het Ettense geslacht Brabers, tak 2

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum van laatste volledige update: 25 september 2004
datum laatste handmatige wijziging: 18 november 2016

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens, documenten, bidprentjes en foto's
in de periode 1998 t/m heden - chronologisch:

1998: E. Spittel, J.B. Plompen uit Veghel
1999: Yvonne Maas-van Leeuwen
2000: Hendrik Oudenes uit Papendrecht
2001: mevr. W. van den Broek-Brabers uit Nijverdal, Karin van Leeuwen-Brabers uit Valkenswaard,
Jan-Willem en Miranda Sorber-Brabers
2002: Marianne Smout
2003: Piet Verdonk
2008: Martijn de Koning, Judith Harms
2009: Judith Harms
2016: Patricia Brabers, Martijn de Koning

 

 

I : Adrianus Peters, geboren voor 1594, overleden te Oudenbosch in november 1636, begraven aldaar op 1 december 1636, zoon van Peter Anthonis Brabander en Maria Jacobsdr Tack.

De doop van Adrianus is niet te Etten gevonden, waarschijnlijk omdat de doop voor november 1594 heeft plaatsgevonden (begin doopboek). Bij de doop van zijn zoon Henricus in 1619 werd zijn moeder Maria Jacobs als doopgetuige vermeld. In de kerkrekening van Oudenbosch over de jaren 1634-1640 staat op 1 december 1636 vermeld dat begraafrechten zijn betaald voor Adriaen Peetersz Braber.

Hij was gehuwd (1) met Claesken Jans ook genaamd Clara Jans, overleden voor januari 1622.

Adrianus Peters is de stamvader van zowel het Ettense geslacht Brabers als het Oudenbossche geslacht den Braber. Via zijn zoon Hendricus (geboren 1619), uit zijn eerste huwelijk met Claesken Jans komt een geslacht Brabers voort die aanvankelijk nog te Etten woonde, maar sinds 1649 te Oudenbosch. Alle takken in Oudenbosch lopen dood maar 1 persoon (zijn achter-achter-kleinkind Cornelius den Braber (Brabers) geboren 1717 te Oudenbosch zorgt voor nageslacht. Cornelius den Braber (Brabers) verhuisde op jonge leeftijd naar Ginneken waar hij voor een verder nageslacht Brabers zorgde, welke voornamelijk rond Breda woonden.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Leur op 6 januari 1622 (NG) (2) met Catharina "Lijntien" Peters.

Uit dit huwelijk:

Via zijn zoon Petrus (geboren 1624), uit zijn tweede huwelijk met Lijntjen Peters komt het Oudenbossche geslacht den Braber voort. Op een enkeling na zijn bijna alle 'den Brabers' van deze familie tot aan het begin van de 20ste eeuw in Oudenbosch blijven wonen. [zie verder: het Oudenbossche geslacht den Braber]

II : Henricus Adrianus Peters Brabers, gedoopt te Etten op 3 maart 1619 (RK), overleden na 1663, zoon van Adrianus Peters (I) en Claesken Jans.

Henricus en Magdalena woonden de eerste jaren na hun huwelijk te Etten. Rond 1647-1648 verhuisden ze naar het Oudland te Oudenbosch. Hij werd vermeld als Hendrick Adriaensen Braber met vrouw in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (1649-1663), wonende in 't Oudland.

RA Oudenbosch dd. 25-1-1657: Henrick Adriaenssen Braber, inwoonder, man ende voicht van Machdalena Jacobs Vermunt, betreft gepacht land in Outlant 20 gem.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 7 november 1643, getrouwd aldaar op 24 november 1643 voor de kerk (RK) met Magdalena Jacobusdr Vermunt, gedoopt te Etten op 3 december 1619 (RK), overleden na 1667, dochter van Jacobus Cornelisz Vermunt en Catharina "Cathelijn" Antonissen Cruyt.

Uit dit huwelijk:

III-a : Lucia Hendricks "Sycken" Brabers, gedoopt te Etten op 21 januari 1646 (RK), begraven te Oud en Nieuw Gastel op 20 april 1705, dochter van Henricus Adrianus Peters Brabers (II) en Magdalena Jacobusdr Vermunt.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 25 mei 1680 en getrouwd te Gastel op 23 juni 1680 (NG), ondertrouwd te Oudenbosch op 18 mei 1680 en getrouwd aldaar op 9 juni 1680 voor de kerk (RK) (1) met Jan Pietersen van Nispen, geboren te Sprundel, overleden tussen 27 november 1681 en 24 april 1682.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Hoeven op 14 december 1669 en getrouwd aldaar op 5 januari 1670 (NG) met Teuntien Cornelissen van Breda, geboren te Palingstraat. Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 16 januari 1672 en getrouwd aldaar op 7 februari 1672 (NG), getrouwd aldaar op 7 februari 1672 voor de kerk (RK) met Maria "Mayken" Gerrits Vaeremaet (Garmaert), geboren te Oud Gastel, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 18 februari 1636, begraven aldaar op 13 maart 1680.)

Toen Jan Peters van Nispen overleed, moest zij beloven het kind op te voeden en op zijn achttiende jaar de som van 110 gulden uit te reiken. RAWB Oud en Nieuw Gastel R.407, f74 dd. 22 mei 1680; f.89 dd. 24 april 1682.

Zij is ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 20 augustus 1682 ? en getrouwd aldaar op 6 september 1682 (RK) (2) met Floris Jansen (van Dijck), overleden tussen 1683 en 1704.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 19 augustus 1704 en getrouwd aldaar op 20 september 1704 (NG), ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 19 augustus 1704 en getrouwd aldaar op 20 september 1704 voor de kerk (RK) (3) met Joannes "Jan" Pietersen van der Heyden, geboren te Hultsel.


III-b : Antonius Hendrix Brabers, geboren te Oudenbosch-Oudland in 1649 of 1650, overleden tussen 1694 en november 1697, zoon van Henricus Adrianus Peters Brabers (II) en Magdalena Jacobusdr Vermunt.

RA Oudenbosch dd. 1-7-1686: Antony Brabers bekent schuldig te zijn aan Rombout Steven Maatiens 243 gulden. (dit is zijn schoonvader) Antony den Braber werd in 1683, 1684 en 1686 koning van het St. Christoffelgilde te Oudenbosch. Men werd koning door de vogel van de schutsboom of vogelboom te schieten. De koning moest het gilde een schild ten geschenke geven; een zilveren plaat met afgeronde of uitgesneden hoeken met op dat schild de naam van de gever en een rijmpje. Als iemand 3 maal achtereen koning schoot, werd hij keizer. Cornelis Vos verhinderde in 1685 dat Antony keizer werd en werd hiervoor beloond met 6 gulden. Een keizer zou namelijk voor het gilde een nog grotere strop zijn geweest omdat een keizer drie zilveren vogels ontving en gedurende zijn verdere lidmaatschap was vrijgesteld van "gelag". (bron: St. Christoffel Gilde 1644-1896, uitgave Heemkundige Kring Broeder Christofoor Oudenbosch 1996).
Hij werd vermeld als Anthony Henrick den Braber/Brabers met vrouw in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (1682-1694), wonende in het dorp t/m 1686, daarna in het Bossenhoofd. Vermoedelijk in hij circa 1695 overleden.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 25 augustus 1679 en getrouwd aldaar op 17 september 1679 (NG), getrouwd aldaar op 25 augustus 1679 voor de kerk (RK) (1) met Maria Rombouts Matiens, geboren te Oudenbosch in 1658 of 1659 (doop n.a.), overleden rond 1690, dochter van Rommen Stevenssen Matiens en Maayken Aerden "Mariken" Gijsbrechts.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Wouw op 14 januari 1692 (2) met Anna Linders Verbaten, dochter van Leonardus Verbaten.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw op 24 november 1697 (attestatie om te Vossemeer te trouwen) (NG) met Willem Geerlingh. (Hij was weduwnaar van Anneken Anthonissen, overleden voor november 1697.))

Antonius trouwde in 1692 te Wouw met Anna Linderse Verbaten. Vermoedelijk was zij uit deze plaats afkomstig. Na het overlijden van Antonius hertrouwde ze in 1697 met Willem Geerlingh, wederom te Wouw.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Henricus Antonissen den Braber, gedoopt te Oudenbosch op 23 juli 1680 (RK), overleden aldaar tussen 2 februari 1719 en 10 maart 1719, zoon van Antonius Hendrix Brabers (III-b) en Maria Rombouts Matiens.

Hij woonde in 1697 bij zijn opa en oma Maetiens.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 20 december 1710 en getrouwd aldaar op 9 januari 1711 (NG) met Antonia (Antonetta) Matthijssen Beckers, gedoopt te Oudenbosch op 15 oktober 1680 (RK), overleden rond 1722, dochter van Matthijs Mathijsen "Thijs" Beckers en Maria "Marijken" Aertsen van Dongen.

7-5-1722: boedelverdeling en voogdentoewijzing.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Arnoldus "Aert" Antonissen den Braber (Brabers), gedoopt te Oudenbosch op 27 november 1681 (RK), overleden in 1721 of 1722, zoon van Antonius Hendrix Brabers (III-b) en Maria Rombouts Matiens.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 16 april 1712 en getrouwd te Rucphen op 1 mei 1712 (NG) (1) met Jacomina Cornelisse (Wilhelmina "Meijntien) Maes, gedoopt te Etten op de Leur op 16 februari 1681 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Corn. Moerkens en Adriana Jans), overleden te Oudenbosch op 30 mei 1720 (in Stoofstraat), dochter van Cornelis Antonisz Maes en Anna Jacobs Oomen.

zij overleed in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 december 1720 en getrouwd aldaar op 29 december 1720 (NG) (2) met Maria "Marietje" van Lier, geboren te Hoeven, dochter van Adriaan van Lier.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 december 1722 en getrouwd te Rucphen op 17 januari 1723 (attestatie van Middelharnis) (NG) met Boudewijn Marijnissen Gleijns, geboren te Hoeven. (Hij was weduwnaar van Elbertina Weijnans (ook Liberina Weijmans), overleden voor 1723.))

Uit dit huwelijk:

IV-c : Joannes "Jan" Antonissen den Braber, gedoopt te Oudenbosch op 6 april 1683 (RK), begraven te Roosendaal op 30 mei 1715 (St.Jan) op het kerkhof, zoon van Antonius Hendrix Brabers (III-b) en Maria Rombouts Matiens.

hij was in 1697 inwonend (als knecht?) bij Meerten Blommers alias van der Donk.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 1 februari 1710 en getrouwd aldaar op 23 februari 1710 (NG) met Elisabetha Cornelissen Smout, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 8 juli 1689 (St.Jan de Doper) (RK) (doopgetuigen waren Jacomina Adriaens (loco), Adriani Adriaens en Gertrudis Maes), begraven te Roosendaal op 13 juni 1722, dochter van Cornelis Jansen Smout en Adriana Adriaenssen Pardaens.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 18 juli 1716 en getrouwd aldaar op 2 augustus 1716 (NG) met Ludovicus Andrise "Lois" Pellen, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 14 december 1684 (RK), overleden aldaar op 27 november 1736, begraven aldaar (op het kerkhof), zoon van Andreas Pellen en Maria Jansen Paters. (Hij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 2 april 1735 en getrouwd aldaar op 17 april 1735 met Willemeijntje van Lueven. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 1 augustus 1723 en getrouwd aldaar op 15 augustus 1723 (NG) met Jan Cornelisse Crook, overleden te Roosendaal op 9 februari 1731, begraven aldaar (op het kerkhof). (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 3 juni 1713 en getrouwd aldaar op 18 juni 1713 (NG) met Martijntje Gerrisse Swart, overleden voor augustus 1723.))))

Uit dit huwelijk:

IV-d : Helena Antonissen Brabers, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 29 september 1686 (RK), overleden na 1728, dochter van Antonius Hendrix Brabers (III-b) en Maria Rombouts Matiens.

Ze werd gedoopt als Magdalena Brabers. Bij haar huwelijk werd ze Helena Brabers genoemd.

Zij is in ondertrouw gegaan te Standdaarbuiten op 14 april 1714 en getrouwd te Fijnaart op 29 april 1714 [akte Standdaarbuiten] (NG), getrouwd te Standdaarbuiten voor de kerk (rk+) met Henricus Cornelius van Dongen, geboren te Oosterhout, gedoopt te Rijen op 2 mei 1688 (RK), overleden in 1741 of 1742, zoon van Cornelis Hendriks van Dongen en Johanna Cornelis Corsten Opstroom.

Henricus en Helena trouwden te Fijnaart, omdat de predikant van Standdaarbuiten aldaar predikte. Vlak na hun huwelijk gingen ze in Oudenbosch wonen. Rond 1715 vertrokken ze naar Rijen, de plaats waar Henricus geboren is.

Uit dit huwelijk:

IV-e : Anna Agatha "Anna" Antonisse Brabers, gedoopt te Oudenbosch op 24 november 1690 (RK), overleden te Etten op 21 juni 1786, dochter van Antonius Hendrix Brabers (III-b) en Maria Rombouts Matiens.

Haar moeder overleed kort na haar geboorte; haar vader toen ze ongeveer 4 jaar oud was. Zij kwam na hun overlijden te wonen bij haar opa en oma Maetiens. Zij werd bij dit gezin in 1697 te Oudenbosch vermeld als houwkindt van 6 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 27 april 1715 en getrouwd aldaar op 12 mei 1715 (SB) met Joannes Antonisse van Gastel, geboren op de Leur, gedoopt te Etten-Leur op 3 juli 1686 (RK) (doopgetuigen waren Antonia Willems van Boxel i.p.v. Wilhelmus van Gastel en Cornelia Jan Fasen), overleden voor 1786, zoon van Antonius Jansen van Gastel en Petronella Antonis van Oers.

Uit dit huwelijk:

V-a : Maria Hendrixe den Braber, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 23 februari 1716 (RK), overleden na 1759, dochter van Henricus Antonissen den Braber (IV-a) en Antonia (Antonetta) Matthijssen Beckers.

haar doopnaam is Maria Catharina.

Zij is in ondertrouw gegaan te Dinteloord op 21 juni 1738 en getrouwd aldaar op 13 juli 1738 (NG) (1) met Jacob Cornelisze, geboren te Rucphen, overleden voor oktober 1751.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Gastel op 25 september 1751 en getrouwd aldaar op 17 oktober 1751 (NH), getrouwd te Oud Gastel op 10 oktober 1751 voor de kerk (RK) (2) met Adrianus Martenze Maas, geboren te Zegge, overleden te Gastel op 13 april 1759, begraven aldaar op 16 april 1759.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Gastel op 26 april 1738 en getrouwd aldaar op 11 mei 1738 (NG), getrouwd aldaar op 11 mei 1738 voor de kerk (RK) met Margo Andriesse van Oosterhout, geboren te Roosendaal, overleden voor oktober 1751. (Zij was weduwe van Anthoni Jacobse Veraert, overleden voor 1738.))

Uit dit huwelijk:

V-b : Cornelius Brabers (den Braber), gedoopt te Oudenbosch op 14 oktober 1717 (RK), begraven te Ginneken op 1 mei 1787, zoon van Arnoldus "Aert" Antonissen den Braber (Brabers) (IV-b) en Jacomina Cornelisse (Wilhelmina "Meijntien) Maes.

In 1744 kopen Cornelis Brabers en Jacobus 's Grauwen twee huizen (te Ginneken) van de weduwe van Huijbert de Bont, Johanna Hosemans. (R. Ginneken en Bavel 92 fol 7v/8, dd. 3-1-1744)

Hij is in ondertrouw gegaan te Ginneken en Bavel op 10 november 1742 en getrouwd aldaar op 25 november 1742 (ger), getrouwd aldaar op 25 november 1742 voor de kerk (RK) met Cornelia Jacobs Timmermans, gedoopt te Hoeven op 10 april 1707 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Marijnissen van Osta en Dijmpna Janssen van den Enden), begraven te Ginneken op 5 maart 1782, dochter van Jacobus Adrianssen Timmermans en Cornelia Janssen van Nispen.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Cornelia Cornelisse Brabers, gedoopt te Ginneken (NB) op 28 augustus 1743 (RK), overleden te Etten op 12 september 1781, dochter van Cornelius Brabers (den Braber) (V-b) en Cornelia Jacobs Timmermans.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 15 april 1769 en getrouwd aldaar op 30 april 1769 (NH), getrouwd aldaar op 30 april 1769 voor de kerk (RK) met Marinus Jansse Schrauwen, gedoopt te Etten, overleden na 1782.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Breda op 26 januari 1782 en getrouwd aldaar op 10 februari 1782 (Grote Kerk) (NH) met Anna van den Beempt, geboren te Etten.)

Uit dit huwelijk:

VI-b : Arnoldus Brabers, hovenier, gedoopt te Ginneken (NB) op 24 februari 1745 (RK), overleden te Breda op 24 januari 1802, begraven te Breda-Grote Kerk op 27 januari 1802, zoon van Cornelius Brabers (den Braber) (V-b) en Cornelia Jacobs Timmermans.

Hij is in ondertrouw gegaan te Ginneken (NB) op 5 januari 1782 (ger), getrouwd aldaar op 20 januari 1782 voor de kerk (RK) (1) met Joanna Jaspers (van Trier), geboren te Ginneken (NB), begraven aldaar op 9 januari 1793, dochter van Jasper van Trier.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Ginneken en Bavel op 27 april 1793 en getrouwd aldaar op 12 mei 1793 (ger), getrouwd te Ginneken (NB) op 12 mei 1793 voor de kerk (RK) (2) met Wilhelmina Houtason, afkomstig uit Bavel (NB), gedoopt te Bavel op 1 maart 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Biemans en Willemina Huijben), overleden na 1838, dochter van Martinus Houterson en Cornelia Vlaeminckx.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Breda op 9 juni 1804 en getrouwd aldaar op 24 juni 1804 (SB) met Johannes Letrik, geboren te Worp (Canton Bern), overleden na 1838.)

Uit dit huwelijk:

VII-a : Johannes "Jan" Brabers, daggelder, schutter te Sas van Gent (1833), sjouwer en hovenier, gedoopt te Ginneken (NB) op 1 december 1794 (RK), overleden na november 1868, zoon van Arnoldus Brabers (VI-b) en Wilhelmina Houtason.

Hij is getrouwd te Breda op 21 april 1822 met Catharina van Bedaf, dienstmeid en hovenierster, gedoopt te Breda op 23 oktober 1798, overleden aldaar op 12 november 1868, dochter van Willem van Bedaf en Elisabeth Wouters.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Martinus Brabers, dagloner, leerlooijer en sjouwer, geboren te Breda op 28 juni 1800, gedoopt te Breda-Brugstraat op 2 juli 1800 (RK), overleden te Breda op 18 januari 1885, zoon van Arnoldus Brabers (VI-b) en Wilhelmina Houtason.

Hij is getrouwd te Breda op 11 januari 1838 met Cornelia Maria "Maria" Allaars (Hollaars), geboren te Breda op 29 november 1813, overleden aldaar op 1 maart 1896, dochter van Jan Allarst en Petronella van Diesen.

Bij de geboorte en overlijden van haar kinderen in 1842 en 1843 wordt zij Maria Hollaars genoemd.
Martinus Brabers en Cornelia Maria Allaars

Uit dit huwelijk:

VIII-a : Arnoldus Brabers, sjouwer en hovenier, geboren te Breda op 21 augustus 1822, overleden tussen 1880 en 1902, zoon van Johannes "Jan" Brabers (VII-a) en Catharina van Bedaf.

Hij is getrouwd te Teteringen op 6 augustus 1859 met Anna Vissers, dienstmeid, geboren te Princenhage (NB) op 21 april 1822, overleden na 1902, dochter van Nicolaas Vissers en Joanna Oomen.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Willemina Brabers, dienstmeid, geboren te Breda op 6 oktober 1823, overleden aldaar op 30 augustus 1866, dochter van Johannes "Jan" Brabers (VII-a) en Catharina van Bedaf.

zij is overleden ten gevolge van de cholera.

Zij is getrouwd te Breda op 3 mei 1852 met Cornelis Schoormans, geboren te Oosterhout op 20 april 1820, overleden te Terheijden op 16 juni 1905, zoon van Dingeman Schoormans en Pietronella Havermans.

dienstknecht, bouwmansknecht
(Hij is later getrouwd te Breda op 30 januari 1867 met Geertruida van Oorschot, geboren te Princenhage (NB) op 16 juli 1829, overleden na 1905, dochter van Willem van Oorschot en Adriana Maas.)
6 kinderen uit dit huwelijk.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Willem Brabers, tuinman, geboren te Breda op 12 februari 1834, overleden tussen 1898 en 1929, zoon van Johannes "Jan" Brabers (VII-a) en Catharina van Bedaf.

Hij is getrouwd te Breda op 9 december 1868 met (Hendrina) Petronella Wagemakers, geboren te Teteringen op 17 juni 1840, overleden tussen 1898 en 1929, dochter van Johannes Baptist Wagemakers en Johanna Houtepen.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Catharina Brabers, geboren te Breda op 20 november 1839, overleden aldaar op 7 november 1926, dochter van Johannes "Jan" Brabers (VII-a) en Catharina van Bedaf.

Zij is getrouwd te Breda op 2 februari 1866 met Theodorus Joannes Cornelis Horsten, steenhouwer, geboren te 's-Hertogenbosch op 24 maart 1839, overleden voor 1926, zoon van Pierre Horsten en Johanna Kennis.

In 1869 zijn zij met hun 3 kinderen naar 's-Hertogenbosch verhuisd.

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Willem Brabers, stoker en timmerman, geboren te Breda op 21 maart 1850, gedoopt aldaar op 22 maart 1850 (Kathedraal) (RK), overleden aldaar op 1 juli 1917, begraven aldaar, zoon van Martinus Brabers (VII-b) en Cornelia Maria "Maria" Allaars (Hollaars).

Bij de geboorte van zijn zoon Martinus Gerardus in 1905 staat als leeftijd 40jr genoemd (een verschil van 15 jaar!); 2 jaar later bij de geboorte van Hendrikus in 1907 staat als leeftijd 56 jaar, hetgeen bijna correct is (moet 57jr zijn).

Hij is getrouwd te Breda op 14 augustus 1902, getrouwd aldaar op 14 augustus 1902 (Kathedraal) (RK) met Wilhelmina van Hout, geboren te Gestel op 9 januari 1863, overleden te Breda op 1 april 1921, begraven aldaar, dochter van Hendrik van Hout en Goverdina van der Weijden.

Na hun overlijden werden hun kinderen Mathieu en Henk in een weeshuis te Breda ondergebracht. Ze verbleven daar tot hun 18e jaar.

Willem Brabers, Wilhelmina van Hout en hun kinderen Mathieu en Henk

 

Uit dit huwelijk:

IX-a : Johannes Brabers, daglooner, geboren te Ginneken en Bavel op 27 augustus 1860, zoon van Arnoldus Brabers (VIII-a) en Anna Vissers.

Hij is getrouwd te Breda op 17 augustus 1882 met Catharina de La Haije, geboren te Maastricht rond 1860, overleden voor 1893, natuurlijke dochter van Elisabeth de La Haije.

Uit dit huwelijk:

IX-b : Antonius Brabers, stoker en machinist, geboren te Ginneken en Bavel op 30 juli 1863, verongelukt te Antwerpen (B) op 5 juni 1912, zoon van Arnoldus Brabers (VIII-a) en Anna Vissers.

hij is in het ruim van een schip gevallen en heeft daarbij zijn nek gebroken.

Hij is getrouwd te Breda op 21 mei 1885 (1) met Antonia Kuijten, geboren te Woerden rond 1849, overleden voor 1902, dochter van Franciscus Kuijten en Margrietha Roose.

Hij is getrouwd te Middelburg op 3 januari 1902 (2) met Neeltje van Keulen, geboren te Domburg (Ze) op 9 december 1882, overleden te Antwerpen (B) op 22 maart 1943, dochter van Simon Adriaan van Keulen en Anna van de Werf.
(Zij is later getrouwd op 1 augustus 1914 met Jan Frans Vingerhoedt, geboren te Stabroek (B) op 6 oktober 1884, overleden op 13 december 1944, zoon van Johannes Franciscus Vingerhoedt en Anna Catharina Vermeiren.)

Uit dit huwelijk:

IX-c : Johannes Brabers, geboren te Breda op 28 oktober 1870, overleden te 's-Gravenhage op 11 september 1948, begraven aldaar op 14 september 1948, zoon van Willem Brabers (VIII-c) en (Hendrina) Petronella Wagemakers.

Hij is werkzaam bij de Staatsspoorwegen als spoorbeambte, controlebeambte.

Hij is getrouwd te Oosterhout op 12 januari 1893 met Johanna Tempelaars, geboren te Oosterhout op 5 oktober 1867, overleden te Breda op 14 juli 1937, dochter van Martinus Tempelaars en Johanna van Gennip.

Uit dit huwelijk:

IX-d : Arnoldus Brabers, machinist en kuiper, geboren te Breda op 31 mei 1874, overleden te Rotterdam op 18 mei 1953, zoon van Willem Brabers (VIII-c) en (Hendrina) Petronella Wagemakers.

Hij is getrouwd te Breda op 16 juni 1898 met Wilhelmina Maria van Gerven, geboren te Tilburg op 1 augustus 1872, overleden te Breda op 27 augustus 1926, dochter van Waltherus Martinus van Gerven en Anna Docters.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Hendrikus "Henk" Brabers, monteur, machine-bankwerker, chef-monteur en bedrijfsleider, geboren te Breda op 6 augustus 1907, overleden te Deurne op 18 augustus 1977, begraven te Liessel (NB) op 22 augustus 1977 (parochiekerkhof), zoon van Willem Brabers (VIII-e) en Wilhelmina van Hout.

Henk heeft na het overlijden van zijn ouders tot zijn 18e jaar in een weeshuis te Breda gezeten. Zijn eerste baan was bij Bakker & Rueb, een machinefabriek in Breda. Na enkele jaren verhuisde hij naar Huizen (NH) waar hij is gaan werken op de kalkzandsteenfabriek 'Rijsbergen'. Daar heeft hij zijn vrouw Margaretha Heesen leren kennen.

Hij is getrouwd te Blaricum op 12 augustus 1931 (1) met Margaretha Heesen, geboren te Zwolle op 7 oktober 1907, overleden te Deurne op 23 februari 1964 (St. Jozefziekenhuis), begraven te Liessel (NB) op 26 februari 1964 (R.K. Kerkhof), dochter van Joannes Heesen en Gerhardina Elizabeth Rekveld.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Tilburg op 17 mei 1967 (2) met Maria Henrietta Andrea Dusée, geboren te Tilburg op 19 november 1916.

Zij werd vermeld tot 1984 te Deurne.


X-a : Antonius Marinus Brabers, koperslager en dakbedekker, geboren te Breda op 13 augustus 1902, overleden te Oost en West Souburg op 27 december 1944, zoon van Antonius Brabers (IX-b) en Neeltje van Keulen.

Hij is getrouwd te Aislan (F) op 3 september 1927 met Elise Charlotte Ghislaine Roland, geboren te Arsimont (F) op 10 januari 1910, overleden op 13 oktober 1993, dochter van Charles Joseph Remy Roland en Lena Pastorei.

Uit dit huwelijk:

X-b : Simon Bernardus Brabers, bewaker/portier, geboren te Antwerpen (B) op 3 oktober 1907, overleden aldaar op 23 september 1975, gecremeerd, zoon van Antonius Brabers (IX-b) en Neeltje van Keulen.

Hij is getrouwd op 21 mei 1927 met Maria Theresia van Son, geboren te Antwerpen (B) op 8 februari 1908, overleden aldaar op 27 juli 1970, dochter van Johannes van Son en Hendrina Steenbekkers.

Uit dit huwelijk:

X-c : Wilhelmus Brabers, arbeider-remmer, ambtenaar Centraal Bureau Statistiek en conducteur NS, geboren te Breda op 23 februari 1893, overleden te Delft op 16 november 1966, zoon van Johannes Brabers (IX-c) en Johanna Tempelaars.

Hij is getrouwd te Breda op 3 mei 1920 met Hendrika Jantien de Bruyn, geboren te Breda op 5 september 1896, dochter van Petrus de Bruyn en Jantien Jansen.

Uit dit huwelijk:

X-d : Martinus Brabers, ambtenaar en chef-adm Bedrijfsschap voor zuivel, geboren te Breda op 30 juli 1894, overleden te 's-Gravenhage op 23 april 1970, zoon van Johannes Brabers (IX-c) en Johanna Tempelaars.

Hij is getrouwd te Alphen aan den Rijn (ZH) op 4 september 1919 met Cornelia Wilhelmina van der Heyden, geboren te Oudshoorn (ZH) op 7 augustus 1886, overleden te 's-Gravenhage op 21 oktober 1956.

Uit dit huwelijk:

X-e : Henrica Petronella Brabers, geboren te Breda op 18 januari 1896, overleden te 's-Gravenhage op 2 juli 1944, dochter van Johannes Brabers (IX-c) en Johanna Tempelaars.

Zij was gehuwd met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 22 juni 1932 van) Laurentius Franciscus Josephus Embregts.

Uit dit huwelijk:

X-f : Arnoldus Brabers, melkventer, geboren te Breda op 17 juni 1898, overleden aldaar op 30 januari 1960 (St. Ignatiusziekenhuis), begraven aldaar op 3 februari 1960 (H. Michaël), zoon van Johannes Brabers (IX-c) en Johanna Tempelaars.

Hij is 36 jaar werkzaam geweest B.M.I.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 28 augustus 1922 met Cornelia Maria Catharina "Cor" van den Enden, geboren te Oudenbosch op 27 november 1901, overleden te Breda op 1 juli 1992, dochter van Cornelis Lambertus van den Enden en Elisabeth Maria Catharina Verschuren.

Uit dit huwelijk:

X-g : Wilhelmus Waltherus "Willem" Brabers, geboren te Princenhage (NB) op 15 maart 1900, gedoopt aldaar op 15 maart 1900 (St.Martinus) (RK), overleden te Valkenswaard op 4 april 1981, gecremeerd te Heeze op 7 april 1981, zoon van Arnoldus Brabers (IX-d) en Wilhelmina Maria van Gerven.

hij was eerst machinist, later houtbewerker, bode bij het Ziekenfonds. Hij was gedurende jaren voorzitter van de K.A.B. te Waalre.

Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 1 mei 1924, getrouwd te Breda op 1 mei 1924 voor de kerk (RK) met Catharina Petronella "To" Verdonk, geboren te Breda op 30 juli 1896, gedoopt aldaar op 30 juli 1896 (H.Barbara) (RK), overleden te Eindhoven op 26 februari 1984, gecremeerd te Heeze op 1 maart 1984, dochter van Antonius Verdonk en Maria Johanna van Diesen.

Uit dit huwelijk:

X-h : Waltherus Johannes Brabers, winkelbediende en assistent bij de landmeetkundige dienst, geboren te Princenhage (NB) op 3 mei 1901, overleden te Breda op 9 februari 1988, gecremeerd aldaar op 12 februari 1988, zoon van Arnoldus Brabers (IX-d) en Wilhelmina Maria van Gerven.

Hij is getrouwd te Teteringen op 25 mei 1925 met Anna Helena Moonen, geboren te Breda op 13 januari 1896, overleden aldaar op 11 februari 1960 (St. Laurensziekenhuis), dochter van Leonardus Lambertus Moonen en Cornelia Rommers.

Uit dit huwelijk:

X-i : Matthijs Cornelis Brabers, bierbottelaar en beambte L.B.D., geboren te Breda op 27 augustus 1903, overleden aldaar op 23 oktober 1964 (St. Ignatius ziekenhuis), begraven aldaar op 27 oktober 1964 (RK begraafplaats "Zuylen"), zoon van Arnoldus Brabers (IX-d) en Wilhelmina Maria van Gerven.

Hij is getrouwd te Breda op 11 mei 1933 met Catharina van den Maagdenberg, geboren te Steenbergen op 21 april 1907, overleden te Breda op 3 januari 2000.

Uit dit huwelijk:

X-j : Theodorus Johannes Brabers, huisknecht, magazijnbediende en chauffeur, geboren te Breda op 1 juli 1905, overleden te Amsterdam op 30 juni 1987, zoon van Arnoldus Brabers (IX-d) en Wilhelmina Maria van Gerven.

Hij is getrouwd te Breda op 29 december 1930 (1) met (en gescheiden te Amsterdam op 21 april 1949 (Arr. Rechtbank Amsterdam) (pk: 3-11-1949 Breda) van) Marie Therese Benoist, geboren te Zundert op 5 maart 1903.

Hij is getrouwd te Amsterdam op 4 april 1950 (2) met Frederika Barbara Rodermond, geboren te Amsterdam op 16 augustus 1911.
(Zij had van een onbekende man één zoon.)

Uit dit huwelijk:

X-k : Wilhelmina Johanna Gerhardina Elizabeth "Willy" Brabers, geboren te Huizen (NH) op 6 februari 1934, gedoopt te Blaricum op 7 februari 1934 (S.Vitus) (RK), dochter van Hendrikus "Henk" Brabers (IX-e) en Margaretha Heesen.

zij heeft op 9 mei 1989 de zilveren legpenning gekregen wegens verdiensten der Gemeente Deurne (NB).

Zij is getrouwd te Rucphen op 5 augustus 1959 met Antonius Maria "Toon" van den Broek, bedrijfsleider, geboren te Sprundel, gem. Rucphen op 23 oktober 1933.

Uit dit huwelijk:

X-l : Gerhardina Elizabeth Martina "Diny" Brabers, geboren te Blaricum op 19 november 1937, gedoopt aldaar op 20 november 1937 (S.Vitus) (RK), dochter van Hendrikus "Henk" Brabers (IX-e) en Margaretha Heesen.

Zij is getrouwd op 28 oktober 1966 met L.J. "Lambert" Klerks.

Uit dit huwelijk:

XI-a : Helena Maria Francisca Brabers, geboren te Ekeren (B) op 16 juni 1930, overleden te Rotterdam op 11 mei 1988, dochter van Simon Bernardus Brabers (X-b) en Maria Theresia van Son.

Zij is getrouwd te Rotterdam op 2 maart 1949 (1) met (en gescheiden te Rotterdam op 12 september 1950 van) Nicolaas Lodders, geboren te Rotterdam op 11 oktober 1927.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Rotterdam op 11 juli 1951 (2) met (en gescheiden te Rotterdam op 23 maart 1979 van) Jacob Lokker, geboren te Rotterdam op 29 januari 1927.

Uit dit huwelijk:

XI-b : Maria Brabers, geboren te Antwerpen (B) op 25 december 1932 (25-12-1931 volgens volkstelling 1947), dochter van Simon Bernardus Brabers (X-b) en Maria Theresia van Son.

Zij is getrouwd op 18 oktober 1950 met Alfred Harms, geboren te Rotterdam op 1 maart 1924.

Uit dit huwelijk:

XI-c : Hendrik Petrus Maria Brabers, geboren te Rotterdam op 2 juni 1942, overleden aldaar op 11 maart 1998, zoon van Simon Bernardus Brabers (X-b) en Maria Theresia van Son.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 27 mei 1970 met Neeltje Wilhelmina Oudenes, geboren te Rotterdam op 25 november 1951, dochter van Dirk Oudenes en Adrie Bakker.

Uit dit huwelijk:

XI-d : Johannes Petrus Brabers, kantoorbediende Levenverzekerings-Mij, adm. ambtenaar, AVA assurantiebezorger en assuradeur, geboren te Heer (Li) op 11 mei 1921, overleden te 's-Gravenhage op 7 juni 1994, zoon van Wilhelmus Brabers (X-c) en Hendrika Jantien de Bruyn.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 28 november 1945 (1) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 24 januari 1962 van) Wilhelmina Pieternella de Vroom, geboren te 's-Gravenhage op 28 november 1925.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 29 oktober 1962 (2) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 2 mei 1975 van) Magdalena Petronella Broeders, geboren te 's-Gravenhage op 1 mei 1935.
(Zij had van een onbekende man één dochter.)

Uit dit huwelijk:

XI-e : Johannes Heime "Joop" Brabers, correspondent Meelcentrale, kantoorbediende Calvé Delft en marktonderzoeker, geboren te Utrecht op 11 juli 1920, overleden te Voorburg, gem. 's-Gravenhage op 10 juli 1980, gecremeerd te 's-Gravenhage/Loosduinen op 15 juli 1980, zoon van Martinus Brabers (X-d) en Cornelia Wilhelmina van der Heyden.

Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 30 juni 1948 met Maria Helena Brouwer, geboren te 's-Gravenhage op 9 januari 1918.

Uit dit huwelijk:

XI-f : Johannes Cornelis Brabers, kantoorbediende, chef de bureau en boekhouder, geboren te Teteringen op 24 april 1925, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 februari 1991, gecremeerd te Breda op 1 maart 1991, zoon van Arnoldus Brabers (X-f) en Cornelia Maria Catharina "Cor" van den Enden.

Hij is getrouwd te Breda op 24 maart 1961 met Maria Johanna Elisabeth van Gurp, geboren te Breda op 10 juli 1930.

Uit dit huwelijk:

XI-g : Elisabeth Johanna Maria "Bep" Brabers, geboren te Teteringen op 2 maart 1927, dochter van Arnoldus Brabers (X-f) en Cornelia Maria Catharina "Cor" van den Enden.

Zij is getrouwd te Breda op 7 augustus 1952 met Jan Baptist Plompen, geboren te Terheyden op 8 juni 1928.

Uit dit huwelijk:

XI-h : Johanna Elisabeth Henriëtte "Jo" Brabers, geboren te Teteringen op 22 december 1928, dochter van Arnoldus Brabers (X-f) en Cornelia Maria Catharina "Cor" van den Enden.

Zij is getrouwd op 8 mei 1952 (of Breda 5 jan. 1953) met Wilhelmus Gerardus Johannes Felix Jespers, overleden te Zoetermeer op 19 juli 1973.

Uit dit huwelijk:

XI-i : Arnoldus Antonius "Nol" Brabers, timmerman en chauffeur-monteur, geboren te Breda op 24 mei 1927, gedoopt aldaar op 25 mei 1927 (RK), overleden te Tilburg op 11 november 1989, zoon van Wilhelmus Waltherus "Willem" Brabers (X-g) en Catharina Petronella "To" Verdonk.

Hij is getrouwd te Waalre op 5 september 1953 met Johanna Cornelia van Dijsseldonk, geboren te Waalre op 27 augustus 1928.

Uit dit huwelijk:

XI-j : Antonius Wilhelmus "Toon" Brabers, gereedschapmaker, bankwerker en gieterijbaas, geboren te Waalre op 5 november 1930, gedoopt aldaar op 5 november 1930 (RK), overleden te Vriezenveen op 6 november 1988 (ten gevolge van een hartstilstand), gecremeerd te Almelo op 10 november 1988 (crematorium "Twente"), zoon van Wilhelmus Waltherus "Willem" Brabers (X-g) en Catharina Petronella "To" Verdonk.

Hij is getrouwd te Valkenswaard op 14 april 1956 (1) met Johanna Petronella Wilhelmina "Annie" van Tongeren, medewerkster verpleeghuis Het Meulenbelt, Almelo, geboren te Valkenswaard op 16 oktober 1932, overleden te Vriezenveen op 7 maart 1983 t.g.v. een verkeersongeval, gecremeerd te Usselo, gem. Enschede op 11 maart 1983.

Uit dit huwelijk:

Hij woonde sinds 1 oktober 1984 samen (2) met Rita ten Napel.


XI-k : Johanna Wilhelmina "Jo" Brabers, geboren te Waalre op 8 juli 1933, gedoopt aldaar op 8 juli 1933 (RK), dochter van Wilhelmus Waltherus "Willem" Brabers (X-g) en Catharina Petronella "To" Verdonk.

Zij is getrouwd op 23 juli 1958 met F.C. "Frans" van Asperdt.

Uit dit huwelijk:

XI-l : Wilhelmus Johannes "Wim" Brabers, geboren te Waalre op 18 januari 1935, gedoopt aldaar op 18 januari 1935 (RK), zoon van Wilhelmus Waltherus "Willem" Brabers (X-g) en Catharina Petronella "To" Verdonk.

Hij is getrouwd op 24 september 1963 met Johanna Maria de Wit, geboren te Valkenswaard op 22 maart 1938, dochter van Matheus Martinus de Wit en Maria van Gerwen.

Uit dit huwelijk:

XI-m : Cornelia Adriana Brabers, geboren te Breda op 8 maart 1926, overleden aldaar op 7 oktober 1999, gecremeerd aldaar op 12 oktober 1999, dochter van Waltherus Johannes Brabers (X-h) en Anna Helena Moonen.

Zij is getrouwd te Breda op 22 september 1949 (1) met (en gescheiden te Breda op 8 september 1950 van) Johannes Maarten Brandenburg, geboren te Amsterdam op 14 december 1928.

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd te Breda op 3 november 1952 (2) met Cornelis Petrus Wijntje, geboren te Princenhage (NB) op 15 maart 1920, overleden te Breda op 25 november 1995.

Uit dit huwelijk:

XI-n : Theodorus Brabers, geboren te Teteringen op 20 maart 1927, zoon van Matthijs Cornelis Brabers (X-i) en Catharina van den Maagdenberg.

Hij is gehuwd met E. Jansen.

mogelijk nog een kind genaamd Mary-Ann, of is de vrouw van zoon Robert.

Uit dit huwelijk:

XII-a : René Boris Brabers, geboren te 's-Gravenhage op 2 februari 1951, zoon van Johannes Heime "Joop" Brabers (XI-e) en Maria Helena Brouwer.

Hij is getrouwd te Leidschendam (ZH) op 7 februari 1975 met A.C. van Viersen.

Uit dit huwelijk:

XII-b : Elisabeth Catharina Maria Antonetta "Els" Brabers, geboren te Waalre op 22 september 1954, dochter van Arnoldus Antonius "Nol" Brabers (XI-i) en Johanna Cornelia van Dijsseldonk.

Zij is getrouwd op 2 december 1977 met P.J.M. "Peter" Kollau.

Uit dit huwelijk:

XII-c : Wilhelmus Henricus Cornelis "Wim" Brabers, geboren te Eindhoven op 14 maart 1958, zoon van Arnoldus Antonius "Nol" Brabers (XI-i) en Johanna Cornelia van Dijsseldonk.

Hij is getrouwd op 12 december 1980 (1) met C.M. "Kitty" van der Kroon.

Hij was gehuwd (2) met (en gescheiden in 1999 of 2000 van) Maria de Rooy.

Uit dit huwelijk:

XII-d : Catharina Johanna Adriana "Carola" Brabers, geboren te Geldrop op 20 januari 1966, dochter van Arnoldus Antonius "Nol" Brabers (XI-i) en Johanna Cornelia van Dijsseldonk.

Zij is gehuwd met John Dielen.

Uit dit huwelijk:

XII-e : Catharina Petronella Maria Arnolda "Ineke" Brabers, geboren te Valkenswaard op 23 februari 1957, dochter van Antonius Wilhelmus "Toon" Brabers (XI-j) en Johanna Petronella Wilhelmina "Annie" van Tongeren.

Zij is gehuwd met Henk Wessels.

Uit dit huwelijk:

XII-f : Maria Catharina Geertruda "Miranda" Brabers, geboren te Valkenswaard op 22 augustus 1966, dochter van Wilhelmus Johannes "Wim" Brabers (XI-l) en Johanna Maria de Wit.

Zij is getrouwd te Eindhoven op 6 september 1996 met Johannes Willem Adrianus "Jan Willem" Sorber, geboren te Helmond op 15 juni 1965, zoon van Willem Christiaan "Wim" Sorber en Antonia Johanna "Tony" Willems.

Uit dit huwelijk:

XII-g : Catharina Maria Antonia "Karin" Brabers, geboren te Valkenswaard op 27 oktober 1967, dochter van Wilhelmus Johannes "Wim" Brabers (XI-l) en Johanna Maria de Wit.

Zij is getrouwd te Valkenswaard op 30 augustus 1995 met Raymond-Robert Anthonius Leonardus "Raymond" van Leeuwen, geboren te Valkenswaard op 21 februari 1965, zoon van R.G.A. van Leeuwen en S.G.J. Breton.

Uit dit huwelijk:

 


 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl