht maanden later als berggids op de Watzmann-Ostwand bij Berchtesgaden.

Hij is getrouwd te Freilassing, Beieren (D) op 28 juli 1945 met Regina Eder, geboren te Laufen, Beieren (D) op 1 december 1922, gedoopt op 30 december 1922 (evangelisch), dochter van Engelbert Eder en Regina Ortner.

Zij heeft de Duitse nationaliteit.
(Zij is later getrouwd in het jaar 1961 met Johan Alfred Hirmer, magazijnbediende, geboren te Ingolstadt, Beieren (D) op 22 augustus 1919 (Protestant), overleden te Freilassing, Beieren (D) op 28 februari 1965. Zij is later getrouwd op 17 december 1983 met Frans Groeneveld, geboren te Schiedam (ZH) op 28 augustus 1920, overleden te Freilassing (D) op 4 oktober 2002, gecremeerd aldaar op 10 oktober 2002 (Friedhof Salzburghofen). (Hij was weduwnaar van Léonie Janssens, overleden voor 1983.))
Freilassing ligt aan de Duits-Oostenrijkse grens tegenover Salzburg. Ook de andere genoemde plaatsen, hier en bij hun kinderen, Laufen, Ainring, Bad Reichenhall, Surheim, Kirchanschöring, Thalberg/Wescheid, Passau en Ingolstadt liggen in die omgeving, t.w. het uiterste zuidoosten van Duitsland.

Uit dit huwelijk:

X-q : Jacobus Hendrikus "Jac" den Braber, geboren te Oudenbosch op 29 juli 1924, gedoopt aldaar (RK), overleden te De Bilt 8 januari 2009, begraven te Bilthoven op 13 januari 2009 (algemene Begraafplaats Brandenburg), zoon van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Jac heeft diverse beroepen gehad. Zo was hij bakker, kapper, leerling boekhouder, rotatiedrukker en als laatste amnuensis op het Christelijk Gymnasium in Utrecht.

Hij is getrouwd te Haarlem op 17 februari 1955 (BS), getrouwd aldaar op 17 februari 1955 voor de kerk (RK) met Anna Elisabeth "Lies" Wajer, geboren te Haarlem op 4 augustus 1932 (RK), dochter van Hermanus Theodorus Wajer en Anna Catharina van de Steylen (Stijele).

Lies was vroeger coupeuse. Op latere leeftijd werd ze verkoopster bij Albert Heijn in De Bilt.
Jac en Lies woonden na hun huwelijk in 1955 te Haarlem. In 1960 woonden ze te Rotterdam-Hoogvliet en in 1963 verhuisden ze naar Zevenhuizen. Vervolgens verhuisden ze in 1965 naar Bilthoven waar ze bijna 30 jaar woonden. Vanaf 1993 wonen ze in de Bilt.

Uit dit huwelijk:

X-r : Antonius Marinus "Ton" den Braber, geboren te Urmond, gem. Bergen aan de Maas (Li) op 1 maart 1926 (RK), overleden te Haarlem op 12 februari 1986, gecremeerd te Driehuis-Westerveld op 14 februari 1986, zoon van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Ton heeft na de 2e wereldoorlog in Nederlands Indië gediend. Na zijn diensttijd woonde zijn moeder en stiefvader in Haarlem. Daar is hij ook getrouwd met de dochter van zijn stiefvader. Ton was chef van het wagenpark van Stork.

Hij is getrouwd te Haarlem op 14 november 1951 met Kniertje "Corrie" van Eeken, geboren te Santpoort (NH) op 23 juli 1931, overleden te Haarlem op 16 februari 2004, begraven te Haarlem-Noord op 19 februari 2004 (RK begraafplaats St. Barbara), dochter van Bernardus van Eeken en Clazina Catharina Schreinders.

In 1993 kreeg ze de ziekte van Alzheimer. Twee jaar later werd zij in verpleeghuis Boerhaave te Haarlem opgenomen.
Door het tweede huwelijk van Lien Lips (de moeder van Ton) met Bernard van Eeken (de vader van Corrie) waren Ton en Corrie halfbroer en halfzuster van elkaar.

Uit dit huwelijk:

X-s : Wilhelmus "Wim" den Braber, geboren te Leiden op 21 augustus 1927 (RK), overleden te Haarlem op 5 augustus 2012,
zoon van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Wim is gasfitter en ijzerwerker in de scheepsbouw te Haarlem en Spaarndam geweest. Als hobby verzamelde en repareerde hij antieke klokken.

Hij is getrouwd te Haarlem op 21 juli 1953 met Catharina Margaretha "Tiny" Wijkhuise, geboren te Haarlem op 3 mei 1928, overleden te Haarlem op 28 april 2016, dochter van Abraham Wijkhuise en Catharina Alida Kramer.

Tiny was winkeljuffrouw tot haar huwelijk.
Wim en Tiny woonden in Haarlem in de Jephtastraat.

Uit dit huwelijk:

X-t : Rosa Maria "Riet" den Braber, geboren te 's-Gravenhage op 2 mei 1935, dochter van Antonius Johannes "Toon" den Braber (IX-m) en Stoffelina "Lien" Lips.

Riet is geadopteerd en is als 3-jarig kind in de familie den Braber opgenomen. Haar ouders (buren) waren uit de ouderlijke macht ontzet vanwege o.a. drankproblemen. Haar eigenlijke naam was Pikaar; op haar 21e is zij officieel geadopteerd en kreeg zij de naam Den Braber. Riet was tot haar huwelijk naaister.

Zij is getrouwd te Haarlem op 2 mei 1959 (1) met (en gescheiden te Haarlem op 15 februari 1977 van) Carolus Hendrikus Maria "Karel" van Wattingen, geboren te Haarlem op 25 december 1932, overleden te Heerhugowaard op 10 november 1999, gecremeerd te Schagen (NH) op 15 november 1999, zoon van Franciscus Jacobus Antonius van Wattingen en Bernardina Johanna Carolina Pasman.

Karel is politie-agent en bakker geweest.
(Hij is later getrouwd te Bergen (NH) op 26 februari 1980 met (en gescheiden te Bergen (NH) op 3 juli 1986 van) Guus Petronella Noorman, geboren te Barsingerhorn op 7 juni 1937. Hij is later getrouwd te Heerhugowaard op 27 november 1991 met Rens Roelie "Rennie" van der Velde, geboren te Leeuwarden op 13 april 1945. (Zij was weduwe van ... van den Broek.))

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Amstelveen op 17 december 1981 (2) met (en gescheiden van) Pierre Andreé.

Zij is getrouwd te Bergen (NH) op 13 september 1996 (3) met Johannes Josef "Jan" Hof, geboren te Bergen (NH) op 12 augustus 1942, overleden op 5 juni 2013.

Jan is werkzaam geweest als kraandrijver bij de Hoogovens.


X-u : Adrianus Petrus "Janus" den Braber ook genaamd Joske de Zekere, geboren te Oudenbosch op 2 maart 1915, gedoopt aldaar (RK), overleden te Roosendaal op 22 juli 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op 27 juli 1999, zoon van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Janus is boomkweker, landarbeider, steenfabriekarbeider in Etten, havenarbeider en laatst betonafwerker bij Basto in Oudenbosch geweest, Tijdens de oorlog moest hij de Duitsers bevoorraden bij de aanleg van loopgraven bij Standdaarbuiten. Janus maakte van de gelegenheid gebruik om zijn gezin te laten meedelen in het eten. In 1947 kreeg Janus een half jaar gevangenisstraf voor het smokkelen van breiwol. Een groot deel van deze straf zat hij uit als bosarbeider in het Mastbosch bij Breda. Zodoende kon zijn vrouw Toke, die toen in verwachting was van hun vijfde kind, hem regelmatig opzoeken.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 5 april 1937, getrouwd aldaar op 5 april 1937 voor de kerk (RK) met Catharina Petronella "Toke" Rommens, geboren te Oudenbosch op 27 oktober 1918, dochter van Cornelis Rommens en Johanna van Ham.

Toke is de oudere zuster van Jaan, de vrouw van Piet den Braber.
Janus en Toke wonen in Oudenbosch, eerst in het West-Vaardeke, later in het Groene Woud en tegenwoordig aan het Mgr.Dr. Poelsplein. Janus en Toke zijn 62 jaar getrouwd geweest.

Uit dit huwelijk:

X-v : Maria Cornelia "Marie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 22 oktober 1917, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Marie was nog geen 17 jaar oud toen zij trouwde. Na haar huwelijk ging zij met Jan in Etten wonen bij haar tante Door. Van Etten verhuisden zij in 1939 naar de Brouwerijstraat in Oudenbosch en later naar de Bornhemweg. Marie woont thans in de Wilgenstraat in Oudenbosch.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 17 september 1934 met Johannes Cornelis "Jan" van Zundert, fabrieksarbeider, geboren te Etten Leur op 11 mei 1913 (RK), overleden te Oudenbosch op 15 juli 1976, zoon van Johannes van Zundert en Antonetta Trouw.

Jan werkte in Etten op de Steenfabriek.
Marie was de jongste bruid uit de stamboom den Braber, namelijk 16 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Uit dit huwelijk:

X-w : Petronella Wilhelmina "Pieta" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 oktober 1919, dochter van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Pieta was arbeidster op een breifabriek te Roosendaal.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 12 april 1937 met Franciscus "Frans" Talboom, geboren te Rucphen op 7 februari 1916, zoon van Jacobus Talboom en Catharina van Oers.

Frans was landarbeider en later gemeentearbeider bij de plantsoenendienst van de gemeente Roosendaal.
Frans en Pieta hebben na hun huwelijk korte tijd in Rucphen gewoond. In 1939 zijn zij verhuisd naar Roosendaal, waar zij nog wonen.

Uit dit huwelijk:

X-x : Jacoba Maria "Koos" den Braber, fabrieksarbeidster, geboren te Oudenbosch op 1 juni 1921, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Koos is fabrieksarbeidster op een sigarenfabriek en bij Red Band in Roosendaal geweest.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 6 januari 1941, getrouwd aldaar op 7 januari 1941 voor de kerk (RK) met Adriaan "Ariaan" Heeren, geboren te Sint Willebrord (gem. Rucphen) op 28 april 1917, overleden te Roosendaal op 9 september 1988, begraven te Oudenbosch op 14 september 1988, zoon van Johannes Heeren en Maria Brouwers.

Ariaan was oorspronkelijk koopman van galanterieën. Later werd hij landarbeider en vervolgens arbeider op de steenfabriek in Etten. Vandaaruit werd hij tijdens de bietencampagne uitgezonden naar de suikerfabriek in Zevenbergen. Vervolgens ging Ariaan als havenarbeider in de Waalhaven (Rotterdam) werken. In 1958 trad hij als electricien in dienst van Shell Pernis te Rotterdam. Daar is hij 25 jaar gebleven tot aan zijn pensionering op 62-jarige leeftijd.
Koos en Ariaan hebben elkaar leren kennen in de zomer van 1936 in het café van Jan Goorden aan het Kuivezand. 4 jaar later zijn zij getrouwd. De eerste jaren van hun huwelijk woonden zij bij Ariaan's ouders in Sint-Willebrord en daarna bij Koos' haar ouders in Oudenbosch. Tijdens de oorlog zijn zij in het Kaleshoek gaan wonen, vervolgens in de Dr. Schaepmanstraat en rond 1960 in de Esdoornstraat. Koos woont daar nog steeds.

Uit dit huwelijk:

X-y : Jacobus Adrianus "Sjaak" den Braber, boomkweker en schoenmaker, geboren te Oudenbosch op 27 augustus 1922, gedoopt aldaar (RK), overleden te Zevenbergen op 13 juni 2000, zoon van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Sjaak is boomkweker en schoenmaker gewest. Eind jaren '30 verbleef hij een tijdje in Heer bij Maastricht.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 10 december 1948 met Helena Susanna "Sannie" Smits, geboren te Zevenbergen op 27 augustus 1927, dochter van Leonardus Smits en Elisabeth Schneyderberg.

Sjaak en Sannie wonen in Zevenbergen.

Uit dit huwelijk:

X-z : Johannes Marinus "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 2 oktober 1929, gedoopt aldaar (RK), zoon van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Jan - een liefhebber van de duivensport, biljarten en cabaretspelen - was mijnwerker, terrazzowerker, vloerenlegger en betonafwerker.

Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 21 augustus 1950 met Petronella Johanna "Nelly" van Gaans, geboren te Fijnaart op 22 april 1931, dochter van Antonius van Gaans en Petronella Verheyen.

Nelly is instellingskok en pensionhoudster geweest. Daarnaast was zij maatschappelijk altijd zeer actief in o.a. de vrouwenbeweging.
Jan en Nelly wonen in Oudenbosch in de Rooseveltstraat. Naast hun vijf eigen kinderen hadden zij een pleegzoon, genaamd Leendert Adriaan "Leen" van der Hooft, geboren op 14 januari 1958 te Oostburg (Ze), zoon van Marinus van der Hooft en Emelda Vermere. Leen heeft altijd zijn familienaam van der Hooft behouden. Leen is getrouwd met Irma Meeuwisse en zij hebben drie kinderen.

Uit dit huwelijk:

X-aa : Antonius Petrus "Toon" den Braber, geboren te Oudenbosch op 24 december 1931, gedoopt aldaar (RK), overleden te Roosendaal op 6 september 1999, begraven te Oudenbosch op 9 september 1999 (RK begraafplaats), zoon van Adrianus Wilhelmus "Janus" den Braber (IX-n) en Catharina "To" de Veth.

Toon is fabrieksarbeider, bouwvakker en vloerenlegger geweest.

Hij is getrouwd te Etten Leur op 6 augustus 1953 met Johanna Cornelia "Jo" Robbeson, geboren te Etten-Leur op 22 november 1928, dochter van Adrianus Robbeson en Petronella van Peer.

Jo was strijkster tot het huwelijk.
Toon en To wonen in Oudenbosch (Duiventoren).

Uit dit huwelijk:

X-ab : Franciscus "Frans" den Braber, geboren te Brunssum (Li) op 29 januari 1924, overleden te Schinveld, gem. Onderbanken (Li) op 13 november 1993, begraven te Schinveld (Li) op 17 november 1993 (Eligiuskerk), natuurlijke zoon van Franciscus "Frans" Verschuren en Maria Petronella "Mie" den Braber (IX-o).

Frans was een voorkind. Hij werd anderhalf jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren. Frans is achtereenvolgens dienstknecht, mijnwerker, melkboer, gevangenbewaarder en hoofd algemene dienst van het huis van bewaring te Maastricht geweest.
Frans is op 4 april 1984 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is getrouwd te Schinveld (Li) op 21 mei 1948 met Josephina Maria "Mia" Noordhof, geboren te Schinveld (Li) op 3 januari 1929, dochter van Kornelis Noordhof en Hubertina Theunissen.

Mia was bejaardenverzorgster.
In 1951 is het gezin van Schinveld naar Utrecht verhuisd en vandaar in 1960 naar Maastricht. In 1989 keerden Frans en Mia terug in Schinveld, waar Mia nog woont.

Uit dit huwelijk:

X-ac : Maria Cornelia "Marie" den Braber, fabrieksarbeidster, geboren te Standdaarbuiten op 15 oktober 1923, overleden te Roosendaal op 4 juli 1996 (St.Franciscus ziekenhuis), begraven te Oudenbosch op 8 juli 1996 (algemene begraafplaats), dochter van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 23 november 1943 met Antoon "Toon" Marijnissen, geboren te Oudenbosch op 3 december 1917, overleden te Roosendaal op 13 juli 1976 (St.Franciscus ziekenhuis), begraven te Oudenbosch op 16 juli 1976, zoon van Johannes Marijnissen en Johanna Maria Frijters.

Toon was aanvankelijk tuinder. Begin jaren '50 is hij een handel in oud papier en lompen begonnen.

Uit dit huwelijk:

X-ad : Petrus Adrianus "Piet" den Braber, geboren te Standdaarbuiten op 5 januari 1926, zoon van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.

Kort na de bevrijding van Oudenbosch (30 oktober 1944) meldde Piet zich op zijn 19e verjaardag in Brussel bij het Britse leger als oorlogsvrijwilliger. Samen met o.a. Rinus den Braber was hij in Zuid-Nederland en Duitsland betrokken bij de bevoorrading van Canadese legeronderdelen. In de herfst van 1945 had de toen nog te jonge Piet schriftelijke toestemming van zijn vader nodig om via de basis Aldershot (Engeland) uitgezonden te kunnen worden naar Nederlands Indië, waar kort tevoren de onafhankelijke republiek Indonesië was uitgeroepen. Van april 1946 tot mei 1948 diende hij bij het 1e bataljon, 3e regiment infanterie van het legeronderdeel I-3 in diverse plaatsen op West-Java, meestal in de omgeving van Bandoeng. In 1947 stuurde hij zijn vader geld om het ouderlijk huis, dat gehuurd werd van kruidenier Piet Janssen, te kopen. Op 7 juni 1948 keerde Piet, inmiddels bevorderd tot korporaal, met het schip Waterman terug naar Nederland. Piet is nadien electrisch lasser bij Lips Slotenfabriek in Oudenbosch en kraanmachinist bij het Spoorwegbedrijf Strukton geweest.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 23 februari 1953 met Dimphna Johanna "Dien" Jongmans, geboren te Oudenbosch op 30 juni 1923 (RK) (doopgetuige was Christiaan Nagtzaam 35jr Arbeider), dochter van Petrus Jongmans en Maria Cornelia "Mieke" de Wild.

zij was verkoopster, interieurverzorgster.
Piet en Dien wonen in Oudenbosch in de Linnaeuslaan.

Uit dit huwelijk:

X-ae : Jacoba Maria "Koosje" den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 januari 1928, gedoopt aldaar (RK), dochter van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.

Koosje was fabrieksarbeidster bj Enka in Breda geweest.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 19 april 1952 met Adrianus "Jos" van Oosterhout, geboren te Etten Leur op 1 juli 1924, zoon van Waltherus van Oosterhout en Maria van Aerts.

Jos is metselaar geweest.
Jos en Koosje hebben altijd in het Groene Woud te Oudenbosch gewoond.

Uit dit huwelijk:

X-af : Cornelis Adrianus "Cees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 21 maart 1933, gedoopt aldaar (RK), overleden aldaar op 8 augustus 1991, begraven aldaar op 12 augustus 1991 (R.K. begraafplaats HH. Agatha en Barbara), zoon van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.

Cees was o.a. losarbeider, betonvlechter, transportarbeider en timmerman. Daarnaast is Cees jarenlang als vrijwilliger voor de Stichting Behoud Basiliek actief geweest bij restauratiewerkzaamheden in de Basiliek. Cees was ook een actief lid van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor in Oudenbosch. In het najaar van 1985 maakte hij met zijn vrouw Lina deel uit van een groep Oudenbosschenaren die op bezoek gingen bij paus Johannes Paulus II in het Vacticaan. Op 14 oktober 1985 werden zij door de paus in audiëntie ontvangen.

Hij is getrouwd te Fijnaart op 5 september 1956 met Laurina Maria "Lina" Vermunt, geboren te Fijnaart op 22 augustus 1933, dochter van Adrianus Vermunt en Johanna Maria van Zundert.

volgens Jan van Tilburg (1.2001) zijn haar ouders Laurentius Vermunt en Hendrika van Zundert.
(Zij is later getrouwd te Oudenbosch op 26 maart 1993 met Antonius "Toon" Oostvogels, geboren te Etten-Leur op 13 augustus 1940. (Hij was weduwnaar van Adriana Bastiaansen, overleden voor 1993.))

Uit dit huwelijk:

X-ag : Cornelia Adriana "Cor" den Braber, of doopnaam Cornelia Adriana Maria , geboren te Oudenbosch op 5 maart 1936, gedoopt aldaar (RK), dochter van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.


Cor was productiemedewerkster bij Red Band in Roosendaal.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 26 januari 1957 met Quirinus "Krijn" Nagtzaam, geboren te Fijnaart op 25 maart 1933, zoon van Nicolaas Nagtzaam en Catharina Beerendonk.

Krijn vervulde zijn dienstplicht (1953-1954) voor het overgrote deel als marinier 2e klas in Aruba. Daarvoor had hij op de melkfabriek in Klundert gewerkt. Na zijn ontslag uit militaire dienst ging Cor bij Lips Slotenfabriek in Dordrecht werken en later op een aantal olieraffinaderijen in Pernis. In 1956 werd hij tegelmaker bij (ABT in Dordrecht. Daar is hij tot zijn vervroegde pensioenering in 1993 gebleven.
Cor en Krijn wonen in Oudenbosch in de Aakstraat.

Uit dit huwelijk:

X-ah : Adrianus Cornelis "Adrie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 29 juni 1937, gedoopt aldaar (RK), zoon van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.


Adrie is spoorwegarbeider, spoorlegger geweest.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 26 juni 1964 met Dymphna Adriana Maria "Dien" Ossenblok, geboren te Oudenbosch op 6 mei 1943, dochter van Petrus Johannes Ossenblok en Helena Petronella Dam.

fabrieksarbeidster (Westhoek Oud Gastel)
Adrie en Dien wonen in Oudenbosch, aanvankelijk in het huis van zijn ouders in het Kalishoek, tegenwoordig in de Vader Vincentiustsraat.

Uit dit huwelijk:

X-ai : Johannes "Jan" den Braber, landarbeider, geboren te Oudenbosch op 20 januari 1939, gedoopt aldaar (RK), overleden te Rotterdam op 6 januari 1999, gecremeerd te Breda op 9 januari 1999 (crematorium Zuylen), zoon van Petrus Wilhelmus "Piet" den Braber (IX-p) en Cornelia "Cor" Vervaart.

Jan was landarbeider en later spoorwegarbeider bij Strukton.

Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op 19 november 1959 (1) met (en gescheiden van) Petronella Marinus "Nel" van Kinderen, geboren te Standdaarbuiten op 26 januari 1935, overleden te Roosendaal en Nispen op 17 februari 1981, begraven te Standdaarbuiten op 20 februari 1981, dochter van Gerardus van Kinderen en Johanna van Geel.

Jan en Nel hebben in de Oude Kerkstraat te Standdaarbuiten gewoond. Hun dochter Marian woont daar nu in het ouderlijk huis.

Uit dit huwelijk:

Hij woonde samen (2) met Adriana "Adje" van den Biggelaar, geboren te Breda op 2 februari 1937.
(Zij was weduwe van ... Joosen.)

Jan en Adriana wonen samen te Breda (1998).


X-aj : Johannes Cornelis "Jo" den Braber, geboren te Oudenbosch op 2 juni 1924, overleden te Dirksland (ZH) op 1 september 1989, zoon van Marinus "Rinus" den Braber (IX-r) en Antonia "Tonna" Luysterburg.

Jo was een voorkind. Ruim een jaar na zijn geboorte zijn zijn ouders getrouwd. Jo is achtereenvolgens kapper in Roosendaal, uitvoerder in de wegenbouw en conciërge geweest.

Hij is getrouwd te Middelharnis (ZH) op 14 januari 1947 (1) met Johanna Mathilde Radauer, geboren te Middelharnis (ZH) op 7 juli 1927, overleden aldaar op 15 maart 1973.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Middelharnis (ZH) op 23 mei 1989 (2) met Anna "Olga" Gadezkaja, geboren te Asov, Oekraïne (Sovjet-Unie) op 5 september 1926.

Jo en Olga zijn door het overlijden van Jo ruim 3 maanden getrouwd geweest; zij hebben echter al geruime tijd samengewoond.


X-ak : Marinus Cornelis Antonius "Rinus" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 juli 1926, gedoopt aldaar (RK), overleden te Breda op 30 september 1996, zoon van Marinus "Rinus" den Braber (IX-r) en Antonia "Tonna" Luysterburg.

Rinus was bouwvakker.

Hij is getrouwd te Breda op 21 oktober 1948 met Theodora Maria Elisabeth "Thea" Jansen, geboren te Oudenbosch op 8 april 1929, overleden te Breda op 12 november 1996, dochter van Bernardus Jansen en Lamberdina van As.

Thea is kamermeisje geweest.

Uit dit huwelijk:

X-al : Cornelis Jacobus Marinus "Kees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 16 januari 1928, gedoopt aldaar (RK), zoon van Marinus "Rinus" den Braber (IX-r) en Antonia "Tonna" Luysterburg.

Kees is bakker bij Bakker Buys, banketbakker bij bakkerij Jongenelen, betonvlechter, fabrieksarbeider bij Verblifa en golfkartonarbeider bij Brabantia in Oudenbosch geweest.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 26 juni 1951 met Adriana Jacoba "Jaan" van Dorst, geboren te Roosendaal op 31 januari 1933, dochter van Cornelis van Dorst en Dymphna "Dien" van Ham.

Kees en Jaan wonen in Oudenbosch in de Vader Vincentiusstraat.

Uit dit huwelijk:

X-am : Adrianus Cornelis "Jos" den Braber, betonafwerker, geboren te Oudenbosch op 12 januari 1934, gedoopt aldaar (RK), overleden aldaar op 5 april 1995, gecremeerd te Bergen op Zoom op 10 april 1995, zoon van Marinus "Rinus" den Braber (IX-r) en Antonia "Tonna" Luysterburg.

Bij zijn overlijden worden als kinderen genoemd:
- Bosschenhoofd: René en Ineke, Michael, Niek
- Bosschenhoofd: Eric en Marij.
Jos was betonafwerker en is ruim 25 jaar lid geweest van de Vogelvereniging "Onze Vogels" uit Oudenbosch.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 9 oktober 1956 met Wilhelmina Maria "Mien" van Meel, badjuffrouw, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 augustus 1938, dochter van Hendricus Cornelis van Meel en Adriana Bogaard.

Mien was vroeger badjuffrouw.
Zij woonden te Oudenbosch in de Cederstraat.

Uit dit huwelijk:

X-an : Wilhelmina Johanna "Mien" den Braber, geboren te Oudenbosch op 23 november 1920, gedoopt aldaar (RK), overleden te Roosendaal op 14 september 1995 (St. Franciscus Ziekenhuis), gecremeerd te Bergen op Zoom op 18 september 1995, dochter van Hendrikus "Heintje" den Braber (IX-w) en Adriana Maria "Jaan" van Aart.

Mien was dienstbode en later fabrieksarbeidster.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 3 oktober 1939 met Gerardus "Geert" Verschuren, geboren te Oudenbosch op 8 oktober 1916, overleden te Zevenbergen op 4 januari 1994 (verzorgingshuis Sancta Maria), gecremeerd te Bergen op Zoom op 8 januari 1994, zoon van Cornelis Wilhelmus Verschuren en Catharina Maria van Aart.

hij was smid, huisknecht (St. Louis, Oudenbosch). Op zijn bidprentje werd hij Geertje Verschuren genoemd.

Uit dit huwelijk:

X-ao : Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 21 maart 1924, gedoopt aldaar (RK), overleden te Ekeren (B) op 26 oktober 1996, zoon van Hendrikus "Heintje" den Braber (IX-w) en Adriana Maria "Jaan" van Aart.

Jan was machinebankwerker en fabrieksarbeider. Hij is ook bestuurslid van de supportersvereniging van de voetbalclub VES '35 geweest.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 26 juni 1946 met Johanna Maria "Jo" Maas, geboren te Oudenbosch op 20 juli 1927, overleden te Wolphaartsdijk, gem. Goes (Ze) op 25 maart 1978, begraven te Oudenbosch op 29 maart 1978 (algemene begraafplaats), dochter van Johannes Cornelis Maas en Johanna Maria Elisabeth van Boxtel.

Jo is kapster geweest. Jo is tijdens een paasweekend overleden op een camping bij Goes. Zij is op dezelfde dag overleden als haar moeder die te Oudenbosch overleed.
Rond 1960 zijn Jan en Jo met hun vier kinderen naar Schoten (België), een voorstad van Antwerpen, verhuisd. Daar werd nog een zoon geboren.

Uit dit huwelijk:

X-ap : Marinus Hendrikus Johannes "Rinus" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 september 1925, gedoopt aldaar (RK), zoon van Hendrikus "Heintje" den Braber (IX-w) en Adriana Maria "Jaan" van Aart.

Na de bevrijding van Oudenbosch meldde Rinus zich met o.a. Piet den Braber als oorlogvrijwilligger bij het Britse leger. Hij was onder meer betrokken bij de aanleg en onderhoud van wegen voor de geallieerden. In 1946 vertrok Rinus, na een opleiding in Zuid-Limburg, vanuit de basis Aldershot in Engeland met de Johan van Oldebarnvelt naar Nederlands-Indië, waar hij als soldaat 1e klas tijdens de politionele acties diende in de omgeving van Bandoeng (West-Java). In juni 1948 keerde Rinus met de Waterman terug naar Nederland. Eén jaar later trouwde hij met de dienstbode marie Schoone. Rinus is fabrieksarbeidster, brandkastenmaker, metaalbewerker, lakspuiter en constructiebankwerker geweest. Hij was van 1953 tot 1962 voor de Werknemerspartij lid van de gemeenteraad van Oudenbosch.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 30 augustus 1949 met Maria Petronella "Marie" Schoone, dienstbode, geboren te Standdaarbuiten op 28 juli 1924, dochter van Jacobus Antonius Schoone en Wilhelmina Kolen.

Rinus en Marie wonen in Oudenbosch in de Marshallstraat.

Uit dit huwelijk:

X-aq : Adriana Johanna "Adje" den Braber, geboren te Oudenbosch op 3 mei 1934, gedoopt aldaar (RK), dochter van Hendrikus "Heintje" den Braber (IX-w) en Adriana Maria "Jaan" van Aart.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 20 november 1956 met Petrus Cornelis Marinus "Piet" Broos, draaier, geboren te Oudenbosch op 8 september 1930, zoon van Marinus "Marijn" Broos en Catharina Adriana "To" van Rijsbergen.

Piet is een kleinzoon van Piet van Rijsbergen en Mijna den Braber. Piet was machinebankwerker en daarnaast in de jaren '50 een vaste waarde als rechtsback bij VES '35. In 1958 werd hij met deze club - na een gewonnen beslissingswedstrijd tegen Steenbergen - afdelingskampioen.
Ad en Piet wonen in Oudenbosch (Dr. Schaepmanstraat)

Uit dit huwelijk:

X-ar : Wilhelmina Cornelia "Mien" den Braber, geboren te Oudenbosch op 17 augustus 1917, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus "Joske" den Braber (IX-y) en Johanna Hendrina "Jans" Traats.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 3 juli 1939 met Petrus Joannes "Piet" van den Enden, geboren te Merksem (B) op 19 juni 1914, overleden te Oudenbosch op 13 maart 1992, zoon van Thomas Marinus van den Enden en Maria Elisabeth Hopstaken.

Piet is schilder, eigenaar van een frituurzaak en concierge op de Hellemons-Mavo in Oudenbosch geweest. In zijn vrije tijd was hij samen met o.a. zijn zwagers Henk en Kees den Braber actief bij de toneelvereniging DES.
Mien en Piet hebben in Oudenbosch achtereenvolgens in de Bornhemweg, de Vader Vincentiusstraat, de Burg. Teijssenstraat en tenslotte de Iepenstraat gewoond.

Uit dit huwelijk:

X-as : Johannes Cornelis "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 27 november 1919, gedoopt aldaar (RK), overleden te Breda op 25 mei 1994, gecremeerd aldaar op 30 mei 1994, zoon van Adrianus "Joske" den Braber (IX-y) en Johanna Hendrina "Jans" Traats.

Jan is kapper en daarna treindienst- en verkeersleider bij de Nederlandse Spoorwegen in Breda geweest.

Hij is getrouwd te Breda op 11 april 1946, getrouwd op 25 mei 1946 voor de kerk (RK) met Johanna Wilhelmina "Annie" de Rooy, geboren te Oudenbosch op 2 januari 1921, dochter van Cornelis de Rooy en Cornelia Schroeyers.

Uit dit huwelijk:

X-at : Hendrikus Johannes "Henk" den Braber, winkelbediende en verkeersleider NS, geboren te Oudenbosch op 9 juni 1922, gedoopt aldaar (RK), zoon van Adrianus "Joske" den Braber (IX-y) en Johanna Hendrina "Jans" Traats.

Henk is begonnen als loopknecht in de winkel van Braat. Behalve een goed amateur-toneelspeler bij DES was hij ook een voortreffelijk voetballer, die vanwege zijn blonde lokken algemeen bekend stond als "De Krul". Historisch is het voorval dat de aanvoerder van de tegenpartij weigerde het wedstrijdformulier te tekenen, omdat "Henk de Krul" - die twee doelpunten had gemakt - niet op het formulier stond. Henk was pas zestien, toen hij tijdens de kermis van 1938 de modinette Riet de Brandt uit Rotterdam leerde kennen. Na het borbardement van Rotterdam in mei 1940 is Riet naar haar grootouders in Apeldoorn gevlucht. Toen Henk moest onderduiken om tewerkstelling in Duitsland te voorkomen, trad hij met behulp van slinks verkregen papieren in Apeldoorn in dienst van de Nederlandse Spoorwegen. Daar zijn Henk en Riet getrouwd. Bij de NS was Henk achtereenvolgens opzichter, treindienstleider, cursusleider en groepschef met als standplaatsen Apeldoorn, Ermelo en Deventer. Bovendien is hij een tijdlang woordvoerder van het scheidsgerecht van de NS geweest. Henk was ook betrokken bij de oprichting van spoorwegsportverenigingen in Apeldoorn en Deventer. Voor zijn verdiensten werd hij op 30 april 1983 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is getrouwd te Apeldoorn (Gld) op 11 mei 1944 met Maria Adriana "Riet" de Brandt, geboren te Rotterdam op 27 juli 1922, dochter van Antonius Johannes Leonardus de Brandt en Johanna Pepers.

Riet was modinette tot het huwelijk.
Henk en Riet wonen in Schalkhaar (Ov)

Uit dit huwelijk:

X-au : Cornelis Wilhelmus "Kees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 januari 1927, gedoopt aldaar (RK), overleden te Breda op 25 september 2004, gecremeerd aldaar op 30 september 2004, zoon van Adrianus "Joske" den Braber (IX-y) en Johanna Hendrina "Jans" Traats.

Kees was tot de vervulling van zijn dienstplicht kassier bij de Distributiedienst Oudenbosch (ambtenaar). Na zijn diensttijd werd hij bankbeambte bij de Amsterdamsche Bank in Breda. Later werd Kees chef de bureau en vervolgens district- personeelfunctionaris AMRO-bank te Oosterhout. Hij diende tijdens de politionele acties in Nederlands Indië (1948) als sergeant-majoor-administrateur; hij was gestationeerd in Bandoeng (Java).

Hij was getrouwd te Etten Leur op 23 april 1952 met Catharina Dingena "Toos" Aarts, geboren te Etten Leur op 26 november 1928, dochter van Henricus Hubertus Aarts en Johanna Luyken.

Kees en Toos waren beiden actief lid van de Oudenbossche toneelvereniging Door Eendracht Sterk (DES), die in de jaren '50 onder leiding van kapelaan Lips zeer succesvol was. Zij wonen in Breda.

Uit dit huwelijk:

X-av : Cornelia Johanna Hendrina Theresia "Corrie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 25 juli 1934, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus "Joske" den Braber (IX-y) en Johanna Hendrina "Jans" Traats.

Tot haar huwelijk was Corrie modinette (atelier-naaister).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 6 januari 1958 met Lambertus Gerardus Johannes "Bertus" Dirne, geboren te Oudenbosch op 23 februari 1930, zoon van Wilhelmus Laurentius Dirne en Petronella Reynaart.

Bertus was kantoorbediende bij de Waterleiding Mij. Noord-West Brabant. Met het hoofdkantoor van dit bedrijf verhuisden zij van Oudenbosch naar Breda.
Bertus en Corrie wonen te Breda.

Uit dit huwelijk:

XI-a : Wilhelmina Adriana Maria "Mien" den Braber, geboren te Oudenbosch op 5 september 1932, gedoopt aldaar (RK), overleden te Bergen op Zoom op 8 september 1970, begraven te Rucphen op 11 september 1970 (kerkhof van de parochie van de H. Martinus), dochter van Adrianus Michael "Janus" den Braber (X-a) en Maria Johanna "Marie" Teunissen.

Mien was tot haar huwelijk kwaliteitscontroleur bij Philips Roosendaal. In haar vrije tijd was zij lid van de Oudenbossche toneelvereniging Door Eendracht Sterk (DES), die onder haar leden nog meer den Brabers telde, zoals haar oom Giel en de broers Henk en Kees den Braber. De dag voor haar 38e verjaardag is Mien slachtoffer geworden van een verkersongeval op het fietspad tussen Oud Gastel en Oudenbosch. Vier dagen later overleed zij aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 5 juni 1956 met Cornelis Adrianus "Kees" van de Lindeloof, geboren te Oudenbosch op 16 augustus 1930, zoon van Christiaan Adrianus van de Lindeloof en Petronella Brans.

Kees was bedrijfsleider in de conservenfabriek Uyttenboogaard te Zwijndrecht. Na hun huwelijk gingen ze dan ook in Zwijndrecht wonen en zijn hun drie kinderen geboren. Medio '60 ging Kees bij Zwanenburg in Etten werken. Het gezin verhuisde daarom naar Rucphen.

(Hij is later getrouwd te Uithoorn (NH) op 2 augustus 1972 met Agatha Maria "Lida" van der Sluis, verpleegster, geboren te Uithoorn op 24 september 1928, dochter van Johannes Nicolaas "Jan" van der Sluis en Agatha Maria Kerkhoff.)

Uit dit huwelijk:

XI-b : Johannes Bernardus Antonius "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 februari 1938, gedoopt aldaar (RK), overleden op 23 augustus 2009, gecremeerd te Roosendaal (crematorium Zegestede) op 27 augustus 2009, zoon van Adrianus Michael "Janus" den Braber (X-a) en Maria Johanna "Marie" Teunissen.

Jan is achtereenvolgens timmerman, carrosseriebouwer en voorman in een polyesterfabriek geweest. Daarnaast is hij van oudsher op het voetbalveld te vinden. In de jaren vijftig was hij een niet onverdienstelijk voetballer bij VES'35. Na zijn actieve carrière is Jan elftalleider bij V.V. Oudenbosch geworden.

Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op 10 november 1966 met Johanna Maria Antonia "Jeanne" Reuvers, geboren te Standdaarbuiten op 20 januari 1943, dochter van Adrianus "Janus" Reuvers en Antonia Machielse.


Na hun huwelijk woonden Jan en Jeanne korte tijd in bij Jan's moeder in de Churchillstraat en daarna in een bovenwoning in de Pagnevaartweg. In 1969 zijn zij naar de Drimmerlaarstraat verhuisd, waar zij met hun zoon Johnny nog wonen.

Uit dit huwelijk:

XI-c : Bernardus Antonius "Bernard" den Braber, geboren te Oudenbosch op 10 januari 1944, gedoopt aldaar (RK), zoon van Adrianus Michael "Janus" den Braber (X-a) en Maria Johanna "Marie" Teunissen.

Bernard heeft vanaf 1961 diverse functies bij de Nederlandse Spoorwegen vervuld. Zo was hij (leerling)-spoorwegambtenaar in Oudenbosch en Roosendaal van 1961 tot 1974, Van 1974 tot 1994 was hij documentalist op het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht. Vanaf 1994 is hij Hoofd van het Documentair Informatiecentrum & Vertaalbureau van de Nederlandse Spoorwegen. Bernard was lid van de gemeenteraad van Oudenbosch van 1978 tot 1996 voor de PvdA; Van 1989 tot 1994 was hij wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu van Oudenbosch. Bij zijn afscheid van de gemeentepolitiek is hij op 10 december 1996 hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tegenwoordig is hij bestuurslid van de Stichting Woningbouw St. Bernardus en van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor in Oudenbosch.

Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op 4 november 1966, getrouwd aldaar op 22 maart 1968 voor de kerk (RK) met Catharina Wilhelmina "Toos" Siemons, geboren te Standdaarbuiten op 11 augustus 1945, gedoopt op 12 augustus 1945 (RK), dochter van Adrianus Siemons en Cornelia Goossens.

Toos was tot haar huwelijk huishoudelijke hulp in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Oudenbosch.
Bernard en Toos wonen met hun jongste zoon in Oudenbosch in de Rooseveltstraat. In de eerste jaren van hun huwelijk heeft Bernard's moeder ingewoond en later woonde de vader van Toos in.

Uit dit huwelijk:

XI-d : Cornelis Michaël "Kees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 31 december 1932 (23.30u), gedoopt aldaar op 1 januari 1933 (RK), natuurlijke zoon van Adrianus "Janus" van Opdorp en Adriana Johanna "Jaan" den Braber (X-c).

Zijn doopnamen zijn Cornelius Michaelis. Bij de doop van Kees op 1 januari 1933 liet de baker Tonna Balemans weten dat het kind de naam Den Braber moest krijgen. "Dat kan niet", antwoordde kapelaan Indeweij, "dat moet de naam van de vader hebben". "Nou, graag of niet", was de reactie daarop, "dan nemen wij het kind maar weer mee terug", waarop de kapelaan schielijk eieren voor zijn geld koos en het doopsel alsnog toediende. [bron: Johanna Wilhelmina "Jans" den Braber, geb.1914] Kees is opgevoed door zijn opa en oma Den Braber-van Steen. De andere kleinkinderen moesten hem "Oom Kees" noemen. Kees was aanvankelijk (hulp)electriciën, machine-bediener en betonwerker, later werd hij isolatie-plaatwerker.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 21 september 1954 met Josepha Antonia Maria "Fien" van den Broek, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1934 (RK), dochter van Wilhelmus van den Broek en Cornelia Johanna Konings.

Fien was vroeger fabrieksarbeidster.
Kees en Fien wonen in Roosendaal.

Uit dit huwelijk:

XI-e : Anna Wilhelmina "Annie" den Braber, dochter van Bernardus Cornelis "Nortje" den Braber (X-d) en Catharina "Toke" van Gils.

 

Zij is getrouwd met Marinus Jacoba Christianus "Rinus" Christianen, zoon van Jacobus Christianen en Antonia Cornelia Gijzen.

 

Uit dit huwelijk:

XI-f : Bernardus Hendricus "Bernard" den Braber, geboren te Oudenbosch op 24 oktober 1947, gedoopt aldaar (RK), zoon van Bernardus Cornelis "Nortje" den Braber (X-d) en Catharina "Toke" van Gils.

Bernard was vroeger bezorger bij het levensmiddelenbedrijf Dingo. Hij is thans vrachtwagenchauffeur.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 25 januari 1973 met Cornelia Johanna Maria "Lia" Schijvenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 12 september 1955, dochter van Jacobus Schijvenaars en Henrica Tak.

Lia is winkelbediende geweest; tegenwoordig is zij productie-medewerkster.
Bernard en Lia wonen in Oud Gastel.

Uit dit huwelijk:

XI-g : Wilhelmina Catharina "Mien" den Braber, dochter van Bernardus Cornelis "Nortje" den Braber (X-d) en Catharina "Toke" van Gils.

Zij was getrouwd met Josephus Marinus "Sjef" Janssens, zoon van Petrus Hippolitus Janssens en Josepha Dymphna Maatjens.

Uit dit huwelijk:

Zij woont thans samen (2) met Petrus "Peter" Pertijs, zoon van Johannes Pertijs en Dymphna Hellemons.


XI-h : Henrica Johanna "Riek" den Braber, dochter van Bernardus Cornelis "Nortje" den Braber (X-d) en Catharina "Toke" van Gils.

Zij is getrouwd met Franciscus Marinus Christoffel "Frank" Rijnkels, zoon van Adrianus Johannes Rijnkels en Maria Adriana Nieuwlaat.

XI-i : Catharina Adriana "Toos" den Braber, dochter van Bernardus Cornelis "Nortje" den Braber (X-d) en Catharina "Toke" van Gils.

 

Zij was getrouwd met Cornelis Catharina Adrianus "Kees" Koeken, zoon van Johannes Martinus Koeken en Maria Elisabeth Siemons.


Uit dit huwelijk:

XI-j : Johanna Wilhelmina Helena "Jo" den Braber, geboren te Oudenbosch op 3 oktober 1942, gedoopt aldaar (RK), dochter van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-e) en Adriana Maria "Jaan" Oomen.

Jo was vroeger winkelbediende in de banketbakkerij van Rampaart in Oudenbosch.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 30 september 1965 met Martinus Johannes Adrianus "Martien" Jongenelen, geboren te Roosendaal op 26 juni 1941, zoon van Marinus Baptist Jongenelen en Maria Adriana Rossen.

Martien is vertegenwoordiger.

Tiny en Jo hebben na hun huwelijk nog een aantal jaren in Oudenbosch gewoond. Eind jaren '60 zijn zij naar Roosendaal verhuisd, waar zij thans (1997) nog wonen.

Uit dit huwelijk:

XI-k : Helena Wilhelmina "Leen" den Braber, geboren te Oudenbosch op 17 februari 1944, gedoopt aldaar (RK), dochter van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-e) en Adriana Maria "Jaan" Oomen.

Leen was vroeger fabrieksarbeidster bij Jamin in Oosterhout, later werkte zij als kamermeisje in het Sporthotel te Bosschenhoofd.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 10 oktober 1963 met Adrianus "Ad" Roks, geboren te Rucphen op 3 januari 1940, zoon van Antonius Roks en Jacoba van Nijnatten.

Ad is grondwerker, betonwerker, mastieker, opperman en pijpleidingfitter geweest.
Leen en Ad wonen in Bosschenhoofd.

Uit dit huwelijk:

XI-l : Wilhelmina Antonia "Mien" den Braber, geboren te Oudenbosch op 20 mei 1948, gedoopt aldaar (RK), dochter van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-e) en Adriana Maria "Jaan" Oomen.

Mien was vroeger modinette van beroep. Tegenwoordig is zij interieurverzorgster bij het Markland College.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 21 oktober 1966 met Wilhelmus Johannes "Wim" Verschuren, geboren te Oudenbosch op 28 maart 1948, zoon van Hermanus Gerardus Verschuren en Hendrika van Mourik.

Wim is stukadoor.
Mien en Wim wonen in Oudenbosch in de Koggestraat.

Uit dit huwelijk:

XI-m : Bernardina Maria "Bep" den Braber, geboren te Oudenbosch op 24 maart 1956, gedoopt aldaar (RK), dochter van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-e) en Adriana Maria "Jaan" Oomen.

Bep heeft op de conservenfabriek van Herba te Krabbendijke (Ze) gewerkt.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 14 juni 1974 met Wilhelmus Gerardus "Wil" van der Hoeven, geboren te Breda op 2 februari 1955, zoon van Bastiaan van der Hoeven en Johanna Maria Frijters.

Wil is glaszetter.
Wil en Bep wonen in Oudenbosch in de Spuilaan.

Uit dit huwelijk:

XI-n : Wilhelmina Johanna "Mien" den Braber, geboren te Oudenbosch op 7 november 1942, gedoopt aldaar (RK), dochter van Petrus "Piet" den Braber (X-g) en Adriana Paulina "Jaan" Rommens.

Mien was korte tijd fabrieksarbeidster bij Jamin Oosterhout; daarna dienstbode in Breda en Oisterwijk.

Zij is getrouwd te Oisterwijk op 30 september 1964 met Lambertus Theodorus "Albert" van de Louw, geboren te Oisterwijk op 29 mei 1942, zoon van Lambertus Antonius van de Louw en Adriana Rooyakkers.


Albert en Mien wonen in Oudenbosch in de St. Elisabethstraat.

Uit dit huwelijk:

XI-o : Cornelis Petrus Bernardus "Kees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 13 januari 1944, gedoopt aldaar (RK), zoon van Petrus "Piet" den Braber (X-g) en Adriana Paulina "Jaan" Rommens.

Bij de geboorte van Kees zat zijn vader krijgsgevangen in Brüx (Sudetenland). Kees was fabrieksarbeider. tegenwoordig is hij stucadoor.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 4 juli 1964 met Elisabeth Adriana Cornelia Maria "Liza" van Dorst, geboren te Roosendaal op 17 januari 1946, dochter van Adrianus Marinus van Dorst en Maria Johanna Verbraak.

modinette tot huwelijk.

Uit dit huwelijk:

XI-p : Bernardus "Bernard" den Braber, geboren te Oudenbosch op 5 juli 1946, gedoopt aldaar (RK), zoon van Petrus "Piet" den Braber (X-g) en Adriana Paulina "Jaan" Rommens.

Bernard is montagewerker bij het metaalconstructiebedrijf Sicon in Vlissingen (1997).

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 11 december 1970 met Petronella Maria Jacoba "Elly" Sanne, geboren te Etten-Leur op 5 maart 1948, dochter van Marinus Sanne en Maria Heeren.


Elly was fabrieksarbeidster bij Lekaplast in Etten.

Bernard en Elly wonen met hun zoon Marcel in Oudenbosch (Stoofstraat).

Uit dit huwelijk:

XI-q : Petrus Johannes "Peter" den Braber, geboren te Oudenbosch op 24 januari 1949, gedoopt aldaar (RK), zoon van Petrus "Piet" den Braber (X-g) en Adriana Paulina "Jaan" Rommens.

Peter is timmerman.

Hij is getrouwd te Sprundel (gem. Rucphen) op 21 juli 1972 met Catharina Cornelia Maria "Rina" van den Broek, geboren te Sprundel, gem. Rucphen op 28 januari 1953, dochter van Adrianus van den Broek en Lucia Voeten.

Rina was arbeidster in de koekfabrieks van Baartmans te Roosendaal.

Peter en Rina woont in het huis van zijn vader in Oudenbosch (Mgr.Dr. Poelsplein).

Uit dit huwelijk:

XI-r : Machiel Adrianus "Michel" den Braber, geboren te Oudenbosch op 21 augustus 1954, gedoopt aldaar (RK), zoon van Petrus "Piet" den Braber (X-g) en Adriana Paulina "Jaan" Rommens.

Michel is modelmaker bij Brako.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 24 oktober 1975 met Bertha Jacoba "Bep" Slotboom, geboren te Zegge (gem. Rucphen) op 21 juli 1954, dochter van Albertus Slotboom en Johanna van Zundert.

Bep was vroeger modinette.

Michel en Bep wonen met hun gezin op de Spuilaan in Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:

XI-s : Johanna "Joke" den Braber, geboren te Oudenbosch op 9 februari 1959, gedoopt aldaar (RK), dochter van Petrus "Piet" den Braber (X-g) en Adriana Paulina "Jaan" Rommens.


Joke is modinette.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 30 november 1978 met Johannes Marinus Maria "Johan" van Vlimmeren, geboren te Hoeven op 6 februari 1954, zoon van Marinus van Vlimmeren en Anna Maria Jongeneelen.

Johan was fabrieksarbeider bij Bakker Buys te Oudenbosch. Tegenwoordig is hij kabelwerker en hovenier.

Johan en Joke wonen met hun zoontje Joey in Oudenbosch (Doelpad).

Uit dit huwelijk:

XI-t : Paulus Johannes "John" den Braber, geboren te Geulle (Li) op 14 oktober 1958, zoon van Adrianus Martinus "Jan" den Braber en Mathilde Leotien "Tilla" Ghyssen.

John was leidinggevend elektromonteur bij Tummers-Cremers met als vaste standplaats NedCar in Born. Thans is hij installatieverantwoordelijke bij Mondriaan te Heerlen (2012).

Paulus is getrouwd te Beek (Li) op 14 september 1984 met Anna Maria Rosalie "Annemie" Op den Kamp, geboren te Beek (Li) op 9 december 1953, dochter van Christian Gerardus Petrus "Chrit" Op den Kamp en Anna Joanna "Annie" van der Post.

Annemie is B-verpleegkundige als teamleidster bij Mondriaan te Heerlen (dit heette voorheen psychiatrisch centrum Welterhof).
John en Annemie wonen in Elsloo (Li)

Uit dit huwelijk:XI-u : Susanna Johanna Josephina "Susan" den Braber, geboren te Geulle (Li) op 22 mei 1960, dochter van Adrianus Martinus "Jan" den Braber (X-k) en Mathilde Leotien "Tilla" Ghyssen.

Susan is psycholoog-assistente in het ziekenhuis te Kerkrade.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 25 september 1984, getrouwd te Geulle (Li) op 29 september 1984 voor de kerk (RK) met Servatius P.M. "Servé" Frissen ook genaamd "Servais", geboren te Geulle (Li) op 21 mei 1957, zoon van Jan Lambert Frissen en Maria Kerckhoff.


Servé is psycholoog in het psychiatrisch centrum Welterhof in Heerlen. Ook zijn schoonzus Annemie Op den Kamp werkt daar.

Na hun huwelijk hebben Susan en Servé in Rotterdam gewoond. In 1989 zijn zij teruggekeerd naar Limburg, waar zij tegenwoordig in Wijnandsrade (Li) wonen.

Uit dit huwelijk:

XI-v : Johannes Louis "John" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 13 september 1959, zoon van Martinus Gerardus "Theo" den Braber (X-l) en Martina Maria Henrica "Martha" Grosveld.

John is o.a. vrachtwagenchauffeur geweest. In 1997 werkte hij als pompbediende.

Hij is getrouwd te Geleen (Li) op 6 juni 1997 met Silvia Monika Buhren, geboren te Duisburg (D) op 17 januari 1965, dochter van Wilfred Buhren en Marga Kleffner.

Uit dit huwelijk:

XI-w : Petronella Paula "Nelly" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 21 april 1964, dochter van Martinus Gerardus "Theo" den Braber (X-l) en Martina Maria Henrica "Martha" Grosveld.

Zij is getrouwd te Geleen (Li) op 18 maart 1982 (1) met (en gescheiden in mei 1994 van) Johannes Hubertus Scheffer, geboren te Heerlen (Li) op 31 december 1953.

zij kregen drie kinderen, waarna het huwelijk in 1992 stuk liep. Twee jaar later werd de scheiding uitgesproken.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Geleen (Li) op 12 januari 1995 (2) met Eduardus Paulus Antonius Nicolaas "Ed" van Loo, geboren te Kerkrade (Li) op 6 december 1953, zoon van Eduard van Loo en Annie Kleinarfman.

Ed is machinaal houtbewerker bij de Wegom.


XI-x : Antonius Cornelis "Ton" den Braber, goud- en zilversmid en diamantzetter, geboren te Utrecht op 4 juni 1943, gedoopt te Utrecht-Augustinuskerk in juni 1943 (RK), zoon van Cornelis Adrianus "Cees" den Braber (X-n) en Maria "Riet" Verhoef.

Ton is begonnen als goud- en zilversmid bij juwelier Schaap aan de Steenweg te Utrecht. Daarna werkte hij bij juwelier van de Berg aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht. Vervolgens werd hij zelfstandig goud-/zilversmid en diamantzetter. Hij werkte in opdracht voor diverse juweliers en deed de reparatie-werkzaamheden. Na circa 20 jaar als zelfstandige was hij in verband met ziekte eind 1997 genoodzaakt te stoppen met werken.

Hij is getrouwd te Utrecht op 17 april 1963 (1) met (en gescheiden rond oktober 1982 van) Jannie Brink, geboren te Utrecht op 8 februari 1945, overleden te 's-Gravenhage 19 februari 2016, gecremeerd te Nieuwegein (crematorium Noorderveld) op 25 februari 2016, dochter van Marinus Brink en Elisabeth de Graaf.
(Zij is later getrouwd te Vianen (ZH) op 5 juli 1991 met Adrianus Johannes "Adrie" Bakker, geboren 19 juni 1948, overleden 24 september 2015, gecremeerd. (Hij was de gescheiden echtgenoot van N.N..))

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Utrecht-Zuilen op 7 januari 1986 (2) met (en gescheiden te Utrecht rond 1987 van) Adriana "Adrie" Lubbers, geboren te Zuilen (Ut) op 7 januari 1947, dochter van Henrie Lubbers en N.N..

Haar ouders zijn reeds voor 1985 overleden. Zij komt uit een groot schippersgezin met ca. 11 kinderen.
(Zij had één zoon en één dochter.)

Hij is getrouwd op 23 november 1995 (3) met Jacoba Margaretha "Cobi" van Leeuwen, geboren te Utrecht op 29 november 1967, dochter van J.G. van Leeuwen en A.O. Arisse.

Uit dit huwelijk:

XI-y : Johannes Jacobus Maria "Hans" den Braber, Contractmanager ICT bij het KNMI te De Bilt, geboren te Maarn op 6 december 1955 (RK), zoon van Cornelis Adrianus "Cees" den Braber (X-n) en Maria "Riet" Verhoef.

Hans is na zijn middelbare schoolopleiding (HAVO) begonnen als computer-programmeur bij de Amerikaanse Computerfirma Control Data Corporation. Dit is na ruim 1 jaar beeindigd in verband met de militaire dienstplicht bij de Koninklijke Landmacht, waar hij 1,5 jaar gediend heeft als telexist bij de Verbindingsdienst.
Na zijn militaire dienst is hij in 1976 in dienst getreden bij het KNMI (ministerie Verkeer en Waterstaat) in De Bilt, waar hij diverse functies in de automatisering heeft gehad. Via computer-operateur en computer-programmeur opgeklommen naar Systeemontwerper en Senior Systeemontwerper. In 1989 werd hij Projectadviseur op de Ontwikkelafdeling, in 1997 Coordinator Systeembeheer en in 2005 teamleider ICT-Infra. Vanaf 2015 tot aan zijn pensionering in 2022 was hij Contractmanager.

Hobbies:
Genealogie (stamboomonderzoek). Hij heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren NGV-speld in 1996. Bestuurslid van de Stichting Geneaknowhow (2009-2014). Voor de Stichting Geneaknowhow heeft hij het project Van Papier naar Digitaal opgezet waar digitaal bronmateriaal via Internet ontsloten.
Stijldansen: wedstrijddansen NADB standaard (ballroom) Senioren-III klasse (2005-2012) en Golfen op de Biltse Duinen.

Hij is in ondertrouw gegaan De Bilt op 6 september 1978 en getrouwd aldaar op 10 november 1978, getrouwd te Utrecht op 10 november 1978 (OLV ten Hemelopneming) (RK) met Irma Carola "Irma" Boeren, Leerkracht Montessori-Basisschool Utrecht, geboren te Utrecht op 17 februari 1956, gedoopt aldaar op 18 februari 1956 (OLV ten Hemelopneming) (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Beek en Johanna Jacoba Josina van Dongen-Boeren), dochter van Jacobus Antonius Johannes "Jacq" Boeren en Johanna Anna Catharina "Anny" van Beek.

Irma heeft na haar middelbare school (MAVO) de kleuterleidster-opleiding (KLOS) gevolgd te Amersfoort. Na haar opleiding trad zij in dienst (1975) als kleuterleidster op de RK-Montessorischool te Utrecht. Dit is dezelfde lagere school waar zij als kind op gezeten had. Later behaalde zij haar hoofdleidster-akte en Montessori-akte. Zij wordt daarna hoofdleidster en bij de totstandkoming van het basisonderwijs wordt zij adjunct-directeur en locatie-coördinator van de locatie Schoolplein. Na het afschaffen van de functie adjunct-directeur wordt zij weer leerkracht.

Hobby: Stijldansen: wedstrijddansen NADB standaard (ballroom) Senioren-III klasse.

 

 

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Angela Chantalle "Angela" den Braber, geboren te Bilthoven op 22 december 1980, gedoopt te Utrecht op 15 februari 1981 (OLV ten Hemelopneming) (RK) (doopgetuigen waren Edward Germain Boeren en Hermina Theadora Stoffelina den Braber).
  Angela heeft haar middelbare schoolopleiding (MAVO) in 1998 afgerond. Vervolgens deed zij de MBO-4 opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) en rondde dit in 2001 af. Zij werkte als groepleidster bij diverse Kinderdagverblijven. Thans is zij groepleidster bij Kinderdagverblijf het Mereltje in Bilthoven.

  Angela woont samen met Robert Christiaan Martijn "Robert" Klomp, geboren te Zeist op 31 december 1975, zoon van Ate Christiaan Klomp en Cornelia Mathilde Mendels. Robert is IT-coördinator bij UMC Utrecht.

  Uit deze relatie:

  • Lucas Christiaan Michael "Luuk" den Braber, geboren te Utrecht op 20 april 2012
  • Thomas Christiaan Max "Thomas" den Braber, geboren te Utrecht op 15 november 2015

 • 2 : Bianca Stephanie "Bianca" den Braber, geboren te Bilthoven op 14 januari 1984, gedoopt te Utrecht op 1 april 1984 (OLV ten Hemelopneming) (RK) (doopgetuigen waren Edward Germain Boeren en Anke Keyzer).
  Bianca is medewerker contactcenter bij Oogkliniek Heuvelrug te Zeist.

  Bianca is getrouwd te De Bilt op 29 oktober 2012 (GP) met Yordy van Ham, geboren te Amersfoort op 14 mei 1985, zoon van Kees van Ham en Yvonne van Geelen. Yordy is IT-coördinator bij het UMC Utrecht.

  Uit dit huwelijk:

  • Sophie Fenna Eline "Sophie" van Ham, geboren te Utrecht op 12 februari 2013
XI-z : Catharina Francisca "Cathy" den Braber, geboren te Leiden op 1 april 1953, gedoopt aldaar op 3 april 1953 (RK), dochter van Adrianus Marinus "Aad" den Braber (X-o) en Johanna Cornelia "Annie" van Amsterdam.

Na haar middelbare schoolopleiding (HAVO) werd Cathy programmeur. Na een aantal jaren stopte zij met werken. In 1995 heeft een studie aan de Pedagogische Academie (PABO) te 's-Gravenhage opgepakt en in 1999 met succes afgerond. Vanaf september 1999 was zij werkzaam als leerkracht op een Jenaplan-basisschool in Den Haag. Vanaf 2001 is zij bij de Casema te Rijswijk.

Zij is getrouwd te Wassenaar op 27 augustus 1983, getrouwd te 's-Gravenhage op 27 augustus 1983 voor de kerk (RK) met Roel Swaap, geboren te Delft op 8 oktober 1954, zoon van Jacques Swaap en Jansje Marie Bongers.

Roel is coördinator huisvesting bij de verzekeringsmaatschappij Aegon.

Uit dit huwelijk:

XI-aa : Regina Stoffelina "Regina" den Braber, geboren te Freilassing, Beieren (D) op 6 november 1945, dochter van Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber (X-p) en Regina Eder.

Regina is balans-boekhoudster.

Zij is getrouwd te Freilassing, Beieren (D) op 6 augustus 1966 voor de kerk (RK) met Theodor "Theo" Schindler, geboren te Freilassing, Beieren (D) op 7 juni 1943 (RK), overleden 24 december 2014, zoon van Johann Schindler en Maria Breimann.

Theo werkte bij de gemeente Freilassing als vrachtwagenchauffeur.

Uit dit huwelijk:

XI-ab : Elisabeth Johanna Elfriede "Elisabeth" den Braber, geboren te Freilassing, Beieren (D) op 16 januari 1947, dochter van Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber (X-p) en Regina Eder.

Elisabeth is administraief medewerkster bij de belastingen. Zij woont met Rudi in het ouderlijk huis te Freilassing, dat door haar vader Jan den Braber in de Enzianstrasse eigenhandig gebouwd is.

Zij was getrouwd te Freilassing, Beieren (D) op 1 juni 1968 met Rudolf "Rudi" Hiebl, geboren te Freilassing, Beieren (D) op 1 december 1941 (RK), overleden te Freilassing, Beieren (D) op 11 januari 2018, gecremeerd te Freilassing-Salzburghofen op 24 januari 2018, zoon van Franz Hiebl en Franziska Edfelder.

Uit dit huwelijk:

XI-ac : Petrus Antonius Johannes "Peter" den Braber, geboren te Rotterdam op 4 april 1960 (RK), zoon van Jacobus Hendrikus "Jac" den Braber (X-q) en Anna Elisabeth "Lies" Wajer.

Peter was aanvankelijk technisch medewerker bij de fa. Boersema te Kockengen. Later werd hij inrichtingswerker. Hij verhuisde in 1997 naar Zutphen waar hij raadsonderzoeker voor de Raad van de Kinderbescherming werd. Sedert december 2000 werkt hij als adviseur in de Rijksinrichting de Lindenhorst te Zeist. Per 1 maart 2002 keert hij terug naar zijn oude werkgever te Zutphen waar hij senior-raadsonderzoeker wordt.

Hij is getrouwd De Bilt op 29 september 1989 met Neeltje Johanna Wilhelmina "Nel" de Greef, logopediste, geboren De Bilt op 14 maart 1964, dochter van Willem "Wim" de Greef en Wil van Drie.

Uit dit huwelijk:

XI-ad : Hermina Theadora Stoffelina "Herma" den Braber, geboren te Zevenhuizen op 11 februari 1963 (RK), dochter van Jacobus Hendrikus "Jac" den Braber (X-q) en Anna Elisabeth "Lies" Wajer.

Herma is ziekenverzorgster.

Zij is getrouwd te Zeist op 10 mei 1985 met Thomas Johannes "Tom" Muysert, (1-eiige tweeling met Wim), geboren te Zeist op 7 mei 1960, zoon van Antonius Muysert en Jopie van de Bunt.

Tom is vertegenwoordiger in componenten van air-conditioningssystemen.

Uit dit huwelijk:

XI-ae : Stoffelina Maria "Ineke" den Braber, geboren te Leiden op 9 maart 1952, dochter van Antonius Marinus "Ton" den Braber (X-r) en Kniertje "Corrie" van Eeken.

Ineke is bejaardenverzorgster.

Zij is getrouwd te Haarlem op 3 mei 1985 met Petrus "Peter" van Doorn, geboren te Haarlem op 11 oktober 1954, zoon van Cornelis van Doorn en Hermina Nouris.

Peter is bliksembeveiligingsmonteur.

Uit dit huwelijk:

XI-af : Antonius Marinus "Ton" den Braber, geboren te Leiden op 15 juli 1953, verongelukt te Albertville (Fr) op 15 juni 2001, gecremeerd te Schagen (NH) op 23 juni 2001 (crematorium Schagerkogge), zoon van Antonius Marinus "Ton" den Braber (X-r) en Kniertje "Corrie" van Eeken.

Ton was PTT-beambte. Hij was een fanatiek hardloper en wielrenner/mountainbiker en deed aan allerlei wedstrijden mee. Op 18 maart 2001 deed hij nog mee aan de Spaarnwoudeloop en liep de 30 km loop in 2:21. Op een fietstocht in de Franse Alpen is hij met z'n racefiets verongelukt.

Hij is getrouwd te Haarlem op 19 december 1978 met Clarissa "Clari" Dekker, geboren te Haarlem op 27 september 1955, dochter van Urias Dekker en Martijntje van Leerdam.

Clari is thans werkzaam in de winkel van haar zus; verkoop van zeil, tapijten, gordijnen, etc. Daarvoor was zij werkzaam als verkoopster bij C&A te Haarlem.

Uit dit huwelijk:

XI-ag : Clazina Catharina "Carla" den Braber, geboren te Haarlem op 25 augustus 1954, dochter van Antonius Marinus "Ton" den Braber (X-r) en Kniertje "Corrie" van Eeken.

Carla is medisch secretaresse sedert maart 1998; daarvoor was zij medewerkster telemarketing.

Zij is getrouwd te Haarlem op 7 september 1979 (1) met (en gescheiden in november 1994 van) Dick Sanders, geboren te Haarlem op 12 juli 1951.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Haarlem op 20 mei 1998 (2) met (en gescheiden in het jaar 1999 van) Farid Bouzazi, (geboren Ghardimaou), geboren te Garmina (Tunesië) op 3 november 1965.


XI-ah : Johannes Petrus "Hans" den Braber, geboren te Haarlem op 2 november 1955, zoon van Antonius Marinus "Ton" den Braber (X-r) en Kniertje "Corrie" van Eeken.

Hans is keukenassistent.

Hij is getrouwd te Haarlem op 1 juni 1982 (1) met (en gescheiden in het jaar 2000 (begin) van) Trudy Simone "Trudy" ter Horst, geboren te Meppel (Dr) op 2 december 1959, dochter van Jan ter Horst en Roos de Vente.

Trudy is laboratoriumassistente.

Uit dit huwelijk:

Hij is gehuwd (2) met Gerda ....

Uit dit huwelijk:

XI-ai : Johanna Maria "Marianne" den Braber, geboren te Haarlem op 4 juli 1957, dochter van Antonius Marinus "Ton" den Braber (X-r) en Kniertje "Corrie" van Eeken.

Marianne is groepsleidster in de gehandicaptenzorg.

Zij is getrouwd op 16 november 1989 met (en gescheiden in het jaar 1996 van) Tarek Shokry, geboren te El Gemmzya (Egypte) op 14 december 1954.

Tarek is kok van beroep.
Ruim 1 jaar na de scheiding hebben Marjan en Tarik een derde kind gekregen; ze wonen weer samen.

Uit dit huwelijk:

XI-aj : Adrianus Wilhelmus "Aad" den Braber, geboren te Haarlem op 21 maart 1960, zoon van Antonius Marinus "Ton" den Braber (X-r) en Kniertje "Corrie" van Eeken.

Aad heeft een dakdekkersbedrijf in Haarlem.

Hij is getrouwd te Haarlem op 26 mei 1992 met Alexandra Elisabeth Maria "Sandra" Homan, geboren te Haarlem op 4 februari 1967, dochter van Franciscus Marianus Homan en Dingena Maria van Gemert.

Sandra was secretaresse; thans is zij huisvrouw.

Uit dit huwelijk:

XI-ak : Antonia Johanna "Anja" den Braber, geboren te Haarlem op 22 mei 1956, dochter van Wilhelmus "Wim" den Braber (X-s) en Catharina Margaretha "Tiny" Wijkhuise.

Zij is getrouwd te Leidschendam (ZH) op 24 september 1981 met (en gescheiden in het jaar 2003 van) Karel Johan Frederik "John" van Oeveren, geboren te 's-Gravenhage op 26 november 1955, zoon van Frederik Wilhelm van Oeveren en Louise Westpahl.

John is hypotheek- en assurantie-adviseur.

Uit dit huwelijk:

XI-al : Wilhelmus Johannes "Willem" den Braber, geboren te Haarlem op 14 augustus 1961, zoon van Wilhelmus "Wim" den Braber (X-s) en Catharina Margaretha "Tiny" Wijkhuise.

Wim woont na scheiding (vanaf medio 1996) met vriendin in Hoofddorp.

Hij is getrouwd te Haarlem op 23 juni 1994 (1) met (en gescheiden in het jaar 1996 van) Karin van der Duin, geboren te Alblasserdam (ZH) op 23 november 1964.

Uit dit huwelijk:

Hij woont daarnaast sinds 1996 samen (2) met Margarieta Elisabeth "Marlies" Bes, geboren te Haarlem op 24 december 1960.
(Zij was de gescheiden echtgenote van Willem van Herwaarden, overleden voor 1996.)


XI-am : Adrianus Cornelis Johannes "Jos" den Braber, geboren te Oudenbosch op 16 juni 1937, gedoopt aldaar (RK), zoon van Adrianus Petrus "Janus" den Braber (X-u) en Catharina Petronella "Toke" Rommens.

De dag waarop Jos trouwde, werd hij 30 jaar. Jos is vroeger timmerman geweest. Daarna is hij directeur van de modelmakerij Brako te Oudenbosch geworden. In de zomer van 1997 heeft hij de leiding van het bedrijf overgedragen aan zijn zoon Ronnie.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 16 juni 1967 met (en gescheiden rond 2000 van) Cornelia Maria "Corrie" Bakkers, fabrieksarbeidster, geboren te Oud Gastel op 21 oktober 1945 (RK), dochter van Adrianus Bakkers en Anna van Peer.

(of geboren te Standdaarbuiten)

Uit dit huwelijk:

XI-an : Johanna Catharina "Joke" den Braber, geboren te Oudenbosch op 5 augustus 1938, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus Petrus "Janus" den Braber (X-u) en Catharina Petronella "Toke" Rommens.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 26 juli 1958 met Johannes "Jan" van Dort, chef-monteur, geboren te IJsselmonde (ZH) op 30 september 1921, overleden te Oudenbosch op 21 maart 1988, gecremeerd te Breda op 24 maart 1988, zoon van Antonius van Dort en Sietje Hokke.

Jan is chef-monteur bij o.a. Plevier in Oudenbosch geweest.
(Hij was de gescheiden echtgenoot van Maria Hovestadt.)

Uit dit huwelijk:

XI-ao : Catharina Cornelia "Toos" den Braber, geboren te Oudenbosch op 21 januari 1943, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus Petrus "Janus" den Braber (X-u) en Catharina Petronella "Toke" Rommens.

Toos was vroeger inpakster.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 20 november 1970 met Marinus Cornelis "Rinus" Lazeroms, rijksambtenaar, geboren te Oudenbosch op 15 november 1941, zoon van Antonius Lazeroms en Petronella Martens.

Rinus was eerst Rijksambtenaar; thans is hij uitvoerder van kabelwerken voor het aannemersbedrijf van der Stoel uit Haren. (

Uit dit huwelijk:

XI-ap : Cornelia Johanna "Corrie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 6 juni 1946, gedoopt aldaar (RK), overleden te Etten Leur op 28 februari 1982, dochter van Adrianus Petrus "Janus" den Braber (X-u) en Catharina Petronella "Toke" Rommens.

Corrie was strijkster van beroep.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 4 oktober 1968 met Marinus Wilhelmus "Rien" Huybrechts, geboren te Etten Leur op 15 maart 1945, zoon van Marinus Huybrechts en Johanna Geertruida Pertijs.

Rien was stratenmaker. Later is hij directeur geworden van een eigen stratenmakersbedrijf. Hij was tevens een goed amateur-wielrenner.
(Hij woont nu samen met Maria Anna Cornelia "Marianne" Lucassen, geboren te Roosendaal op 12 december 1943, dochter van Johannes Lucassen en Maria van Nijnatten.)

Uit dit huwelijk:

XI-aq : Jacobus Petrus "Sjaak" den Braber, geboren te Oudenbosch op 21 december 1947, gedoopt aldaar (RK), zoon van Adrianus Petrus "Janus" den Braber (X-u) en Catharina Petronella "Toke" Rommens.

Sjaak heeft als stratenmaker een eigen bedrijf opgericht, genaamd V.O.F. Stratenmakersbedrijf den Braber.

Hij is getrouwd te Rucphen op 21 oktober 1966 met Johanna "Jo" Luykx, geboren te Sint Willebrord (gem. Rucphen) op 21 december 1947, dochter van Cornelis Luykx en Dymphna Mol.

fabrieksarbeidster tot huwelijk
Sjaak en Jo wonen in Sint-Willebrord.

Uit dit huwelijk:

XI-ar : Petrus Johannes Cornelis "Peter" den Braber, geboren te Oudenbosch op 2 januari 1951 (RK), zoon van Adrianus Petrus "Janus" den Braber (X-u) en Catharina Petronella "Toke" Rommens.

Peter was vroeger modelmaker bij Brako, het bedrijf waar zijn oudste broer directeur was. Tegenwoordig is hij timmerman. Begin 1998 werd hij in de categorie stamlijsters kampioen op het 46e wereldkampioenschap vogels van de Conféderation Ornithologique du Monde, dat van 23 januari t/m 9 februari 1998 in Zutphen werd gehouden. .

Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op 17 november 1972, getrouwd aldaar op 20 juni 1973 voor de kerk (RK) met Antoinetta Maria Josepha "Annie" Siemons, geboren te Zevenbergen op 5 maart 1952, dochter van Adrianus Siemons en Cornelia Goossens.

inpakster, werkster St.Anna te Oudenbosch en huishoudelijke hulp.

Uit dit huwelijk:

XI-as : Elisabeth Léonie Francina "Lia" den Braber, geboren te Zevenbergen op 19 november 1949, dochter van Jacobus Adrianus "Sjaak" den Braber (X-y) en Helena Susanna "Sannie" Smits.

Lia is gemeente-ambtenaar.

Zij is getrouwd te Klundert op 12 augustus 1975 met Fredericus "Frits" Muilwijk, geboren te Rotterdam op 25 augustus 1952, zoon van Bastiaan Muilwijk en Hendrica Wijnhoven.

Frits is gemeente-ambtenaar.

Uit dit huwelijk:

XI-at : Adrianus Antonius Petronella "Adrie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 1 maart 1951, gedoopt aldaar (RK), zoon van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-z) en Petronella Johanna "Nelly" van Gaans.

Adrie behaalde in 1972 in Dodrecht zijn HTS-diploma weg- en waterbouw. Het jaar daarop deed hij zijn propedeuse aan de techische Hogeschoool in Delft. In 1974 stopte Adrie met zijn studie om medewerker te worden op de afdeling bouwkunde van de TH Delft. Later werd hij leraar wiskunde aan een MTS in Arnhem en doceerde hij informatica bij L&N in Eindhoven. In 1986 ging Adrie bij het hof in Luxemburg werken. Daar is hij tegenwoordig (1998) secretaris van de Nederlandse vertaalafdeling.

Hij is getrouwd te Geleen (Li) op 14 februari 1975 met Stella Josephina "Josephien" Nanuru, geboren te Longnawan-Borneo (Indonesië) op 10 september 1948, dochter van David Nanuru en Martha Loesat.

Adrie en Josephine wonen in Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

XI-au : Antonius Adrianus Johannes "Twan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 25 augustus 1952, gedoopt aldaar (RK), zoon van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-z) en Petronella Johanna "Nelly" van Gaans.

Twan is tegelzetter van beroep. Daarnaast is hij een verdienstelijk amateur-wielrenner bij de KNWU en een goed wedstrijd-schaatster van de Striene West-Brabant (vermeld 1995/1996). Op 24 en 25 januari 1998 werd Twan in Baselga di Pine (Italië), mede door 2 afstandsoverwinningen op de 1500 en 3000 meter, wereldkampioen schaatsen bij de veteranen in de categorie 45 t/m 49 jaar.

Hij is getrouwd te Hoeven op 19 augustus 1977 met Mechelina Walthera Juliana Maria "Mechelien" van Oosterhout, geboren te Hoeven op 30 april 1957, dochter van Marinus van Oosterhout en Petronella Janssen.

Twan en Mechelien wonen in Fijnaart.

Uit dit huwelijk:

XI-av : Petronella Catharina Margaretha "Petra" den Braber, geboren te Oudenbosch op 14 oktober 1958, gedoopt aldaar (RK), dochter van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-z) en Petronella Johanna "Nelly" van Gaans.

Petra was vroeger bakker, later telefoniste/receptioniste; thans (2001) is zij werkzaam in het onderwijs.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 11 augustus 1978 (1) met (en gescheiden in het jaar 1999 (circa) van) Antonius Catharina Marinus "Tonnie" Roks, geboren te Sint Willebrord (gem. Rucphen) op 10 september 1958, zoon van Marinus Adrianus Roks en Adriana "Naantje" Valentijn.

Tonnie is timmerman.
Tonnie en Petra woonden in Sint-Willebrord.

Uit dit huwelijk:

Zij is gehuwd (2) met Peter Raaymakers, geboren rond 1960.

hij is werkzaam in het onderwijs (2001).
Petra en Peter wonen in Sint Willebrord en hebben als hobby kunstschilderen bij schilderclub Sint Joseph. Zij willen een atelier openen bij hun huis in de Noorderstraat.


XI-aw : Catharina Cornelia Maria "Karin" den Braber, geboren te Oudenbosch op 30 juli 1966, gedoopt aldaar op 14 augustus 1966 (RK), dochter van Johannes Marinus "Jan" den Braber (X-z) en Petronella Johanna "Nelly" van Gaans.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 18 mei 1990 met Bernardus Johannes "Ben" van de Klundert, geboren te Standdaarbuiten op 10 augustus 1957, zoon van Johannes "Jan" van de Klundert en Henrica "Riek" van de Klundert.

Ben was hoofdmonteur energievoorziening bij het spoorweg-bouwbedrijf Strukton (1997). Tegenwoordig is hij medewerker van de Schakel- en Meldcentrale van NS Railinfrabeheer, regio Zuid in Eindhoven.
Ben en Karin wonen in Oudenbosch (Doelpad).

Uit dit huwelijk:

XI-ax : Adrianus Petronella Adrianus "Ad" den Braber, geboren te Oudenbosch op 8 januari 1955, gedoopt aldaar (RK), zoon van Antonius Petrus "Toon" den Braber (X-aa) en Johanna Cornelia "Jo" Robbeson.

Ad is projectcoördinator in de bouw.

Hij is getrouwd te Halsteren op 4 april 1986 met Maria Hendrica Helena "Marijke" Nuyten, geboren te Halsteren op 3 mei 1958, dochter van Petrus Nuyten en Johanna van de Kieboom.

Marijke was administratief medewerkster, tegenwoordig is zij assistent-orthodontiste (1997).
Ad en Marijke wonen in Halsteren.

Uit dit huwelijk:

XI-ay : Karel Johannes Antonius "Karel" den Braber, geboren te Oudenbosch op 22 november 1962, gedoopt aldaar (RK), verongelukt te Bochum (D) op 28 mei 2004, begraven te Oudenbosch op 8 juni 2004 (RK begraafplaats), zoon van Antonius Petrus "Toon" den Braber (X-aa) en Johanna Cornelia "Jo" Robbeson.

Karel was timmerman (1997). Hij werkte bij Bouwonderneming Hoendervangers BV. Hij was lid van de Motorclub De Fendert. In het Pinksterweekend van 2004 is hij door een noodlottig ongeval tijdens de jaarlijkse motortoertocht in Duitsland verongelukt.

Hij is getrouwd te Willemstad op 11 mei 1990 met (en gescheiden in het jaar 1999 (circa) van) Sonja "Sonja" Vos van Avezathe, geboren te Alkmaar (NH) op 25 oktober 1966, dochter van Ruud Vos van Avezathe en Josien Blommers.

Sonja is verkoopster (1997).

Uit dit huwelijk:

XI-az : Adriana Catharina Maria Johanna "Adriënne" den Braber, geboren te Oudenbosch op 17 november 1965, gedoopt aldaar (RK), dochter van Antonius Petrus "Toon" den Braber (X-aa) en Johanna Cornelia "Jo" Robbeson.

Adriënne is kantinejuffrouw (1997).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 17 mei 1991 met Willem Frederik Joseph "Wilfred" de Wolf, geboren te Rotterdam op 13 februari 1965, zoon van Willem de Wolf en Lies Roozen.

Wilfred is eletronica-monteur.
Wilfred en Adriënne wonen in Hoeven.

Uit dit huwelijk:

XI-ba : Maria Josephina Cornelia Francisca "Marie-José" den Braber, geboren te Schinveld (Li) op 7 december 1948, overleden te Maastricht op 18 april 2000, dochter van Franciscus "Frans" den Braber (X-ab) en Josephina Maria "Mia" Noordhof.

Marie-José was office-manager.

Zij is getrouwd te Sittard (Li) op 3 augustus 1971, getrouwd te Maastricht op 21 augustus 1971 voor de kerk (RK) met (en gescheiden te Sittard (Li) op 21 april 1983 van) Alfred Maurice "Fred" Beckers, geboren te Arnhem (Gld) op 17 januari 1940, zoon van Guillaume Beckers en Maria Hermans.

Fred is directeur van een medische uitgeverij annex vertaalbureau (1997).
Begin jaren '70 zijn Marie-José en Freda van Sittard naar Bussum (NH) verhuisd. Tegenwoordig woont zij weer in Maastricht.

Uit dit huwelijk:

XI-bb : Hubertina Johanna Theodora Adriana "Tiny" den Braber, geboren te Schinveld (Li) op 16 januari 1950, dochter van Franciscus "Frans" den Braber (X-ab) en Josephina Maria "Mia" Noordhof.

Tiny is ziekenverzorgster.

Zij is getrouwd te Kerkrade (Li) op 1 september 1972, getrouwd aldaar op 2 september 1972 voor de kerk (RK) met Armand Jean Gérard Hubert "Armand" Schrijbers, geboren te Kerkrade (Li) op 5 februari 1945, zoon van Hubert Schrijbers en Maria Prop.

Armand is afgestudeerd aan de Hogeschool in Den Haag, studierichting arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Hij werkt bij het Justitie Opleidingsinstituut PJI (1997).
Na hun huwelijk zijn Armand en Tiny in 's-Hertogenbosch gaan wonen.

Uit dit huwelijk:

XI-bc : Marianne Francine Yvonne Caecilia "Marianne" den Braber, geboren te Schinveld (Li) op 29 augustus 1951, dochter van Franciscus "Frans" den Braber (X-ab) en Josephina Maria "Mia" Noordhof.

Marianne is secretaresse (1997)

Zij is getrouwd te Maastricht op 16 juni 1972 met Franciscus Lambertus "Frans" van de Kragt, geboren te Maastricht op 10 oktober 1945, zoon van Matthijs van de Kragt en Margaretha Servais.

Frans is directievoerder in de bouw (1997).
Marianne en Frans hebben achtereenvolgens in Eijsden en 's-Hertogenbosch (1989-1994) gewoond. In januari 1995 zijn zij naar Lanaken (België) verhuisd.

Uit dit huwelijk:

XI-bd : Cornelia Antonia Gerarda "Cora" den Braber, geboren te Utrecht op 12 mei 1953, dochter van Franciscus "Frans" den Braber (X-ab) en Josephina Maria "Mia" Noordhof.

Cora was cassière bij C&A in Heerlen, later medewerkster thuiszorg.

Zij is getrouwd te Heerlen (Li) op 3 december 1976, getrouwd te Maastricht op 11 juni 1977 voor de kerk (RK) met Alfons Maria Antonius "Fons" Savelberg, geboren te Mechelen, gem. Wittem (L) op 7 oktober 1946, zoon van Gerard Antoon Savelberg en Gertruda Theresia Kohl.

Fons is teambegeleider maatschappelijk werk.
Fons en Cora wonen in Heerlen.

Uit dit huwelijk:

XI-be : Petrus Egidius Antonius "Piet" den Braber, geboren te Oudenbosch op 27 oktober 1954, gedoopt aldaar (RK), zoon van Petrus Adrianus "Piet" den Braber (X-ad) en Dimphna Johanna "Dien" Jongmans.

Piet was spoorlegger en thans opperman (1997).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 15 augustus 1986 met Petronella Maria Antonia "Petra" Heeren, modinette, geboren te Oudenbosch op 15 juni 1961, dochter van Marinus Heeren en Antonia Mol.

Piet en Petra wonen in Oudenbosch in de Strijmondlaan.

Uit dit huwelijk:

XI-bf : Maria Johanna Gemma "Marianne" den Braber, geboren te Oudenbosch op 8 oktober 1957, gedoopt aldaar op 8 oktober 1957 (RK), dochter van Petrus Adrianus "Piet" den Braber (X-ad) en Dimphna Johanna "Dien" Jongmans.

Marianne was eerst verkoopster, later interieurverzorgster (1997); thans (2001) werkt ze bij Albert Heijn te Oudenbosch. Marianne's tweede echtgenoot is een oudere broer van haar eerste man.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 27 april 1978 (1) met (en gescheiden in november 1995 van) Johannes Paulus Maria "Johan" Oomen, geboren te Oudenbosch op 25 maart 1958, zoon van Melchior Petrus "Mels" Oomen en Adriana Antonia van Doren.

Johan is houtbewerker, meubelmaker.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 5 oktober 1996 (2) met haar zwager Paulus Johannes Gerardus "Paul" Oomen, geboren te Oudenbosch op 3 februari 1956 (RK), zoon van Melchior Petrus "Mels" Oomen en Adriana Antonia van Doren.

Paul was revisiemonteur, is bedrijfsleider bij de technische handelsonderneming Akkermans in Oudenbosch, een groothandel in machine-onderdelen e.d. (1997).

(Hij is eerder getrouwd te Oudenbosch op 21 april 1978 met Cornelia Dymphna Maria Johanna "Cora" Laros, geboren te Oudenbosch op 26 mei 1956 (RK), overleden te Roosendaal op 31 maart 1994, gecremeerd te Breda op 2 april 1994.)


XI-bg : Hendrika Cornelia Maria "Henny" den Braber, geboren te Oudenbosch op 25 juni 1957, gedoopt aldaar (RK), dochter van Cornelis Adrianus "Cees" den Braber (X-af) en Laurina Maria "Lina" Vermunt.

Henny was vroeger naaister.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 28 juli 1978 met Adrianus Antonius Maria "Jos" van den Broek, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 30 augustus 1952, zoon van Antonius van den Broek en Adriana Aerts.

Jos is constructiebankwerker.
Jos en Henny wonen in Oud Gastel.

Uit dit huwelijk:

XI-bh : Petrus Laurentius "Peter" den Braber, geboren te Oudenbosch op 24 december 1959, gedoopt aldaar (RK), zoon van Cornelis Adrianus "Cees" den Braber (X-af) en Laurina Maria "Lina" Vermunt.

Peter is betonbewerker (1997).

Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op 7 oktober 1983 met Nancy Marina "Nancy" Lips, geboren te New-Market, Ontario (Canada) op 27 februari 1962, dochter van Hendricus Lips en Catharina Schouwenaars.

Nancy, die in Canada geboren is, remigreerde met haar ouders naar Nederland in januari 1973. Tot haar huwelijk heeft zij in een champignonkwekerij te Standdaarbuiten gewerkt.
Peter en Nancy wonen in Oudenbosch in de Churchillstraat.

Uit dit huwelijk:

XI-bi : Cornelis Laurentius Petrus "Corné" den Braber, geboren te Oudenbosch op 22 februari 1964, gedoopt aldaar (RK), zoon van Cornelis Adrianus "Cees" den Braber (X-af) en Laurina Maria "Lina" Vermunt.

Corné is vloerenlegger (1997).

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 7 maart 1986 met Cornelia Pieternella "Karin" Kortsmit, winkelbediende, geboren te Zevenbergen op 15 december 1967, dochter van Christiaan Kortsmit en Petronella van Beers.

Corné en Karin wonen in Zevenbergen.

Uit dit huwelijk:

XI-bj : Helena Petronella Maria "Lenie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 17 februari 1967, gedoopt aldaar (RK), dochter van Adrianus Cornelis "Adrie" den Braber (X-ah) en Dymphna Adriana Maria "Dien" Ossenblok.

Lenie is medewerkster bij de WSW (1997).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 17 februari 1989 met Franciscus "Frank" Lambregts, geboren te Oudenbosch op 7 oktober 1964, zoon van Christoffel Lambregts en Maria van de Bempt.

Frank is ploegleider in de voedingsmiddelenindustrie (1997).
Frank en Lenie wonen in Oudenbosch (Wilhelminaplein).

Uit dit huwelijk:

XI-bk : Maria Cornelia Christiane "Marian" den Braber, geboren te Roosendaal op 19 december 1963, dochter van Johannes "Jan" den Braber (X-ai) en Petronella Marinus "Nel" van Kinderen.

Marianne is tot haar huwelijk marktverkoopster geweest.

Zij is getrouwd te Standdaarbuiten op 19 december 1986, getrouwd aldaar op 12 juni 1987 voor de kerk (RK) met Leonardus Marinus Adrianus Wilhelmus Maria "Léon" Roks, geboren te Roosendaal op 15 januari 1963, zoon van Marinus Roks en Cornelia Vergouwen.

Léon is broodbezorger (1997).
Léon en Marian wonen in Standdaarbuiten in het ouderlijk huis van Marian aan de Oude Kerkstraat.

Uit dit huwelijk:

XI-bl : Marinus Ferdinand Johannes Henricus "Rinus" den Braber, geboren te Roosendaal op 16 december 1947, zoon van Johannes Cornelis "Jo" den Braber (X-aj) en Johanna Mathilde Radauer.

Rinus is installatiemonteur van beroep.

Hij is getrouwd te Dirksland (ZH) op 14 januari 1966 (1) met (en gescheiden op 7 juli 1975 van) Johanna "Jacqueline" Groenendijk, geboren te Dirksland (ZH) op 5 juni 1949, dochter van Jan Leendert Groenendijk en Johanna Elisabeth Hartog.

Jacqueline is na de scheiding met de twee kinderen Joop en Jannie naar Rockanje (ZH) verhuisd.

Uit dit huwelijk:

Hij woont sinds 8 juni 1979 samen (2) met Johanna Sentina "Henny" van Ham, geboren te Vlissingen op 1 september 1954, dochter van Johannes Sentinus van Ham en Maria Sutaninsky.

Uit deze relatie:

XI-bm : Emilie Antonia Johanna Maria "Emmy" den Braber, geboren te Middelharnis (ZH) op 19 april 1949, dochter van Johannes Cornelis "Jo" den Braber (X-aj) en Johanna Mathilde Radauer.

Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 oktober 1967 met Hermanus "Herman" Moes, geboren te Emmen (Dr) op 4 februari 1941, zoon van Willem Moes en Trijntje de Vries.

Herman is uitvoerder bij een baggerbedrijf (1997).
Na hun huwelijk hebben Herman en Emmy achtereenvolgens in Sommelsdijk, Vlissingen en Soeburg gewoond. Thans wonen zij in Goes (1997).

Uit dit huwelijk:

XI-bn : Marinus Bernardus Cornelis Johannes "Rien" den Braber, geboren te Breda op 7 februari 1949, overleden te Etten-Leur op 2 december 2019, zoon van Marinus Cornelis Antonius "Rinus" den Braber (X-ak) en Theodora Maria Elisabeth "Thea" Jansen.

Rien is vrachtwagenchauffeur (1997).

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 7 mei 1974 (1) met (en gescheiden in het jaar 1989 van) Antoinetta Maria"Anneke" van den Heuvel, café-eigenaresse, geboren te Breda op 12 november 1950, overleden te Breda op 8 juni 2022, dochter van Franciscus van den Heuvel en Cornelia van Haperen.


Rien en Anneke waren eigenaar van het café d'Oude Brug in Etten. Na de scheiding is Anneke met de twee kinderen Kitty en Debby in het café blijven wonen.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd (2) te Etten-Leur 27 juli 1998 met Johanna Maria Elisabeth "Janny" Holtkamp, geboren te Breda op 13 september 1960, dochter van Adrianus Holtkamp en Elisabeth de Laat.


XI-bo : Lamberdina Antonia Theodora "Bertie" den Braber, geboren te Breda op 11 oktober 1957, dochter van Marinus Cornelis Antonius "Rinus" den Braber (X-ak) en Theodora Maria Elisabeth "Thea" Jansen.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 1 juni 1979 met Dielus Adrianus "Diel" Boere, geboren te Etten op 19 mei 1950, zoon van Martinus Boere en Helena Marijnissen.


Diel en Bertie zijn kort na hun huwelijk een rijwielhandel in Prinsenbeek begonnen. Sinds 1994 zijn zij eigenaar van de rijwielhandel "Boere Tweewielers" op de Markt in Oudenbosch (1997).

Uit dit huwelijk:

XI-bp : Antonia Dymphna Maria Adriana "Tonny" den Braber, geboren te Oudenbosch op 4 november 1951, gedoopt aldaar (RK), dochter van Cornelis Jacobus Marinus "Kees" den Braber (X-al) en Adriana Jacoba "Jaan" van Dorst.

Tonny was fabrieksarbeidster en later inpakster bij bakker Buys te Oudenbosch.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 28 december 1970 met Marinus Antonius Cornelis "Rinus" Hoefnagels, geboren te Oudenbosch op 15 januari 1950, zoon van Adrianus Hoefnagels en Anna Cornelia Petronella Buys.

Rinus was eerst lasser; tegenwoordig is hij schoolconciërge (1997).
Rinus en Tonny wonen in Oudenbosch in de Molenstraat.

Uit dit huwelijk:

XI-bq : Dymphna Cornelia "Dimphie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 30 november 1952, gedoopt aldaar (RK), overleden te Roosendaal op 19 november 1997, gecremeerd te Bergen op Zoom op 22 november 1997, dochter van Cornelis Jacobus Marinus "Kees" den Braber (X-al) en Adriana Jacoba "Jaan" van Dorst.

Dymphie was eerst produktie-medewerkster, later werkster bij de Rabobank te Oudenbosch.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 30 november 1976 met Gerardus Wilhelmus "Gerrit" Rommers, geboren te Hoeven op 14 juni 1952, zoon van Wilhelmus Cornelis Rommers en Adriana Lambreghts.

Gerrit was allereerst grondwerker, thans werkzaam vanuit de WSW in het gemeentelijke bedrijfsgebouw van de gemeente Halderberge (1998).

Uit dit huwelijk:

XI-br : Theodora Dymphna Antonia "Thea" den Braber, geboren te Oudenbosch op 7 maart 1956, gedoopt aldaar (RK), dochter van Cornelis Jacobus Marinus "Kees" den Braber (X-al) en Adriana Jacoba "Jaan" van Dorst.

Thea is inpakster bij Bakker Buys in Oudenbosch.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 6 april 1979 met Johannes Cornelis "Jan" Huyskens, geboren te Oudenbosch op 13 oktober 1957, zoon van Petrus Huyskens en Cornelia Maria van Rijsbergen.

Jan is stratenmaker

Uit dit huwelijk:

XI-bs : Cornelis Adrianus "Kees" den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 februari 1967, gedoopt aldaar (RK), zoon van Cornelis Jacobus Marinus "Kees" den Braber (X-al) en Adriana Jacoba "Jaan" van Dorst.

Kees is heftruckchauffeur geweest. Tegenwoordig werkt hij als uitzendkracht.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 24 februari 1989 (1) met (en gescheiden in november 1995 van) Adriana Diana "Anita" Jaspers, geboren te Oudenbosch op 12 september 1967, dochter van Roelof Adrianus Jaspers en Wilhelmina Jacoba de Rooy.

Anita is administratief medewerkster op een snoepfabriek.

Uit dit huwelijk:

Hij woont daarnaast sinds mei 1995 samen (2) met Miriam Maria Cornelia "Miriam" Dekkers, geboren te Roosendaal op 24 juni 1972.


XI-bt : Marinus Cornelis Antonius "René" den Braber, geboren te Oudenbosch op 26 januari 1957, gedoopt aldaar (RK), zoon van Adrianus Cornelis "Jos" den Braber (X-am) en Wilhelmina Maria "Mien" van Meel.

René is metselaar.

Hij is getrouwd te Hoeven op 27 april 1984 met Dymphna Gerarda Maria "Ineke" van Peer, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 april 1964, dochter van Petrus van Peer en Dymphna Frijters.

Ineke heeft vroeger op de lijstenfabriek Jyden in Etten-Leur gewerkt.
René en Ineke wonen in Bosschenhoofd.

Uit dit huwelijk:

XI-bu : Cornelis Henricus Marinus "Eric" den Braber, geboren te Oudenbosch op 19 februari 1969, zoon van Adrianus Cornelis "Jos" den Braber (X-am) en Wilhelmina Maria "Mien" van Meel.

Eric is vrachtwagenchauffeur.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 26 april 1993 met Maria Adriana Cornelia "Marij" Kuystermans, geboren te Bosschenhoofd (gem. Hoeven) op 9 april 1965, dochter van Cornelis Kuystermans en Cornelia Koevoets.

Marij is monteuse bij Philips Roosendaal.
Eric en Marij wonen in Bosschenhoofd.

Uit dit huwelijk:

XI-bv : Hendricus Adrianus Johannes "Henk" den Braber, geboren te Oudenbosch op 14 december 1946, gedoopt aldaar (RK), zoon van Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber (X-ao) en Johanna Maria "Jo" Maas.

Henk is schrijnwerker (1998)

Hij is getrouwd te Gravenwezel (B) op 10 februari 1971 met Jeannine Josée Maurice "Jeannine" Claes, geboren te Deurne (B) op 6 april 1946, dochter van Jos Claes en Julia Meileman.

Uit dit huwelijk:

XI-bw : Johannes Petrus Maria "John" den Braber, geboren te Oudenbosch op 1 november 1948, gedoopt aldaar (RK), zoon van Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber (X-ao) en Johanna Maria "Jo" Maas.

John is havenarbeider in de haven van Antwerpen.

Hij is getrouwd te Merksem (B) op 6 december 1969 met Paula Louisa Celina Gerarda "Paula" Kersters, geboren te Merksem (B) op 6 maart 1949, dochter van Martinus Kersters en Jeanne van Mol.

Paula is strijkster.
John en Paula wonen in Schoten bij Antwerpen (1998).

Uit dit huwelijk:

XI-bx : Adriana Maria Francisca "Jeanneke" den Braber, geboren te Oudenbosch op 8 april 1952, gedoopt aldaar (RK), dochter van Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber (X-ao) en Johanna Maria "Jo" Maas.

Jeanneke is postbode.

Zij is getrouwd te Leuven (B) op 5 juli 1972 met Edmond "Mon" Allaerts, geboren te Leuven (B) op 25 april 1944, zoon van Albert Allaerts en Léonie Maurissens.

Mon is vrachtwagenchauffeur.
Mon en Jeanneke wonen in Leuven (B).

Uit dit huwelijk:

XI-by : Patrick Petrus Johannes "Patrick" den Braber, geboren te Schoten (B) op 19 mei 1964, zoon van Johannes Wilhelmus "Jan" den Braber (X-ao) en Johanna Maria "Jo" Maas.

Patrick is metaalbewerker.

Hij woont sinds februari 1986 samen met Christa van Geldrop, geboren te Merksem (B) op 2 februari 1967, dochter van Jacques van Geldrop en Johanna de Vos.

Christa is kapster

Uit deze relatie:

XI-bz : Lucia Wilhelmina Jacoba Maria "Lucie" den Braber, geboren te Oudenbosch op 3 augustus 1951, gedoopt aldaar (RK), dochter van Marinus Hendrikus Johannes "Rinus" den Braber (X-ap) en Maria Petronella "Marie" Schoone.

Lucie is kantoorbediende.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 18 mei 1977 met Franciscus Cornelis Henricus Joseph "Frans" Venmans, geboren te Goirle (NB) op 7 maart 1950, zoon van Henricus Antonius Franciscus Maria Venmans en Theresia Joanna Maria Boeren.

Frans is electro-monteur.
Frans en Lucie wonen in Bergen op Zoom.

Uit dit huwelijk:

XI-ca : Hendrikus Adrianus Maria "Henk" den Braber, geboren te Oudenbosch op 1 september 1952, gedoopt aldaar (RK), zoon van Marinus Hendrikus Johannes "Rinus" den Braber (X-ap) en Maria Petronella "Marie" Schoone.

Henk was achtereenvolgens timmerman en uitvoerder in de bouw. Tegenwoordig (1998) is hij werkvoorbereider.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 1 juni 1973 met Anna Antonia Maria "Annie" Rommens, geboren te Hoeven op 18 oktober 1953, dochter van Johannes Rommens en Jacoba Peeters.

Uit dit huwelijk:

XI-cb : Adriana Petronella Henrica Maria "Adje" den Braber, geboren te Oudenbosch op 12 maart 1956, gedoopt aldaar (RK), dochter van Marinus Hendrikus Johannes "Rinus" den Braber (X-ap) en Maria Petronella "Marie" Schoone.

Adje is hulp in de huishouding.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 31 oktober 1975 (1) met (en gescheiden in maart 1990 van) Machiel "Mike" Farla, geboren te Zevenbergen op 29 mei 1953, zoon van Gerardus Johannes Farla en Cornelia Margaretha Elisabeth Theresia de Kok.

Mike is timmerman.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 8 maart 1991 (2) met Johannes Josephus Maria "Jan" von den Hoff, geboren te Vught op 16 februari 1954, zoon van Johannes von den Hoff en Jeanne Hoogendoorn.

Jan is leraar aan de basisschool De Schakel in Oudenbosch.
(Hij was de gescheiden echtgenoot van Monique Hoevenaars.)
Jan en Adje wonen in Oudenbosch op de Bansingel.


XI-cc : Jacobus Wilhelmus Henricus Maria "Jack" den Braber, geboren te Oudenbosch op 6 januari 1959, gedoopt aldaar (RK), zoon van Marinus Hendrikus Johannes "Rinus" den Braber (X-ap) en Maria Petronella "Marie" Schoone.

Jack is beroepsmilitair (Instructeur Sergeant Majoor in 2007). Lange tijd was hij leider bij het Jeugdwerk Jagers in Oudenbosch. Jack is in zijn vrije tijd ook toetsenist/zanger.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 14 maart 1980 met Maria Cornelia Johanna "Marjette" Bogers, geboren te Roosendaal op 30 januari 1961, dochter van Petrus Bogers en Johanna Kerstens.

Marjette is winkelbediende en huishoudelijke hulp op het St. Elisabeth Ziekenhuis in Oudenbosch geweest.
Jack en Marjette wonen in Oudenbosch in de Industrieweg.

Uit dit huwelijk:

XI-cd : Maria Adriana Cornelia "Marijke" den Braber, geboren te Breda op 4 juli 1953, dochter van Johannes Cornelis "Jan" den Braber (X-as) en Johanna Wilhelmina "Annie" de Rooy.

Marijke is achtereenvolgens administratief medewerkster op een bank en een kindertehuis geweest.

Zij is getrouwd te 's-Gravenhage rond 1981 met Geert Ferwerda, geboren te Rotterdam op 23 augustus 1927, zoon van Gijs Ferwerda en N.N..

Geert was maatschappelijk werker van beroep.
Geert en Marijke wonen in Zoetermeer (ZH)

Uit dit huwelijk:

XI-ce : Ronald Franciscus Johannes "Ron" den Braber, geboren te Breda op 20 juni 1958 (RK), zoon van Johannes Cornelis "Jan" den Braber (X-as) en Johanna Wilhelmina "Annie" de Rooy.

Ron den Braber werkte voor Assisco SA in Denemarken als een vertaler en daarna als telecommunications manager in Engeland. In 1977 trouwde hij de Oostenrijkse Karin Peschke en zij hadden twee kinderen, Natalie en Alexander Sacha. Ron voltooide zijn middelbare school in Engeland met drie A's (hoogst mogelijke resultaat). Daarna behaalde hij in 1996 een 'first class honours degree' in de wiskunde and in 1998 een 'M Sc in Mathematical Trading and Finance' met lof van City University Business School in Londen. Hij werkt nu voor de Royal Bank of Scotland als wiskundig onderzoeker en ook aan zijn doctoraal proefschrift in Financiële Wiskunde voor Imperial College, Londen. Hij is (nog) niet hertrouwd.

Hij is getrouwd te East Grinstead, West-Sussex (Engeland) op 21 juli 1977 met (en gescheiden in het jaar 1992 van) Karin Peschke, geboren te Rosenau/Seewalchen (Opper-Oostenrijk) op 22 december 1955.

Karin is na haar scheiding van Ron met haar dochter Natalie naar Clearwater, Florida (Ver. Staten) verhuisd, waar zij later hertrouwde.
(Zij is nu getrouwd met Maurice Garfield.)

Uit dit huwelijk:

XI-cf : Johanna Hendrina Maria "Anneke" den Braber, geboren te Apeldoorn (Gld) op 17 augustus 1947, dochter van Hendrikus Johannes "Henk" den Braber (X-at) en Maria Adriana "Riet" de Brandt.

Anneke was vroeger secretaresse.

Zij is getrouwd te Deventer (Ov) op 17 augustus 1971 met Adrianus Hendricus Maria "Adriaan" Buzing, geboren te Delft op 15 oktober 1943, zoon van Johannes Buzing en Adriana van der Hoeven.

Adriaan was bankemployé bij de Generale Bank te Deventer.
Anneke en Adriaan wonen in Deventer.

Uit dit huwelijk:

XI-cg : Antoinette Johanna "Netty" den Braber, geboren te Apeldoorn (Gld) op 25 december 1950, overleden te Schagen (NH) op 13 februari 1992, dochter van Hendrikus Johannes "Henk" den Braber (X-at) en Maria Adriana "Riet" de Brandt.

Zij is getrouwd te Deventer (Ov) op 9 oktober 1970 met (en gescheiden te Deventer (Ov) op 22 mei 1987 van) Johannes Bernardus "Joop" Luten, geboren te Utrecht op 1 december 1948.

Uit dit huwelijk:

XI-ch : Hendrikus Johannes Adrianus "Henk" den Braber, geboren te Deventer (Ov) op 2 november 1956, zoon van Hendrikus Johannes "Henk" den Braber (X-at) en Maria Adriana "Riet" de Brandt.

Henk is drs. en afgestudeerd in de scheikunde aan de RU Utrecht. Hij werkt als scheikundige bij Cimkool in Vlaardingen (1998).

Hij is getrouwd te Utrecht op 30 maart 1983 met Laura Cobb, geboren te Sarasota, Florida (USA) op 12 februari 1957, dochter van George Cobb en Patricia Woods.

Laura is als biologe afgestudeerd aan het Smith College, Northampton, Massachusetts, USA.
Laura en Henk hebben elkaar leren kennen toen Laura in het kader van een uitwisselingsprogramma aan de Universiteit van Utrecht studeerde. Zij wonen met hun gezin in Culemborg (1998).

Uit dit huwelijk:

XI-ci : Adrianus Henricus Gerardus "Jos" den Braber, geboren te Etten Leur op 8 april 1953, zoon van Cornelis Wilhelmus "Kees" den Braber (X-au) en Catharina Dingena "Toos" Aarts.

Jos is na zijn dienstplicht afgestudeerd als bouwkundig ingenieur an de HTS in Tilburg. Hij is als bouwkundig schade-expert/taxateur werkzaam in Breda (1998).
In zijn vrije tijd is Jos actief als speler en tekstschrijver bij de Bredase Revue.

Hij is getrouwd te Breda op 24 februari 1978 met Cornelia Maria "Connie" Kats, geboren te Breda op 16 april 1955, dochter van Cornelis Kats en Cornelia van de Corput.

Connie was vroeger baliemedewerkster bij de ABN-AMRO in Breda. Zij is in haar vrije tijd lid van het vrouwencabaret 'Onvermeidelijk' in Etten.
Jos en Connie wonen met hun twee kinderen in Etten-Leur.

Uit dit huwelijk:

XI-cj : Johanna Elisabeth Maria "Anita" den Braber, geboren te Breda op 3 september 1961, dochter van Cornelis Wilhelmus "Kees" den Braber (X-au) en Catharina Dingena "Toos" Aarts.

Anita is lerares en is begonnen als kleuterleidster aan de Doornbosschool te Breda die later na een fusie omgedoopt werd tot basisschool De Liniedoorn in Breda, waar Anita 20 jaar werkzaam is geweest. Inmiddels is zij werkzaam aan de basisschool Helder Camara te Teteringen. Zij behaalde op 12 juni 1981 haar onderwijsakte. Anita is in 1995 aan een goedaardige hersentumor geopereerd.

Zij is getrouwd te Breda op 25 juni 1988 met drs. Marinus Theodorus Arthur "René" Elshout, geboren te Breda op 4 mei 1957, zoon van Antonius Franciscus Elshout en Gerarda Josepha Vertogen.

René studeerde op 30 januari 1984 cum laude af aan de Universiteit van Utrecht in de Duitse taal- en letterkunde. Hij was sinds 1984 leraar Duits aan het Augustinianum te Eindhoven, het Florijncollege te Breda, en aan De Nassau in Breda. Daarnaast volgde René een HBO-studie Diagnostische Handanalyse aan de Academie Antropodynamica, geeft nu consulten en oriëntatiecursussen en lezingen over dit onderwerp.

René dirigeerde het jeugd en jongerenkoor van de Sacramentskerk te Breda in de jaren '70 en later het Juniorenkoor Mariaparochie Breda (JMB). Hij was componist/arrangeur bij BUMRA/STEMRA en maakte met het JMB de lp "Let The Sunshine", die in januari 1983 werd uitgebracht. René en Anita hebben elkaar ontmoet toen René in 1983 als dirigent in de nachtmis het koor Exodus dirigeerde. Anita zong als alt in het koor. En zo is het gekomen.... René en Anita wonen in Breda.

Uit dit huwelijk:

XI-ck : Wilhelmus Josephina "Wil" den Braber, geboren te Geleen (Li) op 29 oktober 1960, zoon van Martinus Gerardus "Theo" den Braber (X-l) en Martina Maria Henrica "Martha" Grosveld

Evenals zijn broer John en zuster Nelly is Wil na de scheiding van zijn ouders met zijn moeder meegegaan.

Wil trouwt in 1990 (en gescheiden in 1994) met Therezia "Rezy" Mols.

Rezy had drie kinderen uit een eerder huwelijk. Uit het huwelijk van Wil en Rezy zijn geen kinderen.

 

XII-a : Johannes Bernardus Antonius "John" den Braber, geboren te Oudenbosch op 3 september 1969, gedoopt aldaar op 5 oktober 1969 (RK), zoon van Johannes Bernardus Antonius "Jan" den Braber (XI-b) en Johanna Maria Antonia "Jeanne" Reuvers.

John is vrachtwagenchauffeur.

Hij is getrouwd op 26 maart 1999 met Gerdina Elizabeth "Geralda" Vermeulen, geboren te Klundert op 12 mei 1970, dochter van Joost Johannes Vermeulen en Cornelia Verhoeven.

Geralda is verkoopster bij Herbers Juweliers Opticiens in Oudenbosch.

Uit dit huwelijk:

XII-b : Adrianus Bernardus Johannes Antonius Andreas "Arben" den Braber, geboren te Oudenbosch op 16 maart 1969, gedoopt aldaar op 7 april 1969 (RK), zoon van Bernardus Antonius "Bernard" den Braber (XI-c) en Catharina Wilhelmina "Toos" Siemons.

drs., Arben is op 26 augustus 1994 afgestudeerd aan de Universiteit in Utrecht, faculteit Letteren, studierichting Geschiedenis, specialisatie Politieke Geschiedenis. Daarnaast behaalde hij zijn propedeuse Recht op 22 augustus 1989. Van eind 1994 tot begin 1996 verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek in Keulen en Bonn (Duitsland). Hij is op 12 juni 1996 naar Griekenland geëmigreerd, waar hij een jaar later trouwde. Arben heeft sinds 1996 de leiding van de afdeling document control van het bouwconsortium Hochtief NAIA (New Athens International Airport), dat in opdracht van de Griekse regering bij Spata een nieuw vliegveld voor Athene bouwt. Daarnaast is hij vertaler Nieuw Grieks-Nederlands en privé leraar Duits.

Hij is getrouwd te Glyfada (Griekenland) op 21 juni 1997 met Christina Alexandri, geboren te Limassol (Cyprus) op 1 februari 1972, dochter van Nicolaus "Nikos" Alexandris en Eleni Pantazi.

Christina is lerares Duits. Zij is afgestudeerd in Duitse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Athene.
Arben en Christina, die elkaar in Keulen hebben leren kennen, wonen in Glyfada, een zuidelijke voorstad van Athene.

Uit dit huwelijk:

XII-c : Wilhelmus Bernardus Maria "Will" den Braber, geboren te Oudenbosch op 16 september 1955, gedoopt aldaar (RK), zoon van Cornelis Michaël "Kees" den Braber (XI-d) en Josepha Antonia Maria "Fien" van den Broek.

Will is bouwvakker.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 3 november 1978 (1) met (en gescheiden te Roosendaal op 16 april 1988 van) Johanna Dymphna Jacoba Petronella "José" van Ostayen, geboren te Roosendaal op 4 mei 1959, dochter van Jacobus Marinus van Ostayen en Petronella van Loon.

José was kapster.
(Zij woont nu samen met Thomas van Wanrooy, geboren te Breda op 23 augustus 1945.)

Uit dit huwelijk:

Hij woont nu samen (2) met Annemiek Vos, verpleegkundige, geboren te Roosendaal op 26 juli 1955.


XII-d : Josephina Johanna Maria "José" den Braber, geboren te Roosendaal op 6 maart 1957, gedoopt te Oudenbosch (RK), dochter van Cornelis Michaël "Kees" den Braber (XI-d) en Josepha Antonia Maria "Fien" van den Broek.

José was vroeger produktie-medewerkster in een borstel- en breifabriek. Tegenwoordig is zij postbeambte.

Zij is getrouwd te Roosendaal op 16 december 1977 met Franciscus Petrus Johannes "Frans" Belleter, geboren te Roosendaal op 2 december 1953, zoon van Karel Belleter en Anna Lodewijkx.


Frans en José wonen in Nispen.

Uit dit huwelijk:

XII-e : Bernardus Adrianus Maria "Ben" den Braber, geboren te Roosendaal op 22 maart 1966, zoon van Cornelis Michaël "Kees" den Braber (XI-d) en Josepha Antonia Maria "Fien" van den Broek.

Net als zijn vader is Benny isolatie-plaatwerker.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 juni 1994 met Anja Francisca "Anja" Aanraad, geboren te Wouw op 11 september 1970, dochter van Antonius Christiaan Jacoba Aanraad en Julia Francisca Matthijssen.


Benny en Anja wonen in Roosendaal.

Uit dit huwelijk:

XII-f : Maria Adriana Elisabeth Joanna "Marion" den Braber, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 december 1964, dochter van Cornelis Petrus Bernardus "Kees" den Braber (XI-o) en Elisabeth Adriana Cornelia Maria "Liza" van Dorst.

Marion was winkelbediende. Tegenwoordig werkt zij als uitzendkracht.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 16 november 1984 met (en gescheiden in december 1996 van) Franciscus Quirinus Jacobus "Frans" van Kuyk, geboren te Oudenbosch op 26 februari 1962, zoon van Adrianus Hendricus van Kuyk en Anna Jacoba Tak.

Frans is magazijnbediende. Tevens is hij een internationaal bekende biljarter.
Marion woont met haar twee kinderen in Sint-willebrord.

Uit dit huwelijk:

XII-g : Petrus Adrianus Cornelis Antonius "Peter" den Braber, geboren te Oudenbosch op 30 augustus 1967, gedoopt aldaar op 10 september 1967 (RK), zoon van Cornelis Petrus Bernardus "Kees" den Braber (XI-o) en Elisabeth Adriana Cornelia Maria "Liza" van Dorst.

Peter is stucadoor.

Hij is getrouwd te Bosschenhoofd (gem. Hoeven) op 23 augustus 1996 met Jacoba Adriana Maria "Jessica" Quirijnen, geboren te Bosschenhoofd (gem. Hoeven) op 26 februari 1973, dochter van Jacobus Adrianus Catharina "Jac" Quirijnen en Petronella Helena Louisa "Nelly" Doomen.

Jessica is kapster.
Peter en Jessica wonen in Bosschenhoofd.

Uit dit huwelijk:

XII-h : Petrus Adrianus Bernardus "Richard" den Braber, geboren te Roosendaal op 23 november 1973, zoon van Petrus Johannes "Peter" den Braber (XI-q) en Catharina Cornelia Maria "Rina" van den Broek.

Richard is meubelmaker.

Hij woont sinds 1995 samen met Maria Johanna Huberta "Mirella" de Rooy, geboren te Roosendaal op 14 januari 1975, dochter van Johannes de Rooy en Johanna van Peer.

Mirella is winkelbediende.

Uit deze relatie:

XII-i : Elisabeth Maria "Elma" den Braber, geboren te Utrecht op 24 oktober 1963, dochter van Antonius Cornelis "Ton" den Braber (XI-x) en Jannie Brink.

Elma is juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor te Amsterdam.

Zij is getrouwd te Utrecht op 3 mei 1990 (en gescheiden op 27 mei 2013) met Marcel Alexander "Marcel" Veltman, geboren te Houten op 9 augustus 1961, zoon van Johannes Bernardus Franciscus "Ben" Veltman en Wilhelmina Theodora Adriana "Will" van de Ven.

Marcel is opzichter bij Woonstichting SSW in Bilthoven; daarvoor was hij medewerker bij aannemersbedrijf De Jong in Bilthoven en ambulant bakker bij fa. Groenwoudt.
(Hij is eerder getrouwd in juni 1985 met (en gescheiden van) Anja van Soest.)

Uit dit huwelijk:


XII-k : Adrianus Cornelis "Antoine" den Braber, geboren te Sint Willebrord (gem. Rucphen) op 20 maart 1967, zoon van Jacobus Petrus "Sjaak" den Braber (XI-aq) en Johanna "Jo" Luykx.

Antoine is stratenmaker.

Hij is getrouwd te Sint Willebrord op 27 oktober 1989 (1) met (en gescheiden in december 1993 van) Kitty Konings.

Uit dit huwelijk:

Hij woont nu samen (2) met Petra Baum, afkomstig uit Etten Leur.


XII-l : Dymphna "Diana" den Braber, geboren te Sint Willebrord (gem. Rucphen) op 9 maart 1971, dochter van Jacobus Petrus "Sjaak" den Braber (XI-aq) en Johanna "Jo" Luykx.

Diana is productiemedewerkster.

Zij is getrouwd te Sint Willebrord (gem. Rucphen) op 11 september 1992 met Johannes Jacobus Cornelis "John" van Meel, geboren te Etten-Leur op 12 november 1968, zoon van Antonius van Meel en Henrica van Peer.

John is stucadoor.
John en Diana wonen in Sint-Willebrord.

Uit dit huwelijk:

XII-m : Bruno den Braber, geboren te Antwerpen (B) op 20 juli 1967, zoon van Hendricus Adrianus Johannes "Henk" den Braber (XI-bv) en Jeannine Josée Maurice "Jeannine" Claes.

Bruno is bouwvakker ("wanden- en plafondsteller")

Hij woont sinds januari 1991 samen met Raymonda Guido Anita "Anita" Leers, geboren te Merksem (B) op 2 november 1968, dochter van Virginia Ceulemans.

Anita is winkelbediende (1997).

Uit deze relatie:

XII-n : Anje den Braber, geboren te Schoten (B) op 28 september 1971, dochter van Johannes Petrus Maria "John" den Braber (XI-bw) en Paula Louisa Celina Gerarda "Paula" Kersters.

Anje is winkelbediende.

Zij is getrouwd te Merksem (B) op 16 oktober 1993 met Glenn Huibregts, geboren te Schoten (B) op 24 juli 1970, zoon van Frans Huibregts en Annie Loonen.

Glenn is bouwvakker.
Glenn en Anje zijn beide wielrenner geweest. Zij wonen met hun kinderen in Merksem bij Antwerpen.

Uit dit huwelijk:

 

XII-o : Alexander "Alex" den Braber, geboren te Cuckfield, West-Sussex (Engeland) op 4 juli 1980.

Alex studeerde wiskunde aan de universiteit 'Imperial College of Medicine and Technology' in Londen. Hij werkt thans als Investment Consultant voor grote multinationals in Londen.

Hij is getrouwd te Eastbourne (Engeland) op 4 juni 2004 met Lucy Patricia "Lucy" Hilsley, geboren op 12 mei 1980.

Uit dit huwelijk:

 

XII-p : Michael den Braber, geboren te Ekeren (B) op 2 november 1988, zoon van Patrick Petrus Johannes "Patrick" den Braber (XI-by) en Christa van Geldrop.

Hij woont samen met Sabrina Lauwers, geboren op 10 september 1994, verkoopster.

Uit deze relatie:


XII-q : Theodora Cornelia Antoinetta "Debby" den Braber, geboren te Breda op 15 januari 1980, dochter van Marinus Bernardus Cornelis Johannes "Rien" den Braber (XI-bn) en Antoinetta Maria van den Heuvel.

Debby volgde de KMBO-opleiding Facilitaire Dienstverlening; daarnaast is zij parttime verkoopster (1997).

Zij is getrouwd op 20 februari 2004 met Johannes Cornelius "John" Klep, geboren te Etten-Leur op 20 april 1974.

Uit dit huwelijk:


naar deel 1 (1e t/m 9e generatie)
 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl