Kwartierstaat den Braber, tak 16

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 14 september 2004
laatste handmatige wijziging in tak 16: 24 juni 2005

 

Deze kwartierstaat is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze kwartierstaat, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

 


-- V -- (betovergrootouders)

16 : Adrianus "Ariaan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 augustus 1854, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Heynen en Joanna Cath Sameis), overleden te Oudenbosch op 8 februari 1934 (St. Elisabeth Ziekenhuis).

Ariaan was arbeider. Hij heeft zijn dienstplicht vervuld bij de Nationale Militie van 1874 tot 1879. Daarna heeft hij als plaatsvervanger gediend te Rucphen vanaf 1880 bij het 3e regiment Infanterie te Bergen op Zoom.
Eind 1924 ging Ariaan na het overlijden van zijn vrouw bij Cornelis Rommers en Petronella Jacoba den Braber wonen. Dit is hooguit tot september 1929; Cornelis Rommers en zijn vrouw verhuisden toen naar Eindhoven. Ariaan werd toen opgenomen op de verzorgingsafdeling van het St. Elisabeth Gasthuis te Oudenbosch. Daar is Ariaan ruim vier jaar later gestorven.
Hij is getrouwd te Oudenbosch op 31 oktober 1881 met Maria "Mie" Sep, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 11 januari 1859, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Dorst en Maria v.d. Luitgaarden), overleden te Oudenbosch op 17 december 1924, dochter van Johannes Sep en Cornelia van Dorst.
Ariaan en Mie gingen na hun huwelijk op de overgang van het Kaleshoek en het Groene Woud wonen, dat in de volksmond bekend stond en staat als 'De Drie Huskes'. In de familie gaat het verhaal rond dat Ariaan en Mie twintig of zelfs nog meer kinderen gehad zouden hebben. Zo erg was het niet, maar het waren er wel vijftien, waarvan er twee binnen het jaar na hun geboorte gestorven zijn. De overige kinderen sliepen samen op een open zolder, op en onder juten dekens; de jongens links van het luik, de meisjes aan de andere kant. Al met al was het dus bij Ariaan en Mie geen vetpot, hetgeen wellicht verklaart waarom hun zoon Piet in 1919 betrapt werd bij het stelen van wat brandhout bij een bejaarde boer in het Oudland. Deze armoede is mogelijk ook aanleiding geweest voor een aantal van Ariaan's kinderen West-Brabant definitief verlaten hebben. Jan en Mie trokken naar Limburg, Piëta en Anna naar Eindhoven en Toon - na een korte tussenstop in Limburg - naar Leiden. Samen met hun broers en zusters, die in Oudenbosch en omgeving bleven wonen, brachten zij 92 kleinkinderen voort.
-- VI -- (oudouders)

32 : Johannes "Jan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 7 februari 1823, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Bakker en Cornelius Smijers), overleden te Oudenbosch op 13 oktober 1905.

Jan is arbeider en dagloner geweest. Hij is in 1842 vrijgesteld van de Nationale Militie uit hoofde van 5 jarige broederdienst (Oudenbosch).
Jan was arbeider en dagloner. In 1842 werd hij vrijgesteld van de Nationale Militie uit hoofde van 5-jarige broederdienst door zijn broer Cornelis.
Jan verbleef de laatste jaren van zijn leven als bestedeling in het St. Elisabeth Gasthuis.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 17 juli 1853 met

33 : Jacoba Heynen, geboren te Oudenbosch op 22 maart 1826 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Heynen en Joanna Lauwen), overleden te Oudenbosch op 13 november 1897.

Jacoba was arbeidster.

Begin 1859 verhuisden Jan, zijn hoogzwangere vrouw Jacoba en hun oudste zoon Ariaan naar Bosschenhoofd. Daar schonk Jacoba het leven aan een meisje, dat doofstom ter wereld kwam, en twee jaar later aan een tweeling, die beiden als peuter overleden. In de zomer van 1863 keerde het gezin terug naar Oudenbosch, waar zij zich in het Groene Woud vestigden. Een aantal van hun kinderen en kleinkinderen zouden daar later ook gaan wonen. Dat gold niet voor hun zoon Toon. Hij is de eerste van dit geslacht die West-Brabant verliet om zijn geluk elders te zoeken. Daarom gingen zijn ouders in 1890 naar notaris Beausar om Toon schriftelijk toestemming te geven voor zijn huwelijk met Jannigjen Wiessenberg in het 'verre' Zutphen (Gld). Overigens is de naam van hun aanstaande schoondochter in deze akte verkeerd: Jannigjen Wiessenberg was Toon's schoonmoeder. Zijn vrouw luisterde naar de naam Jannigjen Roelofs.
Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Zutphen (Gld) op 17 oktober 1890 met Jannigjen Roelofs, dienstbode, geboren te Hattem (Ge) op 14 september 1869, overleden rond 1906 (wrs. 1-9-1909 Zwolle), dochter van Derk Roelofs en Jannigjen Wiessenberg.

Hij is getrouwd te Hoeven op 1 juni 1891 met Willemyna "Mijntje" Schouw, arbeidster, geboren te Hoeven op 10 februari 1866, overleden te Oudenbosch op 28 maart 1951 (St. Elisabeth Gasthuis), dochter van Hendrik Schouw en Adriana Suykerbuyk.-- VII -- (oudgrootouders)

64 : Adriaan den Braber, geboren te Oudenbosch op 19 maart 1779, gedoopt aldaar op 19 maart 1779 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman van Sundert en Adriana van Loock), overleden te Oudenbosch op 5 februari 1836.

Adriaan was arbeider en werkman.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 21 augustus 1811, getrouwd aldaar op 21 augustus 1811 voor de kerk (RK) met

65 : Johanna Catharina Sameys, geboren te Zierikzee (Ze) op 15 januari 1784, gedoopt aldaar op 15 januari 1784 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Pejob en Johanna Luyck), overleden te Oudenbosch op 7 december 1861.

Johanna was bij haar huwelijk dienstbode en later arbeidster en werkvrouw. Haar naam werd op vele manieren geschreven: Sameys, Samaes, Smeys, Smijs, Sammeys, etc.
(Zij had een buitenechtelijke relatie met Petrus Kokken, gedoopt te Halsteren op 26 augustus 1786, zoon van Michael Kokken en Catharina Melssen.)

Adriaan en Johanna woonden aan het Moleneind (d.i. de huidige Molenstraat). Hun jongste dochter Anna, die tien jaar oud was toen haar vader stierf, bleef na haar huwelijk in 1849 in het ouderlijk huurhuisje wonen. Haar moeder Johanna bleef ook daar wonen tot haar dood eind 1861.
Uit dit huwelijk:

66 : Petrus Heynen, arbeider en werkman, geboren te Oudenbosch op 18 september 1794, gedoopt aldaar op 18 september 1794 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Beirends en Willemyna Beirends), overleden te Oudenbosch op 20 maart 1844.

Pieter is tweemaal gehuwd geweest; bij beide huwelijken is in de huwelijkse bijlagen een bewijs tot voldoening aan de Nationale Militie bijgevoegd. Opmerkelijk is dat de signalementen op diverse plaatsen van elkaar verschillen. signalement 1820: lengte 1,712, rond aangezigt, rond voorhoofd, bruine ogen, gewone neus en mond, ronde kin, zwart haar en wenkbrauwen, geen merkbare kentekenen.
signalement 1825: lengte 1,70, lang aangezigt, plat voorhoofd, bruine ogen, gewone neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare kentekenen.
(Hij is eerder getrouwd te Oudenbosch op 11 januari 1821, getrouwd aldaar op 11 januari 1821 voor de kerk (RK) met Jacoba Strijkers, dienstmeid, gedoopt te Hoeven op 10 maart 1795 (RK), overleden te Oudenbosch op 24 januari 1822, dochter van Adriaan Strijkers en Anna Catharina "Catharina" Verheyen (van Reijen).)

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 8 mei 1825 (2) met

67 : Maria Kalis, dienstmeid en arbeidster, gedoopt te Hoeven op 22 november 1798 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Maes en Johanna de Jong), overleden te Oudenbosch op 25 januari 1870.

Uit dit huwelijk:


-- VIII -- (oudovergrootouders)


128 : Cornelius den Braber, geboren te Etten, gedoopt te Hoeven op 6 oktober 1741 (posthumus) (RK) (doopgetuige was Joanna Koeremans i.p.v. Adrianus de Braber), overleden te Oudenbosch op 5 september 1783, begraven aldaar op 9 september 1783.

Cornelis werd 4 maanden na het overlijden van zijn vader geboren en zal daarom ook naar hem zijn vernoemd.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 29 april 1769 en getrouwd aldaar op 10 mei 1769 (NG), ondertrouwd aldaar op 29 april 1769 en getrouwd aldaar op 14 mei 1769 voor de kerk (RK) met

129 : Catharina van Sundert, geboren te Oudenbosch op 18 september 1743, gedoopt aldaar op 18 september 1743 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Jongenelen, Catharina Smaut i.p.v. Johanna van Dun), overleden te Oudenbosch op 18 januari 1822.

Bij het overlijden werd als leeftijd 85 jaar vermeld terwijl zij 78 jaar was; tevens werd als moeder Catharina Jongenelen genoemd.

Cornelis woonde volgende de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch met zijn gezin aan de noordzijde van het dorp. Op tweede Kerstdag van 1769 werd Joanna samen met haar tweelingbroer Cornelis in allerijl door de pastoor gedoopt, omdat ze te vroeg geboren waren. Ze hebben beiden niet lang geleefd, aangezien zij niet meer vermeld worden in de hoofdgeldlijst van 1770. In oktober 1770 werd weer een tweeling geboren, waaronder ook een Joanna. Haar tweelingbroertje kwam kort na middernacht ter wereld; in het doopboek is vermeld dat hij, na door de vroedvrouw gedoopt te zijn, terstond overleden is. Ook Joanna zal ook niet langgeleefd hebben, want van haar is niets meer vernomen. In de jaren daarop worden nog vier kinderen geboren: drie jongens en één meisje. Over het lot van deze dochter Maria is niets bekend, maar ze leefde nog wel in 1779.
Uit dit huwelijk:

130 : Johannes Baptist Samaas, vermist sedert 1793.

Bij het huwelijk van zijn dochter Johanna Catharina in 1811 wordt gemeld dat van Jean Baptist Samaas, vertrokken van bovengenoemde plaats (Zierikzee) sedert 18 jaren en geen informatie heeft kunnen verkrijgen van leven of dood.

Hij had een buitenechtelijke relatie met

131 : Anna Catharina de Weever, afkomstig uit Lier (Lirano), gedoopt te Lier (B) op 26 november 1762 (doopgetuigen waren Gummarus Verstappen en Catharina Bellekens), overleden te Bergen op Zoom op 10 januari 1833.

In 1790 werd te Halsteren een zoon Joannes gedoopt welke als onwettig genoteerd werd. Als vader werd vermeld Joannes Baptista Smeijs, haar echtgenoot waar ze al eerder twee kinderen van had. De reden van de onwettigheid wordt niet vermeld. Mogelijk was haar man toen al vertrokken en is hij pas sedert 1793 als vermist opgegeven. Bij de doop van Joannes werd tevens vermeld dat ze afkomstig van uit Lirano (=Lier?).
(Zij had later een relatie met Adrianus de Bruyn, afkomstig uit Bergen op Zoom (RK).)

Hun drie kinderen zijn als onwettige kinderen gedoopt. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze dan ook nimmer getrouwd.
Uit deze relatie:

132 : Franciscus Gerhardus Heynen, arbeider, geboren te Olef-Drimbergen (D), overleden na 1820.

Hij is afkomstig van Olef-Drimborn (Pruisen) [of Oelof in Grimbergen]. Bij de huwelijken van zijn zoon Petrus Heynen in 1821 en 1825 wordt gemeld dat zijn verblijfplaats en overlijden onbekend is.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 augustus 1790 en getrouwd aldaar op 22 augustus 1790 (NG), getrouwd aldaar op 22 augustus 1790 voor de kerk (RK) met

133 : Johanna Beerens, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 16 september 1761, gedoopt aldaar op 16 september 1761 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus van Gastel en Elisabetha Coetsmans), overleden te Oudenbosch op 29 december 1834.

Bij haar overlijden wordt zij weduwe van Jacobus Franciskus Heynen genoemd.

Uit dit huwelijk:

134 : Gerardus "Geerd" Kalis, arbeider, geboren te Oudenbosch op 27 mei 1755, gedoopt aldaar op 27 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Marynis van Wortel en Margo Calis), overleden te Hoeven op 5 december 1814.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 21 april 1792 en getrouwd te Gastel (NB) op 6 mei 1792 (NG), getrouwd te Oudenbosch op 6 mei 1792 voor de kerk (RK) met

135 : Johanna Engel Lauwen, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 24 juli 1768, gedoopt aldaar op 24 juli 1768 (RK) (doopgetuigen waren Guilelmus Lauwe en Maria Rijvers), overleden te Hoeven op 19 februari 1831.

akte van indemniteit Hoeven 18-7-1792
Uit dit huwelijk:


-- IX -- (oudbetovergrootouders)


256 : Cornelius Adriaensen den Braber ook genaamd de Backer, gedoopt te Oudenbosch op 2 april 1697 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Peeters van Etten en Cornelia Jacobs van Etten), overleden te Hoeven op 1 juni 1741.

Cornelis stierf vier maanden voor de geboorte van zijn negende kind, een zoon die naar hem vernoemd werd en ons aller stamvader is geworden.

Hij is in ondertrouw gegaan te Gastel (en ook te Dinteloord) op 9 mei 1722 en getrouwd te Gastel (en ook op 24-5-1722 te Dinteloord) op 25 mei 1722 (NG), ondertrouwd te Oud Gastel op 9 mei 1722 en getrouwd aldaar op 25 mei 1722 voor de kerk (RK) met

257 : Maria Jacobse van Braght, gedoopt te Gastel (NB) op 22 september 1697 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Tollenaers en Joanna Aerts), overleden te Hoeven op 15 oktober 1747.

Maria is vlak voor haar oudste zoon eind 1747 gestorven. Vermoedelijk zijn zij beiden gestorven aan de pest, die in de jaren 1747-1749 veel slachtoffers rondom Oudenbosch maakte onder de bevolking en het vee.

Ten tijde van zijn huwelijk woonde Cornelis al in Oud Gastel. De afkondigingen vonden zowel plaats in Gastel als Dinteloord. Cornelis wordt bij de doop van kinderen in 1723 en 1726 'Cornelis de Brauwer' genoemd. Bij de dopen in 1728 en 1731 wordt hij 'Cornelis de Bakker' genoemd. Dit laatste kan er op duiden dat hij bakker of bakkersknecht is geweest. In 1735 verhuisde het gezin van Gastel naar het gebied tussen Hoeven en Etten, want bij de doop van de laatste kinderen te Hoeven staat vermeld 'parentes habitant sub Etten'.
Uit dit huwelijk:

258 : Cornelis Jansen van Sundert, gedoopt te Sprundel op 4 september 1700 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Marini van Steen en Jacoba Jacobi Crijns), overleden te Oudenbosch op 20 oktober 1746, begraven aldaar op 24 oktober 1746.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 30 maart 1726 en getrouwd aldaar op 14 april 1726 (NG), ondertrouwd aldaar op 30 maart 1726 en getrouwd aldaar op 17 april 1726 voor de kerk (RK) met

259 : Johanna Cornelissen Jongeneelen, geboren te Oudenbosch tussen 1703 en 1705 (RK), overleden aldaar op 18 september 1752, begraven aldaar op 20 september 1752.

Mogelijk is Joanna te Rucphen gedoopt op 6 september 1706 uit ouders Joanna Cornelisse Jongenelen en Elisabetha Jansen de Brouwers.

Uit dit huwelijk:

262 : Gummarus de Wever, gedoopt te Wiekevorst (B) op 9 november 1727.

Hij was gehuwd met

263 : Anna Verstappen, gedoopt te Berlaar (B) op 11 juni 1733 (doopgetuigen waren Joannes Reymenants en Anna op de Beeck).

Uit dit huwelijk:

266 : Franciskus Beerens ook genaamd Bernaards, geboren te Mook (Li) rond 1715, overleden te Oudenbosch op 9 juli 1782, begraven aldaar op 12 juli 1782.

hij werd vermeld als gewezen soldaat in 1752. Bij zijn RK-huwelijk wordt hij viduus (weduwnaar) genoemd; het NG-huwelijk echter vermeldt hem als jongeman.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 18 april 1772 en getrouwd aldaar op 3 mei 1772 (ng+), ondertrouwd aldaar op 18 april 1772 en getrouwd aldaar op 3 mei 1772 voor de kerk (RK) met Francoisa "Soost" Talboom, geboren te Hoeven rond 1724 (of ex Etten), overleden te Oudenbosch op 28 oktober 1784, begraven aldaar op 30 oktober 1784. (Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 april 1784 en getrouwd aldaar op 2 mei 1784 (ng+), getrouwd aldaar op 2 mei 1784 voor de kerk (RK) met Antony van de Waater, geboren te Oudenbosch. (Hij was weduwnaar van Johanna Vermijs, overleden voor 1784. Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 15 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 30 oktober 1785 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Pieternel Roks (Roecks), geboren te Oud Gastel. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 13 november 1762 en getrouwd aldaar op 28 november 1762 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Johannes "Jan" van de Wijngaart (Weigert), geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 3 juni 1725 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1779, begraven aldaar op 19 januari 1779, zoon van Laurentius "Laureys" van de Wijngaert (Wijgers) en Henrica "Hendrijn" Cornelissen Bedaf (van Bodaff).))))

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 oktober 1752 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1752 (NG), ondertrouwd aldaar op 15 oktober 1752 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1752 voor de kerk (RK) (1) met

267 : Antonetta van Gastel, gedoopt te Oudenbosch op 23 september 1722 (RK) (doopgetuigen waren Mariani Joannes Adriaens de Groen, Antonia Auden en Margaretha Adriaensen de Groen), overleden te Oudenbosch op 2 mei 1771, begraven aldaar op 6 mei 1771.

Uit dit huwelijk:

268 : Christianus Rommen Calis, (ook wel Sebastianus genoemd), gedoopt te Oudenbosch op 4 september 1711 (RK) (doopgetuigen waren Balthasar Bos en Margareta Harmans), overleden te Oudenbosch op 19 augustus 1763, begraven aldaar op 22 augustus 1763.

Hij wordt ook enkele keren Sebastiaan genoemd (1e huwelijk en bij de geboorte van 2 kinderen). Bij de doop, zijn derde kind, 2e huwelijk en overlijden wordt hij Christiaan genoemd.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 5 mei 1753 en getrouwd aldaar op 20 mei 1753 (NG) met

269 : Maria Geertsen Mommers, gedoopt te Gastel op 17 december 1715 (RK) (doopgetuigen waren Marinis Mommers en Anna Pietersen), overleden te Oudenbosch op 16 januari 1791.

Bij haar tweede huwelijk staat abuisievelijk vermeld dat ze geboren is onder de Hoeven.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 mei 1764 en getrouwd aldaar op 3 juni 1764 (NG), ondertrouwd aldaar op 19 mei 1764 en getrouwd aldaar op 3 juni 1764 voor de kerk (RK) met Jan Petersen van Aart, geboren te Hoeven (wrs. ca.1728), overleden na 1791 (wrs. 28-4-1798 Oudenbosch, 69jr).)

Uit dit huwelijk:

270 : Marynus Engelauwen ook genaamd Engelen, geboren te Sprundel, gedoopt te Rucphen-Etten op 10 mei 1734 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Marynisse Lauwen en Maria Arnoudts Linders), overleden te Oudenbosch op 3 november 1779, begraven aldaar op 6 november 1779.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 13 april 1765 en getrouwd aldaar op 28 april 1765 (NG), ondertrouwd aldaar op 13 april 1765 en getrouwd aldaar op 28 april 1765 voor de kerk (RK) met

271 : Dymphna Rijvers, gedoopt te Hoeven op 25 januari 1735 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Moerkens, Maria Moerkens i.p.v. Adriana Linderse Bont), overleden te Oudenbosch op 1 mei 1777, begraven aldaar op 3 mei 1777.

Uit dit huwelijk:


-- X -- (stamouders)


512 : Adrianus Peeterssen Braber(s), geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 30 november 1663 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Joosten i.p.v. Theodori van Berckel, Cornelia Adriaensen i.p.v. Zoeta Cornelissen), overleden te Hoeven op 28 april 1701.

Op 30 november 1663 werd te Oudenbosch gedoopt Adriaen Peetersz Brauers als wettige zoon van Petrus Brauers en Elysabetha Cornelissen. Gelet op het feit dat ook zijn oudste zoon bij zijn geboorte ook Brauwer genoemd werd en er geen andere dopen in deze tijd zijn van een Adriaen, zoon van een Petrus, is dit vermoedelijk de juiste doopakte. Enige voorbehoud blijft wel op zijn plaats. Ten tijde van de volkstelling van 1688 woonde Adriaen niet in Oudenbosch. Waarschijnlijk woonde en werkte hij toen elders. Op 24 februari 1690 pachtte hij van Jan Anthony van Stembor 2 gemet land in het Oudland voor vijf jaren 'waervan 't eerste inganck neme sal Ste Meertens' (=11 november 1690). De pachtsom was niet gering: achttien gulden per jaar, ongeveer een half jaarloon van een modale arbeider in die tijd. Hij wordt vermeld als Adriaen Peeterssen Braber met vrouw in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch tussen 1693 en 1700, wonende in 't Oudland. In september 1697 wordt hij vermeld als 32 jaar oud. Er woonde toen ook een veertien-jarige knecht in huis, die Henderick heette. Adriaen is vlak na de eeuwwisseling naar Hoeven verhuisd, waar hij op 37-jarige leeftijd op 28 april 1701 overleed, drie maanden voor de geboorte van zijn jongste zoon, die naar zijn overleden vader Adrianus werd genoemd.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 3 januari 1693 en getrouwd aldaar (NG) met

513 : Sophia Cornelissen "Soetje" Smout(s), geboren te Rucphen rond 1667 [n.a.] (RK), overleden te Oudenbosch op 31 januari 1740, begraven aldaar op 3 februari 1740.

Soetje kwam oorspronkelijk uit Rucphen, maar woonde ten tijde van haar huwelijk in Hoeven. In 1697 werd ze vermeld te Oudenbosch, 31 jaar oud.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 9 december 1701 en getrouwd aldaar op 8 januari 1702 (NG), ondertrouwd aldaar op 9 december 1701 voor de kerk (RK) met Joannes Christiaenssen van der Heyden, geboren te Hoeven, begraven aldaar op 5 november 1731, zoon van N.N..)

Uit dit huwelijk:

514 : Jacobus Adriaansen van Bracht, geboren te Steenbergen (NB) rond 1664 [n.a.], begraven te Gastel (NB) op 10 september 1700.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 12 september 1686 en getrouwd te Gastel (NB) op 6 oktober 1686 (NG), ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 12 september 1686 en getrouwd aldaar op 6 oktober 1686 voor de kerk (RK) met

515 : Elisabetha Adriaansen "Leysbet" Tollenaers, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 27 augustus 1666 (RK), overleden na 1703.

Er is een Adriaen Cornelissen Toleners met Mayken Wouters van Beeck gehuwd te Roosendaal (Sch.bnk) op 25 maart 1660. Wellicht betreft het haar ouders.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 26 mei 1703 en getrouwd aldaar op 17 juni 1703 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Piter Dingemans van Hellemond, geboren te Oud Gastel. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 12 februari 1702 en getrouwd aldaar op 5 maart 1702 (ng+) met Christina Cornelissen Wijtens, geboren te Oud Gastel, overleden voor mei 1703.))

Uit dit huwelijk:

516 : Joannes Cornelisse van Sundert, geboren te Sprundel onder den Hartogh, gedoopt te Sprundel op 19 mei 1670 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Cornelii en Christina Petri), overleden te Sprundel op 17 mei 1715, begraven aldaar (op het kerkhof).

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 4 juni 1695 en getrouwd aldaar op 19 juni 1695 (check ook Sprundel SB) (sb+), getrouwd aldaar op 19 juni 1695 voor de kerk (rk+) met

517 : Maria Martinusse Luyten, geboren te Hoeven rond 1670 (of Sprundel), overleden te Rucphen op 26 augustus 1748.

zij is doopgetuige in 1728.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Sprundel op 5 november 1718 en getrouwd aldaar op 20 november 1718 (NG), ondertrouwd aldaar op 5 oktober 1718 en getrouwd aldaar op 20 november 1718 voor de kerk (RK) met Joannes Fase Koninckx.)

Uit dit huwelijk:

518 : Cornelis Jaspers Jongeneelen, geboren te Rucphen rond 1681 (RK), overleden te Oudenbosch op 27 januari 1720 (bij de molen).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 13 augustus 1701 en getrouwd aldaar op 20 september 1701 (NG) met

519 : Adriana Aerts van den Bosch ook genaamd Adriana van Oosterhout, afkomstig uit Gastel, overleden te Oudenbosch op 21 maart 1743 (aan de meulen), begraven aldaar op 23 maart 1743.

Uit dit huwelijk:

524 : Paulus de Wever, afkomstig uit Berlaar (B), gedoopt aldaar op 19 februari 1688.

Hij was gehuwd met

525 : Maria van den Brande.

Uit dit huwelijk:

526 : Andreas Verstappen.

Hij was gehuwd met

527 : Maria van Leemputten.

Uit dit huwelijk:

534 : Henricus van Gastel, gedoopt te Oudenbosch op 20 december 1695 (RK), overleden aldaar op 24 april 1729.

Bij het overlijden van Henricus van Gastel op 24-4-1729 staat vermeld "decanus congregationis Sti Sebastiani" hetgeen betekent Dekenen van het Gilde St. Sebastiaan. Henricus was tevens koning van het Gilde in 1726.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 mei 1717 (NG) met

535 : Joanna Adriaenssen de Groen ook genaamd van den Brant, gedoopt te Oudenbosch op 26 oktober 1695 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Huybrechts van den Brant en Barbara Thyri), overleden te Oudenbosch op 10 oktober 1747, begraven aldaar op 12 oktober 1747.

zij is gedoopt als Joanna van den Brant
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 31 december 1729 en getrouwd aldaar op 15 januari 1730 (NG), ondertrouwd aldaar op 31 december 1729 en getrouwd aldaar op 15 januari 1730 voor de kerk (RK) met Cornelis de Greef, geboren te Boxtel (NB), overleden te Oudenbosch op 14 januari 1748, begraven aldaar op 17 januari 1748.)

Uit dit huwelijk:

536 : Rumoldus "Rommen" Christiaenssen Cales, gedoopt te Oudenbosch op 19 mei 1686 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Wouters Raeymakers en Elisabeth Rommens), overleden te Oudenbosch op 7 juni 1720.

woonde in de Kapelstraat

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 11 mei 1709 en getrouwd te Rucphen op 9 juni 1709 (akte ON Gastel 30-5-1709) (NG) met

537 : Elisabetha (Agatha) Andriessen Francken, gedoopt te Oudenbosch op 8 februari 1682 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Francen en Dympna Pieters van der Heyden), overleden te Oudenbosch-Capelstraat op 18 maart 1751, begraven te Oudenbosch op 20 maart 1751.

doopgetuige in 1749
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 maart 1721 en getrouwd aldaar op 14 april 1721 (NG) met Gerardus Josephus "Geert" Jansen Eemans, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 19 maart 1690 (RK), overleden aldaar op 24 juni 1753, begraven aldaar op 26 juni 1753, zoon van Johannes Passchiers "Jan" Eemans en Dymphna Gerarts van Aken.)

Uit dit huwelijk:

538 : Gerardus Marynisse Mommers, geboren te Hoeven rond 1680, begraven aldaar op 29 november 1753.

Mogelijk overleden te Hoeven op 29-11-1753.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel op 9 februari 1715 (NG), ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 9 februari 1715 en getrouwd aldaar op 26 februari 1715 voor de kerk (RK) met

539 : Helena Anthonisse Coevoets, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 15 mei 1693 (RK) (doopgetuigen waren Matthias van Hulten, Anna Petri i.p.v. Dympna Adriani Marres), begraven te Hoeven op 25 augustus 1740.

Uit dit huwelijk:

540 : Engelbertus Marynisse Lauwen, gedoopt te Sprundel op 25 april 1690 (of 25-4-1691) (RK).

Hij is getrouwd te Rucphen, Sprundel op 28 februari 1722 (NH), getrouwd te Sprundel (NB) op 15 maart 1722 voor de kerk (RK) met

541 : Magdalena Arnoudts Leenderts, geboren te Groot Zundert (NB) op 8 april 1700, overleden te Sprundel op 24 juli 1739.

Uit dit huwelijk:

542 : Hubertus Marynisse Rijvers, gedoopt te Hoeven op 4 juni 1686 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Dirck Rijvers en Adriana Janssen Eemans), overleden te Hoeven op 21 oktober 1740.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 1 september 1725 en getrouwd aldaar op 30 september 1725 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met

543 : Joanna Leendertse "Jenneke" de Bont, gedoopt te Oudenbosch op 12 maart 1702 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Geerden van Mol en Dympna Hendrickx), overleden te Hoeven op 27 april 1771.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 28 oktober 1741 en getrouwd aldaar op 19 november 1741 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Marijnis Phase (Vaase), geboren te Hoeven rond 1716, overleden aldaar op 19 december 1791.)

Uit dit huwelijk:


-- XI -- (stamgrootouders)


1024 : Petrus Adriaenssen den Braber, gedoopt te Etten op 21 juli 1624 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Jansz en Lucia Peetersdr), overleden na maart 1688 (mogelijk voorjaar 1688).

RA Oudenbosch april 1659: Peeter Adriaenssen Braber, ingesetene alhier in de Cappelstraet, betreft verkoop van rijsch (=rijshout) voor 64 karolusguldens aan schipper Marinus Ruyghaver.
RA Oudenbosch 25-7-1659: Peeter Adriaenssen Braber, ingesetene alhier, betreft verkoop van huis en erf in de Cappelstraet voor 300 gulden aan Cornelis Matthijssen Verbraeck.
Hij staat vermeld als Peeter Adriaensen (den) Braber in de Hoofdgeldlijsten van Oudenbosch tussen 1653 en 1686, wonende in het Oudland. Vanaf 1672 wordt hij alleen vermeld en van 1682 t/m 1686 inwonend als schoonvader bij Jan Willemen en vrouw te Oudenbosch in het Oudland. In 1684 schenkt hij 1 Karolusgulden aan de bouw van de 1e schuurkerk.

Vermeldingen in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch:
Dp = 't Dorp, Ou=Oudland, Bd=Bosschendijck en Cappelstraet
1653 Ou - Peeter Adriaenssen Braber met sijn vrouw
1654 Bd - Peeter Adriaenssen met sijn vrouw ende meijsen
1655 Bd - Peeter Adriaenssen Braber et sijn vrouw ende meijsen
met eenen thuysligger
1657 Bd - Pr. Adriaenssen Brabander met sijn vrouw
1658 Bd - Peeter Adriaenssen Braber met sijn vrouw en meijssen
1659 Bd - Peeter Adriaenssen met sijn vrouw en meijsen
1660 Bd - Peeter Adriaenssen Braber met de vrouw
1661 -
1662 Dp - Peeter den Braber met de vrouw
1663 Ou - Pr. Adriaensen Braber met sijn vrouw
1664 -
1665 Ou - Pr. den Braber met sijn vrou
1666 -
1667 -
1668? Ou - Peeter Adriaens van Bodaff thuyslegger ??
1669 Ou - Peeter Adriaenssen en vrouw
1670 Ou - Peeter Adriaenssen Braber en vrouw
1672 Ou - Peeter den Braber
1673 Ou - Pr. den Braber (en vrouw doorgehaald)
1674 Ou - Peeter den Braber
1675 Ou - Peer den Braber
1676 Ou - Peeter den Braber
1677 Ou - Pr. den Braber met dochter
1678 Ou - Peeter den Braber
1679 Ou - Peeter den Braber
1680 Ou - Peeter den Braber
1681 -
1682 Ou - Braber als tuyslegger
1683 Ou - den Braber tuijslegger
1684 -
1685 Ou - Jan Willemen met sijn vrouw en Peeter den Braber
1686 Ou - Jan Willemen, vrouw en schoonvader
1687 -

Hij is getrouwd voor 1653 met

1025 : Elysabetha Cornelissen, overleden rond 1670.

De vrouw van Petrus Adriaenssen Braber wordt in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch-Oudland vermeld tussen 1653 en 1670.

Het huwelijk is niet gevonden, aangezien het trouwboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk van Oudenbosch pas in 1653 startte.
Uit dit huwelijk:

1026 : Cornelis Smout, overleden na 1694.

hij is smid. Hij werd vermeld als doopgetuige in 1694.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1028 : (?) Adriaen Rolandi van Braght, gedoopt te Oud Gastel op 1 maart 1644 (RK) (doopgetuigen waren Paulus Cornelij en Soeta Adriani Ran), overleden na 1687.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1030 : Adrianus Cornelissen Tolenaer, begraven te Roosendaal op 19 september 1677.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 4 februari 1674 (NG) met Cornelia Antonissen Nouwens, afkomstig uit Hilvarenbeek (NB). (Zij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 11 december 1682 (NH) met Laurens Adriaansen Bol. (Hij was weduwnaar van Neeltjen Cornelissen, overleden voor december 1682.)))

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 6 maart 1660 en getrouwd aldaar op 25 maart 1660 (1) met

1031 : Maria Wouters ook genaamd Maeijken Wouter Nouwen en Maeijken Wouters van Beeck, overleden te Roosendaal in juni 1672.

Uit dit huwelijk:

1032 : Cornelius Francisci.

Hij is getrouwd te Sprundel op 8 mei 1668 voor de kerk (RK) met

1033 : Joanna Jacobse van Bavel.

Uit dit huwelijk:

1034 : Martinus Luyten.

Hij was gehuwd met

1035 : Petronella?.

Uit dit huwelijk:

1036 : Jasper Cornelissen Jongenelen, geboren op 11 november 1638, overleden na september 1697.

Hij was gehuwd met

1037 : Cathelijn Guilielmi, geboren rond 1638, overleden na september 1697.

Uit dit huwelijk:

1038 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1048 : Gommarus de Wever.

Hij is getrouwd op 29 augustus 1680 met

1049 : Anna Nevelsteen.

Uit dit huwelijk:

1068 : Adriaan Jansen van Gastel, mr. metselaar te Oudenbosch, afkomstig uit Leur, geboren rond 1662, overleden voor oktober 1748.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 30 oktober 1711 en getrouwd aldaar op 6 december 1711 (SB) met Helena Cornelisse van der Linden, overleden te Oudenbosch op 2 oktober 1748, begraven aldaar op 5 oktober 1748. (Zij was daarnaast gehuwd (1) met Adriaan Thomassen de Mooij, gedoopt te Oudenbosch op 17 maart 1678 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Laurentij en Elijsabetha Porten), overleden voor 1712, zoon van Thomas Meerten (Martens) en Maeyken Adriaens Vermeulen.))

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 mei 1682 (ook akte Leur) en getrouwd aldaar op 31 mei 1682 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met

1069 : Marijken Aarts Jacobs van Nuenen (Unen), afkomstig uit Oudenbosch, gedoopt aldaar op 14 februari 1661 (RK), overleden aldaar op 20 september 1708.

Uit dit huwelijk:

1070 : Adrianus Antonissen de Groen ook genaamd van den Brant, geboren te Oudenbosch rond 1658, overleden aldaar op 17 januari 1712.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 januari 1689 (NG) met

1071 : Willemyna Linders van Blerck, gedoopt te Oudenbosch op 29 september 1661 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Janssen Zegers en Willemyna Jans cuius noe Sylken Cornelissen), overleden te Oudenbosch op 1 januari 1731.

Zij wordt in 1688 vermeld als thuislegster bij het gezin van haar broer Cornelis van Blercq.

Uit dit huwelijk:

1072 : Christianus "Corstiaen" Rommens Calis, geboren te Hoeven rond 1665, overleden te Oudenbosch op 25 september 1704.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 10 november 1685 (NH), ondertrouwd aldaar op 10 november 1685 en getrouwd aldaar op 26 november 1685 voor de kerk (RK) met

1073 : Maria Pieters Raeymaekers, geboren te Hoeven in 1662 of 1663, overleden na 1709.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 juli 1709 en getrouwd aldaar op 4 augustus 1709 (NG) met Balthasar "Balten" Lowiesen Bosch, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 9 februari 1676 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus de Vries en Cornelia de Vries), overleden te Oudenbosch op 27 mei 1733, begraven aldaar op 29 mei 1733, zoon van Ludovicus Francen "Lowys" Bosch en Marij Baltens. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 11 oktober 1704 en getrouwd te Rucphen op 26 oktober 1704 (NG) met Helena "Heyltje" Jacobs Schijvenaers, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 6 februari 1679 (RK), overleden voor 1709, dochter van Jacob Adriaenssen Scheijvenaer en Anneken Wouters.))

Uit dit huwelijk:

1074 : Andreas Cornelissen Francken, geboren te Zegge-Noorthoeck, gedoopt te Oudenbosch op 25 november 1647 (RK) (doopgetuigen waren Anthony Janssen i.p.v. Franciscus Henricx en Dimpna Andriessen), overleden te Sint Maartenspolder op 23 september 1730.

Hij werd op 21 februari 1713 borgemeester van Oudenbosch. Bij het overlijden van zijn vrouw in 1719 werd hij consulis (=raadsheer of burgemeester) genoemd. Hij is mogelijk overleden op 23-9-1730 te Oudenbosch.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 oktober 1675 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met

1075 : Margaretha Hermans de Metser, geboren te Zegge-Noorthoeck in 1650 of 1651, overleden te Oudenbosch op 10 oktober 1719.

Uit dit huwelijk:

1076 : Marinis Fransen Mommers, geboren te Hoeven, begraven aldaar op 14 juli 1730.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 9 juni 1674 en getrouwd aldaar op 24 juni 1674 (NG) met

1077 : Maijken Adriaens de Clopper, geboren te Etten, begraven te Hoeven op 23 januari 1713.

Uit dit huwelijk:

1078 : Anthony Pauwels Coevoets, geboren te Hoeven rond 1644, begraven te Oud en Nieuw Gastel op 28 januari 1726.

hij is mogelijk een zoon van Pauwel Jacobs Coevoets, kwst.nr. 2368

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 29 januari 1673 en getrouwd aldaar op 19 februari 1673 (NG) met

1079 : Anneken Pieters Willem Fransen, geboren te Etten, overleden na 1715.

Uit dit huwelijk:

1080 : Marynus Janse Lauwen, kerkmeester, gedoopt te Sprundel (NB) op 30 september 1647 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Jacobi en Joanna ...), overleden te Sprundel (NB) op 20 juli 1726.

Hij is getrouwd te Sprundel (NB) op 4 juni 1669 met

1081 : Maria Joannis van den Eynde, gedoopt te Sprundel (NB) op 30 december 1646 (RK) (doopgetuigen waren Jois Michael en Maria Petri), overleden na 1708.

Toine Frijters geeft tevens een doop van een Anthonius, gedoopt te Sprundel 15-3-1693 (RK) [doopgetuigen Cornelius van Oorschot en Adriana Antonisse ...]. Dit kind is echter niet in het doopboek terug te vinden.
Uit dit huwelijk:

1082 : Arnout Jacob Leenderts Cox, geboren te Zundert (NB), overleden na 1724.
(Hij is later getrouwd te Zundert (NB) op 1 januari 1702 met Maria Jans Cornelisse.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Zundert (NB) op 1 maart 1687 en getrouwd aldaar op 16 maart 1687 (NH), getrouwd te Groot Zundert (NB) op 19 maart 1687 voor de kerk (RK) (1) met

1083 : Cornelia Jan Jacobs Antonissen, geboren te Zundert (NB), overleden aldaar op 17 april 1700 (in kraambed).

Uit dit huwelijk:

1084 : Marynus Huybrecht Rijvers, geboren te Oudenbosch voor 1660, begraven te Hoeven op 2 maart 1730.

doopgetuige in 1725

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 23 juli 1681 en getrouwd aldaar op 31 augustus 1681 (NG), ondertrouwd aldaar op 23 juli 1681 voor de kerk (RK) met

1085 : Dimpna Paschiers Eemans, overleden te Hoeven op 7 mei 1720.
(Zij was weduwe van Ariaen Andriessen Peeters, overleden voor 1681.)

Uit dit huwelijk:

1086 : Leonardus Wouters Govaerts de Bont, afkomstig uit Hoeven, gedoopt aldaar op 19 december 1655 (RK), begraven aldaar op 3 december 1724.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 18 april 1682 en getrouwd aldaar op 3 mei 1682 (NG), ondertrouwd aldaar op 18 april 1682 en getrouwd aldaar op 3 mei 1682 voor de kerk (RK) met Elisabetha Rommens Calis, gedoopt te Hoeven op 31 december 1659 (RK), begraven aldaar op 27 februari 1700, dochter van Rumoldus Carstiaansen (2144) en Jenneken Jans van Eeckelen (2145).)

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten (NB) op 18 juni 1701 en getrouwd aldaar op 3 juli 1701 (SB), getrouwd te Etten voor de kerk (rk+) (2) met

1087 : Maria Hendrickx Moerkens, gedoopt te Etten op 10 april 1680, begraven te Hoeven op 2 januari 1749.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 18 augustus 1731 en getrouwd te Rucphen op 2 september 1731 (NG), ondertrouwd te Hoeven op 18 augustus 1731 en getrouwd aldaar op 2 september 1731 voor de kerk (RK) met Corstiaan Mosselaars, geboren te Eindhoven, gedoopt te Zeelst (NB) op 25 april 1673, overleden tussen 1732 en 1740. (Hij was weduwnaar van Kateleijn Jan Jaspers, geboren rond 1640, begraven te Hoeven op 26 januari 1731.) Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 november 1740 (en te Hoeven) en getrouwd te Hoeven op 4 december 1740 (NG) met Kornelis de Roij, geboren te Hoeven rond 1708, begraven aldaar op 5 april 1757. (Hij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 18 oktober 1749 en getrouwd aldaar op 2 november 1749 (ng+) met Maria Adriaanse Tak, geboren te Hoeven rond 1711, begraven aldaar op 30 maart 1756. (Zij was weduwe van Marijnus Zwaan, geboren rond 1704, begraven te Hoeven op 27 maart 1745.)))

Uit dit huwelijk:


-- XII -- (stamovergrootouders)

2048 : Adrianus Peters, geboren voor 1594, overleden te Oudenbosch in november 1636, begraven aldaar op 1 december 1636.

De doop van Adrianus is niet te Etten gevonden, waarschijnlijk omdat de doop voor november 1594 heeft plaatsgevonden (begin doopboek). Bij de doop van zijn zoon Henricus in 1619 werd zijn moeder Maria Jacobs als doopgetuige vermeld. In de kerkrekening van Oudenbosch over de jaren 1634-1640 staat op 1 december 1636 vermeld dat begraafrechten zijn betaald voor Adriaen Peetersz Braber.
(Hij was weduwnaar van Claesken Jans, overleden voor januari 1622.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Leur op 6 januari 1622 (NG) (2) met

2049 : Catharina "Lijntien" Peters.

Via zijn zoon Petrus (geboren 1624), uit zijn tweede huwelijk met Lijntjen Peters komt het Oudenbossche geslacht den Braber (Oudb) voort. Op een enkeling na zijn bijna alle 'den Brabers'van deze familie tot aan het begin van de 20ste eeuw in Oudenbosch blijven wonen. [zie verder: het Oudenbossche geslacht den Braber]
Uit dit huwelijk:

2056 : (?) Rolandus Jois van Bracht, afkomstig uit Nieuw Gastel.

Hij is ondertrouwd te Oud Gastel op 31 oktober 1643 en getrouwd aldaar op 17 november 1643 voor de kerk (RK) met

2057 : (?) Anthonia Jansen Blankaert.

Uit dit huwelijk:

2072 : Cornelis Janssen Jongenelen, geboren te Rucphen rond 1595 (RK), overleden tussen 25 februari 1656 en 3 november 1658.
(Hij is later getrouwd voor 1658 met Gieltje Wouters (RK), overleden na 19 april 1662, dochter van Wouter Willem Maessen en Catharina van Elsacker. (Zij is eerder getrouwd rond 1621 met Huybrecht Cornelisse Commissaris, gedoopt te Sprundel op 15 november 1595 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Thomas en Maria Jansen), gesneuveld te Sprundel op 1 augustus 1643, zoon van Cornelis Piers Commissaris en Janneke Adriaens Cornelissen.))

Hij was gehuwd (1) met

2073 : Magdalena Willems Janssen Vorsterdr van Rutphen, overleden tussen 11 november 1638 en 13 februari 1644.

Uit dit huwelijk:

2138 : Arnoldus Jacobs.

Hij was gehuwd met

2139 : Anna ....

Uit dit huwelijk:

2140 : Antonius Janssen de Groen, geboren te Oudenbosch rond 1628, overleden aldaar op 10 oktober 1713.

Hij wordt vermeld in de Hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (dorp):
Antony Janssen de Groen en vrouw (1659 en 1660)
Antony de Groen met vrouw (1661)
Antony de Groen met vrouw en meyssien (1662).
Anthony de Groen, oud 60 jaeren (1688)
Antoni de Groen, thuyslegger 70 (1697)

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 december 1654 (NG), ondertrouwd aldaar op 20 december 1654 en getrouwd aldaar op 3 januari 1655 voor de kerk (RK) met

2141 : Margareta Janssen van Eeckelen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 4 maart 1635 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adriaenssen van Eeckelen en Barbara Cornelii), overleden te Oudenbosch op 11 november 1683.

Uit dit huwelijk:

2142 : Lenaert Lenaerts van Blercq, gedoopt te Oudenbosch op 25 april 1617 (RK) (doopgetuigen waren Marcellis Cornely en Jacoba Henrici), overleden voor 21 oktober 1679.

Hij wordt vermeld in Oudenbosch in 1639 met vrouw en zoon en in 1642 alleen met vrouw [Hoofdgeld Oudenbosch 1639 en 1642]. Er moet nog nagegaan worden of zij misschien Maria heuvele of Maria Willems heet.

R.Oudenbosch 149, dd. 14-5-1649: Lendert Lenderssen, schipper inwoonder alhier is schuldig aan Joos Adriaenss. Biersteker 200 C. Gld.

R. Oudenbosch 149, dd. 1?-10-1677: Lenaert Lenaerts Cuijper, "schipper van sijne stiele inwoonder alhier". Mogelijk betreft het hier ook Lenaert Lenaertse van Blercq.

R.Oudenbosch 149, dd. 21-10-1679: Gaspar Lenaerts van Blercqe bekent 350 gld schuldig te zijn aan Jenneken Corn. Eemans, weduwe wijlen Lenaert Lenaerts van Blercq, "sijn moeder in desen geassisteert met Marijnis van Bedaff als haeren (gecoren) voogd".
(Hij had een buitenechtelijke relatie met Maria Quirijnssen.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 april 1639 en getrouwd aldaar op 11 mei 1639, ondertrouwd aldaar op 26 april 1639 en getrouwd aldaar op 11 mei 1639 voor de kerk (RK) (2) met

2143 : Johanna (Jenneken) Cornelisdr Eemans ook genaamd Joanna Cornelisse Demans, overleden te Oudenbosch na 21 oktober 1679.

R.149 Oudenbosch, dd. 21-10-1679: Gasper Lenaerts van Blercq bekende wel ende deughdelijk schuldig te sijn aen Jenneken Corn. Eemans, weduwe wijlen Lenaert Lenaerts van Blercq sijn moeder in desen geassisteert met Marijnis van Bedaff als haeren [gecoren] voogd eene somme van drijhondertvijftich gld. capitael.
Uit dit huwelijk:

2144 : Rumoldus Carstiaansen ook genaamd Rombout Kerstens, overleden voor juli 1673.

Hij was gehuwd met

2145 : Jenneken Jans van Eeckelen, overleden voor april 1682.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 29 juli 1673 en getrouwd aldaar op 15 augustus 1673 (SB) met Walterus "Wouter" Govaerts de Bont, geboren te Hoeven rond 1612, zie 2172.)

Uit dit huwelijk:

2146 : Petrus Wouters Raeymakers, geboren rond 1627 (of rond 1621), overleden na september 1697.

Hij was gehuwd met

2147 : ..., overleden voor maart 1688.

Uit dit huwelijk:

2148 : Cornelius Franssen, overleden na 1682.

doopgetuige in 1682

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 10 februari 1647, ondertrouwd aldaar op 10 februari 1647 en getrouwd aldaar op 26 februari 1647 voor de kerk (RK) met

2149 : Elisabet Peeters, overleden na 1675.

doopgetuige in 1675

Hoofdgeldlijsten van Oudenbosch-Oudland:
Cornelis Franssen/Francken met zijn vrouw (1648 t/m 1659).
Uit dit huwelijk:

2150 : Hermannus Georgij ook genaamd Hermannus Goortssen.

Hermannus Goortssen werd vermeld als doopgetuige op 26 dec. 1646 te Oudenbosch. Hermannus is vermoedelijke een zoon van Goris den Metselaer. Hij werd te Roosendaal begraven met zijn kind op 20 november 1625. De vrouw van Goris Metselaers, te weten Catlijn Frans werd te Roosendaal begraven op 2 december 1625. Drie sterfgevallen in korte tijd, hoogstwaarschijnlijk overleden aan de pestepidemie die in 1625 in Roosendaal heerste.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 22 juli 1649 voor de kerk (RK) met

2151 : Dymphna Peters van der Heijden, overleden na februari 1682.

Uit dit huwelijk:

2152 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

2156 : Paulus Jacobss Coevoet, geboren rond 1610, overleden voor 30 maart 1669.
(Hij is eerder getrouwd te Sprundel op 6 juli 1608 (datum klopt niet; checken) met Maria Geerts van Deijsel, dochter van Gerardus Stoffelen Smit en Lijske Corstiaans.)

Hij was gehuwd (2) met

2157 : Huyberta Jans Aernouts, overleden te Hoeven op 28 september 1704.

Hoeven 30-3-1669: Huijberken Jans, weduwe van Pauwel Jacobsen Coevoets koopt een stuk bos, en vee van Jan Antonissen Biemans.
Hoeven 20-10-1705: Scheijding en delinghe van de goederen, hierin vermeld de kinderen.

Uit dit huwelijk:

2160 : Joannes Cornelis Laureys, geboren te Sprundel (NB) op 23 november 1603.

[X]R.385 Etten, 2-3-1643 grondaankoop

Hij is ondertrouwd te Sprundel op 9 januari 1633 en getrouwd te Sprundel (NB) op 30 januari 1633 voor de kerk (RK) met

2161 : Johanna Engelberti Engelen de Bey, gedoopt te Sprundel (NB) op 29 mei 1608.

Uit dit huwelijk:

2162 : Jan Cornelisse van Eynde (Boeren), kerkmeester, overleden te Sprundel na 1679.

Hij is ondertrouwd te Sprundel op 20 oktober 1630 en getrouwd aldaar op 12 november 1630 voor de kerk (RK) met

2163 : Maria Willems van Steen, geboren rond 1605.

Uit dit huwelijk:

2168 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

2172 : Walterus "Wouter" Govaerts de Bont, geboren te Hoeven rond 1612, overleden na september 1697.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 29 juli 1673 en getrouwd aldaar op 15 augustus 1673 (SB) met Jenneken Jans van Eeckelen, zie 2145. Hij is later ondertrouwd te Oudenbosch op 11 april 1682 en getrouwd aldaar op 24 april 1682 voor de kerk (RK) met Josina Cornelissen de Weerdt (Wart), geboren in 1632 of 1633 (of rond 1636), overleden na september 1697.)

Hij was gehuwd (1) met

2173 : Hendricxken Anthonis Boenens, overleden voor 1673.

Uit dit huwelijk:

2174 : Hendrik Cornelisz Moerkens.

Hij was gehuwd met

2175 : Joanna Jacobs.

Uit dit huwelijk:


-- XIII -- (stambetovergrootouders)

4096 : Peter Anthonis Brabander.

RA.Etten 173, 1611: Leste rekeninghe voor Pieter Anthonis Brabanders als voight van de weeskinderen van Pieter Corn Goortssen.

Hij was gehuwd met

4097 : Maria Jacobsdr Tack, overleden na 1619.

zij is in 1619 doopgetuige van haar kleinzoon Henricus, de oudste zoon van Adrianus.

Uit dit huwelijk:

4114 : (?) N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

4144 : Jan Cornelissen JongeNeelen, stadhouder van rucphen, overleden tussen 22 mei 1608 en 21 juli 1619.
(Hij was weduwnaar van Soetken Adriaen Nelemansdochter, overleden voor 7 mei 1592.)

Hij was gehuwd (2) met

4145 : Agatha Cornelii Jennekendochter ook genaamd Agatha Cornelissen Jacobs, overleden voor 17 november 1606.

Uit dit huwelijk:

4146 : Willem Janssen Vorsters.

Hij was gehuwd met

4147 : Catelijn Boyens.

Uit dit huwelijk:

4280 : Jan Anthonis Bertels, geboren rond 1600 (geschat), overleden na 1671.

hij werd vermeld als doopgetuige in 1663 bij de doop van Maria Antonissen de Groen en in 1671 van zijn kleindochter Maria (dochter van Petronella Jans Bertels (alias de Groen).

Hij is ondertrouwd te Oudenbosch op 28 januari 1626 en getrouwd aldaar op 12 februari 1626 voor de kerk (RK) met

4281 : Cornelia Bernaerts.

zij was doopgetuige in 1665 bij de doop van Anna Antonissen de Groen.

Uit dit huwelijk:

4282 : Joannes Adriaenssen van Eeckelen.

Hij is ondertrouwd te Oudenbosch op 18 april 1634 en getrouwd aldaar op 27 april 1634 voor de kerk (RK) met

4283 : Elisabeth Claessen.

Uit dit huwelijk:

4284 : Lenaert Jansen Cuyper alias van Blerck, geboren rond 1585 (geschat), overleden na 1642.

hij was armmeester van Oudenbosch 1632-1633. R.Oudenbosch, hoofdgeld 1639 en 1642: vermeld te Oudenbosch met vrouw en zoon; in 1642 alleen met vrouw.

Hij was gehuwd met

4285 : Jasperina Hendrickx, overleden na 1643.

Uit dit huwelijk:

4300 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

4312 : Jacob Coevoets, geboren rond 1580.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

4320 : Cornelis Cornelis Lauwen, geboren te Sprundel (NB) (?) rond 1580.

Hij was gehuwd met

4321 : Johanna Cornelissen, geboren te Sprundel (NB) (?) rond 1585.

Uit dit huwelijk:

4322 : Engel Jans de Bey, overleden te Sprundel op 17 november 1631, begraven aldaar op 19 november 1631.

Hij was gehuwd met

4323 : Jacomina Gerrits van Nispen, geboren te Sprundel.

Etten R.397 dd. 16 november 1669 testament.
Uit dit huwelijk:

4326 : Willem Jansz van Steen, geboren te Etten (?), overleden te Etten voor 1626.
(Hij is later ondertrouwd te Oudenbosch op 10 september 1623 en getrouwd te Sprundel voor de kerk (RK) met Lauretia Matthiae.)

Hij was gehuwd (1) met

4327 : Maijcken Cornelis, geboren te Etten (?).

Uit dit huwelijk:


-- XIV -- (stamoudouders)


8192 : Anthonis Peeters de Braber, overleden na 1584.

Hij werd vermeld te Etten tussen 1567 en 1584.
Pondboek Etten 1567, 't dorp fol.128v: Anthonis Peters de Brabander:
1. 5 b heide op de Hillekens.
2. noch aldaer 4b.
3. noch in de goubergh in de banckenstraat 4 gem.
4. later: bunder in de oude acker van Jan Corn. Andriess, over 11-3-1573.
5. later: op ten Haenbergh achter Steven Willems stee van een stuck erve groot 4 gem. over van Servaes en Cornelis zijn zweer.
RA Etten 347, jan/feb.1573: Anthony Peters Brabanders ... Jan Cornelis Jacob Meussen contendeert tot de betalinghe van drij...t sjaers verschenen met 1568-69-70-71-72 ter goede rekeninghe.

Hij was gehuwd met

8193 : ... Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

8288 : Cornelis Jan JongeNeelen.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

8290 : Cornelis Jacops van Sprundel (doopgetuige was Neleman Jaken), overleden na 10 oktober 1606.

Hij was gehuwd met

8291 : Toenken ....

Uit dit huwelijk:

8560 : Anthonie Dielis Bertels.

R.A. Oudenbosch 305, fol.116, 1652: Anthonie Dielis Bertels, genoemd als voogd van de kinderen van wijlen Anthonie Michiels van Osch, verwekt bij Sijken Jacobs samen met Jan Anthonis Bertels

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

8564 : Adriaen van Eeckelen.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

8568 : Jan Cuypers alias van Blerk ook genaamd van Blerk.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:


-- XV -- (stamoudgrootouders)


16384 : Peeter van Brabant (de Brabander), geboren rond 1490, overleden te Etten voor 1562.

Cijnsboek 1484-1566; Monnickenmoere no.2, 16e kavel:erf. Peter de Brabander erf Anthonis Joosen: 3 gem. land gelegen in de Brantstrate, zuytwaerts Thoen Rombouts en westwaerts Steven Spijckenisse erve, noort haer eigen erf, oostwaert wijlen Peter van den Daesdonck, ca.1540.

RA Etten deel 332, fol.38v: Mattheus Geryt Corneliss ende Digne Rombout Andriessdochter metten voorss. Mattheus haeren man ende voecht heeft verkocht aen Cornelisken Claes Peter Maesdr. weduwe wijlen Peter van Brabants, 't huis gelegen op de Hille, belend oost Willem Cornelis Mouwen (1562).

(Hij was later gehuwd met Cornelisken Claes Peter Maesdr, overleden na 1562.)

Hij was gehuwd (1) met

16385 : dochter van Anthonis Joosen.

Uit dit huwelijk:

16580 : Jacob van Sprundel.

Hij was gehuwd met

16581 : Jenneken ....

Uit dit huwelijk: