Kwartierstaat den Braber, tak 17

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 14 september 2004
laatste handmatige wijziging in tak 17: 24 juni 2005

 

Deze kwartierstaat is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze kwartierstaat, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

 


-- V -- (betovergrootouders)

17 : Maria "Mie" Sep, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 11 januari 1859, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Dorst en Maria v.d. Luitgaarden), overleden te Oudenbosch op 17 december 1924.
Zij is getrouwd te Oudenbosch op 31 oktober 1881 met Adrianus "Ariaan" den Braber, geboren te Oudenbosch op 18 augustus 1854, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Heynen en Joanna Cath Sameis), overleden te Oudenbosch op 8 februari 1934 (St. Elisabeth Ziekenhuis), zoon van Johannes "Jan" den Braber en Jacoba Heynen.

Ariaan was arbeider. Hij heeft zijn dienstplicht vervuld bij de Nationale Militie van 1874 tot 1879. Daarna heeft hij als plaatsvervanger gediend te Rucphen vanaf 1880 bij het 3e regiment Infanterie te Bergen op Zoom.
Eind 1924 ging Ariaan na het overlijden van zijn vrouw bij Cornelis Rommers en Petronella Jacoba den Braber wonen. Dit is hooguit tot september 1929; Cornelis Rommers en zijn vrouw verhuisden toen naar Eindhoven. Ariaan werd toen opgenomen op de verzorgingsafdeling van het St. Elisabeth Gasthuis te Oudenbosch. Daar is Ariaan ruim vier jaar later gestorven.
Ariaan en Mie gingen na hun huwelijk op de overgang van het Kaleshoek en het Groene Woud wonen, dat in de volksmond bekend stond en staat als 'De Drie Huskes'. In de familie gaat het verhaal rond dat Ariaan en Mie twintig of zelfs nog meer kinderen gehad zouden hebben. Zo erg was het niet, maar het waren er wel vijftien, waarvan er twee binnen het jaar na hun geboorte gestorven zijn. De overige kinderen sliepen samen op een open zolder, op en onder juten dekens; de jongens links van het luik, de meisjes aan de andere kant. Al met al was het dus bij Ariaan en Mie geen vetpot, hetgeen wellicht verklaart waarom hun zoon Piet in 1919 betrapt werd bij het stelen van wat brandhout bij een bejaarde boer in het Oudland. Deze armoede is mogelijk ook aanleiding geweest voor een aantal van Ariaan's kinderen West-Brabant definitief verlaten hebben. Jan en Mie trokken naar Limburg, Piëta en Anna naar Eindhoven en Toon - na een korte tussenstop in Limburg - naar Leiden. Samen met hun broers en zusters, die in Oudenbosch en omgeving bleven wonen, brachten zij 92 kleinkinderen voort.-- VI -- (oudouders)


34 : Johannes Sep, arbeider, geboren te Oudenbosch op 12 december 1822, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Andreas Heeren en Joanna Sep), overleden te Oudenbosch op 23 september 1891.

vrijgesteld van de militie wegens broederdienst

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 6 juli 1856 met

35 : Cornelia van Dorst, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 29 september 1832, gedoopt aldaar (RK) (doopgetuigen waren Godefr. v.d. Luytgaerde, Cornelia van Dorst i.p.v. Dimphna Luytgaarden), overleden te Oudenbosch op 16 januari 1903.

Uit dit huwelijk:


-- VII -- (oudgrootouders)

68 : Antonius Sep, arbeider en werkman, geboren te Oudenbosch op 28 september 1792, gedoopt aldaar op 28 september 1792 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Sep en Joanna Verelst), overleden te Oudenbosch op 6 november 1837.

Hij is getrouwd te Rucphen op 24 december 1817 met

69 : Jacoba "Jacobes" Heeren, arbeidster en werkvrouw, gedoopt te Rucphen op 9 november 1793 (RK) (doopgetuigen waren Walterus de Jong en Maria van Streepen), overleden te Oudenbosch op 13 november 1871.

Uit dit huwelijk:

70 : Theodorus van Dorst, arbeider en werkman, geboren te Oudenbosch op 15 december 1805, gedoopt aldaar op 15 december 1805 (RK) (doopgetuigen waren Jaspar Jongenelen en Hendrina Jongenelen), overleden te Oudenbosch op 22 juli 1862.

signalement: lengte 1,67m, lang aangezigt, plat voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare kentekenen.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 15 augustus 1827 met

71 : Maria van de Luytgaarden, arbeidster, geboren te Oudenbosch op 30 maart 1805, gedoopt aldaar op 30 maart 1805 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Elderen en Catharina Geerdse Francken), overleden te Oudenbosch op 28 mei 1892.

Uit dit huwelijk:


-- VIII -- (oudovergrootouders)


136 : Wilhelmus "Willem" Antonisse Sep, dagloner, geboren te Oudenbosch op 27 januari 1759, gedoopt aldaar op 27 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van der Meiren en Joanna van der Meiren), overleden te Oudenbosch op 8 januari 1813.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 mei 1800 (ook akte Rucphen) en getrouwd aldaar op 1 juli 1800 (SB), getrouwd aldaar op 1 juni 1800 voor de kerk (RK) met Petronella Ackermans, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 4 mei 1771 (RK), overleden na 1813, dochter van Marinus Ackermans en Johanna Adamse Conings (Koonings). (Zij is eerder getrouwd te Rucphen op 2 november 1794 voor de kerk (RK) met Abraham "Adam" Braet, gedoopt te Rucphen op 28 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Braet en Catharina Rommers), overleden te Rucphen op 27 oktober 1797, begraven aldaar op 30 oktober 1797, zoon van Everardus Matthijsen "Evert" Braat en Catharina Jansen van Beers. (Hij is eerder getrouwd te Rucphen op 15 januari 1778 voor de kerk (RK) met Susanna "Soetje" Wijte, gedoopt te Rucphen op 10 juni 1754 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Wijte en Maria Antonisse Mauw), overleden te Rucphen op 22 februari 1794, dochter van Geert Jansse Wijten en Janna Antonisse Mouw.)))

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 15 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 30 oktober 1785 (NG), getrouwd aldaar op 30 oktober 1785 voor de kerk (RK) (1) met

137 : Maria Anna van Gils, gedoopt te Etten (NB) op 8 april 1760 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Philipse en Maria Joannis van Beek), overleden te Oudenbosch op 25 januari 1800.

bij haar huwelijk in 1785 staat vermeld dat ze geboren is in Hoeven.

Uit dit huwelijk:

138 : Wilhelmus "Willem" Heeren, gedoopt te Rucphen op 8 oktober 1758 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Heere en Anna Maria Verstraete), vermoord te Rucphen op 7 februari 1809.

Compareerde voor de naargenoemde Schepenen van Rucphen

Anthonij Heeren, oud 24 a 25 jaren, woonende onder Etten, denwelke ter requisitie van den Heer Pieter Johannes Detmers, Schout civiel van den Oudenbosch en onderhorigheeden, ratione officii, onder Solemnele Eede, ten passeeren dezer behoorlijk gestaafd en afgelegd, verklaarde waar en waarachtig te zijn; dat hij Attestant op Dingsdag den Sevenden dezer lopende maand Februarij l8C negen, komende met zijn halve broeder Willem Heeren, mitsgaders met Jan Bogers, Jacobus Kas, Jan Jansz.van Zundert, Cornelia Boeren, weduwe Jan Dielisz. van Zundert, en Adriaan Lijsen, van Klein Zundert van de koopdag der Goedern van Adriaan Sips, zijn ingegaan in de herberg alwaar aldaar het Anker uithangt; dat zij aldaar eens gedronken hebben; en voorts uit die herberg gegaan, ten einde naar huis te keeren. en alle bij den anderen gebleeven zijn tot omtrent de heijde aan Santlopers Ven; dat alle de voormelde Personen, except hij Attestant en zijn voormelde halve Broeder Willem Heeren, toen vooruit zijn gegaan, den weg verder inslaande lijdende naar hunne Woonhuijsen; dat hij Attestant toen tegen meergemelden zijnen halven broeder, die hij bemerkt dat een weinig beschonken was, gesegd heeft, gaat nu maar vooruit, ik zal uw ham die gij op de koopdag gekogt hebt draegen, ik moet eens agter uit gaan mijn broek afdoen; dat hij Attestant te rug komende wel zijn almeergemelde halve broeder een wijl vooruit heeft zien gaan; dog wederom aan de heijde komende denzelven niet meer heeft gezien.

Dat hij Attestant op de heijde zijnde, verscheide malen heeft geroepen en geheint om denzelven zijnen halve broeder Willem Heeren te doen weten waar hij was; doch geen antwoord bekomen heeft; dat hij eindelijk al voort gaande heeft aangetroffen den genoemden Jan van Zundert, die hij gevraagt heeft waar zijn halve broeder was, en dat die hem geantwoord heeft dat die met de overige genoemde vooruit was.

Dat hij Attestant verder met Jan van Zundert voort is gewandeld; dan door de Duisterheid van den weg, en op aanraaden van Jan van Zundert een andere weg in gegaan zijnde, daardoor zijn verdwaald, en in de straat waar de herberg den Anker staat weder ingekomen zijn, dat hij toen vermits den aannaderende nagt niet verder heeft willen gaan, maar in voormelde herberg verbleeven is; doch dat Jan van Zundert hem Attestant gezegt heeft na huis te gaan.

Dat hij Attestant des daags daaraan des morgens omtrent half Seven is t'huijs gekomen en omtrent de middag vernoomen heeft, dat zijn noggemelde halve broeder Willem Heeren op de heijde dood lag.

En compareerde ten deese meede Joseph Heeren, oud 24 jaren, wonende in den Agterhoek onder Rucphen, zoon van Willem Heeren, denwelke ter requisitie en onder Eede als voor, verklaarde waar en waaragtig te zijn; dat hij beneevens zijn broeder Andries Heeren, vermits hun vader den Sevenden deser des avonds niet t'huis gekomen was, des anderen daags zijnde den agsten hebben gaan Soeken, en den selven hun vader dood hebben vinden leggen op de heijde tusschen Sprundel en den Anker onder Zundert, hebbende drie Wonden aan het hoofd; en vervolgens uit eijge beweging dat lichaam op een kar hebben gelaaden, en naar hun woonhuijs onder Rucphen gebragt.

Eindigende de Deponenten hiermeede deze hunne Waarheids Verklaringen, voor redenen van welweetenschap gevende hetzelve alzo te hebben gesien; en voorts als in den text; doende daarop den Eed met de woorden; zoo waarlijk moest hun Deponenten Godt almachtig helpen.

Aldus verklaard te Rucphen den elfden Februarij 18C negen; ten Staave van den Heer Schout Pieter Johannes Detmers, ende ter praesentie van de Schepenen Joseph Voeten en Adriaan Schrauwen.

Was getekend: Anthonij Heeren, met zijn handmerk
Joseph Heeren, met zijn handmerk
Joseph Voeten
Adriaan Schrauwen
J.F. Schadden, secretaris

- O.R.A. Rucphen, inv. nr. 56: Minuten van "allerhande actens", 1809-1810

Hij is getrouwd te Rucphen op 5 juli 1781 voor de kerk (RK) met

139 : Elisabeth Pieterse, arbeidster, geboren te Steenbergen (NB), gedoopt te Steenbergen op 29 december 1759 (RK), overleden te Oudenbosch op 1 juni 1842.

Dit gezin woonde vanaf 1781 op het Heike en is omestreeks 1820 naar Oudenbosch verhuisd.
Uit dit huwelijk:

140 : Martinus van Dorst, arbeider, gedoopt te Oud Gastel op 2 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Dorst en Cornelia de Moye), overleden te Oudenbosch op 21 maart 1815.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 november 1796 en getrouwd aldaar op 4 december 1796 (SB), getrouwd aldaar op 4 december 1796 voor de kerk (RK) met

141 : Willemeyna Jongenelen, arbeidster en werkvrouw, geboren te Oudenbosch op 7 november 1774, gedoopt aldaar op 7 november 1774 (RK) (doopgetuigen waren Joes Jongenelen en Joanna de Wael), overleden te Oudenbosch op 21 februari 1830.

Uit dit huwelijk:

142 : Adrianus van de Luytgaarden, dagloner, gedoopt te Etten (NB) op 20 september 1758 (RK) (doopgetuigen waren Joannis van de Luytgaerden en Cornelia Joannis van de Luytgaerden), overleden te Oudenbosch op 29 december 1811, begraven aldaar op 30 december 1811 (Ned.Ger.).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 4 augustus 1787 en getrouwd aldaar op 19 augustus 1787 (NG), getrouwd aldaar op 19 augustus 1787 voor de kerk (RK) met

143 : Cornelia Dirne, werkvrouw, geboren te Oudenbosch op 10 april 1764, gedoopt aldaar op 10 april 1764 (RK) (doopgetuigen waren Marynus Buys en Lucia van den Bemdt), overleden te Oudenbosch op 13 augustus 1830.

Uit dit huwelijk:


-- IX -- (oudbetovergrootouders)


272 : Antonius "Antony" Adriaense Sep(s), gedoopt te Rucphen op 6 februari 1714 (RK) (doopgetuige was Catharina Jans), overleden te Oudenbosch op 24 september 1781, begraven aldaar op 27 september 1781.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Rucphen op 21 april 1736 (NG), ondertrouwd te Oudenbosch op 6 mei 1736 en getrouwd aldaar op 19 mei 1736 voor de kerk (RK) met Cornelia Ackermans, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 11 maart 1713 (RK), overleden aldaar op 8 augustus 1756, begraven aldaar op 11 augustus 1756, dochter van Cornelis Cornelisse Ackermans en Maria Arnouts van Someren.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 6 november 1756 en getrouwd aldaar op 21 november 1756 (NG), ondertrouwd aldaar op 6 november 1756 en getrouwd aldaar op 21 november 1756 voor de kerk (RK) (2) met

273 : Elisabeth Mouw, gedoopt te Oudenbosch op 12 december 1716 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Baden en Catharina van Osta), overleden te Oudenbosch op 21 september 1795.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch, Gastel op 21 april 1742 en getrouwd te Oudenbosch op 6 mei 1742 (NG), ondertrouwd aldaar op 21 april 1742 en getrouwd aldaar op 6 mei 1742 voor de kerk (RK) met Arnoldus "Aarnout" Willemsen Huyskens, geboren te Nieuw Gastel (NB), gedoopt te Oud Gastel op 21 maart 1716, overleden te Oudenbosch op 3 februari 1746, begraven aldaar op 5 februari 1746, zoon van Willem Anthonisen Huyskens en Digna Lauwen de Herder.)

in 1770 in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch worden slechts 2 kinderen genoemd; Antony en Willem.
Uit dit huwelijk:

274 : Petrus Christiaans van Gils, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 27 februari 1734 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Gils en Maria Plipse), begraven te Etten (NB) op 20 december 1760.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 3 april 1756 en getrouwd te Etten (NB) op 19 april 1756 (NH), getrouwd aldaar op 26 april 1756 voor de kerk (RK) met

275 : Joanna Joannis van Beek, geboren op de Leur, overleden te Etten (NB) op 5 juli 1786.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 13 februari 1762 en getrouwd aldaar op 28 februari 1762 (NH), getrouwd aldaar op 28 februari 1762 voor de kerk (RK) met Cornelius Adriaens van der Logt, geboren te Etten, overleden tussen 1762 en 1786.)

Uit dit huwelijk:

276 : Jacobus Willemen Heeren ook genaamd Jan Bulle Koo en Koo Bul, gedoopt te Rucphen op 30 april 1733 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Janse Heere en Joanna Rox), overleden te Rucphen op 11 februari 1793.

alias Jan Bulle Koo (bron: ORA Rucphen 50 nr.124, dd.27-8-1759), later genoemd alias Koo Bul (ORA 51 nr. 58, dd. 4-5-1769). 06/05/1779 - Jacobus Heeren, alias Ko Bul gevangen genomen, 47 jaar oud, geboren op ''Heijke, gehuwd met Maria Streep, 29 jaar. geboren Westerlooij. Nog acht kinderen in leven waarvan drie van Maria Streep. De oudste zoon heet Willem. Jacobus Heeren is op 3 juli 1779 uitgebroken {R. Hoeven 43}.
(Hij had een buitenechtelijke relatie met Joanna Luyx, gedoopt te Rucphen op 31 januari 1738 (RK), dochter van Petrus Wouterse Luykx en Johanna Janse van Oosterbosch. (Zij is daarnaast getrouwd te Rucphen op 17 december 1780 voor de kerk (RK) (2) met Jacobus Vroegrijck, gedoopt te Rucphen op 13 januari 1749 (RK), overleden aldaar op 4 maart 1814, zoon van Jacobus Vroegrijk en Adriana Jansen (Piterse) van Beers. (Hij is eerder getrouwd te Rucphen op 21 mei 1770 voor de kerk (RK) met Petronella van Sundert, gedoopt te Rucphen op 24 april 1747 (RK), dochter van Marijnis Janssen van Sundert en Catharina Adriaensen Rommers.)) Hij had een buitenechtelijke relatie met Rosalie Francus Sterkens, geboren rond 1737. Hij had een buitenechtelijke relatie met Chiltje Willems. Hij is later getrouwd te Rucphen op 10 april 1774 voor de kerk (RK) met Maria Verstrepen (Streep), geboren te Westerlo rond 1749, overleden te Rucphen op 8 april 1797.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 december 1757 en getrouwd te Rucphen op 1 januari 1758 (via Rechtelijk Archief akte bevestigd Rucphen dd. 17-12-1757) (NG) (3) met

277 : Petronella Catoen, geboren te Oude-Tonge (ZH), gedoopt aldaar op 24 mei 1739, overleden te Rucphen in oktober 1773.

Zij is mogelijk gedoopt te Oude Tonge op 24 mei 1739 als dochter van Michiel Catoul/Catoel en Cornelia Verstraeten.

Ed Boeren 2.2004 heeft: is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge op 17 december 1757 (R. Rucphen 50; op 24 november 1757 verklaren Jacobus Willemen Heeren en Pietronel Katoen dat zij op 17 december 1757 voor de predikant Antonius de Stoppealer in Oudenbosch in ondertrouw zijn gegaan); data zijn niet met elkaar in overeenstemming , getrouwd te Rucphen op 24 oktober 1757 datum controleren.
Uit dit huwelijk:

278 : Josephus Pieterse.

Hij was gehuwd met

279 : Anna Motis.

Uit dit huwelijk:

280 : Adrianus van Dorst, gedoopt te Groot Zundert (NB) op 28 augustus 1731 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adriani Frijters en Catharina Ant. Frijters), begraven te Gastel (NB) (?) op 13 april 1779.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 11 februari 1764 en getrouwd aldaar op 26 februari 1764 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met

281 : Catharina Bastiaensen, geboren te Oud Gastel, overleden na 1796.

kind van Adriaan van Dorst, begraven op 1-4-1777 te Gastel.
Uit dit huwelijk:

282 : Theodorus "Doris" Jongenelen, geboren te Oudenbosch op 20 juli 1741, gedoopt aldaar op 20 juli 1741 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Jongenelen en Catharina Smout), overleden te Oudenbosch op 17 april 1825.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 25 april 1772 en getrouwd aldaar op 10 mei 1772 (NG), ondertrouwd aldaar op 25 april 1772 en getrouwd aldaar op 10 mei 1772 voor de kerk (RK) met

283 : Catharina van Zundert, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 13 september 1746 (RK) (doopgetuigen waren Jan de Wael en Catharina Myere), overleden te Oudenbosch op 14 november 1816.

Uit dit huwelijk:

284 : Adriaan Janse van de Luytgaarden, gedoopt te Etten (NB) op 1 maart 1722 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Piter Coevoets en Cornelia Antonie de Decker), overleden tussen 1758 en 1811.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 16 september 1747 en getrouwd te Etten (NB) op 1 oktober 1747 (NG), getrouwd aldaar op 2 oktober 1747 voor de kerk (RK) met

285 : Dimphna Adriaanse Termans, geboren te Sprundel (NB), gedoopt te Sprundel (Etten) op 27 juni 1716 (RK) (doopgetuigen waren Wilielmus Peetersen Aerenauts en Cornelia Peetersen Broodt), overleden tussen 1758 en 1811.

Uit dit huwelijk:

286 : Hubertus Dirne, geboren te Oudenbosch op 16 oktober 1737, gedoopt aldaar op 17 oktober 1737 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus Dirven en Catharina Cornelissen v.d. Bosch), overleden te Oudenbosch op 20 augustus 1800, begraven aldaar.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 november 1761 en getrouwd aldaar op 22 november 1761 (NG), ondertrouwd aldaar op 7 november 1761 en getrouwd aldaar op 22 november 1761 voor de kerk (RK) met

287 : Angelina Maria Buys, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 10 februari 1739 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Buys, Adriana Smolders i.p.v. Cornelia Coevoets), overleden te Oudenbosch op 18 februari 1830, begraven aldaar.

Toine Frijters noemt nog een ander kind, genaamd Arnoldus Dirne (geen doopdatum genoemd).
Uit dit huwelijk:


-- X -- (stamouders)


544 : Adrianus Cornelisse "Arjaan" Seps, geboren te Rucphen [n.a.], overleden aldaar op 18 maart 1716.

Hij is getrouwd te Rucphen op 21 januari 1693 voor de kerk (RK) met

545 : Maria Cornelisse Maes, geboren rond 1668 (geschat) [n.a. Rucphen], overleden te Rucphen op 1 november 1747.

Uit dit huwelijk:

546 : Antony Janssen Mouw, gedoopt te Oudenbosch op 2 maart 1670 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Willems en Selena Jans), overleden na 1754.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 3 april 1694 en getrouwd aldaar (NG) met Cornelia Adriaenssen Denen, geboren te Sprundel rond 1669, overleden te Oudenbosch op 30 oktober 1703, dochter van N.N.. Hij is , [het wettig huwelijk ontbreekt door een hiaat in het gereformeerd trouwboek], ondertrouwd te Oudenbosch op 7 juli 1731 en getrouwd aldaar op 29 juli 1731 voor de kerk (RK) met Gertrudis Martenssen Visschers, geboren te Sint Mertenspolder, gedoopt te Oudenbosch op 6 oktober 1689 (RK), begraven te Hoeven op 13 september 1754, dochter van Martinus "Marten" Mathijs Vissers en Elisabetha "Lijsbeth" Meeuwissen Weckers. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 maart 1714 en getrouwd aldaar op 2 april 1714 (ook akte Rucphen 15-4-1714) (NG) met Jacobus Martens "Govert" van Ginneken, geboren te Sint Mertenspolder, gedoopt te Oudenbosch op 11 oktober 1690 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1728, zoon van Marten Jacobs van Ginneken en Cornelia Senten Buysen.))

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 juni 1705 (NG) (2) met

547 : Helena Cornelissen van Osta, gedoopt te Roosendaal op 15 oktober 1682 (RK), overleden tussen november 1727 en juli 1731.

Uit dit huwelijk:

548 : Sebastianus Piterse van Gils, geboren te Sprundel (NB).

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 31 mei 1733 (NH), ondertrouwd aldaar op 1 juni 1733 en getrouwd aldaar op 17 juni 1733 voor de kerk (RK) met

549 : Jacoba Jansen Philipse, geboren te Prinsenland (NB), overleden na 1756.

Uit dit huwelijk:

552 : Wilhelmus Huybregtse Heeren ook genaamd Willem Janse Heeren, gedoopt te Rucphen, overleden aldaar op 5 juli 1748.

Mogelijk gedoopt te Rucphen (dorp) op 25 augustus 1691, begraven te Rucphen op 5 juli 1748.

Hij is getrouwd te Rucphen op 23 september 1726 voor de kerk (RK) met

553 : Joanna Janse van der Beek ook genaamd Joanna Bul en Joanna Janse van Oorschot, gedoopt te Sprundel op 25 januari 1707 (waarschijnlijk) (RK) (doopgetuige was Joanna Maria).

Uit dit huwelijk:

554 : Maggiel Catoen ook genaamd Catoul en Meghiel Catoel, geboren te Groesbeek onder Nijmegen (of te Oude-Tonge).

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 10 december 1735 en getrouwd aldaar op 1 januari 1736 (NG) met

555 : Cornelia Pieterse Verstraten ook genaamd Pieternel ..., geboren te Oudenbosch.

zij is mogelijk overleden te Rucphen op 24 september 1788.

Uit dit huwelijk:

560 : Jacobus Cornelisz van Dorst, gedoopt te Groot Zundert (NB) op 23 april 1699 (RK), begraven aldaar op 18 januari 1770.

Hij is in ondertrouw gegaan te Zundert (NB) op 19 februari 1724 en getrouwd aldaar op 5 maart 1724 (NH) met

561 : Catharina Adriaen Frijters, geboren te Klein Zundert, begraven te Groot Zundert (NB) op 26 maart 1743.

Uit dit huwelijk:

564 : Gasparis "Jasper" Bastiaensen Jongenelen ook genaamd Joszep Jongenelen, gedoopt te Oudenbosch op 14 mei 1701 (RK) (doopgetuigen waren Guiljelmis Gaspars Jongeneel en Giltjen Jans Coninck), overleden te Oudenbosch op 17 februari 1759, begraven aldaar op 20 februari 1759.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 22 april 1730 en getrouwd aldaar op 7 mei 1730 (NG), ondertrouwd aldaar op 22 april 1730 en getrouwd aldaar op 7 mei 1730 voor de kerk (RK) met

565 : Angela Dircken "Engelien" van Alphen, gedoopt te Oud Gastel op 2 augustus 1707 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van Crinckelen en Anna de Mooy), overleden te Oudenbosch op 12 februari 1771, begraven aldaar op 15 februari 1771.

Uit dit huwelijk:

566 : Willebrordus Jacobse van Sundert, geboren te Hoeven op 22 maart 1722, gedoopt aldaar op 22 maart 1722 (RK) (doopgetuigen waren Cherstiano Adriaensse Meyere en Adriana Janssen van Luyck), overleden te Hoeven op 18 juni 1773, begraven aldaar op 21 juni 1773.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 23 april 1746 en getrouwd aldaar op 8 mei 1746 (NG) met

567 : Johanna Jansse de Wael, geboren te Hoeven rond 1722, overleden te Oudenbosch op 15 november 1782, begraven aldaar op 18 november 1782.

Uit dit huwelijk:

568 : Joannes Janse van den Luytgaerden, gedoopt te Etten-Moleneind op 4 augustus 1670 (RK) (doopgetuigen waren Jan Jansen van Rijnaut en Ida Jansen van de Lutgarde), begraven te Etten op 13 oktober 1760.

doopgetuige in 1751 en 1758

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 4 februari 1708 en getrouwd te Etten (NB) op 19 februari 1708 (SB), getrouwd te Etten op 19 februari 1708 voor de kerk (RK) met

569 : Joanna "Jenneken" Pieterse Geert Coevoets ook genaamd Roovers, gedoopt te Etten-Lage Clappen op 13 maart 1680 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Joosen en Aldegondis Cloppers).

Uit dit huwelijk:

570 : Adrianus Dierckxse Terremans, gedoopt te Sprundel op 16 april 1677 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Cornelii en Barbara Andreae).

Hij is ondertrouwd te Sprundel op 25 november 1702 en getrouwd aldaar op 10 december 1702 voor de kerk (RK) met

571 : Margareta Peetersen Broodt.

Uit dit huwelijk:

572 : Andreas Aertssen Dirven, gedoopt te Klein Zundert op 6 februari 1702 (RK) (doopgetuigen waren Adriano Dirven en Cornelia Adriaen Michielsen), overleden voor 1767.
(Hij had een buitenechtelijke relatie met Adriana Willem de Bruyn.)

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 24 maart 1736 (NG), ondertrouwd aldaar op 24 maart 1736 en getrouwd aldaar op 9 april 1736 voor de kerk (RK) (2) met

573 : Martina Huybrechtssen van den Bosch, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar in februari 1699 of maart 1699 (RK), overleden aldaar op 4 april 1769, begraven aldaar op 6 april 1769.

een 2e mogelijkheid is dat zij gedoopt is als Maria op 2-3-1705 te Oudenbosch (RK) als dochter van Gummaris Peetersen van den Bosch en Elisabetha Janssen van de Veeweij.

Uit dit huwelijk:

574 : Godefridus Buys, gedoopt te Waspik (NB) op 15 november 1711 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Buys, Catharina Egilisqua i.p.v. Anna Smolders), overleden te Oudenbosch op 20 oktober 1776, begraven aldaar op 23 oktober 1776.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 5 oktober 1737 en getrouwd te Etten (NB) op 27 oktober 1737 (NG), getrouwd aldaar op 28 oktober 1737 voor de kerk (RK) met

575 : Lucia Marynissen "Sycke" van den Beempt, gedoopt te Etten (NB) op 6 maart 1718 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus Willemsen van den Bempt en Joanna Cor. Coevoets), overleden te Oudenbosch op 30 maart 1782, begraven aldaar op 2 april 1782.

Uit dit huwelijk:


-- XI -- (stamgrootouders)


1088 : (?) Johannes Adriaens Seps.

Hij was gehuwd met

1089 : (?) Cornelia Jans Vermunt.

Uit dit huwelijk:

1090 : (?) Cornelis Jorisse Maes, overleden te Rucphen op 15 april 1702.

Hij was gehuwd met

1091 : (?) Diena Bartels.

Uit dit huwelijk:

1092 : Joannes "Jan" Antonissen Mouw, geboren te Hoeven, overleden in 1673 of 1674.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 17 mei 1664 en getrouwd aldaar op 7 juni 1664 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met

1093 : Elisabeth "Lijsbeth" Willems (Rombouts), geboren te Etten in 1644 of 1645 (of rond 1648), overleden na 1700.
(Zij is later ondertrouwd te Oudenbosch op 4 maart 1675 voor de kerk (RK) met Joannis "Jan" Marijnissen, geboren in 1649 of 1650, overleden tussen maart 1688 en september 1697.)

Uit dit huwelijk:

1094 : Cornelis Leendersen van Osta, afkomstig uit Roosendaal, geboren in 1647 of 1648, overleden na 1698.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen op 18 december 1677 en getrouwd aldaar op 2 november 1678 (NH) met

1095 : Janneken Jans de Clerck, geboren in 1652 of 1653, overleden na 1698.

Uit dit huwelijk:

1096 : N.N..

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1098 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1104 : Hubertus Janse Heeren, geboren te Rucphen, overleden aldaar op 14 november 1744.

Op 26 april 1742 te Rucphen wordt Huijbrecht Janssen Heeren vermeld in een boedelscheiding van de overleden Janneke Mangelaers als volgt:
"Huijbregt Janssen Heeren, geboortig van dese dorpen, weduenaar laatst van Cornelj .... en sigh nog onthoudende onder dese Jurisdictie op 't Hijke (voor zoo veel ons bekent is) geene de minste effecte ter wereld heeft, waar van staat off Jnventaris zoude konnen werden gemaakt, om zijne voorkinderen daar uijt enigh bewijs te doen van haare moederlijke successie.".
Waarschijnlijk had Huijbrecht Janssen Heeren een 'voorkind' verwekt bij Janneke Mangelaers. (bron: ORA Rucphen 49, nr.90)

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1106 : Joannes Janssens van de Beeck.

Hij was gehuwd met

1107 : Joanna ....

Uit dit huwelijk:

1120 : Cornelius Geertsen van Dorst, geboren te Groot Zundert (NB).

Hij is in ondertrouw gegaan te Groot Zundert (NB) op 29 januari 1695 en getrouwd aldaar op 27 februari 1695, getrouwd te Zundert (NB) in februari 1695 voor de kerk (RK) met

1121 : Margriet Jacobs de Jongh, geboren te Groot Zundert (NB).

Uit dit huwelijk:

1128 : Sebastianus Jaspersze Jongeneelen, geboren te Rucphen rond 1671, overleden te Oudenbosch op 10 maart 1710.

doopgetuige in 1702 en 1709. Hij woonde op Bosschendijk.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 september 1704 en getrouwd te Rucphen op 26 oktober 1704 (NG) met Adriana Janssen de Rooy (Roye), geboren te Sprundel, overleden te Oudenbosch op 31 maart 1760, begraven aldaar op 3 april 1760, dochter van Jan de Rooy. (Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 21 januari 1719 en getrouwd aldaar op 12 februari 1719 (NG) met Jan Pietersen 'Sr-Grave, geboren te Etten, overleden voor maart 1760.))

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 9 april 1695 (NG) (1) met

1129 : Geertruy Adriaansen Steven Pauwels, geboren te Hoeven rond 1669, overleden tussen 3 maart 1704 en 20 september 1704.

zij worden vermeld in de kohieren van hoofdgeld t/m 1703; in 1704 wordt alleen Bastiaan Jongeneelen genoemd.
Uit dit huwelijk:

1130 : Theodorus "Dirk" Hermans van Alphen, gedoopt te Oud Gastel op 5 januari 1674 (RK), begraven te Gastel (NB) op 3 mei 1720.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 20 maart 1700 en getrouwd aldaar op 12 april 1700 (NH), ondertrouwd aldaar op 20 maart 1700 en getrouwd aldaar op 12 april 1700 voor de kerk (RK) met

1131 : Cornelia Peetersen de Mooy (de Bruyn), gedoopt te Hoeven op 12 mei 1670 (RK) (doopgetuige was Antonia Martens), begraven te Gastel (NB) op 24 november 1729.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 1 april 1724 en getrouwd aldaar op 17 april 1724 (ng+) met Claes Andriesen Struys, geboren te Oud Gastel. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 15 oktober 1712 en getrouwd aldaar op 6 november 1712 (ng+) met Cathelijn Huijbregsen Blanckers, overleden voor april 1724. Hij is later in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 8 juli 1730 en getrouwd aldaar op 6 augustus 1730 (ng+) met Maria Huijbregtsen van Soom, geboren te Kruisland.))

Uit dit huwelijk:

1132 : Jacobus Aegidius van Sundert, gedoopt te Hoeven op 17 maart 1690 (RK), overleden tussen 1749 en 1771.

Hij is doopgetuige in 1749.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 14 oktober 1713 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1713 (NG), ondertrouwd aldaar op 14 oktober 1713 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1713 voor de kerk (RK) met

1133 : Catharina Adriaenssen Meyeren, gedoopt te Etten op 24 april 1687 (RK), overleden te Hoeven op 8 april 1771, begraven aldaar op 11 april 1771.

Zij is mogelijk een dochter van Adrianus Cornelissen Meijer en Catharina Adriaensen Verwijmere, ged. 24-4-1687 onder Etten.

Uit dit huwelijk:

1134 : Johannes Petrusz de Wael, gedoopt te Rucphen op 13 april 1693, overleden te Hoeven op 12 januari 1778.

Hij is getrouwd te Hoeven op 9 mei 1717 (volgens BL.2000/145 gehuwd te Hoeven maar niet aldaar gevonden) met

1135 : Paschasia Cornelissen Brouwers, gedoopt te Roosendaal op 27 juli 1694 (RK), overleden te Hoeven op 31 maart 1760.

wonende op de Kortendijk onder Roosendaal

voor hun kerkelijk huwelijk werd dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de derde graad.
Uit dit huwelijk:

1136 : Joannes Jansen van de Luytgarde.

Hij was gehuwd met

1137 : Joanna Adriaens Oninckx (Coninckx).

Uit dit huwelijk:

1138 : Petrus Geertsen Coevoets, geboren te Etten, overleden na 1710.

doopgetuige in 1710

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 21 oktober 1677 en getrouwd te Sprundel op 7 november 1677 (attestatie van Etten naar Sprundel) (ng+) met

1139 : Cornelia Willems Deckers (de Decker), afkomstig uit Etten, overleden na 1714.

doopgetuige in 1710, 1713 en 1714

Uit dit huwelijk:

1140 : Theodorus Jan "Dirck" Terremans, gedoopt te Sprundel-Voirne op 15 juli 1635 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Dielen en Elisabeth Capelmans).

Hij is getrouwd te Sprundel op 2 augustus 1665 voor de kerk (RK) met

1141 : Anna Jacobi van de Sande, gedoopt te Sprundel-Acker op 31 juli 1633 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Adriani van Rijen en Gertrudis Antonii), overleden te Sprundel op 29 augustus 1712.

Uit dit huwelijk:

1142 : Petrus Huberts Broodt, overleden te Sprundel op 1 augustus 1701.

Hij is getrouwd te Sprundel op 25 april 1671 voor de kerk (RK) met

1143 : Anna Michaëlis.

Uit dit huwelijk:

1144 : Arnoldus Andries Aert Dirven, gedoopt te Klein Zundert op 1 oktober 1673 (RK) (doopgetuigen waren Jan Janssen Gijsbrechts, Adriana Cornelissen en Heylwigis Antonissen), begraven te Klein Zundert op 5 mei 1742.

Hij is in ondertrouw gegaan te Groot Zundert (NB) op 9 april 1701 (SB), ondertrouwd aldaar op 9 april 1701 en getrouwd aldaar op 3 mei 1701 voor de kerk (RK) met

1145 : Petronilla Wouter Cornelissen, gedoopt te Groot Zundert (NB) op 3 november 1666 (RK), begraven te Klein Zundert op 14 december 1747.

Uit dit huwelijk:

1146 : Hubertus Jansen "Huybrecht" van de Bosch, geboren in 1657 of 1658 (of rond 1664), gedoopt te Oudenbosch (RK).
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 5 februari 1684 en getrouwd aldaar op 12 maart 1684 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Heyltjen Jochems Bomers, afkomstig uit Leur, geboren in 1644 of 1645 (RK), overleden tussen maart 1688 en 1693. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 27 maart 1677 en getrouwd aldaar op 19 april 1677 (ng+) met Pieter Thijssen Bekkers, afkomstig uit Hoeven, overleden voor 1684.))

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 8 januari 1694 en getrouwd aldaar op 31 januari 1694 (NG) (2) met

1147 : Petronella Cornelisse Monsieurs, geboren rond 1670, gedoopt te Hoeven (RK).

Uit dit huwelijk:

1148 : Lambertus Pieterse Buys, afkomstig uit de Langstraet, gedoopt te Waspik (NB) op 10 februari 1685 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Buys acerdon en Dymphna Cornelisse), overleden te Oudenbosch op 31 maart 1740, begraven aldaar op 4 april 1740.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 16 november 1708 en getrouwd aldaar op 2 december 1708 (NG) met

1149 : Adriana Smolders, gedoopt te Oudenbosch op 14 juli 1681 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Claessen Boymans en Joanna Andriessen van Iersel), overleden te Oudenbosch op 28 december 1768, begraven aldaar op 30 december 1768.

Adriana werd niet vermeld op de hoofdgeldlijst van 1688 bij haar ouders, terwijl ze toen pas zes jaar oud was. In 1697 stond ze wel vermeld als Adriaentken, echter doorgehaald.

Lambertus en Adriana verhuisden rond 1712-1713 van Waspik naar Oudenbosch.
Uit dit huwelijk:

1150 : Marynus Willemsen van den Bempt, herbergier op het Moleneynt, gedoopt te Etten in het Dorp op 20 maart 1681 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Jansz. Eyckmont en Cornelia Gijsbrecht Hussaerts), begraven te Etten (NB) op 29 oktober 1760.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Etten (NB) op 6 oktober 1703 en getrouwd aldaar op 21 oktober 1703 (SB), getrouwd aldaar op 20 oktober 1703 voor de kerk (RK) met Adriana Cornelissen Boot, gedoopt te Etten-Neerstraat op 1 december 1679 (RK) (doopgetuigen waren Mathias Marijnissen en Cornelia Wagemaeckers), overleden tussen 1709 en 1713, dochter van Cornelis Marinessen Boot en Joanna Ariaens de Clopper.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 9 december 1713 en getrouwd te Etten (NB) op 24 december 1713 (SB), getrouwd aldaar op 24 december 1713 voor de kerk (RK) (2) met

1151 : Cornelia Cornelissen Coevoets, gedoopt te Etten-Attelaken op 9 juni 1686 (RK) (doopgetuige was Elizabeth Geertsen Coevoets), overleden na 1741.

zij was doopgetuige in 1739 en 1741.

Uit dit huwelijk:


-- XII -- (stamovergrootouders)


2188 : Leonardus Gommertsz van Osta, gedoopt te Roosendaal op 14 juli 1605 (RK), begraven aldaar op 10 oktober 1677.

Hij was gehuwd met

2189 : Wilmken Willen, geboren rond 1605, overleden rond 1648.

Uit dit huwelijk:

2190 : Johannes Pauwels Clerck, overleden te Nispen-Essen (B) op 7 november 1678, begraven aldaar op 7 november 1678.

Hij was gehuwd met

2191 : Catharina Pauwels, begraven te Nispen-Essen (B) op 7 november 1678.

Uit dit huwelijk:

2256 : Jasper Cornelissen Jongenelen, geboren op 11 november 1638, overleden na september 1697.

Hij was gehuwd met

2257 : Cathelijn Guilielmi, geboren rond 1638, overleden na september 1697.

Uit dit huwelijk:

2258 : Adriaen Steven Pauwels, overleden na 10 januari 1698.

Hij was gehuwd met

2259 : Janneken Adriaensen, overleden voor 10 januari 1698.

Uit dit huwelijk:

2260 : Herman ....

Hij was gehuwd met

2261 : Engelberta Dierick.

Uit dit huwelijk:

2262 : Peeter Martensen (Meertensen), afkomstig uit Bosschendijk, geboren rond 1636 [of geboren 1647/1648] (geboren Oudenbosch), overleden na september 1697.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 25 maart 1673 en getrouwd aldaar op 10 april 1673 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Ida "Eyken" Huybreghts Bertels, gedoopt te Oudenbosch op 6 september 1634 (RK) (doopgetuigen waren Joes Cornelissen Noutsen Senior en Aleidis M...), overleden na september 1697, dochter van Hubertus (Huybrecht) Antonissen Bartelsen en Henrica (Hendricxken) Janssen Dirven. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 26 januari 1659 en getrouwd aldaar op 9 februari 1659 (NG) met Georgius "Joris" Willems van Dijck, afkomstig uit Hoeven, overleden voor 1673.))

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 18 augustus 1657 en getrouwd te Hoeven in september 1657 (NG) (1) met

2263 : Elisabetha Adriaens ook genaamd Lijsken Adriaensen, afkomstig uit Bosschenhoofd onder Hoeven, overleden voor 1673.

Uit dit huwelijk:

2264 : Egidius Willemsen van Sundert, afkomstig uit Sprundel (RK), overleden te Hoeven op 19 november 1692.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 maart 1681 en getrouwd aldaar op 23 maart 1681 (ng+) met Tanneken Jans de Roy, afkomstig uit Hoeven (RK), overleden aldaar op 9 augustus 1686.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 19 mei 1689 en getrouwd aldaar op 19 juni 1689 (NG), getrouwd aldaar op 19 juni 1689 voor de kerk (RK) (2) met

2265 : Adriana Jacobs Verboven ook genaamd Bogaerts, gedoopt te Roosendaal op 5 mei 1655 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Verboven en Marijnis Cornelissen), overleden te Hoeven op 8 januari 1738.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 12 november 1695 en getrouwd aldaar op 27 november 1695 (NG), getrouwd aldaar op 27 november 1695 voor de kerk met Huybert Gerards van Rijsbergen, gedoopt te Hoeven op 12 juni 1653 (RK), overleden aldaar op 19 maart 1709, zoon van Gerardus Geertsen en Maria Cornelisse Slooters. (Hij is eerder getrouwd te Rucphen voor 1684 met Elisabeth Cornelus van de Wael, gedoopt te Rucphen (RK), overleden voor 1695.))

Uit dit huwelijk:

2266 : Adrianus Cornelissen Meijer, overleden na 1725.

doopgetuige in 1714

Hij was gehuwd met

2267 : Catharina Adriaensen Verwijmere, overleden na 1717.

Uit dit huwelijk:

2268 : Petrus Cornelissen de Wael.

Hij was gehuwd met

2269 : Jenneken Adriaensen de Brouwer.

Uit dit huwelijk:

2270 : Cornelis Cornelis Brouwers, overleden voor 14 november 1718.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 6 mei 1685 met

2271 : Elisabeth Adriaense Helmonts, gedoopt te Roosendaal op 28 oktober 1657 (RK) (doopgetuigen waren Jan Dielen en Dingen Theuns), begraven te Roosendaal op 14 november 1718.

Uit dit huwelijk:

2272 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

2274 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

2276 : Gerardus Cornely Geert Coevoets, overleden na 1673.

Hij is getrouwd te Etten (NB) op 26 december 1651 (SB), getrouwd te Etten op 23 december 1651 voor de kerk (RK) met

2277 : Lucia Peterse Geertsen, doopgetuige in 1684, overleden na 1684.

Uit dit huwelijk:

2278 : Wilhelmus Cornelisse de Decker.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

2280 : Jan Dierx Teirmans.
(Hij had later een relatie met Margreta Jacobi.)

Hij is ondertrouwd te Sprundel op 26 augustus 1628 en getrouwd aldaar op 18 september 1628 voor de kerk (RK) (1) met

2281 : Anna Petri.

zij is mogelijk overleden als Anna Petri Philippi op 6-12-1640 te Sprundel


Uit dit huwelijk:

2282 : Jacobus Cornelis van den Sande.

Hij is ondertrouwd te Sprundel op 11 april 1626 en getrouwd aldaar op 3 mei 1626 voor de kerk (RK) met

2283 : Anna Francisci.

Uit dit huwelijk:

2288 : Andries Aert Cornelis Dirven, gedoopt te Groot Zundert (NB) op 29 september 1643 (doop Arnoldus; niet zeker dezelfde) (RK), overleden te Zundert (NB) op 22 februari 1701.

Gedoopt als Arnoldus. Het is een veronderstelling dat Andries een kind is van genoemde ouders. Veronderstelling is op basis van:
- naam, Arnoldus = Andries
- patroniem
- naam moeder Catharina is naam 1e dochter
- doopdatum 1643, Andries zou dan 23jr. zijn bij huwelijk, is aannemelijk
- geen dopen Dirven in dezelfde periode of ander echtpaar met dezelfde
karakteristieken

Via EG Boeren 99/5 (F1002-10) wordt als ouders gegeven:
Aert Dirven en Catharina Andries Nuyten.

(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Zundert (NB) op 11 april 1666 en getrouwd aldaar op 18 mei 1666, ondertrouwd te Klein Zundert op 10 september 1665 voor de kerk (RK) met Cornelia Boudewijn Cornelis Jourien, overleden voor 1671.)

Hij was gehuwd (2) met

2289 : Heylwigis Adriaenssen, doopgetuige in 1705, overleden na 1705.

Uit dit huwelijk:

2290 : Walterus Cornelisz Jans.

Hij is ondertrouwd te Groot Zundert (NB) op 2 november 1655 voor de kerk (RK) met

2291 : Margaretha Jans Ostayen.

Uit dit huwelijk:

2296 : Petrus Cornelisse "Pieter" Buys, geboren te Waspik (NB) rond 1653, begraven aldaar op 24 augustus 1739.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Groot Waspik op 12 november 1700 en getrouwd aldaar op 28 november 1700 (SB) met Elisabeth Cornelisse Zeeuw, geboren te Waspik (NB), gedoopt te Dongen op 8 mei 1672 (RK) (doopgetuigen waren Jan Ariens en Joanna Jans), begraven te Waspik (NB) op 27 september 1704, dochter van Cornelis Jan de Zeuw en Peterke Adriens. Hij is later in ondertrouw gegaan te Groot Waspik op 15 februari 1713 (SB) met Seyken Adriaensz van Gesel (niet katholiek), begraven te Waspik (NB) op 11 juli 1744.)

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 5 november 1678 en getrouwd aldaar op 21 november 1678 (SB), getrouwd aldaar op 15 november 1678 voor de kerk (RK) (1) met

2297 : Antonetta Lambregts van den Hoven, geboren te Loon op Zand tussen 1651 en 1655 (vermoedelijk), gedoopt aldaar (RK), overleden te Sprundel op 3 juli 1700.

Uit dit huwelijk:

2298 : Thomas Bastiaensen Smolders, schoenmaker, geboren te Hoeven rond 1646, overleden te Oudenbosch op 11 december 1715.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 13 januari 1674 en getrouwd aldaar op 28 januari 1674 (NG), ondertrouwd aldaar op 12 januari 1674 en getrouwd aldaar op 28 januari 1674 voor de kerk (RK) met

2299 : Catharina Godefridi Gillisquet, gedoopt te Oudenbosch op 16 mei 1650 (RK) (doopgetuigen waren Croonely Geenen en Catharina Kolai), overleden te Oudenbosch op 7 oktober 1734, begraven aldaar op 11 oktober 1734.

Uit dit huwelijk:

2300 : Wilhelmus Marynissen van den Beempt, gedoopt te Etten (NB) op 3 april 1651 (RK) (doopgetuige was Joannes Marini ... legitime Antonius), begraven te Etten (NB) op 2 april 1693.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 30 januari 1672 en getrouwd te Etten (NB) op 16 februari 1672 (SB), getrouwd aldaar op 16 februari 1672 voor de kerk (RK) met

2301 : Catharina Willems de Win, gedoopt te Etten (NB) op 8 november 1650 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Adriaeni en Elizabeth Antony), begraven te Etten (NB) op 22 maart 1720.

Uit dit huwelijk:

2302 : Cornelius Geertsen Coevoets, gedoopt te Etten (NB) op 22 juni 1654 (RK), begraven te Etten op 14 december 1723.

Hij is doopgetuige in 1714.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 20 maart 1683 en getrouwd te Etten (NB) op 11 april 1683 (NH), getrouwd aldaar op 19 april 1683 voor de kerk (RK) met

2303 : Maria Jans Berghmans (Berckmans\van Bergen), afkomstig uit Meel (B), begraven te Etten (NB) op 1 juli 1735.

Uit dit huwelijk:


-- XIII -- (stambetovergrootouders)


4376 : Gomarus Leonardi van Osta, geboren te Esschen rond 1563.

Hij was gehuwd met

4377 : Cornelia Arnoldi ook genaamd Neeltken Aerts Willem Moerkints.

Uit dit huwelijk:

4512 : Cornelis Janssen Jongenelen, geboren te Rucphen rond 1595 (RK), overleden tussen 25 februari 1656 en 3 november 1658.
(Hij is later getrouwd voor 1658 met Gieltje Wouters (RK), overleden na 19 april 1662, dochter van Wouter Willem Maessen en Catharina van Elsacker. (Zij is eerder getrouwd rond 1621 met Huybrecht Cornelisse Commissaris, gedoopt te Sprundel op 15 november 1595 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Thomas en Maria Jansen), gesneuveld te Sprundel op 1 augustus 1643, zoon van Cornelis Piers Commissaris (18160) en Janneke Adriaens Cornelissen (18161).))

Hij was gehuwd (1) met

4513 : Magdalena Willems Janssen Vorsterdr van Rutphen, overleden tussen 11 november 1638 en 13 februari 1644.

Uit dit huwelijk:

4530 : Jacob Cornelisse Verboven (Bogaerts).

Hij was gehuwd met

4531 : Maria Hendrix Cappens.

Uit dit huwelijk:

4540 : Cornelius Adriaensen de Brouwer ook genaamd Commissaris en Jongensticker, overleden tussen 4 maart 1661 en 6 oktober 1662.

Cornelis Adriaensen Brouwers alias Commissaris heeft als handmerk een primitief getekende CA, waardoor hij te onderscheiden is van zijn gelijknamige halfbroer Cornelis Adriaenssen Brouwers. Ditzelfde handmerk is ook terug te vinden in aktes waarin hij voorkomt als Cornelis Adriaensen Jongesticker. -->> veel informatie verder in BL.1999/145.

Hij was gehuwd met

4541 : Martijnken Peeters Merquis, overleden te Rucphen op 27 februari 1686.
(Zij was later gehuwd met Jasper Jans Slob.)

Uit dit huwelijk:

4542 : Adrianus Jansen Helmonts, gedoopt te Roosendaal op 28 november 1619 (RK) (doopgetuigen waren Thomas Judoci en Adriana Laurentii), overleden na november 1687.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen op 14 april 1652 en getrouwd te Roosendaal op 30 april 1652 (SB) met

4543 : Mayken Faes Stoffelen, gedoopt te Essen (B) op 4 juli 1621 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Faessen en Antonia Joannis), begraven te Roosendaal op 21 juni 1701.

Uit dit huwelijk:

4576 : (?) Andreas Aertssen.

Hij was gehuwd met

4577 : (?) Catharina Nicolaes Joannes.

Uit dit huwelijk:

4592 : Cornelis Jasperse Buijs, overleden voor 14 april 1676.

Hij was gehuwd met

4593 : Huijbertje Peterse Jochems ook genaamd Huijbrechts Peter Beerthouts, overleden voor 14 april 1676.

Groot Waspik RA.43 fol.127r. Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kinderen ende erffgenamen van Cornelis Jasperss Buijs ende Huijbertje Peter Jochemss zaliger, hare vader ende moeder respevtive. Bij namen Japer Corneliss Buijs, Cornelis Janss van Gils als speciale last ende procuratie hebbende van Huijbert Corneliss Buijs, deselve gepasseert voor den notaris Melchior Gerrits ende seeckere getuijgen binnen Geertruijdenberch reside. van date den 14e april 1676, schout ende heemraden alhier gebleken voorgelesen ende alvorens mede geregistreert, ende Peter Corneliss Buijs. Ende dat van alsulcke goederen als haren vader ende moeder haer naergelaten ende metter geruijmt hebben. Mitsgaders seeckere acker hen mede aengecomen van hunnen grootvader Peter Jochemss Berthoutss ende deselve heden alhier voor recht aengebrocht. Desen 4e februarij 1679.
Uit dit huwelijk:

4594 : Lambertus Corneliusz van den Hoven.

Hij was gehuwd met

4595 : Elisabeth Antoniusdr van der Puncken.

Uit dit huwelijk:

4596 : Sebastianus Marten Smolders, overleden te Hoeven op 19 mei 1685.

won. in de Palingstraet.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Hoeven op 21 november 1677 en getrouwd aldaar op 26 december 1677 (NG) met Cornelia Philippus Jans. (Zij was weduwe van Aert Janssen Timmermans, overleden voor december 1677.))

Hij was gehuwd (1) met

4597 : Adriaentie Thomas (Stops), overleden voor december 1677.

Uit dit huwelijk:

4598 : Godefridus Gillisquet, geboren rond 1604, overleden tussen 1673 en 1679.

In het Rechtelijk Archief Oudenbosch wordt Godefrooy Gillisque vele malen genoemd (periode 1651-1673), hij was (opper)vorster van Oudenbosch vanaf 1639.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 21 februari 1635 (cum dispensatione) (RK) met

4599 : Angela "Engeltien" van Doornewijck, geboren rond 1605, overleden tussen 1679 en 1684.

R.149 Oudenbosch 8-8-1679: Engeltien van Doornewijck wordt genoemd als weduwe van Godefrooy Gilique

Uit dit huwelijk:

4600 : Marinus Jansen Marinussen, geboren te Etten op het Moleneind, gedoopt te Etten op 9 augustus 1626 (RK) (doopgetuigen waren Louw Henrico Jacobi en Maria ..Ennen), overleden op 5 januari 1680.

Hij is getrouwd te Etten (NB) op 3 mei 1650 (SB), getrouwd aldaar op 3 mei 1650 voor de kerk (RK) met

4601 : Anna Engelen Jans van Puth, overleden na 1707.

Uit dit huwelijk:

4602 : Wilhelmus Matthias, gedoopt te Etten op 17 september 1620.

Hij is getrouwd te Etten (NB) op 18 februari 1648 voor de kerk (RK) met

4603 : Cornelia Gijsbrechts Hussaerts, gedoopt te Etten (NB) op 3 november 1626 (RK), overleden na 1681.

Uit dit huwelijk:

4604 : =2276 (Gerardus Cornely Geert Coevoets)

4605 : =2277 (Lucia Peterse Geertsen)


4606 : N.N..

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:


-- XIV -- (stamoudouders)


9024 : Jan Cornelissen JongeNeelen, stadhouder van rucphen, overleden tussen 22 mei 1608 en 21 juli 1619.
(Hij was weduwnaar van Soetken Adriaen Nelemansdochter, overleden voor 7 mei 1592.)

Hij was gehuwd (2) met

9025 : Agatha Cornelii Jennekendochter ook genaamd Agatha Cornelissen Jacobs, overleden voor 17 november 1606.

Uit dit huwelijk:

9026 : Willem Janssen Vorsters.

Hij was gehuwd met

9027 : Catelijn Boyens.

Uit dit huwelijk:

9080 : Adrianus Cornelissen de Brouwer ook genaamd de Brouwer, den Ouden Sticker, Commissaris en van Domburg, gedoopt te Sprundel op 10 oktober 1598 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Peters en Anna Adriaense), overleden tussen 23 november 1660 en 29 juni 1667.
(Hij was later gehuwd met Janneke Willems (RK), overleden voor 23 november 1660, dochter van Willem Janssen van Sundert en Thoonken Cornelissen.)

Hij was gehuwd (1) met

9081 : Adriaentje Cornelissen Phlipsen (RK), overleden voor 26 juni 1651.

Uit dit huwelijk:

9082 : Pieter Stoffel Cornelisen Marquis, overleden na 1640.

Hij was gehuwd met

9083 : Neeltjen Danen, overleden na 1640.

Uit dit huwelijk:

9084 : Joannes (Hans) Joosse Helmonts, geboren te Roosendaal rond 1580 (RK), begraven aldaar op 13 maart 1667.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 26 januari 1606 voor de kerk (RK) met

9085 : Catharina Philips (RK), begraven te Roosendaal op 24 januari 1639.

Uit dit huwelijk:

9086 : Servatius "Faes" Christofori, geboren te Roosendaal rond 1584, overleden aldaar na januari 1640.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 21 november 1610 met

9087 : Passchijntje Janse Mangelaers, geboren rond 1590, begraven te Essen (B) op 24 januari 1662.

Uit dit huwelijk:

9184 : Jasper Cornelis Buijs, overleden voor 11 juli 1626.

Hij was gehuwd met

9185 : Geertrui Jan Adriaen Broeders.

Dongen RA.99 folio 16; RA.105 folio 35v
Uit dit huwelijk:

9186 : Peter Jochemse Jochems.

Hij was gehuwd met

9187 : Sijcken Peeters Zeijlmans.

Uit dit huwelijk:

9196 : N.N..

Hij was gehuwd met

9197 : N.N..

Uit dit huwelijk:

9200 : Joannes Marinus van den Beemt, gedoopt te Etten (NB) op 23 maart 1597 (RK), begraven aldaar op 27 mei 1684.

Hij was gehuwd met

9201 : Wilhelma Joannesdr.

Uit dit huwelijk:

9204 : Matheus Jansz.

Hij was gehuwd met

9205 : Petronella Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

9206 : Gisbertus Cornelissen.

Hij is ondertrouwd te Oudenbosch op 10 mei 1623 voor de kerk (RK) met

9207 : Catharina Thomassen, gedoopt te Etten (NB) op 6 april 1599 (RK), overleden te Oudenbosch op 15 januari 1646.

Uit dit huwelijk:


-- XV -- (stamoudgrootouders)


18048 : Cornelis Jan JongeNeelen.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

18050 : Cornelis Jacops van Sprundel (doopgetuige was Neleman Jaken), overleden na 10 oktober 1606.

Hij was gehuwd met

18051 : Toenken ....

Uit dit huwelijk:

18160 : Cornelis Piers Commissaris ook genaamd Brouwers, geboren te Sprundel rond 1570, overleden te Rucphen tussen 5 oktober 1635 en 1 december 1643.

hij was schepen van Rucphen. Schepen van Ruycphen in 1610 (GAR Rucphen R38)
(Hij is daarnaast getrouwd te Rucphen rond 1606 (2) met Heyndrikxje Jans van Hoeve (RK).)

Hij is getrouwd te Rucphen (Sprundel) rond 1593 voor de kerk (RK) (1) met

18161 : Janneke Adriaens Cornelissen (RK), overleden rond 1606.

Uit dit huwelijk:

18162 : Cornelis Phlipsen Adriaens.

Hij was gehuwd met

18163 : Margriete Jans.

Uit dit huwelijk:

18168 : Judocus (Josephus of Joost) Jodoci Helmonts, landbouwer (RK).
(Hij is later getrouwd voor 1596 met Anna Leonardi. Hij was later gehuwd met Elisabeth Seltslach (RK), overleden te Roosendaal in augustus 1625. (Zij was later gehuwd met Adriaen Anthonis Aerts, zoon van N.N..))

Hij is getrouwd te Roosendaal rond 1569 (1) met

18169 : N.N..

mogelijk heette zij Neelken Cornelisdochter

Uit dit huwelijk:

18172 : Stoffel Faesen.

Hij was gehuwd met

18173 : Huberta Adriaensen Nobels.

Uit dit huwelijk:

18174 : Jan Cornelisz Mangelaers.

Hij was gehuwd met

18175 : Nelleke Goorts Bisschops.

Uit dit huwelijk:

18368 : Cornelis Anthonis Buijs.

Hij was gehuwd met

18369 : Judith Steven Blankaerts.

Dongen RA.100 folio 47
Uit dit huwelijk:

18370 : Jan Adriaen Jan Petersz Broeders, geboren rond 1564, overleden voor 10 oktober 1602.

Hij was gehuwd met

18371 : Emmeken Marten Geerits van Gesel.

Dongen RA.96 folio 32r, RA.99 folio 20
Uit dit huwelijk:

18372 : Joachim Jan Berthouts.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

18374 : Peter Wouterz Zeijlmans.
(Hij was later gehuwd met Willemken Huijben. Hij was later gehuwd met Truijcken Jans Boeser.)

Hij was gehuwd (1) met

18375 : Huijbertke Handrickx.

Uit dit huwelijk:

18400 : Marinus Adrianus.

Hij was gehuwd met

18401 : Maria Hendricus.

Uit dit huwelijk:

18414 : Thomas Anthoniusz.

Hij was gehuwd met

18415 : Cornelia Joannes.

Uit dit huwelijk:


-- XVI -- (stamoudovergrootouders)


36100 : Jacob van Sprundel.

Hij was gehuwd met

36101 : Jenneken ....

Uit dit huwelijk:

36320 : Pieter Domis.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

36736 : Anthonis Buijs.

Hij was gehuwd met

36737 : Huijbrechtken Wouters.

Uit dit huwelijk:

36740 : Adriaen Jan Peeters Cornelis Blanckaerts ook genaamd Broeders, geboren rond 1515, overleden tussen 25 januari 1594 en 30 september 1596.

Hij was schepen te Dongen 1560-1577.
(Hij was weduwnaar van Anna Willem Joosdr van Dongen, overleden voor 14 februari 1520, dochter van Willem Jooszn van Dongen en Marij Adriaensdr.)

Hij was gehuwd (2) met

36741 : Maria Roelof Handricksdr, overleden na 30 september 1596.

Uit dit huwelijk:

36742 : Merten Geritsz van Gesel.

Hij was gehuwd met

36743 : Adriaentken Embrechts Timmermans.

Dongen RA.96 folio 136r
Uit dit huwelijk:

36748 : Wouter Wouterz Zeijlmans.

Hij was gehuwd met

36749 : Elisabeth Roelen.

Uit dit huwelijk:


-- XVII -- (stamoudbetovergrootouders)


73480 : Jan Peeters Cornelis Blanckaerts, geboren rond 1490, overleden voor 28 mei 1554.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

73482 : Roelof Heijnricx.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

73486 : Embrecht Peeters Timmerman, [op basis van patroniem].

Dongen RA.94 folio 194v en RA.95 folio 23v
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: